SØK Årsberetning 2010.pdf - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

SØK Årsberetning 2010.pdf - Rigsadvokaten

må lægges vægt på grovheden af overtrædelsen og deres andel

heri. Højesteret fandt ikke grundlag for at udmåle bøderne med

udgangspunkt i de ansattes brutto- eller nettomånedsløn.

22

LANDSRETSDOMME:

Østre Landsrets ankedom af den 25. august 2010 (Københavns

Byrets dom af den 25. januar 2010)

T1 var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. §

279, samt straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, og straffelovens

§ 171, jf. § 172, stk. 2, dvs. bedrageri og hæleri af særlig grov beskaffenhed

og dokumentfalsk. T2 (forening) var tiltalt for overtrædelse

af straffelovens § 306, jf. § 290, stk. 2, jf. stk. 1, dvs.

hæleri af særlig grov beskaffenhed. I byretten blev T1 idømt en

ubetinget fængselsstraf på 2 år og 6 måneder samt konfiskation

af 518.783 kr., mens T2 blev idømt en bøde på 50.000 kr. samt

konfiskation af 330.780,83 kr. og 107.270,17 SEK med tillæg af

eventuelle renter. Landsretten idømte T1 en ubetinget fængselsstraf

på 3 år og stadfæstede byrettens konfiskation. T2 havde

ikke anket til landsretten.

Sagen drejer sig om bedrageri og hæleri af særlig grov beskaffenhed

og dokumentfalsk.

T1 blev fundet skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed

ved i forening med andre at have lokket to investorer, A og B, til

at investere i alt ca. 4,2 mio. kr., idet det urigtigt blev foregivet,

at de indbetalte beløb ville blive anvendt som led i et investeringsprogram,

uagtet at T1 havde til hensigt at anvende midlerne

til egen eller andres fordel, hvorved de to investorer blev påført

et formuetab svarende til de investerede beløb eller væsentlig

risiko herfor.

More magazines by this user
Similar magazines