Privat jobformidling afhjælper lukning Poul Anker Lübker ... - Forside

erhvervdjursland.dk

Privat jobformidling afhjælper lukning Poul Anker Lübker ... - Forside

90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:32 Side 1

1

Sammen bygger vi professionelt

Høj standard – og aftaler du kan regne med

A C T I V

RENGØRING

Vinduespolering, tæppe- og møbelrens

Udsigten 21 · Grenaa · Tlf. 2147 8550

Privat jobformidling

afhjælper lukning

Poul Anker Lübker

man skal ikke lave det halvt

Nye læringsmetoder

kan effektivisere undervisningen

To år om at blive enige

Fokuseret

erhvervsudvikling

Engelsk · Tysk · Spansk

KIRSTEN DANØ

oversætter

Kløverbakken 9 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 34 14 · Fax 86 32 73 70

e-mail: kdsprog@post3.tele.dk

april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:32 Side 2

2

DJURSLAND

KLOAK-SERVICE

ApS

KLOAKRENSNING

Udskæring af trærødder

TV-inspektion

Brønd- og rørsøgningsudstyr

Facaderens

Vandsandblæsning

Højtryksrensning 0-3000 bar

Betonsanering

Tankrensning

Kedelrensning

3

Slamtransport 0-30 m

Olie- og kemikalietransport

ULRIK SINDING

VESTERBRO 13 · 8570 TRUSTRUP

86 33 46 77 · 86 33 41 21 · Telefax 86 33 49 49

DØGNVAGT

www.u-sinding.dk

Forårsarrangementer i Forum for Innovation:

Forum for Innovation – fra nytænkning til forretning

Mød kollegaer fra andre virksomheder i Forum for Innovation.

Idéudveksling og samvær med kollegaer går hånd i hånd med spændende

arrangementer i et innovativt netværk.

Tilmelding til de enkelte arrangementer og oplysninger om fordelene ved

medlemskab af Forum for Innovation hos erhvervskonsulent

Dan Skovgaard, telefon 87 74 81 81.

P.S.: Kom til os med dine idéer til Forum for Innovation:

Vi planlægger lige nu efterårets arrangementer med en kombination

af kendte foredragsholdere og virksomhedsbesøg på Djursland.

Din lokale installatør

BP Electric A/S

Trekanten 44 B

8500 Grenaa

Tlf. 86 32 32 99

E R H V E R V S R Å D

www.bpelectric.dk

Stenagervej 2

8240 Risskov

Tlf. 86 24 90 99

Kvalitet til tiden

Tur til Det Blå Rum på Teknologisk Institut i Tåstrup

Prøv en dag med kreativ idégenerering i berømte ”Det Blå Rum”. Henning Sejer Jakobsen guider os igennem

metoder, der har frembragt de vildeste idéer, som i dag er store kommercielle sucesser!

27. april 2007. Afgang kl. 8 med færgen fra Ebeltoft.

Pris pr. deltager: 500 kr. incl. fællestransport og frokost, plus færgebillet 295 kr.

Medlemmer betaler kun færgebilletten.

Mød Preben Mejer og Signe Klejs

Temaaften og middag i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa med Innovation Lab

direktør Preben Mejer og interaktiv mediedesigner Signe Klejs.

15. maj 2007. 18:15: Spisning 19:30 Signe Klejs 20:15 Preben Mejer

Pris pr. deltager: 500 kr. plus middag 175 kr.

Medlemmer betaler kun middagen.

Tilmeld dig de enkelte arrangementer eller meld dig ind i Forum for Innovation for 2007 kr.

– og få dermed turbånd til samtlige arrangementer i 2007 for alle medarbejdere i virksomheden.

Forum for

INNOVATION

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:32 Side 3

Nærmetropol

Djursland benævnes skiftevis som udkantsområde

og nærmetropol til Århus. Vi bliver

stadigt mere mobile, selv om vi nok aldrig

vænner os til afstande som i USA.

Vi bliver rigere. Få stiller spørgsmålstegn,

når fremtidsforskere slår fast, at vi alle i gennemsnit

er 50% rigere om ti år. En betydelig

del af de ekstra ressourcer vil det danske

samfund investere i infrastruktur.

En Kattegatbro til Sjælland er derfor et

yderst realistisk scenarie. Ikke i morgen.

Men ikke til at komme uden om på sigt.

De samfundsmæssige konsekvenser er indlysende:

Store miljøgevinster. Sparede tidsressourcer.

Nem transport mellem øst- og

vest-Danmark.

For Djursland er perspektivet ekstra rosenrødt:

Vi bliver nærmetropol til ikke bare

Århus men også København. Så synes

motorvejshængsler pludselig som mindre

betydelige detaljer.

Derfor bør vi på Djursland nu gå aktivt ind i

debatten og påvirke bestræbelserne på, at

det nye fokus for infrastrukturens udvikling

hurtigt bliver en realitet.

Redaktionen

Oplag: 2.500 ti gange årligt.

Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes erhvervsmæssigt

uden skriftlig tilladelse fra redaktionen. Der

må citeres fra bladet med kildeangivelser efter gældende

regler. »Profilen« er betalt indlæg.

REGNSKABER er sponseret af Sparekassen Djursland.

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansvarshavende)

og Jens Nikolajsen. Journalist Jørgen Peter

Thygesen.

Bladet modtager gerne stof:

Mercatus Reklamebureau A/S, tlf.: 86 30 06 19

eller redaktion@erhvervdjursland.dk

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa

og Grefta Tryk A/S, Grenaa. ISSN1399-7424.

Annoncer og design: Mercatus Reklamebureau

A/S, tlf.: 86 30 06 19, www.mercatus.dk,

annoncer@erhvervdjursland.dk

Forside: Manden bag Lübker Golf Resort, Poul Anker Lübker

Privat jobformidling 4

afhjælper lukning

65 medarbejdere ud af 71 er blevet afskediget fra

BoConcept i Hornslet. Men mange ressourcer er sat ind på

at afbøde følgevirkningerne.

Poul Anker Lübker 6

man skal ikke lave det halvt

Nye læringsmetoder 8

kan effektivisere undervisningen

Projekt om oplevelsesbaseret læring og læring

i det virtuelle rum.

To år om at blive enige 10

Da Annette og Tommy Bøgehøj overtog Skomø A/S i

Ebeltoft i april 2005, var der gået et par år med at

forhandle om prisen med den tidligere ejer.

noter – kalender – navne – 11

selskaber – regnskaber

Fokuseret erhvervsudvikling 15

Vi vil gerne det hele på Djursland, gøre alle glade

og tilfredse, egentlig et positivt udgangspunkt,

men samtidigt også dybt, dybt urealistisk og naivt.

Tryk: Magasinet er svanemærket og trykt på miljøvenligt papir

med planteoliefarver hos Grefta Tryk A/S, Grenaa, tlf. 86 322 922.

Distribution: Bladet distribueres med Post Danmark til alle postregistrerede

firmaer, forretninger og kontorer på Djursland.

Abonnement: Få tilsendt Erhverv Djursland direkte til din postkasse

for kr. 250,- pr. år excl. moms. eller gratis som pdf-fil til

emailadresse. Kontakt: abonnement@erhvervdjursland.dk

Hos os får du også

service og rådgivning

Byggemarked

Trælast

SP-Hallen

- bredt og dybt varelager

- professionel rådgivning

- hurtig levering

- landbrug

- industri

Åstrupvej 16 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 11 00

erhverv DJURSLAND · april 2007 Leder – Indhold 3


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:32 Side 4

4

Din lokale

fragtmand på

Djursland…

Ekspres levering

Afhenter og leverer på adressen

Leverer døgnet rundt

- via Århus til hele landet

Århusvej 106 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 09 11

www.riises-fragt.dk

Erhvervsudvikling

Det er altid kedeligt at skulle lukke en

virksomhed. 65 medarbejdere ud af 71

er blevet afskediget fra BoConcept i

Hornslet. En større arbejdsplads på

Djursland er der snart ikke mere. Men

mange ressourcer er sat ind på at

Hvis man kan tale om, at en virksomhedslukning

kan gøres mere

eller mindre elegant, så hører Bo-

Concepts lukning af polstermøbelfabrikken

i Hornslet til de mere elegante.

Fra starten har man fra virksomhedens

side valgt at skabe så

gode afgangsforhold for medarbejderne

som overhovedet muligt. En

pakke bestående af tre elementer

skal afbøde den værste overgang for

de opsagte medarbejdere: For det

første vil alle ved fratrædelsen få

udbetalt en anciennitetsbestemt

bonus. Fra opsigelsesdagen den 22.

februar vil alle, der bliver i deres job,

få udbetalt en ekstra bonus pr. dag.

Den officielle lukning er den 30.

april. Endelig er der sat et større forløb

i gang med at finde nyt job til

alle. Her har man valgt at gå i sam-

afbøde følgevirkningerne.

Privat jobformidl

arbejde med den private virksomhed

AS/3, der er specialist i at finde de

rigtige job til de rigtige medarbejdere.

Privat frem for offentlig

arbejdsformidling

Human Ressource Manager fra

hovedkontoret i Herning, Morten

Lykke-Bøndergaard siger: „Vi har i

situationen valgt den virksomhed

inden for jobrådgivning og outplacement,

vi mener bedst kan håndtere

opgaven. Og selv om de offentlige

JobCentre gør arbejdet gratis – hvad

AS/3 bestemt ikke gør – så føler vi

os trygge ved de initiativer, vi i fællesskab

har sat i gang for at få folk

hurtigt i arbejde.“

Lykke-Bøndergaard fortæller videre,

at det jo heller ikke kun handler om

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:32 Side 5

at få folk i job. Det handler også om,

at den enkelte gerne må finde det

helt rigtige arbejde. Og da kan de

beskæftigelsesmæssigt gode tider

for øjeblikket være med til at hjælpe

i denne proces. AS/3 kan som en

uvildig leverandør, være en god

sparringspartner for medarbejderen.

Det der var en kedelig oplevelse kan

vise sig at blive det skub, der skal til

for at komme til at beskæftige sig

med det, man hellere vil. De involverede

fagforeninger – 3F og TIB –

har været meget tilfredse med ordningen.

Morten Lykke-Bøndergaard fortæller,

at da beslutningen om lukningen

blev truffet og offentliggjort, gik den

nuværende direktør i Hornslet, Claus

Svenningsen, ud til sit lokale virksomhedsnetværk

og gjorde opmærksom

erhverv DJURSLAND · april 2007

på den arbejdskraft, han kunne tilbyde.

Samlet set er der gjort meget

for afvikle virksomheden så godt og

ordentligt som muligt.

Produktionen flyttes til Litauen

Lukningen af fabrikken på Djursland

skal ses som en del af en omlæg-

ning af BoConcept fra at være en

produktionsorienteret virksomhed til

at være en design og retailorienteret

konceptholder. „Det handler ikke

Human Ressource Manager Morten Lykke-Bøndergaard.

idling afhjælper lukning

om, at vi nu kan få billigere møbler

fra Litauen, for det tror vi egentlig

ikke vi kan, men det handler om, at

vi har valgt at købe møblerne frem

for selv at lave dem. Vi havde i forvejen

behov for at udvide produktionen,

og vi så ikke mulighederne i

Hornslet.“ Claus Svenningsen etab-

Selv om de offentlige JobCentre gør arbejdet gratis – hvad

AS/3 bestemt ikke gør – så føler vi os trygge ved de initiativer,

vi har sat i gang for at få folk hurtigere i arbejde.

lerede møbelfabrikken Theca i

Litauen i 2006. Seks specialister fra

Hornslet følger med til Litauen.

Erhvervsudvikling

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

5


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 6

6

Poul Anker Lübker

man skal ikke lave det halvt

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Poul Anker Lübker blev født i 1960 som søn af en

brugsuddeler lidt uden for Randers. Da han var otte

blev faderen depotindehaver i Herning. Det var det år,

hvor han begyndte at gå til skydning. Den første udfordring

i en række af udfordringer. Han var på landsholdet

i syv år og blev flere gange dansk mester i riffelskydning.

Han blev HA og HD(O) – og så begyndte en karriere

i erhvervslivet. Han kom til Nordtank Energy

Group i 1994, og forestod en børsnotering af firmaet og

fusionen med Micon i 2001. Senere blev det til blandt

andet nogle gedigne golfprojekter i Spanien. Nu er han

tilbage på gården i Nimtofte, som han købte i forbindelse

med sit arbejde for Nordtank. Det er her de store

planer om et af Nordeuropas mest ambitiøse golf-mekkaer

er godt på vej til realisering.

Familien bor i Schweiz

I juni sidste år valgte familien Lübker at flytte fra

Spanien til en villa lidt uden for Zürich. „Det var der

egentlig tre årsager til,“ fortæller Poul Anker. „For det

første, så måtte vi regne med, at hvis vore børn skulle

have en ordentlig uddannelse, så kunne den ikke fore-

Når jeg ser en idé, der er god, så kan jeg ikke

stoppe, før det lykkes at gennemføre den.

gå i Spanien. I Schweiz er der anerkendte læreranstalter

på højt, internationalt niveau. For det andet, så er

den schweiziske mentalitet tættere på vores. Og endelig

så kan man i bil kører til Nimtofte på 10-11 timer.

Det kunne vi ikke klare fra Spanien.“

Lübker fortæller i den forbindelse, at deres børn på

10, 13 og 15 år alle taler flydende dansk, engelsk,

spansk og fransk. Og det er ikke just et dårligt

udgangspunkt i vore globale tider.

Kvalitet og udfordringer

På spørgsmålet om, hvad der driver ham, så svarer han

måske lidt forudseligt, at det er udfordringerne. Men

han uddyber gerne: „Når jeg ser en idé, der er god, så

kan jeg ikke stoppe, før det lykkes at gennemføre

den.“ Han mener, at det også er en svaghed hos ham.

Med et grin fortæller han faktisk, at det er en af hovedårsagerne

til, at han selv endnu ikke har kastet sig over

golfspillet. Han tør ikke, for så vil han bruge for megen

tid på at komme op i den allerbedste klasse, og det har

han ikke tid til. Lige nu i hvert fald. Poul Anker Lübker

kan lide at være omgivet af god kvalitet og ting, der

fungerer.

Til gengæld går han stadig på jagt. Han har ikke glemt

sine evner som mesterskytte, siger han. Men det er på

den afslappede facon sammen med gode venner. Det

Personprofil

kan godt være i Danmark, jagten foregår, men turene

går også til eksempelvis Zambia, Skotland, Polen og

Finland. Specielt Zambia er udfordrende rent jagtmæssigt.

Her går man også efter krokodiller, som han vist

nok ikke spiser efterfølgende.

Slow food

Lübker elsker at stå i køkkenet og lave mad. Han kan

godt lide at købe gode råvarer ind til en udsøgt middag.

Det er også idéen og konceptet bag de kommende

restauranter og caféer i Lübker Golf Resort: God,

ordentlig og ærlig mad – con amore. Han er overbevist

om, at også børn vil have den gode kvalitet frem for

pommes frites stegt i olie, når det reelle valg er der.

I planerne indgår en gårdbutik med en internetadgang.

Den vil komme til at handle med fortrinsvis fødevarer.

Kvalitetsvarer under alle omstændigheder. Og så

vidt muligt med prædikatet Fair Trade. Samtidig vil han

have overdækket gårdspladsen ved Mogenstrup

Skovgaard. Her kan der holdes markedsplads hver lørdag,

hvor blandt andet lokale producenter af den gode

smag kan komme og sælge deres varer til et større

publikum.

Større risikovillighed savnes

„Når det har kunnet lade sig gøre at gennemføre et

projekt som dette, så er det også fordi jeg har fået en

god uddannelse. Og her tænker jeg ikke blot på den

boglige. At arbejde i udlandet giver sandelig også en

god ballast,“ siger Poul Anker Lübker. Han efterlyser i

den forbindelse større risikovillighed her til lands.

„Risikovilligheden er større i udlandet, visionerne er

større,“ hævder han. „Da jeg gik ind i det her, så vidste

jeg, at det kunne koste mig et 2-cifret millionbeløb. Og

det beløb var jeg vel at mærke villig til at miste for til

gengæld at få muligheden for at prøve idéen af.“

Risikovilligheden er større i

udlandet. Visionerne er større.

Djursland om 10 år

„Fremtidens Djursland bliver mere og mere et bosætnings-

og turistområde“, siger Lübker. „Et bosætningsområde

til Århus, lidt ligesom Nordsjælland til

København.“ For hans eget vedkommende, så håber

han, at han i et samarbejde med Djurs Sommerland

kan skabe en turistmagnet ud over det sædvanlige.

„Der er kun 100 ha, der skiller os. Og det område skal

anvendes som et såkaldt forsyningsområde. Begge

centre er jo – stort set – baseret på oplevelser om

dagen, derfor skal området imellem os være til overnatning

og evt. andre faciliteter, der hører aftenerne til.

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 7

Det går rigtig godt for Poul Anker Lübker og hans golf resort.

Når de sidste tilladelser kommer i hus, nærmer projektet sig 2

mia. kr. Men hvem er manden, og hvad driver ham?


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 8

8

Nye læringsmetoder kan eff

Erhvervsudvikling

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 9

effektivisere undervisningen

Med støtte fra Den Europæiske Socialfond har Djurslands

Erhvervsråd og CV2, Djurslands Erhvervsskoler sat sig for at møde

eleverne, hvor de er. Projektet handler om oplevelsesbaseret læring

og læring i det virtuelle rum.

Vi har hørt det før. Nogle er mere boglige end andre.

Sådan hed det i hvert fald i gamle dage. I dag taler man

om, at nogle mennesker bedst lærer ved det, de ser,

nogle ved det de hører – og andre skal røre ved tingene.

I et pædagogisk univers kaldes det at være visuelt,

auditivt og taktilt orienterede.

Med udgangspunkt i nogle relativt simple læringsstiltest

er det nu muligt at finde ud af, hvordan den enkelte

kursist eller elev bedst tilegner sig et stof. På pædagogisk

vil man tale om, i hvilket format eleven bedst

modtager læring.

Headsettet og computeren foran

den enkelte elev gør ham og hende

friere. Det er ikke længere den

stærke i klassen, der dominerer.

Det er et forsøg, der så småt er gået i gang. Og flere

undervisningsinstitutioner har allerede tilmeldt sig forløbet,

som kan få vidtrækkende betydning for indlæringsprocesserne

på alle niveauer – også langt uden for

Djursland. Ud over erhvervsskolerne på Djursland har

foreløbig også Grenaa Gymnasium, Kalø Økologiske

Landbrugsskole, Århus Tekniske Skole og Jysk

Pædagog Seminarium tilmeldt sig.

Et mix af læringsmetoder

Tove Ingerslev, der er leder af projektafdelingen på

CV2, fortæller om de muligheder, nye læringsmetoder

kan betyde for den enkelte elev. Hun fortæller, at man

kan vælge at høre et foredrag i sin iPod, hvis det er det

nemmeste for at forstå et stof. Man kan se en film

eller et filmklip om eksempelvis det engelske parlament

i stedet for at høre læreren fortælle. Eller læse

om det. Man arbejder sig ud i det virtuelle rum på alle

måder. Man kan oprette en blog og komme til at snakke

med en rigtig skotte om, hvor britisk han føler sig.

Med en japaner om hvordan det er at være japaner og

bo i Japan. Man kan hente stof og personer ind – ubegrænset.

Det vil stille store krav til den enkelte om at

sortere i den „al for megen viden“, vi er omgivet af.

Man lærer at være kritisk over for sine kilder. Og man

lærer at begå sig i den store verden. Man lærer at stå

op om natten, hvis man vil snakke med nogen omme

på den anden side af jorden. Man sørger naturligvis for

at udtrykke sig på bedst muligt engelsk. Man dummer

sig helst ikke i det virtuelle rum.

„Man kan bygge story-telling ind i et undervisningsforløb,“

fortæller Tove Ingerslev. „Hvad nu hvis..? Det

kan gøre en undervisning meget mere levende. Man

kan spille rollespil.“

„Headsettet og computeren foran den enkelte elev

gør ham og hende friere. Det er ikke længere den

såkaldt stærke i klassen, der dominerer,“ fortsætter

Tove. „Alle er lige og kan komme til orde, selv om der

måske er 30 i en klasse, der skal lære engelsk.“ Der er

hele tiden en hotline – en sikkerhedsline – i form af

klasselæreren, som man hele tiden kan spørge til råds.

Små milepæle – i form af prøver – kan eventuelt lægges

ind for at der er styr på, hvor langt den enkelte er

nået i sit stof.

Blandt lærerne kan man udveksle erfaringer. Sproglærerne

vil bestemt have noget at snakke sammen om,

og sådan vil det også være blandt matematik- og

eksempelvis økonomilærerne.

Man kan bygge en story-telling ind i et

undervisningsforløb. Hvad nu hvis..?

Det kan gøre en undervisning meget

mere levende. Man kan spille rollespil.

Arbejdspladsorienteret undervisning

De dage, hvor det er bøger og andet skriftligt undervisningsmateriale,

der dominerer undervisningslokalerne,

kan altså hurtigt få en ende. Men det er en omstillingsproces

for alle det her. Og man tager det i småbidder.

Men på sigt, og den behøver ikke at være lang, så kan

meget af det blive en realitet. Ikke mindst kursusvirksomheden

hos CV2 vil kunne få et voldsomt løft, den

dag man kan tilpasse et kursusforløb til den enkelte

kursist. Og det er formodentlig også i den sammenhæng,

man skal se Djurslands Erhvervsråds aktive rolle.

Her har en af hjørnestenene hele tiden været at understøtte

Djurslands kompetenceudvikling.

erhverv DJURSLAND · april 2007 Personprofil 9

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 10

10

To år om at blive enige

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Da Annette og Tommy Bøgehøj overtog Skomø A/S i Ebeltoft i

april 2005, var der gået et par år med at forhandle om prisen

med den tidligere ejer.

Skomø blev etableret i 1968 af Ole

Skotte Møller hjemme i privaten.

Idéen hed funktionel reklame til

biler. Det var f.eks. nummerpladerammer,

bilmåtter, isskrabere, DKskilte

– og senere også P-skiver. Alt

sammen med tryk på. Og meget af

det håndlavet i starten. Det gik godt,

og på den måde blev Ole Skotte

Møller Danmarks største leverandør

af den type produkter.

Virksomheden voksede, og i 2001

byggede Skotte Møller de nuværende

lokaler på Julius Kajus Vej 1.

I overhalingsbanen

Tommy Bøgehøj har haft fart på, så

længe han kan huske tilbage. I

mange år var han ansat i den inter-

Jeg forstår egentlig ikke, at der

ikke er flere, der tager en snak

med deres finansielle partner

Generationsskifte IV

nationale stålvirksomhed Corus A/S i

Ebeltoft. Først som salgsdirektør og

senere som direktør. Her havde han

gennem årene ansvaret for de nordiske

og baltiske markeder. Dog

med en afstikker mellem de to job

på tre år hos det Kirkbi-ejede

Modulex i Billund. Som salgsdirektør

for verdens største skiltevirksomhed.

Her fik han god indsigt i skilteløsninger

i mange sammenhænge.

Men han havde fundet ud af, at

han faktisk havde levet med en kuffert

i hånden i 20 år. Han var konstant

på farten verden over. Han var

midt i fyrrerne, og hvis der skulle

laves om på tilværelsen, så var det

vist ved at være på tide. Og tanken

om at blive selvstændig, havde vokset

sig stærkere gennem årene.

Fra tanke til handling

Tommy havde kendt Ole Skotte

Møller i en del år. De havde også

talt om mulighederne for, at Tommy

kunne overtage virksomheden. Det

var tiden, hvor Skotte Møller ville på

pension. Alligevel gik der megen tid

med at finde ud af, hvordan det

skulle foregå. „Vi gik til og fra hinanden,“

som Tommy udtrykker sig.

„Det var ikke altid lige let, men det

lykkedes til sidst.“

Så var der en grundig forretningsplan

med budgetter, som skulle

udarbejdes – og så var det en tur

ned i Danske Bank i Ebeltoft. „Der

mødte jeg god forståelse. En imødekommenhed

og en professionel indsigt.

I betragtning af, at det var et 2cifret

millionbeløb det handlede om,

så var jeg meget tilfreds med den

løsning, vi nåede frem til.“ Tommy

fortsætter: „Jeg forstår egentlig

ikke, at der ikke er flere, der tager

en snak med deres finansielle partner,

når der dukker en idé op, de

brænder for. På den måde kunne

mange flere få afprøvet deres

finansielle muligheder, og det kunne

formodentlig kun føre til flere iværksættere.“

Ny energi

Ved overtagelsen er der kommet ny

energi ind i virksomheden. Reklamer

til automobilmarkedet er bibeholdt,

men virksomheden har nu også

bevæget sig ind på et marked, der

hedder professionel produktmærkning

på maskiner m.m. Det kan

være navn, tekniske detaljer og

instruktioner på produkterne.

Siden overtagelsen er virksomheden

vokset med 40 % i omsætning

og personalemæssigt er Skomø vokset

fra 14 til 21 medarbejdere.

Annette og Tommy arbejder for første

gang sammen. Annette, der er

bankuddannet, står for den økonomiske

side af sagen. Det ser ud til,

at det var den rigtige beslutning,

der blev truffet.

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 11

Erhvervskonference i Allingåbro

Tre idéer blev præsenteret for

lokale erhvervsfolk ved det

sidste arrangement sat i

scene af Rougsø Erhvervs- og

Turistråd og Sønderhald

Erhvervsråd. Formål: At være

med til at sikre udvikling i

Norddjurs Kommune.

Den 16. februar afholdt de to

råd deres sidste arrangement

som erhvervsråd. De havde

slået sig sammen sidste år,

og efter en generalforsamling

formodentlig i april omlægges

de til en erhvervsforening, en

inspirator og græsrodsbevægelse

i forhold til Djurslands

Erhvervsråd.

Det lokale erhvervsklima

På den faglige front indledte

erhvervsdirektør Finn

Pedersen dagen med at ridse

den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

situation op på

Djursland. Ikke mindst på

Norddjursland. Vi fik at vide,

at det ikke stod så ringe til set

i forhold til resten af landet.

Djursland er et privilegeret

yderområde takket være den

store nabo Århus. Som

bosætningsområde og som

„legeland“. Men specielt

Norddjurs Kommune er stadig

præget af den erhvervsstruktur,

der er knyttet til det

gamle industrisamfund.

Tre idéer

Nogen tid i forvejen havde det

fælles erhvervsråd via bl.a. en

annoncekampagne søgt at tiltrække

idéer, der kunne sættes

i produktion i kommunen.

De udvalgte idéer var følgen-

de:

John Malthøj præsenterede

foreningslotteriet.dk

Målgruppen er idrætsforeninger

og handelsstandsforeninger

over hele landet, der med

systemet her på en nem og

overskuelig måde ville kunne

få sat et skrabelodslotteri i

system. Nemt for såvel

annoncører og sponsorer som

for foreningerne.

Jens Mathiasen fortalte

om et byggesystem, et fleksibelt

skeletsystem i træ til

lavenergi- og passivhuse.

Med et lavt energiforbrug til

fremstilling, transport og montage.

Der er endog taget

højde for fremtidens klimatiske

ændringer. Målgruppen er

her arkitekter, ingeniører og

tømrermestre.

Endelig fortalte Kim Ahrenfelt

om et flydelåg – en rullemembran

– til gylletanke. Det

handler om en membranforsegling,

som vil kunne sælges

til ca. halv pris i forhold til

alternativerne. Rullemembranen

vil kunne nedsætte

lugtgenerne næsten 100%

ved fuldstændig forsegling.

Efter præsentationerne var

der en afstemning, hvor gyllemembranen

blev valgt som

bedste idé – efterfulgt af skeletsystemet

og foreningslotteriet.dk

Det er nu meningen at erhvervsforeningen

sammen

med andre lokale kræfter

efterfølgende vil gå ind i en

nærmere vurdering af, om et

eller flere af de nævnte projekter

kan sættes i produktion

i kommunen.

DUF Rejser fra Aarhus Lufthavn

DUF Rejser, der er blandt landets

førende rejsebureauer

med speciale i ungdomsrejser

åbner den 6. juni en direkte

charterrute til Europas hotteste

ungdomsrejsemål, Sunny

Beach ved Sortehavet i Bul-

garien. Det sker i samarbejde

med luftfartsselskabet

Bulgarian Air Charter og ruten

beflyves en gang om ugen

med en MD82, med plads til

164 passagerer.

Ny medarbejder ansat på en

„blind date“

Vores medvirken i projekt

„Viden er vejen til vækst“ kan

sammenlignes med en „blind

date“. Som projektet var strikket

sammen vidste vi ikke på

forhånd, hvilke deltagere vi

ville få tilknyttet vores virksomhed.

Men det endte med,

at fire af dem valgte os på

baggrund af de idéer til yderligere

bearbejdning, som vi

havde fremlagt. Og inden projektet

var afsluttet, havde vi

ansat Helle Bendix Mikkelsen,

fordi hun både havde nogle

faglige og personlige kompetencer,

vi kunne bruge.

Det siger direktør Søren Husum

fra Saver ApS. Sammen

med 11 andre virksomheder

på Grenaa Havn valgte Saver

at sige ja til at gå med i projektet,

der skulle skabe nye

muligheder for vækst og

beskæftigelse ved at koble

ledige med videregående

uddannelser med konkrete

virksomheder.

Med Djurslands Erhvervsråd

som tovholder gennemførte

virksomhederne i samarbejde

med en konsulentvirksomhed

et forløb fra august 2006 til

februar 2007, og undervejs

ansatte Saver Helle Bendix

Mikkelsen, hvis faglige baggrund

er kosmetolog, salgsas-

erhverv DJURSLAND · november 2006 Ajour

sistent og multimedie-grafiker.

Hun er nu i fuld gang med at

udvikle et nyt forretningsområde

med salg af førstehjælpskurser

og hjertestartere,

som Søren Husum er godkendt

instruktør i at lære

andre at bruge. Og Helles

ansættelse har levet op til forventningerne.

Vi har haft en positiv oplevelse

og et godt udbytte af at

være med i projektet. Skulle

vi gøre det om, ville jeg nok

anbefale, at man gik mere

målrettet efter at koble deltagere

med konkrete, specifikke

kompetencer til de enkelte

virksomheder frem for et projektteam

bestående af flere.

Den model betød nemlig, at vi

kom til at bruge ret megen

energi på at briefe nogle af

deltagerne, der ikke havde

den primære interesse i vores

virksomhed.

Generelt vil jeg sige, at projektet

har været med til at

åbne mine øjne for, at virksomheder

kan få tilført en

viden, de slet ikke var klar

over, at de havde brug for. Vi

var aldrig blevet kædet sammen

med Helle, hvis ikke det

var sket gennem dette projekt,

slutter Søren Husum.

11


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 12

11. april 2007

kl. 16.00 - 19.00

Hør hvordan du kan optimere dine

chancer for at blive fundet på den

populære søgemaskine Google.

Info: Dj. Erhvervsråd tlf. 8744 8181

eller til dan@djurslanderhverv.dk

17. april 2007

kl. 16.00 - 18.00

Temamøde – PR og pressekontakt –

en overset aktivitet til dialog med markedet.

Info: Dj. Erhvervsråd tlf. 8774 8181.

27. april 2007

kl. 08.00 - 17.45

Forum for Innovation arrangerer bustur

til Teknologisk Institut Blå Rum i

Tåstrup. Henning Sejer Jakobsen guider

os igennem metoder, der har

frembragt de vildeste idéer, som i dag

er store kommercielle sucesser!

Info: Dj. Erhvervsråd tlf. 8774 8181.

15. maj

kl. 08.45-14.00

Forum for Innovation arrangerer temaaften

og middag i Kulturhuset

Pavillonen i Grenaa med Innovation

Lab direktør Preben Mejer og interaktiv

mediedesigner Signe Klejs.

Info: Dj. Erhvervsråd tlf. 8774 8181.

Oplysningerne offentliggøres uden

ansvar. Der tages forbehold for trykfejl

samt ændringer og aflysninger.

Få relevante indlæg gratis

optaget i Ajour·KALENDER

og Ajour·NAVNE.

Send stof til: ajour@

erhvervdjursland.dk

12 Ajour

Ny Falckledelse

Falck på Djursland har som

følge af kommunesammenlægningen

fået ny struktur.

Thomas Brændstrup er tiltrådt

som stationsleder for hele

området. Han kommer fra en

stilling som stationsleder for

Falck i Hornslet, Rønde og

Ørsted, afdelinger han fortsat

skal være daglig leder af.

Som udrykningsleder og

uddannelsesansvarlig er tiltrådt

Peter Sølvsten som

også er daglig leder for stationerne

i Ebeltoft og Grenaa.

Ny sparekassedirektør

Martin Baltser Christensen

(44) er tiltrådt som ny områdedirektør

for Sparekassen

Kronjyllands område Øst, og

han bliver dermed øverste

leder for afdelingerne i

Ørsted, Auning, Assentoft,

Ebeltoft, Grenaa, Hadsten og

Voldum.

Han er HD i finansiering,

statsautoriseret ejendomsmægler

og har gennemgået

Finanssektorens masteruddannelse

i ledelse. Han kommer

fra en stilling som kreditchef

hos Sydbank i Åbenrå.

Han afløser Arne Timm der er

blevet tilknyttet den juridiske

afdeling i Sparekassens

hovedsæde i Randers.

Valg i Djurslands Bank

På den ordinære generalforsamling

i Djurslands Bank A/S

blev materialist Gitte Dueholm

Rasmussen, Hornslet og

direktør Mads Høgh, Århus

nyvalgt til bankens repræsentantskab.

Herudover blev der foretaget

genvalg af Jakob Arendt, Lars

Gravco, Jan Haugaard, Peter

Høegh, Bo Ibsen, Lars Meilvang,

Karsten Møller, Erik Nymann,

Kaj Pedersen, Niels

Jørgen Rasmussen og Ole

Tåsti.

Nye selskaber

Norddjurs

30345207 BP MASKINER ApS ........................................................................... 01.03.2007

30349326 BRØBECH & MORTENSEN ApS ....................................................... 06.03.2007

30348737 ENTREPRENØRFIRMAET SEJ ApS ................................................... 06.03.2007

16681032 HOLLANDSBJERG DESIGN ApS. ...................................................... 06.03.2007

30348281 ØSTJYSK TRÆTRANSPORT ApS ..................................................... 06.03.2007

30357663 DG AF 1. FEBRUAR 2007 ApS ........................................................... 15.03.2007

30356942

Syddjurs

MR BILLEDE & LYD ApS .................................................................. 15.03.2007

30242777 MSA MÅLERSERVICE A/S ................................................................. 19.02.2007

30278291 OBSEA ApS ....................................................................................... 20.02.2007

30282337 TØMRERMESTER LINDBERG ApS ................................................... 26.02.2007

30245784 EDC AROS, Ebeltoft A/S .................................................................... 27.02.2007

30245830 EDC AROS, Rønde A/S ...................................................................... 27.02.2007

30346998 KLØVE & KO ApS ............................................................................... 05.03.2007

30347706 HEBSGAARD BYG ApS ...................................................................... 05.03.2007

30350006 KNEBEL EL-TEKNIK A/S ..................................................................... 07.03.2007

30355903 MATS4FLOORS A/S ........................................................................... 14.03.2007

30357930 TØMRER LAURSEN ApS ................................................................... 15.03.2007

30359062 INSITU BETON ApS ........................................................................... 16.03.2007

30358678 JYSK TRYKPRØVNING A/S ................................................................ 16.03.2007

30358589 VG SUPPORT ApS ............................................................................. 16.03.2007

30362810 HAYWARDANDERSEN ApS ............................................................... 21.03.2007

30364473 HT HAVE & ANLÆG ApS ................................................................... 23.03.2007

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs

26015871 ROBOTICS A/S .................................................................................................................. 28.02.2007

21688304 SØREN ANDERSEN INTERNATIONAL TRANSPORT ApS .................................. 28.02.2007

26676517

Syddjurs

H&A TRADING ApS ......................................................................................................... 23.03.2007

27973817 MIBRON TECHNOLOGY ApS ...................................................................................... 23.03.2007

26341469 STENBERGHOLT STÅLTAG ApS ................................................................................... 23.03.2007

10072727 EDC MÆGLERNE EBELTOFT A/S ............................................................................... 27.02.2007

26674360 COTTAGE COMPANY DANMARK ApS ...................................................................... 15.03.2007

28120915 J.T.S. MALERENTREPRISE ApS .................................................................................... 16.03.2007

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Grenaa

Knud Kildal

Børge Hove

Aksel Pedersen

Storegade 1, 8500 Grenaa

Telefon 86 3218 11

grenaa@revision-oest.dk

Ebeltoft

Aage Madsen

Østerallé 8, 8400 Ebeltoft

Telefon 86 344111

ebeltoft@revision-oest.dk

www.revision-oest.dk

Efter generalforsamlingen

afholdtes repræsentantskabsmøde,

hvor Karen Margrethe

Olesen, Karlby, blev genvalgt

som formand og Poul Erik

Sørensen, Grenaa blev genvalgt

som næstformand.

Repræsentantskabet har genvalgt

Jakob Arendt, Ole Fast

og Uffe Vithen til bankens

bestyrelse.

Bestyrelsen har efterfølgende

genvalgt Erik Nymann som

formand og Ole Fast som

næstformand.

AUT. EL-INSTALLATØR

TRUSTRUP 86 33 45 55

ApS

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 13

Alle data er indhentet i perioden

20.02.2007 - 27.03.2007.

Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen

og NN Markedsdata.

Gengivet uden ansvar.

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Center-Gros A/S

Nimtoftevej 43, Ryomgård.

Periode: 01.01.06 - 31.12.06

Bruttofortjeneste 10,0 (9,1)

Resultat før skat 1,0 (0,5)

Egenkapital 12,5 (11,6)

Antal ansatte 24 (22)

Ebeltoft Kurcenter ApS

Hovedgaden 31 A, Ebeltoft.

Periode: 30.09.05 - 31.08.06

Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)

Resultat før skat -0,3 (0,1)

Egenkapital -0,1 (0,1)

Antal ansatte 19 (17)

Grenaa Bil-Center A/S

Fasanvej 40, Grenaa.

Periode: 01.10.05 - 30.09.06

Bruttofortjeneste 9,6 (9,0)

Resultat før skat 2,7 (3,5)

Egenkapital 13,4 (11,3)

Antal ansatte 28 (23)

HSM INDUSTRI A/S

Bredstrupvej 50, Grenaa.

Periode: 01.10.05 - 30.09.06

Bruttofortjeneste (32,3) (31,3)

Resultat før skat 0,3 (0,5)

Egenkapital 6,8 (7,1)

Antal ansatte 122 (96)

Djurslands Banks regnskab

for 2006 blev det bedste i

bankens historie med et

resultat på 107,7 mio. kr.

Overskuddet kommer af en

fortsat stor vækst i banken

samt en markant større omsætning

inden for værdipapirhandel

og formuepleje.

Banken har gennem de seneste

to år haft en markant

vækst i forretningsomfanget

på 50%. Væksten kommer

både fra nye kunder i banken

og flere forretninger med bankens

egne kunder. „Vi kunne

endda have lånt flere penge

ud og dermed øget vores

udlånsvækst. I gode tider

præsenteres vi for mange

projekter med en høj risiko –

men disse forretninger har vi

venligt sagt nej tak til,“

Ajour·REGNSKAB er sponsoreret af:

Hurtige, lokale

beslutninger

Knebel Drilling A/S

Industrivej 20, Ryomgård.

Periode: 01.10.05 - 01.09.06

Bruttofortjeneste 3,5 3,5

Resultat før skat 0,7 (0,8)

Egenkapital 6,2 (5,8)

Antal ansatte 20 (18)

Perstrup Beton Industri A/S

Kringelen 4,Pederstrup.

Periode: 01.01.06 - 31.12.06

Bruttofortjeneste 4,4 (3,5)

Resultat før skat 1,2 (5,0)

Egenkapital 6,5 (5,6)

Antal ansatte 142 (130)

Pindstrup Mosebrug A/S

Fabriksvej 2, Ryomgård.

Periode: 01.10.05 - 30.09.06

Bruttofortjeneste 8,8 (9,7)

Resultat før skat 8,1 (12,5)

Egenkapital 93,0 (99,3)

Antal ansatte 488 (485)

Varo SpecialmaskinerA/S

Tingvej 34, Hornslet.

Periode: 01.10.05 - 30.09.06

Bruttofortjeneste 30,4 24,2

Resultat før skat -4,3 -(8,7)

Egenkapital -2,5 -(0,4)

Antal ansatte 81 (74)

York Køleteknik ApS

Sortevej 30, Hornslet.

Periode: 31.10.05 - 30.09.06

Bruttofortjeneste 2,6 (4,7)

Resultat før skat 0,2 (1,4)

Egenkapital 9,6 (9,5)

Antal ansatte 195 (211)

Stor vækst gav rekordresultat

fortæller bankdirektør Ole

Bak.

„På Djursland, hvor vi mange

steder har en meget stor

markedsandel, kan vi glæde

os over tilgang af en række

nye kunder og forretninger på

både privat- og erhvervsområdet,“

slutter Ole Bak.

Djurslands Bank A/S

Torvet 1, Grenaa

Ejer: Ca. 13.000 aktionærer,

hvoraf udelukkende 1 aktionær

ejer over 5% af aktiekapitalen.

Periode 01.01.06 - 31.12.06

Resultat før skat 107,7 (79,2)

Egenkapital 565,1 (489,3)

Antal ansatte 198 (190)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

www.sparekassendjursland.dk

Thorfisk i plus

trods hård

konkurrence

Et resultat før skat på 11 mio.

kr. ud af en omsætning på

570 mio. kr. betegnes af

ledelsen hos Thorfisk A/S

som tilfredsstillende, set i

lyset af en stadig vanskeligere

konkurrencesituation.

Forbedringen i resultatet af

den ordinære drift skal primært

henføres til en forbedret

effektivitet og øget

omsætning i divisionerne

Frisk Fisk og Frossen Fisk.

Nedskæringer i de danske

fiskekvoter har fået selskabet

til at importere flere fisk og

forventer på den baggrund at

kunne fastholde sin position

som en af markedets store

leverandører.

63% af produktionen eksporteres

til især de franske, hollandske

og engelske markeder.

Sparekassen Djurslands resultat

for 2006 er før skat opgjort

til 7,7 mio. kr. mod 10,8 mio.

kr. i 2005. Resultatet er præget

af investering i navneskiftet

fra Vivild og Omegns

Sparekasse til Sparekassen

Djursland, samt af etablering

af Sparekassens 5. afdeling i

Hornslet.

„Det var med bankende hjerte,

vi traf beslutningen om

navneskiftet fra det 80 år

gamle Vivild og Omegns

Sparekasse til Sparekassen

Djursland. Nu kan vi konstatere,

at kunderne har taget godt

imod det nye navn.“ forklarer

sparekassens direktør Ole

Jensen.

Kundetilgangen har langt

Thorfisk A/S

Nordre Kajgade 7, Grenaa

Ejer: Aker Seafoods ASA

(Norge)

Periode 01.01.06 - 31.12.06

Omsætning 570,2 (560,9)

Bruttofortjeneste 40,5 (38,1)

Resultat før skat 11,2 (10,0)

Egenkapital 126,2 (118,3)

Antal ansatte 257 (267)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Resultat præget af investering

Sparekassen Djursland

Langgade 42, Vivild

Periode 01.01.06 - 31.12.06

Resultat før skat 7,7 (10,8)

Egenkapital 148,3 (128,4)

Antal ansatte 41 (37)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ring og få en

personlig samtale

erhverv DJURSLAND · april 2007 Ajour

oversteget forventningerne,

hvilket ikke mindst ses på

væksten i udlånet. Udlånet

udviser en stigning på 97 mio.

kr. til 426,8 mio. kr., svarende

til 29,3% i forhold til 2005.

„Vi tror også på, at navneskiftet

har været medvirkende til

den markante kundetilgang, vi

har haft i det forgangne år.“

13


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 14

Hvis erhvervsudviklingen skal accelereres,

må vi tage et mere strategisk

afsæt, altså beslutte os for,

hvad vi vil satse på og med hvilke

midler. Det kræver både visioner og

politisk mod! Det er altså ikke nok

at sige iværksætteri, rammebetingelser

og at kunne stave til innovation.

Det gør og kan alle andre kommuner

og udkantsområder.

Det betyder konkret at de to kommuner

og Djurslands Erhvervsråd for det

første skal vælge og dermed også

fravælge en række erhvervsområder/brancher

i sin fælles proaktive

indsats. For det andet skal indsatsen

være langt, langt mere konkret handlingsorienteret.

Jeg tror ikke på nogen nemme løsninger,

f.eks. at tiltrække en større

erhvervsvirksomhed med x-antal

ufaglærte/faglærte arbejdspladser. Vi

skal derimod understøtte de mange

bosiddende/tilflyttende djurslændinge

med lyst til at blive selvstændige

inden for det „oplevelsesbaserede

og vidensbaserede område“. De

skal her på Djursland mærke en

ubetinget opbakning i den svære

Vi vil gerne det hele på Djursland, gøre alle glade og tilfredse,

egentlig et positivt udgangspunkt, men samtidigt også dybt,

dybt urealistisk og naivt.

Fokuseret erhvervsudvikling

på Djursland

opstart, hvor forskellen mellem succes

og fiasko er hårfin. Opbakningen

kan dels være i form af professionel

coaching – fagligt og personligt,

men den kan også basere sig på

tværgående klyngedannelser med

Det er ikke nok at sige iværksætteri, rammebetingelser

og at kunne stave til innovation

En gold erhvervspark er i

sig selv uinteressant

Niels Ole Svit, MBA og HDO

Souschef og udviklingschef på Grenaa Tekniske Skole

Tidligere ansat hos: Dansk Supermarked,

Superfos og Fiskars

14 Synspunkt

fysisk og virtuel fællesskab. En gold

erhvervspark er i sig selv uinteressant,

selvom lejemålet er nok så billigt!

Hvad så med de gode gamle virksomheder,

skal de ikke ydes service

og bevågenhed?

Jo, i det omfang de har lyst til at

skabe nyt og udvikle sig her på

Djursland. Det er de potentielle

vækstvirksomheder, der skal understøttes

og motiveres. Her er kompetenceudvikling

i aller højeste grad

midlet. I langt de fleste vækstsituationer

vil mangel på rette kompetencer

være den begrænsende faktor

her på Djursland. Opgaven er derfor

dels at sikre, at de lokale undervisningsinstitutioner

er i overensstemmelse

med erhvervsvirksomhedernes

behov, altså har vi de rigtige

kurser og uddannelser for fremtiden.

Dels bliver vi nødt til at erkende

behovet for uddannelsesalliancer

med universiteter og ingeniørhøjskoler,

for på den måde at kunne have

adgang til kompetencer på et højere

niveau.

Som nyvalgt medlem af Djurslands

Erhvervsråds bestyrelse glæder jeg

mig til at være med til at sætte det

rette fokus på erhvervsudviklingsopgaven,

til glæde for Djursland.

erhverv DJURSLAND · april 2007


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:33 Side 15

Lillegade 6

8500 Grenaa

Telefon 86 32 20 11

Telefax 86 32 36 16

www.kvistjensen.dk

grenaa@kvistjensen.dk

KOMPETENCEUDVIKLING

RÅDGIVNING SIKKERHED FLEKSIBILITET

Få en uddannelsespartner,

der gennem individuel

behovsafklaring og kompetent

rådgivning kan planlægge og

gennemføre effektive

uddannelsesforløb.

vilje til viden

Kontakt os og få mere af vide om,

hvordan du kan få hjælp til

kompetenceudvikling

| CV2 | N.P. Josiassensvej 44 | 8500 Grenaa |

| Telefon 87 58 04 00 | www.cv2.dk |

Systematisk Vedligehold

Myndighedsregler

Energimærkning

Projektledelse

Hans Jørgen Pedersen

Rådgivende Ingeniør & Energikonsulent

Lyngdalvej 39 · 8500 Grenaa · Tlf. 86309066

www.greniko.dk · E-mail: mail@greniko.dk

MURERFIRMAET

NYBORG SØRENSEN

- Autoriseret kloakmester

Ramten Hedevej 19

Ramten · 8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 12 66 · Fax 86 38 16 63

E-mail: nyborg-s@nyborg-s.dk · www.nyborg-s.dk

Lifte til alle formål

- i varierende størrelser

og med forskellige udlæg.

Udlejning

• Trailerlifte

• Terrængående lifte

• Sakslifte

• Bomlifte

• Søjlelifte

• Aluminium

rullestilladser

Midtjysk Liftudlejning

Fabrikvej 12 · 8500 Grenaa

Tlf. 8632 7244 - 8758 7244

Fax 8758 7248

www.midtjysk-liftudlejning.dk

LAVPRIS

PÅ 1. KLASSE

Det er vores forretningsidé, at tilbyde

alle typer kvalitetstryksager

til lavpris. Vi kalder det lavpris på

første klasse. Vores team af fagfolk

råd-giver dig kompetent og har

fokus på sikkerhed og fleksibilitet.

Derfor kan du have tillid til Hornslet

Bogtrykkeri som grafisk leverandør.

Tingvej 36 · 8543 Hornslet

Telefon 8699 4511

www.hornslet-bogtrykkeri.dk

En god samarbejdspartner

LO Djursland

Sekretariat: Aage Rasmussen

Nordre Strandvej 72, 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 63 60 aageras@privat.dk

• Udkørsel af sten og grus

• Transport af halm

• Udlejning af teleskoplæsser

• Udlejning af container

• Arbejde med gummiged

• Udkørsel af gylle

VEGGERSLEV 86 33 21 44

Veggerslev Vognmandsforretning ApS

Grenaavej 41, Veggerslev, 8500 Grenaa

erhverv DJURSLAND · april 2007 Synspunkt

ApS

15


90_ErhvervDjursland_04.07 27/03/07 15:34 Side 16

Østergade 9

8500 Grenaa

Tlf. 8632 2422

nyboligerhverv.dk Nybolig Erhverv

www.oline.dk

BYEJENDOM (BUTIK OG BEBOELSE) SALG

Flot investeringsejendom i Grenaa

Velbeliggende gågade ejendom der p.t. indeholder 2

butikker i stueplan, udlejet boliglejlighed på 1./2. sal samt

ledig boliglejlighed på 1./2.sal der dog kræver modernisering

inden anvendelse. Desuden er der evt. mulighed for

etablering af lejlighed i udhus som ligger i gården.

Butikkerne er pt. udlejet til damefrisør og vinhandel. Alle

lejekontrakterne indeholder faste årlige reguleringer af

lejen.

Sagsnr. 41579.

Kontantpris i kr. 2.200.000

Etageareal i kvm 345

Nybolig Erhverv

Grenaa

Ring til IT-tekniker

Peter Præstholm

på tlf. 86 32 11 11

pp@papirgaarden-grenaa.dk

Ring: 8632 2422

– og få en gratis vurdering

BUTIK/DETAILHANDEL LEJE

Forretningslokale i Auning

Butikken er beliggende med facade mod hovedvej 16 og

er en del af centerområde, med mange forskellige forretninger

bl.a. dagligvarer og udvalgsvarer. Ejendommen

indeholder 3 forretningslokaler. Forretningen anvendes i

dag til herretøj. Der er i dag gennemgang mellem 2 af forretningerne.

Den anden er dametøj. Denne gennemgang

kan beholdes eller aflukkes. Der er også mulighed for leje

af dette lokale.

Sagsnr. 41568.

STYR PÅ DIN IT-SIKKERHED?

Bestil et sikkerhedstjek hos

din lokale certificerede

Microsoft Small Business Specialist

Sikkerhedspakke:

- Gennemgang af virksomhedens netværk

og internetopkobling.

- Gennemgang af firewall, antivirus- og

antispamprogram.

- Rapport om tilstanden af virksomhedens

IT-sikkerhed med forslag til konkrete

forbedringer.

Fast pris: 500 kr.

ekskl. moms.

Årlig leje i kr. 116.000

Etageareal i kvm 232

ÅRHUSVEJ 146 · BOX 34 · 8500 GRENAA

TELEFON 86 32 11 11 · TELEFAX 86 32 14 92

www.papirgaarden-grenaa.dk

mail@papirgaarden-grenaa.dk

Worldwide

Vores IT-tekniker Peter

Præstholm er gennem de sidste

tre år blevet uddannet og

certificeret som specialist i

Microsofts produkter, specielt

med fokus på netværks- og

serverløsninger. Han bliver gennem

Microsoft løbende opdateret

på nyheder og har bl.a.

indgående kendskab til det nye

styresystem Vista og Office

2007.

erhverv DJURSLAND · april 2007