Print PDF - Henning Larsen Architects

da.henninglarsen.com

Print PDF - Henning Larsen Architects

UMEÅ ARKITEKTSKOLE

Umeå Arkitektskole er unikt placeret ved Umeå-elvens bred.

Med sit indre landskab af åbne planer og skulpturelt

udformede trapper emmer huset af kreativitet og kunstnerisk

leg.

Som væksthus for fremtidens arkitektur skal Arkitektskolen i Umeå sætte rammerne for inspiration

og innovation. Udefra fremstår bygningen kubisk med facader af lærketræ og kvadratiske vinduer i

et varieret, rytmisk forløb rundt langs alle sider. Bygningens indre er udformet som et dynamisk

forløb af trapper og forskudte, åbne planer, hvor abstrakte, hvide bokse hænger frit ned fra loftet og

filtrerer lyset fra de høje ovenlys.

En centralt fokus har været at skabe et lyst og åbent studiemiljø, hvor alle principielt bliver en del af

samme rum – dog adskilt af de forskudte niveauer og undervisningsrummenes glasvægge. Hermed

understøttes mulighederne for gensidig inspiration og for, at de studerende kan udvikle viden og

idéer i tæt nærkontakt med hinanden.

I kontrast til det dynamiske atrium fremstår tegnesalene enkle og rationelle, fordelt langs husets

facader i et stramt og ensartet forløb af søjler og bjælker. Det afvekslende mønster af vindueshuller

skaber en stærk visuel effekt og lader generøst lyset bevæge sig langt ind i bygningen samtidig med,

at der tilbydes berigende kig ud på den forbipasserende elv.

UNDERVISNING

Beliggenhed Umeå, Sverige

Bygherre Balticgruppen

Bruttoareal 5.000 m2

Byggeår 2007 - 2010

Opgaveform Bestillingsopgave

Team White Arkitekter A/S,

Rambøll Sverige AB, TM-

Konsult AB, LPS

Konstruktörer AB

Fotos Aåke E:son Lindman


UMEÅ ARKITEKTSKOLE


UMEÅ ARKITEKTSKOLE , BÆREDYGTIGHED OG MATERIALER

På arkitektskolen er anvendt lokale, bæredygtige materialer. På ydersiden er det lærketræ, og

indvendig suppleres de lyse mure af lokalt birketræ, der er med til at dæmpe akustikken. Gulvet

fremstår industrielt og robust i indsæbet beton.

En række forudgående energiberegninger og dagslyssimuleringer har været med til at afgøre, at

facaden fremstår i træ med vindueshuller i stedet for fulde glasfacader. Dette har været en

nøgleparameter i opnåelsen af et energiforbrug på under halvdelen af normalforbruget.

Funktioner for ventilation, belysning og varme er sindrigt integreret i konstruktionen. Luften kommer

ind under gulvet og transporteres via søjler og bjælker op i taget af huset. Her spredes den ud via

perforerede rør.


UMEÅ ARKITEKTSKOLE , KONSTNÄRLIGT CAMPUS

"Konstnärligt campus" er navnet på det dynamiske krydsfelt, som i disse år vokser frem på en

tidligere industrigrund ved elvens nordstrand. Målet er at skabe en sammenhængende arena for

uddannelse, forskning og iværksætteri inden for arkitektur, design, kunst og digital kultur. Kunst,

forskning og samfund kobles sammen og kommer til at stadfæste Umeå som et kreativt kraftcenter i

global skala. Det forventes, at kunsthøjskolen og kunstmuseet vil stå færdige i år 2014, hvor Umeå

bliver vært som europæisk kulturhovedstad.

More magazines by this user
Similar magazines