SØK Årsberetning 2010.pdf - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

SØK Årsberetning 2010.pdf - Rigsadvokaten

FOKUS PÅ SAGER AFLEDT AF FINANSKRISEN

Antallet af større komplicerede sager om økonomisk kriminalitet

er steget betydeligt i kølvandet på finanskrisen. SØK har især

modtaget flere og større pantebrevs/ejendomssager, banksager,

børssager og sager vedrørende lov om finansiel virksomhed.

Behandlingen af disse sager har lagt beslag på mange ressourcer

i SØK.

Pantebrevssagerne

I SØKs årsberetning for 2009 findes der en mere generel beskrivelse

af pantebrevssagerne. SØK har i 2010 rejst tiltale i to af

disse sager. Begge sager skal behandles i byretten i løbet af 2011

og 2012.

I den ene sag er der rejst tiltale for skattesvig til ca. 50 mio. kr.

mod en person.

I den anden sag er der rejst tiltale mod i alt syv personer for hovedsagligt

bedrageri i forbindelse med køb, salg og belåning af

ejendomme til kunstigt opskruede priser. Hovedmændene er

tiltalt for bedrageri til ca. 75 mio. kr.

Derudover har SØK i 2010 efterforsket en række andre pantebrevssager.

Vi forventer, at der i løbet af 2011 vil blive rejst tiltale

i mindst en af disse sager. Vi forudser desuden, at der i 2011 vil

blive indledt efterforskning i yderligere en-to nye sager.

10

Banksagerne

I forlængelse af den finansielle afmatning er også en række banker

kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Nogle banker

er gået konkurs, og andre er blevet overtaget af andre banker.

De økonomiske tab, som bankerne har lidt, kan i vidt omfang henføres

til tab i forbindelse med långivning til personer og selskaber

involveret i ejendomsspekulation, herunder til en række af de

personer, der er mistænkt, sigtet eller tiltalt i forbindelse med

pantebrevssagerne.

SØK undersøger i øjeblikket forholdene omkring fire banker, der

alle er gået konkurs i kølvandet på finanskrisen. Undersøgelserne

retter sig generelt mod at afklare, om bankernes ledelser

har optrådt uansvarligt i forbindelse med bevilling af lån, navnlig

lån til ejendomssektoren, og derved overtrådt reglerne i lov om

finansiel virksomhed.

Nogle af sagerne drejer sig også om, hvorvidt reglerne om kursmanipulation

og straffeloven, herunder straffelovens bestemmelse

om mandatsvig, er blevet overtrådt.

Banksagerne er af stor samfundsmæssig betydning, og behandlingen

af disse sager vil både i 2011 og 2012 utvivlsomt lægge

beslag på meget betydelige ressourcer i SØK.

More magazines by this user
Similar magazines