Læs Byggeriet som pdf - Dansk Byggeri

danskbyggeri.dk

Læs Byggeriet som pdf - Dansk Byggeri

10. årgang nr. 3 august 2012

Fokus på

samfundsansvar

magasin for byggeri, anlæg og industri

2 Det handler om mennesker

2 Når det er akuratessen, der tæller

2 Uddannelse til hænder og hoved

2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

1


Hør, hvordan it kan

blive en pengemaskine

for din virksomhed

Få inspiration, konkrete eksempler og nye ideer til, hvordan it

kan hjælpe dig med at tjene flest mulige kroner på hver eneste

opgave – og få en bedre bundlinje. Vær med, når EG i samarbejde

med Tekniq, Dansk Byggeri og Scanenergi er værter ved et gratis

roadshow for bygge- og installationsbranchen.

2 kr.

Invitation til bygge- og installationsbranchen

Tilmeld dig på:

1 kr.

www.eg.dk/bedrebundlinje

Mød os her:

Farum: 10. oktober kl. 12-16:15

Brøndby: 11. oktober kl. 12-16:15

Kolding: 24. oktober kl. 12-16:15

Herning: 25. oktober kl. 12-16:15

Ålborg: 7. november kl. 12-16:15

Aarhus: 8. november kl. 12-16:15


14

22

lEdER

5 RoT er stadig den rigtige løsning

Lars Storr-Hansen

BRAnchEn i fokUS

7 Samfundsansvar i byggeriet

Samfundsansvar - CSR - skal betragtes som en naturlig del af den

moderne virksomhed

8 det handler om mennesker

Hos tømrer- og snedkervirksomheden Dahl Nielsen & Sunesen A/S i

Vejen tager man det sociale ansvar på sig

10 Enemærke & Petersen uddanner håndværkere i

Tanzania

11 når det er akuratessen, der tæller

Lemvig Murerforretning har klaret sig gennem krisen ved at satse på

godt håndværk og vedligeholdelsesopgaver hos de private kunder

12 Mindre bøvl og mere service

Interview med Dansk Byggeris nye formand og næstformand

14 før sprængningen

Før højhusene i Rødovre blev sprængt i luften i foråret, fulgte

fotograf Sinne Lundgaard nedrivningsprocessen med sit kamera

17 kreative tømmerstreger på Roskilde festival

En flok københavnske tømrerelever blev præmieret for at kombinere

kreative tanker og godt håndværk

18 Uddannelse til hænder og hoved

Eux er en ny uddannelse til unge, der ønsker en erhvervsuddannelse

og samtidig vil have mulighed for at læse videre. Det har Jacob Kais

valgt at benytte sig af

20 Efterårets årsmøder og generalforsamlinger i

dansk Byggeris regioner

10. årgang nr. 3 august 2012

magasin for byggeri, anlæg og industri

Fokus på

samfundsansvar

2 Det handler om mennesker

2 Når det er akuratessen, der tæller

2 Uddannelse til hænder og hoved

2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

1

august 2012

11

22 Mystik, mørtel og frimureri

Frimurernes stamhus på Blegdamsvej gennemgår en gennemgribende

istandsættelse, med 3T Bygningsentreprise som hovedentreprenør

koRT og godT

26 nyt fra bygge- og anlægsbranchen

fAgligT

30 Radonsikring er et overset forretningsområde

31 lettere at logge på dansk Byggeris hjemmesider

32 Strategisk vigtigt valg af it-løsning sikrede kursen

33 nyt netværk sætter fokus på de rigtige it-løsninger

34 Sådan får du medarbejdere med på forandringer

35 Reducér din økonomiske risiko gennem forsikringer

37 TUn reviderer salgs- og leveringsbetingelser

SERVicESTof

39 Paragraffer

41 Produktnyheder

43 kalender og navne

indkøBSnyT

45 nyt om dansk Byggeris rabataftaler

indhold

Redaktion Inger Petersen Thalund (ansvarshavende) Martin K.I. Christensen (redaktør), Michelle Hansen, Mogens Hjelm, Frederik Marker Hansen,

Mette Skovgaard Petersen, Anette Sørensen

design salomet-Lucky group. layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for 6.500 virksomheder inden for

byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon 72 16 00 00, email redaktionen@danskbyggeri.dk Annoncesalg Jan Hesselberg,

Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon 72 16 01 39, fax 56 50 10 37, email jkh@danskbyggeri.dk

oplag 9.300, 4 gange årligt. Tryk Quicky Tryk A/S, Mose Allé 17, 2610 Rødovre. iSSn 0906-1037. Elektronisk iSSn 1901-8207.

Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op

til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte i redaktionelt materiale.

Forsidefoto: Før højhusene i Rødovre blev sprængt i luften, fotograf: Sinne Lundgaard

3


Medlemsrabat hos Statoil

- det betaler sig!

Statoil leverer i dag en bred vifte af energi-

løsninger til danske virksomheder og vi leverer

faktisk i dag mere end 20% af Danmarks

olieforbrug. Vi erkender vores ansvar og derfor

arbejder vi også målrettet for at beskytte

miljøet, øge sikkerheden og samtidig være

den bedste leverandør af energi produkter til

din virksomhed.

www.statoil.dk

Som medlem af Dansk Byggeri får du rabat

hos Statoil - ikke kun på benzin og diesel på

servicestationerne, men også på fyringsolie,

smøreolie, kemiprodukter, elektricitet samt

adgang til vores mange serviceydelser.

Udnyt dine medlemsfordele, læs mere om

aftalen på www.danskbyggeri.dk/statoil eller

ring på 72 16 00 01 - det betaler sig!


LARS SToRR-HANSEN, adm. direktør,

Dansk Byggeri, foto RICKY JoHN MoLLoY

leder

“Fair

konkurrence

med ens

spilleregler

for alle er en

forudsætning

for, at

samfundet

fungerer."

- Lars Storr-Hansen

RoT er stadig den

rigtige løsning

. Dansk Byggeri har længe argumenteret for, at indførelsen af et svensk-inspireret

RoT-fradrag ville være med til at begrænse sort arbejde og sikre fair konkurrence

også over for udenlandske virksomheder.

Vi har set håndværkerfradraget som et skridt i den rigtige retning, og vi var derfor

skuffede, da regeringen ved sin tiltrædelse annoncerede, at fradraget ville blive

udfaset. Heldigvis stillede samme regering en ny grøn pulje i udsigt på 500 millioner

kroner årligt - penge øremærket tilskud til privat energirenovering af boliger.

Det var ligefrem led i regeringsgrundlaget.

Det er derfor et eklatant løftebrud, når regeringen nu sløjfer det grønne energitilskud

på 500 millioner kroner i 2013 og yderligere 500 millioner kroner i 2014. Altså

besparelser på én milliard kroner på energiforbedringer.

Det er tilmed vanskeligt at se en retning i regeringens energipolitik, når den med

et så klart kirurgisk snit punkterer de efterspurgte incitamenter, der netop har vist

vej for såvel byggeerhvervet som boligejerne til at få sat gang i energirigtige investeringer

i boliger.

Regeringen har tilsyneladende helt tabt perspektivet i energistøtteordninger, som

udover et ambitiøst mål om udfasning af fossil brændsel i 2050 også har såvel et

jobperspektiv som et mål om at begrænse sort arbejde og unfair konkurrence.

Fair konkurrence med ens spilleregler for alle er en forudsætning for, at samfundet

fungerer. Når fru Jensen vælger at få udført sort arbejde, er hun med til

at skade den frie konkurrence mellem seriøse virksomheder, der betaler skat og

moms. Det er ærgerligt – især for fru Jensens venner og naboer og de lovlydige

virksomheder.

Det ved man i Sverige, hvor man har lært hr. Jönsson at holde sig fra lyssky ar-

bejde. Ifølge svenskerne har den svenske RoT-ordning reduceret mængden af sort

arbejde ganske betydeligt, da hr. Jönsson klogelig undlader at søge tilskud til sort

arbejde.

Vi har derfor ikke tænkt os at lade regeringen slippe af sted med dette udsigtsløse

løftebrud. Tværtimod står det klart for mange, at der skal arbejdes for at samle et

dueligt flertal for et RoT-fradrag efter svensk model. Man kan slå fire fluer med ét

smæk – både grøn omstilling, flere job, fair konkurrence og mindre sort arbejde.

Det er bare om at komme i gang. 2

www.danskbyggeri.dk

5


Man skal ikke lade sig nøje.

Energi-0 byggeri skal også

være rationelt byggeri.


rockShell vægsystemet giver en række fordele. Modulopbygningen

sikrer, at vi får en hurtig og rationel byggeproces, så vi allerede efter få dage

kan montere taget og opnå et tørt byggeri. da vi bygger i vinterperioden er

det desuden en stor fordel, at rockShell består af uorganiske materialer.

det minimerer risikoen for skimmelsvamp i konstruktionerne. og så giver

den slanke vægkonstruktion mange netto kvadratmeter bolig.

Martin Hastedt, tømrermester

Bruger RockShell til 0-energi byggeriet ”

Parkbohusene i Taastrup

www.rockshell.dk

Det kræver sin mand at holde

styr på tiden i en byggesag

Hvis medarbejderne arbejder på fl ere

projekter og for fl ere ledere, kan I tilmed

slippe for besværet med at sende dagssedler

rundt til godkendelse.

Den elektroniske dagsseddel ryger automatisk

til godkendelse hos rette leder - inden den

kommer til økonomisystemet - hvor den i

øvrigt også kommer automatisk ind - helt

uden tastearbejde!

Systemet kører på både pc, Mac og helt

almindelige mobiltelefoner. Det kræver ikke

Smartphones.

Lyder det for godt? Ring på tlf. 20 33 14 28,

hør mere og få en gratis demo.

Create and proteCt

Nu kan det klares af en enkelt mand

- EasyTimes populære system til

tidsregistrering over mobiltelefonen er blevet

udvidet med “sjakvis” registrering,

så én person kan registrere for fl ere.

Priseksempel: Ved op til 10 medarbejdere er opstartsudgiften

1.900,- kr. Herefter betaler man kun for antal

brugere: 62,- kr. pr. mand pr. md. Indhent pris på din

Mobile & Web Solutions

virksomhedsstørrelse. Priser er excl. moms og integration

til økonomisystem. www.EasyTime.com


Samfundsansvar i byggeriet

Samfundsansvar, CSR, skal betragtes som en naturlig del af den moderne virksomhed, og

derfor bør virksomheder i alle størrelser arbejde med CSR, der hvor det passer til

virksomheden

Af FREDERIK MARKER HANSEN, fma@danskbyggeri.dk, foto RICKY JoHN MoLLoY

. - Det handler om, at virksomhederne skal

gribe arbejdet med Social Corporate Responsibility,

CSR, an, så det passer til forholdene

i den enkelte forretning. CSR skal understøtte

de vigtigste mål og kerneområder i

virksomheden. Det handler også om at tage

fat, der hvor man har udfordringer. Hvis fx

nedslidning af medarbejderne er den største

udfordring hos virksomheden, så er det oplagt

at starte her, siger afdelingschef i Dansk

Byggeri, Henriette Thuen og fortsætter:

- I Dansk Byggeri arbejder vi med CSR,

fordi vi som organisation mener, det er vigtigt

at have fokus på sin omverden og være

en aktiv del af den. Bygge- og anlægsbranchen

får ofte skudt i skoene, at den ikke

arbejder med CSR og ikke tager ansvar, men

vores analyser viser noget andet.

Mange bruger cSR

Sidste år gennemførte Dansk Byggeri sin anden

undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

om deres brug af CSR. Den viste, at

et flertal af virksomhederne har integreret CSR

som en aktiv del af forretningen, og at virksomhederne

først og fremmest fokuserer på

arbejdsmiljø, miljø og kundeaktiviteter.

Undersøgelsen viser, at hele 77 % af

medlemsvirksomhederne arbejdede med

tre eller flere områder inden for CSR, og at

cirka halvdelen af de adspurgte forventede

at igangsætte flere samfundsansvarlige aktiviteter.

Det er en stigning på 20 procentpoint

i forhold til 2009, hvor undersøgelsen blev

gennemført første gang.

- De fleste virksomheder i vores branche

har ikke mulighed for at praktisere CSR-strategier

på samme niveau som Coca Cola eller

Novo Nordisk, som med tredobbelt bundlinje

og grønne regnskaber, bruger CSR til at drive

forretning. Men mindre tiltag kan også gøre

det. Derfor har vi i Dansk Byggeri udarbejdet

en CSR-folder, som fremhæver medlemmers

CSR tiltag. Disse konkrete eksempler tjener til

inspiration for andre, som endnu overvejer

CSR initiativer, siger Henriette Thuen.

krav fra flere sider

Det er ikke kun kritiske stemmer blandt

forbrugere, medier og civilsamfundets organisationer,

der rejser spørgsmålet om samfundsansvar.

også EU, FN og den danske regering

stiller krav om øget fokus på området.

- Den danske regering fremlagde en hand-

Afdelingschef henriette Thuen, dansk Byggeri understreger, at cSR bør være en integreret del af virksomhedens

kerneaktivtitet. og det er noget, som i sidste ende kan give et bedre resultat på bundlinjen

lingsplan i 2008, som netop er blevet opdateret.

Her er der blandt andet fokus på investeringer

i sociale og miljømæssige formål samt

en målsætning om at fremme gode rammer

for ansvarlig vækst gennem det offentlige. CSR

er derfor et område, vi ikke kan ignorere, og

hvis erhvervslivet arbejder fremadrettet og forretningsmæssigt

bevidst, så kan det skabe en

bedre bundlinje, understreger Henriette Thuen

Hun henviser til Europa Kommissionens

definition af CSR som "et koncept, hvorigennem

virksomheder frivilligt kan integrere sociale og

miljømæssige hensyn i deres forretning, i tæt

samarbejde med virksomhedens interesser."

- CSR bør være en integreret del af virksomhedens

kerneaktivtitet, der baseres på et

ansvarligt etisk grundlag, og som i sidste ende

kan give et bedre resultat på bundlinjen.

Profilering gennem danish Responsibility

Henriette Thuen mener, at bygge- og anlægsbranchen

fortjener større opmærksomhed,

fordi branchen påtager sig et medansvar,

når det handler om at skabe et grønt

Danmark. Fx bliver 95 % af alt byggeaffald

genbrugt til ny produktion.

- I Dansk Byggeri ønsker vi at profilere

vores branche som innovativ. Derfor er vi en

aktiv del af regeringens kampagne Danish

Responsibility, som er en international markedsføringsindsats

for dansk arbejde baseret

på CSR-strategier. Kampagnen er en del af

regeringens handlingsplan for offensiv global

markedsføring af Danmark, slutter Henriette

Thuen. 2

www.danishresponsibility.dk

ARBEjdER din ViRkSoMhEd MEd cSR?

Så vil vi meget gerne høre om jeres initiativ. Kontakt Henriette Thuen, htu@danskbyggeri.dk

7


Det handler om

mennesker

Hos tømrer- og snedkervirksomheden Dahl Nielsen & Sunesen A/S i Vejen tager man det

sociale ansvar på sig, for det handler om mennesker Tekst og foto JoAN JENSEN, joj@danskbyggeri.dk

På værkstedet har virksomheden investeret i hæve-sænke-borde, der kan indstilles efter den enkelte medarbejder. det handler i bund og grund om at

behandle andre mennesker, som man gerne selv vil behandles, siger Poul Victor Sunesen

8


- Per er rigtig glad for at være her, og vi er rigtig glade for ham. Per er god til at

hjælpe med til tunge luft og andre praktiske ting. hans sagsbehandler snakker vi

stort set ikke med mere, så det kører bare, siger Poul Victor Sunesen

. I et industrikvarter i udkanten af Vejen i Sønderjylland

holder tømrer- og snedkervirksomheden

Dahl Nielsen & Sunesen A/S til. Firmaet har eksisteret

i mere end 100 år, og 49-årige Poul Victor

Sunesen har været medejer siden 1989. De omkring

35 medarbejdere tilbyder en bred pallette af tømrer-

og snedkerarbejde; alt lige fra udestuer, staldbygninger,

køkken og bad til liftudlejning. Mange

ansatte har været i virksomheden i adskillige år.

- Per har for eksempel lige haft ti-års jubilæum.

Han er førtidspensionist, fordi han har lidt

svært ved nogle ting. Han hjælper til med at løfte

og flytte tunge ting rundt. Han er her 6-7 timer om

dagen, og han føler, at han gør en forskel, og at

der er brug for ham. og det er der, siger tømrermester

Poul Victor Sunesen og tilføjer:

- Det giver ham et løft at være her.

hjælper folk videre

Per er ikke et enestående tilfælde. Virksomheden

gør meget for at hjælpe folk, der af den

ene eller anden grund kan have det svært med et

fuldtidsarbejde.

- Ja, det kan jo både være fysiske eller psykiske

udfordringer, som folk har. Vi tager os tid til dem,

selvom hverdagen kan være presset nogle gange.

Vi hjælper folk videre – vi får dem i gang igen. På

den måde får vi også noget ud af det, fortæller

Poul Victor Sunesen.

det vigtigste råstof

For Poul Victor Sunesen betyder CSR først og fremmest

virksomhedens medarbejdere. Eller vores

vigtigste råstof, som han siger. Lærlinge er en

meget vigtig resurse for virksomheden. Vejen

Kommune har indgået en partnerskabsaftale med

Dansk Byggeri og to lokale erhvervsskoler, der skal

sikre flere praktikpladser til lærlinge. Han er meget

interesseret i projektet og har været med i arbejdet,

og lagde kontor til, da aftalen blev underskrevet

af borgmesteren.

- Vi har brug for de unge mennesker, og de skal

behandles godt, siger Poul Victor Sunesen og fortæl-

Poul Victor Sunesen fortæller, at de tre vigtigste værdier for ham er, at

hans medarbejdere har det godt, at firmaet udadtil udfører et godt stykke

arbejde, og at alle kunder behandles ens

ler, at virksomheden i øjeblikket har fire lærlinge.

Udover lærlinge tager virksomheden ofte elever

fra både folkeskolen og de tekniske skoler i

praktik i 1-2 uger. Det er ikke noget nyt – det har

virksomheden altid gjort.

Synlighed på bundlinjen

om den sociale ansvarlighed kan aflæses på

bundlinjen, er ikke så vigtig for Poul Victor. Han

fortæller, at virksomheden naturligvis har en idé

om, hvorvidt en medarbejder bidrager positivt eller

negativt til bundlinjen.

- oftest får vi mere ud af det, end vi ofrer. Men

det er ikke drevet af økonomiske forhold, det er

drevet af ansvarlighed over for medmennesker og

samfundet omkring os. Det er ikke noget, vi har

regnet på, men det styrker da virksomheden, ingen

tvivl om det, siger Poul Victor Sunesen.

idépostkasse førte til besøg af apotek

To gange om året samles alle medarbejdere. Anledningen

er forslag til forbedringer i dagligdagen,

som medarbejderne har kunnet smide idéer til i

en idépostkasse. På den måde bliver alle inddraget

i det daglige arbejde.

- Vi snakker om tingene. Alle har ret til at stille

sig op og sige "kunne det ikke gøres bedre?". Vi

har også lejet apoteket, som kom ud og foretog

sundhedstjek af medarbejderne. Det var de ansattes

eget forslag, og der gik nærmest konkurrence i

det, fortæller Poul Victor Sunesen med et smil.

Udover sundhedstjek og idépostkasse sponserer

virksomheden også lokale fodbold- og håndboldhold

med spilletrøjer. også den lokale golfbane

bliver tilgodeset med sponserede flag, ligesom

mange andre firmaer kontakter Poul Victor, hvis de

vil have hans støtte til et godt arrangement.

- Har man én gang støttet noget, rygtes det jo

hurtigt. Det sker nærmest ugentligt, at folk ringer

og spørger, om vi vil være med til at støtte det og

det. og vi støtter gerne lokalsamfundet – det er jo

her, vi agerer, slutter Poul Victor. 2

www.vejen-lift.dk

9


Enemærke & Petersen uddanner

håndværkere i Tanzania

CSR-aktiviteter kan hjælpe mange mennesker i den tredje verden, give glade og stolte

medarbejdere og endda forøge ens livsglæde af MIE TASCHNER ANDERSEN, redaktionen@danskbyggeri.dk, foto ENEMæRKE & PETERSEN

To af Enemærke & Petersens lærlinge rejste med til Tanzania for at være med til at følge undervisningen på den tekniske skole

. I to år har Enemærke & Petersen A/S økonomisk

støttet 12 studerende i Tanzania, så de

kan få en håndværksuddannelse. Det er ikke

nok for virksomheden bare at sende penge, så

i april tog produktionsdirektør, Henrik Mielke,

murermester Ejnar Jensen og to lærlinge af

sted til Tanzania selv at undervise og følge

undervisningen på den tekniske skole.

Det er vigtigt for virksomheden at støtte

noget, der giver mening og gavner mange

mennesker. Ved at støtte håndværkeruddannelser

hjælper de ikke kun selve håndværkerne,

men også alle dem, som håndværkerne

kan hjælpe med sit erhverv.

- Vi føler virkelig, at vi giver noget værdifuldt

til de unge håndværkere. De får en

uddannelse og dermed en mulighed for at

forsørge sig selv og deres familier. Derudover

lærer de at bygge ordentlige boliger til andre.

Derfor mener vi selv, at mange får glæde

af vores projekt, siger Henrik Mielke.

fra passiv til aktiv

Enemærke & Petersen havde i flere år haft

en passiv fond, som donerede til velgørende

formål. Det var først, da virksomheden blev

inviteret til at medvirke i et tv-program om

CSR, at de fik gjort fonden aktiv. De sagde

nemlig nej tak til at deltage, da de ikke syntes,

at de gjorde nok.

Som konsekvens besluttede virksomheden

at støtte samfundsansvarlige aktiviteter,

der stemte overens med deres værdi om

ansvarlighed, og dermed faldt valget på at

hjælpe unge mennesker med at få en håndværkeruddannelse.

Igennem Danmission fik Enemærke & Petersen

kontakt til en teknisk skole, som levede op

10

til en række krav, som de selv havde formuleret.

- Vi krævede, at uddannelsen skulle være

statslig godkendt, at den skulle have eksisteret

i et par år og skal gøre det mange år

fremover. Det sidste krav var, at skolen skulle

undervise i fag, som vi selv har - murer og

tømrer og så videre, forklarer Henrik Mielke.

Stolte medarbejdere

To af virksomhedens egne lærlinge rejste også

med til Tanzania. Det var meningen, at de

skulle se, hvordan man også kan uddanne

sig og arbejde som håndværker og dermed

udvide deres horisont. Der var dog også et

andet formål ved at sende lærlingene med.

- De to lærlinge skal også virke som ambassadører

for projektet. Ved at de får set,

hvad vi udretter, kan de bedre fortælle om

det til kollegaerne hjemme i Danmark, så

medarbejderne støtter endnu mere op. Jeg

tror også, det gavner lærlingene at se, hvor

dygtige de tanzanianske håndværkere er

med håndværktøj. Derudover lavede vi også

en del optagelser til en film, som skal bruges

til markedsføring, siger Henrik Mielke.

Enemærke & Petersen bruger projektet

til at skabe interne arrangementer som gåhjem-møder

og en aften, hvor medarbejderne

kom og spiste tanzaniansk mad. Medarbejderbladet

skriver ligeledes historier om de

12 håndværkerstuderende i Tanzania. I vinters

besøgte nogle af de tanzanianske håndvæksstudernede

Danmark, hvor de skulle se danske

tekniske skoler og byggepladser. De var

selvfølgelig også med til julefrokosten.

Svært at måle

Enemærke & Petersen har ikke direkte kunne

måle værdien af projektet. De ved derfor ikke,

om de har fået resultater på bundlinjen, men

de har heller ikke brugt det eksternt endnu.

- Vi har ikke kunne måle det, men det er

da klart, at vi ved, det giver os et godt image.

Jeg blev rigtig glad til julefrokosten, da en

hustru til en af svendene sagde til mig, at hun

ønskede, at hun arbejde et sted, der gjorde

sådan her, siger Henrik Mielke og fortsætter:

- Vi har dog fået mere usynlige resultater

blandt vores medarbejdere. De er sammen

om at bakke projektet op og samles om det

til arrangementerne, siger Henrik Mielke.

giver livsglæde

Både lærlingene og Henrik Mielke har selv

fået en stor oplevelse og nyt syn på tilværelsen

efter turen.

- Det er et fantastisk folk, og selvom de

har mindre end os, har de et bedre sammenhold

og virker gladere. På arbejdet er jeg

blevet bedre til at springe ud i opgaverne og

ikke først sidde og overveje alt. og når jeg

står i en svær situation, så er jeg begyndt at

tænke, at det nok går alligevel, siger tømrelærling,

Christoffer Vibo Grandal.

Henrik Mielke underviste selv i matematik,

geometri, tegningsforståelse og tagkonstruktioner.

For flere år siden havde han selv arbejdet

i Tanzania, og han taler derfor det lokale

sprog swahili. og han lærte også selv noget:

- Efter opholdet er jeg begyndt at gå væk fra

den tankegang, at ting kun kan gøres på én måde.

Rent personlig giver det mig også en form for

livglæde at lære de tanzanianske håndværkere

at klare sig selv, og at vi dermed indirekte også

hjælper andre med at få bedre boligforhold. 2

www.eogp.dk


Når det er akkuratessen, der tæller

De har godt kunnet mærke krisen hos Lemvig Murerforretning, som blev grundlagt for 50

år siden. Men firmaet har klaret sig ved at satse på godt håndværk og vedligeholdelsesopgaver

for private kunder Tekst og foto MARTIN K.I. CHRISTENSEN, mic@danskbyggeri.dk

Tidligere stod frede linds kone, Birthe Søgaard lind, for administrationen i firmaet, det har Tues kone, lisbeth lind, nu overtaget. de to par ses her ved lageret,

som er indrettet i en nedlagt foderstofforretning i lundsby, hvor der også er kontorlokaler

. Frede Lind er travlt beskæftiget med at gøre

sit eget nybyggede hus med en fantastisk udsigt

over Lemvig Sø klar til indflytning.

Huset er et godt eksempel på Fredes syn

på murerhåndværket: Det er sjovest, når det

er millimeterne, der tæller. Akkuratessen er i

højsædet, og sådan har det været siden 1962,

hvor han gik ind i sin fars firma, nogle år efter

han blev udlært.

Gennem årene har Lemvig Murerforretning

bygget adskillige parcelhuse, etagebyggerier,

administrationsbygninger, fritidshuse

og meget andet.

- I de gode tider byggede vi otte-ti parcelhuse

årligt her i Lemvig-området, og vi

havde op til ti ansatte. Vi blev dog ved med at

påtage os mindre opgaver for private kunder,

hvad enten det var tilbygninger, reparationer

eller lignende. og det har været med til at sikre

os overlevelsen i krisetiderne, hvor der ikke

bliver bygget nyt, men hvor de faste kunder

stadig kontakter os. Så selvom vi ikke længere

har ansatte, har vi stadig noget at lave, siger

murermester Frede Lind, der i dag ejer Lemvig

Murerforretning sammen med sønnen Tue.

kvaliteten er højere

Når man har været i branchen i næsten 60

år, er der naturligvis sket en rivende udvikling.

Da Frede Lind startede som lærling

i 1955, brugte man træstilladser, og der var

murerarbejdsmænd, der gik til hånde.

- Det er min erfaring, at kravene til kvaliteten

er steget gennem årene. I 1960’erne

var det meget elementbyggeri med en muret

skal. I dag er folk mere opfindsomme og

nogle gange skal man være lidt af en tryllekunstner

for at få det til at fungere. Vi op-

lever for eksempel, at kunderne kræver, at en

mursten bliver klippet, så det passer præcist

med tegningerne, siger han.

Tidligt med i firmaet

Tue Lind, der arbejder på en opgave hos en

privat kunde, støder til i forældrenes kommende

hus, og fortæller, at han allerede som

dreng var med på byggepladserne sammen

med sin bror Bo.

- Jeg gik ud af 9. klasse, og var først arbejdsdreng,

inden jeg kom i lære i min fars

firma. Det krævede en særlig tilladelse fra

teknisk skole, men det har givet mig nogle

større udfordringer, og mere frit spil, end jeg

ellers ville have fået, siger Tue Lind, der fx

blev sat til at mure facader meget tidligt.

- og jeg har lært at mure et hjørne uden

et hjørnejern. Efter min mening skal man

have det i hånden. Det gælder også for tilbygninger,

hvor man sørger for at ramme den

oprindelige mur ved at regulere hvor tykt et

lag mørtel, der lægges på, fortætter han.

fælles firma

Generationsskiftet har egentlig været på tegnebrættet

siden 2001, hvor Frede Lind have

planlagt at sælge firmaet til sine to sønner,

Tue og Bo, der begge er udlærte murere, for

at fortsætte som svend hos dem.

- Men det gik op for os, at det ville blive

alt for dyrt, da vi ville blive beskattet af

"goodwill", som i dag er et mere fiktivt begreb,

end det måske var tidligere. Derfor gik

mine to sønner med ind i firmaet, og da Bo

senere startede egen murerforretning i København,

overtog Tue hans andel. Når vi er

to om at drive firmaet, er vi også to om den

"goodwill", der er i firmaet. Derfor vil det

gøre det nemmere for mig at trække mig ud,

når den dag kommer, siger Frede Lind.

Næste generation er klar inden for murerfaget.

Et af børnebørnene blev sidste år udlært

som murersvend i firmaet. 2

www.lemvigmurerforretning.dk

frede lind er i øjeblikket ved at gøre sit nye hus i

lemvig by klar til indflytning

11


Mindre bøvl og

mere service

Det skal ikke være så bøvlet at drive virksomhed, flere medlemmer skal benytte

sig af Dansk Byggeris tilbud, og byggeerhvervet skal styrkes

Af INGER PETERSEN THALUND, ipt@danskbyggeri.dk, foTo RICKY JoHN MoLLoY

. Dansk Byggeris nyvalgte formandskab,

bestående af formand, Niels Peter Pretzmann

og næstformand Martin Skou Heidemann, er

enige om de mærkesager, de vil arbejde for

under deres formandsskabsperiode.

- Jeg har været med i organisationen i 20

år, og jeg har altid følt, at jeg har fået mere

igen, end jeg har givet, forklarer Niels Peter

Pretzmann. Nu har jeg tid til at give noget af

det, jeg har fået tilbage igen til organisationen,

og det glæder jeg mig til.

Næstformanden har været aktiv i Dansk

Byggeri knapt så længe, men han er også

optaget af at få endnu flere til at benytte sig

af organisationens tilbud.

- Jeg har selv haft glæde af at benytte

mig af Dansk Byggeris juridiske eksperter

til en principiel sag mod Arbejdstilsynet.

Her fik jeg en utrolig god hjælp og støtte og

vandt sagen. På samme måde håber jeg, at

andre vil opsøge den ekspertise, som medarbejderne

i Dansk Byggeri har til hjælp med

eksempelvis at håndtere en kunde, der ikke

betaler, en umulig lærling eller en anden

udfordring, som kan betyde liv eller død

for en mindre virksomhed, fortæller Martin

Skou.

Solide forretningsudviklere

Fælles for formandsskabet er, at de begge

forstår, hvad det vil sige at drive en lille virksomhed,

for der er de begge startet. I dag

har de dog erfaring med at drive virksomheder

af en betydelig størrelse.

Niels Peter er uddannet bygningssnedker

og startede i 1983 sin egen tømrer- og snedkervirksomhed

i Fjerritslev. Siden etablerede

12

han vinduesvirksomheden Storke Vinduer

A/S, der udviklede sig til en af Danmarks

førende producenter af vinduer og døre.

Virksomheden blev i 2005 solgt til svenske

Inwido AB koncernen. Efter fem år som koncern-

og landechef for Inwido Danmark er

Niels Peter i dag senior advisor for Inwido og

med i diverse virksomhedsbestyrelser.

Martin Skou startede sin tømrer- og

snedkervirksomhed hjemme ved køkkenbordet,

som han udtrykker det, i 1999. Han

har siden udviklet virksomheden til en større

forretning, der i dag beskæftiger over 100

mand og har kommuner som sine primære

kunder.

Deres hjerter banker for virksomhedsdrift

ligesom alle de andre medlemmer i Dansk

Byggeri:

- Jeg har haft stor glæde af at mødes

med andre medlemmer i Dansk Byggeri og

sparre med dem om de typiske problemer,

man støder på, når man driver virksomhed,

forklarer Martin Skou.

og netop det vil formandsskabet gerne

sætte endnu mere i fokus.

fokus på politisk indflydelse

De vil skubbe på for at få politikerne til at

forstå, at det skal være nemmere at drive

virksomhed i Danmark. Det må ikke blive for

bureaukratisk, og vi skal opleve at det offentlige

i større grad er medspiller end modspiller,

er de begge enige om.

Netop vilkårene for erhvervslivet ligger

formanden meget på sinde, og han har en

mærkesag i den retning:

- Jeg vil arbejde målrettet på at få den

svenske RoT-ordning på det politiske landkort.

Det er et byggefradrag til de private,

som er højere end det, vi kender i dag fra

håndværkerfradraget, og så er det grønt. Det

vil sige, der skal være tale om energieffektiv

boligrenovering. Den ordning rummer rummer

et super kinderæg for branchen med

hele fire fordele; øget beskæftigelse, mindre

sort arbejde, mindre unfair konkurrence

samt hjælp til at nå målet om et fossilfrit


Både niels Peter Pretzmann og Martin Skou heidemann har været aktive i dansk Byggeri i mange år. niels Peter har været med i industrisektionen i

mange år, de fleste som formand for sektionen. nu er han formand i brancheforeningen, danske Byggematerialer. Martin Skou har været medlem af

Træsektionens bestyrelse siden 2010 og næstformand siden 2011. desuden er Martin med i en række udvalg

samfund i 2050, mener formanden.

Vi skal stå sammen

Et andet fokus for de to nyvalgte er medlemmernes

brug af Dansk Byggeri.

- Jeg håber virkelig på, at flere medlemmer

vil gøre brug af Dansk Byggeris mange

tilbud om service og rådgivning. For der er

meget at byde på, og organisationen kan

således være en stor merværdi for medlem-

merne. Det håber jeg, at de vil benytte sig af

i endnu højere grad fremover, siger Martin

Skou.

Formanden supplerer med et brændende

ønske om, at medlemmerne i Dansk Byggeri

fremover vil stå endnu mere sammen.

- Hvis man melder sig ind i en organisation,

som Dansk Byggeri, så håber jeg, at

man gør det, fordi man tror på, at vi sammen

står stærkere. Ellers giver det ingen mening.

og den erkendelse kan vi godt dyrke endnu

mere. Vi er del af det samme fællesskab, og

vi skal lufte alle vores synspunkter rundt omkring

i både sektioner, regioner og udvalg.

Men vi skal arbejde mod det samme mål,

nemlig at fremstå som en samlet byggebranche.

Det er godt for sammenhængskraften

i organisationen og dermed godt for vores

politiske gennemslagskraft, slutter formanden.

2

13


Før sprængningen

Før højhusene i Rødovre blev sprængt i luften i foråret, fulgte fotograf Sinne Lundgaard

gennem et par måneder nedrivningsprocessen med sit kamera

Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, mic@danskbyggeri.dk, foto SINNE LUNDGAARD

først i processen blev løsdele afmonteret og indmaden blev fjernet

. Klokken 12.00 den 13. maj lød sirenerne

i Rødovre. Højhusene Agerkær og Ruskær i

Rødovre blev revet ned ved sprængning.

De to høhjuse var blevet dømt ubeboelige

efter en efterårsstorm, hvor de svejede

faretruende.

Forud for sprængingen var der en lang

forberedelsesperiode med afmontering af

14

løsdele og afrensning af selve bygningerne,

som fotograf Sinne Lundgaard fulgte.

- Jeg var så heldig, at Brandis A/S, gav

mig tilladelse til at fotografere nedrivningsprocessen

de sidste måneder frem mod

sprængningen, fortæller Sinne Lundgaard.

- To morgener om ugen var jeg i Rødovre

for at fotografere denne kontrollerede ned-

brydning af de tidligere beboelige huse. Det

var bygningerne, som var interessante for

mig – tomme og forfaldne – men alligevel

tomme og forfaldne på en helt anden måde

end andre forladte huse, der bliver indtaget

Læs mere side 16


lejlighederne blev helt rippet for alt indmad som led i den kontrollerede nedbrydning

Betonen blev pakket ind for at forberede sprængningen Udborede huller til dynamitten

15


Enkelte bygningsdele stod tilbage efter sprængningen. de blev budt ned. Alt bygningsmaterialet blev sorteret og bortskaffet, og der blev sået græs der,

hvor de to højhuse tidligere stod

Fortsat fra side 14

af naturen. Her foregik en planlagt nedbrydning

og samtidig en klargøring til selve

sprængningen.

Mens husene blev gjort klar til sprængning

blev noget fjernet, mens indpakningen

og den slags kom til.

- Samtidigt havde bygningerne også

16

deres egen nedbrydning via det naturlige

forfald. Som ekstra krydderi fik bygningerne

også tilført andet såsom grafitti, fuglereder

og så videre. og helt til slut var der kun to

bunker tilbage.

Hver uge fik Sinne Lundgaard nye indtryk,

når hun gik rundt i bygningerne.

- Der var hele tiden ændringer, samtidig

med at den store forandring – sprængningen

– lå i baghovedet og gjorde mine fotos til en

blanding af æstetik og dokumentar. Jeg har

forsøgt at fange de visuelle indtryk, jeg fik,

slutter hun. 2

www.slrasmus.dk

www.brandis.dk


Kreative tømrerstreger på Roskilde Festival

Fokus på helheden er vigtig, når folk er mange, omgivelserne er primitive og sommervejret er

dansk og ustadigt. En flok københavnske tømrerelever blev ved dette års Roskilde Festival præmieret

for at kombinere kreative tanker med godt håndværk, som fungerer, når musikken spiller

Tekst og foto KRISTINE ELLEBY MØLBæK, kem@danskbyggeri.dk og METTE SKoVGAARD PETERSEN, msp@danskbyggeri.dk

indsamlingsbodens form er konstrueret som et rum i en bivoksplade, og den har derfor fået navnet Bumblebee.

den er simpelt sat op om seks grundstolper i fyr, hvorpå der sidder to ringe – en midtvejs oppe og en foroven –

begge for at stabilisere boden

. Dyrskuepladsen i Roskilde og de omkringliggende

marker blev i juli måned på sædvanlig

vis omdannet til Nordeuropas største

musikfestival med besøg af 130.000 personer.

Med til festivalen var fem tømrerelever fra

Købehavns Tekniske Skole i Rødovre, som inden

afgang mod de midtsjællandske marker havde

designet og bygget en indsamlingsbod til

brug under festivalen. En konstruktion der var

så flot, at de vandt Bosch Konstruktionspris

2012 og i den forbindelse blev præmieret med

billetter til årets Roskilde Festival. Vinderprojektet

skulle fungere som indsamlingsbod i

forbindelse med Roskilde Festivals gennemgående

fokus på fattigdom og ulighed.

fokus på hele processen

De fem tømrerelever startede i dette forår på

et særligt grundforløb, der kun udbydes på

Københavns Tekniske Skole i Rødovre, som har

fag inden for både design og konstruktion.

- På skolen lærer vi at have fokus på hele

processen, lige fra den kreative designdel til

det mere tekniske. Derfor er vi gået meget

helhedsorienteret til værks og har lige fra

starten haft i tankerne, hvordan indsamlingsboden

skulle fungere ude på festivalen,

forklarer 20-årige Jakob Makongo Bertelsen,

der er en af de fem, der har brugt mange eftermiddage

og aftener efter skole på at blive

klar med boden.

De vandt konkurrencen, fordi de fra første

blyantsstreg havde haft Roskilde Festival

i tankerne.

- På Roskilde Festival arbejder vi meget

med områdeidentiteter. Derfor var det vigtigt,

at boden passede godt ind i de forskellige

områder, hvor den skulle stå. Derudover havde

denne bod en meget indbydende form med

åben facade hele vejen rundt, så den var tilgængelig

fra alle sider. og så var den nem at

flytte og nem at låse forsvarligt af, hvilket er

vigtigt, på en festival, forklarer René Christensen,

aftalekoordinator for Roskilde Festival.

konstruktion med mange muligheder

Indsamlingsbodens form er konstrueret som

et rum i en bivoksplade.

- Vi har valgt denne form, for at den

skulle passe godt ind i omgivelserne på festivalen.

Bodens sider kan åbnes op hele vejen

rundt og justeres i flere niveauer afhængig

af, hvor meget lys man vil have ind, og hvor

meget det regner. Hvis der er brug for det,

for tømrerlærling jakob Makongo Bertelsen

har det været lærerigt at designe

og bygge et produkt, der skal fungere et

så særligt sted som på Roskilde festival

kan den også lukkes helt til de så dem, der

står i boden, er i ly for regn og blæst. og det

kan jo godt være nødvendigt på Roskilde

Festival, hvor vejret ikke altid viser sig fra sin

bedste side, siger Jakob Makongo Bertelsen,

der er stolt af at se, at konstruktionen fungerer

som han havde forestillet sig i praksis.

Han har bestemt ikke fortrudt de mange

arbejdstimer, han har brugt på at bygge boden.

- Det har været lærerigt at designe og

bygge et produkt, der skal fungere et så særligt

sted som på Roskilde Festival. Vi har fået

prøvet kræfter med, hvad der fungerer og

hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden,

slutter Jakob Makongo Bertelsen, der nu føler

sig ekstra godt rustet til sin videre uddannelse

enten som tømrer eller som arkitekt.

Konkurrencens andenplads gik til endnu

et hold fra KTS Rødovre, mens tredjepladsen

gik til et hold fra Selandia-CEU, Slagelse.

også disse hold havde konstrueret indsamlingsboder,

der blev brugt i forbindelse med

Roskilde Festival. 2

www.kts.dk/rodovre

www.roskilde-festival.dk

www.bosch.dk

17


Uddannelse til hænder og hoved

Eux er en ny uddannelse til unge, der ønsker en erhvervsuddannelse og samtidig vil have

mulighed for at læse videre. Det giver især de mindre virksomheder en fordel

Tekst og foto MICHELLE HANSEN, mha@danskbyggeri.dk

Tækkemand Per keis ser masser af fordele i at have en eux-lærling i den lille virksomhed, da han kombinerer håndværksuddannelsen med fag på gymnasieniveau

. De mange halmstrå, der hvirvler i vinden,

vidner om, at en ejendom er ved at få renoveret

sit stråtag. Helt oppe ved husets tagryg

står Jacob Keis sammen med sin far, Per Keis,

der også er hans mester.

Jacob Keis får tydelige instruktioner i,

hvordan stråene skal klippes, og halmen

lægges. Han er netop startet på Syddansk

Erhvervsskole, hvor han uddanner sig til

tækkemand, men han skal også analysere

noveller, løse andengradsligninger og terpe

engelske gloser. Jacob Keis tager nemlig en

18

eux-uddannelse, hvor han både får et svendebrev

og fag på gymnasialt niveau, som gør

ham klar til at læse videre.

To uddannelser på fire år

Jacob Keis’ eux-uddannelse tager kun fire

år og en måned, selvom han både får en erhvervsuddannelse

og flere fag på gymnasialt

niveau. Det betyder, at der er meget, der skal

nås på skoleforløbene.

- Jeg kommer til at lægge en masse kræfter

i hjemmearbejdet, men det er det hele

værd. Det er en god uddannelse, og jeg er

sikker på, at jeg kommer til at stå stærkere,

når jeg er færdiguddannet. Jeg lærer en

masse teoretisk, som jeg kan koble sammen

med praktisk erfaring. Matematikken er på et

højt niveau, og det er en stor fordel, når jeg

skal tegne konstruktioner og udregne tilbud,

siger Jacob Keis.

Almene fag giver fordele i virksomheden

Jacob Keis har fået læreplads i sin fars tækkemandsfirma,

Tækkemanden Per Keis. og


EUx

I 2010 vedtog folketinget at oprette eux fra skoleåret 2011/2012. Allerede i 2010 begyndte

de første eux-elever som et pilotprojekt. Man kan tage en eux inden for de fleste fag i

bygge- og anlægsbranchen. Eux-elever får den somme løn, som andre lærlinge.

På sigt vil jacob kais gerne uddanne sig til politmand og får med eux forudsætningerne for det, fordi han både får svendebrev og gymnasiefag

Per Keis ser også masser af fordele i at have

en eux-lærling i den lille virksomhed, som

efter Jacobs ansættelse nu har tre ansatte.

- Hvis Jacob en dag vil overtage virksomheden,

er det en kæmpe fordel, at han også

har haft fag på gymnasialt niveau. Vi laver så

meget papirarbejde i dag, kvalitetssikring,

indberetninger til SKAT og udregninger af tilbud.

De fag, han får på eux, giver ham meget

bedre mulighed for at sætte sig ind i alt det,

end jeg har haft, siger Per Keis.

Tække- og politimand

17-årige Jacob Keis afsluttede 10. klasse først

sommeren, og nu er det tilbage på skolebænken

på Syddansk Erhvervsskole. Han

mener, at eux passer helt perfekt til ham.

- Jeg vil gerne være politimand, men der

kan jeg først søge ind, når jeg er 21 år, nu ved

jeg, hvad jeg skal lave de næste fire år. Når

jeg er færdig, er jeg uddannet tækkemand,

og jeg har de fag, som sikrer mig adgang til

politiskolen, siger han.

Dansk Byggeri mener, at eux er rigtig en

god uddannelse, som er med til at hæve det

faglige niveau på erhvervsuddannelserne.

-Dansk Byggeri var sammen med 3F med

til at forslå muligheden for eux. På eux får

eleverne kompetencer fra de almene fag,

som de kan bruge, hvis de en dag ønsker at

starte egen virksomhed. Eux betyder, at en

større del af eleverne får en faglig uddannelse,

inden de læser videre. Det giver pote, når

de er færdiguddannede, fordi de har kendskab

til branchen, siger uddannelseschef i

Dansk Byggeri, Jesper Juul Sørensen. 2

19


Efterårets årsmøder og general-

forsamlinger i Dansk Byggeris regioner

Efteråret er tid for generalforsamlinger i Dansk Byggeris regioner. I år afvikles de 14

generalforsamlinger fra den 4. oktober til den 8. november 2012. Alle medlemmer

inviteres, og der er mulighed for dialog med regionsbestyrelsen og repræsentanter for

Dansk Byggeris ledelse

Af STEEN HØYGAARD, sth@danskbyggeri.dk, foto JASPER CARLBERG, MARTIN RIGET, FoLKETINGETS ARKIV, illustration DITTE BRØNDUJ

20

indlæg ved

Susse Wold

Brag af en fest

om aftenen

Midt- og Vestjylland

Sydvestjylland

Sønderjylland

Sydøstjylland

Nordjylland

Østjylland

Fyn

debatmøde

"danmarks vej ud af

krisen - hvordan

tjener vi penge igen?"

Vestsjælland

generalforsamling

Med middag

generalforsamling

Med middag

Sydsjælland

Lolland-Falster

Nordsjælland

Hovedstaden

Østsjælland


SÅdAn foRløBER gEnERAlfoRSAMlingEn

2 Indkaldelserne i generalforsamlingerne bliver altid sendt ud senest

28 dage før, generalforsamlingen holdes

2 Dansk Byggeri sender ud elektronisk til alle personmedlemmer i hver

region og i en papirversion til de efterhånden få medlemmer, som

Dansk Byggeri ikke har email-adresser på

2 Sikre emner på generalforsamlingerne er blandt andet valg til regionsbestyrelsen

og valg til Dansk Byggeris repræsentantskab 2013.

Derudover kan der være føjet forskellige emner til dagsorden

frank jensen

overborgmester i

københavn

Thyra frank

liberal Alliance

Mf

generalforsamling

Med middag

Bornholm

Steen Bocian

cheføkonom i

danske Bank

Benedikte kjær

konservativ Mf,

fhv. minister

debatmøde

Erhvervsuddannelser

. I Syddanmark har de fire regioner valgt at gentage sidste års

succes med et fælles arrangement i forbindelse med generalforsamlingerne.

I år bliver det i Middelfart, hvor de fire regioner

holder debatmøde med deltagelse af eksterne oplægsholdere

under titlen "Danmarks vej ud af krisen - Hvordan tjener vi

penge igen?" og der sluttes af med et brag af en fest om aftenen.

For de tre sydjyske regioner vil der på de respektive generalforsamlinger

blive lagt op til en sammenlægning af regionerne

til en ny stor sydjysk region.

- I økonomisk trængte tider, er vi nødt til at tænke nyt.

Samtidig er der meget god fornuft i at tænke i øget sydjysk

samarbejde. De tre bestyrelser er sikre på, at vi har fundet

en rigtig god model for en ny sydjysk region, som vi håber,

at medlemmerne vil bakke op om, siger Michael Mathiesen,

Dansk Byggeri Sydvestjylland.

fælles årsmøder på Sjælland

Syd-, Øst- og Vestsjælland har i år valgt at koordinere deres tre

generalforsamlinger, så de holdes den 8. november på Hotel

Niels Juel i Køge. Det giver mulighed for et fælles debatarrangement,

hvor blandt andet Thyra Frank fra Liberal Alliance

holder oplæg.

- Det fælles arrangement signalerer, at vi på Sjælland langt

hen ad vejen har de samme problemer og udfordringer. og da

vi alligevel så småt er begyndt at holde fælles medlemsmøder

og dialog mellem regionsbestyrelserne, kan vi lige så godt tage

næste skridt, siger regionsformand Niels Moestrup, Dansk Byggeri

Østsjælland.

Årsmøde for nordsjælland og hovedstaden

Dansk Byggeri Hovedstaden og Nordsjælland fortsætter som

sidste år med et fælles årsmøde den 30. oktober på KolleKolle.

I år er det Københavns overborgmester, Frank Jensen, folketingsmedlem

for Det Konservative Folkeparti Benedikte Kjær og

cheføkonom fra Dansk Bank Steen Bocian, der sammen med

Lars Storr-Hansen leverer dagens input.

-Det er ved at blive en god tradition at holde fælles årsdag

for medlemmerne i Hovedstaden og Nordsjælland. I begge

regioner har vi en rigtig god dialog med de lokale og regionale

politikere, og det er naturligvis en stor glæde at Københavns

overborgmester, Frank Jensen, stiller op til dialog, siger regionsformand,

Per Engsø Larsen, Region Hovedstaden.

også på Bornholm har man valgt at holde årsmødet i forbindelse

med generalforsamlingen på Bornholms Kunstmuseum.

Temaet er erhvervsuddannelserne.

kendt model

En række regioner har valgt at holde deres generalforsamlinger

efter den kendte model. Her er der lejlighed til at drøfte året,

der er gået, og de udfordringer branchen og organisationen

står over for med både regionsformanden og repræsentanter

for Dansk Byggeris ledelse.

Denne model er valgt i Nordjylland, Midt- og Vestjylland

samt Lolland-Falster. Alle steder forventer man nu også at have

særlige temaer på i løbet af dagen, så generalforsamlingernes

medlemmerne ud over kollegialt samvær og nyt fra Dansk

Byggeri får andre relevante input med hjem.

- Det er vigtigt for os i Midt- og Vestjylland, at vores medlemmer

oplever et godt kollegialt samvær og udbygger deres

netværk og træffer beslutninger til glæde for branchen, men

også at de samtidigt kommer hjem med mere end de måske

forventede, siger Niels Hansen, regionsformand for Midt- og

Vestjylland.

I Nord og i Østjylland holdes generalforsamlingerne om

torsdagen og slutter af med middag for medlemmerne. 2

www.danskbyggeri.dk/regioner

21


Mystik, mørtel og frimureri

Frimurernes Stamhus i København gennemgår i øjeblikket den mest omfattende restaurering

nogensinde. Ønsket fra frimurerne selv er, at resultatet bliver, som bygningen tog

sig ud ved indvielsen i 1927. Det indebærer blandt andet specialfremstillet mørtel, og at

gamle traditionelle byggeteknikker tages i brug Af JoAN JENSEN, joj@danskbyggeri.dk, foto JoAN JENSEN, IB RASMUSSEN/WIKIPEDIA, ARKIVFoTo

Mellempuds sprøjtes på med en speciel slange, der letter arbejdet med de i alt 500 tons mørtel, der skal bruges til restaureringen

22


frimurernes Stamhus på Blegdamsvej i københavn emmer for tiden ikke meget af mystik og hemmelige ritualer. hele bygningen er dækket af, så

håndværkerne kan arbejde i ly for den danske sommers luner

. Ved siden af Rigshospitalet ligger en gammel

og betagende bygning, der i den grad er

omgærdet med mystik. Her holder den hemmelige,

historiske og kristengrundlagte danske

Frimurerorden til. En loge, der i Danmark

blev oprettet i 1743 og i dag tæller mere end

9.500 medlemmer. Man fornemmer, at der

hele vejen igennem bygningen er keret om

hver eneste detalje. Men det er nu ikke så

underligt. De første frimurere menes nemlig

at have været katedralbyggere fra middelalderen;

altså håndværkere som snedkere,

stenhuggere, bygherrer og arkitekter.

Frimurernes Stamhus blev bygget mellem

1923 og 1927, og tidens tand har i de forgangne

mere end 85 år sat sit præg på den impone-

rende bygning. Derfor restaureres bygningens

facade nu helt fra bunden. En opgave, der har

været forberedt i mere end otte måneder, før

de første håndværkere rykkede ind.

Arkitekt- og ingeniørfirmaet Gaihede er

totalrådgiver på projektet, og arbejdet udføres

af 3T Byggeentreprise som hovedentreprenør.

Arkitekt Birgitte Maltesen og ingeniør Ragn

Gaihede har været med under hele processen

fra de indledende samtaler med frimurerne, til

restaureringen afsluttes senere på året.

- Det er ikke en helt almindelig restaurering.

Vi har først hugget det eksisterende

puds på facaden ned. Dernæst skal bygningen

have tre lag mørtel, hvoraf det sidste

lag skal påføres på en speciel måde, så den

den gamle mørtelfacade hugges ned til den gamle murstensbelægning. her er et lille område på den

store bygning, hvor facaden allerede er brudt. Bemærk den ujævne overflade på det yderste lag mørtel –

det er granitskærver og de knuste teglsten i den specialfrem-stillede mørtel, der giver bygningens facade

den krakelerede overflade. Sådan så det ud i 1927, og sådan skal den også se ud anno 2012

sprækkede overflade dannes. Det sidste

lag mørtel skal tørre i 28 dage, og i den tid

ændrer farven på mørtelen sig automatisk

fra lyserød til brunlig. Mørtelen består af

knust teglsten og granitskærver tilsat vand.

Ingen farvestoffer. Det er en unik teknik, der

sjældent anvendes i nutidens byggeri, siger

Birgitte Maltesen.

Håndværksmester i 3T Byggeentreprise,

Lars Jensen, fortæller, at den største byggetekniske

udfordring har været de 271 vinduer

i bygningen, der også skulle udskiftes i forbindelse

med restaureringen:

Læs mere side 23

lars jensen, håndværksmester i 3T Byggeentreprise

fortæller, at man endnu ikke er stødt på

hemmeligheder under restaureringen

23


øverst på frimurernes Stamhus løber en frise af imiterede kalksten af støbt beton tilsat faxekalk rundt om hele bygningen. den renses ned i forbindelse med

restaureringen og pudses op igen, så den fremstår som oprindeligt

Fortsat fra side 22

- Selvom der er omkring 10.000 kvm

facade, vi skal renovere, har den største

udfordring været vinduerne. De er lavet af

sibirisk lærketræ og er specielfremstillet til

bygningen. Vinduerne skal sættes i før tredje

og sidste lag puds, så de fremstår uden mørtelfuger

omkring. Det har været et krav fra

frimurerne, at resultatet skal være tro mod

bygningens oprindelige udseende.

Lars Jensen fortæller endvidere, at han

har oplevet, at besøgende inden for murene

spørger til, hvornår vinduerne skal skiftes. og

det vel at mærke, når de står foran et vindue,

der netop et blevet skiftet.

- Det er den bedste respons, man kan få.

Selvom vinduerne er udskiftet til nye energioptimerede

vinduer med koblede rammer

og to lag glas på bagsiden, kan man ikke se

det med det blotte øje. Jeg tolker det sådan,

at så er resultatet godkendt, siger Lars Jensen.

Der arbejder dagligt omkring 40 hånd-

En af de indre gårde i Stamhuset er færdigrenoveret med nye vinduer, pudset overflade og nedløbsrør i kobber

24

værkere på byggepladsen. Samarbejdet mellem

de forskellige fag – murere, tømrere,

kobbersmede og så videre – skal planlægges

skarpt. Lars Jensen fortæller, at arbejdet i

multisjak fungerer rigtig godt.

- Det er jo et kæmpe projekt, som skal

gøres grundigt og med omhu. Alle mand er

indstillet på det, og de synes, at projektet er

rigtig spændende, siger Lars Jensen, der bliver

suppleret af Ragn Gaihede:

- Her oplever man virkelig, at håndværkerne

skal bruge deres faglige omhyggelighed

og evne til at samarbejde om krævende

byggeprocesser.

Selvom udviklingen de sidste mange år

har sat sit præg på det københavnske bybillede,

vil Frimurernes Stamhus fremstå, som

det altid har gjort. Her holder man fast i

gamle traditioner som logemøder med kjole

og hvidt som dress code, stormester-titel og

hemmelige ritualer. Nøjagtig ligesom bygningen,

der huser den ærefulde loge og dens

hemmeligheder, altid vil være omgærdet

med mystik og dyb tavshed. 2

her ses frimurernes stamhus med den markante

facade inden renoveringen


Den største

nyhed er nok,

at alt er ved

det gamle

Den første nyhed er, at Byggeriets forsikringsservice har skiftet ejer og samarbejder nu

med Gjensidige Forsikring.

Den største nyhed er derimod, at det for alle vores forsikringstagere bliver ”business as

usual”. Byggeriets forsikringsservice vil nemlig fortsat 100 % være byggebranchens forsikringsselskab

og et selvstændigt forsikringskoncept med eget råderum. Det er også de samme

unikke forsikringsprodukter, og du bliver betjent af det samme kompetente personale.

Tilknytningen til Dansk Byggeri fortsætter selvfølgelig fremover, så derfor vil vi fortsat

kunne tilgodese medlemmernes interesse og afdække byggebranchens behov samt

udvikle skræddersyede forsikringsløsninger.

Få en gennemgang af dine forsikringer, så du er sikker på, at du og din virksomhed altid

har den rigtige dækning. Ring på telefon 70 26 16 60 eller send en mail til info@bygfs.dk

Fordi vi kender din hverdag

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K

Postadresse: Postboks 2238 · 1019 København K

Tlf.: 70 26 16 60 · fax: 70 26 16 65 · www.bygfs.dk

25


koRT og godT

26

Markedsfør dig med Byg garanti – det betaler sig

Dansk Byggeri indledte i starten af august en ny runde af Byg Garantis reklamekampagne – med tv- og radioreklamer,

annoncer i landsdækkende aviser og online bannerannoncer. Forårets kampagneperiode har vist god effekt – endnu

flere boligejere kender nu Byg Garanti Af METTE SKoVGAARD PETERSEN, msp@danskbyggeri.dk

. Boligejere bør vælge en virksomhed,

som er omfattet af Byg

Garanti, når de har en byggeopgave.

Det er budskabet i kampagnen

for Byg Garanti, som kørte på

landsdækkende medier i aprilmaj

og nu vises i en ny runde i

august-september.

- Forbrugernes hukommelse

er flygtig. Derfor er det vigtigt, at

vi gentager kampagnen, så boligejerne

bliver mindet om Byg Garanti,

inden de skal i gang med

sensommerens byggeprojekter, siger

Inger Petersen Thalund, kommunikationschef

i Dansk Byggeri.

kampagnen virker

Men gentagelse er ikke i sig selv

nok til at sikre, at et budskab sætter

sig fast. Det er også vigtigt, at

det bliver serveret på en måde,

som skiller sig ud og vækker opsigt.

Herved øges chancen for, at

fx en tv- eller radioreklame ikke

blot fortaber sig i mængden.

På byggaranti.dk/værktøjskasse findes meget gratis materiale

ny VEjlEdning oM indBRUdSSikRing i PRiVATE hjEM

Vejledningen giver gode råd til, hvordan

man kan nedsætte risikoen for at

få indbrud i sit hjem og indeholder en

tjekkliste, der kan hjælpe til med at

skabe overblik over, hvor stor risiko ens

egen bolig har for at blive udsat for

indbrud. Vejledningen henvender sig

til den private boligejer og lejer, men

den kan også være nyttig læsning for

de virksomheder, der arbejder med

istandsættelse, ombygning og renovering

af boliger og gerne vil hjælpe

kunderne til bedre sikring af deres

hjem. Vejledningen kan downloades

på Boligejer.dk

www.boligejer.dk

Vejledning om

indbrudssikring af private hjem

Juni 2012 Energistyrelsen

1

- Vi kan se, at kampagnen virker.

Alene i forhold til tv-reklamerne

kan vi konstatere, at kendskabet

blandt boligejere er steget med

seks procentpoint hen over sommeren.

Det er vi meget tilfredse med,

fortæller Inger Petersen Thalund.

Byg Garantis reklamefilm ruller

i august og september over

skærmen på Tv2 og Tv2 Charlie. I

samme periode vil der køre radiospots

i lokalradioer over hele

landet samt annoncer i aviser,

dagblade og online medier. Hertil

kommer det løbende arbejde med

at sikre, at forbrugerne bliver ledt

videre til byggaranti.dk, når de fx

søger på Google.

Værktøjskasse for medlemmer

Elementerne fra tv-spottet bruges

både i annoncer på tryk og online.

- Mens kampagnen kører, er det

oplagt for de af vores medlemmer,

der har boligejere i kundekartoteket

at benytte kampagnematerialet.

Det giver den bedste effekt af

kampagnen samtidig med, at virksomhederne

får vist, at de er dækket

af Byg Garanti, som vi ved, er

efterspurgt blandt boligejerne, siger

Inger Petersen Thalund.

Medlemsvirksomheder hos

Dansk Byggeri kan fx sætte Byg

Garanti streamers på firmabilen

og benytte logoet på hjemmeside,

tøj, brevpapir eller andre

passende steder. Derudover kan

virksomheder og lokalforeninger

indsætte egne tekster og logoer i

kampagnens annoncer. Lokalforeninger

har også mulighed for at

bruge den specielt udviklede lokalfolder

og kampagnens radiospots.

Det er gratis at bruge materialet,

kun produktion og indrykning

af annoncer samt tilpasning

af radiospot er udgifter, som virksomheder

og lokalforeninger selv

skal afholde.

Tingene kan hentes via Værktøjskassen

på byggaranti.dk 2

www.byggaranti.dk

indSTil din ViRkSoMhEd Til En ARBEjdSMiljøPRiS

Har din virksomhed

gjort noget ekstraordinært

for arbejdsmiljøet?

Så er det nu,

du har chancen for at

indstille din virksomhed

til Arbejdsmiljø-

Prisen 2012. Prisen uddeles

af Arbejdsmiljørådet

til virksomheder, der har gjort noget særligt for

arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri

hjælper gerne med ansøgningsprocessen. Fristen

for indstilling er den 21. september 2012. Læs mere om

prisen, og indstil din virksomhed (eller en anden virksomhed)

på Arbejdsmiljørådets hjemmeside.

www.arbejdsmiljoeprisen.dk


dansk firma er verdensmester i byggeri

Som den første danske virksomhed nogensinde blev PL Entreprise fra Rønne i juni kåret som verdensmester i letbyggeri for udvidelsen

af Nørremøllecenteret i Nexø med 17 nye plejeboliger Af MICHELLE HANSEN, mha@danskbyggeri.dk, foto SAINT-GoBAIN

. En fredag aften tidligere på sommeren

sad direktør for PL Entreprise,

Jens Koefoed, sammen med sin

byggeleder, Jan Jensen, ved et af

de bagerste borde i Det Maritime

Museum i London blandt 500 mennesker

til 8. Saint Gobain Gypsum

International Trophy, der er global

konkurrence for entreprenører inden

for letbyggeri.

- Der var dresscode, champagne

og et kæmpe lys og lyd set-up.

Alle 500 deltagere blev sejlet dertil i

den samme båd op ad Themsen. Det

mindede mest af alt om filmfestivallen

i Cannes, siger Jens Koefoed.

oppe mod store projekter

PL Enterprise var nomineret i kategorien

Segment Solutions, hvor det

er de byggetekniske løsninger, der

lægges vægt på. Indtil selve prisoverrækkelsen

var det hemmeligholdt

for deltagerne, hvem der ville

blive kåret som aftens vinder.

- Det var meget overraskende,

. Det har stor betydning for murermester Petersen,

om hans forretning ligger i Fredericia eller Holstebro.

Det viser en undersøgelse af kommunernes erhvervs-

og byggevenlighed, som Dansk Byggeri har

vurderet ud fra 23 forskellige indikatorer om alt fra

jobcentrenes indsats til byggesagsbehandlingstid

og genbrugspladsernes åbningstid. Holstebro ligger

klart i top, mens Fredericia placerer sig på en

sidsteplads som den mindst attraktive kommune at

drive virksomhed i.

- Kommunerne er den offentlige myndighed,

som virksomhederne oftest er i kontakt med, og derfor

er det vigtigt, at de gør det så godt som muligt,

så virksomhederne får de bedste muligheder for at

vokse sig større og skabe flere arbejdspladser, siger

erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius.

Undersøgelsen viser tydeligt, hvor stor forskel

der er på kommunerne. Mens Holstebro ikke opkræver

dækningsafgift, har lave gebyrer på sagsbehandlingen

af byggesager og udliciterer alle kommunens

vej- og parkopgaver, så er det lige modsat

i Fredericia. Her opkræver kommunen en høj dækningsafgift

og har lang ventetid på sagsbehandling

af byggesager og dertilhørende høje gebyrer. 2

www.kommunalperformance.dk

det var jo meget store projekter, vi

var oppe imod. Jeg nåede ikke rigtig

at tænke over, hvad der skete, før

jeg stod på scenen foran 500 mennesker

og modtog prisen. Det var

stort pludselig at være midtpunkt,

siger Jens Koefoed.

Jens Koefoed, havde da også

grund til at være overvældet. Til verdensmesterskabet

dystede han mod

66 andre entreprenører fra 29 lande.

I kategorien Segment Solutions

var de oppe imod store firmaer fra

hele verden. Et tysk firmas modernisering

af Humboldt Universitet, et

polsk firmas byggeri af et hotel og

et italiensk hospitalsbyggeriet var

blandt deres konkurrenter. Men det

blev altså det danske firmas byggeri

af 17 nye plejeboliger, der vandt.

- Jeg er virkelig stolt og glad.

Det er svært at sætte ord på. Det

var en fantastisk oplevelse, som

det er dejligt at tænke tilbage på,

siger Jens Koefoed. 2

www.plentreprise.dk

jyske kommuner er mest erhvervsvenlige

Af ANETTE SØRENSEN, ans@danskbyggeri.dk

overordnet resultat. Placering på ranglisten

85 - 98 43 - 56 15 - 28

læs mere om ranglistningen på dansk Byggeris

71 - 84 29 - 42 1 - 14

portal kommunalperformance.dk

57 - 70

fæRdSEl PÅ ByggEPlAdSEn – ny BAR-VEjlEdning

Den nye vejledning om adgangs- og transportveje på byggepladsen forklarer, hvordan færdslen på byggepladsvejene

kan foregå sikkert. Det handler blandt andet om planlægning og tydelig ansvarsfordeling på byggepladsen

www.bar-ba.dk

dAnSk ByggERi VindER VoldgifT

oM UgEnTlig ARBEjdSTid

oP Til 60 TiMER

En faglig voldgift har givet Dansk

Byggeri medhold i, at der på byggeog

anlægsområdet og jord- og betonområdet

kan indgås lokalaftale om

varierende ugentlig arbejdstid med

en arbejdstid på op til 60 timer pr.

uge fordelt på seks dage om ugen

- uden at der skal betales overarbejdstillæg.

Voldgiften betyder, at

virksomheden og medarbejderne

råder over op til 60 timer om ugen,

idet ingen arbejdsdag må overstige

10 effektive timer. Der er følgende

betingelser i Jord- og Beton- og

Bygge- og Anlægsoverenskomsterne

om varierende ugentlig arbejdstid:

2 Aftalen skal indgås skriftligt

2 Aftalen skal vedrøre en forud

fastlagt periode, som ikke kan

overstige 12 måneder eksklusiv

ferie, det vil i realiteten sige

maksimalt 47 uger

2 Arbejdstiden i perioden skal udgøre

et gennemsnit på 37 timer

pr. uge.

Bistand til at udforme lokale aftaler

om varierende ugentlig arbejdstid

kan fås ved henvendelse

til Dansk Byggeri.

Læs mere herom i CIRKULæRT NR 698

27


koRT og godT

28

Vi risikerer at tabe byggeriet af femern til Tyskland

AF ANETTE SØRENSEN, ans@danskbyggeri.dk, illustration DITTE BRØNDUM

. Der er 49,7 milliarder kroner

på spil, men små og mellemstore

virksomheder har kun i meget

lille grad vist interesse for at byde

ind på opgaverne i forbindelse

med byggeriet af Femern Bælt

. Som omtalt i flere danske medier,

har et antal husejere oplevet

problemer med murværk opført

med Heimdal murstenen.

Egernsund Tegl og Dansk Byggeri

har sympati med de berørte

bygherrer og entreprenører og har

arbejdet målrettet på at etablere

en løsning.

Skaderne har typisk vist sig som

problemer med fuger og afskalninger

på mursten.

Forhandlingerne er nu afsluttet

og Dansk Byggeri og Egernsund

Tegl har indgået en aftale.

Målet med forhandlingerne har

Femern

- Jeg er godt klar over, at de

fleste har mere end nok i at overleve

i dagligdagen, men det ændrer

bare ikke på, at der her er behov

for at tænke mere langsigtet. Det

er ikke for sent endnu, men når vi

kikker på den anden side af Femern

Bælt, så er vi altså allerede

bagud på point i forhold til de

tyske virksomheder, og det bør

vi rette op på, siger Søren Lange

Nielsen.

Dansk Byggeri har deltaget i

matchmøder, hvor virksomheder

har mulighed for at melde sig på

banen hos nye samarbejdspartnere,

men hvor der nærmest ikke

var nogen til stede. og en simpel

ting som at opgradere hjemmesiden,

så udenlandske virksom-

kURSUS foR UdEnlAndSkE BygningSARBEjdERE illustration JØRGEN STAMP

Dansk Byggeri har udviklet to kurser, som er målrettet de mange udenlandske

bygningsarbejdere, som er kommet til Danmark i de senere år.

2 introduktionskursus for udenlandske bygningsarbejdere

Kurset omhandler bl.a. de traditionelle arbejdsmiljøtemaer som

APV, arbejdsmiljøorganisation, samarbejde på byggepladsen og

forebyggelsesmetoder. Deruden præsenteres deltagerne for

kulturen på byggepladsen og de uskrevne regler, som kan være

problematiske for mange udlændinge. Varighed: To dage.

2 lovpligtigt arbejdsmiljøkursus for arbejdsmiljørepræsentanter

og arbejdsledere

Kurset handler om arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden

og på byggepladsen, om arbejds-miljøorganisationens

opgaver og relationer til andre, om risikovurdering, ulykker

og forebyggelse, om regler og praksis og meget andet.

Kurset er meget deltagerinddragende og udnytter de

erfaringer, deltagerne har i forvejen. I øvrigt følger det de

retningslinjer, som bekendtgørelsen herom gør rede for.

Varighed: Fire dage.

På begge kurser er underviserne erfarne arbejdsmiljøundervisere

og de tolkes løbende af professionelle tolke.

www.danskbyggeri.dk/kursus

Aftale om imprægnerede heimdal-mursten

Forhandlingerne mellem Egernsund Tegl og Dansk Byggeri er nu afsluttet, og der er

indgået en aftale AF MoGENS Hjelm, moh@danskbyggeri.dk, foto PREBEN KIRKHoLT

været at finde en model, så vi sammen

kan hjælpe de bygherrer, der

er kommet i klemme på grund af

de forskellige interesser og sagens

kompleksitet.

Model for løsning

Begge parter har været meget løsningsorienterede

i forhandlingerne.

Der har været god og konstruktiv

dialog i forløbet, og vi har forhandlet

os frem til en aftale så hurtigt,

som det har været muligt.

Dansk Byggeri og Egernsund

Tegl er blevet enige om en model

til at søge en forligsmæssig løsning

mellem sagens parter.Løsningsforslaget

vil blive tilbudt

til sagens parter og

er dermed et alternativ

til en retssag.

Gennemførelsen

af løsningerne vil i

hvert enkelt sag kræve vilje og accept

fra alle parter, men vi er optimistiske.

Der er etableret en "Task Force"

gruppe, som har til opgave at

lave en teknisk gennemgang af

skaderne på de berørte byggerier,

og beskrive, hvordan en hensigts-

heder kan læse, hvad de kan, det

er de danske virksomheder heller

ikke rigtig kommet i gang med.

- Prækvalifikationsprocessen

starter allerede 1. september,

så virksomhederne bør gå i gang

allerede i dag med at synliggøre,

hvilke opgaver de kan løse for de

konsortier, der byder ind på opgaverne.

og hvis de ikke de går i

gang nu, så løber de tyske virksomheder

med arbejdet og indtjeningen,

vurderer Søren Lange

Nielsen. 2

mæssig og fagligt korrekt udbedring

gennemføres.

Nogle berørte husejere er allerede

blevet kontaktet og øvrige vil

blive det senest den 30. september

2012. 2

www.danskbyggeri.dk/jura

www.egernsundtegl.dk


Din rådgiver i

byggebranchen

Fra ide til afkast – gennem projekter, drift og transaktioner.

Vores branchegruppe for ejendom og entreprise har tilknyttet

ca. 140 professionals i Danmark og mere end 5.000 på verdensplan.

For et uforpligtigende møde kontakt

Kenneth Hofman

kennethhofman@kpmg.dk

25 29 30 22

kpmg.dk

KraK og DansK Byggeri har lavet

en ny samarBejDsaftale til Din forDel

som medlem af Dansk Byggeri får du nu tilbuddet om gratis annonceprodukter på Krak.dk.

Krak.dk er en af mest benyttede sites i Danmark

med ca. 1,8 mio. brugere, som søger ca. 500.000

gange om måneden efter håndværkere.

Dansk Byggeri anbefaler dig at annoncere på Krak.

Og opfordrer dig til at bruge dine gratis søgeord,

profiltekst med mere.

Vi kommer ud og rådgiver dig i, hvordan netop din

virksomhed får mest ud af aftalen. Du kan også

besøge www.adm.krak.dk og selv indtaste din

profiltekst og de søgeord, dit firma skal findes under.

Eniro Danmark A/S · Sydmarken 44A · 2860 Søborg · Tlf. 88 38 38 00 · Fax 88 38 38 10

annoncepakken består af

• 6

• Profiltekst

•1 •PDF-visning • •“Mere Produktion

fremhævede søgeord

Premium søgeord

(uden billede, tekst og link)

information”-knap

af online

tekst og billeder

11017


Radonsikring af

boliger er et overset

forretnings-

område

i mange boliger er der for meget radon i luften og

dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af

byggeriets virksomheder har øje på radonsikring

som forretningsområde Tekst og foto JESPER KIRKESKoV, jek@sbi.dk

. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv

gas, som kan give lungekræft. Sundhedsstyrelsen

vurderer, at radon kræver 300 dødsfald

årligt. Radonforurening er særligt udbredt

i enfamiliehuse, mens der sjældent er for meget

radon i etageboliger. I boliger med terrændæk

og i nogle tilfælde også med krybekælder,

kan radon trænge ind i så store mængder,

at Bygningsreglementets grænseværdi på

100 Bq/mD bliver overskredet.

Er indholdet mellem 100 og 200 Bq/mD, bør

man iværksætte enkle foranstaltninger fx øget

udluftning, og er indholdet over 200 Bq/mD, bør

man gå mere effektivt til værks.

I en undersøgelse for nogle år siden kom

man frem til, at de 200 Bq/mD bliver overskredet

i cirka 65.000 boliger. Hvis man gør den

hurtige antagelse, at gennemsnitsprisen for

radonsikring af en bolig ligger et sted mellem

20.000 og 50.000 kr., er der altså her et marked

af en samlet værdi på en til tre milliarder kr.

kræver ikke ekstra udstyr

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra

SBi på Aalborg Universitet forstår ikke, at man

kun ser få eksempler på virksomheder, der har

prioriteret radonsikring:

- I betragtning af at fx de fleste murervirksomheder

umiddelbart kan kaste sig over dette

forretningsområde, så er det da underligt,

at så få har gjort det, siger han og fremhæver,

at radonsikring ikke forudsætter investeringer

30

kURSUS

Radonsikring og fundering af

bygninger, 31. oktober klokken 9

til 16 på Statens Byggeforskningsinstitut

i Hørsholm.

www.sbi.dk/kurser

i nyt udstyr eller lignende men alene kræver,

at virksomhederne tilegner sig den nødvendige

viden om, hvordan man måler radon, forhindrer

indtrængning samt kontrollerer, at det

udførte arbejde har haft den ønskede virkning.

- Der er flere kursusudbydere, som tilbyder

et dagskursus i, hvad radon, er og hvordan

den skal håndteres, og fra SBi kommer vi

også gerne ud på virksomhederne og underviser

i radon, siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

lokalt fænomen

Radonindtrængning er et lokalt fænomen, og

hvis man konstaterer, at et hus har for meget

radon, vil flere andre huse i samme kvarter ofte

også have problemer. Blandt andet derfor er

radonsikring et oplagt forretningsområde for

lokale håndværksvirksomheder.

Hvis man har mistanke om for meget radon,

er det let at måle. Selve analysen af måleresultatet

kan man få hjælp med fra et laboratorium

(se fx radonguiden.dk). En måling

koster under 500 kroner og anbefales gennemført

henover tre måneder i fyringssæsonen.

Tætning af gulv er det bedste

Hvis målingen viser for meget radon, er tætning

af gulvkonstruktionen den bedste løsning. Det

er vanskeligt i huse med terrændæk, mens det

er noget lettere med krybekælder.

I huse med krybekælder kan man nedlægge

den og etablere et nyt, velisoleret og luft-

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen mener, at flere virksomheder

bør se radonsikring som forretningsområde. han underviser i radonsikring

på SBi’s kommende kursus 31. oktober

læS MERE

2 SBi-anvisning 232, Radon – kilder og måling

2 SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger

2 BYG-ERFA-bladet Radon – forebyggelse og afhjælpning

tæt terrændæk. Men i øvrigt vil det i huse med

kælder eller krybekælder ofte være tilstrækkeligt

at øge ventilationen i kælderen. Man må

dog undgå at skabe fugtproblemer som følge

af undertryk i krybekælderen.

Man kan også øge ventilationen i boligen,

men uden at øge undertrykket, for dermed

kan der blive suget endnu mere radon fra undergrunden

ind i boligen. Fx er det ikke nogen

god idé blot at sætte udsugningsventilator

op. I stedet må man sørge for både udsugning

og indblæsning.

Etablering af friskluftventiler kan reducere

undertrykket inde i boligen. Hvis det ikke

er nok, må man etablere balanceret mekanisk

ventilation.

Sug under gulvet

Ved høje radonkoncentrationer kan det være nødvendigt

at etablere sug under huset, hvor et eller

flere rør føres fra det kapillarbrydende lag under

gulvet, gennem huset og op over tagryggen. I

mange tilfælde vil det være nødvendigt at anvende

aktivt sug, hvor man monterer en ventilator i

røret. Dette kan etableres efterfølgende, hvis det

viser sig, at skorstenseffekten ikke er tilstrækkelig.

Bliver trykket under gulvet lavere end inde

i huset, kan rumluft suges ned gennem gulvkonstruktionen

og skabe fugtproblemer. Gulvkonstruktionen

bør derfor også så vidt muligt

være lufttæt. 2

www.sbi.dk/radon


lettere at logge på

dansk Byggeris hjemmesider

fremover behøver du at huske på ét login, når du skal logge på dansk Byggeris hjemmesider. og du kan selv styre loginet

Af ANETTE AMUNDSEN, aam@danskbyggeri.dk

. Der er igennem det sidste års tid sket mange

ændringer på Dansk Byggeris hjemmesider.

Der er blandt andet kommet en ny Servicebutik

og ny hjemmeside for Kursus & Udvikling.

Det har dog ikke været uden udfordringer, og

vi arbejder hele tiden på at gøre brugeroplevelsen

bedre.

I forbindelse med de nye hjemmesider er

det blevet muligt at oprette sin egen personlige

brugerprofil, som du selv styrer. Det vil vi

gerne udnytte endnu mere for at øge den digitale

selvbetjening, men det kommer til at

betyde en ændring af login.

hvorfor skifte login?

Vi gør det, fordi det skal være nemmere for dig

selv at styre dit login, og fordi vi fremover vil

introducere flere selvbetjeningsmuligheder,

hvoraf nogle kræver specifikke adgangsrettigheder.

Det drejer sig fx om indberetning af

lønsum digitalt, som ikke skal være tilgængeligt

for alle virksomhedens tilknyttede brugere.

Som det er lige nu, kan du logge ind på

flere forskellige måder: som virksomhed, som

personmedlem eller med en personlig bruger.

Det vil vi gerne gøre lettere for dig, og derfor

vil vi ændre login til udelukkende at være personligt

med din email som brugernavn og et

selvvalgt kodeord.

Ét login, mange hjemmesider

Det er altid rart, når man ikke skal huske på

mange forskellige brugernavne og adgangskoder,

og derfor vil det nye login gælde for en

række af Dansk Byggeris hjemmesider, inklusiv

sektionshjemmesider og nogle gruppe/

foreningshjemmesider. En komplet liste over

påvirkede hjemmesider vil kunne findes på

danskbyggeri.dk/login.

hvornår sker det?

Vi forventer, at ændringerne vil finde sted midt

i oktober, den præcise dato vil blive meldt ud

i god tid via vores elektroniske nyhedsbreve.

Alle personmedlemmer vil inden skiftet

modtage en email med deres login-oplysninger.

Er du personmedlem, og har du oprettet

en personlig bruger, vil vi gøre, hvad vi

kan for, at du forsat kan bruge dine selvvalgte

login-oplysninger.

ingen email - nyt login?

ændringen af login gælder for alle - også for

de medlemmer, vi ikke har en email-adresse

på. I de tilfælde vil der blive oprettet og udsendt

et særligt login per brev.

nye brugere

Det vil under hele processen være muligt at

oprette nye brugere og tilknytte dem til virksomheden.

Ved tilknytning til en medlemsvirksomhed

skal medlemskabet bekræftes

med indtastning af firmaets medlemsnummer.

hjælp og information

Har du spørgsmål til login og ændringen af

samme, brug for hjælp til oprettelse af brugere

eller behov for at få oplyst virksomhedens

medlemsnummer, er du velkommen til

at skrive en mail til web@danskbyggeri.dk. 2

www.danskbyggeri.dk/logon

31


32

Eg Byg og

installation

AF SILLE Miranda Schirmer,

redaktionen@danskbyggeri.dk

foro RICKY JoHN MoLLoY

Aftaler man kan regne med er vigtigt,

for håndværksvirksomheden

jørn johansen A/S. Et grundigt forarbejde

og en indbyrdes forventningsafstemning

med kunden skaber den

bedst mulige platform for et succesfuldt

samarbejde. it indgår som et

vigtigt arbejdsredskab i hverdagen,

og detaljeringsgraden i styringen af

de enkelte sager er omfattende

. - Det kan virke omstændeligt og for nye folk

ofte unødvendigt, men efter noget tid, vil de

ikke være foruden. Vi træffer simpelt hen bare

nogle bedre beslutninger, fordi vi har så meget

erfaring opsamlet i systemet, fortæller direktør

Jørn Johansen, Jørn Johansen A/S.

Det var ellers ikke dyre it-løsninger, der stod

øverst på ønskelisten, da virksomheden undersøgte

markedet for en passende it-løsning.

- Egentlig var en branchetilpasset it-løsning

for dyr for min på det tidspunkt forholdsvis

nystartede og stadig lille virksomhed. Men

jeg var klar over, at på den lange bane ville det

blive en bekostelig affære, hvis jeg ikke investerede

i en løsning, der kunne vokse og udvikle

sig i takt med, at vi blev flere medarbejdere

og kompleksiteten i opgaverne voksede.

Valget faldt dengang tilbage i starten af

90'erne på Visual Administration og løsningen

har fulgt virksomheden siden. I dag i en online

version, som virksomheden flyttede over

på i starten af 2012.

Papirløs virksomhed

En målsætning om at blive papirløs er formuleret,

men fordi kontaktfladen er stor, og

ikke alle leverandører er gearet til det papirløse

samfund, er målet ikke nået endnu. På

lønområdet er virksomheden dog fuldstændig

papirløs, hvilket i høj grad skyldes EG's

online lønservice.

RoAdShoW foR ByggEBRAnchEn

EG Byg & Installation står, sammen Dansk Byggeri og med

TEKNIQ, bag en række møder, hvor der stilles skarpt på,

hvordan byggebranchen med it forbedrer bundlinjen.

www.eg.dk/bedrebundlinje

strategisk vigtigt valg

af it-løsning

sikrede kursen

- Vores it-systemer betyder, at vi navigerer sikkert igennem perioder med både høj- og lavkonjunktur.

det skyldes blandt andet, at alle centrale medarbejdere har de nødvendige styringsredskaber lige ved

hånden. Vi tager beslutninger på baggrund af, hvad vi ved, og ikke hvad vi tror, siger direktør jørn

johansen, jørn johansen A/S

Dataindsamlingen starter ude hos den enkelte

håndværker, som via mobilen registrerer

tid. Data flyder problemfrit hele vejen igennem

systemet, og når lønningsdagen oprinder, trillerne

pengene ind på kontoen og lønsedlen ind

i medarbejderens indbakke.

Et blik på bundlinjen

Betaling af løsningen er én ting. Tid til at indføre

og indarbejde nye rutiner og uddanne brugere

tæller også med. Byggelederne er invol-

verede, og nye it-tiltag skal give mening både

i det daglige arbejde og økonomisk.

- Hvad vores investeringer igennem årene

har betydet på bundlinjen, er svært at beregne,

men omvendt kan jeg slet ikke se, hvordan det

skulle være muligt at drive en forretning som

vores udelukkende ved hjælp af word og regneark.

Det ville være svært at drive virksomhed

uden vores it fra EG, som eksempelvis Visual

online, slutter Jørn Johansen. 2

www.thomas-hans.dk

oM jøRn johAnSEn A/S

Virksomheden blev etableret i 1988 og beskæftiger sig med alt

inden for restaurering, vedligeholdelse, renovering og til- og

ombygning af både erhvervsejendomme og private boliger.

www.jorn-johansen.dk


nyt netværk sætter fokus på

de rigtige it-løsninger

dansk Byggeri etablerer et nyt it-netværk, der sætter fokus på, hvordan man forbedrer driften og skaber overskud på

bundlinjen. der holdes to opstartsmøder i netværket senere i september Af REGITzE BEYERHoLM, rbe@danskbyggeri.dk, foto FLEMMING JEPPESEN

. Dag til dag-opgaver fylder nok de fleste skriveborde. I mange mindre

virksomheder kan det være svært at tage den nødvendige tid ud af

kalenderen til at se på, hvordan man forbedrer driften og arbejdsgangene.

og det sker selvom det rent faktisk på lang sigt kan betyde bedre

overblik og flere effektive arbejdstimer.

Med det nye it-netværk vil Dansk Byggeri sætte fokus på fordelene

ved at have de rigtige it-løsninger. Der er fokus på forretningsdrift og information

- ikke på teknologi.

- Det er ikke meningen, at virksomheden skal have it-systemer til alt

på én gang. Det handler snarere om, at man prioriterer de behov, som

virksomheden har i dag, og får overblik over de behov, man forventer at

få på længere sigt og indfører it-løsningerne, siger Martin Profit fra itrådgivningsfirmaet

BASIT, som vil være med på netværksmøderne.

- Det er vigtigt, at virksomheden kan håndtere it-værktøjerne, og at

forretningen ikke går i stå. Man skal have mulighed for at lære de enkelte

værktøjer at kende, inden man implementerer de næste, fortsætter han.

individuelle handlingsplaner

Et af formålene med it-netværket er, at hver virksomhed får deres egen

handlingsplan med hjælp fra it-rådgiverne i BASIT.

- It-handlingsplanen skal fungere som en slags projektplan for virksomheden,

der skal give et klart overblik over virksomhedens behov her

og nu og hvilke værktøjer, der vil være gode på længere sigt, siger Martin

Profit.

Han oplever ofte virksomheder, som har de mest nødvendige it-systemer,

men ikke noget værktøj til at måle, hvilke opgaver man tjener

mest på. Eller virksomheder, som mangler et værktøj til tidsregistrering

fordelt på sager eller mulighed for at kunne registrere det løbende materialeforbrug.

Mulighederne er mange, men det er langt fra alle, der er

nødvendige eller rigtige for den enkelte virksomhed.

To opstartsmøder

Chefkonsulent Lone Borup fra Kursus & Udvikling i Dansk Byggeri vil være

dirigent ved kick-off møderne, som i første omgang vil være en smagsprøve

på, hvad netværket kommer til at indebære, og hvad virksomhederne

kan forvente at få ud af at deltage.

Lone Borup har stor erfaring med netværk i bygge- og anlægsbranchen

og anbefaler det især til mindre virksomheder, fordi det er en god

måde at udveksle erfaringer med kolleger, der er i samme situation som

en selv. 2

www.danskbyggeri.dk/kursus

Tid og STEd

Kick-off møderne er gratis men kræver tilmelding. Møderne er

i Aarhus den 19. september og i København den 26. september.

Det er ikke nødvendigt at deltage på begge møder. Flere

informationer hos udviklingschef Jørn Jensen, Dansk Byggeri,

på telefon 72 16 02 63 eller email jje@danskbyggeri.dk

chefkonsulent lone Borup, dansk Byggeri, anbefaler især netværk til

mindre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

33


Sådan får du medarbejderne

med på forandringer

Tiderne kræver forandringer i virksomhederne. og det er nødvendigt, at

forandringen bliver gennemført hurtigt og konsekvent. det kræver, at

medarbejderne spiller med og bidrager til gennemførelsen af forandringerne

Af Martin K.I. Christensen, mic@danskbyggeri.dk, foto RICKY JoHN MoLLoY og SKANA ENTREPRISE

. Det er svært at gennemføre forandringer i en

virksomhed, hvis ikke medarbejderne er med

på vognen. Erfaringerne viser, at når medarbejderne

bliver involveret i planlægningen og

gennemførelsen af forandringerne, blive resultatet

meget bedre og sker hurtigere.

- Det er afgørende, at lederen og hele ledelsen

går forrest og aktivt viser, hvordan det

skal gøres. Det mest dræbende for forandring

er, at ledelsen kræver noget af medarbejderne,

som ledelsen ikke selv gør, siger Jesper Salling

Nielsen, fra Quo Vadis, der arbejder med forretningsudvikling

i små og mellemstore virksomheder.

Quo Vadis gennemførte i 2010 en undersøgelse,

som viste, at virksomheder, som inddragede

medarbejderne i forandringerne i virksomheden

og uddelegerede ansvaret for gennemførelsen,

havde meget større succes end

de firmaer, hvor der blot kom lodrette ordrer.

- Det korte budskab er, at du får medarbejderne

med på vognene ved at involvere dem i

forandringerne i virksomheden. Gevinsten er

bedre løsninger, og at forandringerne kommer

hurtigere igennem, understreger Jesper

Salling Nielsen.

Sådan lagde Skana Entreprise kursen om

Da Peer Kisbye overtog ledelsen af Skana Enterprise

A/S i august 2011, var situationen den,

at ordrebeholdningen var livstruende lav og

tilbudspipeline stort set ikke eksisterende.

Medarbejderne var ikke vant til proaktivt

34

det giver ejerskab og engagement, når man uddelegerer

så mange opgaver til medarbejderne som muligt

salg, det vil sige selv at opsøge tilbudsmuligheder

og bruge deres netværk. Derfor var Peer

Kisbyes første strategiske forandring at gøre

Skana til en "sælgende organisation".

- Min første opgave var at få medarbejderne

til at forstå, hvor alvorlig situationen var,

fortæller Peer Kisbye.

- Her var jeg hudløst ærlig. Samtidig havde

jeg lavet et plan for, hvordan vi skulle tackle situationen.

Jeg præsenterede begge dele samtidigt.

Det gjorde, at medarbejderne kunne se,

at forandring var nødvendig og samtidig fik

troen på, at det kunne lykkes. Derefter satte

jeg mig sammen med de ledende medarbejdere

for at få deres input til, hvordan vi sammen

nåede det overordnede mål - at blive en

sælgende organisation.

Han understreger, at det var en god proces,

hvor lederne var meget engagerede, og hvor

der kom mange gode input til, hvordan virksomheden

kunne blive mere opsøgende i sit

salg. Samtidig skabte det engagement og ejerskab

blandt lederne.

- Som næste skridt fordelte vi opgaverne

med opsøgende salg på alle lederne. Det

var nyt og uvant for dem og det, der har været

sværest for dem var at opsøge kunder, der ikke

har bedt om det. Vi startede stille og rolig med

at ringe til nogen i deres netværk og tidligere

samarbejdspartnere samt kunder. På den måde

blev de langsomt trænet i opsøgende salg, og

ringer nu til folk uden for deres netværk også,

siger Peer Kisbye og tilføjer, at man gør meget

dET SkAl dER Til

For at få medarbejderne til at bidrage til

forandringer er der nogle forudsætninger,

som ledere bør kende:

2 Skab forståelse for og accept af forandringerne

– hvorfor er det nødvendigt.

Kommunikation og dialog er værktøjet

2 Ledelsen skal sætte klare mål og udpege

den overordnede retning for virksomheden

Peer

kisbye

stod som ny chef

for Skana Entreprise over for at skulle omstille

virksomheden til en "sælgende organisation".

det gjorde han ved, at inddrage alle medarbejdere

i processen og uddelegere ansvar

ud af opfølgningen:

- Vi har mål for hvor mange emner, vi skal

i kontakt med hver uge. Det følger vi op på under

korte salgsmøder a en halv time hver uge.

Resultatet af indsatsen er, at vi her midt i 2012

har mulighed for at sortere i tilbudsmulighederne

og har en meget tilfredsstillende ordrepipeline,

uden at vi er gået på kompromis med

vores dækningsbidrag. Samtidig har vi fået

mere engagerede og trygge medarbejdere. 2

www.skana.dk

www.qadis.dk

2 Medarbejderne skal inddrages i finde

vejen til målet – fordi de har mange

gode idéer, og fordi det giver ejerskab og

engagement

2 Flest mulige opgaver skal uddelegeres til

medarbejderne – det giver ejerskab og

engagement

2 Konstant opfølgning skal sikre, at det

som er aftalt, bliver gennemført


Reducér din økonomiske risiko

gennem forsikringer

Selvom der i Danmark er gjort meget for at holde hjulene i gang og øge investeringerne i byggeriet, så mærker mange

entreprenører krisen. Hvis du sørger for at tegne de nødvendige forsikringer og få risikominimering, kan du undgå at

falde i mange af den økonomiske krises værste fælder

Af ANNE RASMUSSEN, red@redaktionen.dk, foto RICKY JOHN MOLLOY

- Den løbende entrepriseforsikring hos Byggeriets

forsikringsservice dækker entreprenørens eget arbejde

samt entreprenørens materialer på byggepladsen

i hele forsikringsåret, siger direktør Søren

Knudsen, Byggeriets forsikringssevice

. Særligt de mange små entreprenører er ramt

af den økonomiske krise, da de ofte ikke er så

økonomisk velkonsoliderede.

Uventede udgifter kan hurtigt blive dødsstødet

for en mindre entreprenørvirksomhed.

35

TRe TipS FRa ByggeRieTS FoRSiKRingSSeRvice

I en tid med økonomisk pres og uforudsigelig krise er det ekstra

vigtigt, at entreprenører med høj risiko i deres arbejder altid har

forsikringerne skrevet helt i toppen af huskelisten. Men at have

tegnet forsikringerne gør det ikke alene. Det er lige så vigtigt at vide,

hvordan forsikringerne dækker i forhold til det, man har behov

for. Det er det, Byggeriets forsikringsservice kan hjælpe med.

Derfor er det vigtigt, at du på forhånd har tænkt

i risici, så udgifterne kan overføres eller elimineres,

så du sikrer virksomhedens overlevelse.

Fejl og mangler kan være dødsstødet for

entreprenøren

I Danmark er fejl og mangler i byggeriet et stigende

problem. Af den grund har Dansk Byggeri

sammen med topfolk inden for byggebranchen

sat sig ambitiøse mål og igangsat et omfangende

arbejde for at nedbringe fejl og mangler.

Selvom alle håndværkere og entreprenører

bestræber sig på at aflevere arbejde uden

fejl og mangler, kan det være svært at undgå,

når der skal koordineres med mange forskellige

entreprenører. Fejl og mangler fra andre

virksomheder kan i værste tilfælde medføre,

at der sker skade på dit arbejde.

Den mest hyppige skade er dog vejrligsskader

som fx nedbørsskader, hvor der ikke er en

ansvarlig skadevolder. I dette tilfælde må entreprenøren

afholde hele udgiften til at genetablere

det ødelagte.

Det er derfor vigtigt at sikre god risikostyring

før og under byggeriet. Det giver entreprenøren

mulighed for at fjerne eller reducere risici før

byggeriets igangsættelse og under udførelsen.

En måde at fjerne og reducere virksomhedens

risiko er ved at tegne forsikringer.

Normalt er entreprenøren forpligtet til at

tegne erhvervsansvarsforsikring. Derudover

findes også enterpriseforsikring. Det er desuden

ikke helt uvæsentligt, at de medvirkende

rådgivere har en projektansvarsforsikring,

der dækker for eventuelle skader eller fejl, som

de måtte være skyld i.

Byggeriets forsikringsservice kender

branchen

Det kan være svært at holde styr på dit forsikringsbehov

fra gang til gang. Men prisen for at

overse eller glemme at tegne den rigtige forsikring

kan blive høj.

Byggeriets forsikringsservice har lagt vægt

på at sikre, at entreprenørerne ikke skal bruge

unødvendig tid på administration.

- Den løbende entrepriseforsikring hos Byggeriets

forsikringsservice, dækker entreprenørens

eget arbejde, samt entreprenørens materialer

på byggepladsen i hele forsikringsåret.

Du skal derfor ikke tegne forsikring fra gang til

gang eller undersøge om forsikringen er tegnet

af bygherren eller af totalentreprenøren. Du

sikrer dig, at der altid er dækning, siger Søren

Knudsen, Direktør i Byggeriets forsikringsservice.

Det unikke ved Byggeriets forsikringsservices

løbende entrepriseforsikring er den meget fordelagtige

og forenklede beregning af præmien.

Præmien beregnes og opkræves kvartalsvis

som ørebeløb per medarbejdertime.

Søren Knudsen fortsætter:

- Selvfølgelig har den løbende entrepriseforsikring

også begrænsninger. Størsteparten

af alle de mindre entreprenørers arbejder

er dog dækket. Falder de ikke ind under den

løbende enterpriseforsikringen, hjælper vi naturligvis

entreprenøren med at tegne en særlig

forsikring for disse typer arbejder.

Men at have forsikringerne gør det ikke alene.

Det er lige så vigtigt at vide, hvordan forsikringerne

dækker. Det er det Byggeriets forsikringsservice

kan hjælpe med. 2

www.bygfs.dk

Tre tips

1 Hold styr på hvilke forsikringer man har, og hvordan de dækker

2 Hav en konstant dialog med andre involverede i arbejdet og sørg

for, at sine forsikringer dækker, hvis de laver fejl og mangler

3 Kontakt altid sit forsikringsselskab, hvis man er i tvivl om, hvad

der skal meldes, og om man er dækket tilstrækkeligt


Tilkendegivelse vedrørende bidrag til partipolitiske formål

Erhvervslivets organisationer er med til at varetage medlemmernes

interesser ved at påvirke det politiske system, så erhvervslivets

synspunkter bliver taget i betragtning i lovgivningsprocessen.

Til dette kan det være hensigtsmæssigt at yde tilskud til fx

kampagner og projekter.

Sådanne tilskud kan være omfattet af lov om private bidrag til

politiske partier. Medlemsvirksomhederne skal derfor én gang

årligt have mulighed for at tilkendegive, om de er imod en sådan

støtte.

Tilkendegivelsen skal i følge loven have følgende ordlyd:

Hvis du er enig i beslutningen om, at Dansk Byggeri efter nøje

overvejelse skal have mulighed for at yde økonomiske tilskud

til politiske partier, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du ikke

er enig, skal du udfylde kuponen nedenfor og indsende den til

foreningens revisor.

Tilkendegivelsen påvirker ikke den enkelte virksomheds kontingent,

og revisor må ikke videregive oplysninger om medlemmers

eventuelle indsendelse af tilkendegivelsen, men skal blot afgive

en samlet opgørelse til organisationens ledelse om holdningen i

medlemskredsen. Opgørelsen indgår i ledelsens overvejelser om

eventuel økonomisk støtte kampagner og projekter, der tjener

erhvervslivets interesser.

Undertegnede ønsker at være fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet

Navn:

Adresse:

Postnr.:/ by:

Medlemsnummer:

Optimèr dine investeringer!

Kuponen udfyldes og sendes til Dansk Byggeris revisor: Christian F. Jakobsen, PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, cfj@pwc.dk

Meget gode rabatter

til medlemmer:

www.danskbyggeri/rabat

FleetSystem er et positionssystem som giver dig tilgang til alle dine køretøjer på

samme tid, via et web baseret grænseoverfl ade. FleetSystem er markedets mest

komplette og prisgunstige fl ådestyringssystemer.

Hos Guard Systems har du ingen bindingstid og fri support 24/7.

Om Guard Systems

Guard Systems ASA er en ledende europæisk leverandør af tjenester for søg/genfinding,

flådestyring, elekronisk kørebog og positionering af mobile objekter.

Guard Systems opererer idag i 10 land. Foruden Danmark, er selskabet etablert i

Norge, Sverige, Finland, Letland, Estland, Litauen, Tyskland, Belgien og Polen.

Guard Systems Danmark A/S, telefon: 39 62 00 45, www.guardsystems.dk


ansvars-

periode

Af Henrik Fausing,

hfa@danskbyggeri.dk,

foto MOGENS HJELM

Trælasthandlerunionen, TUn, påtager

sig nu et betinget ansvar for skjulte

mangler for leverede byggematerialer

i op til henholdsvis fem og ti år

. Dansk Byggeri har gennem længere tid

været i dialog med Trælasthandlerunionen,

TUN, om deres salgs og leveringsbetingelser

for at få trælasthandlerne til at påtage sig et

udvidet ansvar på ti år for skjulte mangler,

hvis bygherren er forbruger.

Baggrunden for dialogen med TUN er, at det

har været et problem for nogle entreprenører

og håndværkere, at byggevareleverandørerne

i TUN har begrænset deres ansvarsperiode for

byggematerialerne til fem år efter afleveringen,

mens entreprenøren har et ansvar i ti år

over for den private forbruger.

Årsagen er, at forældelseslovens ansvarsperiode

ikke kan fraviges til skade for en forbruger.

Det betyder, at en forbruger ifølge forældelsesloven

kan reklamere i ti år fra afleveringen over

skjulte mangler ved byggematerialerne, mens

entreprenøren derimod vil være afskåret fra at

fremsætte et krav (regreskrav) mod leverandøren

i en periode fra fem til ti år efter afleveringen,

hvis denne har betinget sig, at TUN’s salgs- og

leveringsbetingelser er gældende.

TUN har nu i sine nye salgs- og leveringsbetingelser

delvist imødekommet Dansk Byggeris

ønsker om et udvidet ansvar. TUN’s medlemmer

påtager sig et fem/ti års ansvar på betingelse

af, at Trælasthandlerens leverandør har

accepteret at levere byggematerialerne med et

fem års ansvar, hvis bygherren ikke er en forbruger,

og med et ti års ansvar, hvis bygherren

er en forbruger.

Tre muligheder for registrering

I praksis sker registreringen af udvidet ansvar

for byggematerialer ved, at trælasthandlerens

leverandør elektronisk foretager en tilmelding

på ByggeBasen.

Når TUN-12 er vedtaget som aftalegrundlag,

kan det kontrolleres, om et byggemateriale er

omfattet af det udvidede ansvar ved at gå ind

på www.tun12.dk, som er en åben hjemmeside,

hvor man kan søge på leverandør, varegrupper

eller TUN nummer.

Leverandørerne har tre muligheder for registrering:

TUN reviderer

salgs- og

leveriNgsbeTiNgelser

2 Registrering 1: TUN’s medlemmer videregiver

ti års ansvar, hvis slutkunden er en forbruger.

Er slutkunden ikke forbruger, og er

der tale om levering, hvor byggematerialeklausulen

er aftalt, tiltræder leverandøren

kun det sædvanlige fem (seks) års ansvar

som hidtil.

2 Registrering 2: Leverandøren tiltræder ikke

det udvidede ansvar, fordi han ikke leverer

byggematerialer. Hvis det skulle vise sig, at

leverandørens produkter alligevel kan karakteriseres

som byggematerialer, accepterer

han udvidet ansvar på disse materialer.

2 Registrering 3: Leverandøren tiltræder ikke

udvidet ansvar.

Hvorvidt TUN’s betingede tiltræden af det udvidede

ansvar får nogen praktisk betydning for byggebranchen,

kommer an på antallet af leverandører,

der lader sig registrere i Registrering 1 og 2.

Mulig undtagelse

Man skal være opmærksom på at bestemmelsen

i AB 92, § 10, stk. 5. betyder, at entreprenøren

kan undlade at opfylde byggevareleveranceklausulen,

hvis det vil medføre betydelig merudgift

eller væsentlig forsinkelse af arbejdet,

eller det ved mindre omfattende leverancer vil

være besværlig at kontrollere overholdelsen af

bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige

leverancer have meddelelse om undladelsen.

Det er entreprenøren, der har bevisbyrden

for, at betingelserne i § 10, stk. 5 er opfyldt. I

den forbindelse vil en udskrift fra www.tun.12

kunne understøtte et sådant bevis.

De reviderede salgs- og leveringsbetingelser

træder i kraft 1. november. 2

www.danskbyggeri.dk/jura

efter længere tids dialog med Dansk Byggeri har TUn nu revideret sine salgs- og leveringsbetingelser

37


En smartphone behøver ikke være sart. Det slår Sony fast med den

fantastiske Xperia go, som er elegant og robust på samme tid. Til din

nye mobil anbefaler vi erhvervsabonnementet Mobil Pro – og alle

medlemmer af Dansk Byggeri får op til 17,5 % i rabat!

* Priserne er ekskl. moms og gælder ved samtidig oprettelse af Mobil Pro-abonnement.

Gældende for virksomheder med CVR nr. til og med 02.09.2012.

Forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

TNe_10863_Annonce_Sony_Xperia Go_420x297.indd 1

Sony Xperia go

50,- *

pr. md./24 mdr.

Kontant m. abonnement 1.200,-

H

E

M

K

5


paRagRaFFeR

nye regler i kampen mod sort arbejde

1. juli 2012 trådte nye regler i kampen mod sort arbejde i kraft. De øvrige dele træder i

kraft 1. januar Betal 2013. din To faktaark håndværker er vedlagt dette nummer elektronisk

af Byggeriet. Det ene er rettet

mod virksomheder, det andet mod kunderne

ORBRUGEREN . Mange af reglerne berører byg- fradrag for udgiften.

ny pRaKSiS FoR

FRaTRÆDelSeSgoDTgøRelSe

Til FUnKTionÆReR

Det er i strid med forbuddet

mod aldersdiskrimination, hvis

en arbejdsgiver ikke betaler

fratrædelsesgodtgørelse, blot

ge- og anlægsbranchen. Du skal 2 Får SKAT mulighed for at foretage

fordi funktionæren har mulighed

for eksempel være opmærksom kontrol på privat grund, når der

for at få udbetalt en arbejds-

på, at du og dine eventuelle an- kan konstateres synlige udendørs

giverbetalt pensionsordning i

satte fra 1. juli 2012 kan blive bedt aktiviteter af professionel karak-

forbindelse med sin fratræden.

om at vise id, når I er på arbejde. ter. SKATs kontrol er rettet mod

Hidtil har det været praksis, at

Du skal også være opmærksom den virksomhed, der udfører ar-

er slut på, med at der per at 1. betale januar 2013 bliver din håndværker bejdet samt virksomhedens kontant an-

ver skal du betale

indført krav

med

om

dankort,

tydelig skiltning

hvis beløbet


overstiger

satte - ikke

10.000

mod grundejeren.

kr. Det har

gulpladebiler og på byggepladser. 2 Får arbejdsudøvende, fx hånd-

ngen vedtaget for at bekæmpe sort arbejde.

værkere, pligt til på arbejdsste-

Fra den 1. juli 2012:

det at identificere sig over for

2 Skal betaling for privates køb af SKAT – det vil sige oplyse CPR-

ydelser over 10.000 kroner forenummer og vise gyldig legitigå

digitalt (fx med dankort, via mation.

netbank eller på posthuset), så

SKAT har mulighed for at iden- Fra den 1. januar 2013:

arbejdsgiveren ikke skal betale

fratrædelsesgodtgørelse til en

funktionær, som efter sin fratræden

har mulighed for at få

pension fra en arbejdsgiverbetalt

pensionsordning. Den blotte

mulighed for alderspension har

altså været nok til at undlade at

betale fratrædelsesgodtgørelse.

Denne praksis har EU-domstolen

tificere betalingsmodtageren. 2 Skal gulpladebiler med en to- 2 Skal byggepladser være forsynet og senere Østre Landsret imidler-

egler der gælder 2 Skal du fra betale den dine 1. juli erhvervs- 2012

mæssige køb af varer og ydeltalvægt

Nye på regler ikke over der fire gælder tons fra den med tydelig 1. januar skiltning 2013 for en-

være forsynet med virksomhetreprenører og håndværkere, så

tid tilsidesat som værende i strid

med forbuddet mod at diskrimiser

over 10.000 kroner digitalt. dens navn eller logo samt cvr- det fremgår hvilke firmaer, der nere på grund af alder.

m elektronisk betaling Ellers er der ikke skattemæssigt

kal betale digitalt for køb af ydelser over 10.000 kr.

nummer. Krav om skilte på byggepladser – udfører også hos arbejde dig privat på pladsen. 2

2 Alle byggepladser skal være forsynet med tydelig skiltning

Læs mere herom i CIRKULæRT NR. 696

moms (fx med dankort, foretaget gennem bank eller for entreprenører og håndværkere, så det fremgår, hvilke

hus). Så kan SKAT nemmere identificere både køber firmaer der udfører arbejde på pladsen. Skiltningen skal

ælger.

omfatte virksomhedens navn, adresse vigTige og CVR-nummer.

oveRvejelSeR FøR aFSKeDigelSeR

ar som køber af ydelser et medansvar for betaling 2

fælde, hvor

Udenlandske

der opstår

virksomheder,

tvivl om for

der leverer tjenesteydelser

atter og moms. Hvis den, der leverer ydelsen ikke

ståelsen af

her

aftalen,

i landet,

og det

skal

pågælden-

endvidere skilte med deres RUT-num-

ler skat og moms, og købesummen er over 10.000 kr.

de aftalevilkår

mer (RUT

ikke

=

har

Registret

været gjort

for Udenlandske

til

Tjenesteydere).

etalt kontant, kan du som køber komme til at hæfte

genstand for individuel forhandling.

etaling af den manglende skat og moms.

2 Enkelte situationer undtages dog fra kravet om skiltning,

Dansk Byggeri anbefaler der-

nemlig

for medlemmerne til at benytte

du betaler elektronisk, frigør du dig fra hæftelses- 1) entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms

ABF som aftalegrundlag med priaret.

2) kortvarigt arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af en

vate forbrugere.

arbejdsdag

Ændringer

3) byggepladser i forbindelse med etagebyggeri i tæt

an kontrollere byggepladser – også i din have

har mulighed for at foretage kontrol på din private

bebyggede områder, når det ikke er praktisk muligt at

Der er sket en række mindre æn-

foretage skiltning.

dringer i aftalegrundlaget, blandt

d, når der kan konstateres synlige udendørs aktivite- andet:

f professionel karakter.

2 Forbrugeren skal tegne

Dansk Byggeri har været involveret

i nogle konkrete afskedi-

brand- og stormskadeforsik-

's kontrol er rettet mod den virksomhed, der udfører ring, som det kendes fra AB 92

jdet samt virksomhedens ansatte - ikke mod dig som 2 Entreprenørens vedståel-

dejer. SKAT har ikke adgang til selve din bolig.

sesfrist ændres fra 15 til 20

arbejdsdage

. Formålet med revisionen af ABF er 2 Det er op til parterne at aftale,

at give forbrugerne yderligere klar- hvorvidt der skal stilles sikkerhed

og beskyttelse, når de indgår hed. Hvis det aftales, at entre-

en aftale med en håndværker om prenøren skal stille arbejdsga-

et byggearbejde.

ranti, vil den ophøre 1 år og 30

ABF gælder ikke med mindre, det dage efter afleveringen

er aftalt mellem parterne. Det har den 2 Hvis arbejdet standses på grund af

fordel at gøre brug af ABF, at den vil manglende betaling af forfaldne

gelsesager om godtgørelse for

usaglig afskedigelse. Afskedigelserne

skyldtes arbejdsmangel.

Afgørelserne viser, at det er

nødvendigt at kunne redegøre

for den konkrete baggrund for

afskedigelsen af hver enkelt

medarbejder. Dansk Byggeri

opfordrer derfor virksomheden

til ved hver enkelt afskedigelse

at spørge sig selv om, hvorfor

man har valgt at opsige netop

blive fortolket i overensstemmelse Juli 2012 krav, skal det ske efter et forudgå-

med den vejledning Energistyrelsen ende varsel på fem arbejdsdage

vedkommende medarbejder. Det

Side 1/1

er forholdene på opsigelsestids-

har skrevet om, hvoran reglerne skal

punktet, der er afgørende for

forstås. Individuelle aftaler med for- Parterne bag ABF er: Energistyrelsen, opsigelsens saglighed. Særligt i

brugere vil derimod blive fortolket Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværks- længerevarende ansættelsesfor-

på den måde, som er mest gunstig rådet og Forbrugerrådet. 2

hold har fagretlig praksis udvik-

for forbrugeren i de til-

www.danskbyggeri.dk/jura

let sig i retning af, at ancienni-

AB-Forbruger

Revideret juni 2012

Almindelige betingelser for aftaler

om bygge arbejder for forbrugere

tetshensyn tillægges en del vægt

i vurderingen af sagens samlede

konkrete forhold. I disse sager

har virksomheden en særlig

pligt til at kunne begrunde

opsigelsen, og hvorfor virksomheden

ikke har opsagt en anden

medarbejder, eller hvorfor medarbejderen

ikke kunne tilbydes

anden beskæftigelse i virksomheden.

Hvis virksomheden ikke

kan dokumentere opsigelsens

saglighed, risikerer den at blive

dømt til at betale en godtgørelse

til den fyrede medarbejder.

Godtgørelsen fastsættes konkret

under hensyn til sagens omstændigheder

og ansættelsesforholdets

varighed.

www.danskbyggeri.dk/

ansættelse

39


HARDCORE

ARBEJDS-

MOBIL

Ekstra vandtæt

Modstår støv og ridser

Knivskarp skærm på 3,5”

5 mp kamera og HD-video

Foreningsrabat

Op til 17,5%

på Mobil pro

Malene Stenberg

Erhvervskonsulent

erhverv

Tlf: 72 12 86 33 • telenor.dk

ErhvErv

telenor.dk/erhverv

8/22/12 11:16 AM


pRoDUKTnyHeDeR

Redigeret af FREDERIK MARKER HANSEN, fmh@danskbyggeri.dk

perfection vinkelpensel

fra Spekter er beregnet

til at male svært tilgængelige steder

som fx udhæng, kroge og hjørner.

Penslen kan monteres på et forlængerskaft

og derved øge rækkevidden

uden brug af stige. Penslen er

med ophængskrog

og spandeholder.

Fås i 75, 100

og 120 mm

bredde og

er velegnet

til væg- og

loftsmaling

samt træbeskyttelse

og facademaling.

spekter.dk

ScM 22-a fra Hilti er en ny 22 volt batteri

rundsav. Rundsaven vejer mindre end fire kg. og

har en skæredybde på 57 mm. Med den nye bremsekling

og en LED-lampe, som giver øget synlighed

af skærelinjen,

er maskinen

effektiv

i forhold

til vægt,

håndtering og

brugervenlig.

hilti.com

gBH 8-45 Dv Professional fra Bosch i otte

kilo-klassen har få vibrationer. Borehammeren

har en

motorkraft

på 1500 watt

og en slagkraft

på 12,5 joule, som gør det hurtigt

og let for håndværkere at bore gennem vægge og lofter.

bosch.dk

Rip-Stop arbejdsshorts er lavet af et

holdbart og slidstærkt materiale, der imødekommer

mange former for vejr og arbejde.

Rip-Stop shorts fås med eller uden hylsterlommer

og lanceres i fem farver. Andre funktioner

er velcrofæste til hammer og lommer til

mobiltelefon, kuglepenne og tommestok.

snickersworkwear.com

Sikkerhedsskoen med Boa snøresystem

Solid Gear har udviklet et nyt snøresystem til sikkerhedsskoen Bushido Glove.

BOA snøresystemet fungerer ved hjælp af en lukkemekanisme, der spændes ved,

at man skruer på hjulet – derved spændes hele skoen ind til foden. Bushido

Glove sikkerhedssko S1P findes i et sort åndbart Hi-Tech material, og har en

fleksibel Vibram ydersål, der er stødabsorberende og skridhæmmende. Skoen

er antistatisk og har desuden tåkappe i aluminium samt kevlar sømværn og

med praktisk fleksibel hælkappe for hurtig tagen på. Bushido Glove sikkerhedssko

forhandles i Danmark af LeBOCK Fodtøj.

lebock.dk

WinMax er et alternativ til kiler og puder. Med WinMax kan vinduer og døre justeres uden at miste grebet

under monteringen. Winmax skader ikke karmen og løsner

sig ikke, som kiler gør. Winmax er en stiv konstruktion,

som sikrer millimeternøjagtig justering af elementerne

i alle retninger.

winmax.dk

MM40 fra DReMel har en

270W-motor, der med sine 10.000

til 21.000 omdrejninger i minuttet nemt klarer krævende

opgaver. MM40 kan fx bruges til at skære i gips,

betonvægge og laminat. Grebet giver både komfort

og kontrol, og tænd-/sluk-knappen er let at nå med

tommelfingeren, så man med én hånd har fuld kontrol

over maskinen.

dremel.com

41


pfs@pfs.dk

www.pfs.dk

Telefon 33 93 86 00

Hvor skal du selv bo..

...når du en dag går på pension?

Har du brug for et godt råd, så skal du vide,

at Pension For Selvstændige giver gratis rådgivning

om, hvordan du kan planlægge din

pensionsopsparing – det er vigtigt at begynde

i tide, men bedre sent end aldrig.

Pensionsopsparing er én ting, mens man er aktiv.

Ophørspension en anden ting, når man skal høste

gevinsten af mange års arbejde.

Kontakt derfor de selvstændiges pensionsrådgiver,

Pension For Selvstændige. Pension For

Selvstændige drives af en fond, der er stiftet i

1990 af en række organisationer bl.a. Håndværksrådet,

Dansk Byggeri og TEKNIQ. Pension For

Selvstændige (PFS) har sine egne pensionsordninger

og risikoforsikringer, direkte målrettet til

selvstændige. Der skal ikke genereres overskud til

PFS, hvilket betyder lave omkostninger, billige forsikringer

og opsparing med investerings-garanti

der sikrer en minimumsudbetaling.

Pensionsordningerne oprettes med Danica

Pension som samarbejdspartner og formueforvalter.

Der er i dag 25.000 selvstændige, der

har ordninger via PFS.


MARTIN K. I. CHRISTENSEN

navne K alenDeR foto

6.-11.9. nordbau. international messe for byggevarer og materiel

Neumünster, Tyskland. www.nordbau.de

22.-23.9. Haus Messe. Messe for grønt husbyggeri

Lippstadt, tyskland.www.diegruenehausmesse2012lippstadt.messe.ag

4.-7.10. Bauen + Wohnen. Messe for byggeri, renovering, have og landskab

Lucerne, Schweitz.www.messe-luzern.ch

5.10 generalforsamling Dansk Byggeri Bornholm

Bornholms Kunstmuseum

5.10 generalforsamling Dansk Byggeri Sydvest-, Sydøst-, Sønderjylland og Fyn

Comwell, Middelfart

10.-11.10 Building green

Forum, København

25.10 generalforsamling Dansk Byggeri østsjælland

26.10 generalforsamling Dansk Byggeri lolland-Falster

Maribo Søpark

26.10 generalforsamling Dansk Byggeri nordjylland

Hotel Søparken, Åbybro

30.10 generalforsamling Dansk Byggeri nordsjælland

KolleKolle

30.10 generalforsamling og Årsmøde Dansk Byggeri Hovedstaden

KolleKolle

1.11 generalforsamling Dansk Byggeri østjylland

Sabro Kro, Aarhus

2.11 generalforsamling Dansk Byggeri Midt- og vestjylland

Golf Hotel Viborg

8.11 generalforsamling Dansk Byggeri Sydsjælland

Hotel Niels Juel, Køge

8.11 generalforsamling Dansk Byggeri vestsjælland

Hotel Niels Juel, Køge

8. 11 generalforsamling østsjælland

Hotel Niels Juel, Køge

15.11. Betondag. Messe for betonindustrien

Rotterdam, Holland. www.betonvereniging.nl

jubilæum

per Bjerrregaard jepsen,

konsulent i Dansk Byggeri

arbejdsgiversekretariat,

har 35 års jubilæum den

21. oktober.

niels Strange, chefkonsulent

i Dansk Byggeri, har

25 årsjubilæum den

1. november.

100 års firmajubilæum

obbekjær Maskinsnedkeri

ved Ribe

har den

21. september

eksisteret i

100 år.

www.obbekjaer-vinduer.dk

generationsskifte Erling

Andersen

og

Ruth Andersen overdrager 30. september

deres virksomhed erling andersen

Snedker og Tømrerforretning a/S i

Aabenraa til datteren og svigersønnen

Lotte Andersen Severin og Rene

Severin.

www.erlingandersen.dk

16.11. generalforsamling vejbygningssektionen

Hotel Kolding Fjord

5.-7.03.13 ecobuild. Messe for bæredygtigt byggeri

London, England. www.ecobuild.co.uk

15.-21.-3.13 BaUMa

München, Tyskland. www.bauma.de

17.01.13 lokalforeningskonference

Odense

4.4.13 generalforsamling, Kloaksektionen

3.5.13 generalforsamling, Dansk Beton

16.5.13 Dansk Byggeris Årsdag

København

Fødselsdage

60 år

poul erik Hjorth, Betonelement-

Foreningen, fyldte 60 år den

31. august.

50 år

inger petersen Thalund, HR- og

Kommunikationschef i Dansk Byggeri,

fylder 50 år den 10. oktober.

43


Nedrivning og

miljøsanering

– altid med respekt for mennesket og miljøet

Træt af at spilde mandetimer

på at vente på huller?

Kontakt

nedrivning

forurenet jord

Miljøsanering

Maskinudlejning

Scan QR koden

og få vores kontaktoplysninger

direkte i din telefon

Byggepladsservice

Belægning

Jord, kloak og beton

gårdsanering

og undgå forsinkelsen!

RING 7026 3360

tlf. 7020 7050 · www.tscherning.dk

Udlejningsmateriel

til byggeri

Tsch nedriv+miljøsanering 87x195.indd 1 07/08/12 22.23

Ekspertbistand:

• Rådgivning om de nye

energikrav

• Blower Door test

• Bygningstermografering

• Energirammeberegning

ISOLINK

Ingeniørfirma v. Lars Due

Korsør Landevej 500

4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 14 16 Mobil 20 88 66 63

www.blowerdoor.dk

Tilbudsudregning

(M)Jord/kloak/beton/murerarb.

(T)Tømrer/Snedkerarb.

www.bej-beregner.dk

(T)Bent: 5118 3992

www.hch-bs.dk

(T)Hans Christian: 6260

1444

www.ole-jakobsen.dk

(M)Ole: 2178 0560

www.tmberegner.dk

(T)Frank: 3046 2545

(M)Holger: 3046 2555

www.beregnerservice-oest.dk

(T+M)Børge: 3016 3701

• Totaloverdækninger

• Telthaller/Arbejdstelte

• Facade-, murer- og rullestilladser

• Konkurrencedygtige priser

• Stor kapacitet

VEST 7568 8033

ØST 4585 9311

www.hfas.dk

TRAPPER I TRÆ

fra WOOD STEP A/S

BESTIL:

brochure - prislister - konsulentbesøg

på: 86 47 66 66 eller www.WOOD-STEP.dk

TRAPPER I TRÆ


inDKøBSnyT

redigeret af JAN HESSELBERG, jkh@danskbyggeri.dk,

ao åbner håndværkerbutik i Søborg

. Den 4. september slår AO dørene

op til en ny håndværkerbutik i

Søborg. Målet er ikke blot at lette

hverdagen for de lokale håndværkere

men også spare håndværkere

på vej til opgaver i København for

ny FoRD TRanSiT – all-neW TRanSiT cUSToM

Den nye version af Ford Transit havde i april ver-

denspremiere på The Commercial Vehicle Show i

Birmingham. Ford Transit Custom, som forventes

til Danmark i slutningen af året, er bygget

på en helt ny platform. Lasteevnen er forøget,

motorprogrammet er optimeret og chassiet er

blevet væsentligt strammere til fordel for både

køreegenskaber og støjniveau. Fords designere

og ingeniører har stræbt mod at skabe en varevogn,

der opleves som en personbil bag rattet

værdifuld arbejdstid,

når de skal handle

nye varer.

AO har en ambition

om at være

Danmarks mest

lokale håndværkergrossist.

"Det har længe

været vores ønske

at få en butik i

Søborg, fordi byen

ligger så godt placeret i forhold til

de store hovedfærdselsårer. Men

vi har manglet de helt rigtige lokaler

med den helt rigtige placering,

og dem har vi fundet nu på

Sydmarken 32 – lige midt imellem

Gladsaxe Ringvej, Hillerød motorvejen

og Gladsaxe Møllevej, fortæller

Michael Piper, butiksleder i

den nye butik.

Placeringen tæt på områdets

hovedveje og motorveje gør det

nemt at komme til og fra butikken.

Ikke blot for de håndværkere

der arbejder i lokalområdet men

også for de mange, som hver dag

kører på arbejde i København. I

det hele taget har AO stort fokus

på at lette hverdagen mest muligt

for håndværkerne.

- Vi åbner allerede kl. 06.30, så

morgenfriske håndværkere på vej

til arbejde i København nemt kan

smutte forbi og hente varer. Des-

og en praktisk og pålidelig arbejdshest ude i

virkeligheden. Motorprogrammet er baseret på

en optimeret udgave af Fords 2.2 liters Duratorq

TDCi diesel-motor med henholdsvis 100-, 125og

155 hk. Brændstoføkonomien er øget med op

mod otte procent i forhold til den eksisterende

Transit. De nye brændstoftal er 6.6 l/100 km

og 174 g/km CO2. Husk FORDs aftale med Dansk

Byggeri giver flåderabat på FORDs erhvervsbiler.

Oplys medlemskab ved køb hos forhandleren.

Krak Media group er specialist på det digitale annoncemarked

. Eniro/Krak har en stab af specialister,

der ved, hvordan man bedst

optimerer synlighed på internettet

og får mest ud af markedsføringsbudgettet.

Efterhånden bruges 28 % af

samtlige markedsføringskroner på

det digitale annoncemarked, og

næsten halvdelen af dette beløb

bruges på at købe søgeord, så man

er synlig, når internetbrugere søger

på nettet. Dette kaldes også for

"Adwords" eller "Search" og fremstår

som købte (sponsorerede) link,

når søgeresultatet vises på brugerens

skærm. Adwords fungerer ved,

at man kun betaler, hvis der klikkes

videre ind på ens side.

Hvis forbrugeren har søgt på

ordet "tømrermester", er der en

god chance for, at vedkommende

aktivt søger at få et stykke arbej-

de udført. Annoncering på en sådan

søgning, vil altså være en mere

målrettet markedsføring, end det

vil hidtil har kendt fra almindelige

annoncer.

værdikupon – voucher

Krak Media Group tilbyder Dansk

en søgning på google med ordet "Tømrermester" – søgeresultatet har mange

hits og er uoverskueligt, men de tre første link er købte placeringer, og det er

rækken til højre også. Her køber man sig plads højt oppe, hvis man altså ved

hvordan

uden kan de lokale Søborg-håndværkere

få handlet og komme af

sted til deres opgaver endnu tidligere,

end de plejer, fortæller Michael

Piper, der som rutineret elfagmand

har fået rollen som den

nye butiksleder i Søborg.

For mange håndværkere vil

den nye butik i Søborg vække en

del genkendelse. Ikke blot fordi

butikken får samme store sortiment

inden for VVS, EL, Vand og

afløb samt værktøj som AO’s andre

butikker, men også fordi kendte

ansigter som David Holm og Kent

Momberg fra AO’s butik i Lyngby vil

være at finde bag disken sammen

med Michael Piper. 2

Byggeris medlemmer at afprøve

ekspertisen – og kan i den forbindelse

tilbyde nye kunder hos Krak

Media Group en værdikupon (værdi

ca. 1.000 kr.).

Der er et begrænset antal værdikuponer

– så først til mølle-princippet

er gældende.

er din hjemmeside mobilklar ?

Google forudser, at antallet af søgninger

på en smartphone i 2012 overhaler

antallet af søgninger på pc.

Her kan Krak Media Group hjælpe

via en mobiltilpasset hjemmeside

med opbygning af et enkelt design,

store knapper og overskuelig navigation,

som gør det nemt for brugerne

af finde rundt på hjemmesiden.

Krak Media Group tilbyder 20 %

rabat på opstartsbeløbet til Dansk

Byggeris medlemmer. Ud over sponsorerede

links og mobilhjemmesider

tilbyder Krak Media Group også

SEO (Search Engine Optimisation),

video og hjemmesider. 2

www.krakmediagroup.dk

45


inDKøBSnyT

redigeret af JAN HESSELBERG, jkh@danskbyggeri.dk,

46

Sæt fornuftig kørsel på virksomhedens dagsorden og spar penge

. Kør fornuftigt – spar penge og skån miljøet

samtidig – i takt med de stigende priser på

diesel og benzin er driftsudgifterne til håndværkernes

varevogne eksploderet. Det mest

oplagte og enkle råd til at spare på de dyre

dråber er: "Overhold hastighedsgrænsen".

Flere og flere firmaer har indført dette i deres

personalepolitik og har sat skilte bagpå lastbilerne

med anvisning på, hvor man kan afgive

sin bedømmelse af chaufførens kørsel.

Statoils tips til fornuftig kørsel

2 Højt gear, lav fart: Den mest økonomiske

og miljøskånsomme måde at køre på

er ved lav fart i højt gear. Jo hurtigere du

kører, desto større er bilens luftmodstand,

og jo større er brændstofforbruget og CO2udledningen.

2 Se fremad: Hver gang du accelererer efter

en brat opbremsning, bruger du ekstra

brændstof og udleder ekstra CO2. Prøv

at holde så jævn en fart som muligt ved

at se 300-400 meter frem i trafikken, når

du kører. Hvis du planlægger din tur effektivt,

kan du måske også undgå at sidde

i kø.

2 Reducer luftmodstanden: Vidste du, at

tagbøjler og cykelstativer kan øge brændstofforbruget

med mere end 20 %? Husk

derfor at tage dem af, når du ikke skal

TjeK Din Regning FRa TDc

Dansk Byggeri har i mange år haft en

rabataftale med TDC. Aftalen giver rabatter

på både fastnet, mobiltelefoni

og bredbånd samt en kombirabat på

samtaler mellem egne telefonnumre

fastnet/mobilnet. Aftalen er bygget

op af TDC, så man kan vælge en kontraktperiode

på aftalen henholdsvis

et, to og tre år. Størst rabat ved tre års

binding. Når denne periode udløber,

skal aftalen fornyes – det vil sige, der

bruge dem. Du bør også

holde vinduerne lukkede,

når du kører i høj fart – så

reducerer du luftmodstanden

og brændstofforbruget.

2 Tjek dæktrykket: Hvis lufttrykket

i dækkene er for

lavt, stiger både vejmodstanden

og brændstofforbruget. Et lavt

dæktryk kan også gøre bilen mindre stabil

og sværere at køre. Har du det rigtige tryk

i dækkene, kan du reducere vejmodstanden

og forlænge dækkenes levetid. Men

vær forsigtig med ikke at fylde for meget

luft på. For meget luft i dækkene har også

en uheldig effekt på kontrollen over bilen

og slitagen på dækkene. I ekstreme tilfælde

kan dækkene eksplodere. Sørg for,

at du kender din bils korrekte dæktryk, og

tjek dæktrykket regelmæssigt.

2 Brændstofkvalitet: Hvis du vil sikre, at

motoren har en optimal ydeevne, er det

vigtigt at bruge brændstof af høj kvalitet.

Ved at bruge kvalitetsbrændstoffer sikrer

du dig, at motoren fungerer, som den

skal, samt hjælper med at holde vedligeholdelsesudgifterne

nede.

2 let oppakning: Bagage øger brændstofforbruget.

Tag derfor så lidt med i bilen

som muligt. Fjern desuden tagbøjler eller

skal indgås en ny kontraktperiode på

enten et, to eller tre år. Sker dette ikke

vil rabatten bortfalde. Normalt har TDC

kontaktet medlemmer af Dansk Byggeri

inden kontraktperiodens udløb,

men i den seneste tid det har vist sig,

at flere medlemmer desværre ikke er

blevet kontaktet. Dette har så medført,

at de efterfølgende regninger fra TDC

har været uden rabat. Man bør derfor

kontrollere, hvornår kontraktperioden

med TDC udløber og inden da for-

tagbokse, når du ikke bruger dem.

2 Sluk for teknikken: Aircondition, kraftige

lydanlæg, bagrudevarmere og andre elektriske

funktioner i bilen bidrager alle til

et højere brændstofforbrug. Sluk for dem,

når du ikke bruger dem.

2 vedligeholdelse: Husk at tjekke oliestanden!

Du bør også køre din bil til serviceeftersyn

regelmæssigt. Hvis du vedligeholder

filtre, tændrør og bremser effektivt,

optimerer du brændstofforbruget. En

grundlæggende regel for at opnå et lavt

brændstofforbrug er, at du sørger for at

holde din bil i god stand.

2 Den rigtige bil: Bilens vægt, luftmodstand

og motorstørrelse er vigtige faktorer,

der påvirker brændstofforbruget og

drivhusgas-udledningen. Vælg en bil, der

har en størrelse og en motor som passer

til dine behov – så minimerer du brændstofforbruget

og skåner samtidig miljøet.

2

www.danskbyggeri.dk/rabat

længe/gentegne kontraktperioden,

hvis dette ønskes. Dansk Byggeri har

desværre ikke tilgang til oplysninger

om kontraktperioderne hos de enkelte

medlemsvirksomheder. TDC kan oplyse

hvornår ens binding/kontraktperiode

udløber, hvis man ikke kan finde denne

dato selv. Se mere om aftalen på

www.danskbyggeri.dk/rabat. Spørgsmål

om aftalen kan rettes til rabat@

danskbyggeri.dk

www.danskbyggeri.dk/rabat

www.bygfs.dk

Steens_striber_nov_2010.indd 3 08/11/10 15:09:48


SKARPE tilbud

Se flere gode tilbud på AO.dk

tilbud

24.995,-

SPAR: 12.005,-

tilbud v. køb af 10 stk .

1.295,-

SPAR: 700,-

lEd-ARBEjdslAmPE,

glAdiATOR lEd 24W

Med 3 ekstra 230V udtag.

Lysstyrke: 2.600 lumen (24W).

Mål: L:320 B:307 D: 110mm.

Med 5m kabel H07RN-F.

IP44 godkendt.

Vægt: 3,1 Kg.

Vare-nr.: 881513166

Normalpris: 1.995,-

POWERmOOn slidER mini

lysTåRn

Super mobilt lystårn af kunststof.

Fordeler lyset regelmæssigt, diffust

og blændfrit på ca. 5.000m2, hvoraf

1.000 er effektivt arbejdsområde.

Med lav vægt og lille volumen kan

lystårnet nemt transporteres.

Lystårnet indeholder en ballasttank

som kan påfyldes 200 l. vand.

Er forberedt for løft med gaffeltruck

eller ved hjælp af en krankrog.

Vare-nr.: 881513175

Normalpris: 37.000,-

tilbud FRA

4.995,-

SPAR OP til: 3.605,-

POWERTUBE

360° OmRådEBElysning

Kraftig lysende arbejdslamper.

Lyset spredes jævnt gennem en

opal cylinder i 360° og er velegnet til

grundbelysning på arbejdsstedet.

Lampen har 5 stabile gummifødder

og kan stå direkte på jorden. Kan ophænges

eller monteres på stativ.

Kontakt til on/off samt 50%.

Tilbehør i form af transporttaske,

stander og adapter bestilles separat.

8 x24W

Vare-nr.: 881513168

Normalpris: 6.751,-

Tilbud: 4.995,-

Spar: 1.756,-

8 x 36W

Vare-nr.: 881513169

Normalpris: 9.680,-

Tilbud: 6.995,-

Spar: 2.685,-

8 x 55W

Vare-nr.: 881513170

Normalpris: 13.100,-

Tilbud: 9.495,-

Spar: 3.605,-

Brødrene A & O JOhAnsen A/s rørvAng 3 2620 AlBertslund telefOn 7028 2470 AO.dk

Tilbudende er gældende til den 27. oktober 2012. Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Byggerier ann..indd 2 06/08/12 10.47


Sidder du i “Saxen”?

Så er der hjælp at hente hos Hertz Materiel!

Uanset hvilken opgave du har, kan vi

rådgive dig, så du får det rigtige materiel

til den rigtige pris. Vi hjælper dig med at få

løst din opgave sikkert og hurtigt.

Vi har mere end 300 saxlifte til din rådighed

som når fra 5 meters arbejdshøjde og helt

op til 21 meter.

Ring 70 10 69 70 og oplev den service

der følger med...

København 44 99 65 00

Køge 74 47 11 10

Kalundborg 59 50 50 58

Århus 70 22 08 01

Aalborg 98 17 22 44

Fredericia 70 27 70 05

Herning 97 12 44 22

Malmø +46 406 941 880

More magazines by this user
Similar magazines