KIRKERNE

toerring.sogn2.s.13.dk

KIRKERNE

KIRKERNE

Tørring · Hammer · Aale · Linnerup

Dec. · Jan. · Feb.

2011 · Nr. 4 · Årgang 6 Glædelig Jul og Godt Nytår


Julerosen

Selma Lagerlöf fortæller i én af sine legender

om en fredløs røverfamilie, som boede

i Göingeskoven i det nordlige Skåne.

En dag havde røverkonen sneget sig ind

i et munkekloster og stod pludselig i

blomsterhaven. Munkene forsøgte at jage

hende ud, men klosterets leder, abbed Hans,

satte sig imod. Han gik røverkonen i møde - og

så forundret hvordan hun gik omkring i hans

elskede have, som om hun kendte hver og en af

de sjældne blomster.

Da sagde røverkonen: “Det er en smuk have

- men den kan ikke måle sig med en anden,

jeg kender! I Göingeskoven, hvor jeg bor fejres

Vorherres fødsel hver julenat med en have fyldt

af blomster så dejlige, at jeg ikke har vovet at

løfte min hånd for at plukke dem.”

Abbed Hans havde i sin barndom godt hørt

om denne skov, der klædte sig i højtidsskrud.

Han havde ofte ønsket at se det, og bad nu

røverkonen om at det måtte ske - så ville han

belønne hendes familie så rigeligt. Det gik

røverkonen med til!

Under et besøg en tid senere fortalte abbed

Hans sin ærkebiskop om den fredløse

røver, der boede i en skov, der hver julenat

klædte sig i højtidsdragt. Og han bad om et

fredlysningsbrev, så røveren kunne komme til

at leve et ordentligt liv blandt andre mennesker.

For - sagde han: “Er disse røvere ikke værre,

end at Guds herlighed åbenbarer sig for dem,

så kan de vel heller ikke være for onde til at

fortjene menneskers nåde?” Biskoppen smilte

så underligt og svarede: “Den dag, du bringer

mig en blomst fra julehaven i Göingeskoven

vil jeg give dig fredlysningsbreve for alle de

skovfolk, du vil bede for.”

Næste jul begav abbed Hans sig sammen

med én af lægbrødrene ud på den lange

rejse. Da de endelig nåede målet blev de ført

ind i røvergrotten. Der var fattigt og usselt,

men røverkonen var stolt og myndig som en

velhavende bondekone: “Sæt dig ved ilden

2

Hans, og varm dig.” Midt under samtalen

omkring bålet, sagde røverkonen: “Vi

glemmer helt at se på skoven. Jeg hører allerede

juleklokkerne!”

De gik ud i vintermørket. Pludselig var der

et strålende lys. Det kæmpede sig frem som

en lysende tåge mellem de sorte træer. Hele

naturen vågnede og foldede sig ud. Bregner,

lyng og forårsblomster dukkede frem i klare

farver. Træerne sprang ud, vandfald og bække

begyndte at løbe. Fuglene begyndte at synge og

skovens dyr at springe omkring. Abbed Hans

bukkede sig ned og plukkede en jordbærblomst,

- og idet han rejste sig, modnedes bærret.

Bestandig kom der nye bølger af varme og lys.

Abbed Hans tænkte på blomsten til biskoppen,

men han tøvede stadig. For han ville vælge den

allerskønneste. Da blev alt stille. Aldrig havde

abbed Hans ventet, at dette skulle forundes

ham - allerede i dette liv - at nyde himmelens

glæde, og høre englene synge julesange.

Ved siden af Abbed Hans stod lægbroderen.

Han turde ikke tro på al den skønhed. “Det

kan ikke være et mirakel, når det viser sig

for ugerningsmænd”, tænkte han. “Det er

djævelens onde list, der selv julenat driver

sine kunster og forhekser os - tvinger os til at

se ting, der ikke er til”. Da kom der en lille

skovdue. Den tog mod til sig og fløj ned på

lægbroderens skulder. Men han slog efter den

og råbte, så det genlød i hele skoven: “Gak til

helvede, hvorfra du er kommet”. Da stoppede

med ét englesangen – og alt blev helt stille.

Natten kom tilbage til skoven, kulden kom,

naturen stivnede, dyrene forsvandt. Abbed

Hans fik forfærdeligt ondt. “Dette kan jeg ikke

overleve,” tænkte han. “Himmelens engle var

så tæt på mig og blev jaget bort. De ville synge

julesange for mig, men ondskaben jog dem

væk.” Abbeden strakte sin hånd ned i græsset

og ledte efter bare en lille blomst; men i det

han bøjede sig, døde han.

Abbed Hans blev ført tilbage til klosteret. Her

så man et par hvide rodknolde i hans hånd, som

man plantede i blomsterhaven. Året gik, indtil

det igen blev jul. Lægbroderen kom til at tænke

på den døde abbed. Han gik ud i klosterhaven

for at mindes ham. Derude i den mørke

julenat, så han de smukkeste blomster med

sølvhvide blade. Nu blomstrede rodknoldene

fra røvernes skov julenat i klosterets have.

Da ærkebiskoppen kom på julebesøg og så

blomsterne, huskede han sit løfte. Han skrev

et frihedsbrev til røverfamilien. Og sådan gik

det til, at røverfamilien kom til at bo i byen

sammen med andre mennesker. I fred med

alle. Der blev aldrig mere en smuk julenat i

røverskoven;

men til gengæld havde menneskene den

blomst hos sig, som abbeden havde taget med

sig i sidste øjeblik. Man har kaldt den blomst

en julerose. Og hvert år ved juletid sender den

sine hvide blomster op ad den frosne jord. Og

det kan få os til at tænke på Jesus – for også

Jesus kom til verden – en hård, mørk og ond

verden. En verden, hvor vi som i legenden om

julerosen har travlt med at sætter streger og

skel imellem andre og os selv, som Johannes

Møllehave skriver i et af sine digte.

Jesus brød frem som julerosen midt i denne

mørke verden for at lyse for os mennesker – for

at bringe glæde og fred på jorden. ”Frygt ikke”

sagde englen til hyrderne på marken julenat.

”Se jeg forkynder jer en stor glæde som skal

være for hele folket: I dag er der født jer en

frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”.

Og det er det vi skal minde hinanden om,

når julerosen blomstrer - det skal få os til at

tænke på, at selvom, der er nogen, der forsøger

at lukke det gode og andre mennesker ude, så

vil det altid være det gode, der sejrer til sidst.

Guds rige er for alle mennesker og derfor er

der ingen af dem, som Vorherre skabte, der skal

kaldes udenfor og fortabte. Han satte en streg

over hver en streg, som sættes imellem dig og

mig. Det danner et kors naturligvis, og det blev

hans kærligheds høje pris. Hans kærlighed som

julenat sletter de streger og skel, vi selv har sat.

Og med tanke på de ord vil jeg ønske jer alle en

rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Maria Bech Tuominen


Dukketeatret ”Svantevit” kommer til Tørring Kirke

d. 22. januar 2012 med forestillingen

”NOAHS ARK”

Kort familiegudstjeneste kl. 10.30 med spejdernes nytårsparade

Dukketeatret Svantevit fortæller med poetisk kraft, humor og musik biblens

fortælling om en straffende gud og en ældgammel helt. Det er historien om

klimaforandringer ved tidernes begyndelse. Teaterstykket kan opleves som

en parallel til vores nutidige situation, eller den kan nydes som bibelhistorie,

fængslende fortalt med usædvanlige midler.

Dukkespil, skyggespil og musik smelter sammen i fortryllende illusion, danner

en helt anden verden, eller er det en forunderlig spejling

af noget bekendt?

Forestillingen henvender sig til

børn fra 4 år og opefter.

Kan fængsle alle aldre.

Fortælleaften tirsdag d. 24. januar i Tørring Kirke

Fortælleaften: ”Kvinden, der klædte sig nøgen

for sin elskede”

Hanne-Birgitte Kristiansen genfortæller Jan

Wieses smukke roman om underet, om kærlighed

og længsel, hovmod og ondskab. En bibliotekar

finder et maleri og nogle gamle notater i

Vatikanets gemmer. De gamle skæbner flyder

sammen med hans eget liv, da han opsluges af

beretningerne fra 1400-tallet: Om maleren og

kvinden og historiefortællerens

5 menneskekloge

fortællinger.

3


Sogneudflugten

Søndag den 11. september var vi 100 personer fra Hammer og

Tørring sogne på en meget vellykket fælles udflugt. Turen var

planlagt til ”Valdemar Slot” på Tåsinge.

Alle 100 personer var mødt kl. 9.00 i den lille hyggelige kirke i

Hammer, hvor provst Hanne- Birgitte Kristensen holdt en kort

morgenandagt.

Straks derefter fandt vi alle en plads i to busser, og køreturen

startede mod Tåsinge. Vi blev budt velkommen af Lotte

Sigtenbjerggård fra aktivitetsudvalget, og stemningen og humøret

var fint lige fra starten. Frugt og chokolade blev sendt rundt,

og snakken gik på kryds og tværs

Vi ankom til ”Valdemar Slot”efter behagelig kørsel, og Henning

Jepsen fortalte på køreturen lidt om Tåsinge og slottet. Blandt

andet fik vi historien om ”Elvira Madigan” og ”Sixteen Sparre”,

som endte deres dage på tragisk vis netop på Tåsinge. Vor chauffør

var også god til at supplere med forskellige interessante oplysninger

undervejs.

På slottet var en guide klar til en rundvisning, og det var meget

spændende at se alle de flotte sale, møbler, malerier og gobeliner.

Guiden var en god fortæller, så det var meget interessant.

Efter slottet var der besøg i kirken, som også var meget speciel

og seværdig.

Blandt andet blev der fortalt, at der kun blev brugt levende lys i

kirken ved juleaftensgudstjeneste.

Så var der tid for frokost, og den fik vi serveret i slottets restaurant

i underetagen.

Det var ”Ta-selv” buffet med spændende småretter.

Inden vi forlod restauranten var der fællessang ”Hvor smiler fager

den danske kyst”.

Vi samledes igen i busserne, og turen gik videre mod Landet kirkegård,

hvor vi var så gravstenene for parret ”Elvira Madigan” og

”Sixteen Sparre” . Der står et kæmpestort gammelt egetræ, som

vi måtte være seks personer for at kunne nå omkring.

Herfra kørte vi fra Tåsinge stadig i det flotteste solskinsvejr mod

Horne på Sydfyn, og vi skulle se Horne kirke, som er meget speciel.

Først var den en rundkirke, og senere er tårnet så bygget på.

4

Et medlem af sognets menighedsråd var klar til at fortælle os om

kirken – dens historie og om mange aktiviteter, der arrangeres i

kirkens regi.

Den medbragte kaffe og kage blev serveret inde i kirken, og

inden vi forlod kirken, sang vi igen en sang fra programhæftet

”Vi pløjed og vi så`de”

Nu var det tid for at starte hjemturen, som blev på mindre landeveje

gennem idylliske små byer med kønne gamle huse.

I god behold efter en meget fin og vellykket dag fyldt op med

mange indtryk kom vi hjem til Tørring og Hammer og kunne

takke af med hinanden – også med en stor tak til aktivitetsudvalget

for det store arbejde, de har haft med at have arrangeret

denne dag for os.

Tørring, den 22. september

Jørgen og Grethe Gilling


”Min Salme”

Jeg holder rigtig meget af min salmebog.

Kan jeg ikke melodierne, læser jeg

salmerne højt som skønne digte.

”Min Salme” – jeg har mange ”mine

salmer”, og hvis jeg måtte tage to, skulle

de være: ”I al sin glans…” og ”Det dufter

lysegrønt…” – I dag er mit enevalg det

store digt af Grundtvig: ”De levendes

land”, hvorfra 7 strofer er udtaget til

salmen nr. 321 – ”O kristelighed” med

melodi af L. M. Lindeman (1862).

Denne musik blev strammet lidt op

af Bielefeldt i 1901 og passer utrolig

smukt til Grundtvigs fantastiske tekst.

Grundtvig kan digte for børn om

himlen, der er så blå, hvorpå stjerner

både vinker og smiler, men også for

os, der har behov for at synge om den

gyngende bro over dybet.Grundtvigs tro

med tvivl og angst samt hans glæde og

jubel er digtet ind i en sangskat, der når

jorden rundt. I 1957 sad jeg i en lille by i

Florida i ”Christian Science Church” og

havde ret store problemer samtidig med,

at sproget var svært. Jeg sad og bladrede

i deres ”syngebog”, og her fandt jeg

Grundtvig bag rigtig mange oversatte

salmer – og så begyndte jeg at forstå på

mere end én måde.

Få kan som Grundtvig få det kristne

budskab og de mange lignelser helt op

til vores høje nord. Han laver nye ord

og vendinger, der kan få os til at smile

og forstå.

Hvor kærlighed vokser som dagen i

vår…med roser i hår.

Livsalige land, hvor (time)glasset ej

rinder med gråd…

O, vidundertro! Du slår over dybet

din gyngende bro, som isgangen

trodser…

Letvingede håb! Gudbroder…

O, lån os den fjederham…

… så vi kan flyve til landet bag hav,

hvor evigheds sol skinner klart…….

321

O kristelighed!

Du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,

hvad svagt vi kun skimter,

mens øjet er blåt,

det lever dog i os, det føler vi godt;

mit land, siger Herren, er Himmel og jord,

hvor kærlighed bor.

Lyksalige lod,

at leve, hvor døden har mistet sin brod,

hvor alt, hvad som blegned,

opblomstrer på ny,

hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky,

hvor kærlighed vokser som dagen i vår,

med roser i hår!

Livsalige land,

hvor glasset ej rinder med gråd eller sand,

hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør,

hvor lykken er skinnende klar, men ej skør,

hvor dyrt ikke købes til krone på bår

de snehvide hår!

O vidunder-tro!

Du slår over dybet din gyngende bro,

som isgangen trodser i brusende strand,

fra dødningehjem til de levendes land

bo lavere hos os, det huer dig bedst,

du højbårne gæst!

Letvingede håb!

gudbroder, nyfødt i den hellige dåb!

O, lån os den fjederham, Ånden dig gav,

så tit vi kan flyve til landet bag hav,

hvor evigheds sol skinner klart allen stund

på saligheds grund!

O kærlighed selv!

du rolige kilde til kræfternes elv!

du fylder med Frelserens gavmilde ord

velsignelsens kalk på det kristne

Guds-bord;

o, vær du vor livdrik på jorden og bliv

vort evige liv!

O kærligheds ånd!

det evige liv i fuldkommenheds bånd!

O, smelt du vort hjerte ved højaltrets ild,

og klar du jordklimpen i solglansen mild,

så glade vi føler, os skabes i bryst

de levendes lyst”

Ninette Lopdrup

5


Film – og foredragsaften i

Kirkebakkehuset tirsdag d. 28. februar 2012

6

”Den Sidste Station”

• Slutter livet allerede, når man flytter på plejehjem?

• Hvad vil det sige at forlade sit hjem igennem mange år

og flytte på plejehjem?

• Hvordan er det, at være afhængig af andres hjælp og at

skulle omstille sig til at leve i en institution i en høj alder?

Disse er nogle af de spørgsmål instruktør Jacob Jessen søger svar

på i sin debut film

“Den Sidste Station”.

I filmen følger vi de tre kvinder Alma, Magna og Elisabeth, fra

de forlader deres hjem, og til de er flyttet ind på plejehjemmet.

Det er en meget forskellig oplevelse for dem hver især og ikke

nogen nem proces for nogen af dem.

Jacob Jessen har fulgt kvinderne som bor på Betaniahjemmet på

Frederiksberg i næsten 5 år med sit kamera, og har fået et nært

forhold til dem undervejs.

”At være afhængig af andres hjælp og komme på plejehjem må

jo føles som at være et stort skridt tættere på døden og uden

nogen vej tilbage.”

Filmen tegner et kærligt og meget ærligt portræt af de tre kvinder

og med sin anderledes og meget personlige vinkel samt sin

fine æstetik, fremstår filmen som en unik fortælling om at blive

for gammel til at klare sig selv.

Forstanderparret fra Betaniahjemmet, Kirsten og Laust Sørensen

vil umiddelbart efter filmen holde et lille foredrag om deres

filosofi og virke blandt ældre mennesker, som bor på plejehjem.

75 Gravere og

gravermedhjælpere i Aale

24. og 25. oktober var Aale kirkegård fyldt med grandækkere.

I den bidende kulde blev der afholdt grandækkekursus.

Fagforeningen Fakk kreds Horsens havde arrangeret kurset, hvor

kirkegårdsansatte lærte nyt, udvekslede erfaringer og lagde gran

på gravsteder.


Kampen mod sult fortsætter

Søndag d. 4. marts 2012 sender Tørring-Hammer

sogne for 9. gang frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe

sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb

mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle

mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever

på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret.

Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst

fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut

nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for

menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt

og internationalt plan.

Uden jord – ingen mad

KRAVLEKLUB AALE:

Onsdage i de ulige uger, Sognehuset Aale fra kl. 9.00

JULEOPTAKT FOR BØRN….

Her pakkes julens budskab ind og ud til de forskellige

alderstrin

T

TØRRING KIRKE:

Torsdag den 15. dec.

Dagplejere og mindebørn: kl. 10.00

0. - 6. klasse: kl. 10.45, minikonfirmanderne medvirker

med krybbespil

7. - 9. klasse: kl. ???

Aa

AALE KIRKE:

Tirsdag den 20. dec. kl. 9.15

Dagplejebørn fra Aale og Hjortsvang, børnehave

og andre mindre børn:

Det arbejde vil Tørring-Hammer og

flere end 1300 andre sogne sammen med

omkring 20.000 frivillige indsamlere

støtte, når de søndag d. 4. marts går på

gaden for at samle ind til Folkekirkens

Nødhjælps arbejde med at

bekæmpe sult.

Meld dig allerede nu dig som indsamler

til søndag d. 4. marts hos Bente Larsen,

tlf. 2274 1263, bente100@tuknet.dk

Billedtekst 2 - Uganda

16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik

sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp.

Nu ønsker han indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held

og lykke, så flere kan få hjælp.

Foto: Rune Hansen

Aa

AALE SKOLE:

Onsdag den 21. dec. kl. 8.30

- Aale-Hjortsvang skole.

Minikonfirmanderne medvirker ligesom sidste år ved

opførelse af krybbespil.

T

Aa

TØRRING OG AALE:

Søndag den 19. febr. kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste

BØRNE-MAIL:

Tilmeld jer Tørring Kirkes ”børnemail” hvis I vil have

besked, når der sker noget for børn i Kirken.

kaab@hafnet.dk

7


8

Sangaften i Kirkebakkehuset

T H T H

Tirs 6. Dec. kl. 19.30

Tirs 7. Feb. kl. 19.30

”Sang skaber fællesskaber, sang vækker glæde, sang åbner nye

verdener, sang fortolker livet, sang er smittende, sang er

oplevelse, sang er tradition og sang er fornyelse.”

Disse ord er overskriften, når Tørring og Hammer

menighedsråd indbyder til sangaftener i Kirkebakkehuset.

Vi synger både fra Højskolesangbogen og Den Danske

Salmebog. Det er organist Eunjin Ko Dey der sidder ved

klaveret og kirkesanger Bente Larsen der synger for

Kaffebord: 20.-. Alle er velkommen

T H

Syng julen ind

Søn. 11. dec. kl. 16.00 i Aale kirke

Søn 18. dec. kl. 19 i Tørring kirke

Der er næppe noget så smukt som de danske julesalmer. Denne

eftermiddag/aften er de med til at stemme sindet til jul,

sammen med udvalgte tekster og musik. Så velkommen til en

stemningsfuld eftermiddag/aften i henholdsvis Aale og Tørring

Kirker.

Syng julen ind foregår igen i år i Aale i samarbejde med Aale

borgerforening. Der vil derfor være mulighed for, at mødes til

juletræsfest i forsamlingshuset for herefter at samles i kirken.

Skolens kor medvirker under gudstjenesten ved blandt andet

at gå luciaoptog.

T H

Aa

Igen i år afholder vi en lille

julekoncert med elever fra

Hedensted Musikskole.

Der er fri entré og alle

er velkommen.

A R R A N G E M E N T E R

i dec., jan. & feb. måned.

Julekoncert og Lucia

Tirsdag d. 13. dec. kl. 19.00 Tørring Kirke

L

T H

T H

Jul og nytår

Velkommen til julegudstjenesterne i kirkerne. Der er gudstjeneste

på Nederbylund juleaftensdag kl. 11. Alle er velkomne

også til denne gudstjeneste.

Nytårsdag kl. 16 er der gudstjeneste i Tørring kirke. Her er der

mulighed for at tage afsked med det gamle år og se frem på det

nye ud fra Guds perspektiv om tilgivelse, håb og livsmod. Der

er et glas champagne og kransekage efter gudstjenesten ved

kirkens caféborde

Syng det nye år ind

Søn 8. januar i Linnerup kirke kl.10.30

I julens fortællinger hersker der indtil de Hellig Tre Kongers

besøg fred og fødselsglæde. Efter Hellig Tre Konger fortsætter

verden sin gang ikke kun i fortællinger om Jesusbarnet, men

også for os med hverdag, skole og arbejde.

Den 8. januar vil vi inden vi for alvor går i gang med det nye år,

en sidste gang, glæde os over julens glade toner. Efter gudstjenesten

vil der være kirkefrokost i Hjortsvang Forsamlingshus,

hvor kirken vil stå for brød, smør og sild. Herudover vil vi gerne

opfordre jer til selv at medbringe en ret til frokost.

Nytårsparade

og Dukketeater

Søn 22. januar Tørring Kirke/Kirkebakkehuset kl.10.30

Familie gudstjeneste for alle. Se omtale s. 3

Fortælleaften ved sognepræst

Hanne Birgitte Kristiansen

Tirs 24. jan kl. 19.30 Tørring Kirke

Der er fri entré og alle er velkommen Se omtale s. 3


A R R A N G E M E N T E R

Du er velkommen til alle arrangementer - uanset hvilket sogn du bor i

Aa

Sangaften

Ons 25. jan. Kl. 19.00 Aale kirke

Menighedsrådet afholder sangaften, som starter i kirken og

fortsætter i Sognehuset, hvor der både er kaffe og sang med

kirkesanger og organist.

T H

Aftener for enlige

Tors 26. Jan.

Tors 23. Feb. I Kirkebakkehuset kl. 18.30

Dette arrangement, henvender sig til dig der er alene, og har du

lyst til at komme i byen et sted, hvor de andre ikke altid kommer

to og to.

• Vi hygger over en middag.

• Vi synger.

• Der er som regel en lille fortælling, en ”aktivitet”

eller hvad vi nu finder på.

Alle er velkommen.

Maden koster 50.- Øl, vand og vin kan købes.

Tilmelding til: Bente Larsen / 22741263 Eller Kirsten Bach /

23307233 Senest om mandagen.

Kirkebil kan bestilles

Aa T

Morgenro Torsdage

Aale Kirke kl. 8.00

Tørring Kirke kl. 8.30

Hver uge fra 5. januar til 29.marts er der ca. 20 minutters

morgensang i Tørring og i Aale kirker med salmer,

fortælling eller bibellæsning, bøn og velsignelse.

I Tørring er der mulighed for at tænde lys og der er

stille musik fra kl. 8.00.

I vinterferien (16. februar) er der ingen morgenro.

T Aa

Fastelavn

Tørring Kirke, Aale Kirke

Søn19. februar kl. 14

Familiegudstjenester i Tørring og Aale kirker

I Tørring er byens foreninger og kirken sammen om at holde

fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning. Der er fastelavnsboller,

sodavand og tøndeslagning i Kirkebakkehuset efter gudstjenesten.

Det er gratis at være med. Ligesom de foregående år,

samler vi ind til børn et sted i verden. Det nøjagtige indsamligsformål

er ikke fastlagt endnu.

Vel mødt til fastelavn!

• Håndværker- og Borgerforeningen,

• Handelsstandsforeningen,

• Tørring Idrætsforening,

• Børne- og Juniorklubben, Y’s men,

• KFUM-spejderne (Å-folket) og Menighedsrådet

I Aale er borgerforeningen og kirken sammen om at holde

fastelavn. Vi starter i kirken, hvor kirkens kor blandt andet

medvirker, hvorefter vi fortsætter i forsamlingshuset til

tøndeslagning.

T H

”Den sidste station”

Tirs 28. februar kl. 19.30

Film og foredragsaften i Kirkebakkehuset

Der er fri entre’. Kaffebord a’ 20.-

Alle er velkommen.

Se omtale s. 6

Aa

Konfirmandgudstjeneste

Tors 15. marts kl. 19.00

Konfirmanderne vil traditionen tro forberede

og afholde egen gudstjeneste.

Alle er meget velkomne.

9


Sogneudflugt Tørring Hammer

Høstgudstjeneste Linnerup

10

Sogneudflugt Aale Linnerup

Sognepræster

Hanne-Birgitte Kristiansen

Degnevej 1

Tlf.: 75 80 11 24

e-mail: hbk@km.dk

Maria Bech Tuominen

Aale Bygade 28

Tlf: 75 67 60 11

e-mail: mabh@km.dk

Marianne Nielsen

Ny Kirkevej 14, Ølsted

8723 Løsning

Tlf. 75 65 21 91

e-mail: mn@km.dk

Menighedsrådsformænd

Tørring - Hammer:

P.H. Løwendahl

Viborgvej 28

Tlf.: 75 80 18 22

Aale

Ole Bjerregaard Thomsen

Brædstrupvej 64

Tlf: 75 67 63 01

e-mail: zepernick@mail.dk

Linnerup

Jette Heller

Firhøjvej 5

Tlf.: 75 67 60 50

e-mail: jetteheller@gmail.com

Vejviser

Graver og Kirketjener

Tørring & Hammer:

Henning Justesen

Tlf.: 51 36 03 24

Aale

Ole Steensgaard

Tlf.: 20 89 60 18

Linnerup:

Mia Ajer

Tlf.: 29 64 80 53

Sognemedhjælper

Kirsten Bach-Kristensen

Tlf.: 23 30 72 33

e-mail: kaab@hafnet.dk

Kirkekontoret -

Kirkebakkehuset

Degnevej 1

Tlf.: 75 80 22 34

Åbningstider:

Tirsdag og torsdag: 9.00 – 12.30

e-mail: cnc@km.dk

Hjemmesider

www.toerring-sogn.dk

www.hammersogn.dk

www.aalelinnerup.dk


Tørring:

Dåb

07 08 11 Marcus Hein Venø

07 08 11 Alexander Damgaard

07 08 11 Kristian Røikjær Koue

28 08 11 Silas Hermannsen

Karlskov

28 08 11 Rune Voigt Nielsen

23 10 11 Jac Halling

Tandrup Jensen

Aale:

14 08 11 Sofus Bjergaard

Klejstrup

14 08 11 Mille Christensen

11 09 11 Uffe Hald Sørensen

Linnerup:

Begravelser

03 08 11 Niels Jessen

17 08 11 Ulrich Vingum

Kirkegaard

14 10 11 Bent Ellemose

Andersen

Kirkelige handlinger

Aale:

02 08 11 Jens Jørgen Hougaard

24 09 11 Niels Helge Knudsen

Tørring:

30 07 11 Ruth Sørensen

09 08 11 Ruth Elisabeth

Jensen Madsen

02 09 11 Preben Hauge Spanglev

24 09 11 Erna Marie

Lahrmann Johansen

29 09 11 Ingrid Madsen

05 10 11 Aage Sigfred Gregersen

11 10 11 Søren Egon Nielsen

13 10 11 Hans Ove Christensen

Tørring:

Vielser

13 08 11 Mette Tougaard

Jørgensen og Kenneth

Holm Hansen

03 09 11 Mette Ploug og

Lars Jørgensen

Tørring:

Velsignelser

01 10 11 Karina Ellegaard

Maul Bernberg

og Bjarne Bob Bernberg

Indre Mission

Indre Mission i Tørring holder

møder i missionshuset, Bredgade

44, med forskellige indbudte talere,

og der er bibelkreds og familieaftner.

Desuden er der klub for børn og

juniorer mandag eftermiddag/

aften som en del af Folkekirkens

Søndagsskoler.

Program kan fåes ved henvendelse

til Ruth og Svend Aage Jensen,

telefon 75 80 11 13

Oasefællesskabet

Cellegruppen “Oasen” mødes hver

mandag kl. 19,30 på Mejerivænget

7 i Tørring. Vi mødes under private

former og taler om det at være

kristen. Alle er velkommen. Info:

Birgith Sønderhegn

Tlf: 7580 1552

Frist for indlæg til næste

kirkeblad er fredag den 20. jan.

11


Gudstjenester

Tørring Hammer Åle Linnerup

27. nov. ............ 1. s. i advent 10.30 HBK 19.00 HBK - 9.00 HBK

4. dec. .............. 2. s. i advent 9.00 MT - - 10.30 MT

11. dec ............ 3. s. i advent 10.30 MN 9.00 MN 16.00 MT

Syng julen ind -

18. dec. ............ 4. s. i advent 19.00 HBK

Syng julen ind - - -

24. dec. .................. Juleaften 13.30/16.00 HBK 15.00 HBK 16.00 MT 15.00MT

25.dec. ......................Juledag 16.00 MN - 10.30 MT 9.00 MT

26. dec ...................2.juledag - 10.30 HBK - -

1. jan. ................... Nytårsdag 16.00 MN - - -

8. jan. ................1.s.e. H.t.K. 9.00 MT - - 10.30 MT

Syng

det nye år ind

15. jan. ..............2.s.e. H.t.K. 10.30 HBK 19.00 HBK 10.30 MT 9.00 MT

22. jan. ..............3.s.e. H.t.K. 10.30 MT - - -

Nytårsparad

Familie og

børnegudstjeneste* - - -

29. jan. ......Sidste .s.e. H.t.K. 19.00 MN - 9.00 MT 10.30 MT

5. feb. .............. Septuagesima 10.30 HBK 9.00 HBK - -

12. feb. .............. Seksagesima 10.30 MN - - 14.00 TKO

19. feb. ...................Fastelavn 14.00 HBK Familie 14.00 MT Familie

og børnegudstjeneste** - og børnegudstjeneste*** -

26. feb. .................1.s.i fasten - 19.00 MT - 10.30 MT

4. marts ................2.s.i fasten 9.00 MT - 10.30 MT -

Der er gudstjeneste på Nederbylund juleaftensdag kl. 11.00 MT. Alle er velkomne også til denne gudstjeneste.

TKO Thea Kølgaard Olsen • *Se omtale i bladet • **Se omtale i bladet

Gudstjeneste på Nerderbylund. 2. onsdag i januar og februar kl. 10.30. Det er en kort gudstjeneste med altergang. Alle er meget velkommen,

også selvom man ikke er tilknyttet centret. Kirkebil kan bestilles på telefon 75 80 53 55, Ølholm Bilen, helst dagen før, inden kl. 12.00.

Kirkebladet udgives af de tre menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Inger Laursen, tlf. 28 10 58 56

Hvis kirkebladet udebliver kan der rettes henvendelse Frank Nielsen, tlf. 75 89 13 66, Grafisk Hus i Hedensted. Tryk: Grafisk Hus, Hedensted, tlf. 75 89 13 66.

More magazines by this user
Similar magazines