Hent avisen her - Proact

proact.dk

Hent avisen her - Proact

PROACT www.proact.dk

STORAGE.

Wie is ProAct

Virtualisering

- den drivende kraft bag cloud-computing

Storage-as-a-Service

- betal kun for det du forbruger

Kundecase:

DIR A/S har

virtualiseret

Garanteret 50 %

mindre storage

STORAGE. We secure mission-critical information


2 Indhold

Indhold

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Leder

“The computer industry is the only industry that is more

fashion-driven than women’s fashion.”

Storage nyheder

SSD-teknologi (Solid State Drive) vokser kraftig

De seks hurtigst voksende markedssegmenter

Storage nyheder

Storage-baromenter, Er RAID afgået ved døden

Første platinum service partner i Danmark

Ekstern arkivering

Lad arkivering løse restore-problemerne

Intern virtualisering

Udnyt dit fulde potentiale

50 % mindre storage

Garanteret 50 % mindre storage i virtuelle miljøer

Partner nyt

Sikkerhedskopiering

Proact remote backup

Kundecase

Effektivisering af server-adiministationen hos DIR A/S

Proact Storage-as-a-Service

Virtualisering

NetApp lancerer Rapid Cloning Utility version 2.1

Storage-virtualisering: Smag og behag

It-udsagn

Proact-koncernen

Proact nyt

STORAGE. We secure mission-critical information

Med tak til vores partnere

Find os på

www.proact.dk

OM PROACT

Proact er specialist i at håndtere, sikre og lagre

store mængder forretningskritisk information.

Som uafhængig it-integrator leverer vi konsulentydelser,

support og systemer inden for

datalagring og arkivering. Proact-koncernen

har ca. 315 medarbejdere og findes i Danmark,

Finland, Estland, Holland, Letland, Litauen,

Norge og Sverige. Proact er grundlagt i

1994, og moderselskabet Proact IT Group AB

har siden 1999 været noteret på OMX Nordic

Exchange i Stockholm under symbolet PACT.


LEDER

“The computer industry is the only

industry that is more fashion-driven

than women’s fashion.”

CARSTEn EGEbERG

ADM. DIREKTøR PROACT

I DANMARK

Sådan sagde Larry Ellison, CEO hos Oracle Corporation, til analytikerne, idet

han hentydede til sin hensigt om – bortset fra enkelte mindre variationer i

formuleringen af sine reklametekster – ikke at foretage nogen strategiske

kursændringer i Oracle som følge af cloud-feberen.

Software-as-a-service, infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, storage-as-a-service, interne, eksterne,

private og offentlige clouds: Er det snart muligt at se skoven for bare træer?

Definitionen er ikke så vigtig som den drivende kraft bag cloud-computing: virtualisering. Det er ikke så meget

en teknologi som en strategi til at optimere it-aktiverne, lette administrationen og altså også levere it

som en ydelse. Inklusiv storage – vores speciale.

Enhver storage-leverandør med respekt for sig selv er hoppet med på virtualiseringsvognen, og

hele sektoren står på nakken af hinanden for at klaske en cloud-etiket på deres nyeste produkt

eller ydelse. Shavlik Teknologies har i en undersøgelse fundet ud af, at lavere it-omkostninger

er den vigtigste årsag til, at 58 procent af de adspurgte nu viser interesse for cloud-computing.

Ikke så underligt viser samme undersøgelse, at overraskende 93 procent benytter virtuel serverteknologi:

75 procent til mere end halvdelen af deres produktionsservere. Forudsætningerne

er med andre ord til stede.

Også SNIA, storage-industriens standardiseringsorgan, har kastet sig over cloud. Men hvordan

får man sine data derind? Og hvordan skifter man fra én cloud-service-leverandør til en anden?

Og endnu vigtigere: Hvordan henter man sine data tilbage igen i sin egen storage-infrastruktur?

Det kigger Cloud-Storage Technical Work Group på, der er sammensat af EMC, IBM, LSI, NetApp,

Sun og VMware. De første API’er (Application Programming Interface) er på vej: ikke alene til interoperabilitet,

men også til områder som sikkerhed og fakturering.

Men cloud-storage-forslaget medfører naturligvis en række vigtige overvejelser. Hvordan får man

adgang til sine data? Autentifikation og autorisation bliver altafgørende. Og clouden har med sin

gennemgående delte infrastruktur karakter af et “lejlighedskompleks”. Nogle virksomheder

er ikke udelt begejstrede for at have deres data liggende på samme platform som

konkurrentens. Man skal altså huske at kryptere, før man flytter noget til clouden.

Endelig vil din virksomhed måske lagre data under overholdelse af strenge

compliance-standarder. Kan man uden videre med ro i sindet henvise sin revisor

eller auditor til sin storage-service-leverandør? Altsammen ting, som man

i dag sandsynligvis bekymrer sig mindre om, bortset fra, at man som herre i

eget hus har fastsat sine egne standarder for dem.

Måske ligner Proacts Storage-as-a-Service endnu ikke så sexet et alternativ

i forhold til ens egen interne “private” cloud-løsning, at man har lyst til selv at

springe på vognen med hovedet under armen.

Alle har cloud-storage skrevet i panden, deduplikering er blevet hvermandseje,

og det er ved at gå op for mange, hvor kraftigt SSD’er (Solid State

Drives) er begyndt at påvirke storage-industrien. Ting, som du naturligvis

vil blive præsenteret for i dette og de kommende numre af dette magasin.

En undersøgelse fra Gartner har for nylig fastslået, at markedet for eksterne

controller-baserede diskløsninger er ved at finde sig selv på ny, så

det er en spændende tid, vi går i møde.

“I’ve looked at clouds from both sides now

From up and down, and still somehow

It’s cloud illusions I recall

I really don’t know clouds at all”

Joni Mitchell var i sandhed forud for sin tid.

Leder 3

STORAGE. We secure mission-critical information


4 Storage nyheder

SSD’er erobrer plads ved siden af harddisken

Efterspørgslen efter SSD-teknologi

(Solid State Drive) vokser kraftigt

takket være prisfald. SSD’er

er mere end 250 gange hurtigere

end traditionelle harddiske. Desuden

er SSD, altså flash-udgaven,

energibesparende og optager

væsentligt mindre fysisk plads i

datacenteret.

Flash-baserede SSD’er, ikke at forveksle med DRAM-SSD’er (Dynamic Random

Access Memory), har væsentlige fordele i forhold til harddisken. I dag,

hvor kostpriserne faldte drastisk, er vejen banet for at udnytte teknologiens

fordele. Endelig forventes denne teknologi muligvis at erstatte mekaniske

harddiske.

Harddiske kan i virkeligheden ikke længere holde trit med processorhastigheden.

Processorerne er gennem de seneste ti år forbedret med en faktor

25, mens ydelsen af harddiske er blevet knap og nap fordoblet. Desuden

medfører transaktionsbaserede applikationer, virtuelle miljøer og cloud-

computing stigende behov for højtydende lagersystemer. Harddiske kan

vanskeligt imødekomme behovet, eftersom I/O-niveauet hæmmes af de

roterende mekaniske komponenter.

De seks hurtigst voksende markedssegmenter

Efterspørgslen efter central storage er stor, især inden for de markedssegmenter,

der ikke har oplevet særlig mange negative konsekvenser af recessionen.

Hosting, videoovervågning, myndigheder, sociale netværk, underholdning og

sundhedssektoren – virksomheder inden for disse markedssegmenter ser ud til

at have et stort behov.

Software-as-a-Service

(SaaS) medfører kraftig

storagevækst på

hostingmarkedet.

Efterspørgslen efter storage på hostingmarkedet

stimuleres af gennembruddet

for Software-as-a-Service

(SaaS) – fjernhosting og -administration

af applikationer. Også den

kraftige opblussen af virtualisering og

på det seneste udvikling i retning af cloud-computing øger efterspørgslen efter

netværksbaseret lagring. At hostingmarkedet knap nok mærker recessionen,

sås for nylig ved præsentationen af Deloitte Fast 50 2009. Ikke mindre end seks

internetudbydere optrådte på listen over hurtigt voksende virksomheder. The

Deloitte Technology Fast 50, er en af Europas mest prestigefyldte it-priser, og er

en benchmark-analyse af Europas 50 hurtigst voksende it-virksomheder.

Også på det offentlige marked er efterspørgslen efter storage stor.. Myndighederne

har længe haft travlt med at digitalisere og gøre forskellige slags informationer

tilgængelige via informations- og kommunikationsteknologi, herunder

SUPPORT NYT

FRAnk GAmSTEd kAAE

SERVICECHEF

Harddiske kan i

virkeligheden ikke

længere holde trit med

processorhastigheden.

1

I/O-problemet løses ofte ved over

allokering af diskstorage og tit ved

eftermontering af flere harddiske, hvilket

naturligvis på ingen måde er ideelt.

Især ikke, hvis det, man efterspørger, er

energiøkonomi og effektiv udnyttelse af

pladsen i datacenteret. Flash-baserede

SSD’er er et energibesparende alternativ, der eliminerer I/O-flaskehalsen både

med hensyn til databaseorienterede og mainstream-applikationer. Især NANDflash-teknologi

af SLC-typen (Single-Level Cell) er i stand til at levere den hastighed

og pålidelighed, som (erhvervsmæssige) applikationer har behov for.

Der er også ulemper ved flash. NAND-flash-hukommelse nedslides som følge

af gentagne skriveprocesser – hyppig skrivning af data til flash-chippen.

Flash lider desuden af “read-and-write-disturbed errors”, fysiske problemer

i chippen, hvor den ene celle medfører fejl i nabocellen.

internettet. Udviklingen

har været i gang gennem

nogen tid og fortsætter med

uformindsket styrke.

Andre markedssegmenter,

der for alvor har taget

netværkslagring til sig, er

videoovervågningsmarkedet

og underholdningsbranchen.

Uanset om levende billeder

via IP benyttes til sikkerhedsformål,

til udsendelse

eller til digital distribution

af film, er der et åbenbart

behov for storage.

STORAGE NYT

Endelig er billeder og foto også en drivkraft bag brugen af lagring, især inden for

sundhedssektoren og markedet for sociale netværk. Sundhedssektoren arbejder

i stigende omfang med arkivsystemer til (røntgen)billeder og andre patientinformationer,

mens de sociale netværk vokser, således at den enkelte persons

“digitale aftryk” øges.

FØRSTE PLATINU

Proact kan som den første partner i Danmark nu

også yde support på Hitachi Data Systems produkter.

”Vi er rigtig stolte over at være den først og eneste partner,

der har opnået den højeste partnerstatus hos Hitachi Data

Systems (HDS). Nu kan vi levere en samlet løsning på HDS

produkter.”


Private mail og feriebilleder

koster virksomhederne penge

Det fremgår af Proacts årlige undersøgelse "Storage Barometer", at 2/3del

af alle virksomheder og 56 procent af alle myndigheder ikke har nogen

retningslinjer for upload af private dokumenter, herunder feriebilleder. Derved

øges omkostningerne til storage og sikkerhedskopiering unødvendigt. En

fjerdedel af alle adspurgte oplyser, at skønsmæssigt 10-20 procent af deres

digitale informationer vedrører private dokumenter. Og ifølge undersøgelsen

bruger myndigheder det i større grad til privat dokumenter end hos de private

virksomheder.

48 procent af

organisationerne pålægger

brugerne at rydde op i

gamle filer.

Informationer, der er vigtige for organisationer,

beskyttes i det væsentlige

af retningslinjer på papir. Ifølge

Storage Barometer har 70 procent

af myndighederne og 48 procent af

virksomhederne fastsat regler for

arkivering af (vigtige) informationer.

Under halvdelen dvs. 45 procent af dem har et it-baseret arkivsystem i brug til

automatisk arkivering af data som f.eks. mail og dokumenter.

Fra et compliance-synspunkt giver retningslinjer for arkivering ingen mening,

så længe retningslinjerne ikke understøttes af it. Desuden repræsenterer

information i mange virksomheder en så stor værdi, at man ikke bør acceptere

nogen som helst risici.

20 % private data

80 % forretningsdata

Det er ikke så underligt, at

virksomheder og myndigheder

mister vigtige informationer.

Blandt de adspurgte virksomheder

fortæller 48 procent, at

de løser storage-problemer

ved på adhoc-basis at pålægge

medarbejderne at slette

gamle data og/eller private

dokumenter fra centrale systemer.

Derved øges risikoen for,

at medarbejderne uforvarende

kommer til at slette vigtige

data ved en fejl.

Proact undersøger periodisk,

hvordan erhvervsmæssige

brugere og myndigheder i

Danmark håndterer deres

voksende informationsmængder.

Proacts konsulenter har været igennem et uddannelsesforløb hos Hitachi

Data Systems (HDS), hvilket betyder, at vi nu også kan tilbyde support på

alle HDS’s produkter. Med uddannelsen er vi blevet certificeret som Platinum

Service partner, hvilket er den højeste status, der er muligt at opnå som partner.

Vi er rent faktisk den første og eneste partner i Danmark, der har denne

status, og det er vi meget stolte over.

Proact som eneste kontakt

Rent praktisk betyder det, at Proact er single point of contact, og det er vel

at mærke med dansktalene konsulenter. Med vores nye status har Proact

en dybdegående viden til at gennemføre både salg, service og support som

Har RAID sin

bedste bedste tid tid bag sig? sig?

Mere end 3 procent af alle harddiske udviser

korruptionsproblemer i de første tre leveår. RAID

(Redundant Array of Independent Disks) har hidtil

givet sikkerhed for, at der ikke gik data tabt, men

den sikkerhed er ved at lakke mod enden.

Storage Nyheder

For ca. 30 år siden så RAID dagens lys, og flere harddiske

blev koblet sammen for at kompensere for den enkelte disks

begrænsede pålidelighed. De sammenkoblede diske sikrede

kontinuitet og gav garanti for, at man ikke mistede data. I 2010

bortfalder sikkerhedsgarantien for RAID, fordi vi i mellemtiden vil

være trådt ind i terabyte-æraen.

I fjor nåede kapaciteten af diskdrev med 2 TB et nyt klimaks, en kapaci

tet, der vil blive fordoblet endnu engang i de kommende halvandet til to

år. Fra et numerisk synspunkt har RAID dermed helt klart nået et vendepunkt,

idet flere bit medfører større risiko for korruption. Konkret betyder

det, at man med syv harddiske i en RAID-løsning selv kan regne sig frem

til en fejlprocent i harddiskenes første leveår på 20 procent.

RAID 5 er på det seneste blevet anset for en pålidelig løsning til sikkerhedskopiering

og disaster recovery. Med RAID 6 mener nogle storageleverandører

sågar, at de er i stand til at tænke forud, men inden for et

par år vil også RAID 6 støde på de numeriske begrænsninger.

Grænsen på 1 terabyte

blev det første søm i

RAIDs ligkiste.

Er tiden ved at være inde til at erklære

RAID for afgået ved døden? På ingen

måde. Der er masser af applikationer,

hvor RAID fortsat kan spille en rolle.

F.eks. med hensyn til applikationer, der

kan benytte RAID til at forøge I/O-

ydelserne. Også mindre storage-applikationer, f.eks. på under 1 terabyte,

vil fortsat kunne gøre effektiv brug af RAID.

ToP STORAGETRENDS

1. Solid State Disk

2. Thin provisioning

3. Data deduplikering

4. Scale out architecturen

5. Cloud storage

6. Storage tiering

7. Applikationsintegration

8. Storagevirtualisering

9. Unified storage

10. FCoE

11. Datakryptering

* Kilde: Hitachi Data Systems, Q4 2009

M SERVICE PARTNER I DANMARK

en samlet løsning på HDS produkter. Det betyder, at Proact er med i hele

processen fra start til slut, for at sikre jer et stabilt it-miljø. Vores eksperter

kan indledningsvis rådgive om de forskellige løsninger, og hjælpe jer med at

træffe det rigtige valg. Vi er ligeså med i implementeringsfasen, hvor vores

konsulenter hjælper med at få udstyret til at køre, og endelig bistår vi med

support døgnet rundt – året rundt.

STORAGE. We secure mission-critical information

5


6 Arkivering

EKSTERN ARKIVERING

Lad arkivering løse restore-problemerne

Det er nok de færreste, der tænker over det til daglig, men det er restore og ikke backup, der er afgørende,

når uheldet er ude, og der sker et nedbrud i datacenteret. Alt for mange virksomheder løber stadig ind i

restore-problemer, fordi de overser det faktum, at jo færre data, der skal reetableres, jo hurtigere er man

på banen igen.

Arkivering forstærker din restore, men hvordan hænger det egentlig sammen?

Forklaringen er enkel: Jo mindre aktive data der skal reetableres, jo

hurtigere er data tilgængelige

igen efter et nedbrud. Ved at

arkivere eksempelvis gamle

e-mails vil typisk 70 til 80

procent af datamængden

på en e-mailserver kunne

fjernes fra den aktive del

af mailsystemet og skal

derfor ikke kopieres tilbage

i tilfælde af nedbrud.

Mange e-mails indeholder

vedhæftninger, og de

optager værdifuld plads.

Desuden viser undersøgelser,

at vedhæftninger har

en meget kort levetid som

aktive dokumenter, og disse

kan derfor med fordel flyttes et andet sted hen – dog således at brugeren

stadig har adgang til dem uden at skulle lave for mange krumspring.

det vigtigste først

Et større dansk dagblad mistede for nogle år siden pludselig alle data, som

lå på det interne storage-system. Systemet var optimeret således, at det

kunne tage hurtig backup, men da man efter nedbruddet begyndte at reetablere

data, var det første, som blev gendannet, et billedarkiv over politikerne

på Christiansborg. Billederne af 179 politikere var temmelig irrelevante den

skæbnesvangre søndag. Det, journalisterne i virkeligheden havde brug for,

var dagens artikler og annoncer, og tålmodigheden blev sat på en gevaldig

THE HITACHI WAy

- udret mere for mindre

En af de største udfordringer, virksomheder står overfor netop nu, er at få mest

muligt ud af deres storage-infrastruktur. Hos Hitachi Data Systems løser de

denne udfordring med konceptet The Hitachi Way.

Alle forretningsbehov på én integreret platform

Kernen af Hitachis storage-koncept, The Hitachi Way, er en service-orienteret

tilgang, hvor virtualisering og et fælles management interface er omdrejningspunktet

for implementeringen af forskellige storage-services såsom backup og

restore, arkivering, disaster recovery, dataklassificering samt muligheden for

datasøgning på tværs af storage-systemer og applikationer.

Kun Hitachi Data Systems tilbyder en komplet storage-platform, der ud fra krav

til serviceniveau understøttes af gennemprøvet hardware, software og services

til implementering.

I modsætning til mange andre udbyder gør Hitachi Data Systems op med den

silobaserede tilgang, som medfører øget kompleksitet, og som øger omkostningerne

ved at indeholde enkeltstående løsninger til forskellige behov såsom

arkivering, backup, virtualisering etc.

STORAGE. We secure mission-critical information

prøve hos alle, lige fra redaktionssekretærer, journalister, typografer og helt

ud til trykkerihallen, hvor budene stod og ventede med deres cykler.

1

Med Hitachis arkiveringsplatform kan man

arkivere data fra flere forskellige applikationer

og platforme i ét samlet arkiv. Udover

at nedbringe den aktive datamængde giver

det mulighed for at søge på tværs af dokumentformater

og f.eks. finde alt, der vedrører

et bestemt kundenummer – uanset

om det ligger i et regneark, tekstdokument

eller som en del af en e-mail. Hitachi Data

Discovery Suite (HDDS) finder det. For hvis

du ikke kan finde det, så er det der ikke.

Havde dagbladet valgt at

arkivere sine data, alt efter

hvor ofte de blev brugt eller

efter, hvornår de var blevet

oprettede, kunne avisen

have været i luften efter

få timer og ikke efter fire

dage, som blev tilfældet.

I moderne regulerede

forretningsmiljøer er der

et udbredt ønske om at

kunne søge efter e-mails

og efterleve regulativer om

henlæggelse og sletning af

data. Samtidig kræver god

virksomhedsledelse, at man hurtigt og smertefrit kan søge i og efter relevante

dokumenter. Hitachi Content Platform-system er et rigtig godt bud på

en sådan søgefunktion, der gør det muligt at finde produktions- og arkivdata

hurtigt og effektivt på tværs af applikationer og formater.

Fordele ved arkivering fra Hitachi data Systems

Hurtig datasøgning

Enestående datasikkerhed

øget konkurrenceevne

Skalerbarhed og dermed fremtidssikret arkivkapacitet

Bedre sikkerhed for efterlevelse af myndighedskrav

Det, der gør The Hitachi Way unik, er, at konceptet tilbyder fleksibilitet til at

udnytte teknologierne på utallige måder og således understøtte de skiftende

forretningsbehov på en enkelt integreret platform.

Om The Hitachi Way

The Hitachi Way (Services Oriented Storage) er et komplet koncept, der

afstemmer storage-ressourcer med forretningens behov og introducerer

Service Oriented Architecture i storage-platformen.

Arkitekturen binder virksomhedens eksisterende storage-infrastruktur

sammen til en fælles og homogen platform, der samler alle storage-discipliner

ét sted.

Hitachis teknologi tilfører eksisterende udstyr den nyeste funktionalitet

og centraliserer administrationen af storage-ressourcerne i et interface

på tværs af forskellige storage-fabrikater.

Opstillede politikker sørger for, at højaktive data automatisk flyttes til

de hurtigste diske og inaktive data arkiveres. En væsentlig gevinst er, at

restore- / backup-tiden reduceres betydeligt, da inaktive data flyttes til

arkivet. De fleste data er inaktive allerede efter 45 dage.


INTERN VIRTUALISERING

Udnyt dit fulde potentiale

Størstedelen af alle virksomheder

oplever netop nu et stigende pres på

storage-arkitekturen, hvor især ustrukturerede

data som billeder, video, rapporter,

kontrakter, film og dokumenter

vokser og kræver nye investeringer i

kapacitet. Men sådan behøver det ikke

være.

Med intern storage-virtualisering kan

man genvinde storage, der tidligere

var udnyttet på en ineffektiv måde,

og dermed kan virksomheder få frigivet helt op til 70 % af deres storagekapacitet

i den eksisterende arkitektur ved hjælp af thin provisioning.

Virtuelle harddiske på få minutter

I dag er det muligt at allokere mere kapacitet, end der rent faktisk er tilgængeligt,

i et storage-system. Ved hjælp af thin provisioning-teknologi kan man

oprette flere virtuelle harddiske, end der er plads til på et fysisk drev, og det

skaber markante fordele.

Så længe den samlede forbrugte datamængde ikke overstiger den fysiske

kapacitet, vil hver enkelt server tro, at den har adgang til den fulde

pladsmængde. Først når applikationen begynder at skrive data, allokeres

kapaciteten. Det står i skarp kontrast til traditionelle storage-systemer, hvor

kapacitet allokeres på forhånd for de kommende tre til fire år.

Når der er brug for en ny virtuel harddisk, kan en administrator levere den

på få minutter, mens den fysiske udvidelse af kapaciteten kan ske i et roligt

og planlagt tempo – når behovet opstår.

Et eksempel

En virksomhed skulle udskifte sit eksisterende storage-system på 27 TB

efter tre år. Efter endt migrering fyldte virksomhedens data 13 TB på et

Hitachi AMS array, hvilket svarer til en besparelse på cirka 51 %. Den ledige

kapacitet kunne genbruges med Hitachis avancerede virtualiseringsteknologi,

der allokerer kapacitet fra en fælles diskpulje. Det betød, at den mængde

kapacitet, som ikke blev brugt eller tilbagekaldt, kunne genbruges til andre

applikationer. Reclaim-funktionen i Hitachi Dynamic Provisioning frigiver

således slettede data, og den ledige kapacitet kan efterfølgende tildeles

andre applikationer.

Fordele ved intern storage-virtualisering:

Frigør dårligt udnyttet storage

Mulighed for udvidet kapacitet efter behov

Smartere udnyttelse af kapaciteten

Genvindelse af op til 70 % i den eksisterende arkitektur

Mulighed for at udsætte investeringer i ny kapacitet

Lettere administration og højere effektivitet

Virtualisering 7

Er man på udkig efter nye måder at få mere ud af sin storage-kapacitet på, er det en god ide at kigge

nærmere på virtualisering. I dag kan virksomheder genvinde helt op til 70 % af deres eksisterende storage

ved at lagre og administrere data med intern storage-virtualisering. Teknologien skaber mere plads og

mindre arbejde – og det gør virksomhederne i stand til at udskyde nye investeringer i kapacitet i flere år.

Tiered storage

Hitachis virtualiseringskoncept giver mulighed for at oprette flere thin provisioning-puljer med

forskellige profiler. Det kan være kapacitet baseret på high performance flash-diske, SAS-diske eller

high capacity SATA-diske. Efterfølgende kan data flyttes mellem de forskellige typer af kapacitet og

derved opnås en yderligere kapacitetsbesparelse. Flytter man blot 25 % data fra SAS-diske til SATAdiske,

kan man opnå en væsentlig besparelse, da prisen per GB på SATA-diske er markant lavere. Det

unikke ved Hitachis system er, at tilpasningen kan ske online og uden nedlukning af applikationen.

Full provision

Ved traditionelt SAN med full provisioning får hver enkelt server tildelt en disk

(LUN) på 300 GB. De 300 GB bliver fysisk allokeret ud af den samlede diskpulje.

Dermed bliver den samlede diskpulje allokeret til 1,2 TB. Det efterlader kun 800

GB (ud af de 2 TB) tilbage til nye diske (LUNS).

Thin provision

Ved SAN med thin provisioning præsenteres serveren for en virtuel disk (LUN)

på 300 GB, men fysisk bliver der kun allokeret det som den enkelte server rent

faktisk forbruger. Dermed bliver der ud af den samlede diskpulje allokeret 60

GB. Dette efterlader 1,94 TB tilbage til nye diske (LUNS).

STORAGE. We secure mission-critical information


8 50 % mindre storage

GARANTERET 50 % MINDRE

SToRAgE I VIRTUELLE MILjØER

I fjor introducerede NetApp et “50 % Virtualization Guarantee”-program. Programmet giver

købere af NetApp-udstyr garanti for, at de i et virtualiseret miljø kan reducere den nødvendige

storage-kapacitet med 50 procent i forhold til traditionel storage. Hvis I ikke kan opnå det,

godtgør NetApp forskellen.

NetApp benytter programmet til at sænke kundernes tærskel med hensyn

til at investere i storage-effektivitetsteknologi kombineret med virtuelle

server- og pc-miljøer baserede på VMware, Microsoft eller Citrix. Hvordan

kan NetApp garantere sådan en reduktion? Bl.a. takket være teknologier

som thin provisioning, deduplikering, RAID Double Parity (DP) og

snapshots, der alle findes i hele produktsortimentet.

Deduplikering

Ved deduplikering slettes redundante

kopier af datablokke fra primære

storage-, arkiv- eller

sikkerhedskopieringssystemer.

Thin provisioning

Metode, hvor storage-kapacitet ganske vist er

synlig og tilgængelig for en applikation, men

i virkeligheden først allokeres, når denne er

nødvendig af hensyn til vækst. Just-in-timeprovisioning

leveres således på basis af en

storage-on-demand-model i selve arrayet.

RAID Double Parity (DP)

Denne teknologi giver samme beskyttelse

som RAID 10 til omkostningerne ved RAID

5. Yderst vigtig på grund af den stigende

risiko for dobbelte diskfejl som følge af

stadig større diske med tilhørende

længere rebuild-tider.

Hvad går programmet ud på?

Garanti for, at storage-kapaciteten i virtuelle miljøer kan reduceres med 50

procent (i forhold til V-Filers 35 %) i forbindelse med traditionelle storagesystemer.

Hvordan fungerer det?

Kunderne får som led i programmet hjælp til at opnå reduktionsprocenten

ved hjælp af best practises, Professional Services-støtte og brug af NetApp

Storage Efficiency Calculator til det eksisterende miljø.

STORAGE. We secure mission-critical information

PRoACT er en af de 10 største

NetApp forhandlere over hele

verden. Vi har det højeste

certificering niveau ( “STAR”) og

vi har med succes i de seneste

år implementeret mere end

1000 systemer, hvoraf nogle med

mere end 1 PB (petabyte).

Hvis en kunde ikke kan opnå reduktionsprocenten, så støtter NetApp

kunden med konsulentydelser og eventuelt gratis opstilling af

yderligere storage-kapacitet, indtil det ønskede niveau er nået. Ved

NetApps V-serie udgør procenten i øvrigt 35 procent, idet der i disse

arrays benyttes underliggende diskkapacitet og/eller storage-arrays af

andre fabrikater.

FlexClone

Zero-impact-cloning: Kopier kan

meget hurtigt oprettes og optager

kun plads svarende til de

efterfølgende ændrede

diskblokke.

Thin replication

Replikering foretages også på grundlag

af snapshot-teknologi, men baserer sig

udelukkende på flytning af ændrede

diskblokke mellem medier.

Og hvis det i sidste ende ikke lykkes?

Så får de en godtgørelse svarende til den endelige kapacitetsforskel.

Til hvilke produkter?

FAS 2020, FAS2050, FAS3020, FAS3040, FAS3050, FAS3070, FAS3140,

FAS3160, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080 og NetApps Vserie.

Gælder ikke for S-serien og VTL-systemer.

Flere oplysninger? www.netapp.com/guarantee.

Snapshots

NetApp gør ikke brug af “copy on write”

og kan derfor vedligeholde mere end

255 snapshot per diskenhed, uden at

det går ud over performance: en unik

og patenteret metode.


PARTNER NYT

DATADOMAIN

FORBEDRER

SIT SORTIMENT

Data Domain nyeste high-end produkter DD880 er baseret

på en dataløs kontroller. Kontrolleren bruges kun

til operativsystemet og behandlingen af deduplikerede

data, der hviler på eksterne hylder. Denne

modulopbygning giver brugerne mulighed

for at tilføje hylder, når de har behov

for kapacitet, eller bytte kontrolleren til

en ny generation uden at migrere data,

hvis der er behov for mere effektivitet.

DD880-serien starter på 16 TB rådata og

skalerer op til 192 TB.

EMC VARSLER

ATMOS-CLOUD

-KONCEPT

EMC har til hensigt at træde ind på markedet

for cloud-storage med sit koncept

“Atmos”. Dette vil blive baseret på InfiniFlex 10.000

disk-arrays opbyggede af x64-baserede controllere

og SATA-drev med tilnavnet “Hulk”. Med Atmosstorage-clouden

får virksomheder mulighed for

at gemme data sikkert i EMC-datacentre, og med

Atmos compute-clouden muligheden for at køre

virtuelle servere og applikationer i samme datacentre.

Inden for Atmos afregnes forbruget således:

GHz-timer processorkraft, GB-timer hukommelse

og GB-VM-dage storage. Og hvilken hypervisor baseres

denne ydelse sig så på? Godt gættet: den er

fra datterselskabet VMware.

ZFS FÅR

KOMPRESSION

ZFS, det stærke open-source-filsystem, oplever en voksende skare af tilhængere.

Det giver end-to-end-dataintegritet, massiv skalerbarhed, optimal

brug af SSD og diskpulje storage-model. Takket være sidstnævnte elimineres

begrebet diskenhed og dermed de tilhørende problemer med diskpartition,

provisioning og båndbredde. ZFS kender ikke til filsystemkontroller, er selvoprettende

og yder selv beskyttelse mod triple disk failures. Desuden reparerer

det opståede fejl med disk-scrubbing baseret på 256-bit-kontrolsummer.

Antallet af snapshots, kloner, filer, link og mapper er ubegrænset, og som den

seneste prik over i’et er der for nylig blevet tilføjet kompression.

NEXSAN LANCERER

HIGHLY EFFICIENT

STORAGE

Nexsan har fordoblet kapaciteten af sit hæderkronede SATABeast lagersystem

fra 42 TB til 84 TB på blot 4U rackplads. Det er tydeligt, at leverandøren

er ved at bringe sig i front inden for strømforbrug og harddisk densitet.

Nexsans R&D fokuserer stærkt på egenskaber som vibration, luftcirkulation

og MAID-teknologi. Med hensyn til sidstnævnte kan leverandøren på hele sit

storage-sortiment tilbyde sin egen AutoMAID-teknologi i ikke mindre end fire

“vægtklasser”, så det er muligt at sænke energiforbruget med op til 70 %.

Det opnås ved at lade diskene “sove” successivt dybere, i takt med at de

benyttes mindre.

RIVERBED

GÅR VIRTUELT

SAMT OPTIMERER PÅ

CITRIX-PROTOKOLLEN

Partner nyt 9

Riverbed har varslet en virtuel version af deres

Steelhead produkt som bruges til at optimere

bl.a. iSCSI trafik i en storagecloude. Med denne

løsning, kan virksomhederne installere virtuelle

Steelheads til servere som de forbinder

til storagecloude. I en sådan konfiguration kan

serveren sende og få optimeret datatrafik til og fra storage-ressourcer

i storagecloude. Riverbed har gjort en del

for at optimere på Citrix ICA protokollen - op til 40 %

hurtigere svartider og 83 % reduktion i båndbredde.

NETAPP

FORTSÆTTER

MED AT STYRKE

INTEGRATION

MED VMWARE

NY ARKIVERINGSPLATFORM

FRA HITACHI

Nu lancerer NetApp tre nye funktionaliteter til VMwaremiljøer.

Virtual Storage Konsol er et plug-in til VMware

vCenter, der gør det muligt at administrere og overvåge

NetApp-løsninger i de samme værktøjer, der anvendes

til administration af VMware. SnapManager® for Virtual

Infrastructure, som automatisere databeskyttelse

ved at gøre NetApp SnapshotTM og SnapMirror® tilgængelige

som funktioner til virtuelle maskiner. Endelig

forenkler Rapid Cloning Utility – en anden vCenterplug-in

– kloning af virtuelle maskiner, hvor det er

muligt at udrulle flere hundrede virtuelle servere eller

pc’er på få minutter.

Behovet for at genfinde data bliver større og større. Jo mere data der er at

lede i, jo større bliver opgaven. Derfor har Hitachi lavet arkiveringsplatformen

HCP (Hitachi Content Platform), som er bygget på åbne standarder. Det giver

mulighed for at genfinde data på tværs af operativsystemer og applikationer.

Ved hjælp af HDDS (Hitachi Data Discovery Suite) kan der søges data med et

bestemt indhold frem, uanset om de kommer fra forskellige kilder eller ligger

i forskellige formater. Det er f.eks. muligt at søge på et kundenummer og så

dukker alle relevante dokumenter op, uanset om det er tekstbehandling, regneark,

e-mail eller hvilket andet format data måtte ligge i. HCP giver samtidig

mulighed for at sætte politiker op for, hvor længe data skal gemmes og kan

sørge for at data ikke kan slettes, før disse politiker tillader det.

SYMANTEC OMFAVNER

EXHANGE 2010

Symantec har tilføjet support af Exchange 2010 til sine backup- og arkiveringsprodukter.

Enterprise Vault 8.0 giver direkte “træk-og-slip”-adgang til

Outlooks arkiv, således at brugerne ikke længere behøver ty til “genveje” fra

deres mailboks. Desuden understøtter Symantecs backupprodukter de nyeste

release af Microsoft operativsystemer og heriblandt HyperV. En ting man bør

være opmærksom på inden for NetBackup, Backup Exec og Enterprise Vault er

elimineringen af duplikerede data inden for applikationer som Exchange 2010

og SharePoint. Desuden har de nye versioner også mulighed for granulær gendannelse

af mail, filer og mailbokse samt offentlige og private

mapper i Exchange 2010.

STORAGE. We secure mission-critical information


Private mail og feriebilleder

koster virksomhederne penge

Det fremgår af Proacts årlige undersøgelse "Storage Barometer", at 2/3del

af alle virksomheder og 56 procent af alle myndigheder ikke har nogen

retningslinjer for upload af private dokumenter, herunder feriebilleder. Derved

øges omkostningerne til storage og sikkerhedskopiering unødvendigt. En

fjerdedel af alle adspurgte oplyser, at skønsmæssigt 10-20 procent af deres

digitale informationer vedrører private dokumenter. Og ifølge undersøgelsen

bruger myndigheder det i større grad til privat dokumenter end hos de private

virksomheder.

48 procent af

organisationerne pålægger

brugerne at rydde op i

gamle filer.

Informationer, der er vigtige for organisationer,

beskyttes i det væsentlige

af retningslinjer på papir. Ifølge

Storage Barometer har 70 procent

af myndighederne og 48 procent af

virksomhederne fastsat regler for

arkivering af (vigtige) informationer.

Under halvdelen dvs. 45 procent af dem har et it-baseret arkivsystem i brug til

automatisk arkivering af data som f.eks. mail og dokumenter.

Fra et compliance-synspunkt giver retningslinjer for arkivering ingen mening,

så længe retningslinjerne ikke understøttes af it. Desuden repræsenterer

information i mange virksomheder en så stor værdi, at man ikke bør acceptere

nogen som helst risici.

20 % private data

80 % forretningsdata

Det er ikke så underligt, at

virksomheder og myndigheder

mister vigtige informationer.

Blandt de adspurgte virksomheder

fortæller 48 procent, at

de løser storage-problemer

ved på adhoc-basis at pålægge

medarbejderne at slette

gamle data og/eller private

dokumenter fra centrale systemer.

Derved øges risikoen for,

at medarbejderne uforvarende

kommer til at slette vigtige

data ved en fejl.

Proact undersøger periodisk,

hvordan erhvervsmæssige

brugere og myndigheder i

Danmark håndterer deres

voksende informationsmængder.

Proacts konsulenter har været igennem et uddannelsesforløb hos Hitachi

Data Systems (HDS), hvilket betyder, at vi nu også kan tilbyde support på

alle HDS’s produkter. Med uddannelsen er vi blevet certificeret som Platinum

Service partner, hvilket er den højeste status, der er muligt at opnå som partner.

Vi er rent faktisk den første og eneste partner i Danmark, der har denne

status, og det er vi meget stolte over.

Proact som eneste kontakt

Rent praktisk betyder det, at Proact er single point of contact, og det er vel

at mærke med dansktalene konsulenter. Med vores nye status har Proact

en dybdegående viden til at gennemføre både salg, service og support som

Har RAID sin

bedste bedste tid tid bag sig? sig?

Mere end 3 procent af alle harddiske udviser

korruptionsproblemer i de første tre leveår. RAID

(Redundant Array of Independent Disks) har hidtil

givet sikkerhed for, at der ikke gik data tabt, men

den sikkerhed er ved at lakke mod enden.

Storage Nyheder

For ca. 30 år siden så RAID dagens lys, og flere harddiske

blev koblet sammen for at kompensere for den enkelte disks

begrænsede pålidelighed. De sammenkoblede diske sikrede

kontinuitet og gav garanti for, at man ikke mistede data. I 2010

bortfalder sikkerhedsgarantien for RAID, fordi vi i mellemtiden vil

være trådt ind i terabyte-æraen.

I fjor nåede kapaciteten af diskdrev med 2 TB et nyt klimaks, en kapaci

tet, der vil blive fordoblet endnu engang i de kommende halvandet til to

år. Fra et numerisk synspunkt har RAID dermed helt klart nået et vendepunkt,

idet flere bit medfører større risiko for korruption. Konkret betyder

det, at man med syv harddiske i en RAID-løsning selv kan regne sig frem

til en fejlprocent i harddiskenes første leveår på 20 procent.

RAID 5 er på det seneste blevet anset for en pålidelig løsning til sikkerhedskopiering

og disaster recovery. Med RAID 6 mener nogle storageleverandører

sågar, at de er i stand til at tænke forud, men inden for et

par år vil også RAID 6 støde på de numeriske begrænsninger.

Grænsen på 1 terabyte

blev det første søm i

RAIDs ligkiste.

Er tiden ved at være inde til at erklære

RAID for afgået ved døden? På ingen

måde. Der er masser af applikationer,

hvor RAID fortsat kan spille en rolle.

F.eks. med hensyn til applikationer, der

kan benytte RAID til at forøge I/O-

ydelserne. Også mindre storage-applikationer, f.eks. på under 1 terabyte,

vil fortsat kunne gøre effektiv brug af RAID.

ToP STORAGETRENDS

1. Solid State Disk

2. Thin provisioning

3. Data deduplikering

4. Scale out architecturen

5. Cloud storage

6. Storage tiering

7. Applikationsintegration

8. Storagevirtualisering

9. Unified storage

10. FCoE

11. Datakryptering

* Kilde: Hitachi Data Systems, Q4 2009

M SERVICE PARTNER I DANMARK

en samlet løsning på HDS produkter. Det betyder, at Proact er med i hele

processen fra start til slut, for at sikre jer et stabilt it-miljø. Vores eksperter

kan indledningsvis rådgive om de forskellige løsninger, og hjælpe jer med at

træffe det rigtige valg. Vi er ligeså med i implementeringsfasen, hvor vores

konsulenter hjælper med at få udstyret til at køre, og endelig bistår vi med

support døgnet rundt – året rundt.

STORAGE. We secure mission-critical information

5


KUNDECASE

KUNDECASE

EFFEKTIVISERING AF SERVER-

ADMINISTRATIoNEN HOS DIR A/S

DIR A/S var ikke i tvivl om, at virtualisering var fremtiden i forhold til administrationen af virksomhedens

store server-park. Men skiftet fra fysiske til virtuelle servere var som ventet en kompliceret proces, og

DIR A/S fik brug for mere end en traditionel leverandør til at gennemføre den.

DIR A/S er et af Danmark hurtigst voksende hosting-centre. Ud over at tilbyde

traditionel hosting til det professionelle marked, er DIR samtidig en af landets

førende udbydere af total it-outsourcing. Særligt til mellemstore produktionsvirksomheder

som f.eks. trykkerier og møbelvirksomheder.

DIR overvåger og styrer en server-farm på cirka 500 fysiske servere, som

er placeret henholdsvis i hjertet af og lidt uden for Århus. Med så stor en

server-park følger en række udfordringer med hensyn til driften på grund af

DIR A/S’s relativt få ressourcer.

behov for reduktion af server-adminstation

I sommeren 2009 havde DIR A/S i et stykke tid diskuteret mulighederne for

at reducere behovet for server-administration. Derudover havde det længe

ligget i kortene hos DIR A/S, at virtualisering er fremtiden, og den endelige

beslutning om at skifte blev netop taget i sommeren 2009.

”Vi brugte en del tid på at definere, hvilket system vi havde brug for, og der

tegnede sig et behov for fire elementer: et underliggende disksystem, en infrastruktur

til håndtering af trafikken, nogle fysiske servere til at drive miljøet

samt et virtualiseringværktøj”. Ordene er Morten Skovgaards. Han er driftschef

hos DIR A/S og har i denne egenskab spillet en hovedrolle i forbindelse

med etableringen af samarbejdet mellem DIR A/S og Proact.

Virtualisering havde flere fordele

Argumenterne for virtualisering var talrige. Først og fremmest vejede de administrative

fordele tungt. Det ville blive lettere fra en konsol at styre et stort

antal servere, ligesom en enkelt server lynhurtigt kunne omkonfigureres eller

flyttes. Derudover var der en række miljøfordele og nogle bedre muligheder

med hensyn til disaster recovery.

Morten Skovgaard fortsætter: ”Det stod hurtigt klart for os, at det underliggende

system var enormt vigtigt. Det er fundamentet, alle de virtuelle maskiner

ligger på, og de skal naturligvis performe godt og må ikke sætte ud.”

krav om høj ydeevne, nem integration og deduplikering

DIR A/S besluttede sig på et tidligt tidspunkt for at basere deres nye system

på NAS. For at vi kunne udnytte det bedst muligt, havde de en række meget

specifikke krav, som systemet skulle leve op til.

”Vi ville have et system med en høj ydeevne og nem integration med virtuelle

værktøjer. Derudover ville vi gerne have en 10 gigabit forbindelse og muligheden

for at lave billeder, som vi kunne replikere ned på systemet i Mejlgade.

Sidst men ikke mindst ville vi have et system, som muliggjorde deduplikering.

For at matche disse krav valgte vi to NetApp NAS-systemer, som er

konfigureret lidt forskelligt. Det store system er vores primære, hvor vi bruger

det sekundære til back up og redundans”, fortæller Morten Skovgaard.

mORTEn SkOVGAARd, DRIFTCHEF HOS DIR A/S

Med Proact fik vi først

og fremmest en erfaren

leverandør, som har

prøvet det her mange

gange før.

Han uddyber, at selvom DIR A/S gik markedet efter med en tættekam og fik

en række tilbud fra forskellige leverandører, stod de med en kravspecifikation,

som reelt meget få leverandører kunne håndtere. Det var imidlertid

NetApp, der kom tættest på, og med den afklaring kunne DIR A/S bevæge sig

videre.

Kundecase 11

Proacts var med igennem hele forløbet

”Næste skridt i processen var at gøre os klart, hvilket virtuelt set-up, vi ville

have. De forskellige leverandører kunne tilbyde en lang række features, og

det er lidt af en jungle at navigere i. Vi var på dette tidspunkt i dialog med to

leverandører, og vi var klar over, at vi ikke kun havde brug for en leverandør

i traditionel forstand. Vi havde også brug for rådgivning til at få sat systemet

rigtigt op”, siger Morten Skovgaard.

Selvom DIR A/S stadig var i dialog med en anden leverandør, faldt det endelige

valg på Proact.

”Med Proact fik vi først og fremmest en erfaren leverandør, som har prøvet

det her mange gange før. Det er selvfølgelig en stor fordel, men udover en

meget slagkraftig konfiguration har vi også fået en god, samlet pris på hele

forløbet – herunder Proacts konsulentydelser, som har spillet en afgørende

rolle igennem hele processen”, siger Morten Skovgaard.

Proact og DIR A/S har endnu ikke helt sluppet hinanden, men DIR A/S har

været meget tilfredse med samarbejdet.

nye funktionaliteten og mange fordele

”NetApps systemer indeholder en frygtelig masse funktionaliteter, som vi

gerne vil udnytte, men som det kræver yderligere opsætning og fintuning at

tage i brug. Alfa og omega er dog, at vores system kører nu. Vi kan håndtere

flere servere med det antal folk, vi har nu, og når vi får konverteret de fysiske

servere, kommer vi til at spare både strøm, køling og plads. Vi har allerede

et antal kunder, som bruger det nye system. Det kører som forventet, så vi er

glade og tilfredse”, slutter Morten Skovgaard.

Proacts løsning hos dIR A/S

Proact har leveret og installeret to NetApp-systemer hos DIR A/S i

form af en redundant løsning med NAS placeret på 2 forskellige

lokaliteter og asynkrone snapshots fra primært til sekundært

datacenter

Det er en fleksibel løsning med forskellige disktyper, så kunder med

krav til høj performance kan få opfyldt behovet, mens kunder med

behov for meget diskplads kan få dette til en fordelagtig pris på langsommere

disks

10G netværk sikrer systemet maksimal performance, hvor deduplikering

og thin provisioning giver bedst mulig pladsudnyttelse

Systemets tætte integration med VMware giver en simpel og ensartet

administration

Systemet gør det muligt at skrue op og ned for diskstørrelsen til fysiske

og virtuelle servere efter behov

STORAGE. We secure mission-critical information


12 Storage as a Service

‘PRoACT STORAGE-AS-A-SERVICE‘

Det er ikke længere nødvendigt at investere i storage-systemer: Du kan

rent faktisk købe storage og arkivering hos Proact som en ydelse. Du betaler

kun for den kapacitet, du udnytter, og til en fast pris per GB per måned.

Fleksibelt, sikkert og økonomisk.

datavækst er vanskelig at forudsige

Fordi den fremtidige nødvendige kapacitet er vanskelig at forudsige

foretrækker mange virksomheder en behagelig “størrelse for stor”. En

overinvestering som dræner likviditeten og skaber kritiske spørgsmål fra

organisationen. Hvor du over for dit elselskab ikke behøver anføre, hvor

mange standerlamper du har tænkt dig at tilslutte i de kommende år,

bliver du ved storage nødt til at tænke dig grundigt om. Og hvis du tager

fejl , medfører det ekstra infrastrukturomkostninger eller – endnu værre –

udskiftning af utilstrækkeligt skalerbart udstyr.

Ugennemsigtige storage-omkostninger

Ville det ikke være dejligt med en direkte, gennemskuelig sammenhæng

mellem dit storage-forbrug og dine omkostninger? Tænk, hvis du simpelthen

kunne viderefakturere storage til den enkelte afdeling afhængigt

af dens forbrug? Og at det står lysende klart for din økonomiafdeling og

STORAGE. We secure mission-critical information

FAQ STORAGE ON DEMAND

Hvad indgår der i en pris per Gb?

De samme elementer, som du normalt anskaffer:

hardware, software, installation og support. Men du

kan i stedet vælge at tilkøbe 4 timers on-site-support per

måned, omkostninger til placering af dit udstyr i et datacenter eller simpelthen

lade Proact administrere hele molevitten.

Er det mærkeafhængigt?

Nej, ikke hos Proact. For alle mærker i vores portefølje kan vi tilbyde storageas-a-service,

forudsat der er et måleligt forbrug heraf (f.eks. ikke udelukkende

backup-software).

Hvordan varierer kontrakternes løbetider?

Det bestemmer du selv. De fleste virksomheder foretrækker 4 eller 5 år,

men længere eller kortere løbetider er også mulige. Selvfølgelig bliver prisen

lavere ved en længere løbetid.

Hvor kommer udstyret til at stå henne?

Det bestemmer du selv. Hos dig on-site, i et datacenter eller en kombination

af disse. Proact har kontakter til næsten alle anerkendte datacentre

i Danmark, kan placere dit udstyr her og nemt indregne det i prisen

per GB.

Hvad sker der, hvis jeg bruger mindre?

Hos Proact kommer du også til at betale mindre. I modsætning til andre

ledelse, hvad storage koster eller kommer til at koste virksomheden om

året? Det er årsagen til, at størstedelen af vores kunder nu foretrækker

storage-on-demand. Hos Proact kalder vi det for Storage-Service-Provider-konceptet.

Var du god til at forudse din datavækst gennem de seneste 5 år?

Det var mange af dine kolleger ikke. Det er ikke spor underligt: I mange

virksomheder ser data ud til at vokse hurtigere end forventet. I de kommende

år bliver væksten på 10, 20, 50 eller måske ligefrem 100 %?

Sandsynligvis ved du det ikke med sikkerhed. I Storage-Service-Providerkonceptet

er det heldigvis ikke nødvendigt: Du afregner simpelthen for

de GB, du bruger. Budgettering og intern beslutningstagning bliver en del

nemmere med en fast pris per GB per måned. Desuden påskønner mange

økonomiansvarlige den kendsgerning, at udstyret nu ikke skal optages i

balancen.

storage-tjenester tilbyder Proact en ægte utility-model, der kan sammenlignes

med det, du er vant til for gas, vand og el: Hvis du forbruger mindre,

betaler du også mindre.

Hvad sker der, hvis jeg vil væk fra Proact?

Vi kan på forhånd aftale, hvordan vi migrerer dine data til en anden løsning,

også en af konkurrenternes. Du kan altså komme væk fra os og, endnu

vigtigere, du ved, hvordan.

kan jeg også overlade valget af mærke til Proact?

Ja. Du kan selv vælge blandt (en kombination af) mærker fra vores portefølje,

men du kan også overlade valget til os og nøjes med at anføre, om du

ønsker Gold, Silver eller Bronze niveau. Og hvis vi træffer valget for dig,

bliver væsentlige vilkår (f.eks. responstider, skalerbarhed og oppetid)

selvfølgelig fastsat fordelagtigt.

Hvordan fungerer faktureringen?

Meget simpelt. Proact måler dit forbrug hver måned på et fast

tidspunkt. Gennemsnittet af tre på hinanden følgende måneder anses

for dit månedlige forbrug i perioden.

Skal jeg til at snakke med en bank eller et finansieringsselskab?

Nej. Størrelsen af vores omsætning tillader os at tilbyde storage-as-aservice

uden at inddrage en finansvirksomhed. Du indgår altså en

kortfattet og overskuelig kontrakt, med os.


VIRTUALISERING

Storage virtualisering lægger et abstrakt lag oven på de

komplekse underliggende storage-elementer som f.eks.

diskdrev, RAID og cache. Fordelen er, at det medfører

nye funktionaliteter og skaber ensartethed i det hetero

gene underliggende storage-lag ved at adskille hard

waren og den logiske præsentation af denne.

Blok- og diskvirtualisering har været kendt gennem læn

gere tid med funktionaliteter som brug af snapshot – en

enkel løsning til lokal sikkerhedskopiering som “forreste

forsvarslinje”, cloning, thin provisioning og ILM-lignende

(Information Lifecycle Management) teknologier.

Fil- og båndvirtualisering

Fil- og båndvirtualisering er knap så kendte. Filvirtualisering

har egenskaber, der kan sammenlignes med

blokvirtualisering. Nøglen til at benytte virtualisering i

filmiljøet filmiljøet er GNS GNS (Global Name Space), hvor relationen

mellem brugeren og den bagvedliggende fysiske

Virtualisering 13

NetApp lancerer Rapid Cloning Utility version 2.1

Rapid Cloning Utility (RCU) er en vCenter-plug-in,

som systemadministratorer kan udnytte til at

oprette og lynhurtigt kopiere virtuelle maskiner

og datalagre fra VMware.

Værktøjet er gratis og arbejder sammen med NetApp FlexClone.

Koblingen med FlexClone gør det muligt at kopiere en fil hundrede

Hvor meget storagekapacitet kan du spare ved at have et

virtuelt server-miljø? Ta’ testen på www.proact.dk/sec

HEnRIk WAHLSTRøm HAnSEn

øKONOMICHEF

gange hurtigere, dvs. på få minutter, uden at der lægges yderligere

beslag på storage-kapaciteten. I forhold til version 2.0 indeholder den

for nyligt lancerede Rapid Cloning Utility 2.1 et antal nyheder. En væsentlig

forbedring er understøttelsen af Fibre Channel og iSCSI og dermed den

bredere anvendelighed i storage-miljøet – NFS (Network File System)

understøttedes i forvejen.

Ikke alene kan virtuelle servere og pc’er klones lynhurtigt i VMFS (Virtual

Machine File System) – RCU kan også administrere deduplikering og tilpasse

formatet af NFS-datalagre. NetApps Rapid Cloning Utility version 2.1 kan

downloades gratis fra siden “Download Software” på http://now.netapp.com.

Storage-virtualisering: smag og behag

Gennembruddet for virtuelle servere har også sat skub i storage-virtualisering.

Virtualiseret storage forbedrer storage-effektiviteten, -stabiliteten og -ydelserne,

men forenkler samtidig administrationen.

filserver brydes. Enheder, der giver denne mulighed,

som f.eks. ARX fra F5 (det tidligere Acopia) muliggør

migration, tiered storage, replikering og load balancing

mellem filservere, uden at brugeren mærker noget til

det. De udgør også en yderst interessant løsning til

heterogene filmiljøer i stor skala.

Båndvirtualisering kendes fra mainframe-miljøer. I opensystems-verden

er det relativt nyt, mens sortimentet hos

flere og flere producenter i dag omfatter VTL’er (Virtual

Tape Libraries). Et VTL er et diskbaseret lagersystem,

der simulerer et båndbibliotek ved at tilbyde virtuelle

“kortlæsere”, “drev” og “bånd” samt “båndformater” til

sikkerhedskopieringsapplikationen. Fordi den virtualiserede

løsning opfører sig som et bånd, er den nem at

implementere. Brug af diske i en sådan løsning sikrer

stabilitet, højere sikkerhedskopierings- og gendannelses

performance samt (afhængigt af leverandør) også

deduplikering.

STORAGE. We secure mission-critical information


14 It-udsagn

TALUDSAGN

1 milliard Så mange ny poster tilføjes der hver

time til Wal-Marts datawarehouse

975 Størrelsen af det digitale univers

i exabyte ultimo 2009

20 Finanssektorens procentdel af it-udgivelser på verdensplan

40 Antallet af terabyte i sekundet, der frembringes

af CERNs Large Hadron Collider (LHC)

6 Finanssektoren i procent af det

digitale univers

70 Den procentdel af det digitale univers,

der er oprettet af privatpersoner

128 Størrelse af et RFID (Radio

Frequency Identification)-signal i bit

10 Forholdet mellem medie- og underholdningsbranchens bruttonationalprodukt

på verdensplan og dennes andel af det digitale univers

1 Elforbruget i kW per

serverrack serverrack i 2000

2 Omfanget i terabyte af de geologiske rådata,

der hver dag frembringes af Chevron

20 20 Skønnet elforbrug i kW per

serverrack, som eksisterende

datacentre er indrettet til

45 Antal gigabyte per person på kloden

3,5 Forbrugernes følsomhed på en skala fra 1

til 10 med hensyn til besparelser på (brug

af) bredbåndsinternet

5 Antallet af overvågningskameraer i

Storbritannien i millioner

300 Antallet af exabyte, der

hvert hvert år år frembringes frembringes af af CERN CERN


Proact er en international virksomhed, der siden

1994 har været aktiv på storagemarkedet. Vi har 19

filialer i 8 lande - Danmark, Estland, Finland, Holland,

Letland, Litauen, Norge og Sverige. Og vi har til

hensigt at fortsætte vores internationale udbredelse

i nabolandene i Europa. Her på siden kan du læse

om de seneste nyheder fra hele Proact-koncernen.

PRoACT VækSTER På TRoDS AF VIgENDE MARkED

På trods af finanskrise og generel afmatning har Proact-koncernen øget både

omsætning og resultat i 2009. Koncernen omsatte for en lille milliard (950

mio.) DKK og øgede både omsætning og resultat før skat med tyve procent

i 2009. Faktisk er lønsomheden gået op i seks af Proact-koncernens i alt

otte lande. Vores vækst har fundet sted på et storage-marked, som ellers er

svundet med 1 procent i samme periode ifølge IDC.

Vi var usikre på, hvordan finanskrisen ville påvirke os i 2009. Vi har derfor

ind-ført flere omkostningsbesparende tiltag. Heldigvis har det vist sig, at det

netop er i vanskelige tider, at kunderne vender sig mod specialister som os

for at få mest muligt ud af it-budgetterne. Budgetter, som finanskrisen mange

steder har gjort store indhug i, hvilket er en af årsagerne til, vi har oplevet en

stigning i salget af vores kundetjenester.

Fortsat store forventninger til markedet

Ifølge en Gartner-rapport fra november 2009 vil der i perioden 2009-2013

blive købt og installeret 20 gange så meget storage som i 2008. I de næste

fem år forventer Gartner derudover en vækst i datalagring på 650 procent,

og 80 procent af alle data vil være ustrukturerede. På messen Gartner

ITExpo i november sidste år blev det netop fremhævet, at der er flere måder

at begrænse denne vækst på. De vigtigste teknologier til at opnå dette mål

vil ifølge Gartner omfatte thin provisioning, data deduplication, automated

tiering, HSM principper og virtual tape.

STæRkT RESULTAT I DANMARk

Også i Danmark kan vi tillade os at ranke ryggen efter et særdeles

flot resultat. I Danmark alene er Proact vokset med 22 % på omsætning

og 13 % på bundlinjen på trods af markedets generelle tilbagegang. Væksten

drives af fremgang på både service og systemsalg.

Samtidig overtog vi i Danmark virksomheden Orchestra Nordic per 1. september

2009. Overtagelsen har strategisk betydning for Proact og medfører

en mærkbar vækst i den danske filials aktiviteter. Orchestra Nordic havde

mindre end 10 ansatte, men der er tale om medarbejdere med indgående

kendskab til storage-teknologier og forskellige storage-producenter. Den

viden har virksomheden i de seneste år stillet til rådighed for en imponerende

portefølje af kunder med tilhørende support-aftaler. Det er netop den eksisterende

viden og kundemasse, der gør overtagelsen så interessant for Proact.

RASmUS RAAHAUGE nIELSEn

SALGSCHEF

JAkOb HøHOLdT

VICE PRESIDENT

SUPPLY MANAGEMENT

SøREn HOLm (som er skjult bagved)

SENIOR KONSULENT OG CTO MEDLEM

PROACT NYT

Proact-koncernen 15

SToRAgE- og SIkkERHEDSkoPIERINgSPLATFoRM

TIL LægEMIDDELVIRkSoMHEDEN BIoVITRUM

Proacts specialister har for lægemiddelvirksomheden Biovitrum udviklet en

virtualiseringsbaseret storage- og sikkerhedskopieringsløsning. Med den ny

platform opnår Biovitrum korte sikkerhedskopieringstider og en stærk formindskelse

af den nødvendige storage-kapacitet. Biovitrum har hovedkontor

i Sverige, men leverer farmaceutiske produkter til hele verden. Sikkerhedskopiering

og gendannelse blev indtil for nylig klaret med en traditionel båndløsning.

Den store mængde data – en normal sikkerhedskopiering fyldte hele

10-12 terabyte – og stærke vækst gjorde, at bånd ikke længere var tilstrækkelige,

så Biovitrum måtte ud at kigge sig om efter en ny storage-platform.

deduplikering, snapshot og cluster-teknologi

Med den implementerede løsning sparer Biovitrum en masse tid ved fremstilling

af sikkerhedskopier – tidsforbruget er reduceret fra over 24 timer til

nogle få minutter. Desuden er den nødvendige storage-kapacitet reduceret

kraftigt, bl.a. er diskpladsen takket være deduplikering i VMware-miljøet

reduceret med 60-70 procent. Endelig er der taget sikker hånd om disaster

recovery. Virksomheden stillede på forhånd visse betingelser. Således skulle

den eksisterende HP-storage integreres i den ny platform. Desuden ønskede

Biovitrum ikke at binde sig til en bestemt storage-producent, og derfor skulle

løsningen installeres fleksibelt. Til det formål benyttede Proact clusterteknologi

fra NetApp, hvor der ud over deduplikering også blev benyttet

snapshot-teknologi og spejling til at indrette Biovitrums sikkerhedskopiering

og gendannelse på en mere effektiv måde.

PRoACT INDgåR oMFATTENDE AFTALE MED

LITAUISk oLIESELSkAB

Proact har indgået en omfattende aftale med Mažeikiu˛ Nafta, Litauens

største olieselskab. Der er tale om en 5-årig aftale om levering af løsninger,

konsulentydelser og support til servere, storage og sikkerhedskopiering.

Mažeikiu˛ Nafta har 3.000 medarbejdere. Virksomheden ejer det eneste raffinaderi

i Baltikum, fremstiller olieprodukter og handler disse internationalt.

Desuden driver Mažeikiu˛ Nafta et stort net af tankstationer i Estland, Letland

og Litauen. Som led i et moderniseringstiltag ønskede virksomheden en

effektivere og kvalitativt bedre indretning af systemerne, herunder større

storage-kapacitet og storage-pålidelighed.

18 terabyte datakapacitet

Olieselskabet valgte Proact på grund af vores unikke position på markedet

som producentuafhængig storage-leverandør, men også på grund af den

solide viden og den knivskarpe pris for levering af produkter og ydelser.

Den løsning, som Proact valgte, er baseret på hard- og software fra Hitachi

Data Systems og Symantec. Storagesystemet har en samlet kapacitet på 18

terabyte. Dataene lagres på to forskellige lokationer for at opnå en sikker

disaster-recovery-løsning. Desuden benyttes virtualiserings- og deduplikeringsteknologi

til at opnå maksimal lagereffektivitet.

FRAnk GAmSTEd kAAE

SERVICECHEF

CARSTEn EGEbERG

ADM. DIREKTøR

mICHAEL STEEn RASmUSSEn

MARKEDCHEF

Ring eller mail til

70 10 11 32 / info@proact.dk

STORAGE. We secure mission-critical information


Finland

+4358 9 452 0141

www.proact.fi

Estland

+372 663 0900

www.proact.ee

we secure mission-critical information

Proact Systems A/S

danmark

www.proact.dk I info@proact.dk I 70 10 11 32

københavn

Frederikskaj 6

2450 København SV

Holland

+31 35 70 70 525

www.proact.nl

Letland

+371 67 819 444

www.proact.lv

Århus

Åboulevarden 15-17, 3.

8000 Århus C

Litauen

+370 5 2526 140

www.proact.lt

1

norge

+47 22 89 23 89

www.proact.no

Sverige

+46 8 410 666 00

www.proact.se

More magazines by this user
Similar magazines