Dybbøl den 8 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Dybbøl den 8 - Dybbøl Kirke

21. 11. 2012

Menighedsrådsmøde torsdag den 15. november 2012 kl. 19.00 i Kirkeladen.

Afbud fra Ejner Egtved

Medarbejderrepræsentant Frank Laue deltager.

1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Kassereren.

2a

Valg til menighedsrådet 2012

3.

Ikke medlemmer af folkekirkens brug af kirkens

bygninger.

Ved Hans Termansen

Se bilag

4.

Indbydelse til Sønderborg Slot

den 19. november 2012 kl. 14.00.

Pkt. 2a tilføjes:

Valg til menighedsrådet 2012

Intet.

Se vedlagte bilag.

Menighedsrådet godkender forslag fra

Sønderborg Provsti om takster for ikke

medlemmers brug af kirken.

Alle menighedsrådsmedlemmer og præster er

inviteret.


21. 11. 2012

5.

Afleveringsforretning – orgelprojekt.

Ved Ejner Egtved

6.

Orgelindvielse 1. søndag i Advent.

7.

Præsentation af nyt menighedsråd 1. søndag

i Advent.

8.

Afgående medlemmer afleverer nøgle og brik.

9.

Meddelelser:

Formanden:

Kirkeværgen:

Kontaktpersonen:

Præsterne:

Udvalgene:

Afleveringsforretning er foretaget 08.11.2012.

Konklusionen er en meget vellykket ombyg-

ning, der har skabt et godt orgel med varm og

smuk klang.

Enkelte detaljer færdiggøres jvf. bilag.

Gæster er inviteret samt menighedsrådsmed-

lemmer, sammen med hele menigheden er

inviteret til gudstjeneste og reception efter

gudstjenesten.

Nye menighedsrådsmedlemmer præsenteres ved

gudstjenesten.

Alt er praktisk på plads.

Formanden:

Kalender 2013 bestilles.

Kirkeværgen:

Intet.

Kontaktperson:

Intet.

Præsterne: Birgitte

Der arbejdes på renovering af kirkeskibet.

Kunstner er kontaktet med henblik på at lave en

lilla messehagel.

Menighedsrådet tilmelder sig ”Vejkirker 2013”

Præsterne: Karin

Orientering om minikonfirmander.

Præstegårdsudvalget:

Mur ved Kirkeladen er opført.

Kirkeudvalget:

Orgelsagen er så godt som færdig.

Organisten har brugt mange arbejdstimer på at

deltage i orgelprojektet.

For alle i kirkeudvalget har det været en

spændende tid.


21. 11. 2012

10.

Evt.

11.

Lukket møde.

Bevillinger (budgetlagte)

Forpagtergårdsudvalget:

Intet.

Aktivitetsudvalget:

Aktiviteter 2013 er på plads.

Gudstjenestefolder udarbejdes af det nye menig-

hedsråd.

IT-udvalget:

Orientering om telefoner og omstilling.

Valgudvalget:

Valgudvalget har færdiggjort sit arbejde.

Trædrejere har bistået med at lave mini

døbefonde til minikonfirmanderne.

Karen Philipsen Inga Skivild Karin Kofod Birgitte Hjarvard Licht

Hans Termansen Hartvig Schøn Mads Peter Philipsen Flemming Jensen

Jørn Kvist Hansen Bettina Stricker

More magazines by this user
Similar magazines