CELENIA PAYMENT MANAGEMENT - Capto

capto.dk

CELENIA PAYMENT MANAGEMENT - Capto

CELENIA

PAYMENT MANAGEMENT

til Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics for Partners


THE WAY TO PAY!

www.celenia.dk

CELENIA PAYMENT MANAGEMENT

til Microsoft Dynamics NAV

Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige

programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange

inden de er bogført, betalt og afstemt. Det tager tid og betyder stor risiko for

fejl. Med Celenia Payment Management kan du samle virksomhedens betalings-

formidling og skal kun overføre betalingsfiler og kontopostfiler til og fra dit

bankbetalingsprogram.

Nemt, overskueligt og sikkert.

Celenia Payment Management er et bankintegra-

tionsmodul til Microsoft Dynamics NAV. Modulet

håndterer såvel inden- som udenlandske betalinger,

inklusive de billige lokale udenlandske betalings-

metoder. Celenia Payment Management er det

suverænt mest solgte tillægsprodukt til Microsoft

Dynamics NAV. Har du bare 50 ind- og udbetalinger

om måneden, er der typisk både tidsmæssig og

økonomisk gevinst ved at bruge Celenia Payment

Management.

To moduler

Celenia Payment Management er fuldt integreret i

Microsoft Dynamics NAV og består af to moduler:

Modulet Ind- & udbetalinger, som indeholder

grundlæggende funktionalitet og understøtter

generering af ind- og udbetalinger, herunder alle

danske pengeinstitutters seneste formater.

Modulet Kontoafstemning, som indeholder funk-

tionalitet til indlæsning af kontoudtog fra pengein-

stituttets betalingssystem, samt automatisk

afstemning af bankposter, dannelse af rente- og

gebyrlinier m.m.

Desuden kan tilkøbes følgende tillægsmoduler:

Svenske formater, som understøtter kreditorbe-

talinger og OCR-indbetalinger gennem svenske

banker.

Nemkonto-understøttelse, som gør det muligt at

sende betalinger gennem Nemkonto-systemet og

EGENSKABER

> Integration til alle danske pengeinsti-

tutters betalingssystemer

> Tilknytning af kreditorbetalingsoplys-

ninger

> Automatisk generering af udbetalingsforslag

> Grundig validering og fejllog sikrer

mod fejl

> Statistik

> Manuel advisering

> Samlebetaling og udbetalingsprioritering

> Prokura

> Automatisk indlæsning og udligning af

indbetalinger

> Automatisk kontoafstemning

> Enkel opsætning

> Automatisk udligning af poster med

Unique Payment Reference

dermed betale med fritgørende virkning bare med

kendskab til kreditors CVR eller CPR nr.

Udbetalinger

Celenia Payment Management automatiserer og ef-

fektiviserer virksomhedens udbetalingsrutiner:


BETALINGSOVERSIGT

Betalingsoversigt med tilhørende statistik

Betalingsoplysninger

Til hver kreditor tilknyttes de betalingsoplysninger,

som er ens ved hver betaling. Når der oprettes

en købsfaktura tilknyttes betalingsoplysningerne

automatisk til fakturaen og kan herefter eventuelt

tilrettes.

Betalingsoplysningerne valideres, så eventuelt

manglende oplysninger kan påføres mens fakturaen

er ved hånden.

Udbetalingsforslag

Herefter genereres der et udbetalingsforslag, så

fakturaer betales ved forfald. Udbetalingsforslaget

kan opsættes efter en række faste kriterier, som

kan defineres pr. udbetalingskladde.

Validering og fejllog

Når betalingsforslaget dannes valideres betalin-

gerne igen og eventuelle fejl skrives i en fejl-log,

som bagefter hjælpe brugeren til at rette fejlene,

så betalingerne kan sendes korrekt til banken.

www.celenia.dk

Statistik

CELENIA PAYMENT MANAGEMENT

til Microsoft Dynamics NAV

Efter udbetalingskladden er dannet kan man ved

hjælp af en række statistiske oplysninger få et

billede af virksomhedens likviditetsmæssige status

før og efter betalingerne gennemføres.

Manuel advisering

Man kan for eksempel vælge at advisere via e-mail,

som er billig, kan indeholde mange liniers tekst og

er hurtigt fremme hos modtager.

Samlebetaling og udbetalingsprioritering

Med samlebetaling kan man sammenlægge flere

betalinger til samme kreditor, hvilket kan være en

fordel pga. bankernes gebyrer.

Udbetalingerne kan prioriteres efter kreditor,

rådighedsbeløb på bankkonti, osv., hvilket gør det

nemt at styre virksomhedens likviditet.

Prokura

På alle konti kan der oprettes prokuraforhold, der


KONTOAFSTEMNING

Kontoafstemning inkl. automatisk oprettede kassekladdelinier

fortæller hvem der kan godkende betalingerne

og eventuelt i hvilken rækkefølge. Status for de

enkelte betalinger indikerer hvor langt i prokura-

proceduren betalingen er nået.

Indbetalinger

I salgsdelen medfølger rapporter til udskrivning af

fakturaer, kontoudtog, rykkere og rentenotaer med

de nødvensige betalingsoplysninger til at udskrive

standard FI-kort. Efterfølgende indlæses en fil

med debitorindbetalinger i indbetalingskladden,

som automatisk påfører udlignings-ID via betal-

ingsindentifikationen, så de er klar til bogføring.

www.celenia.dk

CELENIA PAYMENT MANAGEMENT

til Microsoft Dynamics NAV

Kontoafstemning

Celenia Payment Management giver også mulighed

for automatisk afstemning af bankkonti såfremt

banken kan levere et kontoudtog i elektronisk

form. Dette kontoudtog indlæses i Celenia Payment

Management, der finder de tilsvarende bankposter,

eller danner forslag, hvis der er flere udlignings-

muligheder. Endvidere opretter Celenia Payment

Management automatisk forslag til modposter,

eksempelvis ikke-bogførte indbetalinger og renter.

Opsætning

En stor del af opsætningen klares automatisk med

en XML-datafil, der indlæses som regnskabsdata.


Unique Payment Reference

UPR er en unik betalingsreference, der gør det

muligt at automatisere udligningen af poster.

Betalingsreferencen identificerer betalingen hele

vejen igennem forløbet, fra virksomheden danner

betalingen, til den modtages på det elektroniske

kontoudtog.

Direkte kommunikation

Med Celenia Payment Management sendes beta-

lingsfiler direkte via bankens sikkerhedsmodul.

Betalingerne godkendes og sendes således direkte

til banken i én arbejdsgang, hvorefter de blot skal

prokuragodkendes i bankens betalingsprogram.

Samtidig kan f.eks. valutakurser, indbetalingsfiler

og kontoudtog hentes og opdateres i Microsoft Dy-

namics NAV. Indtil videre understøttes den direkte

kommunikation kun af Danske Bank.

SYSTEMKRAV

Generelt

Udbetalinger

Indbetalinger

Kontoafstemning

Sådan køber du

Til slutbrugere: Celenia Add-on Products og Partner Services sælges udelukkende

gennem Microsoft Partnere over hele verden. Ønsker du at købe produkter eller

services bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.

Til Microsoft Partnere: Celenia Software tilbyder produkter og services indenfor

Microsoft Dynamics AX|NAV|CRM til Microsoft Partnere over hele verden. Vores

produkter og services er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere.

Du kommer i gang ved at registrere dig på Celenia PartnerZone.

Celenia Add-on Products: På Celenia PartnerZone kan registrerede Microsoft Partnere

downloade tidsbegrænsede testlicenser af vores Add-on applikationer gratis,

med henblik på på både intern brug og videresalg.

Celenia Partner Services: Celenia Upgrade Services, Application Development

& Maintenance og Custom-built Solution Services. Kontakt os venligst for at få

yderligere information og finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig med at styrke din

forretning.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

Get InSite!

www.celenia.dk

FORDELE

CELENIA PAYMENT MANAGEMENT

til Microsoft Dynamics NAV

> Sparer tid

> Formindsker risikoen for fejl

> Automatiserer og effektiviserer

> Giver overblik over likviditet

> Microsoft Dymanics NAV 2009 (understøtter den klassiske klient, endnu ikke den rollebaserede)

/ 5 / 4 / 3.70 / 3.60 / 3.10 / 3.01 eller Navision Financials 2.50/2.60 inkl.

granulerne:

’Bank Basis’ og ’Finans Basis’; granulet ’Valuta’ anbefales

> ’Køb Basis’; granulet ’Køb Købsfakturering’ anbefales.

> ’Salg Basis’ og ’Salg Salgsfakturering’

> ’Bank Bankafstemning’ er nødvendig for kontoafstemningsgranulet.

Celenia Software

Celenia Software tilbyder Partner Services og Add-on Products til independent software

vendors og resellers indenfor Microsoft Dynamics AX|NAV|CRM. Vores moderne

development centre leverer løsninger af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Celenia Partner Services tilbyder Value Added Sourcing af Celenia ISV Services, Celenia

Reseller Services og Celenia Upgrade Services indenfor Microsoft Dynamics.

Celenia Add-on Products tilbyder applikationer og komponenter til Microsoft Dynamics,

som gør partnerne i stand til at øge produktiviteten og tilbyde bedre løsninger

og forretningsmuligheder.

På hovedkontoret i Aalborg arbejder 25 mennesker med ledelse, projektledelse,

softwaredesign, markedsføring og salg. Vores kontor i Atlanta, Georgia, er udgangspunktet

for vores amerikanske aktiviteter. Endvidere har vi salgsrepræsentanter i

Redmond, Washington, London, UK og i Zürich, Schweiz.

I vores development centre arbejder 250+ medarbejdere med Celenias produkter og

partnerprojekter.

Alle Celenia Partner Services og Add-on Products sælges udelukkende gennem Microsoft

Partnere over hele verden.

More magazines by this user
Similar magazines