KIRKE BLADET - Gislev kirke

gislevkirke.dk

KIRKE BLADET - Gislev kirke

Gislev & Ellested

Sogne

Juni - Juli - August

KirKe

bladet

Årgang 63

Nr. 3 - 2013


2

Kom hid du dejlige grønne og

helt almindelige Trinitatis

I år lod foråret vente på sig. Påsken var

kold og slet ikke som man husker en

påske kan være med enkelte varme

eftermiddage i en lun lækrog. Frosten

bed sig fast og da vi nærmede os datoen

for en ganske speciel begivenhed,

nemlig rollespillet Luthers nøgler,viste

termometeret minus 10 grader. Kort

fortalt er Luthers nøgler et rollespil for

konfirmander og en anderledes måde

at få viden og indblik i tiden omkring

reformationen.

Alle som har prøvet at medvirke i et

rollespil ved godt, at det kan være lidt

af et udstyrsstykke. Der skal findes

kostumer og rekvisitter til alle, der

medvirker og talte vi alle konfirmander

i midtfyn provsti kom vi op på et tal der

hed ca. 300.

Det er mange mennesker, hertil kom

alle de forskellige statister. Vi skulle

bruge pestramte folk, bønder, handelsfolk,

protestantiske præster, djævle og

katolske præster osv.

Vejret på selve dagen var ikke just det

planlagte vejr, vi i efteråret sad og

drømte om. Vi havde måske forestillet

os en af de solrige dage, som foråret

indimellem byder på. Men der er nogle,

der hævder, at der ikke er noget der

hedder dårligt vejr kun dårlig påklædning

og med det i baghovedet kastede

jeg og mine kollegaer og en masse

frivillige mennesker os ud i projekt rollespil

med konfirmanderne.

Det blev en fantastisk og uforglemmelig

dag.

Konfirmanderne tog vel imod det

og levede sig ind i deres roller som

pilgrimsrejsende. De lod sig forbande

og blive ramt af pest. De spillede med

djævlen og købte aflad for deres kammerater

i skærsilden. De krøb i bogstaveligste

forstand til korset i Sankt

Nikolaj kirke (Hillerslev kirke) og meget

mere.

Bagefter, da det hele var veloverstået,

var man høj, som efter en vellykket

fest. Det fællesskab vi havde opbygget

om det fælles projekt at skabe en

anderledes og mere spændene konfirmandundervisning

var lykkes. Netop

fællesskabet er så vigtigt. Det er vigtigt,

at det ikke kun er de store fester og

højtider der samler os, men at vi også

samles og forsamles på de helt almindelige

dage. Trinitatistiden er netop

kirkens helt almindelige dage.

I denne tid fejrer vi hverken jul, påske

eller pinse. I denne tid handler prædiketeksterne

om det helt almindelige

menneskeliv, dagligdagen. Den dagligdag

vi alle kender fyldt med rutiner,

praktiske gøremål og fællesskab.

Fællesskab blandt kollegaerne, kammeraterne

i skolen eller børnehaven,

familiens fællesskab eller hvor vi ellers

færdes. Ja selve ordet trinitatis indikerer

sådan set et fælleskab, et fællesskab

mellem Fader, Søn og Helligånden.

Måske mere korrekt at kalde det for

treenigheden. Men et godt billede på

at fælleskabet får os til at føle os som

en enighed.

Med Johannes Møllehaves salme

Nåden er din dagligdag, vil jeg ønske

jer alle en god og forhåbentligt solrig

sommer.

Sognepræst, Mette Sauerberg

1 Nåden er din dagligdag,

hverdagen, det nære.

Mennesker at leve med,

nåden er: at være.

2 Nåden er den kærlighed,

som blev grundløst givet.

Nåden er den hverdag, som

binder dig til livet.

3 Nåden er et ord fra Gud

over alle dage.

Nåden er, når alt er tabt,

at få alt tilbage.

4 Nåden er hver levet dag,

hvert tilfældigt møde.

Nåden er det levende,

som står op af døde.

5 Uden håb og uden Gud

lar vi døden råde.

Tro og håb og kærlighed

får vi kun af nåde.

Johannes Møllehave 1985


Konfirmander 2013

Kære konfirmander det har været sjovt

og hyggeligt at lære jer alle og kende.

Nu er I konfirmeret og godt på vej ind

i ungdomslivet. For nogle er konfirmationen

blot et kort stop på vejen. De

fleste husker nok selve dagen, men de

mange måneders undervisning der går

forud, er der ikke mange der erindrer.

Jeg håber, I kommer til at huske mere

end selve dagen. Jeg håber, at kirken

for jer nu ikke kun er den I møder søndag

formiddag, men at kirken er meget

mere end det.

Husk på vores besøg i natkirken.

En hyggelig aften, hvor I fik lov til at

opleve, at kirken også kan være bøn,

eftertænksomhed, meditation og musik.

Husk på vores tur til årets konfirmandevent

i Odense Domkirke.

En ny måde at få lov til at lære om Helligånd

og Pinse.

Husk på vores besøg fra folkekirkens

nødhjælps sultkaravane og vores indsamling.

I kulde og sne gik I rundt og

samlede ind. 3155,50 kr. blev det til.

Flot og fantastisk, når man tænker hvor

langt det beløb rækker i kampen for

sult og rettigheder.

Tænk på vores tur tilbage til middelalderen

nærmere bestemt reformationen.

En lørdag i marts måned trodsede

I sne og frost og levede jer ind rollespillet

ved Hillerslev kirke. Et rollespil

som alle sogne og præster i Midtfyn

provsti i samarbejde havde sat op.

Her mødte I både protestantiske og

katolske præster. I måtte flygte fra pest

og forbandelse og spille med djævlen

selv. I slap dog derfra i god behold.

Forhåbentligt en god oplevelse rigere

og lidt klogere på alt det der med

reformationen.

Jeg håber, at I om nogle år vil tænke

tilbage på alt dette og tænke at kirken

er ikke så tosset endda. Her er lidt af

hvert. Her kan jeg godt finde på at slå

vejen forbi.

Indtil da skal der lyde alt held og lykke

med det liv I har foran jer og et forhåbentligt

snarligt på gensyn.

3


4

Indskrivning af konfirmander

der skal konfirmeres i 2014

Søndag den 11. august vil der være mulighed for indskrivning af kommende konfirmander,

efter den særlige velkomstgudstjeneste. En gudstjeneste, hvor der vil blive

lagt vægt på at forklare, hvorfor vi gør og siger som vi gør i gudstjenesten. Med andre

ord en begyndergudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der blive mulighed for at stille

spørgsmål vedrørende konfirmationsundervisningen og selve konfirmationen.

Ligesom der vil være mulighed for at blive meldt til.

I Gislev begynder gudstjenesten kl. 10. 30

I Ellested er der gudstjeneste kl. 14.00

Første undervisningsgang er således i uge 33

For konfirmander på Gislev friskole er der undervisning

tirsdag kl.14.00-15.30

For konfirmander fra Tingager skole og Ørbæk skole er der undervisning

torsdag kl. 8.00-9.30.

Det er muligt at skifte hold, hvis det passer bedre.

Der vil blive taxakørsel for konfirmander, der bor i Ellested.

Ligesom der vil blive taxakørsel for konfirmander, der skal til Tingager skole efter

undervisningen om torsdagen.

Er der spørgsmål i forbindelse med undervisning eller konfirmation,

så kontakt mig endelig på

tlf. 29 38 89 88 eller mail: mesa@km.dk.

Jeg glæder mig til at møde jer alle søndag den 11. august.

Husk en kopi af konfirmandens dåbsattest!!

Mette Sauerberg

Sognepræst i Gislev og Ellested

Konfirmationer i 2014

Ellested kirke: Fredag den 16. maj, Store Bededag. Vi har i menighedsrådet besluttet

at vælge en dato for konfirmation i Ellested. Det har vi gjort for at undgå usikkerhed

omkring dato til dem, der gerne vil planlægge i god tid. Det har også den fordel, at vi

kan nøjes med at holde en konfirmation om året i Ellested

Gislev kirke: Søndag den 4. maj. Til dem der gerne vil planlægge konfirmation i god

tid, er det sådan, at der bliver holdt konfirmation den første søndag i maj hvert år.


Kommende arrangementer i Gislev kirke

Gislev

Tirsdag den 4. juni kl.10.30 Babysalmesang

Torsdag den 6. juni kl.14.00-15.30 minikonfirmand i konfirmandstuen

Tirsdag den 11.juni kl. 10.30 Babysalmesang

Torsdag den 13.juni kl. 19.30 Sangaften i konfirmandstuen

Tirsdag den 25. juni kl. 10.30 Babysalmesang

Tirsdag den 2. juli kl. 10.30 Babysalmesang

Tirsdag den 9. juli kl. 10.30 Babysalmesang

Torsdag den 22.august kl. 19.30 Sangaften med

Hans Rytter og Arne Plough i konfirmandstuen

Minikonfirmander 2013

I år er vi så heldige, at vi har hele 16 minikonfirmander.

Alle børn fra 4. og 5. klassetrin. Vi mødes hver torsdag eftermiddag kl. 14.00-15.30, hvor vi leger, går på opdagelse

i kirken og på kirkegården. Sammen taler vi om alt mellem himmel og jord.

Der kan være mange spørgsmål, der melder sig, når man står og ser på døbefonden eller udforsker alteret. Vi

slutter søndag den 9. juni med en gudstjeneste som minikonfirmanderne selv er med til at lave. Næste forår vil der

blive tilbudt minikonfirmand igen. Næste gang er det 3. og 4. klassetrin

Kirkekaffe

I Gislev kirke vil der blive holdt kirkekaffe følgende søndage: 9. juni, 7. juli og 11.august

I Ellested kirke vil der live holdt kirkekaffe følgede søndage: 9. juni og 11.august

5


6

Sommersang

Torsdag den 13. juni kl. 19.30

Vi mødes igen i konfirmandstuen ved præstegården og synger sommeren

ind. En stor del af aftenen vil gå med ”vælg en sang, du holder af”

fra Højskolesangbogen eller Salmebogen.

Vi vil også synge et par af de salmer som Lisbeth Smedegaard Andersen

lærte os ved hendes besøg i april. Kom og vær med til en hyggelig

aften. Alle er velkomne.

Babysalmesang

Har du lyst til at få et lille pusterum i barslen, så kom til babysalmesang

hver tirsdag kl. 10.30 i Gislev kirke. Vi plejer at synge, danse og lege med

de små. Det hele foregår selvfølgelig i deres tempo.

Nogle bliver måske sultne og andre trænger til at blive puslet undervejs.

Bagefter drikker vi kaffe/te og snakker om alt mellem himmel og jord.

Det er gratis at deltage og der er endnu pladser på holdet.

Sidste gang er tirsdag den 9. juli. Jeg håber at se både kendte og nye

ansigter.

”Frie fugle på træk”

Torsdag den 22. august kl. 19.30 sangaften i konfirmandstuen.

En humoristisk odyssé med udgangspunkt i fuglene omkring os.

Sammen med forsamlingen synger Arne Ploug og Hans Rytter

”fuglesange” krydret med billeder og fuglesnak.

”Viben i vore hjerter”.

Klaver & harmonika: Arne Ploug.

Harmonika, billeder & fuglesnak: Hans Rytter

Mette Sauerberg,

Sognepræst

Siden sidst

Gislev

Døbte

Sune Thrane Nykjær Hinrichsen

Isabella Rigmor Hampenberg

Pedersen

Sif Sederberg Vestergaard

Vielser

Heidi Nykjær Hinrichsen og

Thomas Thrane Vejbøl

Døde

Ruth Eline Povlsen

Karen Marie Jacobsen

Erna Margrethe Karoline

Pedersen

Anna Sofie Jeppesen

Bent Hansen

Elna Emilie Andersen

Hans Peter Kristiansen

Mary Ella Brandt

Grete Marie Christensen

Verner Vanddam Hansen

Esther Jensine Jørgensen

Inger Jakobsen

Edith Gerda Pedersen

Hans Kristian Jacobsen

Lissa Bech Poulsen

Anja Lynge Sørensen


september


Adresser

Gislev Kirke

Lykkesholmsvej 3, Gislev

www.gislevkirke.dk

Sognepræst

Mette Sauerberg

Lykkesholmsvej 8, Gislev

Telefon 62 29 10 32 / 29 38 89 88

Træffes bedst hverdage mellem

kl. 9 og 10, undtaget mandag

(samt efter aftale).

E-mail: mesa@km.dk

Graver

John Lykkedal Pedersen

Lykkedalsvej 1, 5853 Ørbæk

Mobil 20 77 18 46

Gislev graverkontor

Tlf. 62 29 10 28,

E-mail: gkirke@mail.dk

Organist

Erik Kempf

Majsvej 29, 5800 Nyborg

Mobil 22 55 15 92

kempferik@hotmail.com

Formand for Gislev Sogns

Menighedsråd

Solveig Pedersen

Præstevænget 2, 5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 07

E-mail: 7768@sogn.dk

Kirkeværge i Gislev Sogn

Jørgen Jørgensen

Smedeager 22, 5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 24

Ellested Kirke

Ellestedvej 11B, 5853 Ørbæk

Formand for Ellested Sogns

Menighedsråd

Henning Bisgaard Larsen

Ellebækvej 6, 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 21 81/20 43 48 76

E-mail: 7769@sogn.dk

Kirkeværge i Ellested Sogn

Ulla Sjøgren Jørgensen

Ellebækvej 4, 5853 Ørbæk

Tlf. 41 58 17 25

Kirkebil

Kirkebil til og fra gudstjenester til begge kirker og arrangementer i

konfirmandstuen kan bestilles. Dog skal man ringe senest dagen før

gudstjenesten eller arrangementet på tlf. 65 98 11 22.

Der gøres opmærksom på, at det er gratis at benytte sig af kirkebilen,

idet udgiften dækkes af menighedsrådene i Gislev og Ellested,

www.gislevkirke.dk

Mark & StorM GrafiSk a/S · 62 62 22 77

More magazines by this user
Similar magazines