26.07.2013 Views

Uge 16 - april - Vodskov Avis

Uge 16 - april - Vodskov Avis

Uge 16 - april - Vodskov Avis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

20. APRIL 2010 Vodskov Avis

SIDE 3

På søndag kan du slå

en skævert – det er ligetil!

Åbent hus-arrangementet i Brønderslev Golfklub på

søndag, er et led i den landsdækkende Golfens Dag,

som i år afholdes for tredje gang.

■ GOLF: Golfsporten har

ry for at være svært tilgængelig

og en sport for de få,

men Brønderslev Golfklub

vil gerne slå en pæl gennem

fordommene og inviterer

derfor alle indenfor for at

vise, at golfsporten kan være

helt nede på jorden, selv om

boldene flyver højt.

Ved arrangementet vil

der blive mulighed for at slå

en skævert eller to, idet alle

deltagerne får mulighed for

at slå til boldene, og opleve

suset når bolden rammes.

Så er man solgt.

Der vil blive mulighed

for at vinde en lille præmie

ligesom der er rundvisning

på banerne og klubhuset,

og arrangementet slutter

med information om

3 måneders prøvemedlem-

Tylstrup -Sulsted-

Vestbjerg Havekreds

KRYDDERURTEAFTEN

Tirsdag d. 27. april kl. 19.00

i Sulsted Sognegaard.

Anders Bech (Holstebro)

fortæller om krydderurter til haven og maven.

WORKSHOP

Med anvendelse af krydderurter, uddeling af

opskrifter, smagsprøver og frøposer.

Kaffe og brød. Entre: Kr. 100/125

I pausen er der amerikansk lotteri.

Alle er velkomne

Med venlig hilsen - Bestyrelsen

Der skydes på banen ved ”Skytten”

Vodskovvej 103, Vodskov, i flg. perioder:

26. april til 30. september:

Mandag til fredag i perioder

fra kl. 14.00 til 22.00

Lørdag i perioder fra kl. 10.00 til 16.00

Vodskovs

Massør & Zoneterapeut

v. lægeexamineret

massør/zoneterapeut

Gitte Kyvsgaard

Vodskov Byvej 46

9310 Vodskov

Tlf. 30 82 35 03

Klinikken er åben efter aftale.

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling

for Langholt Sports Klub

d. 11. maj kl. 19.00 i

Langholthallens mødelokale

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og refferant

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg: 1 medlem til hovedbestyrelsen,

1 suppleant til hovedbestyrelsen,

1 bilags kontrollant ,1 suppleant til bilagskontrollant,

revisorfirma

6. Evt.

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen via klubbens

hjemmeside www.langholtsportsklub.dk senest den 3/5-2010

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved kaffe og ostemad.

For Hovedbestyrelsen - Jan R. Sørensen

skab. Klubben er vært ved

et beskedent traktement, og

dagen slutter med lodtrækning

om gratis prøvemedlemskab

i 3 måneder.

Golfens Dag arrangeres

af Dansk Golf Union i

samarbejde med Danmarks

Idræts-Forbund og 125 af

Lørdag den 24. april

kl. 19.00:

landets golfklubber, som på

dagen inviterer nysgerrige

sjæle indenfor til en dag i

golfens univers. Alle interesserede

børn og voksne

vil på dagen få en introduktion.

Læs mere på klubbens

hjemmeside: www.broenderslevgolfklub.dk

Horsens Hammer

Skytteforening

”Den forbudte

frelse”

Fra koransanger i Iran til

kirkefader i Danmark

v/ tidligere muslim og nuværende

kristen præst

Massoud

FouroozandehGeneralforsamling

Ons810Bestyrelsen

Sulsted Stationsbys

Vandværk

holder

ÅBENT HUS

I anledning af at vi nu er færdig med at renovere

vores vandværk,

har vi i bestyrelsen valgt at holde åbent hus.

Lørdag den 24. april fra kl. 11.00 til 13.00

Niels Anesens vej 15 A, Sulsted

(stien til Bjørnsonsparken)

- så alle der har lyst til at

se det færdige resultat er velkommen.

Bestyrelsen

Vores kirke

tirsdag den 20. april

kl. 17.30

i Vodskov kirke

og Sognegård

Onsdag den

21. april kl. 19.30 i

Vodskov

Sognegård

Massoud Fouroozandeh

fortæller sin enestående

dramatiske historie, hvori

en koransanger i Iran bliver

kirkefader i Danmark.

Han fortæller om barndommen i Shahens Teheran, de tidlige

teenageår under ayatollah Khomeinis styre, om den dramatiske

flugt over de kurdiske bjerge med den ene fod i gips, og ikke mindst

om livet i Danmark.

Her beskrives især hans omvendelse til kristendommen og arbejdet

med den iranske menighed.

Massoud Fouroozandeh forener i sit foredrag sin personlige

fortælling med en teologisk forklaring af forskelle og ligheder

mellem Islam og Kristendom.

Søndag den 25. april kl. 10.00

3. s. e. Påske

Præst: Erik Boye

”Jeg er vejen,

sandheden

og livet”,

siger Jesus

Med venlig hilsen www.vodskovkirke.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!