KEMIRAPPORT

fys.bozack.dk

KEMIRAPPORT

FORSØGSOPSTILLING OG BESKRIVELSE AF ØVELSENS UDFØRELSE

Først og fremmest skulle vi kontrollere om koncentrationen på 0,020 M permanganat-

opløsning nu virkelig også var korrekt for den flaske vi havde fat i. Dette skulle vi

kontrollere ved at lave en kendt opløsning af natriumoxalat og titrere denne med vores

permanganatopløsning. Ud fra formel 2.10 og sammenhængen mellem masse m, molarmasse

M, koncentration c, volumen V og stofmængde n i formel 3.1 kan jeg finde udtrykket som

jeg har vist i formel 3.2:

m

M

( oxalsyre)

( oxalsyre)

m

n = = V ⋅c

(3.1)

M

5

= ⋅ V(

MnO4

) ⋅ c(

MnO4

)

(3.2)

2

Når vi nu i vores forsøg skulle finde den korrekte koncentration af vores permanganat-

opløsningen skal vi altså bare kende de tre andre variable. Eftersom vores opløsning af

oxalsyre var kendt skulle vi altså bare titrere denne med permanganat og se hvor meget vi

skulle bruge til væsken havde en varig rød farve, og vi altså var nået til ækvivalens. Så havde

vi både m(oxalsyre) og V(MnO 4), og ved hjælp af en databogsværdi for molarmassen for

oxalsyre kunne vi så finde koncentrationen. Vi opløste altså en kendt masse oxalsyre (der er

et pulver) i 2 M svovlsyre, opvarmede det lidt for at få en hurtigere reaktionshastighed, og

titrerede så med permanganatopløsningen. Et par billeder af denne del af forsøget er at se i

figur 3.1 herunder:

Figur 3.1. Billeder af første del af forsøget hvor vi skulle bestemme koncentrationen af vores

permanganatopløsning. Til venstre ser man hvordan væsken ser ud før ækvivalens mens billedet til højre viser

lige efter ækvivalens hvor den violette farve har taget over.

Side 6 af 12

More magazines by this user
Similar magazines