26.07.2013 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Juni 2008 2009

SAND, VAND, GRUS OG

BLØD SKOVBUND.

KØRESTOLEN

KLARER

DET HELE

Margaritafra Honduras kæmper

for at ændreforholdene

Busselskaber kanikke lide kritrik

3

www.dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

Handicap· nyt


Danmarks største udvalg af

rejser for funktionshæmmede

Vi tilbyder nu mere end 25spændende rejsemål -alle afprøvet og

gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem vores

samarbejdemed Albert OlsensRejsefondhar vi muligheden foratuddele

rejselegater til handicappede, og kanlet søges ved bestillingafenrejse.

Vi arrangererrejser foralle til:

• Andalusien·Spanien

• Athen·Grækenland

• Barcelona·Spanien

• Berlin·Tysland

• Bretagne·Frankrig

• Budapest·Ungarn

• Cypern solrejse

• Costa del Sol·Spanien

• Costa Brava·Spanien

• Danmarks sommerland

• Dubai luksusrejse

• Gran Canaria·Spanien

• Holland wellnesferie

• Kina kulturrejse

• Krakow·Polen

• Kreta·Grækenland

• Krydstogtrejser

• Loutraki·Grækenland

• Ljubljana·Slovenien

• London storbyferie

• Madeira øperle

• Norge vinterrejser

• Prag·Tjekkiet

• Rom storbyferie

• San Felice·Italien

• Sydafrika safari

• Tenerife·Spanien

• Tyrkiet solferie

Læs mere påwww.handitours.dk og tilmeld dig vores

spændende nyhedsbrev med attraktive rejsetilbud

HANDITOURS APS | FREDERIKSSUNDSVEJ 116 B | DK-2700 BRØNSHØJ | DENMARK

TLF: +45 7022 7252 | FAX: +45 7022 7262 | INFO@HANDITOURS.DK | WWW.HANDITOURS.DK


Indhold

6

Foto: S olveIg AnderSen.

Olga Nielsen har været

medlem i80år

Jeg er så glad for min forening . . . . . . . . . . . . . . 6

Olga Nielsen har været medlem af Dansk Handicap Forbund i80år.

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Et samarbejde fylder 75 år . . . . . . . . . . . . . . . 12

Danske Handicaporganisationer fejrede jubilæum iapril.

Sansernes hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ny bog om arkitektur og lægevidenskab.

Vanførefonden er uberørtaffinanskrisen . . . . . . . . . . 17

Årsmøde med prisuddelinger.

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Midt ibladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sorthumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Satiriske tegneserier på tilbud fraDansk Handicap Forbund.

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Nyt fraDansk Handicap Forbund Forbund . . . . . . . . . . 33

Ikke-synligt handicap-skilt inyogstørreversion

Tegninger mødt med censur . . . . . . . . . . . . . . . 34

Busselskaber blev sureoverunges kampagne for tilgængelighed.

Margarita fraHonduras . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Margarita Carbajal bor ihovedstaden Tegucigalpa

og arbejder for bedreforhold for rygmarvsskadede.

Hjælpemidler iøjenhøjde. . . . . . . . . . . . . . . . 40

Health &Rehab fandt sted tredage imaj iFredericia.

Her vistes et væld af hjælpemidler.Handicap-nyt viser et udvalg.

www.dhf-net.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen

3

40

Masser af hjælpemidler på messe. Et

af dem er en terrængående kørestol

med storeballonhjul

Handicapkonventionen

vil betyde en

fornyelse af

dansk handicappolitik

–ialle

krogeaf

samfundslivet”

Formand for Danske Handicap-

12

organisationer,Stig Langvad.

34

Unges buskampagne

blev stoppet


Transit fra 168.500 kr. ekskl. moms. Levering 4.280 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for ién

bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder,

sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og

uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder.

Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt.

Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

Ogilvy


Handicap-

nyt’sproduk-

tion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

leder

Sig nej til

glidebanen!

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Imaj varjeg som mange andrepårehabmessen iFredericia. på min rundtur på messen faldt jeg

over et bestemthjælpemiddel, som jeg længe har kigget efter. Jegafprøvede det under kyndig

vejledning og hørte prisen -7.000 kr.tanken meldtesig straks: orkerjeg at søge hjælpemidlet

hos kommunen? Har jeg overskud til at afvente sagsbehandlingen og måskefåetafslag? efterhånden

er det vist også blevetsværereatfåbevilget de hjælpemidler,man synes,passer bedst?

Har jeg råd til at betalede7.000 kr.? tanken varfristende,ogjeg overvejede seriøst,omjeg

skulle udskydesommerferien eller spareetandet sted,såjeg kunne få hjælpemidlet iløbet af et

par dage?

Mensåkom jeg til at tænkeover, hvad jeg egentlig varigang med -nemlig helt seriøst at

overveje at betalefor et hjælpemiddel selv,fordi jeg ikkeorkede at gennemgå en lang sagsudredning,ogfordi

jeg gerne selv ville have indflydelse på valg af hjælpemiddel. detgik op for

mig,atjeg vardybt påvirketafudviklingen de sidstepar år,ogjeg tænkte, nej,det kanikkevære

rigtigt!

udbuddet af hjælpemidler,man kanvælge imellem, er blevetmeget mindrepågrund af kommunernes

kollektiveindkøbsaftaler,som kvæler de mindrehjælpemiddelproducenter. Flereog

flerehjælpemidler (for eksempel el-crossere) betragtes på grund af vanvittige afgørelser fraankestyrelsen

som forbrugsgoder,som har 50 %iegenfinansiering og ingen hjælp til reparationsudgifter.

Selvom kommunerne fortsatskalbevilge el-crosserne som hjælpemidler,hvis de reelt

bruges som sådan, så er kommunerne fast besluttede på, at el-crosserne fremoverpr. definition

er et forbrugsgode.viopleverogså, hvordan ældremennesker køber deres rollatoreller kørestol

iHarald nyborgeller Bilkamed det resultat, at de får et hjælpemiddel, som ikkeerindividuelt

tilpasset,ogsom sælges uden vejledning.Hvadbliver det næste? Hvornår bliver kørestolen eller

handicapbilen betegnet som et almentforbrugsgode?

deterpåtide at råbe vagt igevær.viskalholde fast i, at hjælpemidler er noget,man søger

hos kommunen, ikkenoget vi selv skal købe.Jeg ved, at mange på forhånd giver op,fordi de

ofte får afslag,men det er vigtigt ikkeatgiveop. Istedet skal vi alle insisterepåatfåbevilget de

hjælpemidler,vihar behovfor.

opleverIproblemer,beder vi jer rettehenvendelse til forbundet og fortælle om jeres oplevelser.viskalgørepolitikerne

opmærksomme på, at på hjælpemiddelområdet er der satgang ien

negativ spiral, som desværre ikkeser ud til at stoppe.

Kæremedlemmer,vimågørefælles frontogsige nej til glidebanen!

Susanne Olsen

Landsformand

5

“det er på tide at råbe

vagt igevær.viskal

holde fast i, at hjælpemidler

er noget,man

søger hos kommunen,

ikkenoget vi selv skal

købe.“

Kontroleret oplag iperioden

1. juli 2007 -30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk,Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: Handicap-nyt er produceret

CO2neutralt hos KLSGrafisk Hus A/S. Oplag: 9.000. Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås

på lydbånd gratis for medlemmer.Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 83. årgang. Giro: 6003435. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 –16.00, Fredag kl. 9.00 –14.15.

Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 5. september 2009. Deadline: 7. august 2009.


teKSt og FotoS AF SolveIg SKovgAArd AnderSen

Medlemsportræt

www.DHf-Net.Dk

Jeg er så glad

for min forening

olga nielsen har været medlem af dansk Handicap Forbund i80år. Hun varbare15år,

da hun bad sine forældreometmedlemskab fireårefter forbundets stiftelse

olga nielsen,som idag er en livlig og åndsfrisk kvinde

på 95 år,havde imarts 80 års jubilæum som medlem af

dansk Handicap Forbund.vel nok forbundets længstvarende

medlemskab.

olga nielsen bor inæsbyved odense -iegen lejlighed

ietældrecenter, hvor man kantilkalde hjælp efter

behov. olga får hjælp til at komme op og isengogtil

vask og toiletbesøg,men klarer ellers sig selv.”Jegspiser

varm mad icafeteriet,men alt andet sørger jeg selv

for, ”fortæller hun.

olga kommer ikkemeget ud mere, men fjernsynet

holder hende orienteretogmedlemsbladene fradansk

Handicap Forbund bliver stadig læst.”Jeg følger skam

med idet hele,”siger hun,der også har computer og

har lærtatbruge internettet.

Blev medlem som 15årig

I1929 boede olga nielsen også inæsby–dengang

sammen med sine forældre.Hun varlige konfirmeret

og gik hjemme,hjalp sin mor og passede sine søskende.

dervar ti børnogolga,som varden ældste, varsom resultatafenbesværlig

sædefødsel blevetspastisk imild

grad og gik dårligt.

Hver uge kom en mand cyklende forbi foratsælge

bladet Hus og Hjem.”Han havdeendårlig ryg–såkaldt

pukkelryg -ogmin mor købtealtid bladet og gavham

en kop kaffe,”fortæller olga nielsen,”og en dag spurgte

han mig,omjeg ikkeskulle væremed ivanføreforeningen.’Hva’er

det fornoget’, sagde jeg,oghan fortalteop

og ned ad stolper om den.”

olga kom ikkemeget ud og blevfyr og flamme: ”Må

jeg ikkenok,mor,’bad jeg.’detskalvitale med far om,’

sagde mor,men far sagde nej: ’det kander ikkevære

tale om.dethar vi ikkeråd til’.det kostede 4,50 kr.om

måneden,”fortæller olga.Menhun blevved med at

spørge og til sidst ”gavfar efter.”

en dårligt gående yngrekvinde inærheden varogså

medlem og fik olga med til møde iden lokale afdeling

af landsforeningen af vanføreoglemlæstede,som

6

dansk Handicap Forbund hed dengang.de4-5 km til

Fyns Forsamlingshus,hvormødet blevholdt,tilbagelagde

de til fods.olga kørte isin stol og blevskubbet

lidt af damen.”Formanden hed rasmus Jensen og bød

hjertelig velkommen, forjeg varjonyt medlem,”husker

olga nielsen.”Så hyggesnakkede vi et par timer -om

foreningen,hvad vi skulle lave og sådan ogsåvar der

kaffe, som vi selv betaltefor,inden vi drog hjem igen.

Jegvar så glad foratværemed.Jeg levede på det til

næstemåned,”siger olga.

dervar en 10-15 medlemmer dengang,ogmøderne

varmest sociale.engang imellem kom der en ung

dame foratsynge,ogengang om året besøgtelandsformand

rasmus rasmussen afdelingen og fortalteom

kommunerne,omforeningen og om alt,hvadder foregik.detvigtigstefor

olga nielsen varatkomme ud.

”Jeg levede og åndede formøderne.Jeg levede og

åndede formin forening,ogdet har jeg gjortlige siden.”

lokalafdelingen

lige siden indmeldelsen og indtil sygdom fornogle

år siden hindrede det,var olga nielsen aktiv ilokalafdelingen.”Jeg

deltog ialt,ogjeg fik hele familien med

både mine syvbrødreogmin far og mor.Ikkemindst

til festerne,hvorder altid vardans.Mine brødresyntes,

jeg også skulle danse,sådesatte mine ben op på deres

fødder,ogsådansede de rundt med mig.”

olga nielsen vari50’erne medlem af afdelingsbestyrelsen

itiår–defiresom kasserer.”Jeghar endnu et

brev frahovedkontoret, hvor de siger mig tak og roser

mig forat’mine bøger altid er meget fine”, fortæller

olga.

da odense afdeling fik en fane tildelt fradanmarkssamfundet

vardet olga,der slog førstesøm iogsagde:

”detteerfor Hendes Kongelige Højhed dronning

Margrethe.ogdadansk Handicap Forbund fejrede

75 års jubilæum på odense rådhus,talteolga om de

storeforandringer,hun har oplevet.”Jeg varskamogså i

fjernsynet,”fortæller olga.


HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Olga Nielsen har oplevet storeforandringer iløbet

af sit lange liv,ogselvom ikke alt er ideelt, er for-

holdene for mennesker med handicap blevet meget

bedre, mener hun.

7


Medlemsportræt

uddannelse og arbejde

I1933 kom olga nielsen på vanførehjemmet iKøbenhavn

foratbliveuddannet som kontormedhjælper.

uddannelsen togtoår. ”vivar 15 på skolen, og jeg kan

huskenavnene på dem alle,”fortæller olga stolt. der

varstreng disciplin på vanførehjemmet,sådaolga

nielsen 25 år senerekom til jubilæum, fik hun nærmest

et chok. ”tænk, de unge piger sad på skødet af

de unge mænd.dajeg varelev, måttevioverhovedet

ikkesepåhinanden. Jegoplevede et par,der kyssede

hinanden og blevopdaget af forstanderinden. de blev

drevet på portendagen efter.”

efterendt uddannelse vendteolga nielsen hjem

til odense.Her varikkearbejde at få, så hun gik igen

hjemme og hjalp sin mor.

da ortopædisk klinik iodense blevindviet,mødte

olga dansk Handicap Forbunds landsformand,Frederik

Knudsen, som hun kendtefra tiden på vanførehjemmet.

”går du stadig ledig,olga’, sagde Frederik, og jeg

svarede ja, for’ingen vil jo ha’os, som er handicappede’.

MensåtalteFrederik med Kongerslev (lederen af klinikken,

red.) ,og14dage efterfik jeg job på den nyeklinik.

Jegpassede omstillingsbordet,oghvadder ellers var.”

olga nielsen varansatpåklinikken i15år, så holdt

hun op på arbejdsmarkedet. ”Jeg blevsyg med galdesten,

og så syntesmin mand,jeg skulle stoppe.”

Mand og børn

olga blevgiftsom 23årig,flyttede til tarupogfik sin

førstesøn året efter. Så kom krigen, og planen om barn

nummer to blevudsat, men ni år senerevar olga nielsen

gravid,dahendes mand pludseligt døde.

”Jeg vartomåneder henne,dahan pludselig faldt

om og døde.det varhårdt,

men det gik jo,ogefter nogle

år giftede jeg mig igen. Jeg

fandt en god mand og havde

25 gode år med ham.”olgas

mand døde i1985. olga blevi

det fælles hus,men for12siden

flyttede hun til sin nuværende

bolig inæsby.

Olga Nielsen har Dansk Handicap For-

bunds ældste medlemskab og følger

stadig med iforbundets liv gennem Han-

dicap-nyt og medlemsbladet for Odense

afdeling.

Før og nu

når man har levetsålænge,har

man oplevetmange forandringer.”dengang

jeg blevmedlem,

regnede ingen vanførefor

noget,”fortæller olga nielsen.

”deblevgemttil side,ogdet

gjorde jeg også. Jeghavde

krykker og kunne rende stærkt

med dem. Menjeg kunne ikke

www.DHf-Net.Dk

8

lide at gå med min mor,for hun gik med det mest sørgelige

bedemandsansigt,der sagde: her går jeg med

min stakkels datter.Min far og mor vardaglade for

mig,men det skulle ikkeværesynligt.”

Sådan vardet dengang.”deterblevetmeget bedre,”

mener olga, og dansk Handicap Forbund har også

udviklet sig –til det bedre: ”tager hånd ihankemed

de vanføreogsørger for, at de kommer iarbejde og ud

blandt andre. derernualligevelmange,der er gemttil

siden, så der er stadig brug forforbundet,”siger olga.

Forolga personligt varenafdestore milepæle iudviklingen

at få en bil. ”Jeg varden førstespastiker,som

fik bevilget en bil. en lille rød bil, der varåben foran.

Jegvar god til at kørebil og glad fordet,ognår jeg sad

der bag rattet,kunne ingen se,jeg fejlede noget,”fortæller

olga, der nåede at have fembiler,inden hun for

24 år siden, da hendes mand døde,måttekvittebilen.

”Jeg skulle have hjælp til at få benet ind ibilen, og jeg

havdeingen til det,men jeg har savnet den frygteligt."

Hjælperne havdemeretid før

olga nielsen fik sin bil uden problemer og fik den udskiftethvert

fjerde år.Sådan er det ikkemere, og olga

oplevergenerelt,atforholdene varbedrefor 10-15 år

siden. ”dajeg flyttede herud,var der meget meretid,

ogsåtid tilathjælperne kunne sludreoglavesjov. nu

er det bareind og ud ad døren. og ringer jeg efter

hjælp til at komme på toilettet,måjeg ofte sidde ½

time og vente, inden de får tid.”

og der er besværlige arbejdsgange ikommunen.

”Hvis min stol går istykker,kan jeg risikere, at der går

ottedage,inden den bliver lavet-sådan et redskab,

som jeg er 100 %afhængig af! Jegmåikkeengang ringe

til firmaet,men skal ringe til ergoterapeuten, som så

skal ringe videre. dererting,der kunne gøres bedre.”

olgas liv nu

olga har meget glæde af sin storefamilie.Sine sønner,

mange børnebørnogoldebørnogendda et enkelt

tipoldebarn. ”Jeg har en meget god familie,”siger olga.

Sammen med et barnebarnerhun igang med at skrive

erindringer fraetlangt liv ned,ogetoldebarnkommer

en gang om ugen og hjælper med indkøb.”og så

hygger vi os sammen,”fortæller olga.

olga nielsen fik forfireårsiden konstateretkræft.

”Jeg er træt,ogkan ikkeklaresåmeget mere, men

barejeg kanbevaremin forstand og bestemme over

mig selv,såerjeg glad.” ■


MEMOplanner. Å rets hjælpemiddel 2009

Memoplanner er et nyt og epokegørende hjælpemiddel til mennesker, der har problemer

med struktur, tid oghukommelse. Hjælper med athuske aftaler, strukturere

dag, uge, måned og år. Påmindelsen kan modtages som billede, lyd, talebesked og

sendes som SMS. Memoplanner har touchskærm til betjening og ændringer. Information

kan også lægges ind via Internet.

MEMOplanner sælges afFI Danmark. Vi kommer meget gerne ud til interesserede

og demonstrer MEMOplanner eller andre afvores produkter. MEMOplanner har

modtaget stor anerkendelse over alt og er bl.a. udnævnt til årets hjælpemiddel på

Health &Rehab messen 2009. Ring til Jakob Iversen på 7022 9808 for aftale.


AF Bente rødSgAArd

Hjulspind

Udendørsliftbliver erstattet af indendørslift

Mariann Christensen er kørestolsbruger og medlem af

handicaprådet iSlagelse.Hun har boet ikommunen i

11 år og kæmper foratfågod tilgængelighed.”en dag

besøgtejeg indkøbscenteret”galleriet”, og oplevede

en udendørs lift, der er håbløs at betjene.Man skal selv

klappe en stang ned,såden er ubrugelig fordefleste, og

pladen,man skal sidde på,er også lille”, siger hun.Man

kangodt komme ind icenteretniveaufrit,men butikken

Bahne,som har en afdeling istuen og ikælderen,kan

kunnås med lift, fordider er trin”.

dendag icenteretmødtehun tilfældigt kommunalpolitikeren

peterlotinga fradansk Folkeparti og viste

ham problemet.derefter toghan det op.det kom der

flereavisartikler ud af,ogkommunen gik ind isagen.

Borgmester lis tribler oplyser til Sjællandsketidende,

at kommunenikkehar givet dispensation,da ingen har

ansøgt derom,og man har kontaktet bygherrenom

problemet.Idet oprindelige forslag varder tale om en

www.DHf-Net.Dk

10

indvendig elevatortil kælderen,og det havdekommunen

sagt ja til.

Arkitektgruppen Slagelse A/S vedMortenSonnengaardoplyser,atsagen

efterkritikken og fleremøder er

endt med,atudendørsliftenfjernes,ogiløbet af sommerenetableres

en løfteplatformmed

trestopinde

ibutikken

Bahne,hvorfraallebutikkens

niveauer

kannås.

Mariann Christensen demonstrerer liften ned til butikken Bahne

iGalleriet iSlagelse. Den skal nu fjernes på grund af protester,

og fordi den er istrid med bygningsreglementet.

Handicaporganisationer

åbner muligheder for alle

ny informations-dvdrettet mod etniskeminoriteter

med handicap og deres pårørende har til formål

at sprede viden blandt etniskeminoriteter om

den sociale og faglige støtte, man kanfåihandicaporganisationerne.Filmen

er en del af projekt

Handicaporganisationer foralle –også etniske

minoriteter”, som Sammenslutningen af unge med

handicap (SuMH) har satigang,ogsom handler

om inklusion af etniskeminoriteter ihandicaporganisationerne.

Filmen følger femmennesker,der alle har etnisk

minoritetsbaggrund og er berørtafethandicap.de

fortæller om de barrierer,som de selv har kæmpet

med,oghvadmedlemskab af en handicaporganisation

betyder fordem. Fx møder vi 24årige razyie

Acili, der gennem sit engagementiForeningen

af danskedøvblinde har fået nyeredskaber til at

håndterelivet som døvblind med tyrkiskerødder.

Sideløbende tagerfilmenosmed rundtihandicaporganisationerne,hvorbeskueren

får mulighed

foratse, hvad medlemskab indebærer.

Foratsikre at dvd’en er tilgængelig forstørstedelen

af målgruppen, er den indtalt på femsprog,

dansk, somali, tyrkisk, farsi, urdu og arabisk.

Filmen kanbestilles på dvdved at skrive en mail

til benedikte@sumh.dk. denkan også downloades

på projekt ”Handicaporganisationer foralle –også

etniskeminoriteters”hjemmeside.www.h-f-a.dk.

sa

Foto: p eter lotIngA.


Invitation

dansk Handicap Forbunds hovedkasserer erna Christensen

fylder 60 år den 23. juni. erna Christensen har siden hun i

1975 blevmedlem af ungdomskredsen været aktiv på flere

niveauer:iungdomskredsen, lokalafdelinger,kreds og region

og siden 2004, som hovedkasserer og dermed født medlem

af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Ianledning af ErnaChristensens runde dag inviteres

medlemmer og samarbejdspartneretil reception mandag

den 22. juni kl.13- 16 på Stranden, Strandvejen

142C, Charlottenlund.

Med venlig hilsen

Susanne Olsen

Landsformand

Få støttetil armen, når du arbejder

vidamic ergonomics har i30årbeskæftiget

sig med aflastningsprodukter til fx pC brugere.på

hjælpemiddeludstillingen iBella Centret

sidsteår, gik det op forsælger Kenneth

espenhain,at kørestolsbrugereogså kanhave

gavn af produkter,der aflaster arme,nakkeog

skuldresamtryg. Kenneth espenhain besøgte

dansk Handicap Forbunds hovedkontor, hvor

peterMarx,som er tetraplegiker og tilknyttet

ulandssekretariatet, testede underarmsstøtten.efteretpar

forsøg vedforskellige skriveborde

bliver peterMarxfaktisk begejstret.

Støttepladen er fremstillet af det samme

materiale,som man bruger imadrasser til

tryksår.

Nu vælter stokken ikkemere

en lille simpel løsning til 60 kr.kan

hjælpe med et irriterende problem,

som alle stokkebrugerekender,

nemlig at stokken vælter og er svær

få fatiigen. Medetlille beslag og

en magnet er problemet løst. Man

monterermagneten på stokken, som

derefterkan stå alle steder,hvorder

er metal. Hvor der ikkeerdet,fxpået

træskrivebord, monteresenlille gul

jernskive, og vuptisåvælterstokken

ikke.Stokkeholderen levereslige til at

montere på stokken, og der medføl-

preSSeFoto.

Erna Christensen fylder 60år.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

underarmsstøttenkan

fås som hjælpemiddel gennem jobcentrene,

men kanogså købes af private. prisen er kr.

2.650 plus moms.den findes også med indbygget

mus.Firmaet forhandler også andre

ting,der kanlettearbejdet med computere,

fx et lille trådløst tastatur,som man kansidde

med iskødet eller på en plade på sin kørestol.

Firmaet kommer gerne hjem til privatefor at

tilpasse udstyret.

læs merewww.vidamic.com.Kenneth espenhain

kankontaktes på mobiltlf.30650652.

ger to gule metalskiver med dobbelt

tape til at benytte på steder,hvorder

ikkefindes metal.

opfinderen er peterWorre.Han fik

ideen, da han så et familiemedlem,

som varhalvsidet lammet,ogiagttoghans

problemer,når han skulle

ind isin bil. peterWorre fremstiller

stokkeholderen isit værksted.dukan

kontakteham på tlf.29467908, så

oplyser han nærmesteforhandler.

En simpel og billig løsning til et stort

problem. Stokkeholderen med magnet.

preSSeFoto: p eter Worre.

11

Vidstedu, at

på danskeHandicaporganisationers

hjemmeside kandufinde

aktuelle fortolkninger af tilgængelighedslovgivningen.Fortolkninger

af gældende lovgivning

kanfremkomme på mange

måder,fxved at Folketingets

medlemmer stiller spørgsmål til

den ansvarlige minister (såkaldte

§20-spørgsmål). når svaret

foreligger,gælder ministerens

fortolkning som gældende lov!

dethar skabt en hel del præciseringer

til bygningsreglementerneosv.læs

mere

www.handicap.dk/politik/

tilgaengelighed/fakta/fysisk/

standarder.

detsvenskehjælpemiddelinstitut

har lagt en del fotografier

af hjælpemidler fra1950erne-på

en hjemmeside med udførlige

oplysninger.Seselv på

www.hi.se/bildarkiv.

dansk Handicap Forbund er

på Facebook.Hvis du allerede

har en profil på Facebook,kan

du også besøge forbundet der.

når du som Facebookbruger

er loggetind,skaldusøge efter’dansk

Handicap Forbund

under ’grupper’. Har du ikke

en profil kanduopretteenvia

dettelink: www.facebook.com.

danskeHandicaporganisationer

kritiserer de lange sagsbehandlingstider.det

står ikkegodt

til ude ikommunerne efter

kommunalreformen. danske

Handicaporganisationer har

indsamlet sager framedlemsorganisationerne,som

viser meget

lange sagsbehandlingstider,

manglende viden og problemer

med skiftende sagsbehandlere.

du kanlæse og downloade eksempelsamlingen


www.handicap.dk/archive/eksempelsamling.doc.


danskeHandicaporganisationer

www.DHf-Net.Dk

Både Danske Handicaporganisationers jubilæumskonference og -reception samlede masser af mennesker.Her ses formand Stig

Langvad isamtale med socialminister KarenEllemann.

E tsa m a r b ejde fy lder75 å r

danskeHandicaporganisationer fejrer jubilæum iår

I1934 beslutter de firehandicaporganisationer dansk

Blindesamfund,døvstummeforeningen af 1866 (nu

danskedøves landsforbund),tunghøres vel(nu

Høreforeningen) og landsforeningen af vanføreog

lemlæstede (nu dansk Handicap Forbund) at indlede

et samarbejde.det resulterer den 23. april ioprettelsen

af de Samvirkende Invalideorganisationer.rasmus rasmussen

fradansk Handicap Forbund bliver den første

formand.

Siden harenlang rækkeorganisationer meldt sig

ind iorganisationen, som i2007 skifternavntil danske

Handicaporganisationer (dH). Idag 75år efterhar dH

32 medlemsorganisationer.

Jubilæetblev fejret med en velbesøgt jubilæumskonference,

efterfulgt af en stor reception formedlems-

danmarkhar verdens ældsteparaplyorganisation på

handicapområdet. Siden 1934 har danskeHandicaporganisationer

(dH) talt på vegne af alle personer med

handicap.vihar ihøj grad været med til at udvikle

dansk velfærds- og handicappolitik gennem 75 år.det

fejrer vi i2009.

dH blevstiftetidebarske30’ere, hvor det varsvært

at værenederst isamfundshierarkiet,uden muligheder

forselvforsørgelse eller megen hjælp.Men politikerne

dengang havdevilje til forandring.Som erstatning

12

organisationer og samarbejdspartnere. dervar flotte

taler -oggode gaver. Claus HjortFrederiksen bragteisin

egenskab af netop afgået beskæftigelsesminister en ny

handicapstrategi, socialminister Karenellemann gavet

løfte om en ratificering af handicapkonventionen -ogfra

BevICA-fonden (tidligereSahva Fonden,red.) kom en million

kroner til en arkitektkonkurrence, fordanskeHandicaporganisationer

planlagtenye domicil.

lige som dH’s førsteformand har den nuværende,Stig

langvad,sine rødder idansk Handicap Forbund,hvor

han er kongresvalgt hovedbestyrelsesmedlem. Ianledning

af jubilæet udsendteStig langvad en status og vurdering

af forholdene forvelfærdsstatenogfor mennesker

med handicap netop nu.vibringer den nedenfor. ■

SolveigAndersen

75 år –for retten til lige muligheder

foralmisser blevder indførtuniverselle rettigheder til

dem, der havdebehov.

vi er langt fra30’ernes nød idagens velfærdssamfund.Men

det slår mig,atvelfærdidag tænkes anderledes,end

man gjorde det for75, 50 eller blot 25 år siden.

Idag taler man hellereomskøn, indtægtsgrænser,

brugerbetaling,udlicitering og privatiseringer –end

om rettigheder,solidaritet og kompensation. de offentlige

ydelser spredes ud over hele befolkningen, så

alle kanse, at de får noget forskattekronerne.

Foto: M ArtIn BAgger oleSen.


Jegmener,atvelfærdsstatenertruet af bl.a. individualisering,skattestop

og kontraktpolitik. og ikkemindst

af kravet om velfærdtil alle,der umuliggør en effektiv

prioritering til gavn forkernekunderne ivelfærdssamfundet

–dem, der ikkekan selv.udviklingen går med

lynets hast iretningen af brugerbetaling forlivsvigtig

medicin, varighjemmehjælp og de hjælpemidler,der

skal kompenserefor et handicap.

dertil kommer dagligdags problemer idekommuner,der

har fået ansvaret foralle borgeremed

handicap.Folketinget loverguld og grønne skove,og

udmønterdegode viljer iglimrende love og bekendtgørelser

på handicapområdet. Menguldet og skovene

administreres af kommuner,der ikkefår de nødvendige

midler og rammer stillet til rådighed.Finansministerens

økonomiskepolitik kanikkerealiseredepolitiskeløfter.

regnestykket går ikkeop. taberne er bl.a. de

borgeremed handicap,der er allermest afhængige af

ydelser,hjælp og rådgivning fradet offentlige.

deterunderligt at værevidne til. Masser af rigtige

holdninger og de bedsteintentioner;det slår bareikke

igennem iden virkelige verden.

Mender er håb forude her i2009. nu kommer rettighederne

på banen igen. regeringen har nemlig skrevet

under på, at danmarkvil ratificereFn’skonvention om

rettigheder forpersoner med handicap og er netop

nu igang med processen. detbetyder andreboller på

suppen. detvil tvinge politikerne til at retænkehandicappolitikken,

se dens mangler,vedtage ny lovgivning

og sikre lovenes gennemførsel!

Handicapkonventionen vil betydeenfornyelse af

dansk handicappolitik –ialle kroge af samfundslivet,

ikkekun socialpolitikken. Konventionen forpligter

nemlig Folketinget,regering,regioner og kommuner til

aktivt at gennemføreforanstaltninger,der sikrerhandicappedes

rettigheder.

Jeghåber og tror,athandicapkonventionen vil forandresamfundet.

Ikke vedatden enkelteborger med

handicap skal kæmpe fratue til tue veddomstolene;

men vedatlovgivningen bliver ændret.

Konventionen er et politisk værktøj,der skal bruges

til at skabe varige forandringer til gavn forborgeremed

handicap –uanset om de er gangbesværede,blinde,

døve, udviklingshæmmede,diabetikere, AdHd’ere,

autister,hjerneskadede eller har et helt andet handicap.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

derernok af problemer at tage fatpå. Serviceloven

rummer aldersdiskriminerende bestemmelser.der er

ikkelige adgang til voksenefteruddannelse.Ikkealle

har adgang til frit at vælge deres skole eller bolig.Mange

afskæres fraatkunne benytteoffentlige hjemmesider.dedemokratiskevalg

er ikkeinkluderende.Mange

sindslidende udsættes forurimelig tvangsbehandling.

Forældremed handicap modtager ikkestøttetil at

varetage deres rolle som forældre. Børnmed handicap

har ikkeden fornødne med- og selvbestemmelse.Ja,

listen er længere.

lad os sammen genopfinde velfærdssamfundet og

revitaliserehandicappolitikken i2009 og årene fremover.Som

vi siger med jubilæumsårets slogan: Forrettentil

lige muligheder. ■

Foto: H enrIK FrydKJær

Stig Langvad

Formand for DanskeHandicaporganisationer

13


Overenskomst for handicaphjælpere

Du kan blive omfattet af

overenskomsten ved at

overdrage dit arbejdsgiver-

ansvar til en borgerstyret

forening eller en virksomhed,

der er medlem af DI. Dermed

slipper du også for enmasse

administrativt bøvl.

Du kan nusikre dine hjælpere

ordnede forhold.

3F har indgået overenskomst med DI

Overenskomsten er med til at sikre en

bedre relation mellem borgeren og

hjælperne, da der nu er klare regler

for, hvordan hjælperne eransat.

Det gælder eksempelvis i

forhold til løn, barsel og

opsigelse.

Få 500 danskevirksomheder

til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,

taletid og meget merepåinternettet

og støt samtidig

dansk Handicap Forbund.

deternemtoghelt gratis fordig.

gå ind på hjemmesiden

www.dhf-net.dk.

Klik på det røde felt

og download AidMaker,såstøtter

du os automatisk.vi har brug fordin

hjælp! om du handler på nettet ofte

eller næsten aldrig er lige meget -alting

gør en forskel!

oBS! Fortæl venner og bekendteom

muligheden foratstøttedansk Handicap

Forbund ganskegratis.


Boganmeldelse

en bog om rigshospitalet fører læseren

gennem 250 års stilhistorie og samspillet

mellem arkitektur og lægevidenskab

Iforbindelse med rigshospitalets 250 års jubilæum udkom

bogen ”Sansernes Hospital”, som fortæller historien

om det nuværende rigshospital og dets forløbere.

detereninteressanthistorie,der beskriver, hvordan

arkitektur spiller sammen med både samfund og lægevidenskabelige

landvindinger.

detførsterigshospital lå iBredgade iKøbenhavn, i

de bygninger hvor Kunstindustrimuseet nu befinder

sig.Hospitalet er et typisk ”æstetisk hospital”.tanken

bag arkitekturen var, at bygningen skulle væreæstetisk

smuk at se og falde godt ind iomgivelserne.til gengæld

varlatrinerne placeret som små udvækster og

udsendteenulidelig stank. de ansattepåhospitalet

vidsteikkenoget om hygiejne,såpersonalet gik lige

frafødestuer til obduktioner.Man vidsteikkenoget

om nødvendigheden af at vaskehænder eller isolere

patientermed infektioner,såpatienternedøde ofte af

infektioner.Senerefik man viden om bakterier og det

ændrede meget –også arkitekturen.

pavillonhospitalet

detandet rigshospital fra1910 er et såkaldt ”pavillonhospital”,som

består af selvstændige bygninger i

en park. dentype arkitektur er praktisk, når man vil

isolerepågrund af smittefare, men ellers upraktisk på

grund af afstanden mellem bygninger.Arkitekturen

indbyder til at danne selvstændige afdelinger med

hver sit speciale uden samarbejde.Små kongeriger

med egne rutiner,selvom æstetikken ikkevar helt

glemt.

Blokhospital

detrigshospital, vi kender idag,eret”blokhospital”.

deterindustrialiseret og minder om en fabrik for

reparation af mennesker,hvorpatienternemåles og

vejes som objekter og underkastes videnskabelige

analyser af personer ihvide kitler.Hospitalet er en

helbredelsesmaskine,selvom teknikken er gemtvæk

frapatienterne. determuligvis praktisk, men ikke

smukt. detteknologiskefremskridt er sket på bekostning

af det æstetiske–ogdet er ifølge forfatterneet

sanseløst hospital.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009 15

SANSERNES HOSPITAL

ny vision er påkrævet

Ifølge forfatterneerdet her 250 år efterdet første

hospital på tide atterattænkesig om. dokumenteret

forskning viser,atmennesker har det godt iæstetiske

omgivelser.det kanfaktisk måles,atimmunforsvaret

virkerbedre. Konklusionen er derfor, at man kankomme

langt med lys, planter, musik osv., fordiden slags

styrker”den indrelæge”.

Fremtidens udfordring er derforatbygge et hospital,

hvor både patienterogpersonale kanfåoptimale muligheder

forhelbredelse og foretgodt arbejdsmiljø. et

hospital fordet helstøbtemenneskemed alle dets sanser.Men

om politikerne er villige til at bevilgepenge til

dennevision, må tidenvise.

Bogen er både oplysende og tankevækkende og flot

illustreret. denfortjener at blivelæst af både lægfolk,

eksperterogpolitikere.

Arkitekt KimDirckinck-Holmfeld,læge Lars Heslet,maler

og billedhugger Henning Damgaard-Sørensen samt

kunsthistoriker PeterMichael Hornung: Sansernes Hospital.

320 sider.Arkitektens forlag.Pris:kr. 398. ■

AF Bente rødSgAArd


Fuld Fart -SahvaautoSmart...

SahvaAuto er stedet, hvor du får alle

typer køretøjer tilpasset og ændret, så det

ikkelængere er en begrænsning at være

bevægelses-handicappet itrafikken.

Vi giver dig køreglæden tilbage,uanset

om du blot har brug for en mindre tilpasning

af køretøjet, eller der skal en fuld

ombygning til. Der er mange løsninger og

vi kender de fleste –resten udvikler vi.

Børneplejesenge

…ogmere

L illi E mma N o r d ic *

MESSENYHED

H øjdeindstillelig bab ytremmes eng

t il for æ ldr eikø r e stol.

P ÅGE NSY N

2 0 1 0

Auto

En rigtig “Smart” nyhed!

Overvejer du en ny bil? Måskeenbåde

billig og nem model, der er praktisk,

sikker og dejlig at køre i? Vi har udviklet

et helt nyt koncept for dig, der har brug

for en ombygget bil. Hvad enten du kan

opnå en bevilling fradin kommune eller

ej, kan vi tilbyde dig den billigste og

smarteste bil på markedet!

Se

hvor Smart’e

vi er på

sahva-auto.dk

BrøndBy: 4 3 4 3 9 1 9 1 - Fredericia: 75 93 17 00 - a alBorg: 96 34 67 00

www.sahva-auto.dk

E tsikke rt rum t il b ø r n

med a dfæ r d s forstyrr els e r

MESSENYHED

* L e v e r op t il den N o r dis ke K r a vspec ifika t ion for indstillelige s enge t il h a ndicappede b ø r n.

Vi har fem grundforskellige

modeller børneplejesenge med

et hav af tilpasningsmuligheder

-kontakt os for vejledning!

K l a ssi s kplejes eng, dog s a mt

idigt e t p æ n t , r o b ust møb el

P l a n t a gev ej 7 E

DK- 6270 T ønder

fon + 45 7374 4073

info @ k a yse r b e tten.dk

www.ka yse r b e tten.dk


AF Bente rødSgAArd

vanførefondens årsmøde

piagjellerup,som blevvalgt til formand sidsteår,

aflagde sin førsteformandsberetning vedvanførefondens

årsmøde inationalmuseets festsal. detvar en

meget stolt formand,der kunne fortælle,atfonden i

2008/2009 havdegivet tilskud til 35 projekter og uddelt

6,1 mio.kr. mod knapt 5,4 mio.kr. året før og var

kommetvel igennem et år,der ellers varpræget af en

generel finanskrise.

Blandtmodtagerneerdansk Handicap Forbund,som

har modtaget 2,3 mio.kr. til sommer- og juleophold på

feriecenterSct.Knudsborg, hvor ca. 200 medlemmer

hvertårfår mulighed foretpusterum frahverdagen. I

årets løb har vanførefonden også støttet handicapsporten-både

med penge til indretning af et motions- og

fitnesscenter, opstartafenkørestols-tennis-klub og indkøb

af håndcykler og el-hockeystole.

Hilsen til socialministeren

detCentrale Handicapråd er ifærdmed at etablereen

tænketank, der skal skabe en vision fortidssvarende

botilbud til mennesker med handicap.Fondens støtte

til projektet er på 200.000 kr.pia gjellerup fandt at den

offentlige støtteburde have været større og sagde: ”vi

har derforsamtidigt med en velkomst til den nyeminister

på det sociale område benyttet lejligheden til at

gørehende opmærksom på, at der kanspores en tendens

til, at det offentlige trækker sig en smule tilbage

frasine forpligtelser over fordemange mennesker med

fysiskehandicap.viser meget gerne,atdenne tendens

ikkeuddybes –snareretværtimod”.

priser

de sidste16årerder blevetuddelt to priser på årsmødet.

Forskerprisen på 100.000. kr.gik iårtil ekstern

lektor,cand.psych. ph.d.louise Bøttcher,Institut for

psykologi fradet Samfundsvidenskabelige Fakultet ved

Københavns universitet. Hun fik prisen forsin originale

forskning ihandicappets betydning forudviklingen hos

børnmed cerebral parese.”Hun har påvist,atdegrænser,som

handicappet sætter forbarnets udvikling,kan

rykkes.Hun arbejder især med børnenes eget engagementfor

at formulerenye pædagogiskestrategier,som

kanstøttebørnene ideres udvikling”, sagde gunnar

Schiøler,som overrakteprisen.

udviklingschef Jørgen lenger ansatiMuskelsvindfonden

fik årets opmuntringspris på 25.000 kr.for sit

mangeårige engagement for at forbedreforholdene

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Vanførefonden er uberørtaffinanskrisen

vanførefonden har uddelt flerepenge iårend iforrige regnskabsår

Fakta

Vanførefonden har iårets løb givet støtte til blandt

andreEgmont Højskolen (190.000 kr.til studierejser),

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (60.000 kr.

til kampagne om utilgængelig kollektiv trafik), projekt

”Mulighedernes Land” iThisted (1. mio.kr. til at

gørenaturen tilgængelig for alle).

Fonden uddeler også personlegater.Det kan fx være

penge til et tv,nye møbler,ferie eller blot daglige

fornødenheder.Fonden har iårstøttet 166 personer

med 696.000 kr.

Fondens daglige administration klares at et sekretariat.

Derudoverhar fonden en bestyrelse på indtil

12 medlemmer og et repræsentantskab på indtil 100

medlemmer.Fonden kan kontaktes på

tlf.33134838eller mail info@vanfoerefonden.dk.

Se merepåwww.vanfoerefonden.dk.

foralle mennesker med handicap.Ibegrundelsen for

valget sagde piagjellerup bl.a.: ”Jørgen lengers arbejde

har givet talrige resultater. et af dem er juvelen idansk

handicappolitik, nemlig den individuelle hjælpeordning

efterlov om social service§96. deterihøj grad hans

fortjeneste, at fundamentetfor denne ordning blevså

stærkt og levedygtigt, som det vistesig at blive.”

Jørgen lenger takkede forprisen og fortalte, at

han, når skattevæsnet har fået sit,vil donereresten til

el-hockey forbørnmed handicap,for det er en stor

opmuntring at se disse børnfåøget glæde og selvtillid

via sportsgrenen, en af de få som er mulig forselv børn

med omfattende handicap. ■

Glade prisuddelereog-modtagere. Fravenstreses Gunnar,

Schiøler,Louise Bøttcher,Jørgen Lenger og Pia Gjellerup.

17


AF Bente rødSgAArd,Jeppe KerCKHoFFS

og SolveIg SKovgAArd AnderSen

Kort nyt Kort nyt Kort nyt

Kort nyt

dansk Handicap Forbund kritiserede Skuespilhuset for

ikkeatværeoptimalt forkørestolsbrugereienreportage

iHandicap-nyt nr.2.2008.

Skuespilhuset har været lydhør og foretaget forbedringer.Alle

medarbejdereernuinformerede om, at

der findes syvkørestolspladser,ogatman kansidde

sammen med sin ledsager.det har nemlig været et

problem, når medlemmer har ringet og bestilt fx fem

billetter og fejlagtigt fået oplyst,atder kunvar to kørestolspladser.når

der kommer flerekørestolsbrugere,

skrues der sæder af,men der er stadig beskeden plads.

Manskalkøreind en ad gangen alt efter, hvilken plads

man har.Kontrollørerne hjælper med rækkefølgen.

elevatoren går kuntil førstesal og her er der to kørestolsbrugerpladser

ihverside af salen. de femandre

pladser er isalens stueplan.

www.DHf-Net.Dk

Sif Holst fraDansk Handicap Forbund er godt tilfreds med, at Skuespilhuset har skrottet skydedørene på handicaptoiletterne, men

de kunne haveværet helt undgået, hvis bygherren havde taget Dansk Handicap Forbund med på råd. Istedet må Skuespilhuset

betale for at få lavet ændringer.

Kritik af Skuespilhuset har givet resultater

18

Igarderoben og vedboksskabene er der kommet

kroge ikørestolshøjde.trappeløbene er blevetafskærmet,ogder

er satfleregelændereopind til salen. der

er stole overalt ifoyeren. desværre uden armlæn, men

teateret er villig til at finde en løsning på det problem.

et stortkritikpunkt var, at handicaptoiletterne havde

skydedøre, som evt. hjælpereikkekunne snige sig ud

af,uden at den, der sad på toilettet,bleveksponeret.

Foreløbigt har det ene handicaptoilet fået en udadgående

dør,ogdet skal de andreogså have. på dørene

kommer der tillige et tilbagetrækshåndtag.der er

også kommet merelysstyrke ilamperne på toiletterne.

Konklusionen er,atSkuespilhuset har taget kritikken

til sig og rettet op på manglerne.Snartvil bygningen

også væreatfinde på databasen www.godadgang.dk.

Foto: M orten de CAStro


Medhold isag om ungdomsuddannelse

dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam har fået

medhold iensag om rettil at gå på en ungdomsuddannelse

eftereget valg.

Sagen drejer sig om en ung mand,som er udviklingshæmmet,multihandicappet

og fast kørestolsbruger.den

unge mand og hans mor og værge havdeet

ønskeom, at få en uddannelsesplads på en skole,som

varsærligt rustet til at imødekomme hans behov. Skolen

varenaffleremulige,men skolen varden foretrukne

på grund af særlige træningsfaciliteter,ogfordi den

unge mand og hans mor oplevede en særlig tryghed

og ro vedstedet.

Kommunen afvisteanmodningen med henvisning

til, at den skole,kommunen havdevalgt,opfyldteden

unge mands behov. Isin vurdering havdekommunen

undladt at tage højde forfamiliens egne beskrivelser af

behov, og de havdeignoreret det faktum, at eleverne

på den foretrukne skole har diagnoser og behov, der

svarer til den unge mands.

dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam ankede

sagen til Klagenævnet forvidtgående specialundervisning

og fik medhold.den unge mand vil nu få tilbudt

en uddannelsesplads på den foretrukne skole.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Elcrossereerikkelængereethjælpemiddel

en principafgørelse fraAnkestyrelsen har slået fast,at

3-hjulede elcrossereskalbetragtes som et forbrugsgode

med 50% iegenfinansiering.Begrundelsen er,at

crosserne idag fremstilles og forhandles bredt blandt

den ældreogmindremobile del af befolkningen.

Afgørelsen bekymrer dansk Handicap Forbund,

idet mange medlemmer er stærkt afhængige af deres

elcrosser foratkunne komme rundt. Hvis crosseren

bevilges som et forbrugsgode følger det også, at man

selv skal stå forreparation og vedligehold.der er tale

om en klar forringelse,som vi vil sættefokus på.

detskaldog bemærkes, at et forbrugsgode kan

finansieres 100%, hvis det benyttes som et hjælpemiddel

ifølge Serviceloven§113, stk. 5.

opleverduproblemer med bevillingen af din elcrosser,bør

du derforrettehenvendelse til dansk Handicap

Forbunds rådgivning på telefon 39 29 35 55 eller mail

social@dhf-net.dk.

Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning

-Vi har løsninger til ethvert behov.

Langhøj

konsulentteam

Hos os er professionalisme en selvfølge!

Hasselager Centervej 26 | 8260 Viby J

Tlf. 87 41 10 40 | Fax 87 41 10 41

www.langhoej.dk

19


Wolturnus A/S

Halkærvej 24B

DK-9240 Nibe

Tel: +45 96 71 71 70

Fax: +45 96 71 71 80

www.wolturnus.dk

Wolturnus laver skræddersyet El-kørestole,

der ikke er større end manuelle kørestole

REX W200 kan opfylde de fleste krav til en el-kørestol.

Den fås med følgende udstyr: Sædehejs (30 cm) // Sædetilt // Rygkip // Kropsstøtter // Nakkestøtter // Sele // Centerplaceret joystick // Parallelbeslag til

joystick // Ergonomisk ryg som støtter mellem skulderne // Standard eller custom build sæderamme // Justerbare remme isæde og ryg // Totalbredde 55

cm, længde 95 cm // Hastighed 8,5 km itimen // Kørelængde 7eller 14 km pr.opladning // Adskilles let for transport, tungeste del vejer 16 kg.

Se vores hjemmeside www.wolturnus.dk eller online køb af dæk, lejer,hjul mm. på www.wshoppen.dk

En Wolturnus kørestol er bygget og produceret iDanmark.


midt ibladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nytfra afdelingerne

Arrangementer

Kurser

Rejser

Annoncer

Medlemstilbud

Viso

DUKH

Regionskontor

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

dHF på nettet

dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrivetil DHF på fleree-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

landsformand: susanne@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent:konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

ryK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

nytFrA AFdelIngerne

Assens

Juni 2009

tirsdag den 18. august kl.18.00 på Stadionvej10:

Fællesspisning med banko.priskr. 80. Bindende tilmelding

til lis senest en uge før på tlf.64791519eller

20 11 11 81.

Bornholm

lørdag den 19. september kl.12.30 –16.30 iSagahuset

irønne kl.12. 30 –16. 30: Høstfest. detkolde bordmed

lune retter,kaffeoglotteri. Musik v/ thomas nyeboe.

pris kr.100.tilmelding senest onsdag den 16. 9. kl.13.00.

tilmelding til rigmor nyboe pedersen, tlf.56953655

og Inger SpehtHansen, tlf.56480820mellem kl.10.00

og 13.00.

Frederiksberg

lørdag den 11. juli: udflugt til Melbyog”eventyrkroen”

med fællesbus.priskr. 250.vi kører med fællesbus fra

Bettynansens Allé kl.10.30. Flereoplysninger og

tilmelding til Connie pedersen, tlf.35356721eller

60 14 04 51.

Herning

lørdag den 15. august kl.15.00 –20.00 iSunds Sejlklub:

Mulighed foratsejle i”Mini 12´ere”.Instruktør og ledsagebåd

vil væretil stede.grillfest frakl. 17.00. Husk at medbringe

grillkød.Herning afdeling servererkaffe/teogboller

samtsalatogflutes.gratis formedlemmer af Herning

afdeling.Ikke-medlemmer kr.50.

torsdag den 17. september iBig Bowl Ikast: Bowling

og spisning.vikører fraKollektivcentretBytoftenkl.

17.15. pris kr.150 formedlemmer af Herning afdeling.

Ikke-medlemmer kr.300.

onsdag den 7. oktober:Fællesarrangementmed

Handi-Aktiv.Mereherom inøgleposten nr.3og Herning

Folkeblad.

tilmelding senest 10 dage før arrangementet.

2


Midt ibladet

Korsør/Skælskør

tirsdag den 23. juni (Sankthansaften): liftbustur til Skipperkroen

iMullerup.Spisning og senerebål på havnen. opsamling

starterfra Skælskør kl.15.00. pris kr.225 formedlemmer,

kr.300 forgæster.

Fra25. juni -27. juni: tombola iSkælskør.

lørdag den 8. august: Sommertur til tåsinge og langeland

med liftbus.opsamling fraSkælskør kl.9.00 og videretil

Korsør.vispiser på restaurantSkudehavnen. pris kr.295 for

medlemmer,kr. 395 forgæster.tilmelding senest den 25. 7.

til et at bestyrelsesmedlemmerne.Senærmereherom iafdelingens

lokalblad.

nB.der er fortsatledige pladser til afdelingens ferietur til

Bornholm. Kontakt formand Kirsten rønhoff Hansen, tlf.59

19 60 79 og hør nærmere.

Middelfart

lørdag den 15. august kl.12,tokkerudsvej 24 iMorud.

udflugt tilditlevsdal bisonfarm. guidet rundvisning.

pris voksne kr.40, børnunder 12 år kr.30. Mulighed forat

købe mad på stedet. drikkevarer må ikkemedbringes,men

skal købes på stedet.tilgængelighed: deterengård, så tingene

er ikkeperfekte. Stedet er afprøvet iel-kørestol, og det

kanlade sig gøre.tilmelding senest den 10. 8. til Irma, tlf.64

40 66 00 /27216608, mail: irma.k@stribnet.dk eller peder,

tlf.41317559/23810027, mail: ped@dhif.dk.

September:viplanlægger en heldagsudflugt til København,

hvor vi skal se dr-byens nyekoncertsal.tilmelding

efterførst til mølle princippet,plads til max. 19 kørestole

ibussen.vi har søgt sponsorat til at dækkeenvæsentlig

del af udgiften, men endnu ikkefået svar.datoogpriskan

derforikkeoplyses,men ring til Irma, tlf.64406600/2721

66 08 eller gitte, tlf.63465062evt. peder,tlf.23810027for

nærmereoplysning om prisen samtdato.

onsdag den 16. september:Foredrag: Middelfarts lokalhistorie

v/ per"Maler". (Seogså arrangementetside 24).

Møn

Fredag den 7. august hos Jytteogtorben, rønnevænget 22

kl.15.00 -20.00: grill og hygge ihaven. pris kr.150.tilmelding

senest 3. 8. kl.12.00 til Jytte, tlf.55810516.

Næstved

Mandag den 23. juni kl.16.30 –23.00: Sankthansaftenitappernøje

Forsamlingshus med bål. Afgang kl.16.30 med bus

fraengvej.to-retters menu med et glas vin eller øl/vand

samtkaffe/te/godter.Musik og dans til kl.22.30. pris kr.225

kr.tilmelding.

Fredag den 31. juli kl.13.00 –21.00: Skovtur.Afgang kl.

13.00 fraMarskvej 6-10. Besøg i”grøn verden iKøbelev”. Kl.

ca.15 kaffemed lagkage.dernæst videretil landsbyenvåbensted.Kl.

ca. 18.00 serveresento-retters menu.pris280 kr.

tilmelding senest den 28. 7.

onsdag den 23. september kl.19.00 –21.30: debatmøde

med lokalpolitikere. vi planlægger et debatmøde med re-

22

præsentanterfra politiskepartier.emne: nedskæringspolitikkenpåhandicap-

og plejeområdet. Sted: værestedet,Birkebjergcentret,BirkebjergAllé

9, næstved.

tilmeldinger til Marianne nielsen, tlf.55730869.

Odense

lørdag den 20. juni på tarupgamle præstegaardkl. 13.00

–18.00: Sæsonafslutnings- og grillfest. du må gerne tage

en gæst med.priskr. 125.tilmelding varsenest den 15. 6. jf.

sidstenummer.

nytaktivitetsblad er på vej.

tilmeldinger til Susanne,tlf.61313575, Jørn, tlf.30138595

eller Annette, tlf.30252271.

Roskilde

lørdag den 29. august: Sommerudflugt til lyngkroen nykøbing

Sj. Spisning kl.ca. 13.00, inkl. en øl, vand eller et glas vin

samt kaffe. pris 230 kr.tilmelding senest lørdag den 22.8. til

gerner,tlf.46356902. opsamling starterkl.9.45.

lørdag den 19. september kl.18.00 til kl.ca. 22.00: Høstfest i

Køge.der serveressild,tostk. smørrebrød og ostemad samt

kaffemed småkager.ølogvand snaps kankøbes.Musik og

lotteri. pris 130 kr. Sidstetilmelding søndag den 13. 9. til gerner,tlf.46356902.

opsamling starterkl. 16.15.

Silkeborg

Søndag den 21. juni: Heldagsudflugt til Fredericia og Sydfyn.

på turen spiser vi sandwich, eftermiddagskaffeogto-retters

aftenmenu.priskr. 100.vi kører kl.10.00 franormans parkeringsplads.Hjemkomst

senest kl.20.00.tilmelding varden

14.6. jf.sidstenummer.

Skagen

Søndag den 21. juni: Sommerudflugt. pris kr.200. Ikke medlemmer,hvis

der er plads,kr. 350.

tilmelding varsenest femdage før jf.sidstenummer.

tilmeldinger på tlf.98444554eller 24 85 50 28.

Skive

tirsdag den 1. september kl.19.00: lotterispil.vi spiller om

evt. rester fratombolaen. er der ingen rester,spiller vi om

penge.Kaffe/temed brød kr.20.

tirsdag den 6. oktober:Foredrag: Medkørestol iAustralien.

Birgith Jørgensen og Fritz Bundgaardrasmussen fortæller

om deres rejse til Australien og Singapore. pris kr.20for

medlemmer og kr.50for ikke-medlemmer.tilmelding senest

den 29.9. Alle tilmeldinger til Hanne Skipper,tlf.97527856.

Slagelse /Sorø

onsdag den 1. juli: Bustur til Skipperkroen iMullerup.Stegt

flæsk med persillesovs ad libitum. pris kr.100 inkl. en øl eller

vand.Bindende tilmelding senest den 23. 6.

Mandag den 3. august: grillaftenmed helstegt pattegris.

Musik v/ de glade musikanter, fællessang,kinesisk lotteri.


pris kr.75. Bindende tilmelding senest den 1.7.

den6.-13. september:Flyrejse til tyrkiet fortilmeldte. udsolgt,

ring om at komme på venteliste.

lørdag den 3. oktober:løvfaldstur.Mereinæsteblad.tilmelding

til arrangementertil ejler,tlf.21311399eller Aase,

tlf.20438270.

Stevns/Fakse

Søndag den 21. juni kl.10.00 –17.00: Sommerudflugt.vi mødes

en halv time før vedStevnshøj,Bjælkerupvej 32.vi kører

til reersø, frokost på postgården. pris kr.150 plus drikkevarer

foregen regning.tilmelding varden 11.6. jvf. ”detgule Blad”.

torsdag den 24. september kl.18. 00 –21.30 iKlubhuset i

lyderslev: Feriebilleder.

Svendborg

lørdag den 20. juni: Sommerudflugt til danmarks største

park Zoov/Herning.Spisning på en kro. Afgang fraSgHallen

kl.9.00, hjemkomst ca. kl.21.00. pris 275 kr.for voksne,

230 kr.for børn.tilmelding varden 10. juni jf.sidstenummer.

torsdag den 6. august: gl.torvedag.vihar vi en bodpåtorvetiSvendborg.

onsdag den 19. august kl.17.00: Minigolf iChristiansminde.

derefter fællesspisning ilysthusene.priskr.70. Bindende tilmelding

senest den 10.8.

torsdag den 3. september kl.18.30: ”demonstration af

”Shangrila produkter”. derefter banko.Medbring en pakke

til kr.20. Afdelingen giver også nogle pakker samtkaffeog

brød.

tilmeldinger til Hanna, tlf.62541780eller Svend erik, tlf.

62 22 65 51. Hvis andet ikkeernævntforegår voresarrangementerikælderen

iSkallen, Møllergade 99, Svendborg.

Vordingborg

ny sæsonplan udsendes til alle omkring 1.august.

Mandage den 31.august,7.og14. september kl.18.45:

Banko.

Bemærkvenligst at starttidspunktet forbankospil er ændret

til kl.18.45.

Aalborg

Bestyrelsen samtnedsatteudvalg arbejder på højtryk med

planerne forden kommende sæson. derbliver tilbud om

spændende udflugter og nogle helt nyeundervisningstilbud.der

vil fortsatværetirsdagsklub på lejbjergcentret fra

d. 8. 9. til 1. 12. (dog ikkeiuge 42), hvor du kanmøde andre

dHF’er.der er altid et bestyrelsesmedlem til stede,som kan

modtage dine ideer,ris,ros eller hjælpe dig videre, hvis du

har behovfor bisidderhjælp eller hjælp fradHFs rådgivningsteam.

Så snartvierklar med den endelige plan fordekommende

måneder vil samtlige medlemmer af afdelingen modtage

programmet pr.brev.

du er velkommen til at kontakteAllan Bach, tlf.98128295

eller thomas pedersen, tlf.96330666, hvis du har spørgs-

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2009 23

mål. desuden bør du holde øje med voreshjemmeside

www.dhf-aalborg.dk, der løbende opdateresmed nyheder.

ArrAngeMenter

Valgmøde med handicaptema

onsdag den 7. oktober iFKS Hallen, tranehøjen 5,

odense Sv.

de fynskeafdelinger idansk Handicap Forbund arbejder

sammen om at arrangereetfælles valgmøde onsdag d. 7.

oktober forudfor kommunalvalget.vi vil invitereetpolitisk

panel bestående af to borgmesterkandidaterfra hver sin

fløj,fra hver af de ti fynskekommuner.Hvadkan og vil politikerne

gørefor os idenæste4år?

vi arbejder foratfåenkendt ordstyrer,oghar så godt som

en aftale istand om dækning af tv2Fyn.

læs mereinæstenummer.

SankthansaftenpåStranden

tirsdag den 23. juni. Spisning starterkl. 18.00.to rettersmenu.priskr.

135. Musik: Bjarne og Hans underholder med

guitar og harmonika. Båltalerekl. 20.30. gentoftesborgmester

Hans toft og formand fordansk Handicap Forbunds

København afdeling,Hans Jørgen Møller.tilmelding varden

17. juni. ring om evt. ledige pladser på tlf.39625247.

Adresse: Stranden, Strandvejen 142C, 2920 Charlottenlund.


Midt ibladet

AnnonCer

Ældrehåndcykel sælges

ældrehåndcykel mrk. Stricker med 7gear til at spænde på

kørestol. Mekanisk iorden og lige noget forden, der kunne

tænkesig at komme igangpåenbilligmåde. Instruktionsbogmedfølger.priside

kr.1000.tlf.98259693(vendsyssel).

Rampesælges

udendørs handicaprampe til elkøretøj og kørestol sælges.

pris: efterbud.Mål: længde 3,5m. Bredde 1,5m. Henvendelse

på mail: khpskipper@hotmail.com eller på tlf.27376781.

EliteSterling el-scootersælges

på grund af fejlkøb sælges el-scooter forkr. 5000. Købspris i

marts kr.9.900. Scooteren er fuldt funktionsklar.Henvendelse

efterkl. 17.00 på tlf.39653707.

Elkørestol sælges

Mærke powertec F16, som ny,joystickstyret. nypris kr.49.000.

dener14måneder gammel. Sælges forkr. 6.500. Kan

adskilles til transportipersonbil. Henvendelse tlf.21424917.

Handicapvenligt sommerhus vedLimfjorden udlejes

Huset er 120 m2 med firesoverum, det ene med 20 m2 hems

med fuld ståhøjde. der er 9sengepladser ialt,ogenspecialseng

formennesker med handicap.Stort handicapvenligt indrettet

badeværelse med vaskemaskine og tumbler.

luksuskøkken med hårde hvidevarer, stor stue med pejs.

Huset har aircondition og to overdækkede terrasser.rundt

om huset er der lagt fliser,såkørestolsbrugerekan komme

rundt. Huset er på en 5500m2 ugenertgrund 300 meter fra

strand.priskr. 2500 –3500 kr.pruge,plus forbrug og evt.

rengøring.Henvendelse på tlf.21496688eller mail og få

tilsendt billeder lotte-kristensen@mail.dk.

vISo

viso– videns- og specialrådgivningsorganisationen skal

væremed til at sikre,atdusom borger får den bedst

mulige hjælp,uanset hvor ilandet du bor.

Kommunernehar det fulde ansvar forbehandlingen

af sociale sager.Men når sagerne er merekomplicerede,

kandehenvende sig til viso foratfårådgivning eller

hjælp til at udrede sagen. Borgeren kanogså henvende

sig direktetil viso,for at få råd og vejledning.

viso støtter dig og din kommune med specialrågivning

og udredning,hvis din sag er blandt de mest specialiserede

enkeltsager.

viso kankontaktes på tlf.72423700eller på mail:

viso@servicestyrelsen.dk.

Foto: Lars Svankjær

Her er OL-atleten Marianne Maibøll.

Marianne er igang med

at betale sit medlemskontingent

til Dansk Handicap Forbund.

24

Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal

dit medlemskontingent med Betalingsservice.

Det er det nemmeste iverden. Og så behøver

du ikke spekulere på, om det bliver betalt.

Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk,

idit pengeinstitut eller idin netbank. Du kan

også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


KurSer

Kursus ikommunikation ®nskab

tid: 25.- 27. september

Sted: Ferie- og kursuscenterSct.Knudsborg

pris: 1500 kr.Hjælperegratis.

dansk Handicap Forbund afholder iseptember et kursus

ikommunikation og regnskab.Kurset henvender sig til

bestyrelsesmedlemmer,kasserere, regionsrepræsentanter

idHF’slokalafdelinger,regioner og specialkredse,oggiver

mulighed foratopnå kendskab til de værktøjer og redskaber,som

kanhjælpe idet frivillige foreningsarbejde.

Program:

lørdag formiddag har fokuspådet kommunikativeområde

isåvel skrift som tale.Kurset kanidenne henseende

ses som en udbygning af dHF’sintrokursus.

lørdag eftermiddag har fokuspåregnskab og hjemmesider

og afvikles som workshops.

regnskabsdelen henvender sig især til nyvalgtekasserere,

mens hjemmesidedelen henvender sig bredt til de tillidsfolk,

som har interesse iatfåetbrederekendskab til

forbundets og afdelingernes hjemmesider.

endelig vil der også blivetaget hånd om medlemshvervning,medlemspleje

og pr.

Kursusudvalget

reJSer

Slettestrand

8. –13. august

Bornholm afdeling arrangerer liftbustur til Slettestrand.vi

skal bo iferielejligheder og på udflugter til Skagen, grenen,

råbjergMile m.m.

pris kr.5.500 alt inkl. –drikkevarer foregen regning.tillæg

foreneværelse kr.300. Afbestillingsforsikring kr.195.tilmeldingsfristen

varden 8. 6. –ring om evt. restpladser til lis

Schou,tlf.56954104, mobil 20 41 43 04.

Bornholm

29. august –2.september

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer ferierejse til Bornholm.

vi skal bo på Hotel BalkaStrand og på udflugter rundt på

øen.

pris kr.3.990 inkl. halvpension.tillæg forenkeltværelse kr.

780.tillæg forafbestillingsforsikring kr.239 fordobbeltværelse

og 286 kr.for enkeltværelse.der er stadig ledige

pladser.Kontakt Kirsten Hansen tlf.58196079.

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2009

MEDLEMStILBUD

Flytter du, eller er du Flyttet

25

dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.desuden

har vi indgået foreløbig to samarbejdsaftaler

om rabatter på henholdsvis møbler og frisørarbejde

Rådgivning:

ønsker du rådgivning,sparring,hjælp til ankesager,bisidderhjælp

eller lignende står et team af kompetente medarbejdere-frivillige

som ansatte–parat til at hjælpe dig.

du kankontaktedansk Handicap Forbunds rådgivningsteam

på telefon 39 29 35 55 eller på mail

social@dhf-net.dk.

Rabatordninger:

De mobile frisører

Få din frisør til at komme hjem,når der er brug forenklipning

eller andet frisørarbejde.dansk Handicap Forbund

og virksomheden de mobile frisører har indgået en aftale,

der indebærer 15% rabatpåalslags frisørarbejde til medlemmer

af dansk Handicap Forbund.ring til frisøren og

aftal tid på tlf.70100001. Se merepåwww.demobile.dk.

Møbelhuset In-Bolig

In-Bolig har alle typer møbler,som passer til alle hjem fx

børnemøbler,sofagrupper,gaderobeskabe,havemøbler,

hvilestole og seniormøbler.Medlemmer af dansk Handicap

Forbund kanopnå rabatpå12-15%. rabatten gælder

ikkeiforvejen nedsattepriser.

Møbelhuset In-Bolig ligger iBallerup vedKøbenhavn,

men har både egen webshop,såman kankøbe sine møbler

på nettet og en stolebus,som kommer ud ihjemmet

og fremviser.

Fremvis dit medlemskorteller oplysdit medlemsnummer,

når du betaler.Man kanbetale med dankort, via bankoverførsel

eller kontant, når man bestiller.læs merepå

www.in-bolig.dk og bliv inspireret eller ring/mail efter

katalog på telefon 70 25 12 34.

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring

til dansk Handicap Forbund,når du flytter,såvistadig

kansende dig Handicap-nyt.vi får ikkeautomatisk meddelelser

om adresseændring frapost danmark.

du kansende ændringen til dansk Handicap Forbund,

Hans Knudsens plads 1A, 2100 København ø, ringe på

tlf.39293555eller sende en mail til js@dhf-net.dk.


Heldragt

til børn

og voksne

Heldragter sikrer at

bleen bliver på plads

om natten og giverderfor

en god og tryg nattesøvn.

Når derbruges heldragtomdagen,

så vælg en model, hvordragten

lignerhelt almindelige bukser og bluse .

Gode råd om påklædning

Det visuelle indtryk ervort synlige visitkort

–det er detførste folk ser, og det sidste de glemmer

Designer Birthe Østerbye ogStilkonsulent Birthe Buur

giver gode råd omsmart tøj til alle med handicap

Bodystocking til børn ogvoksne

Når der ertrykknapper iskridtet,

er den nem at åbne.Hvisdu

istedet vælger en model

med lynlås iskridt eller ryg,

er den vanskeligere at åbne.

Tøj til kørestolsbrugere

Skjorter er nemmere at

give på når deåbnesiryggen.

Når bukserne erhøjere bagpå

sidder debedre på kroppen

og risikoen for tryksår mindskes.

Når du vælger ensfarvet påklædning

giverdet et slankere indtryk.

Badetøj med tæt inderbuks

Bådebørn ogvoksne kan have

inkontinens. Det er vigtigt at

badetøjet både ser smart ud

og at man trygt kan stole på

at det holder tæt.

Husk at der gælder

samme regler for badetøj

somalmindeligt tøj:

mørke farver kamuflerer

mens lyse farver

fremhæver dinegode

sider. Skridsikre

sokker minimerer

risikoen for faldulykker

isvømmehal.

Lynlås isiden og trykknap på skuldrene

Spasticitet og gigt kan gøre det vanskeligt ogsmertefuldt

at løfte armene. Vælg istedet undertrøjer og bluser som

kan viklesrundt omkroppen.

Vil du vide mere,såring til Trendy &Handy på 22 444 933

eller køb tøjet online ideres webshop på trendyhandy.dk.

Se flere stylingtips påbloggen trendyhandy.blogspot.com


HosKIK finderduetstort udvalg af hjælpemidler somkan gøre din

dagligdag nemmere. Vores produkter kan hjælpe dig i din

husholdning,gøredet lettereatskriveoglæse, kommunikere med

andreogikke mindstgøredet sikkert fordig at færdesitrafikken

Dansktalende køkkenvægt

KIK har stor fokus på at

være opdateret med den

nyeste udvikling inden for

hjælpe-middelområdet.

Selvom de tekniske

hjælpe-middler har vist en

stærk ogpositiv udvikling

de sidste par år, mener KIK

stadig at det ervigtigt at

have fokus på de simple og

enkle hjælpe-midler, da

disse kan være til gavn for

mange

NYHED

Størstedelen af KIKs

produkter henvender sig

til svagtseende og

hørehæmmede. Lige-som

den viste talende

køkkenvægt, er der

mange produkter i vores

sortiment, som kan tale

på engelskeller dansk

Victor Reader Classic X

Som noget nyt sælger KIK nu el-scooter. Lille og nem elscooter

der kan komme rundt alle steder. God komfort oglet at

anvende.

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2009

KIK

Hjælpemidlertil

synshæmmede

samt andre

handicapområder

Stortshowroom

medmulighed for

at afprøve

produkterogfå

personlig

vejledning

Kontakt:

Høje Taastrup

Boulevard 39

2630Taastrup

Tlf. 36 46 19 60

Fax 36 46 19 25

Email:

butikkik@mail.tele.dk

27

Åbningstider:Man-ons 9.30

–15.30

Tors 9.30 –17.00 og Fre

9.30 –13.00


egIonSKontorer

dansk Handicap Forbunds

regionskontorertilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

østreStationsvej 27, 2.

5000 odense

tlf.66193455/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

videnscentret besvarer henvendelser,forestår konferencer og

projektarbejder samtudarbejder bøger,videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

videnscenterfor Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret,Bygning 3, 2. sal.

p.p. ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax89491276

e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2009

Enlige 260 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 390 kr.

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn:

Adresse:

Postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

Telefon:

E-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marienielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl.9-12

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2009

Brev

ufrankeret svarforsendelse

dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København ø

28

DenUvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoreteråbentfor besøgende hverdage undtagen

onsdag.

duKH informerer og rådgiver borgereogmyndigheder.

duKH’s målgruppe er personer med handicap,pårørende,handicaporganisationer

og sagsbehandlereiamt

og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

• Priser fra kr.3.900/uge

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde
4huse iTrend ved Limfjorden.

2huse på Samsø -Sælvig og Nordby.

6huse iMarielyst på Falster.

3huse iVig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

Plads til 6-12 personer,

heraf 2-6 kørestolsbrugere.

Husene iVig er 170 m2 med 10-12

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Cimbria Ferie ·Linåvej 59 ·Linå ·8600 Silkeborg ·Tlf. 86 84 58 18 ·Mobil 26 73 69 22


Allerede når du sætter dig ind idin nye specialopbyggede

handicapbil fornemmer du, at det er d in bil.

Den er skræddersyet til lige netop dig og dine behov.

Indretningen, de ergonomiske hensyn og rummeligheden

gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Vi sørger for,

at der er taget hensyn til det hele!

Vi indretter og opbygger samtlige bilmærker der er på

markedet.

Vi leverer overalt iDanmark.

Christian

Rosendahl

Per

Zoëga

Vi er specialister iopbygning og indretning af

handicapbusser og tilbyder totalløsninger udførtnøjagtigt

efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Villy Veirup as . Industrivej 1.6760 Ribe .7542 0600 .www.auto-mobil.nu

HANDICAPBILER

Vort team af specialuddannede teknikere

skræddersyr og udfører specialløsninger til

stor hjælp og daglig glæde for brugeren.

Bruger –Hjælper Formidlingen

og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

-hos os styrer borgerne allerede…!

Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96

iserviceloven. En af lempelserne er, atborgerne nu frit kan vælge at overdrage administratio -

nen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger –Hjælper Formidlingen.

Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis

parat til -idialog med borger og kommune -atlevere fleksible BPA produkter, der sikrer at

hjælpeordningerne virkelig fungerer.

Læs mere omBruger –Hjælper Formidlingen og BPA påwww.formidlingen.dk eller ring til os

på tlf. 3634 7900.


tilbud fradansk Handicap Forbund

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Sorthumor

Køb et af tegneren John Callahans tegneseriealbum

dansk Handicap Forbund (dHF) har erhvervetetrestparti

af John Callahans rablende morsomme,satirisketegneseriealbum

og sælger dem videretil forårspris.

Mange kender John Callahans tegninger frapostkortog

album.Hans førstealbum på dansk blevudgivet i1993 iet

samarbejde mellem dansk Handicap Forbund og Haases

forlag.Siden er kommet endnu femalbum.desværre er

flereafdem udsolgt forforlaget,men dansk Handicap

Forbund har fået mulighed foraterhvervefirealbum,som

vi sælger til den favorable pris af 50 kr.pr. stk.dHF har tillige

udgivet seks af hans tegninger som meget populære

postkort.

Hans grovestreg og sorte humor gør grin med alt og

alle –sorte,mennesker med handicap,tykke, tynde,bøsser,

gamle,unge –ingen slipper forbi John Callahans spidse

pen.derbliver gjortopmed mange tabuer,ognogle kalder

ham uforskammet,smagløs og amoralsk,mens andre

giver ham kultstatus.

Læserne skriver...

Super kørselsordning!

Imarts havdejeg fornøjelsen af at benytte den nye

forsøgsordning,hvorkøbenhavneremed handicapkørsels-ordningen

kantage den med til oslo,Stockholm

og reykjavik. ordningen fungerede perfekt. Jegringede

til Københavns kommune og fortalte, hvornår jeg

skulle til oslo,hvorefter jeg fik en skrivelse med hvem,

jeg videreskulle kontakteogandrepraktiskeoplysninger.efter

et par dage skulle jeg så ringe til oslos

trafiktjeneste, og alle de ture,jeg ønskede,blevmed

det samme accepteret –ikkenoget med at forhandle

tidspunkter med videre, som de flesteafoservanttil

fraKøbenhavn.

vedankomst til oslo lufthavn vardet lidt forvirrende.

Hvor varafhentningsstedet? Meninden vi havdeset

os om, stod der en chauffør og spurgte, om det varos,

han skulle have med –ogsåblevvihurtigt gelejdet

op til bilen.vi kørte alle turemed minibus-taxa –kun

os og ingen andre. Hver gang varchaufføren der til

og tit før den aftaltetid,ogder varingen sureminer

John Callahan kørte som ganske

ung galt og blev tetraplegiker.

Han lærte sig at tegne,oghans

satiriskestreg blevethit.Han

tegner til aviser over hele uSA,

har udgivet albums og en selvbiografi.Han

har også skrevet

tekster og lavetmusik,som er

udgivet på cd i2006.

de firealbum er:

•Overstregen •Ha’en goddag

•Erdet selvmords-linien •Nattenervor egen

pris:50 kr.pr. stk.+porto.

tilbud:Alle firefor 150 kr.+porto.

Bestil på mail til js@dhf-net.dk eller på tlf.39293555.

over,atchaufførerne skulle vente. Alle chauffører var

faktisk utroligt søde,hjælpsomme og venlige.det var

fantastisk at opleve en kørselsordning,der fungerede

så fantastisk.

Med venlig hilsen

SifHolst

ISeattle er der bustransporttil alle!

dansk Handicap Forbund arbejder forordentlig kollektiv

trafik. Jegkan anbefale at studereden iSeattle.Her

er busserne et serviceorgan og ikketil forchaufførens

skyld.Bussen medtager kørestole,den har ramper med,

og chaufføren hjælper ind-ogden medtager også2-3

cykler.

Bussenforlader ikkestoppestedet,før alle passagerer

har satsig ned.Busser/trolleybusser er gratis på visse

strækninger og på visse tidspunkter,for at sparepåde

almindelige bilers forurening af midtbyen.

Med venlig hilsen

Kirsten Damgaard

31


www.handicapbusser.dk

HandicapBusser har specialiseret sig iopbygning

og indretning af institutionsbusser og

busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker

alle behov ogønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag

firmaet står Poul Erik Illemann med

12 års erfaring vedr. salg og opbygning af

ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret

indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere ikommuner og regioner,

organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler,

lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært påbilmærker, der er kendt for

kvalitet og sikkerhed for både fører og

passagerer -ogdet er bl.a. mærker som

Citroën, VW, Ford, Mercedes og Renault.

Poul Erik

Illemann

Vi har specialiseret os

iopbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

Kom ogsevores udstillingsbusser,

få en prøvetur

-eller ring og vi kommer gerne forbi!

Oliver

Svanholm

Jesper Skov
Vejlbjergvej 18 ·8240 Risskov ·Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk ·info@handicapbusser.dk

-specialist iindretning og opbygning af lift- og handicapbusser


CadWeazle ®

Slut med begrænsninger

Vores terrængående kørestol

er revolutionerende, fordi

den tillader fuld frihed

i skoven, på stranden, i

sneen osv.

Anvendelsesmulighederne er uendelige

Komplet uafhængighed inaturen!

Store ballonhjul forhindrer fastkørsel

Batteri- og solardrevet

Styring via praktisk joystick

Ballonhjulsæt fås også til montering på kørestole

For gratis prøvekørsel og

yderligere information:

Labcoil

Rainer Grundies

Vangvedvejen 7

Tel: (+45) 4033 4888

E-Mail: danmark@cadweazle.com

www.cadweazle.com


Materialer fradansk Handicap Forbund

Ny nål

“Kan Iikkefremstille et skilt,enbadge eller noget iden retning,

der gør andrefolk opmærksomme på, at man godt kanhaveet

handicap,selvom det ikkekan ses?” Sådan lød en henvendelse,

som dansk Handicap Forbund fik fraetafvores medlemmer.den

udfordring togviopogpræsenterede sidsteårennål med teksten

“Ikke-synligt handicap”udførtisortoggråt af designer ole

Storm.

Mednålen kanmennesker,der har et ikkesynligt handicap,

på en diskretmåde gøreomverdenen opmærksom på deres

situation.

nålen blevensucces,men vi fik henvendelser frafolk, der ønskede

nålen ienstørre og dermed nemmerelæsbar version. det

togvitil os,ogskiltet med teksten ”Ikkesynligt handicap”findes

nu itoversioner.den storemåler ca. 7x2 cm, er udførtigrøntog

sortogkoster 40 kr.+porto.den lille måler 3,5x1cm, er udførti

gråt og sortogkoster 30 kr.+porto.

nålene kanbestilles på tlf.39293555eller på mail js@dhf-net.dk.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

nytfra dansk Handicap Forbund

”Ikke-synligt handicap”skilt er nu kommet ienstørre version og dansk Handicap Forbunds

forbindingskasse er igen på lager

Forbindingskasse til bilen eller på kørestolen

dansk Handicap Forbunds velassorterede forbindingskasse

er nu igen på lager.Forbindingskassen er en praktisk, let

taskemed dansk Handicap Forbunds logo og navn. dener

udviklet isamarbejde med forbindingskassen.dk og indeholder

mereend 60 forskellige dele,blandt andet plastre, forbindinger,renseservietter,sakse,nødhjælpstæppe,pincet

og et

digitalt termometer.

dermed indeholder den fleredele end de flesteandrepå

markedet og er tilmed billigere.

Forbindingskassen er på sommertilbud og sælges til medlemmer

af dansk Handicap Forbund forkun 99 kr.Ikkemedlemmer

kankøbe forbindingskassen for199 kr.til priserne

skal lægges forsendelsesomkostninger på 50 kr.

du kanbestille forbindingskassen på tlf.39293555eller

på mail js@dhf-net.dk.

33


AF Bente rødSgAArd

Kampagne foradgang til busser

en kampagne fortilgængelighed til

bybusser fik et særtforløb og en del

presseomtale.Bag kampagnen står SuMH -

Sammenslutningen af unge MedHandicap

Først kom kampagnetegningerne ikkeopibusserne i

landets storebyer, så kom de op som plakater på busstandereved

stoppestederne.Busselskaberne blev

sureoverbudskabet,men ikkesåsure, at de ikkevil

mødes med de unge.enreklamekampagne fortilgængelighed

til bybusser fik en del omtale,men ikkehelt

som forudset.

tina langerskovBuchhave arbejder med kampagnearbejde

iSammenslutningen af unge MedHandicap

(SuMH), og her havdeman besluttet at sætte

fokuspåden dårlige tilgængelighed til den kollektive

transport. Fokusskulle værehumoristisk og ikkehøjtideligt.

”SuMH købteen”buspakke” hos firmaet AFA

JCdecaux, som bl.a. distribuerer busreklamer.Selskabet

spurgteosikkeom, hvad det varfor en kampagne,så

ingen tænkteover, at der kunne opstå problemer.Så

vistedet sig,atbusselskaberne iKøbenhavn, århus og

odense,hvorkampagnen skulle være, ikkeville have

reklamerne hængende.desyntesikkebudskabet passede,fordi

flerebusser fx har ramper,ogfandt kampagnen

stødende,men da vi prøvede at borelidtidet

www.DHf-Net.Dk

Tegninger

mødt med censur

34

vedatkontaktebusselskaberne, så varder ikkenogen,

der kendtetil kampagnen, eller hvem der havdesagt

noget. detsynes,viermærkeligt”, fortæller tina langerskovBuchhave.

Kontrakten giver lovtil at nægte

Mensåmærkeligt er det heller ikkeifølge Michael

Koch koncernchef iAFA JCdecaux, Busselskaberne er

nemlig ideres gode rettil at nægteplads til den slags

reklamer.

”I voreskontrakt med busselskaberne står,atder

ikkemåhænges reklamer op ibusserne,som kanvære

anstødelige og generepassagererne,fxpornografiske,

og heller ikke noget,der fx kangenerekommuner eller

busselskaberne.Sådajeg så dem, kom de ikkeop, og

Movia og de andrebusselskaber varhelt enige imin

vurdering”, siger han.

Menhvorfor SuMH ikkeblevadvaret,inden de brugte

ca. 130.000 kr., kanhan ikkesvare på. ”det er korrekt,

at alarmklokkerne burde have ringet iAFA JCdecaux,

da SuMH kom med konceptet,men jeg vedikke, hvad

der er sket”, siger han, men fortæller samtidigt,attegningerne

frakampagnen nu er lavettil plakater og

hænger på AFAJCdecaux egne busstandereved stoppesteder,hvorder

ikkeerdesamme kontraktmæssige

restriktioner.

og det er en rimelig god handel, når det ikkekunne

væreanderledes ifølge Miriam Madsen fraSuMH, for

tegnIng: JonAS BreuM JenSen.

Babyer ibarnevogne har det lettere

end voksne ikørestole. Humor –men

for skrap kost til busserne.


Mennesker med synshandicap vil gerne haveoplysninger om stoppesteder

ihøjtalere. Det gør man iandrelande og også iden københavnske metro.

Det er åbenbartlige så usandsynlig at komme op ilimousiner med unge

kvinder uden handicap,som det er at komme med bussen.

de skal ikkebetale forplakaterne.”de oprindelige 1500

busreklamer får vi også retur,nuskalvibarelige finde

ud af,hvordan vi bruger dem”, siger hun.

resultatafkampagnen

SuMH synes,atkampagnen blevensucces.den fik

presseomtale af to omgange både iaviser og itv. tv2

lorrylavede et indslag om kampagnen, hvor en kørestolsbruger

blevfilmet på vejudadbussen, og hvor

rampen faktisk gik istykker,samtetandet indslag om

busselskabernes censur og deres forsvar forikkeat

køremed tegningerne.

tegnIng: JonAS BreuM JenSen.

tegnIng: JonAS BreuM JenSen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

FAKTABOKS

Iuge 16 havde Sammenslutningen

af Unge Med Handicap SUMH

(som tidligerehed DSIUngdom)

en kampagne ”Offentlig for alle?”.

Formålet varatsætte fokus på

de storevanskeligheder mange

med et handicap oplever,når de

kører med bus. Fx skal kørestolsbrugerehavehjælp

til at få rampen

slået ud, så de kan komme op

og af bussen. Chaufføren må ikke

forlade sit sæde for at hjælpe.

Mange unge med handicap har

gæstet andrebyeriverden, hvor

chaufførerne gerne hjælper,og

de får derfor sværereogsværere

vedatforstå den danske måde at

drivebuskørsel på. Kampagnen

fik ekstrastor opmærksomhed,

fordi busselskaberne ikke ville

kørerundt med reklameskiltene.

Pengene til kampagnen har SUMH

bl.a. fået af Vanførefonden og

Bevicafonden.

dererefterfølgende aftalt møder mellem SuMH og

busselskaberne,dog ikke forattale om kampagneforløbet,men

om substansen –nemlig at busserne idanmarkerlangt

ringereend busser andresteder ieuropa,

når det gælder tilgængelighed.”på mødet vil vi fortælle

om de barrierer,som vi møder –ogfåendebat

om hvorfor, det skal væresåsværther ,når man andre

steder kanhaveelektroniskeramper –ogoplæsning af

stoppesteder til gavn forfxsynshæmmede”, siger tina

langerskovBuchhave. ■

35


dansk Handicap Forbund iHonduras

Margarita Carbajal læser jurapåuniversitetet og

arbejder samtidig for en organisation for rygmarvs-

skadede, Ahmlys, hvor hun tager hjem til de enkelte

medlemmer for at støtte dem på forskellig vis.

www.DHf-Net.Dk

Margaritafra Honduras

36


HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Hjælp til selvhjælp –det er motoren fordansk Handicap Forbunds ulandsprojekter.

ForMargarita iHonduras gavetkursusophold på rettetid hende modogevner til

at kæmpefor andreisamme situation

tegucigalpa, hovedstaden iHonduras,blevgrundlagt

ienlille dal ibjergene.Siden har byen bredt sig som

ukontrolleret ukrudt på de omkringliggende bakker

og småbjerge.defattigstekvarterer er,som det oftest

er,presset ud på de mest utilgængelige skrænter. ude

på en af disseskrænterbor Margarita. Hendes varme

øjne,dybe smilehuller og smukkeansigt gør det svært

at se,atlivet ikkejust har behandlet hende med fløjlshandsker.

en dag gik det galt

Margarita Carbajal voksede op med en voldelig mor,

der slog både Margarita og hendes to søstre. Så slemt,

at hendes far togdet -for en latinamerikansk mand -

usædvanlige skridt at flyttemed sine tredøtre. pigerne

varpådet tidspunkt 8, 9og10år, og sidenhar Margarita

stortset ikkeset sin mor.der varsmå kår,faderen

tjente til livets ophold vedatmale majs til majsmasse.

Majsmasse er en vigtig ingrediens ihonduransk madlavning,hvordet

fx bruges til tortillas (majspandekager).

Iområdet,hvorMargarita boede,var vandværket

begyndt at graverørledninger ned,men arbejdet var

af en eller anden grund gået istå, og de åbne kanaler

stod tilbage.Margarita varallerede som barnenkvik

pige og fandt på en måde til at komme over den dybe

grøftogdermed slippe foratskulle gå en stor vej

udenom. et træ stod med sine grene over grøften, og

med et lille hop greb Margarita fatienafgrenene og

svang sig over grøften. en dag gik det galt. Margarita

fejlede sit greb,faldt igrøften–ogbrækkede ryggen.

Fordisygehuspersonalet strejkede,fik hun iførste

omgang kunnødtørftig behandling.resultatetvar en

infektion isåret,ogMargarita vardøden nær.

Flov over kørestolen

da hun endelig blevudskrevetefter halvandet år,kom

hun på et hjem forkræftramte børn, fordifaderen ikke

kunne have hende hjemme.Centreret varetgodt og

trygtsted, hvor Margarita forførstegang modtog rehabilitering,men

det varhårdt,når hendes venner på

centeret døde på grund af kræften.

dergik treårfør hun endelig kom hjem. ”Min far

gjorde alt for, at jeg skulle komme til at gå igen”, fortæller

Margarita, ”fx smurte han mig ind ifedt fraaber og

slanger og gavvarme omslag med forskellige blade og

urter. dethavde den kloge mand ikvarteret anbefalet.”

Faderen ville foralt iverden undgå, at der sketeMargarita

noget og overbeskyttede hende.Fra hun var15til

22 år,var hun kunuden forsit hjem to gange,fordi hun

varflovoveratsidde ikørestol og bange foratblive

drillet.

et kursus varden rettemedicin

da hun var22år, sketeder igen en voldsom begivenhed

iMargaritas liv.Faderen døde af bronkitis,ogMargarita

og hendes to søstrevar tvunget til at forsørge

sig selv.Hendes søstrearbejdede,ogMargarita prøvede

at førefaderens majsmølle videre, indtil det hele

blevfor meget forhende.Hun begyndteatsniffelim

og ryge pot. Møllen gik istå.

en nabokone med hjertetpårettestedhankede

op iMargarita og fik hende til at begynde på en mellemskoleeksamen.nabokonen

skaffede hende også en

plads på et rehabiliteringscenter, hvor hun forførste

gang mødteandreparaplegikereogfik øjnene op for,

at livet godt kanleves ienkørestol.

Centeret hjalp hende til en plads på et kursus inabolandet

nicaragua, som blevafholdt af handicaporganisationen

Cepri. et 15 måneders kursus med emner

som fx personlig udvikling,organisationsudvikling,køn

og pc-træning.desuden lærte Margarita at passe på

sig selv og undgå tryksår.”Siden harjeg ikke haftet

tryksår”fortæller hun og tilføjer eftertænksomt: ”Kurset

inicaragua varden mest radikale omvæltning imit liv.”

Aktiv handicappolitiker

Idag er Margarita 34 år og læser jurapåuniversitetet.

Samtidig arbejder hun fororganisationen Ahmlys, en

organisation forrygmarvsskadede.Margarita varselv

med til at grundlægge den i2002, da hun kom tilbage

til Honduras efterkurset. ”vistartede en lille gruppe

handicappede og mødtes ibegyndelsen ivores hjem,”

erindrer hun.

37

teKSt og FotoS AF Henry lInd


dansk Handicap Forbund iHonduras www.DHf-Net.Dk 38

Vejene iområdet hvor Margarita bor er hullede grusveje, som næsten

ikke kan forceres ikørestol. Margarita bruger mange penge på taxakør-

sel og drømmer om at få en bil.

Margarita arbejder idag som organisationssekretær i

Ahmlys.Hendesløn er finansieretafdansk Handicap

Forbund gennem projektet unIdAd (se boks).Margarita

tager hjem til de enkeltemedlemmer foratstøtte

dem på forskellig vis.oftestår de over forspørgsmål,

som hun selv har kæmpet med:Isolation,mindreværdskomplekser,følelse

af at væreenbyrde osv.”deteren

stor tilfredsstillelse formig,hvergang det lykkes at rive

et menneskemed handicap ud af isolation,”siger Margarita

med et varmtsmil.Hun har det selv stadig svært

med at værealene hjemme.”detminder mig formeget

om den tid,jeg spærrede mig selv inde imit hjem.er

der en søndag,hvorjeg ikkeskalbesøge en lokalafdeling,sørger

jeg altid forikkeatværealene hjemme,”

fortæller hun.”Hvis ikkemin søster er hjemme,tager jeg

ud og besøger en af mine veninder.”Selvom Margarita

FAKTA

Dansk Handicap Forbund (DHF) startede 1. januar

iåretstørreDanidafinansieret projekt iNicaragua

og Honduras. Projektets navn er UNIDAD og har

til formål er at styrke handicaporganisationerne i

de to lande. INicaragua har DHFarbejdet imange

år,ogorganisationerne er efterhånden meget

velfungerende. DHFstøtter frem for alt organisationernes

rettighedsarbejde og koordineringen af

arbejdet iNicaragua.

Det er første gang, DHFstøtter et størreprojekt

iHonduras. Organisationerne er noget mindreog

svagere, og støtten går ud på merebasal organisationsopbygning,

som at få fleremedlemmer,

oprette lokalafdelinger,fåordentlige regnskabssystemer

og træne ledereogmedlemmer på alle

niveauer.Projektet løber over fireårogerpå22

mio.kr. DHFser projektet som det første ien

længerevarende indsats iHonduras, mens det er

meningen, at samarbejdet iNicaragua stopper i

løbet af en overskuelig fremtid.

er kommet langt med sig selv og har brudt sin isolation,

mærkerhun ofte,atblivebetragtet med medlidenhed -

folk har stoppet hende på gaden og givet hende penge.

Fremtiden

Margarita gør sig ikkesåmange tanker om fremtiden.

deterendnu ikkeblevettil en fast kæreste, selvom hun

havdeeninicaragua,men ellers drømmer Margarita

om at blivefærdig som jurist og blivedommer veden

domstol.

en bil er en anden af Margaritas drømme.pådehullede

grusveje hun bor på,er hun helt afhængig af at

kunne kørefra bydelen.”Jeg må bruge en stor del af

min løn på taxa,”ogselvom min nabo hver dag kører

ind til byen,har han aldrig tilbudt at tage mig med”, siger

Margarita med et skævt smil. ■

Hovedstaden iHonduras hedder Tegucigalpa og breder sig op ad stejle skrænter.Påenafdem ligger det kvarter,hvorMargarita bor.

Ikke det nemmeste sted at bo for en kørestolsbruger.


Sengevædning er ilangt de fleste tilfælde fysisk betinget.

Sengevædning skyldes manglende produktion af det hormon, der

styrer urinproduktionen eller for lille blære iforhold til barnets alder.

Langt de fleste børn vokser fra sengevædningen omkring pubertetsalderen,

og sengevædningen kan imellemtiden behandles. Indtil

den rette behandling er fundet og for at undgå besvær og pinlige

episoder ibarnets hverdag, kan DryNites ® natbukser væreenstor hjælp.

DryNites ® natbukser er diskrete absorberende underbukser specielt

udviklet til større børn, og de kan bæres under almindeligt nattøj.

DryNites ® Sleep shorts er unikke natshorts, der ligner rigtige boksershorts.

De er meget absorberende, og er produceret ietspecielt

materiale, der ligner rigtigt stof. DryNites ® Sleep shorts fås itostørrelser

og kan bruges af både piger og drenge.

”Der kan gå lang tid, fra børnene kommer ikontakt med behandlingssystemet,

til behandlingen virker ordentligt. I den tid er det

essentielt med gode hjælpemidler til at komme lettere gennem

hverdagen –eksempelvis natbleer,” siger Søren Rittig, overlæge på

Skejby Sygehus.

Gode råd

Hjælp til store børn

som tisser isengen

• Spørg din læge og få klarlagt årsagen til, at barnet tisser isengen

om natten. Sengevædning kan behandles.

• Tal med barnet om de natlige uheld og forklar, athan/hun ikke

kan gøre for det.

• Når dit barn skal på overnatning, kan DryNites ® lægges ienpose i

bunden af soveposen. Så kan den hurtigt og diskret tages af og på.

DryNites ® Pyjama Pants fås ito

størrelser iendrenge- og pigemodel

DryNites ® Sleep shorts

fås itostørrelser

Få yderligere information om sengevædning hos patientforeningen Kontinensforeningen www.kontinens.dk

eller ring til Kontinensforeningens landsdækkende telefon­rådgivning på telefon 70 20 08 70, indtal gerne besked.

•4-7 år (17-30 kg)

•8-15 år (27-57 kg)

•4-7 år (17-30 kg)

•8-12 år (27-50 kg)

Bestil en gratis prøve

på www.drynites.dk


Messe forhjælpemidler

på Health og rehabmessen, som fandt sted iFredericia

imaj,vrimler det med videbegærlige mennesker.

Brugerepåjagtefter et nytogbedrehjælpemiddel,

ergoterapeuter,indkøbereogandrebranchefolk. Alle

kommer de foratsedet storeudvalg samlet på et sted.

udvalgeterstort -ligefra servicehunde til teskeer,for

ikkeattale om kørestole og handicapegnede biler.

Messen visteikkeepokegørende nyehjælpemidler

–nyhedsværdien ligger mereifinesserne –fxbestik,

der ligger bedreihånden fornogle,nye computerprogrammer,nye

modeller hos tøjfimaerne og på flere

stande ses,atflot design spiller en stadig større rolle.

Sommetider mærkede man en ubestemmelig lugt i

det storemesserum.to hestevar med på messen og

blevbrugt iundervisningssammenhæng.–og heste

indendørslugterikkeafdeodorant.

7.363 besøgende lagde vejen forbi. idetre messedage.

dansk Handicap Forbunds stand varvelbesøgt af

både medlemmer og folk, der ville høre, hvad forbun-

www.DHf-Net.Dk

40

det tilbyder.

en bodmed ”gode råd 25 øre”,entombola med

quizspørgsmål om forbundet ,gratis klipning om

torsdagen af de mobile frisører samtengyngestol på

auktion varmed til at skabe liv på standen. denhåndlavede

barnegyngestol franicaragua blevsolgt på

auktion til den højest bydende.Buddet lød på 500 kr.,

og overskuddet går til forbundets ulandsarbejde.en

plakatsøjle vakteogså opmærksomhed,ogmange benyttede

lejligheden til at få en gratis plakat til kontoret

eller hjemmet.

Firmaet Cafebar havdesponsoreret en kaffemaskine.

Mange slog sig ned på standen og nød kaffen, mens

de fik stillet deres nysgerrighed om, hvad dansk Handicap

Forbund kangørefor medlemmerne.

tilnæsteårforegår Health &rehab den 4. –6.maj i

Bella Centeret iKøbenhavn. Messen vil sættefokus på

fremtidens teknologi og på, hvordan vi udnytter teknologien,

så ældreoghandicappede får større livskvalitet.

vi omtaler en rækkeprodukter set på Health &rehab

AF Bente rødSgAArd og SolveIg AnderSen Hjælpemidler

Dansk Handicap Forbund havde en stor stand, hvor folk kunne komme forbi og få en kop kaffe eller et godt råd.

Foto: S olveIg AnderSen.


iøjenhøjde

Muffedise,

sælskindsstøvler og slangebetræk

Inger rostgaardvisteblandt andet tøj med magnetknapper

til gigthænder,varme dunsko,filtstøvler og

sælskindsstøvler.Blandt produkterne varogså betræk

til at skjule en respirator og betræk til respiratorslange,

som er isolerende indvendigt og kanopsuge kondensvand.Senestenyhed

frarostgaarddesign er en muffedise

ipels til en pris af 937 kr.

Inger rostgaardstartede sit firma i2000, samme år

som hun blevfærdiguddannet som håndarbejdslærer.

Iforbindelse med sit studium varhun på besøg på

et plejehjem, hvor hun blevdybt forarget over,atdet

enestetøj man tilbød en kvinde med sclerose varjoggingtøj,fordi

det varlettest forhjælperne.Hereftergik

hun igang med at designe ”handicaptøj”ogstartede

sit eget firma ”rostgaarddesign”uden at vide noget

om at væreselvstændig.

tøjet bliver til itæt samarbejde med brugerne: ”Jeg

har et opfindergen, så når nogen kommer med et problem,

så finder jeg en løsning.Fxhar jeg fundet frem

Hæve–sænkeseng ismukt design

Har du behovfor at sove ienseng,der kanhæves og

sænkes,ogvil du samtidig gerne have,atdit soveværelse

ikkeligner en hospitalsstue,kan ønsket opfyldes

med en Flow-sleeping seng.

Flow-sleeping,der er et hollandsk opfundet sengebundssystem,

har været forhandlet idanmarkienårrække.

nu fåssengenogsåmed en hæve/sænkefunktion.

detsærlige vedFlow-sleeping er at sengebunden

kanindstilles,såden passer præcist til den person, der

skal sove iden og understøtter der,hvordet er nødvendigt.

endvidereændrer bunden form,såden altid

følger kroppen og yder optimal støtteiden aktuelle

sovestilling.Sengebundens opbygning gør,attrykket

fordeles,såryggen aflastes.

Sengerammerne,der passer til, fås iblødt polstret

stof i24forskellige farvereller ibambus.detilsvarende

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

til, at duntøj er godt til personer med muskelsvind,fordi

det er let. på messen har jeg kollektioner med,men

jeg laverlige så tit tøj efterønsker fx en brudekjole

eller andet. Jegsynes,atordentligt tøj er smarttøj at

se på og let forhjælperne”, siger hun. Se merepåwww.

rostgaarddesign.dk. eller ring forflereoplysninger på

tlf.66177016/40631099.

Sælskindsstøvler til kørestolsbrugereerblot en af

flereting fraRostgaardDesign.

madrasser er lavetafnaturlatex.

Sengen kankøbes hos Madrasspecialisten, www.madras.dk,

telefon 35 38 74 75. Flereoplysninger kanfås

hos Alipe,der er enedistributør idanmark, tlf.702032

01 eller www.flowform.dk.

Sengen fås både uden og som her med elevationsbund.

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen.

41


Messe forhjælpemidler

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen.

Joystickhandske og billige sommershorts

Claus Carstensens firma Handy Wear laverogså tøj tilpasset

mennesker med handicap.”Minnyhed iårerenjoystick-

handske, så man kanstyre sit joystick uden at fryseom

fingrene,når man er udendørs”, fortæller han. denanden

nyhed er en strømpestøvle,som er både vind- og vandtæt

og med en trykaflastende sål, som masserer foden blidt og

giver god blodcirkulation og forhindrer hævede fødder.An-

drenyheder er sommertunikaer,som er letteattage på og

shorts designet til kørestolsbrugereimange farver. ”vikan

holde priser nede på et fornuftigt niveau,fordi vi får alting

syet på en systue ipolen. Fx koster trepar sommershorts

til kørestolsbrugere300 kr., og vi fører dem iottefarverog

ifirestørrelser.vil man have dem syet eftermål, kandet

også lade sig gøre, men det er dyrere”,siger Claus Carsten-

sen. Handy Wear fremstiller også isolerende slangeskjul til

respiratorslanger.Semerepåwww.handywear.dk eller ring

forflereoplysninger på tlf.97157755.

Den kridhvide scooter

skabte en del opmærksomhed på

messen på grund af dens design.

Grænseløs mobilitet iterrænet

gå tur på sandstranden, iskoven, isneen eller ien

mudret eng.etnyt køretøj,CadWeazle,skulle kunne

klaredet hele.CadWeazle er en kørestol med storeballon-gummihjul

på letvægtsfælge.den er batteridreven,

og bygget enkelt til at tåle lidt af hvertblandt andet

saltvand.Køretøjet styres med joystick og fås også med

solcelletag,der oplader batteriet under kørslen. der

er sikkerhedsseler,aftagelige ryg-og sædehynder,og

armlænet kansvinges ud,sådet er let at komme istolen.

da CadWeazle ikkeforurener og ikkestøjer,erden

godkendt til at færdes ifredede naturområder som fx

vedvadehavet.

Køretøjet findes også ienlightudgave uden motor.

denkræver en hjælper til at skubbe.endviderefindes

et hjulsæt til at sættepåenmanuel stol, som så kan

skubbes iterrænet. Hjulene er nemme at udskifte og

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen.

www.DHf-Net.Dk

Shorts imange farvererblot en af de ting, som

Handywear tilbyder mennesker med handicap.Priserne

kan holdes nede, da firmaet får syet sine ting iPolen.

42

Trehjulet scooter iungt design

”vores tankevar at lave en trehjulet scooter,som ikke

afviger særligt meget fradet,man ellers kender til køretøjer.vihar

satset på yngrepersoner,som vil kørepå

noget,der ikkevirkerpensionistagtigt. vi har oplevet

fin respons her på standen -også ældremennesker

kanlide den”, siger sælger Jan Blaabjerg.

Knallertenkører på benzin og kanleveres itoudgaver,

en der kankøre30kmitimen, og som ikkekræver

kørekortogen, der kankøre45kmitimen, men som

kræver kørekorttil bil. Mankan køreca. 250 km på en

fyldt tank. prisen er ikkeendeligt fastsat, men bliver ca.

24.000 kr.plus moms. Se merepåwww.lindebjergstolen.

dk eller ring forflereoplysninger på tlf.63150000.

kansuppleres af et tredje hjul, som monteresforan, så

personen istolen kanstyre retningen.

CadWeazle er taget ibrugpåFanø, hvor naturvejlederne

har fået stillet to til rådighed af ferieudlejningsselskabet

Fanøhus,såkørestolsbrugereogså kankomme

på naturvandringer.

Kommerman tilFanø kanfåflereoplysninger om

ballonkørestolene hos FanøHus på tlf.75162600.

Mankan se merepåwww.cadweazle.com eller få

oplysninger på tlf.40334888.

Foto Bente rødSgAArd.

Den terrængående kørestol

CadWeazle blev præsente-

retpåHealth &Rehab og

prøvekørtudenfor hallerne.

Se også forsiden af bladet.


Indretningsarkitekt Bente Wiinblad vil gerne hjælpe

mennesker med at bevareharmonien ideres hjem,

selvom de har fået hjælpemidler indenfor dørene.

Hjælp til indretning

Indretningsarkitekt BenteWiinbad tilbyder hjælp

til indretning.Hun har 36 års erfaring som indretningsarkitekt

og vedendel om, hvad der sker,når

der pludselig rykkes hjælpemidler ind ihjemmet.

For15årsiden blevhendes egen mand ramt af

sygdom, og ideres fælles hjem skulle der pludselig

tages hensyn til, at han sad ikørestol, der

skulle etableres loftliftmv. dervar derforbehovfor

løsninger af praktisk art, men også at bevare deres

fælles hjem, som de varmeget glade for.

Hun har løst utallige opgaverfor firmaer og

andre, men er nu også parat til at hjælpe personer

med handicap og deres familier.”detgælder

om at hjemmets nyehjælpemidler kommer til at

indgå som et naturligt integreret elementihjemmet.

når et hjem skal bygges om, er det vigtigt på

forhånd at sættesig grundigt ind isygdommens

fremtid,enombygning er ikkekun dyr,den er også

en stor belastning forden familie,som skal have

bygget om”, siger BenteWiinbad.Hun kanmod

honorar tilbydegode råd,indretningshjælp,koordinering

af håndværkere,vurdering af tegninger

osv,såens hjem forbliver en harmonisk base,som

passer til det enkeltemenneskes personlighed og

smag.

”Min erfaring er,atetprofessionelt parløb med

brugeren icentrum skaber fremtidssikrede løsninger,der

fungerer og isidsteende ofte viser sig billigereatudføre”,siger

hun. du kankontaktehende

på tlf.98884922eller e-mail: mail@wiinbad.com.

prIvAtFoto.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

MEMO Planner hjælper til at få styr på dagen for menne-

sker med kognitivefunktionsnedsættelser.

Årets Hjælpemiddel på Rehab

MeMo planner fra Hjælpemiddelfirmaet FI danmark

fik årets hjælpemiddelpris.opfindelsen er

tænkt som en hjælp til demente og andre, der

kan have svært ved at holde styr på at huske

aftaler.MeMo planner er en touchcomputer.den

kan fxvise en tidslinje med punkter,såman kan

se,hvor langt på dagen man er kommet,ogman

kan præsentere,hvad der skal ske, fx at man skal

til frisør eller andet. Man kan også blive husket

på, hvad man skal gøre fxtage medicin, lave mad,

tage imod gæster osv.Andre kan også lægge

meddelelser ind fra deres computere. Hvis man

bor på plejehjem, kan personalet lægge alle aktiviteterne

ind.

”tanken bag MeMo planner er at gøre det

enklere for ældre, demente,udviklingshæmmede

og personer med psykiske lidelser at strukturere

hverdagen og dermed opnå et mere selvstændigt

og aktivt liv.engod oversigt over dagens

gøremål er vigtig for atføle sig tryg”, forklarer

direktør ifirmaet FI danmark, Jakob Iversen, som

har produceret den.

MeMo planner har været under udvikling imere

end et år og både kommuner,hospitaler,kommunikationscentreogdøgninstitutioner

har vist interesse

forden digitale kalender og de mange nye

muligheder,der er iden form forkommunikation.

Se merepåwww.fidanmark.dk eller ring forflere

oplysninger på tlf.70229808.

Foto: F I d AnMArK.

43


Messe forhjælpemidler

Taskerollator til mobile ældre

AKp design veddesigner AnnetteKrath poulsen er nu

klar med en taskerollator, som har været undervejs iet

år.den er udviklet itæt samarbejde med både brugere

og eksperter. Mankan sidde på hvilesædet,ogder er

bremser og plads til stok. Serien hedder ”Inclusion”og

en udgave,der kanklappes sammen, er under udvikling.det

samme er et bakkerollatorbordtil indendørs

brug.prisen fortaskerollatorener3.495 kr.inkl. moms.

Se merepåwww.akpdesign.dk eller ring forflereoplysninger

på tlf.20651135.

Foto KlAuS l ASvIll MortenSen.

BC lift er ifærdmed at udvikle nyeelevatorer og lifte. En rund

elevator,der roterer,ogsom her en rund lift iflot design.

Mobiltelefon med storetaster

detsvenskefirma dorohar udvidet sin serie af telefoner

henvendt til ældreogmennesker med handicap.Sidsteskudpåstammen

er en mobiltelefon, som er enkel

både at se på og at benytte.tasterne har de almindelige

funktioner,som man kender framobiltelefoner fx sms,

men tasterne er større og derfor lettereatseogatramme

og også selveskærmbilledet er stort.telefonen kan

ogsåtilpasses hørehæmmede og tilsluttes teleslynge.

priser frakr.1000 alt efterhvormeget,telefonen skal

kunne.Ien sammenklappelig model bliver prisen ca. kr.

1350 og den er ihandelen frajuni 2009.

Se merepåwww.doro.comeller ring forflereoplysninger

på tlf.45940200

www.DHf-Net.Dk

Taskerollatoren til mobile ældreblev nr.tre da

Health &Rehabmessen kårede årets hjælpemiddel.

Fremtidens elevator

44

en lille rund elevator/liftpåBClifts stand tiltrak sig

opmærksomhed,selvom den optrådtesom ikkehelt

færdigudviklet prototype.opmærksomheden kom

dels,fordi elevatorenerudførtietsmukt design, dels

fordikabinen er rund,ogdet giver den fordel, at den

kanrotereunder kørslen. Mankører forlæns ind i

elevatoren, og mens elevatorenbevæger sig op eller

ned rotererden, så man også kører forlæns ud.Slut

er det med at køreind inoget eller nogen eller være

usikker på, hvad der venter bagude,når man skal ud

af elevatoren.

elevatoren kantilpasses,sådet er muligt at stige ud

ienanden retning,end hvor man kom ind.enfordel,

når elevatorenskaltilpasses eksisterende bygninger.

dørene iden runde elevatorglider langs væggene og

optager ikkeplads ud irummet.

denrunde form og et smuktdesigngik igen ietandetafstandens

produkter –enlift/løfteplatformistål

og smukketrælister.den er også under udvikling.

Bcliftved Børge Carlsen modtog iøvrigt dansk

designpris 2008/09 forenanden lift, en trappelift, der

virkersom gelænder,når den ikkeeribrug.

Flereoplysninger kanfås hos BC liftpåwww.bclift.

comeller på tlf.98435444.

Ny mobiltelefon

med storetaster

og skærmbillede kan

købes nu iDanmark. DORO

serien tilføjer hele tiden nye

produkter og har vundet

designpriser.

Foto: A Kp deSIgn.


Få dit hjælpemiddelønske

opfyldt af julemanden?

Savner du et hjælpemiddel, der ikkefindes? Så skriv

til julemanden. på rehabmessen kunne man træffe

en julemand,som sad og kiggede og nikkede til

folk. detvar dog en mekanisk dukke, men den virkede

godt som blikfang.Bag den anderledes stand

står ”vidensforum Sjælland Sundhedskonsortium”,

som samarbejder med kommuner,sygehuse,vidensinstitutioner,den

privatesundhedssektor og

erhvervslivet. Bagforummet står 17 kommuner i

region Sjælland.

Så hvis du står og mangler et hjælpemiddel, som

ikkefindes på markedet,erder måskemulighed for,

at det kanudvikles? gode ideer modtages gerne,

derefterser et team på ideerne og vurderer,omde

er værdatgåigang med.

du skal dog ikkesende dit forslag til julemanden

på grønland,men derimod til matan@naetsved.dk

eller pr.brevtil Martin tange,projektleder,udviklingsforvaltningen,

næstved Kommune,teatergade

8, 4700 næstved

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen.

Foto: K lAuS lASvIll-MortenSen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2009

Få dit hjælpemiddelønske opfyldt. En stand skabte

opmærksomhed vedathaveenjulemandsdukke.

PGO Scooter

45

triketr3-50erenmoderne trehjulet scooter

med mange muligheder fortilbehør,sådukan få

din kørestol eller rollatormed dig.der kanogså

monteresbagagebokse,indstigningstrin, ryglæn

med armstøtteosv.den er let at betjene og kan

leveresitoudgaver. denene kankøre30kmitimen,

og man må køreden, framan er 16 år på cykelstier.den

anden udgave er til voksne,måkøre

45 km itimen, men kræver kørekorttil bil.

Begge typer kørerpåbenzin, og styrthjelm er påbudt.

derersatset på et tidløst design med fokus

på driftsikkerheden. Bakgearet er sikret, så man

kunkan bakkeved lavhastighed.den trehjulede

scooter er let at betjene selv medsmå håndkræfter.

priser fraca. 43.000 kr.

Få flereoplysninger på www.cr-mobility.dk eller

på tlf.44830910.


Handicap· nyt

BesøgDanmarks mest

rummeligehøjskolepå:

www.egmont-hs.dk

RESPEKT-udvikler hele mennesker!

EgmontHøjskolen tilbyder enestående

menneskelige, faglige

og fysiskerammer,midt iskoven

og ud til vandet, kun 30

km fra Århus. Vores moderne,

lyse værelser er alle handicapegnede.

Et semester indeholder studieture,

temauger, koncerter,

foredrag m.m. Vælg mellem

18 eller 42 ugers kursus fra

august eller et 24 ugers kursus

fra januar.

Solidaritet ·Myndighed ·Værdighed

Eller på:

Villavej 25, Hou

8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk

Kanotur uanset handicap

Du kanogså!

Vore kanoer er specialbyggede til at kunne

kompensere for dit individuelle handicap.

Vi sejler på Gudenåen og søerne omkring

Ry. Din Hjælper skal ro med dig ikanoen,

vi sørger for sikkerheden og det praktiske

på turen.

Vi overnatter på kanolejrplads ved åen i

store tippier der er opvarmet af bål.

Kontakt Handikano på 30295304

Eller se mere påwww.handikano.dk

Bliv godt kørende

lej, køb og sælg handicapbiler

Klik ind på handiauto.dk

og lej:

personbiler, busser og minibusser

eller sælg:

din brugte handicapbil eller bus til os

www.handiauto.dk -Telefon: 3920 6464

Hjælp dig selv !

Få enhjælper fra HandiHelp

Med den nye lovgivning om B orgerstyret P ersonlig A ssistance,

kan du selv vælge, hvem der skal levere hjælpere til dig.

Til dig som er bruger, tilbyder vi:

•Rekruttering –isamarbejde med dig, finder videt bedste

hjælperteam

• Administration –vivaretager hjælperløn, kontrakter,

forsikring, kurser

• Supervision og akuttelefon –såordningen kører stabilt

• Sygdomsdækning –vores akutteam sikrer dækning af

alle vagter

•Egen profil påhandihelp.dk hvor du også selv kan finde

hjælpere -eller lade dem finde dig

Til dig som er hjælper, tilbyder vi:

• Kurser -sådualtid er velforberedt til dit arbejde hos en bruger

• Løn med alle gældende tillæg

• Fleksibilitet -Deltidsarbejde, fuldtidsarbejde, eller studiearbejde ud

fra dine egne ønsker ogkvalifikationer

• En database hvor du selv aktivt kan søge brugere atarbejde for

§

Det er din BPA-dubestemmer

Ring og få en snak med os på Sjælland på tlf. 39206464

IJylland på tlf. 72162270


Handicap· nyt

Hold ferie i

SKÆRBÆK feriecenter v/Rømø

-her er plads til alle!

• Ophold imoderne og handicapvenlige feriehuse

• Badeland med 53 mvandrutchebane, spabad,

sauna og helsekabine

• Masser af muligheder for andre aktiviteter:

legeland -bowlingbaner -cafeteria -restaurant -

aktivitetshaller

• Tæt på den tyske grænse, ferieøen Rømø,

Legoland, vadehavet og marsken

Kortferie fra fredag til mandag iD-sæson

for hele familien ................................kr. 1395,-

SKÆRBÆK Fritidscenter

Storegade 46-48 . DK-6780 Skærbæk

Tlf. 74 75 19 70

www.kursus-fritidscenter.dk

PIA &PERNILLES

HANDICAPSERVICE ApS

Står du og skal bruge en hjælper, såring til

Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig.

Vi er et firma, der rekrutterer og

formidler hjælpere ud til handicappede.

Vi dækker hele Danmark.

Vi har en del års erfaring inden for denne branche og

vil stå til disposition, når du har behov for det.

almindelige formidlinger

serviceordninger

ledsagere

lønadministration

konsulentordninger

Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje

Handicaphjælp

tilbydes

Mangler du hjælp til :

Personlig pleje

Ledsagelse til arrangementer

Indkøb

Rengøring

Havearbejde

Så kontakt CareMakers

U ddannet personale

Døgnåbent

10 års erfaring

CareMakers: 2729 4347

Vikarbureau for plejepersonale

www.caremakers.dk

www.caremakers-service.dk

Vi kører ikøbenhavn og omegnskommunerne

danmarks største

minibus center!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med

specialindrettede Minibusser

overalt iDanmark.

Altid mere end 80 nye

Minibusser på lager.

Leveringstid 2-4 uger.

-Også gode brugte

busser på lager!

Hvidkærvej4·5250 Odense sv ·Tlf.: 6315 2000

runevej4·8210 ÅrHusv·Tlf.: 8624 8423

www.motorbyen.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Armene fikseres let

med chattanooga bånd.

Tr¾ning styrker krop og sj¾l

TLF: 3325 4002 •INFO@LEMCO.DK

LEMCO COMBI Bike

12.375,-

inkl. moms

Vi har l¿sninger til hjemme-tr¾ning

specielt for k¿restolsbrugere !

Kontakt os for afpr¿vning og se mere p www.lemco.dk

Magasinpost UMM

ID nr.42111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!