Vikingen 2009 juni.pdf - Kajakklubben Viking

vikingen.dk

Vikingen 2009 juni.pdf - Kajakklubben Viking

Vikingen 24. årgang nr. 2 Kajakklubben Viking Juni 2009 Sidste blad? Måske er tiden løbet fra papir – det er symbolsk med skurestriberne fra istiden på denne sten, men de har stået der i 10.000 år og Vikingen har kun levet i næsten 25.


Formand Svend Pedersen 40 98 88 03 svend.p@vikingen.dk Kontaktperson til: Materialeudvalg Bestyrelsesmedlem Marianne Nissen 41 61 21 10 marianne.n@vikingen.dk Kontaktperson til: - Materialeudvalg Bestyrelsen 2009 Bestyrelsesmedlem Torben Hviid 86 27 72 43 torben.h@vikingen.dk Kontaktperson til: - Bestyrelsesmedlem Karen Tholstrup 23717589 marianne.n@vikingen.dk Kontaktperson til: www.vikingen.dk - Kasserer Ejlev Kuur 86 29 51 02 ejlev.k@vikingen.dk Kontaktperson til: - Kap- og stævneudvalg Bestyrelsesmedlem Søren O. Jensen 61 68 47 40 0512@live.dk Kontaktperson til: Giro 812-3713 Bankkonto 1551 0008123713


Indhold Formandens ord, DKF: Temadag og Årsmøde, Aktivitetskalender, Jeg skulle ha´ været golfspiller Næsepilning er en betegnelse for en beskæftigelse man udfører, når man skraber de skorper, man kalder bussemænd ud af forreste næsehule. Næsepilning observeres ofte hos børn, når de betragter livets gang omkring dem. Små børn bruger ofte pegefingeren til at pille sig i næsen. Hos voksne er næsepilning ikke nogen sjælden beskæftigelse. Den foretages helst med lillefingeren, da den har en passende størrelse til at nå længst op i næsen. Når man med lillefingerens negl, der skal have en passende længde, har fået godt fat i den tørre ende af en bussemand og føler, at den øverste våde ende langsomt følger med og med et svup sætter sig på spidsen af lillefingeren, kan næsepilning næsten give en følelse af sandt velvære, mens det virker nærmest nedslående, hvis den våde ende knækker af og bliver derinde. Selvom en forbedret vejrtrækning antages at være det egentlige formål med næsepilningen, fortages denne pilning også i stunder hvor man mere dybsindigt filosoferer over livets mange skikkelser, eller når man begærligt kaster sig over det nye klubblad… Føj for katten… I fremtiden kan du faktisk undgå den slags linjer, ved at sende dine oplevelser, kritik og andet til redaktionen, og derved dele det med dine kammerater i klubben. Således befrier du også redaktionen for at vride hjernen af led for at få bladet et at fylde mere end omslaget. Indlæg til VIKINGEN sendes til redaktøren: Asger Müller Mail: asger.muller@gmail.com Næste udgivelser 2009 December 2009 Deadline 13. november


Formandens ord Så er sæsonen for alvor i gang i Kajakklubben Viking. Der er lige nu stor aktivitet i klubben, og det er rart at se at både nye og gamle medlemmer er kommet godt i gang. Vejret har ikke været det bedste, så de 39 begyndere og vores mindst 10 nye ungdomsroere har virkeligt fået sig en Vikingestart, hvor de har prøvet kræfter med bølgerne, hvilket jo ofte fører til en tur i baljen. Men der er jo ikke noget så forfriskende som en tur i vandet. Jeg håber at I alle vil være med til at tage godt imod vores nye medlemmer og hjælpe dem med at finde sig til rette i klubben. På bestyrelsens og egne vegne vil jeg gerne rette en tak til vores instruktører og de hjælpere, der stiller op til voksen- og ungdomsinstruktionen. Det er rart at se den glæde og det gå-på-mod I udviser. Vi har her i foråret gang i mange aktiviteter og trækker hårdt på de ressourcer vi har. Vores vokseninstruktion kører med 3 hold. I ungdomsinstruktionen er der mindst 10 nye medlemmer. Som noget nyt har vi startet videregående roning om mandagen, hvor der er 16 deltagere. Sidst på sommeren starter et nyt boblehold. Handicaproningen og klubaften er startet onsdag aften, og jeg vil opfordre alle, der har lyst, til at komme onsdag aften. Har man ikke lyst til handicaproning kan man jo ro en tur, og Birthe og Bente har lovet, at der bliver sørget for brød og hygge bagefter.


Bestyrelsen har haft de 3 første bestyrelsesmøder, og jeg synes vi har fået en god bestyrelse. Vi arbejder videre med at lave en fremtidig strategi for Viking. Vi har her i foråret fået implementeret det elektroniske rokortsystem, og generelt er det mit indtryk, at der er blevet taget godt imod systemet, som ser ud til at fungere godt. Vores webadministrator Olav skal også have en stor ros for den nye hjemmeside, som han har opbygget. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, men den fungerer fint på nuværende tidspunkt. Målet er, at det skal være lettere at indlægge artikler og aktiviteter for udvalgene og det glæder vi os til. Planlægningen af Århus Mesterskaberne den 27. og 28. juni er i fuld gang. Vi er i år arrangør og jeg håber, at der er nogle der vil give Ejlev en hjælpende hånd, så vi får et par gode dage på vandet og i klubben. Til slut vil jeg ønske jer alle en god og aktiv rosæson. Vores turudvalg har lavet et fantastisk tur-program, så der er alle muligheder for spændende oplevelser i det danske land og i Sverige samt i klubben. De bedste rohilsner til jer alle Svend


Af Marianne Nissen DKF: Temadag og Årsmøde. Svend Pedersen, Ejlev Kuur og Marianne Nissen deltog ved DKFs Temadag og Årsmøde i Silkeborg d. 28. og 29. marts 2009. Af interesse vil jeg her kort skrive lidt om et par af de workshop vi deltog i – bemærk at jeg refererer til mit eget udbytte af deltagelsen, så der kan være subjektive ”sandheder” i gengivelserne af oplæggene. Uddannelse og fastholdelse: Mange klubber har problemer med fastholdelse af medlemmer. Flere medlemmer stopper med at ro kajak efter en kort periode i klubberne og Kerteminde Kajakklub holdt et oplæg om hvordan de bruger uddannelse og træning som redskab til fastholdelse – slides kan hentes på DKFs hjemmeside. Herefter var der udveksling og debat i grupper, og min oplevelse af dette er at vi på nogle områder ligner de andre kajakklubber. Nogle har mindre og andre flere fælles aktiviteter og tilbud, men min oplevelse er at vi har et bredt tilbud af muligheder sammenlignet med de andre klubber. Fakta er at vi i Kajakklubben Viking (som andre klubber) også har svært ved at fastholde vores medlemmer, og spørgsmålet er om der er tilbud/ aktiviteter (ud over det vi i dag tilbyder), som positivt kan medvirke til en længere fastholdelse af medlemmerne? På baggrund af udvekslingen i grupperne er min opfattelse at ”det sociale liv” i klubberne har stor betydning når det drejer sig om fastholdelse. Sociale arrangementer og muligheder for at deltage i noget fælles har stor


betydning i forhold til integration af nye medlemmer. Det gav stof til eftertanke. Jeg synes umiddelbart, at vores tilbud om uddannelse og faste tider med mulighed for kajakroning til nye medlemmer den første sæson er meget bred, og der er rig mulighed for at deltage aktivt i noget socialt i Kajakklubben Viking. Efterfølgende er der også mange sociale arrangementer i klubben og klubture man kan tilmelde sig. Men er vi gode nok til at lave tilbud til vores medlemmer, som kan være med til at fastholde interessen for kajakroning? Er vores efterfølgende tilbud om uddannelse og træningsforløb gode nok? Kan/skal vi lave flere varierede tilbud målrettet fastholdelse? Har I gode ideer er i meget velkomne til at henvende Jer til bestyrelsen. Nogle ideer til inspiration fra udvekslingen er: • Faste hold – man ”går til kajakroning”, som man ”går til fodbold”. • Fælles roning – forskellige niveauer/ distancer, men starter ud på faste tidspunkter. • ”legetimen” – fartlege, linje-roning, m.m. • Intervaltræning • Maraton hold/ træning • Familieaften/-dag • FRO – Fredags Roning uden tilmelding. Grillen startes – kom og ro en tur og hyg dig. Men hvad er det I, som medlemmer af Kajakklubben vil eller har ønsker om? DKF Divisioner: I 2009 vil pilotprojekt med opstart om indplacering i divisioner ved udvalgte stævner blive indført. Allerede ved det sidste Havneræs i Skanderborg afprøvede man det for første gang.


Projektet er udsprunget af medlemmernes henvendelse til DKF omkring manglende motivation for stævnedeltagelse. Kort fortalt er formålet at forbedre forholdene for supermotionister og motionister på alle niveauer i en form for ”rangliste”, så alle kan finde og få konkurrence således at det er motiverende at deltagelse ved stævner. Divisionssystemet som bruges i DKFs pilotprojekt er inspireret fra England, hvor divisionsopdelingen har stor succes. (Præsentationen kan findes på DKFs hjemmeside). Meningen at man uanset hvem man er og hvilken bådtype man ror, så ror man sammen i samme division, - dvs. hav-, tur- og kapkajakker og mænd, kvinder, piger, drenge/ unge og gamle ror sammen i divisioner. Man bliver indplaceret i en division afhængig af sin tid på 1000 m, hvor 1. division er hurtigste tid og 9. division er langsomste tid. Herefter vil man efter hver stævnedeltagelse have mulighed for enten at blive i den division man var ved start eller rykke op/ned. Under løbet skal det være synligt – evt. ved farvet armbånd, hvem man ror i division med og konkurrerer mod. Efter løbet bruges et system integreret fra England til at indtaste tider, og resultaterne vil således være tilgængelige med det samme og den nye stilling i divisionssystemet lægges på DKFs hjemmeside. DKF har mange andre ting på programmet og mere information kan læses på DKFs hjemmeside, www.kano-kajak.dk under ”temadag og årsmøde 2009”. Her ligger referat fra årsmøde, oplæg til temadage, forbundets planer 2009 samt økonomi, så forsat god læselyst til interesserede medlemmer. På bestyrelsens vegne Marianne Nissen


Kajakklubben Viking Aktivitetskalender 2009 17/5 Kilometerroning hver søndag kl. 19.00 20-21/6 Skyttehus Camping tur 23/6 Skt. Hans fest 27-28/6 Århus Mesterskaber, Viking arrangerer Handicaproning og klubaften, sommerferiepause i uge 28, 29, 30 og 31 27/7-2/8 Sea Challenge Fyn 5/8 Handicaproning og klubaften hver onsdag kl. 18.30 9/8 Kilometerroning hver søndag kl. 19.00 9/8Thurø Rundt 21-23/8 DM kortbane Bagsværd 28-30/8 Møgelø med Århusklubberne, Skjold arrangerer 29/8 Vendelboløbet Ålborg 5-6/9 DM maraton Kerteminde 12-13/9 Tour de Gudenå 16/9 Handicaproning, finale 26/9 Randers maraton 26/9 Mølleåens Blå Bånd, Lyngby 27/9 Efterårsoprydning 30/9 Medlemsmøde, udvalgsbesætning 3/10 Standerstrygning kl. 14.00, fest om aftenen


Af Asger Müller Jeg skulle ha’ været golfspiller Lidt lommefilosofi for kajakklubben Jeg sidder på en bænk med udsigt over Århus bugten. Pludselig ser jeg det - Jeg skal være kajakroer. 2 kajakker runder en pynt, elegante. Jeg vil være kajakroer og runde en pynt. Jeg vil sidde der med pagajen - højre – venstre – højre – venstre Jeg vil sidde der i en bananskræl og runde en pynt Jeg vil sidde rank og bredskuldret med min pagaj – højre – venstre – højre – venstre Begynder Det er koldt og blæser fra øst Jeg skal være kajakroer og plastikpagajen fægter i luften – højre – venstre Piger i vaders, instruktøren fægter med pagajen sådan, Højre – venstre – højre – venstre Flerfarvet svømmevest der strammer om maven Det er nu det sker, bølgerne banker mod kysten. Hvor svært kan det være? Fat kajakken, vandet er koldt… skide koldt Først højre ben og pagajen i højre hånd, så bagdelen… forsigtigt ned Vandet er koldt, skide koldt. Kajakken er væk Op igen, en vadersbeklædt pige står med kajakken Jeg er våd og det er skide koldt På den igen hvor svært kan det være? Kajakken forsvinder igen, vaderspige der smiler: Op igen Bare op på hesten hvor svært kan det være? Det er svært!!


En stress relateret depression venter lige om hjørnet Hvad er der galt med golf? Hvorfor valgte jeg ikke golf? Jeg skulle ha’ været golfspiller. I mit næste liv vil jeg være golfspiller Turroning Inden du bliver turroer, skal du være nøglefærdig Du er først nøglefærdig når du har overlevet alle prøvelser Entring – makkerhjælp - svømmeprøve Væltning af kajak, opkravling i væltet kajak, hjælpe kollega der Gud hjælpe mig frivilligt er væltet og ligger og fryser i pissekoldt vand. Du er godt på vej når du i bare tær har svømmet 600 meter i vand der ligger foruroligende nær frysepunktet og ligner en sæl med influenza, rystende af kulde og uden dine sansers fulde brug er kravlet i land og på alle 4 krøbet gennem sten, op ad trappen og ind i saunaen, hvor der sidder 3 nøgne ældre mænd der for længst er nøglefærdige. ”Der sidder 3 nøgne mænd i saunaen Der sidder 3 nøgne ældre mænd i saunaen Der sidder 3 nøgne halvfede ældre mænd i saunaen” ”Hold nu kæft med de mænd!! ” Den næste prøve består i at med klaprende tænder og blåfrosne knæ, forsvarsløst at overhører hvordan de havde slået albuerne mod isflagerne da de tog svømmeprøven. Turroer For at blive turroer forudsættes at du har overlevet prøverne og er økonomisk velstillet og har svoret troskabseden: VÆLT ALDRIG UD FOR MKC MKC = Mænd – kvinder med clamytia Og har Maler syndrom Når du skal på tur, skal du først anskaffe: Passende telt – liggeunderlag – termokande – trangia – pandelygte -


sovepose - silkelagenpose – solsejl – spiseredskaber - vandtætte poser - varmt tøj til koldt vejr - koldt tøj til varmt vejr - kajaksko – uldundertøj - ekstra underbukser – toiletpapir – cockpitovertræk – svømmevest - vandtæt overtøj - en del skiftetøj – kompas - GPS – søkort – Dankort – rugbrød – müesli – skummetmælkspulver – opvaskemiddel – viskestykke - 3 håndklæder – køkkenrulle - langtidsholdbart pålæg - tørkost eller dåsemad – kiks - energi fremmende produkter – solcreme – regntøj – rovanter – proptrækker – dåseåbner – drikkedunk – latrinspade – mobiltelefon - MP3 afspiller – radio – myggespray – førstehjælpskasse - solbriller - 5 liter vand - flere flasker rødvin – whisky - kunstig flødeskum og mørk farin samt pulver kaffe. En meget vigtig del af udstyret er teltet. Som nybegynder har man ret til at begå den fejl at indkøbe et let festivaltelt til én person, for solen skinner jo for det meste, bort set fra når man er på tur. Så regner det. Festivaltelte har den ulempe, at de ikke er vandtætte, bortset fra bunden, hvilket man ret hurtigt erfarer. Det stiller store krav til et andet vigtigt udstyr, sovepose og underlag. En billig sovepose er ikke vandtæt i 15 cm vand, det er derfor vigtigt at underlaget er mere end 15 cm tykt, men så skal du ofre næsten alt den andet udstyr for at få plads i kajakken. Du er nu økonomisk udmattet og skal på din første tur. Pakning af kajak Nu skal det hele stuves ned i det lille hul agter. Det er selvfølgelig kropumuligt. Det lader sig kun gøre fordi du glemmer det halve derhjemme. Undtagen rødvin og whisky. Måske er du mere til en god øl, og smart indkøber du dåseøl. Det er smart for de vejer meget mindre end flasker. Men når du først har hørt lyden: PIIIIIIST… alt driver af øl. Uanset at du får det hele stuvet under dæk ligger det du skal bruge altid nederst. Når rorlinen knækker skal alt ud. Det regner altid når den knækker så alt dit tøj, rugbrød og spegepølse bliver vådt og fyldt med sand. Når det hele ligger spredt ud på stranden kommer en garvet turroer med et stykke line. Det er nu du skal holde gråden tilbage, brug af vold er nærliggende.


Konkurrence turroning Hvem får den bedste overnatningsplads og får den første flaske vin trukket op? Som nybegynder er du en sikker taber, for din flaske ligge altid nederst, og du må ro næste dag med en flaske mere end de andre. Når en af de gamle roer i forvejen for at finde en plads, gør han det ikke for din skyld, men for at få den bedste plads. Du lærer hurtigt det trick, men når du har fundet det perfekte sted og trukket en falske op kommer den gamle roer og råber: Vi tager lige en time til for vejret er jo godt. Så er du igen bagefter og må bringe proppen i flasken. Hvis du er til papvin har du nu et alvorligt problem. Et andet lumpent trick er solcremetricket. ” GIDER DU SMØRRE MIG IND PÅ RYGGEN ” Som den naive begynder du er efterkommer du selvfølgelig anmodningen, med det resultat at du ikke kan holde på pagajen resten af dagen og kommer for sent med din flaske rødvin. Efter et par år og en del ture på bagen er du en af de GAMLE med ret til at give gode råd og vejlede de nye. Det er nu du føler kærligheden til kajaksporten vokse. Nu er det dig der fortæller om de barske ture med vilde dyr der angriber midt i frokostpausen. Du er nu indfanget og fortabt i din sport. Fra marts til november er du din samlever utro med din kajak, weekend efter weekend på farefulde togter og har et kajakstativ fast monteret på bilen. Fremtiden Tiltrækning af unge mennesker fra nærområdet Ved DM 2007 på Brabrand sø, lå jeg og kedede mig i 4 timer på en ponton i regn og hård kuling fra vest. En tanke begyndte at tage form: Hvorfor ikke rekruttere unge fra nærområdet?


Problemet vil bla være sproget: Fuck, der sidder fucking 3 fucking nøgne mænd i den fucking sauna… Fuck mand. Skal jeg i den fucking kajak??? Det er fucking koldt, det fucking vand. Hvor klamt… Fuck dig selv med den fucking pagaj…. Fuck din gamle mor med den fucking pagaj… Der kom en fucking vandsøjle, så væltede den fucking kajak i det fucking kolde vand… Det fucking vand er fucking vådt, mand… Helt seriøst, det er fucking klamt… Skal alt det fucking lort i det lille fucking hul, fuck, helt seriøst mand, det er fucking umuligt… Rødvin, whisky - helt serøst mand, jeg tager en fucking bane og en fucking… fed, du ved mand, det fylder ikke så fucking meget i den her fucking kajak, mand… Fuck mand, alt mit koke er fucking vådt mand… Jeg er totalt fucking kold i røven… Hallo var der noget du ville din fucking bøsserøv… Det er fucking sygt mand… Jeg ta’r en fucking bane, mand… Efter moden overvejelse er jeg kommet til den antagelse at HA’ere måske er mere oplagte emner. De taler ikke så meget, slet ikke lange sætninger. Til gengæld er de handlekraftige og på grund af tatoveringerne bruger de ikke solcreme og så kan de drikke en del uden at tage skade og sidst men ikke mindst – de kan skaffe alt utroligt billigt. Der er selvfølgelig visse ulemper. Fx kajakkernes udformning, kontra HA’ernes corpus, samt deres medbragte udstyr – AK 47 – panserværnsraketter og lign såsom skudsikkervest. En kæmpe fordel er dog at de er kendt for at være dårlige tabere, hvilket kunne give Viking gode muligheder ved DM,VM, OL og ikke mindst ÅM. Medaljerne vil være inden for rækkevidde, ikke mindst på de korte distancer, hvor modstanderne konstant er inden for sigteafstand. Jo… mulighederne er tilstede for friskt blod i klubben.


Husudvalg Karen Riggelsen Olaf Bøttcher Jens Ole Hansen Materiale- Udvalg Vedligehold Elin B. Kristensen Hans H. Nissen Robert Jakobsen Jacob Rønnow Søren Frandsen Ole Thagaard Svend Pedersen Peter Møller Jakob Ravn Søren Vind Knudsen Johan Vium Marit Jensen Bente E. Hansen Lena Jo Nielsen Turudvalg Synnøve Jørgensen Mona Larsen Udvalg Karen.r@vikingen.dk 8615 5944 Hanshenrik.n@vikingen.dk Robert.j@vikingen.dk Jakob.r@vikingen.dk Søren.f@vikingen.dk Ole.t@vikingen.dk Svend.p@vikingen.dk svknudsen@gmail.com marit.jensen@stab.rm.dk benteeh2@hotmail.com Synnove.j@vikingen.dk Mona.l@vikingen.dk 8627 1531 8616 1487 8627 1162 8627 7220 8692 8532 8676 3344 2360 8920 7515 7757 8618 8624 8692 8532 8616 6883 Festudvalg Olav Friis Nielsen Krista Krejbjerg Lena Jo Nielsen Jakob Ravn olavfn@vip.cybercity.dk 2617 5669 Søren Vind Knudsen svknudsen@gmail.com 2360 8920 Ungdomsudvalg Karen Buthler Ellen Goting Karen.b@vikingen.dk Ellen.g@vikingen.dk 8627 2918 8627 3483 Bjarne Laursen Bjarne.l@vikingen.dk 8627 3005 Gert Bøwadt Gert.b@vikingen.dk 8618 0581 Steen E. Jørgensen Tina Lind Steen.j@vikingen.dk lindtina@gmail.com 8627 4717 2259 5489 Stævneudvalg Ejlev Kuur Ejlev.k@vikingen.dk 8629 5102 Kapudvalg Steen Jørgensen Gert Bøwadt Marian Vinding Instruktions- udvalg Tour de Gudenå John Erik Kristensen Gert Bøwadt René Andersen Jakob Wammen Bjarne Laursen Jørgen Greve Olesen Steen.j@vikingen.dk Gert.b@vikingen.dk Mariann.v@vikingen.dk Johnerik.k@vikingen.dk Gert.b@vikingen.dk Rene.a@vikingen.dk Jacob.w@vikingen.dk Bjarne.l@vikingen.dk Jorgen.o@vikingen.dk 8627 4717 8618 0581 8627 5172 8693 7511 8618 0581 8692 2900 2627 0044 8627 3005 8628 1407 Webudvalg Olav Friis Nielsen olavfn@vip.cybercity.dk 2617 5669 Bladudvalg Asger Müller asger.m@vikingen.dk 2617 7935


Vikingen ID 47514 B Maskinel maskinpost Hvad børn dog siger… Man finder en kæreste inde i midtbyen, for der bor mange damer. De gider nemlig ikke gå rundt og passe grise. Søren, 8 år Hver gang man bliver gift skal man have en ring på. Så man kan kun blive gift med ti. Kirstine, 7 år I Danmark har vi næsten ingen slaver længere. De få som findes er lærere. Anton, 6 år På Danmarks nationaldag slipper de dronningen ud af Amalienborg. Hun vinker til menneskene og synes det er sjovt, at få lov at se sig omkring. Lissi, 6 år Forskellen på mænd og kvinders kønsorganer bliver mindre og mindre på grund af ligestillingsloven. Merete, 9 år Før i tiden vidste manden ikke, hvor børnene var eller hvor de kom fra. På Fars Dag fejrer man, at han nu har forstået det. Nina, 7 år

More magazines by this user
Similar magazines