Til on-line gennemsyn - Mission Afrika

missionafrika.dk

Til on-line gennemsyn - Mission Afrika

TEOLOGISK FØRSTEHJÆLP

Formål: udbredelse af retfærdighed, fred og glæde

Det Anglikanske Stift i Bo mistede halvdelen af sine præster under borgerkrigen.

Nu er freden vendt tilbage til Sierra Leone men kirken har endnu ikke haft

ressourcer til at træne sine kateketer og præster. Mission Afrika støtter stiftet

i Bo, så det kan uddanne og styrke fremtidens kirkeledere.

Din gavmildhed – giver nyt håb

Ti års borgerkrig har sat sine dybe spor i kirkerne i

Sierra Leone. Mission Afrika har samarbejdet med

stiftet i Bo siden 1986. Der er brug for din gavmildhed

til en fornyet indsats, så nyt liv kan spire.


Mission Afrika

Det Anglikanske Stift i Bo

(ADB) vokser og vil gerne

række ud til flere og flere

mennesker med forkyndelse

og udviklingsprojekter,

men mangler præster til at

gå i spidsen.

Mange af kirkens præster mistede

livet under borgerkrigen

1991 – 2001, og siden har kirken

ikke haft ressourcer til at uddanne

nye. Men nu har kirken igen

fokus på at uddanne nye præster,

og Mission Afrika

vil gerne bakke

op. Derfor har Det

Anglikanske Stift

i Bo og Mission

Afrika i fællesskab

igangsat et uddannelsesprojekt,

som vil styrke kirken

gennem

Det kræver tid og penge at bygge kirker i Sierra Leone – og

det kræver gode værktøjer at styrke de lokale præster.

Styrke indefra

videreuddannelse af præster

og uddannelse af lægfolk med

særlige opgaver i kirken. Mission

Afrika udsender et dansk

præstepar til projektet, som

sammen med lokale medarbejdere

vil stå for at udarbejde

og gennemføre projektet i tæt

samarbejde med lokale menigheder.

Forebyggende

indsats

Kirkernes dybe forankring

i lokalsamfundet gør dem

til effektive redskaber for

forandring. Det til trods

anerkendes kirkernes betydning

sjældent af de store

udviklingsorganisationer.

Kirkernes tilstedeværelse i

selv små landsbyer er med

til at skabe værdifuld stabilitet.

Konflikter bliver ofte

håndteret i opløbet, inden

de når at eskalere. Men det

kræver veluddannede kirkeledere

med de nødvendige

redskaber, så missionen kan

lykkes og kirken kan bringe

håbet ind i hverdagen.


Mobil præsteuddannelse

Det Anglikanske Stift i Bo er

et lille stift, som dækker et

forholdsvist stort geografisk

område. Mange landsbyer

ligger langt fra alfavej. Derfor

skal der tænkes alternativt,

hvis der skal laves uddannelse,

som når ud til selv

de små landsbysamfund.

Grusveje, stier og floder udgør

den væsentligste del af Sierra

Leones infrastruktur. Det er en

stor udfordring, når man skal

nå ud til præster og kateketer,

som allerede er spændt hårdt

for i dagligdagen. Kirkerne kan

ikke undvære deres præster

Slip håbet løs

Under den lange og opslidende

borgerkrig mistede

mange mennesker troen og

håbet på fremtiden. Nødhjælps-

og udviklingsorganisationer

har siden hjulpet

med at genopbygge landet

og politikere og erhvervsledere

har prøvet at få hjulene

i gang. Fremtiden ser lysere

ud.

Håbet er et grundvilkår, som er

nødvendig for enhver positiv

og kateketer i længere tid

af gangen. Derfor kan præsterne

ikke rejse langt for at

deltage i videreuddannelse.

En vigtig del af projektet bliver

at opbygge en teologisk

uddannelse, som er mobil,

praktisk og fleksibel. Uddannelsen

skal kunne nå langt

ud i felten og dermed ikke

være afhængig af bestemte

lokaler eller faciliteter, udover

hvad der kan medbringes på

ladet af en bil. Samtidig er det

vigtig, at uddannelsen vokser

ud af kirken og forholder sig

til kirkens konkrete behov.

Derfor vil uddannelsen blive

udvikling. Nødhjælps- og udviklingsorganisationer

har gjort

meget for at hjælpe Sierra Leone,

men de kan ikke give folket

troen og håbet tilbage. Kirkernes

fornemste opgave er på en

tydelig måde at forkynde lyset

og håbet og lade det glædelige

budskab transformere de mennesker,

som er drivkraften bag

udviklingen. Derfor er der brug

for veluddannede præster, som

kan håndtere opgaven og være

med til at slippe håbet løs.

Mission Afrika

opbygget omkring et hold

af både lokale og danske

undervisere med forskellige

faglige kompetencer.

Kirken vokser!

Her lægges grundstenen til en ny

kirke i en sierra leonsk landsby.


Følg med i

projektet

Du kan følge med i projektet

ved at tilmelde dig Mette

og Alex Bjergbæk Klausens

nyhedsmail: ”Dagbog fra

Sierra Leone”. Send en mail

til: abk@missionafrika.dk. Du

kan også læse om projektet

via bloggen på Mission Afrikas

hjemmeside.

Ønsker din forening/kirke/

fællesskab at få besøg af

Mette og Alex Bjergbæk

Klausen kan der rettes henvendelse

direkte til Mission

Afrika: ma@missionafrika.dk.

Her kan I få informationer og

tidspunkter for møderejser.

Mission Afrika

Lyseng Allé 15A . DK-8270 Højbjerg

Telefon.: +45 8672 5050

E-mail: ma@missionafrika.dk

www.missionafrika.dk

Freetown

Støt det forkyndende og

opbyggende arbejde i

Sierra Leone. Gaver modtages

med tak på konto:

5061 1060018, anfør

proj.nr. 3020

Mission Afrikas vision

Sierra Leone

Kangahun

Moyamba

”Tro som ringe i vandet”

Mission Afrikas mål er en levende, engageret tro fremmet

gennem ord og handling udmøntet igennem:

• evangelisation • styrkelse af lederskab

• menighedsplanting • forbedrede levevilkår

• forkyndelse og oplæring • omsorg for nødlidende

Hvordan støttes lederskabsudviklingen?

Teologisk uddannelse: Danske missionærer og lokale teologer

underviser kommende præster og evangelister, så de

får gode redskaber til forkyndelse og menighedsopbygning.

Kapacitetsopbygning: Kirkens administration og ledelse

støttes og styrkes gennem uddannelse og konsulentbistand.

Giv en gave – træk den fra i skat

Indbetal på bank reg-nr. 5061 kontonr. 106 0018

eller giro: 640 7293. Mærk gaven 3012. Du kan

trække hele din gave fra i skat (op til kr. 14.500).

Ring til os og oplys dit cpr-nr. for at opnå fradraget.

Bo

Gobaru

Se mere på www.missionafrika.dk

More magazines by this user
Similar magazines