Download Folder PDF - KRIS-Danmark

clean.house.dk

Download Folder PDF - KRIS-Danmark

KRISDanmark

Clean-House

Clean-House er et være- og aktivitetssted

for tidligere kriminelle og tidligere

misbrugere.

Det er en betingelse at brugeren er fuldstændig

afholdende fra alle stoffer

og alkohol.

Det koster kr. 100,- at blive medlem for

livstid.

Anonym vejledning og rådgivning af

socialrådgiver/jobkonsulent onsdage fra

kl. 13.00-20.00.

Åbningstider: Alle årets 365 dage

Alle hverdage 08.30-15.30

Vi holder åbent lørdage, søndage og

helligdage og alle andre dage fra 15.30-

24.00 ved hjælp af frivillige vagter.

Clean-House

Dortheavej 12 1

2400 København NV

Ring 38 10 97 26

Frokost i Clean-House

Foto: Brahl Fotografi

www.kris-danmark.dk

KONTAKT

KRIS-Danmark

Dortheavej 10 2

2400 København NV

Ring 38 10 97 26

Fax 38 18 18 26

kris@kris-danmark.dk

www.kris-danmark.dk

Fængselsgruppen

Sjælland og øerne

Ring 25 78 49 92 2

25 79 74 48

27 15 99 88

Fængselsgruppen Jylland

Ring 26 87 30 22 2

Care-House

Dortheavej 12 2

2400 København NV

Ring 38 10 97 29

info@care-house.dk

www.care-house.dk

Clean-Home

Hans Knudsens Plads 3B 3

2100 København Ø

Ring 38 10 97 23

clean-home@kris-danmark.dk

www.care-house.dk

Projektleder

Jan Tonny Hansen

Ring 38 18 18 20

40 51 28 52

jant@kris-danmark.dk

KRIS-Danmark

Kriminelles Revanche I Samfundet

KRIS-Danmark

Dortheavej 10 2

2400 København NV

T 38 10 97 26

info@kris-danmark.dk

www.kris-danmark.dk Vær en ven så får du flere


KRISDanmark KRISDanmark KRISDanmark

Formål

At give kriminelle effektive redskaber til at

ændre deres livsstil og opbygge et ansvarligt

og værdigt liv.

Idé grundlag

Idéen er fra Sverige. KRIS står for

Kriminelles Revanche I Samfundet, og kan

hjælpe den enkelte til at bryde den onde

cirkel: Kriminalitet, stofmisbrug og

fængsler.

Vi kender problemerne, men vi kender

også løsningerne.

Alle fortjener en chance!

KRIS-Danmark i fængslerne

KRIS-Danmark henvender sig primært til

afsonere der ønsker at ændre deres kriminelle

livsstil. Som udgangspunkt gælder

det indsatte der har en reststraf på minimum

3 måneder.

Vi kan kontaktes via anmodningsseddel

eller via kontaktperson/socialrådgiver. Eller

direkte på tlf. 38 10 97 26.

Fængselsgruppen

Vi tilbyder samtaler i

fængslet, og der kan

i samarbejde med

Kriminalforsorgen

udarbejdes en individuel

plan.

Eksempelvis indflytning i vores bofællesskaber

ved løsladelse med deltagelse i

vores undervisningsprogram.

Hvis du har akutte misbrugsproblemer

skal dette afklares/afhjælpes inden du kan

bo i vores bofællesskaber eller deltage i

vores undervisning.

Kriminalitet som livsstil

Undervisningen er en blanding af individuelle

opgaver, gruppearbejde og foredrag.

Der arbejdes blandt andet med emner

som: Kriminelle drivkræfter og tankemønstre,

indlevelsesevne, og taktik til undvigelse

af ansvar.

At lære at leve et ansvarligt liv er en proces.

Det sker blandt andet via undervisningen,

hvor kriminel adfærd erstattes af

en social og ansvarlig livsstil.

Kurset består af 27 opgaver og varer

cirka 3-5 måneder. Der vil være hjemmearbejde

med skriftlige opgaver.

Undervisningen KRIS-Danmark

Undervisningen foregår i KRIS’s lokaler

mandag-torsdag kl. 10-14. For at kunne

deltage skal kursisten først møde til en

samtale hvor det vil blive vurderet om

han/hun kan profitere af undervisningen.

Det er en betingelse at kursisten under

forløbet er afholdende fra alle stemningsændrende

stoffer og alkohol. Man

kan deltage ambulant i undervisningen

eventuelt som led i en udslusningsplan fra

afsoning.

Undervisningen er gratis!

Care-House og Clean-Home

Er en del af KRIS-Danmark, og kan tilbyde

midlertidig bomulighed efter løsladelse.

Care-House er indslusningsbolig med 7

værelser og Clean-Home er et bofællesskab

med 16 værelser. Begge steder

bor man på eget værelse med adgang til

fælles køkken og badeværelse. Formålet

er at danne trygge rammer, for den løsladtes

tilbagevenden til et liv uden kriminalitet

og stoffer.

I bofællesskaberne er der krav om deltagelse

i morgenmøder og husmøder.

Clean-Home Care-House

For at bo i Care-House og Clean-Home skal

man have minimum 30 dages stoffrihed/ædruelighed

og i øvrigt følge husets regler.

Huslejen er reguleret efter København

Kommunes takster. Ring og hør om prisen.

For at bo i vores bofællesskaber skal man

deltage i KRIS-Danmark’s undervisning.

Endvidere vil vi stille krav om deltagelse i

NA/AA-møder, hvis det er relevant.

Der vil sideløbende i samarbejde med

beboeren blive udarbejdet en individuel

plan for forløbet efter undervisningen.

www.kris-danmark.dk www.kris-danmark.dk www.kris-danmark.dk

Similar magazines