Consensusprojekt Tvedvej, Kolding - Byggeriets Evaluerings Center

byggeevaluering.dk

Consensusprojekt Tvedvej, Kolding - Byggeriets Evaluerings Center

Faktor Definition/beskrivelse Værdi: Tvedvej

FE’ere: 0 kr.

500 Forventede materialeomkostninger 10.619.000 kr.

501 Realiserede materialeomkostninger 13.394.000 kr.

FE’ere: 5.510.000 kr.

516 Forventede gageomkostninger (udførende) 1.434.000 kr.

517 Realiserede gageomkostninger (udførende) 1.608.000 kr.

FE’ere: 360.000 kr.

518 Forventede lønomkostninger til timelønnede 0 kr.

519 Realiserede lønomkostninger til timelønnede 194.000 kr.

520 Forventede materielomkostninger

FE’ere: 6.265.000 kr.

300.000 kr.

521 Realiserede materielomkostninger 663.000 kr.

532 Forventede omkostninger til småaktiver 10.000 kr.

533 Realiserede omkostninger til småaktiver 10.000 kr.(skøn)

530 Forventede øvrige direkte produktionsomkostninger

250.000 kr.

531 Realiserede øvrige direkte produktionsom- 250.000 kr.(skøn)

kostninger

550 Forbrug af fast realkapital i form af maskiner,

transportmateriel og småaktiver hos total-

/hovedentreprenør. Faktoren er tilnærmet

med faktor 521.

600 Projektets værditilvækst. (Entreprisesum minus

råvarer, byggevarer og komponenter samt

tjenesteydelser fra alle andre erhverv end ud-

førende bygge- og anlægssektor )

602 Korrigeret værditilvækst, hvor tjenesteydelser

fra arkitekt og rådgivende ingeniør ikke er

fratrukket

663.000 kr.

14.849.000 kr.

17.108.000 kr.

700 Kundetilfredshed i forhold til byggeprocessen 3,6

(skala 1 til 5, hvor 5

701 Kundetilfredshed fra slutbrugerne i forhold til

produktet

er bedst)

3,5

(skala 1 til 5, hvor 5

er bedst)

Tabel 3.3: Værdier for de indsamlede registreringer på Tvedvej.

Efter gennemgangen af de mange værdier for de valgte registreringer på Tvedvej

kan resultattallene beregnes. De findes i tabel 3.4, hvor også resultaterne fra

Enghaven er indsat for at lette sammenligningen. Som for tabel 3.3 findes der i

[Bilag I] bemærkninger til de beregnede resultattal.

18

More magazines by this user
Similar magazines