FRIVILLIG - December 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

FRIVILLIG - December 2012 - Beredskabsforbundet

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT

NYHEDSBREV FRA ALLE

FRIVILLIGE I

BEREDSKABSFORBUNDET

Forplejningstjenesten skal løbende øves - her er det

Skive, der står for risengrøden i Rødding i forbindelse

med juleoptog for byens borgere.

Taktisk Forebyggelse bliver et nøgleord i 2013

Som vi løbende kan se af de mange indberetninger om frivillig aktivitet i

Redningsberedskabet via BF Reporter App, så skorter det ikke på indsats

og vilje i det frivillige supplerende beredskab.

Forliget om Redningsberedskabet for 2013-2014 er indgået

og der er ønske om at det frivillige arbejde styrkes.

Desværre ser vi så samtidig Støttepunkterne blive

nedlagt, og vi har straks sammenkaldt de berørte kredse

for at se på, hvad der kan gøres.

Vi har hele tiden ment, at Støttepunkterne er vigtige, og udgør

en vigtig ramme for et aktivt frivillig-arbejde. Lad os håbe det

lykkes at finde nogle gode løsninger - arbejdet hermed fortsætter.

I 2013 bliver Taktisk Forebyggelse et af nøgle-ordene.

FRIVILLIG - December 2012 - Side 2 / 14

Vi vil begynde at bruge begrebet “Taktisk Forebyggelse” for at markere, at

vi taler om noget andet end “Teknisk Forebyggelse” der f.eks. er brandsyn.

Vi har arbejdet for, at Befolkningskurset bliver udvidet med

praktiske øvelser. Vi så gerne både førstehjælp og brand-

bekæmpelse indgik i befolkningskurset. Nu der det ud til,

at vi får en del af ønsket opfyldt, idet der er arbejde igang

med at udvide kurset med praktik i at slukke mindre

brande - og det er glædeligt.

Beredskabsforbundet har fået en nøgleposition i arbejdet

med taktisk forebyggelse lokalt, og over hele landet. Den

opgave må vi tage fat på og løse med succes.

Per Junker Thiesgaard, Landschef

Vi ses til Nytårsgudstjenesten!

Sæt datoen i kalenderen,

og kom og vær med:

Region Hovedstadens

højtidelige

Nytårsgudstjeneste i

Holmens Kirke:

9. januar 2013 kl. 19.00

Per Junker Thiesgaard

Landschef

KORT NYT HOLMENS KIRKE FOREBYGGELSE STØTTEPUNKTER RAMMEAFTALE

9. januar 2013

kl. 19.00

inviteres alle

til Region

Hovedstadens

Nytårsgudstjeneste

i

Holmens Kirke.

Husk Region

Hovedstadens

Nytårsgudstjeneste

den 9. januar 2013

Forebyggelse -

eller Taktisk

Forebyggelse -

udvides med

praktik i

brandslukning.

Vi kender

endnu ikke

detaljerne.

Beredskabsforbundet

har

indkaldt til

møder om de

frivilliges

fremtidige

muligheder nu,

hvor støttepunkterne

nedlægges.

Beredskabsforb

undet har fået

sin nye rammeaftale.

Opgavesættet

er godt og

tidssvarende.

Læs mere i

denne udgave

af FRIVILLIG.


BRANDKADETTERNE I KØBENHAVN FORTSÆTTER

Helle Aagot, Projektleder for

Ungdomsbrandkorps i

Københavns Brandvæsen

skriver i sin julehilsen:

“Det er en fornøjelse at kunne vise jer

denne lille film om Brandkadetterne. De gør

det simpelthen så godt.

Selve filmen viser jer lidt af deres

dagligdag i brandvæsenet. Den kan give jer

et glimt af, hvad det er, de unge oplever.

Den kan slet ikke vise jer, hvor stor

betydning, brandkadetlivet har for de unge i

deres liv i øvrigt.

Det er vi i Ungdomsbrandkorpset så

heldige at få lov at følge med i.

Vi fortsætter til næste år. Nu med

endnu flere brandopvisninger og

hjertelungerednings (HLR) undervisning.

Brandkadetterne afslutter deres HLR

instruktør kandidat kursus i februar, og de

glæder sig til at komme ud i deres lokale

miljø og vise, hvad de har lært.”

Københavns Brandvæsen har

haft et aktivt

Ungdomsbrandkorps i 2 år og

projektet fortsætter i 2013.

Link til film på Youtube:

http://youtu.be/tVnprxmKZ7s

FRIVILLIG - December 2012 - Side 3 / 14

Du kan søge ind som

brandkadet, når du er fyldt 13 år.

Du lærer en masse spændende og

nyttige ting om at slukke brande, forhindre

brande og redde liv. Læs mere:

http://www.brandkadet.dk

Filmproduktion: Elizabeth Thomsen,

www.ravenseyemedia.com


REGION HOVEDSTADEN

Det vil glæde Beredskabsforbundet Region Hovedstaden at se dig og din ledsager til

NYTÅRSGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 9. JANUAR 2013 KL. 19.00

i Holmens Kirke, Holmens Kanal 2, 1160 København K.

Holmens Kirkes Kor medvirker ved gudstjenesten, der forrettes af præst ved Flintholm Kirke,

Peter Skov Friis.

Efter nytårsgudstjenesten vil der være forfriskninger i kirkens sideskib inden aftenens hovedtaler:

Formand for Kommunale Beredskabschefer Niels Mørup

Forud for nytårsgudstjenesten vil der være fakkelvagt ved mindestenen

for de brand-og redningsfolk, som er omkommet under udførelsen af deres

tjeneste.

Uniformeret personel anlægger store dekorationer.

Vi håber at se dig!

Med venlig hilsen

Carsten Lind Olsen

Regionsleder

Regionsleder Carsten Lind Olsen 0 Helsingør

-mail: regionsleder@bfrh.dk www.bfrh.dk

FRIVILLIG - December 2012 - Side 4 / 14

Dato: 26. oktober 2012

Husk at give Region

Hovedstaden besked om

jeres deltagelse.

Kontakt info findes via

www.beredskab.dk


DEN NY RAMMEAFTALE ER PÅ PLADS

Vi har fået en god og

tidssvarende rammeaftale, der

falder godt i tråd med

Beredskabsforbundets tanker

om fremtiden

Aftalen er længere end den ene

paragraf, som vi har valgt at bringe her på

siden. Men Paragraf 1 beskriver de

opgaver, som Forsvarsministeriet

forventer, at Beredskabsforbundet løser

for de midler, der stilles til rådighed for os

på Finansloven.

Rammeaftalen er derfor den vigtigste

rettesnor vi har for, hvordan vi skal

tilrettelægge vores aktiviteter i

Beredskabsforbundet.

Rammeaftalen matcher godt de

opgaver vi arbejder med at konkretisere i

vores strategi-arbejde for perioden

2013-1014. Et eksempel herpå er fokus på

forebyggelse og de kommunale

beredskaber og en lokal forankring af

forbundets arbejde (i den gamle aftale

kunne man finde rester af den gamle

struktur med de mange statslige frivillige).

Vi glæder os over Rammeaftalen, der

giver os et godt grundlag for det videre

arbejde.

I praksis betyder det, at vi nu hvor vi

både har Rammeaftalen og Forliget om

Redningsberedskabet 2013-2014, kan

indgå en Resultatkontrakt med

Beredskabsstyrelsen om arbejdet i 2013.

FRIVILLIG - December 2012 - Side 5 / 14

Vi har forberedt et oplæg til aftalen,

og Landsledelsen har haft oplægget til

godkendelse her i efteråret 2012. Vi har

også haft de første drøftelser med

Beredskabsstyrelsen. Og som et godt nyt

tiltag var FKB og KL også indbudt til at

drøfte kontrakten. Vi regner med både at

fastlægge Strategi 2013-2014 og indgå

Resultatkontrakten i januar 2013. Og så er

vi godt igang.

De kommende to år bliver en

afgørende periode for

Redningsberedskabet. Her skal et udvalg se

på, hvordan fremtidens beredskab skal

dimensioneres og organiseres. Vi vil følge

arbejdet tæt, da det uden tvivl vil få

betydning for vores organisation også.

Per Junker Thiesgaard


KOLDING ØVER SIG PÅ “STORM”

Frank M. Poulsen

Leder Pionertjenesten

Kolding, skriver:

De frivillige i Pionertjenesten ved

Kolding Brandvæsen løser mange forskellige

opgaver. Bla. Vandforsyning og ass. ved

større brande, belysning,

forureningsbekæmpelse, pumpeopgaver

ved oversvømmelser mv.

Nødstrømsforsyning, nød-drikkevand,

stormskader herunder fjerne væltede træer

og meget mere.

Hen over året har vi haft 3 mand på et

24 timers specialkursus i brug af motorsav

og diverse tilhørende udstyr, og ikke mindst

sikkerhed omkring mortorsavsarbejde. De 3

"specialister" har nu til opgave at formidle

deres viden videre til de resterende 25

frivillige i Pionertjenesten.

Lørdag d 1 dec var vi så i

Beredskabscenter Gudsø der ejes i

fællesskab af Vejle Fredericia og Kolding

Kommuner.

På centerets område står en del gamle

poppeltræer der efterhånden har set bedre

dage. Nogle er rådne inden i , og står tilmed

så nær hovedbygningen at der ved kraftig

storm er fare for at de vælter ned over

bygningen.

FRIVILLIG - December 2012 - Side 6 / 14

Udfordringen denne lørdag bestod i at

lægge træerne ned under hensyntagen til at

de ikke skadede bygningen. Det lykkedes,

men det var ikke uden en vis portion

spænding.

Efterfølgende blev træerne afgrenet og

skåret op, og alle fik lov at arbejde sig til

varmen. Vi havde dagsfrost, men vi var

heldige , for den efterfølgende nat fik vi tildelt

ca 10-15 cm sne i Koldingområdet

Alle havde som sædvanlig en god og

hyggelig dag, Logistiktjenesten stod for

forplejningen, og dagen sluttede med

retablering og æbleskiver hjemme på

stationen.


KOLDING ØVER SIG PÅ “STORM”

FRIVILLIG - December 2012 - Side 7 / 14


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

November 2012 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

01.11.2012 - Frederikssund – Skarp indsats

Pga nedbrud på Nøddebo vandværk med risiko for forurening af

drikkevandet blev det frivillige beredskab fra Frederikssund

alarmeret torsdag eftermiddag for at etablere udlevering af

nødvandforsyning til borgerne i Nøddebo. Frederikssunds

frivillige har en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune og vi

etablerede udlevering af drikkevand ved Nøddebo Kro. Kl. 22:30

var der igen tryk på vandhanerne igen og vi kunne returnere til

Slangerup.

8 frivillige,i alt 70 frivilligtimer

03.11.2012 – Kolding – Uddannelse

Uddannelse i indsatstjeneste

2 frivillige, i alt 16 frivilligtimer

03.11.2012 – Region Midtjylland – Uddannelse

Regionalt Økonomikursus for kredsledelser

10 frivillige, i alt 65 frivilligtimer

04.11.2012 - Region Syddanmark – Uddannelse

Kursus i Handlekraftig Ledelse for regionens kredse afholdt i

Sønderborg

12 frivillige, i alt 84 frivilligtimer (anslået)

[1]

FRIVILLIG - December 2012 - Side 8 / 14


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

November 2012 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

05.11.2012 – Esbjerg – Øvelse

Esbjerg Brand og Redning afholdte en stor fællesøvelse i

Esbjerg. Øvelsen startede med en brøndulykke, hvortil et minuts

beredskabet blev kaldt. Mens de var i gang med personredning,

udbrød der også brand på samme virksomhed. 2. og 3. udrykning

blev kaldt for at slukke denne brand. Men inden de nåede frem,

skete der en kraftig eksplosion i den anden ende af

virksomheden, hvorved der var en person, der blev fastklemt.

Støttepunktet blev derfor kaldt med redningsvognen for at løse

denne opgave. De frivillige pionerer blev også kaldt for at

etablere lys på skadestedet. Støttepunkts højtrykskompressor

blev også kaldt for at fylde luftflasker.

17 frivillige, i alt 51 frivilligtimer

05.11.2012 – Frederikssund – Skarp indsats

Kl. 16:32 alarmeres Det Supplerende Frivillige Beredskab af

ISL-RB og ISL-PO med ønske om assistance med lysmateriel til

belysning af skadested ved et stort færselsuheld i Store

Havelse på Frederikssundsvej mellem Frederikssund og

Frederiksværk. Vi sender M4-ASP med Lysgiraf (K1) og

umiddelbart efter også T3-Tender med 3 ekstra generatorer,

stativer og lamper. Frederikssundsvejen er lukket i omkring 4

timer før uheldsstedet frigives af Politiet og de totalskadede

biler kan fjernes, hvorefter vi kan pakke sammen og returnere

til St. Højager.

6 frivillig, i alt 30 frivilligtimer

07.11.2012 – Esbjerg – Skarp indsats

Støttepunkt Esbjerg blev kaldt til assistance af Agerbæk

Brandvæsen, som var kaldt ud til bygningsbrand. Det viste sig

dog at være et mindre autoværksted. Støttepunkt blev kaldt med

højtrykskompressor for at fylde luftflasker. Der blev fyldt 17

flasker. Foruden Agerbæk Brandvæsen var Brørup Brandvæsen også

indsat med et slukningstog + en ekstra tankvogn.

3 frivillige, i alt 15 frivilligtimer

08.11.2012 – Horsens – Skarp indsats

Forplejning af indsatsstyrke på 80 personer ved storbrand i

Horsens.

4 frivillige, i alt 20 frivilligtimer

Der er i november konstateret nogle periodiske problemer med overførslen til FaceBook. FaceBook har

ændret i det grænsesnit vi anvender som gør at vi må lave nogle tekniske ændringer. Disse tekniske

ændringer er ved at blive udarbejdet. /PBL

[2]

FRIVILLIG - December 2012 - Side 9 / 14


BERETNINGER FRA

FORBUNDETS FRIVILLIGE

November 2012 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

10.11.2012 – Holsterbro – Nattevagt ved julemesse

5 frivillige, i alt 60 frivilligtimer

19.11.2012 – Frederikssund – Afstivning efter uheld

kl. 07,30 tilkalder ISL.BR. Det supplerende frivillige

beredskab til assistance med afstivning af påkørt villa i

Hundested. Den første morgen frost havde lagt sig i Hundested

og føreren af en privat minibus mistede i en blød kurve

herredømmet over køretøjet der endte frontalt i gavlen på en

villa. Hverken føre passagerer eller beboere i huset fik

fysiske skader men var alle dybt chokerede. Indsatsen bestod i

at afstive huset indvendig hvor der var risiko for

sammenstyrtning. To dobbelte søjleafstivninger blev monteret og

køretøjet fjernet uden yderlige skader på huset. Kl.10:00 kunne

fem frivillige forlade skadestedet.

5 frivillige, i alt 15 frivilligtimer

21.11.2012 – Frederikssund – Brand i big baller

Kl.21:31 rekvirere ISL via service vagt, Det Supplerende

Frivillige Beredskab til assistance med højtryks kompressor til

fyldning af røgdykker flasker i forbindelse med en større halm

brand i Skibby. Inden første hold er fremme, rekvirerer ISL

yderlige mandskab til overtagelse af skadestedet, således at

Station Skibby kan frigives og returnere til beredskab. Det

Supplerende Frivillige Beredskab overtager skadestedet fra

omkring midnat og er på skadestedet til omkring middagstid

onsdag. Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab

afløser 4 af de frivillige tidlig onsdag morgen og beredskabet

kan afslutte indsatsen sidst på onsdag eftermiddag, altså ca.

20 timer efter alarmeringen.

7 frivillige, i alt 70 frivilligtimer

27.11.2012 – Billund – Kursus for egne frivillige

Forbyggelseskursus afholdt for egne frivillige så de kan være

gode ambassadører for dette kursus.

13 frivillige, i alt 39 frivilligtimer

[3]

FRIVILLIG - December 2012 - Side 10 / 14


REGION SYDDANMARK: FEM MINUTTER MERE

Regionsledelsen besøger Christiansborg og Præsident Bjarne Laustsen

v/ Frank Kristiansen,

1. viceregionsleder, Region

Syddanmark

Fredag morgen klokken var

5.40 og 5 minutter mere ville

have dejligt, og det er tidligt

når man har fri, men det var

der ikke tid til når turen skulle

gå til Hovedstaden

Det var en dag med besøg på

landskontoret, Folketinget og Københavns

brandvæsen, men først skulle jeg lige være

færdig med at få pakket mine ting og så op

og aflevere hunden. Alt dette blev klaret

inden jeg stillede mig op ventede ved

motorvej broen ved Langeskov ca. kl. 8.15

- bussen fra Kolding, med regionslederen

som chauffør, skulle komme kort tid efter,

men der skulle så gå en halv times tid med

venten på dem.

Vi kom afsted og med et lille pitstop

ved Nyborg til en tår kaffe blev turen

henover Sjælland overstået og vi var vel

ankommet til Hedelykken i Hedehusene for

at se Landskontorets lokaliteter.

Selvom man havde set det før var det

lidt andet, for denne gang havde vi tid til at

kigge ordentligt efter, det var spændende at

se og efter lidt god mad og en god snak,

skulle vi ind på Christiansborg hvor vi havde

lavet en aftale med vores Præsident Bjarne

Lausten.

Vi fik en lille rundvisning på Borgen.

Jeg vil i øvrigt opfordre alle som ikke har set

Christiansborg til at tage derover, det er

meget imponerende, vi så bla. snapstinget,

landstingssalen og ikke mindst

folketingssalen og Bjarne var som altid

parat med en god historie og faktiske

oplysninger.

Derefter gik turen til Københavns

Brandvæsen, hvor vores køretøj skulle

overnatte og hvor vi, efter at vi var blevet

indkvarteret på Cabinn, skulle se og høre

hvad de laver på brandstationen.

Københavns brandvæsen er også

begyndt at bruge frivillige og det kunne vi

forstå var en radikal ændring af deres kultur

og nok en kamel der skulle sluges af de

fastansatte på stationen. Derefter kom vi

rundt så lidt at stationen heriblandt deres

alarmcentral og vi fik set noget af deres

materiel. Deres førsteudrykning har i øvrigt

ikke meget plads at komme ud på,

bygningerne er jo ikke just bygget til de

FRIVILLIG - December 2012 - Side 11 / 14

køretøjer vi har i dag, men det var rigtig

spændene at se og høre lidt om hvordan

Københavns brandvæsen fungerer.

Derefter var det tid til aftensmaden

som blev indtaget med god appetit og godt

humør, vi blev derefter enige om at gå ind

og se Tivoli som var startet på julemåneden,

rigtig hyggeligt og masser at kigge på.

Så var det vi kom forbi rutchebanen

med 2 loop den skulle prøves og de mest

modige var Elsebeth og jeg (se billedet) men

det var lige så sjovt som det var hurtigt og

det er jo lidt tankevækkende at der ikke var

nogen af de andre som turde komme med,

hmm...

Lørdag morgen tog Lis og Ib hjem,

derefter var vi kun 4 tilbage og efter at have

spist morgenmad, gik vi en tur op og ned af


Strøget (der var ikke så mange af butikkerne

der havde åbne) surt for pigerne :o)

Vi skulle derefter have hentet bussen

og have tjekket ud af hotellet, derefter gik

turen til Nordsjælland for at se

Beredskabsstyrelsens Museumsdepot i

Græsted.

Her blev vi modtaget af Erik Molin. Det

var rigtig spændende at se de mange ting,

som de havde samlet sammen og med stor

ildhu restaurerer og bevarer for eftertiden:

køretøjer, motorcykler, bøger, billeder,

møbler, gamle pumper, telefoner, uniformer,

ja der var ikke den ting som de ikke havde.

Til sidst havde vi medbragt en pose

kaffe og kage med og det blev indtaget

med porcelæn bestik (hvidt med blå kant og

CF-mærket).

Derefter var det tid at komme hjem

over, mange tak til jer Lis, Elsebeth,

På besøg på Landskontoret

Marianne, Ib og Kristian for et par hyggelige

dage og til dig Bent, det var ærgerligt at du

ikke havde muligheden for at deltage.

FRIVILLIG - December 2012 - Side 12 / 14

http://brs.dk/omstyrelsen/

historie/museumsdepotet/

På besøg hos Københavns Brandvæsen

På besøg hos Københavns Brandvæsen


Efterlysning.

Vi er jo, som I ved, ved at lave vores BF historie..

Og vi har rigtig mange film, som vi har kikket

igennem og mange af dem er rigtig gamle…

Men vi mangler film og evt. lysbilleder, fra 1970

til nu..

Gerne noget med brand, redning og forplejning…

Men alt har interesse..

Bare det er fra Civilforsvaret eller

Redningsberedskabet…

Det er fint hvis vi bare må låne, det du har, så vi

kan få det spillet over…

Vi vil meget gerne have vores historie bevaret, så

vi håber du kan hjælpe os..

Jeg glæder mig meget til at høre fra dig..

Kærlig hilsen

Marianne Kjær

Regionsleder

Region Syddanmark

21435040

Regionsleder • Marianne Kjær • Ingridsvej 3 • Vester Nebel • 6040 Egtved • Telefon: +45 2143 5040

Web: www.bf-syddanmark.dk • E-mail: mksyddanmark@gmail.com

FRIVILLIG - December 2012 - Side 13 / 14


HER FINDER DU

BEREDSKABSFORBUNDET

På landsplan:

www.beredskab.dk

Region Nordjylland

www.bfregion1.dk

Region Midtjylland

http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark

http://bf-syddanmark.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte

dialog og videndeling mellem Beredskabs-

forbundets ledelse og den enkelte frivillige -

og mellem de frivillige.

Landschefen er redaktør - og vil hver måned

udvælge beretninger fra de frivilliges virke

landet over. Du kan selv bidrage - enten

direkte eller via din kreds - Brug den nye BF

Region Sjælland

http://www.bfrsj.dk/ (Ingen

web-site aktiv p.t.)

Region Hovedstaden

http://bfrh.dk/

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det

danske redningsberedskab, aktivt bruger

Beredskabsforbundet og de muligheder vi

stiller til rådighed for dig - vi er dit

organisatoriske ståsted.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vi ses til Nytårsgudstjenesten!

Sæt datoen i kalenderen,

og kom og vær med. Der er

plads til frivillige fra

hele landet:

Region Hovedstadens

højtidelige

Nytårsgudstjeneste i

Holmens Kirke:

9. januar 2013 kl. 19.00

Reporter App eller send en email med ord og

foto direkte til Landschefen:

pjt@beredskab.dk

Videndeling og best practice

Hjælp os med at videndele på tværs af

landets mange kredse. Fortæl om jeres

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

kan lære af.

FRIVILLIG - December 2012 - Side 14 / 14

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver:

Landschef i Beredskabsforbundet

Per Junker Thiesgaard

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10

2640 Hedehusene

Brug din kreds og

region aktivt -

spørg om aktiviteter

og uddannelse

Har du et eksempel på best Practice

fra jeres kreds eller beredskab?

- så del den med alle de andre tusinde frivillige i

Beredskabsforbundet.

Skriv en kort mail om emnet til e-mail-adressen

angivet nedenfor. Så koordinerer vi i delprojektet “Best

Practice” og bringer en omtale af de bedste forslag.

Du kan også bruge Smartphone App’en BF

Reporter, eller få din kreds info-assistent til at gøre det,

når den i løbet af foråret 2012 bliver udbredt til alle

kredsene.

Husk: Et foto med frivillige igang med best

practice aktiviteten, eller f.eks. et link til en web-site

med jeres medlemsblad etc.

2. Viceregionsleder Flemming Elniff, Region

Midtjylland, direkte:

elniff@webspeed.dk

More magazines by this user
Similar magazines