3:2011 - SOSU Nord

sosunord.dk

3:2011 - SOSU Nord

Nyhedsbrev

Juli 2011

Kære samarbejdspartner

Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på SOSU Nord

indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august.

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om innovation som valgfag, om

elevernes fremtidsværksted, om træf for praktikvejledere og om jobrotationsprojektet

i Hjørring Kommune. Husk også at tilmelde dig det næste fyrtårnsmøde

i september om barnets reform. Læs mere om det på side 6.

Håber I alle får en god sommerferie og god fornøjelse med nyhedsbrevet.

Direktør Lars Jakobsen

De løb med SOSU Nord ind i fremtiden

1300 elever og medarbejdere var med den 4. maj til SOSU Nord løb.

Der var nogen som løb turen (3,5 km) én gang og endnu flere, der løb turen

mange gange. I alt blev det til 1533,4 kilometer i Vodskov og 854 kilometer i Svenstrup.

På Østre Allé og i Hjørring blev der også løbet til, men det er ikke opgjort,

hvor mange kilometer der blev løbet i alt. SOSU løbet skal blive til en årlig tilbagevendende

begivenhed på SOSU Nord for elever og ansatte på skolerne.

Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Kontakt: Lone S. Dremstrup, e-mail loni@SOSUnord.dk, tlf. 72 21

81 67 eller Sara Jensen, e-mail saje@SOSUnord.dk, tlf. 72 21 82 84.


2

Slip tanken fri!

- Innovation som valgfag

SOSU Nord vil der fra starten

af 2012 blive udbudt innovation

som valgfag. Herigennem

skal eleverne lære værktøjer til

at tænke nyt i forhold til at løse

opgaver i praksis.

”Valgfaget giver viden om metoder

til at slippe de kreative tanker fri

– idéen er, at eleverne skal have

styrket deres åbenhed og selvstændighed,

samt lære redskaber

til at handle herudfra. Underviserne

får ligeledes disse redskaber

og vil generelt komme til at bruge

dem i den daglige undervisning”

siger Per Stig Andersen, afdelingsleder,

SOSU Nord Aalborg/

Jammerbugt.

Metoder til nytænkning

Valgfaget er endnu under udvikling

og i efteråret 2011 (uge

46-49) vil undervisere fra SOSU

Nord, både fra social og sundhedshjælper

og social og sundhedsassistentuddannelsen

uddanne

sig i Innovation med henblik på

at udforme valgfaget. Gennem

uddannelsen opnår underviserne

blandt andet at kunne

styre processer og mestre en

række nyskabende metoder til

at skabe nytænkning i et kreativt

læringsmiljø.

Struktur og ansvar

Der er nogle lighedspunkter mellem

innovation som valgfag og

principperne i Cooperative learning

(CL). CL kan oversættes til samarbejdsbaseret

læring. Kernen

i CL er struktureret, lærerstyret

samarbejde i små grupper, hvor

der arbejdes med teambuilding og

en anerkendende tilgang eleverne

imellem og mellem underviser og

elever. Fokus i gruppearbejdet er

arbejdet med sociale relationer og

konstruktiv adfærd med det overordnede

formål, at øge elevernes

selvstændighed og samarbejdsfærdigheder.

Nyhedsbrev

Juli 2011

”Undervisningen i innovation vil

foregå lærerstyret og med en

høj grad af struktur, for netop

herigennem at skabe rammerne

for og indlære værktøjerne til

at tænke kreativt og innovativt.

Vi ønsker først og fremmest at

eleverne bliver endnu bedre til at

forholde sig aktivt, ansvarsfuldt og

kreativt til deres opgaver, samtidig

er der brug for flere iværksættere

og det forsøger vi at sætte skub i

med dette valgfag” fortsætter Per

Stig Andersen.

Innovation som valgfag tager

ca. en uge og udbydes på de to

hovedforløb – social og sundhedshjælper

og social og sundhedsassistent.

SOSU Nord skal der

være 2 niveauer, eller trin i faget,

med iværksætteri som en del på

trin 2.

66%

SSH-elever, der afsluttede deres

uddannelse i juni 2011, havde

arbejde allerede den dag de

dimitterede.


Nyhedsbrev

Juli 2011

Fremtiden på Social-

og sundhedsområdet

Som en del af aktiviteterne i anledning

af SOSU Nords 20 års jubilæum

har eleverne på skolen haft

fokus på fremtiden.

Henover to intensive ’fremtidsdage’

i maj måned så eleverne

ind i fremtiden og arbejdede med

de kommende 20 år på arbejdsmarkedet

og inden for deres egne

uddannelser. Formålet med fremtidsdagene

var, at give eleverne en

forståelse for- og fornemmelse af

den fremtidige arbejdsplads, samt

indsamle inspiration til fremtidens

social og sundheds- og pædagogisk

assistent uddannelser.

Spændende workshops

Fremtidsdagene blev arrangeret

som workshops krydret med

spændende oplæg, fra henholdsvis

Claus Müller fra Teknologisk Institut

omkring fremtidens velfærdsteknologi

og Peter Ørstrøm, professor

på AAU og medlem af Etisk

Råd omkring etiske dilemmaer ift.

robotteknologi. Oplæggene skabte

debat og inspiration til de forskellige

workshops.

I de enkelte workshops blev der

arbejdet med, udviklet på og diskuteret

emner som;

• Kost og ernæring – hvordan

stimuleres sanserne, hvordan

inddrages borgerne i produktionen,

lige fra drivhus til bagning?

• Velfærdsteknologi – nye

hjælpemidler og deres

konsekvenser (intelligente

hjælpemidler, eksempelvis

støttestrømper, med evne til at

lave målinger på bevægelse

o.a., robotdyr, der kan være

kæledyr, sensorer som eksempelvis

kan registrere om

borgeren har forladt sengen

m.v.)

• Fremtidens arkitektur og dilemmaet

mellem plejehjemmet

som både hjem og institution

• Teknologi i daginstitutioner

(overvågning, rengøringsrobotter,

censorer, produktion af

smudsafvisende og stødab-sorberende

tøj m.v.)

Udvikling på tværs

Der blev diskuteret og arbejdet

ivrigt i de forskellige workshops og

de to fremtidsdage var fyldt med

kreativitet, positiv stemning og godt

samarbejde. Eleverne arbejdede

i selvvalgte workshops på tværs

af niveauer i uddannelserne og

fremhævede blandt andet dette

samarbejde, som en særlig positiv

oplevelse. I de enkelte workshops

deltog også forskellige ressourcepersoner

fra praksis, der leverede

spændende inspiration.

”Da de 11 workshops var i gang

sydede og boblede det af aktivitet i

alle kroge af skolen. Da hver workshop

skulle præsentere sig på dag

2, blev der præsenteret flotte, sjove

og inspirerende produkter med

utrolig megen energi – sikke et liv”

konkluderer underviser Lisbeth

Ravnholt Møller.

Eleverne udviste en stor teknisk

interesse og mod på de nye udviklinger.

En gruppe har endda

fremstillet et så funktionsdygtigt

produkt, at de overvejer at søge

patent på det!

Fremtidsperspektiver

Der er mulighed for at høre meget

mere til elevernes fremtidsperspektiver

SOSU Nords Symposium

”20perspektiver” den 15. september

2011 på Hotel Comwell i Rebild

Bakker.

Her kan du komme og høre fremtidsforskere,

politikere, fagfolk,

borgere og netop den kommende

arbejdskraft selv give deres bud på

fremtidens arbejdsmarked, rekruttering,

arbejdskraft og uddannelse.

Læs mere og tilmelding på www.

sosunord.dk/20perspektiver

Læs også mere på side 7 i dette

nyhedsbrev.

3


4

Vejledertræf

SOSU Nord holder med jævne

mellemrum træf for praktikvejlederne

på skolens uddannelser.

Praktikvejlederne vejleder eleverne

i den praktiske del af uddannelserne.

De første vejledertræf

blev holdt i 2010 og i 2011 har der

været holdt 4 møder (maj).

Erfaringsveksling

På mødet den 10. maj i Vodskov

var der 50 praktikvejleder med.

På dagens vejledertræf blev der

orienteret om de seneste ændringer

og om nye tiltag på uddannelsesområdet.

Praktikvejlederens

rolle, opgaver og teknologi blev

drøftet. Sidst, men ikke uvæsent-

ligt fik praktikvejlederne også

mulighed for at erfaringsudveksle

med hinanden.

For arrangementet stod praktikkoordinator

Ingrid Schmidt.

- Deltagerne er meget interesserede

og spørgende. Jeg synes det

har været en god dag. Vi har fået

mange positive tilbagemeldinger

om arrangementet. Vejlederne

synes, det er godt at høre nyt

fra skolen, at følge med i uddannelserne,

blive informeret om

mentorordning osv., så de er godt

rustede til at møde eleverne, siger

Ingrid Schmidt.

Kaffen var sat på bordet, og der blev talt frem og tilbage om fremtidens praktikvejleder.

Nyhedsbrev

Juli 2011


Nyhedsbrev

Juli 2011

Helle Gedsted fra Onkologisk afdeling D3 på Aalborg Sygehus.

En god dag

På vejledertræffet i Vodskov deltog

også vejleder på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Helle

Gedsted fra Onkologisk afdeling D3

på Aalborg Sygehus.

Hun har været vejleder siden 2005

og var med til vejledertræf i 2010.

- Jeg er glad for at få lov til at deltage

igen her i 2011. Vi fik en god

snak om fagene på skolen, så når

eleverne kommer tilbage til praktiken,

kender jeg til undervisningsplanerne,

og kan bruge det i min

vejledning af eleverne. Vi fik drøftet

midtvejs- og slutevalueringerne og

jeg har nu en bedre forståelse for,

hvordan skemaerne udfyldes og

hvad det kan bruges til.

- Vi blev også introduceret til Elevplan

og jeg glæder mig allerede til

at komme hjem og komme i gang

med det. I Elevplan kan man som

arbejdsgiver kigge med på uddannelsesplanerne

og se elevernes

fravær. I dag har været en god dag,

siger Helle Gedsted.

Bliv opdateret!

Var du ikke med på vejledertræf. så kan

du se dias med mere fra møderne på

www.praktikforum.sosunord.dk

Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrev

, diskussionsforum, brevkasse

m.m. for praktikvejledere.

5


6

Knapt 100 personer var mødt

op, da der den 11. maj blev holdt

Fyrtårnsmøde om, hvordan neuropædagogik

kan kvalificere omsorgsarbejdet.

Deltagerne var dels medarbejdere

fra arbejdspladser og institutioner,

som SOSU Nord samarbejder

med, dels undervisere, elever og

kursister fra SOSU Nords 4 afdelinger.

Det var lykkedes at få 2

oplægsholdere, Anni Mortensen

og Merete Sand fra Neuropædagogisk

Kompetencecenter på UCN

til at komme. Deres vel-oplagte

oplæg holdt tilhørerne engagerede

hele mødet igennem. Oplæggene

omfattede en generel gennem-

gang af hjernens opbygning

og funktion, som dernæst

blev fulgt op af praktiske eksempler

på neuropædagogikkens

anvendelse inden for henholdsvis

børne-, ældre- og handicapområdet.

Efter mødet har SOSU Nord fået

positive tilkendegivelser fra nogle

af deltagerne om udbyttet af arrangementet.

Næste fyrtårnsmøde omhandler

barnets reform, og finder sted på

Østre Allé, onsdag den 28. september

2011 kl. 15-17.

Læs mere herunder.

Nyhedsbrev

Juli 2011

Brug hjerne og hjerte i sundhedsarbejdet

Fyrtårnsmøde om

Barnets reform

”Barnets reform” trådte i kraft den 1. januar 2011. I reformen fokuseres på, hvordan vi kan blive bedre til at sikre, at

børn med særlige behov får den rigtige hjælp i tide. Reformens temaer er: tryghed i opvæksten, tidlig indsats, kvalitet i

indsatsen og børns rettigheder. Kom og hør om reformens indhold og dens betydning for

dit arbejde.

Mødet holdes på SOSU Nord, Østre Allé, Aalborg, i Salen

onsdag den 28. september 2011 kl. 15-17.

Oplægsholder:

Cand. jur. Bente Adolphsen. Bente Adolphsen underviser i jurafagene på Socialrådgiveruddannelsen i Århus, med

speciale inden for udsatte børn. Hun er tillige underviser og oplægsholder på en række kurser og temadage inden for

børne- og forvaltningsområdet og har tidligere været ansat inden for samme område i Århus Amt og Århus Kommune.

Arrangementet er gratis og inkluderer kaffe, te og kage.

Tilmelding til Malene Kjær Jensen på e-mail:

makj@sosunord.dk senest den 20. september 2011

Målgruppe: Dagplejere, familieplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og

andre interesserede.


Nyhedsbrev

Juli 2011

Nyeste tal over antal ansøgere og optagne på hovedforløbene,

sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter Pædagogiske assistenter

Juni 2010 Juni 2011 August 2010 August 2011 August 2010 August 2011

Ansøgere 179 208 461 513 331 380

Optagne 117 112 280 259 76 74

Giv dine medarbejdere

et unikt kig ind i

fremtiden!

Lige nu og indtil den 19. august kan du med fordel

tilmelde dig selv og dine medarbejdere til SOSU

Nords symposium 20perspektiver! Se priser og rabatmuligheder

herunder.

Fremtiden er nuanceret og perspektivrig, og rummer

ligeså mange muligheder som udfordringer!

Det ved vi på SOSU Nord, men vi er nysgerrige

efter at lære fremtiden endnu bedre at kende. Derfor

inviterer vi til symposium i Rebild Bakker den 15.

september 2011, fra kl. 9.00-17.00 under overskriften

20perspektiver.

Fokus er sat på fremtiden indenfor sundhed, omsorg

og pædagogik, og målet med dagen er, igennem en

bred palet af perspektiver, at skabe et inspirerende,

fagligt og sagligt velbegrundet udgangspunkt for

arbejdet med fagenes fremtid.

Vi har inviteret Johannes Langkilde som konferencier,

og sammen med ham kommer bl.a.:

Fremtidsforskeren Marianne Levinsen

Direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup

Regionsrådsformand for Region Nord, Ulla Astman

Eden Alternative mentor og ældrechef i Odder kommune,

Anne Juul Sørensen

Leder af Institut for Medicin og sundhedsteknologi

ved Aalborg Universitet, Kim Dremstrup

Sammen med en lang række andre oplægsholdere

præsenterer de deres perspektiver på fremtiden

indenfor SOSU/PAU områderne gennem spændende

og udfordrende oplæg og debatter. Ligesom vi også

har spurgt fremtidens arbejdskraft, samt borgerne,

brugerne og patienterne om deres perspektiver på

fremtiden indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.

20perspektiver er relevant for alle der til dagligt arbejder

indenfor SOSU-/PAU området, og som gerne

vil have et nuanceret indblik i områdernes fremtid,

udfordringer og muligheder.

Som virksomhed er I velkomne til at bruge symposiet

som pædagogisk dag, udviklingsdag eller tilsvarende

for jeres medarbejdere, og vi giver naturligvis

mængderabat. Tilmelder I 10 eller flere medarbejdere

er der 10% rabat på den samlede pris indtil den 19.

august 2011.

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.

sosunord.dk/20perspektiver, hvor du også kan læse

meget mere om oplægsholderne samt se program og

priser, eller ved at maile til kiri@sosunord.dk.

Vi glæder os til at se jer

SOSU Nord

OBS!!

Vi har udskudt Early

Bird fristen - tilmelding

indtil 30. august for

1049,- pr. person

7


8

Nyhedsbrev

Juli 2011

Jobrotation i Hjørring kommune

– faglig efteruddannelse for medarbejdere og job til ledige

Hjørring kommune sætter nye mål

for indsatsen på ældreområdet. I

årene 2011-2013 vil kommunen

efteruddanne social og sundhedshjælpere,

sygehjælpere og hjemmehjælpere,

der har været uddannet

i mere end 4 år.

For at gøre det muligt at frigøre de

mange SOSU-medarbejdere fra de

daglige opgaver ansættes ledige

som vikarer i uddannelsesperioden.

Distriktsleder i område øst i Hjørring

kommune, Inge Merete Holm

ser stor nytte af rotationsprojektet.

”Der bliver flere og flere ældre, flere

kronisk syge, flere komplekse opgaver

og mange borgere bliver hurtigere

udskrevet fra sygehusene,

omvendt bliver der ikke flere ’varme

hænder’. Derfor har vi brug for at

efteruddanne medarbejderne til at

håndtere disse nye udfordringer og

udvikle borgernes evne til egenomsorg”,

siger Inge Merete Holm.

Hjælp til selvhjælp

Efteruddannelsen sætter blandt andet

fokus på medarbejderens ændrede

rolle, når indsatsen overfor

borgeren skal tage udgangspunkt i

hjælp til selvhjælp. ”Borgerne skal

så vidt muligt lære at klare sig selv i

alle hverdagens situationer. Medarbejderne

efteruddannes derfor i

metoder til kreativ og nytænkende

løsning af hverdagens udfordringer

– centreret om rehabilitering af

borgerne” fortsætter Inge Merete

Holm.

I efteruddannelsen arbejdes yderligere

med temaer som innovation

– fra idé til gennemførelse, syg-

domsforebyggelse og sundhedsfremme,

samspil og relationer samt

anerkendende kommunikation

m.v. I undervisningen inddrages

eksempler på Hjørring kommunes

målsætninger, indsatsområder og

servicetilbud og hvordan de kan understøtte

arbejdet med den enkelte

borger.

Gevinster

Rotationsprojektet giver gevinster

for mange. Udover efteruddannelsen

tilbydes medarbejderne

inden uddannelsesstart en screening

af grundlæggende læse-,

stave- og skrivefærdigheder. Ved

behov tilbydes den enkelte medarbejder

herefter forberedende

voksenundervisning på SOSU Nord

og samtidig forlænges efteruddannelsesforløbet

med 2 uger til i alt

7 uger. Projektet kan altså på flere

måder blive til et personligt kompetenceløft

for medarbejderne.

De ledige, der ansættes som

rotationsvikarer, tilbydes et introducerende

kursusforløb på sammenlagt

8 uger, der klæder dem på

til arbejdet inden for ældreområdet,

samt et indledende praktikforløb

på sammenlagt 4 uger, hvor jobbet

som vikar introduceres. Efter

vikariatet, der varer et år, tilbydes

en ansættelse som elev på social-

og sundhedshjælperuddannelsen

SOSU Nord, forudsat at kravene

hertil er opfyldt.

”De ledige får en unik mulighed

for at prøve sig af, både i teori og

praksis, samt efterfølgende at få en

elevplads. Vi har modtaget mange

ansøgninger til stillingerne fra vidt

Distriktsleder i område øst i Hjørring

kommune, Inge Merete Holm.

forskellige mennesker”, siger Inge

Merete Holm og fortsætter:

”Projektet er modtaget rigtigt

positivt af medarbejderne. Hjørring

kommune oplever en væsentlig

gevinst i form af ajourførte medarbejdere

med et højt fagligt niveau.

Samtidig kommer kommunen ikke

bagud med arbejdet, mens medarbejderne

er væk på efteruddannelse.

Som en ekstra gevinst har

kommunen også mulighed for at

vurdere de ledige, der ansættes

som vikarer, som potentielle medarbejdere.

I sidste ende er hovedformålet dog,

at yde optimal service til borgerne.

Man må sige, at mange borgere i

denne forbindelse oplever fornyet

livsglæde, når ’hjælp til selvhjælp’

lykkes, og de bliver mere eller

mindre uafhængige af kommunens

hjælp. Det er en tilfredsstillelse for

alle at se borgerne trives”.


Nyhedsbrev

Juli 2011

Økonomi og ressourcer

Rotationsprojektet er udformet i

samarbejde mellem FOA, VUC

Nordjylland, Jobcenter i Hjørring,

ældreområdet i Hjørring kommune

og SOSU Nord.

Inge Merete Holm understreger,

at der går mange ressourcer til

projektet i form af planlægning,

informationsmøder, ansættelsessamtaler

til vikarer, arbejdsplaner

m.v.

Økonomisk kan projektet dog

løbe rundt uden ekstra omkostninger

for kommunen. Kommunen

betaler normal løn til medarbejdere

på uddannelse, men kan

få en del af lønnen dækket via

offentligt tilskud – en rotationsydelse.

Rotationsydelsen gives

til virksomheden i op til et år, hvis

der er ansat en vikar i det antal

timer, som medarbejderen er på

uddannelse. Mindste ansættelsesgrad

er 10 timer pr. uge. Jobrotationsydelse

kan udbetales, hvis

medarbejderen højst har, hvad

der svarer til en erhvervsuddannelse

i forvejen. Forudsætningen

er endvidere at medarbejderen

får løn i uddannelsesperioden og

at der ikke ydes andre former for

løntilskud til den ledige og VEU-

Her finder du SOSU Nord

SOSU Nord

Aalborg/Jammerbugt

Storemosevej 19

9310 Vodskov

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Aalborg/Himmerland

Jellingvej 5

9230 Svenstrup

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Aalborg

Kursus- og UdviklingsCenter

Østre Alle 91

9000 Aalborg

E-mail KUC@SOSUnord.dk

godtgørelse eller lignende til den

ansatte.

Vikarerne skal have overenskomstmæssig

løn og forsikring

for arbejdet, dog ikke ved den

indledende praktikperiode. Under

rotationsforløbet er de afmeldt hos

jobcentret og har ikke pligt til at

stå til rådighed.

Fremtiden

I første omgang kører rotationsprojektet

i to omgange – der

ansættes således vikarer i to hold,

første hold i perioden august 2011

til august 2012 og næste hold fra

august 2012 til august 2013. Til

hver omgang ansættes 24 rotationsvikarer

ud af i alt 32 ledige,

der er udvalgt til at starte på

vikaruddannelsen.

I 2013 foretages en større evaluering

af hele forløbet og afhængigt

af udkommet af denne, samt

af andre parametre, som den

generelle konjunkturudvikling i

samfundet, vil projektet muligvis

fortsætte i Hjørring kommune.

Hvis du vil vide mere eller går

med tanker om et lignende projekt

i din kommune, så kontakt:

• Hjørring kommune, ældreom-

SOSU Nord

Vendsyssel

Hedevold 11

9800 Hjørring

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

SOSU Nord

Vendsyssel

Kirkegade 5

9900 Frederikshavn

E-mail SOSUnord@SOSUnord.dk

rådet, Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå,

Uddannelseskonsulent Lene

Nielsen, tlf. 72 33 50 54.

• Jobcenter Hjørring, Sct. Knuds

Park 6, 9800 Hjørring, Virksomhedskonsulent

Pia Nielsen, tlf.

72 33 62 09.

SOSU Nord, Kursus- og

UdviklingsCentret, Øster

Allé 91, 9000 Aalborg,

uddannelseskonsulent Lisbeth

Kjeldsen, tlf. 72 21 8282, samt

underviser Vibeke Nonboe

Hood, tlf. 72 21 81 00.

9

More magazines by this user
Similar magazines