INTERVIEW med Lone Frank - SCIENCE - Københavns Universitet

science.ku.dk

INTERVIEW med Lone Frank - SCIENCE - Københavns Universitet

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

En karriere er intet uden et liv

I Danfoss har vi for længst indset, at de

erfaringer, du kommer med fra dit liv, er

til gavn for vores virksomhed. Og til gavn

for din karriere.

Det er d erfor det hele menneske, der

står ø verst p å ønskesedlen. D et l iv, der

ikke d irekte l eves p å arbejdspladsen,

kan jo v ære med til at g ive den s tyrke,

der er med til at skabe resultater. Resultater,

der kan hjælpe os med at nå vores

mål: At være en globalt førende virksomhed

med lokalt engagement.

Vi er vores globale ansvar bevidst

Danfoss’ overordnede mål er at forbedre

livskvaliteten f or m ennesker overalt på

kloden. Det mål kan vi kun nå ved at involvere

os aktivt lokalt og leve os ind i de

24 Scient – November 2007

kulturer, vi arbejder i. Derfor har Danfoss

etableret sig i 58 l ande, h vor 22.000

medarbejdere udvikler, p roducerer og

sælger Danfoss produkter.

Alle steder, hvor Danfoss er repræsenteret,

bevidst. Vi respekterer lokale normer og

holdninger og tilegner os det bedste fra

de kulturer, vi møder. Men vi stiller også

krav – både til os selv og vores leverandører

– og h ar tilsluttet o s FN’s G lobal

Compact, d er o mfatter ti p rincipper for

god virksomhedsetik. Dermed er vi med

til at forbedre levevilkårene for mennesker

overalt i verden.

Vi tør godt sige, at vi gør en forskel.

Gør du?

Danfoss A/S • 6430 Nordborg • 7488 2222 • www.danfoss.com

SIDSTE NYT

Danfoss Trata i Slovenien, der udvikler

og fremstiller elektromekaniske sty-

ventilation and air conditioning)

samt trykregulatorer, har sammen

prisen som bedste udenlandske

investorer. Danfoss Trata har et

væsentligt økonomisk engagement

i Slovenien og er som udenlandsk

investor en afgørende faktor i udviklingen

af Sloveniens økonomi og

konkurrenceevne.

Overrækkelsen af prisen »Foreign

Direct Investor« fandt sted den 23.

oktober og blev foretaget af The

Public Agency of the Republic of

Slovenia for Entrepreneurship and

Foreign Investments.

2129

More magazines by this user
Similar magazines