ITD - Sikkerhed ved brug af dieselkort - Januar 2012.indd

itd.dk

ITD - Sikkerhed ved brug af dieselkort - Januar 2012.indd

Kortet kan udstedes Kortet kan bruges Kortet kan anvendes Er der, eller kan Hvad er konsekven- Hvilke kontrolmulig- Frist for indgivelse af Er der videoovervåg- Hvor hurtigt registre- I tilfælde af misbrug Ansvaret af uret- Har udbyderen i Dan- Er der i forretnings- Har kortet chip

til person/køretøj med underskrift, til køb af ... bruger indsætte sen ved nået/over- heder er der for at reklamationer efter ning af den enkelte res en spærring af af kortet hæfter ... mæssige hævninger mark kompetence til bestemmelserne be- eller magnetstribe?

eller begge dele kode eller både begrænsninger for skredet begrænsning? undgå misbrug? modtagelse af faktura tankning? et kort på betalings- overgår fra bruger at afgøre en tvist stemt, at en tvist

underskrift og kode kvantum, beløb Hvor længe gemmes stederne? til udbyder ... mellem udbyder og skal afgøres efter

Udbyder og korttype eller periode? optagelsen? bruger? dansk lov og ved en

dansk domstil?

DKV

Kort 30

Kort 90

OK

OK Truck Diesel kort

OK DKV kort

Fsva. DKV kan der

være afvigelser ift.

ovenstående

Shell

euroShell

Type 0

Type 1

Type 2

Type 3

Statoil

Statoil Truck kort og

Statoil Routex kort

Uno-X

Dieselkort

Diesel Service kort

DKV Uno-X kort

Fsva. DKV kan der

være afvigelser ift.

ovenstående

UTA

Full Service Card

Q8

(Kuwait Petroleum

Danmark A/S)

IDS kort

Kortet kan alene

udstedes til et køretøj

Kortet kan udstedes

til et køretøj, til en

person eller til begge

dele

Kortet kan udstedes

til et køretøj eller til

en person

Kortet bliver som

hovedregel udstedt

til virksomheden.

Virksomheden kan

anmode om, at det

enten udstedes til en

person eller et køretøj

Kortet kan udstedes

til et køretøj eller til

en person

Kortet udstedes til et

køretøj

Der kan udstedes

fl ere IDS kort til

samme konto med

eget kortnr., egen

pinkode og individuel

præget tekst (personnavn,

registreringsnr.

etc. efter ønske)

Kortet kan kun

bruges ved anvendelse

af kode

Kortet kan kun bruges

ved anvendelse af

kode

Kortet kan kun

bruges ved anvendelse

af kode

Kortet kan kun

bruges ved anvendelse

af kode.

Dog kan underskrift

anvendes i Skandinavien

ved teknisk

nedbrud

Kortet kan kun

bruges ved anvendelse

af kode

Kortet bliver udstedt

med PIN-kode

Kortet kan kun bruges

ved anvendelse af

kode

Kort 30: Brændstof,

smøreolie og vej/

tunnelafgifter

Kort 90: Alle serviceydelser.

Ikke

personlige fornødenheder.

Diesel og AdBlue

hos OK (Danmark)

og Preem (Sverige)

samt Storebælt,

Øresundsbron, Molslinien

og parkering

(Padborg)

Type 0: Diesel, broafgift,

tunnel, færger

og motorvejsafgift

Type 1: Samme som

ovenstående samt

benzin

Type 2: Samme som

ovenstående samt

smøreolie, service,

reservedele

Type 3: Samme som

ovenstående samt

personlige fornødenheder

til chaufføren

Statoil Truck kort:

Brændstof, AdBlue,

smøreolie, biltilbehør,

vask, værksted,

kiosk og cafeteria

samt Øresund og

Storebælt

Statoil Routex

kort: Samme som

ovenstående samt

vej-, motorvej-, bro-

og tunnelafgifter i

Europa

Dieselkort: Diesel og

AdBlue

Diesel Service

kort: Samme som

ovenstående samt

service, reservedele

og Øresund/Storebælt

Køretøjsrelaterede

ydelser

Diesel og AdBlue

Oplysningerne er ikke udtømmende. Specifi kke oplysninger fås ved henvendelse til den enkelte udbyder.

Defi nitioner • Udbyder: Det selskab, der udbyder kortet

• Bruger: Vognmanden, der har indgået aftale med udbyderen

Der er indsat begrænsning

i kortet

fra udbyders side

Bruger har endvidere

mulighed

for individuelle

begrænsninger

Der er automatisk

maks. kvantum pr.

tankning og pr. døgn

ved kortoprettelse.

Kvantum kan ændres

individuelt

Udbyder har indsat

generelle begrænsninger

Det er eventuelt

muligt for brugeren

at indsætte beløbsbegrænsning

Kvantum: Nej

Beløb: Ja

Periode: Ja

Mulighed for individuelle

aftaler: Ja

Pr. kort eller grupper

af kort kan der aftales

maks. kvantum /

beløb i en periode

Afhænger af korttype

Der er 37 forskellige

købsbegrænsninger

at vælge imellem og

mulighed for permanentweekendspærring

Kortet spærres

Pumpen standser og

der kan ikke tankes

mere dette døgn.

Kortet bliver ikke

lukket

Kortet kan ikke bruges

til køb over de

generelle begrænsninger

Kortet spærres

Kortet spærres

Afhænger af korttype

Pumpen stopper.

Kortet spærres ikke,

men der kan ikke

tankes yderligere

• Mulighed for daglig

overvågning af

kortet

• Fælles it-system,

der registrerer

tankningerne centralt

• Brugeren har adgang

til elektronisk

kontrol af kortets

brug

• Kunden kan tilmelde

sig E-mail

kvittering

• Daglig overvågning

hos OK

• Min OK med daglige

køb

• Mulighed for daglig

overvågning af

kortet

• Fælles europæisk

it-system, der registrerertankningerne

centralt

• Brugeren har adgang

til elektronisk

kontrol af kortets

brug

• Misbrugskontrol

(Anti-fraud desk)

med løbende

overvågning af alle

korttransaktioner

• Overvågning af

kortet

• Fælles it-system,

der registrerer

tankningerne centralt

• Brugeren har adgang

til elektronisk

kontrol af kortets

brug

• Mulighed for daglig

overvågning af

kortet

• Fælles it-system,

der registrerer

tankningerne centralt

• Brugeren har adgang

til elektronisk

kontrol af kortets

brug

Afhænger af korttype

Der er daglig overvågning

af kortet.

99% af stationerne

er tilknyttet et fælles

it-center

2 mdr. efter fakturadatoen.

(Senere henvendelse

kan – afhængigt af

situationen – blive

behandlet)

Reklamation skal

meddeles OK

skriftligt, straks og

senest 10 dage efter

manglen er, eller

burde være opdaget.

I modsat fald mister

kunden reklamationsretten

90 dage

3 mdr.

30 dage

2 mdr.

3 dage efter modtagelse

af faktura.

Alle reklamationer

besvares uanset

tidsfristen

Der er ikke videoovervågning

på alle

stationer

Der er videoovervågning

på udvalgte

stationer. Data gemmes

maks. 30 dage

De fl este stationer

har videoovervågning

Opbevaring afhænger

af stationen

De fl este stationer

har videoovervågning.

Opbevaring afhænger

af stationen

Der er ikke videoovervågning

på alle

tankstationer

Afhænger af leverandøren

85% af anlæggene

er videoovervågede.

Dansk lovgivning

sætter en begrænsning

for opbevaring

af optagelser på

maks. 30 dage

Ved registrering i

systemet

Ved registrering i

systemet

Umiddelbart

Afhænger af land og

selskab

Ved registrering i

systemet

Afhænger af leverandøren

Omgående, alle

betalingssteder er

online

Brugeren er ansvarlig

for kontraktstridig

brug eller misbrug af

kortet. Brugeren har

bevisbyrden

Brugeren, indtil

kortet bedes spærret.

Bruger kan

via ok.dk/Min OK

selv spærre kortet.

Brugeren har bevisbyrden

Udbyder eller bruger

afhænger af den

enkelte sag. Brugeren

har bevisbyrden

Brugeren – indtil

kortet er meldt stjålet/bortkommet/

stoppet af brugeren

hos Statoil

Udbyder eller bruger

afhænger af den

enkelte sag. Brugeren

har bevisbyrden

Brugeren – indtil

skriftlig anmeldelse

hos udbyder

Brugeren – indtil Q8

har modtaget meddelelse

om spærring

Ved anmeldelse

til udbyderen

Ved anmeldelse til

udbyderen

Ved anmeldelse

til udbyderen

Ved anmeldelse

til udbyderen

Ved anmeldelse

til udbyderen

Ved skriftlig anmeldelse

til udbyderen

Ved anmeldelse til

udbyderen

Ja/nej afhængigt af

situationen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Afhængigt af aftalen

Ja

Ja

Ej oplyst

Ja

Ja

Ja

Magnetstribe

Magnetstribe

Magnetstribe

Magnetstribe

Magnetstribe

Magnetstribe

Magnetstribe

Skemaet er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra DKV, OK, Shell, Statoil, Uno-X, UTA og Q8

Januar 2012

More magazines by this user
Similar magazines