Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

NR. 2 ❘ 27. JANUAR 2005

Kommunalbladet

44

STILLINGER

Medarbejderne betalte prisen, da lønadministrationen endte i kaos

UDLICITERINGEN, DER KØRTE AF SPORET ❘ 8

Man kan blive syg af omstruktureringer ❘ 12


DEN MANGLENDE GARANTI

Vi er tilsyneladende i dejligt trygge hænder med Anders Fogh ved

rorpinden. Man siger, hvad man mener - og så overholder man

det. Sådan er moderne politik, sagde statsministeren, da han skød

valgkampen i gang tirsdag den 18. januar.

Klar tale er en sjældenhed i dansk politik, men Fogh er dygtig.

Syv punkter på programmet, en kontrakt med vælgerne, der er til

at forstå.

Midt i anstrengelsen med at drysse milde gaver ud over både

børnefamilier, erhvervsliv, syge og ældre er der imidlertid et løfte,

han endnu mangler at give. Beskæftigelsesgarantien til de offentligt

ansatte, som freder dem i en længere periode. En fuldstændigt

uld-fri, utvetydig garanti om, at de har job i fx fem år minimum,

uanset hvor reformen sender dem hen.

Det er ikke garanti nok for os, at statsministeren stikker os en

forblommet vending om, at medarbejderne følger opgaven over i

den nye struktur, når vi samtidig i finansloven kan læse, at regeringen

opererer med store besparelser på den offentlige administration,

og Thor P. - badet i et skær af forventning - beretter om

de store rationaliseringsgevinster, vi opnår ved en reform. Nej, vi

har brug for et løfte med substans i, sort på hvidt, uden sætninger

skrevet med småt, som først skal studeres under lup!

Vi vil have en kontrakt med Anders Fogh, helt klar tale -

akkurat ligesom når der er valgkamp!

Og hvis det ikke nytter at »punke« statsministeren med ord,

som HK/Kommunal jo efterhånden har gjort det, lige siden reformen

blev lanceret første gang, så kan det måske hjælpe at minde

statsministeren om, at 650.000 offentligt ansatte jo også afgiver

en slags stemmer.

Indhold

Kim Simonsen,

formand for HK/Kommunal

Bornholms lykkeligste mand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Udliciteringen, der kørte af sporet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Man kan blive syg af omstruktureringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

E-faktura med tvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Reform koster retssikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ansatte bakker op om fokus på sundhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Konferencer skal dele viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Biblioteksopgaver skal på private hænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Skattefusionen rejser mange spørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Vær dig selv til jobsamtalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Stillingsannoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

tekst: Mette Mørk

Valget

Kommunalbladet har bedt

fem faglige ildsjæle fra

HK/Kommunal svare på

samme spørgsmål: Kan folke-

tingsvalget rokke ved reformen

inden for dit område?

FOTO: JONAS AHLSTRØM

Mogens Osted, formand for

HK/Kommunals Inkassoudvalg:

»Det er meget, meget svært at sige noget

om, hvordan valget påvirker vores

situation. Jeg håber meget på, at Anders

Fogh Rasmussen vil prøve at få et bredere

grundlag for en så omfattende reform,

hvis han får regeringsmagten igen.

Så kan vi bare krydse fingre for, at oppositionen

kan få en vis indflydelse. Socialdemokraterne

har jo sagt, at de vil beholde

inddrivelsen i kommunen. Det er

også det, vi fortsat vil kæmpe for.«

Anita Eskildsen, formand for

HK/Kommunals Miljøudvalg

»Det er et godt spørgsmål - indtil videre

er der ingen politikere, der klart har

meldt ud, at miljøet bliver en del af valgkampen.

Men hvis den nuværende regering

fortsætter, så er der ikke håb for

bedring af miljøet.


kan rokke

ved reformen

Til gengæld har jeg en klar forventning

om, at der bliver tilført miljøområdet

betragtelige ressourcer, hvis Socialdemokraterne

og De radikale kommer til

at sidde i regering. Og ressourcer er det

eneste, der kan redde miljøet. Lige nu

har det laveste prioritet og har i den

grad betalt prisen for skattestoppet.«

FOTO: LARS HORN

Per Støve, formand for HK/Kommunals

Socialpolitiske Udvalg

»Jeg ser to scenarier for mig. Det ene

er, hvis den nuværende regering bliver

siddende. Så sker der ikke noget nævneværdigt,

for de vil betragte valgsejren

som vælgernes blåstempling af reformaftalen

med Dansk Folkeparti. Det bliver

et andet scenario, hvis vi er så heldige,

at Socialdemokraterne kommer til magten.

Så sker der ændringer på både beskæftigelses-

og socialområdet, for oppositionen

er lige så bekymrede som os,

når det gælder fx finansiering og specialrådgivning

under forslaget til ny servicelov.

Og selvom vi ikke er helt enige

med Socialdemokraterne i, at ændringerne

på beskæftigelsesområdet skal

sendes til hjørnespark, så vil et regeringsskifte

overvejende være til det bedre.«

FOTO: CHRISTOFFER REGILD

Jan Nørner, næstformand for

HK/Kommunals Skatteudvalg:

»Nej. Valget vil ikke rokke ved noget

grundlæggende på skatteområdet. Der

er grundlæggende bred enighed om den

statslige forankring af skatten inde på

Christiansborg. Så hvis Socialdemokraterne

kommer til magten bliver der højest

tale om at ændre nogle nuancer. Fx

antallet af skattecentre og betjening af

borgere lokalt. Den nuværende skatteminister

har jo på sin side meldt klart

ud, at hvis regeringen fortsætter, så

fortsætter processen også uændret. Så

jeg ser mest valget som en uhensigtsmæssig

pause. Nu var der lige kommet

godt gang i fusionsprocessen.«

FOTO: KL

Teddy Petersen, formand for

HK/Kommunals Chefudvalg:

»Jeg tror ikke, det får den store betydning

for de kommunale chefer. Der er jo

ikke stor forskel på partierne, når det

handler om de overordnede linier. Måske

kan der blive ændret lidt på opgavefordelingen

og snitflader mellem regioner

og kommuner, og det vil så igen få betydning

for lederne. Men det bliver i

småtingsafdelingen.

Helt personligt arbejder jeg i en skatteafdeling,

og der kunne jeg godt se en

fordel i et magtskifte, for oppositionen

har snakket om, at de i givet fald vil sørge

for flere skattecentre.« ◗

Offentligt ansatte HK'ere ønsker ny regering

Hvis det står til de offentligt ansatte HK'ere, vil VK-regeringens dage snart være

talte. Det viser en ny Gallup-undersøgelse, som HK/Danmark har fået lavet. Ved

det kommende folketingsvalg vil 51,5 pct. af HK'erne i den offentlige sektor

sætte deres kryds ved Socialdemokraterne og De Radikale, mens 31,9 pct. vil

stemme på Venstre og Konservative.

De privatansatte HK'ere er derimod mere venligt stemt over for regeringen.

De fordeler sig nemlig på to næsten lige store blokke, hvor 42,3 pct. vil sætte

kryds ved Socialdemokraterne og De Radikale, mens 38,3 pct. vil beholde

Venstre og Konservative på regeringsposten.

Socialdemokraterne og Venstre er forudsigeligt nok de store stemmeslugere

hos de offentligt ansatte, viser Gallup-undersøgelsen. 43,5 pct. vil stemme på S,

mens 23,3 pct. sætter kryds ved V.

Kommunalbladet 2 ❘ 05

3


Bornholms

Fra leder til … noget andet

Selv ledere er mennesker, og mennesker

føler sig usikre, når der er ændringer

forude.

Så når hver anden fusion mislykkes,

hænger det sammen med, at topledelsen

nogle gange glemmer, hvor dybt processen

i virkeligheden påvirker de ansatte.

Den erfaring har Sevim Djasferovas gjort.

Hun er, ud over at være psykoterapeut

og cand.merc., projektleder for

kommunalreformen hos AS/3, der i øjeblikket

løser opgaver for flere kommuner

og amter. Et særligt fokusområde er de

nuværende ledere, som kan ende med at

blive tidligere ledere.

For netop ledere i alle kategorier er i

stor risiko for at blive ramt, når mange

små enheder bliver til få og store.

– Det er naturligt at være fortvivlet

og usikker på det, der skal til at ske, og

at have vanskeligt ved at se muligheder

i en forandringsproces, når man står

midt i den.

For i situationen synes det svært at

skulle skifte stilling og måske lide et tab

på prestigen, men vores erfaring er, at


Selv om Troels Borup oplevede en degradering fra at være chef med hundreder

af ansatte og et kæmpebudget, er han alligevel superglad for sit nye job i den

fusionerede regionskommune. Men det tog lang tid.

lykkeligste mand

Når Troels Borup siger, at han er gået

fra at være kommunens dyreste dreng

til at være regionskommunens billigste

dreng, dækker det over ret mange ting.

Men et andet af hans udtryk rammer

nok, hvad han finder vigtigst:

– Jeg plejer at sige, at jeg er den

heldigste medarbejder i regionskommunen,

lyder det fra den 53-årige tidligere

forvaltningschef af Allinge-Gudhjem

Kommunes socialforvaltning, hvor hverdagen

var tvangsfjernelser, pensionssager,

triste skæbner osv.

– Nu beskæftiger jeg mig med mennesker

med overskud. Ildsjæle, kreative

personer, kunstnere. Og det betyder, at

jeg er blevet utrolig glad for mit arbejde.

Når han netop siger »er blevet«,

hænger det sammen med, at skiftet ikke

var et lykkeligt skifte. Så langt fra.

– Det var svært i starten. Og jeg må

indrømme, at jeg havde følelsen af at

det for langt de fleste udvikler sig til

noget positivt.

Formuler det mulige tab

Hendes erfaring er, at det kan være godt

for den enkelte leder at kigge på sig selv

og spørge: Hvordan ser jeg mig selv i den

nye organisation, hvad kan jeg, hvilke

kompetencer har jeg, hvad har jeg egentlig

lyst til, og hvilke muligheder har jeg?

– Et godt råd kan være også at skrive

de »tab« ned, man forventer vil komme.

Når den tanke først er tænkt, og følel-

være degraderet. Hvad jeg jo også var.

Det behøver man ikke være professor

for at kunne se. Springet for mig var

stort, nemlig fra at skulle have et stort

overblik med 4-500 medarbejdere og 80

pct. af kommunens budget til at sidde på

et snævert område med otte medarbejdere

og kun to pct. af budgettet.

En trist følelse, oplevede Troels

Borup, der måtte sige til sig selv, at hvis

han ikke kunne holde det ud, måtte han

jo finde noget andet.

Sagen var også, at stillingen som

sekretariatschef i Virksomheden Fritid

og Kultur ikke just var på hans top tre

over ønskede stillinger, men han blev

den tilbudt.

– Det var ikke med jubel, jeg tog

imod det tilbud, men for hver dag, der

går, bliver jeg mere og mere glad for

jobbet. Det bliver mere og mere spændende.

Tidligere var der datoer, som konstant

kørte inde i hovedet på mig i for-

serne ved det oplevede tab gennemlevet,

bliver det først muligt at se og fokusere

på de muligheder, der også ligger der.

Den øvelse kan munde ud i en bruttoliste

over de stillinger og muligheder, som

vedkommende har lyst til at prøve. Lidt på

samme måde, som blev praktiseret på

Bornholm, hvor hver medarbejder lavede

en prioriteret liste med tre jobønsker.

Det bliver godt igen

Men selv efter de øvelser kan en leder

alligevel sagtens sidde tilbage med

bindelse med tvangsfjernelsessager. Nu

er jeg et lykkeligt menneske uden datoer.

Så jeg bliver her nok, til jeg fylder 70

år.

Med den erfaring i baghovedet er

hans råd til dem, der skal igennem samme

forløb: Lad være med at gætte på,

hvem der ender hvor.

– Vi chefer gik da også og snakkede

om, hvordan vi mon blev fordelt, og hvor

vi havnede. Vi gjorde os en masse forestillinger,

men ingen af dem holdt stik,

da det kom til stykket. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Mogens Jepsen • foto: Poul-Erik Rath Holm

5


6 Kommunalbladet 2 ❘ 05

Kommunalbladet har sat fingeren ud for en håndfuld ansatte, som i

KommunalÅrbogen 2002 havde titel af chef i de bornholmske kommuner.

Hvordan tituleres de nu, hvad laver de og hvordan var skiftet?

Henning Kiilerich

Tidligere afdelingschef i social-/bistandsafdelingen

i Aakirkeby Kommune

med 30 medarbejdere. Nu leder i sikringsafdelingen

i regionskommunen for

otte medarbejdere.

– Jeg lagde billet ind på virksomheden

for sikringsydelser - og fik stillingen.

På sin vis har jeg mere ansvar

end tidligere, bl.a. i form af personaleansvar

og Ny Løn-forhandlinger, til

gengæld er budgettet mindre. Skiftet

har på mange måder været positivt, for

det har givet større faglighed og en

klarere definition af mine opgaver.

Lena Plum

Tidligere sekretariatschef på borgmesterkontoret

i Nexø Kommune.

Fik først stillingen som teamleder i

regionsrådssekretariatet. Har dog

senere selv valgt at blive sekretær

for direktionen af personlige og

tidsmæssige grunde.

Steen Espensen

Tidligere afdelingsleder for borgerservice/inkasso

i Rønne Kommune.

Nu sagsbehandler - og faglig ansvarlig

- i borgerservice/inkasso i

regionskommunen.

– Største forskel er, at jeg ikke

har lederansvar mere. Det var da

mærkeligt, at det var væk og jeg

ikke kunne sige: Sådan skal det

være. Men man finder jo sin naturlige

plads i hierarkiet.

Søren Nielsen

Tidligere souschef i skatteforvaltningen i Allinge-

Gudhjem Kommune. Nu sekretariatsleder i virksomheden

Skat i regionskommunen.

– Der er meget stor forskel til det, jeg lavede

tidligere. Nu er sagsbehandlingen og kontakten til

borgerne stort set væk, for sekretariatet står for

interne funktioner som post, journalisering, arkiv, itsikkerhed

og brugerprofiler. I dag er jeg meget

tilfreds med stillingen, men da jeg fik den tilbudt,

tænkte jeg: Hvad er nu det?

Fra leder til … noget andet

følelsen af at være degraderet. Og medfølgende

bitterhed.

– I vores del af verden er prestige

og status i jobbet en meget stor del af

manges identitet. For eksempel at man

over for familie og venner er forvaltningschef.

– Mit råd er at sætte ord på vreden,

frustrationen og det tab, man oplever.

Hvad er reelt, og hvad kan jeg selv gøre

noget ved? Hvor har jeg indflydelse, og

hvor har jeg ikke?

Jette H. Jacobsen

Tidligere forvaltningschef i Hasle Kommune. Nu

virksomhedsleder i borgerservice, som dog også

omfatter inkasso, ejendomsskat og folkeregister.

– Jeg har det fint med stillingen, selv om den

ikke var på ønskelisten. Fik den tilbudt og tænkte:

Nå, kan jeg blive det? Men accepterede hurtigt

jobbet. Største problem er egentlig, at det er

sværere at følge med i kollegers liv uden for

arbejdspladsen, fordi borgerservicen er placeret

på forskellige adresser.

Til gengæld er det hendes erfaring,

at langt de fleste faktisk bliver glade for

skiftet. En del har måske haft en drøm

liggende, som de aldrig har forfulgt eller

bare fortalt om.

– Jeg hører mange sige efter et stykke

tid: »Hvor er det bare godt. I dag kan

jeg se, at skiftet var ret godt for mig«. ◗

En skuffet eks-leder

Kommunalbladet har også talt med

en tidligere leder, som nu føler sig sat

tilbage på et langt lavere niveau, og

som ikke ønsker at optræde med sit

navn i bladet. Og der var bestemt

ingen glæde ved skiftet - i hvert fald

ikke på det faglige plan.

– Og der er rigtig mange tidligere

ledere, der har det som mig, er

vedkommendes oplevelse.

mkj@kommunalbladet.dk


6 Kommunalbladet 2 ❘ 05

Kommunalbladet har sat fingeren ud for en håndfuld ansatte, som i

KommunalÅrbogen 2002 havde titel af chef i de bornholmske kommuner.

Hvordan tituleres de nu, hvad laver de og hvordan var skiftet?

Henning Kiilerich

Tidligere afdelingschef i social-/bistandsafdelingen

i Aakirkeby Kommune

med 30 medarbejdere. Nu leder i sikringsafdelingen

i regionskommunen for

otte medarbejdere.

– Jeg lagde billet ind på virksomheden

for sikringsydelser - og fik stillingen.

På sin vis har jeg mere ansvar

end tidligere, bl.a. i form af personaleansvar

og Ny Løn-forhandlinger, til

gengæld er budgettet mindre. Skiftet

har på mange måder været positivt, for

det har givet større faglighed og en

klarere definition af mine opgaver.

Lena Plum

Tidligere sekretariatschef på borgmesterkontoret

i Nexø Kommune.

Fik først stillingen som teamleder i

regionsrådssekretariatet. Har dog

senere selv valgt at blive sekretær

for direktionen af personlige og

tidsmæssige grunde.

Steen Espensen

Tidligere afdelingsleder for borgerservice/inkasso

i Rønne Kommune.

Nu sagsbehandler - og faglig ansvarlig

- i borgerservice/inkasso i

regionskommunen.

– Største forskel er, at jeg ikke

har lederansvar mere. Det var da

mærkeligt, at det var væk og jeg

ikke kunne sige: Sådan skal det

være. Men man finder jo sin naturlige

plads i hierarkiet.

Søren Nielsen

Tidligere souschef i skatteforvaltningen i Allinge-

Gudhjem Kommune. Nu sekretariatsleder i virksomheden

Skat i regionskommunen.

– Der er meget stor forskel til det, jeg lavede

tidligere. Nu er sagsbehandlingen og kontakten til

borgerne stort set væk, for sekretariatet står for

interne funktioner som post, journalisering, arkiv, itsikkerhed

og brugerprofiler. I dag er jeg meget

tilfreds med stillingen, men da jeg fik den tilbudt,

tænkte jeg: Hvad er nu det?

Fra leder til … noget andet

følelsen af at være degraderet. Og medfølgende

bitterhed.

– I vores del af verden er prestige

og status i jobbet en meget stor del af

manges identitet. For eksempel at man

over for familie og venner er forvaltningschef.

– Mit råd er at sætte ord på vreden,

frustrationen og det tab, man oplever.

Hvad er reelt, og hvad kan jeg selv gøre

noget ved? Hvor har jeg indflydelse, og

hvor har jeg ikke?

Jette H. Jacobsen

Tidligere forvaltningschef i Hasle Kommune. Nu

virksomhedsleder i borgerservice, som dog også

omfatter inkasso, ejendomsskat og folkeregister.

– Jeg har det fint med stillingen, selv om den

ikke var på ønskelisten. Fik den tilbudt og tænkte:

Nå, kan jeg blive det? Men accepterede hurtigt

jobbet. Største problem er egentlig, at det er

sværere at følge med i kollegers liv uden for

arbejdspladsen, fordi borgerservicen er placeret

på forskellige adresser.

Til gengæld er det hendes erfaring,

at langt de fleste faktisk bliver glade for

skiftet. En del har måske haft en drøm

liggende, som de aldrig har forfulgt eller

bare fortalt om.

– Jeg hører mange sige efter et stykke

tid: »Hvor er det bare godt. I dag kan

jeg se, at skiftet var ret godt for mig«. ◗

En skuffet eks-leder

Kommunalbladet har også talt med

en tidligere leder, som nu føler sig sat

tilbage på et langt lavere niveau, og

som ikke ønsker at optræde med sit

navn i bladet. Og der var bestemt

ingen glæde ved skiftet - i hvert fald

ikke på det faglige plan.

– Og der er rigtig mange tidligere

ledere, der har det som mig, er

vedkommendes oplevelse.

mkj@kommunalbladet.dk


8 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Simon Kruse • foto: Scanpix/Jakob Dall

Udliciteringen,

der kørte af sporet

Det var medarbejderne,

som måtte betale prisen, da

Accentures overtagelse af løn-

administrationen i København

endte i kaos. Kommunalbladet

fortæller historien om en

udlicitering, der gav varige

skrammer.

Der var champagne i glassene og smil

på læberne hos de fem mænd i det gamle,

højloftede mødelokale på Københavns

rådhus. Det var den 18. juni 2003, og

økonomidirektøren i Københavns Kommune

havde netop sat sin underskrift på

en kontrakt med konsulenthuset Accenture

om udliciteringen af kommunens

lønadministration.

Der var tale om det offentlige Danmarks

hidtil største udlicitering på det

administrative område. Den omfattede

100 medarbejdere fra kommunens lønog

pensionsanvisning, som mindre end

tre måneder senere skulle overflyttes til

Accenture. Samtidig lød kontrakten på

udviklingen af en arvtager for KMD's

næsten tredive år gamle lønsystem, KLP.

Det nye system skulle holde styr på løn,

pension og skat for omkring 86.000

nuværende og tidligere medarbejdere

i Københavns Kommune. Dermed var

udliciteringen en af de allerstørste på

verdensplan inden for offentlige lønsystemer.

En af de fem mænd i mødelokalet

den dag var Jakob Kraglund, der nu er

administrerende direktør i Accenture.

Han var lykkelig for aftalen, selvom Accenture

havde mindre end et år, før systemet

skulle være køreklart.

– Da vi havde fået opgaven, var min

første tanke, at det var fantastisk spændende.

Det var en stor ordre, som gav

genlyd også internationalt på grund af

sin art. Og så ramte den lige i hjertet af

vores strategi. Mit håb var, at den kunne

blive en inspiration for andre kommuner

og virksomheder, siger Jakob Kraglund.

Den 9. september 2004 var Jakob

Kraglund tilbage på Københavns rådhus

- denne gang i en mindre festlig anledning:

Han skulle fremlægge en kriseplan,

som skulle rette op på den stadig

mere kaotiske situation, der havde udviklet

sig i kølvandet på Accentures

overtagelse af lønopgaven. Mere end tyve

tusinde medarbejdere oplevede større

eller mindre fejl på deres lønsedler.

Til de større hørte skatteprocenter på

4166 og medarbejdere, som fik udbetalt

minus 13.000 kr. i løn. Flere hundrede

ansatte demonstrerede foran rådhuset,

og medierne kunne fortælle, om »Lønkaos

i København« og viderebringe historien

om en brandmand, som fik 715.000

kr. i månedsløn.

Besparelse og bedre service

Fra starten handlede udliciteringen om

penge. KMD, der stod for driften af kommunens

gamle lønsystem, havde nogle

år tidligere meddelt, at de ville udfase

systemet i maj 2004. Derfor stod kommunen

i den situation, at man enten


kunne købe et nyt lønsystem eller outsource

driften til en ekstern leverandør

og spare en stor engangsudgift. Man

valgte det sidste. Opgaven blev udbudt i

april 2003, og der indløb tilbud fra KMD,

norske Ergobluegarden og Accenture.

Accenture vandt opgaven med et tilbud,

som ifølge overborgmester Jens Kramer

Mikkelsen (S) indbragte kommunen en

besparelse på 43 mio. kr. over seks år.

– Det viser, at der i nogle situationer

kan være meget at hente ved at sende

opgaver i udbud. I dette tilfælde opnår

kommunen både besparelser og serviceforbedringer

på én gang, udtalte han i

en pressemeddelelse.

Karen Hækkerup (S), der sad med i

økonomiudvalget, da beslutningen blev

truffet, mener ikke, politikerne havde

meget valg.

– Kommunen er jo under et enormt

økonomisk pres, og hvis vi ikke sparede

pengene på denne måde, så skulle vi

måske spare dem ved personalereduktioner.

Derfor lignede det den bedste

løsning, siger hun.

Den 1. september 2003 overgik 100

lønmedarbejdere derfor fra Københavns

Kommune til Accenture. Accenture havde

nu otte måneder til at blive køreklar, før

KMD den 1. maj 2004 ville slukke for sit

system.

Ansvarsfølelsen forsvandt

De udliciterede medarbejdere tog fat

med godt mod. Kun ganske få valgte at

blive overflyttet til andre funktioner i

kommunen for at undgå en privatansættelse.

Vikke Hofland, der er tillidsrepræsentanten

for de udliciterede HK'ere,

siger:

– Selvfølgelig var der mange medarbejdere,

der var bange for, hvad der

skulle ske. Men der var også noget

spændende ved at få en arbejdsgiver,

Sygemeldinger, stress og konstant overarbejde.

Det er konsekvenserne for de kommunale lønog

personalemedarbejdere, som i seks måneder

har måttet slås med et defekt lønsystem.

der ville noget med os. Som lønmedarbejdere

var vi ikke længere bare »dem

nede på lønkontoret«. Vi var hovedformålet

med det hele. Det var en ny måde

at se vores job på, fortæller Vikke Hofland,

som inden udliciteringen var ansat

som lønmedarbejder i kommunen i 18 år.

I den første tid lignede arbejdet sig

selv, og lønkørslerne fortsatte i det gamle

velprøvede system. Alligevel var tingene

ikke helt som før. Personalemedarbejderne

på kommunen begyndte at få

problemer, når de skulle i kontakt med

lønmedarbejderne i Accenture. Pludselig

kunne medarbejderne få at vide, at bestemte

opgaver ville koste ekstra, hvis

de skulle udføres, og der opstod uenighed

om arbejdsdelingen.

Samtidig blev medarbejderne på Accenture

flyttet rundt, så de ikke længere

tog sig af nogle bestemte sager. Det betød,

at kommunens sagsbehandlere fik

fat i en ny medarbejder, hver gang de

skulle diskutere en sag.

En presset plan

Mens det gamle system kørte videre, arbejdede

Accentures systemudviklere på

højtryk for at få det nye system skruet

sammen. Opgaven var voldsomt kompleks.

Kommunens medarbejdere fordelte

sig på omkring 180 forskellige overenskomster,

2.000 aftaler og cirka 3.500

lønelementer. KMD havde brugt årevis

på at udvikle det gamle system, og det

nummer skulle Accenture nu gøre efter

på mindre end ét.

– Det var en meget presset plan. Der

var mange ting, som skulle håndteres på

kort tid, erkender administrerende direktør

Jakob Kraglund i dag.

En medarbejder, som var ansat på

Accenture, men som nu er tilbage på

en forvaltning i Københavns Kommune,

kritiserer ledelsen på Accenture for


10 Kommunalbladet 2 ❘ 05

ikke at inddrage medarbejdernes erfaringer

i udviklingsarbejdet.

– Det var jo os, der sad med mange

års erfaring i dette her. Vi kom med

mange forslag, efterhånden som vi fik

kurser i systemet, men det var, som om

de ikke hørte os. De tænkte i systemer

og ikke i de realiteter, som en lønsag

indebærer, siger medarbejderen, som af

hensyn til samarbejdet med virksomheden

ikke ønsker at stå frem med navn.

Katastrofen

Kort før systemet skulle gå i luften, trak

Københavns Kommune i nødbremsen. En

afgørende testkørsel viste alt for mange

fejl, og premieren blev udskudt en må-

Københavnerbestyrelsen for HK'erne

i Københavns Kommune oplyser,

at der for interesserede løn- og

personalemedarbejdere i forvaltningerne

bliver afholdt et møde om

konsekvenserne af udliciteringen.

Tidspunktet er endnu ikke fastsat,

men hvis du er interesseret i at

deltage, så henvend dig til din

tillidsrepræsentant.

Medlemmerne af HK/Kommunal

København modtager som

indstik i dette nummer af Kommunalbladet

deres eget afdelingsblad,

hvor de kan læse mere om lønproblemerne

i Københavns

Kommune og en opfordring til at

tjekke lønsedler og årsopgørelse.

ned. Udviklerne arbejdede på højtryk, og

det gjorde de stadig, da kommunen og

Accenture den 1. juni tændte for systemet.

– Vi var opmærksomme på, at der

var problemer. Men de vigtige tests pegede

på, at vi var klar til at gå i drift,

fastholder Jakob Kraglund.

Den første lønkørsel sidst i juni så ud

til at give ham ret. Der var kun få fejl.

Juli måned var til gengæld en katastrofe.

Anslået 23.000 mennesker var berørt

af forkerte lønsedler og udbetalinger, og

vrede ansatte bestormede kommunens

personalemedarbejdere med telefonopkald.

Men de havde svært ved at viderebringe

fejlrapporterne, fordi de ikke kunne

komme igennem til Accenture. Nogle

oplevede, at røret bare blev løftet og

smidt på igen. Årsagen var, at Accentures

medarbejdere selv var ved at

drukne.

– Vi oplevede stor frustration, kaos,

lange dage, uendelige dage. Vi var der

hele tiden for at rette og hjælpe. Stemningen

var stresset, træt og opgivende,

husker tillidsrepræsentant Vikke Hofland

fra Accenture.

Det store digitale lønsystem blev afløst

af fotokopier, regnemaskiner og

sagsmapper. Medarbejderne måtte rette

fejlene manuelt. Imens arbejdede teknikerne

på højtryk for at få de enorme datamængder

til at makke ret. Men forløsningen

udeblev. Da lønnen for august

blev udbetalt, var 13.800 ansatte stadig

ramt af fejl.

For at give medarbejderne mere luft

oprettede Accenture et call-center, så

man nu ikke længere kunne ringe direkte,

men kun lægge telefonbeskeder. Endnu

senere blev telefonerne ifølge kommunens

medarbejdere helt lukket, og de

fik besked på at rette alle henvendelser

pr. e-mail.

Kun tid til brandslukning

I starten af september mistede kommunen

tålmodigheden. Accenture fik i tydelige

vendinger besked om, at systemet

skulle rettes op.

– Vi var bekymrede fra første lønkørsel,

og det fortalte vi Accenture løbende.

Vi prøvede at få dem til at inddrage

yderligere ressourcer, men det er vores

indtryk, at der gik en rum tid, før de materialiserede

sig, siger Peter Knub, der

er vicedirektør i kommunens økonomiforvaltning.

I starten af september fremlagde Jakob

Kraglund sin kriseplan. 25 udenlandske

specialister blev fløjet ind for at få

den truende kæntring under kontrol.

Han besluttede udelukkende at fokusere

på at rette fejl i de nuværende lønkørsler

og lægge alle historiske fejl på is.

I september var antallet af berørte

medarbejdere nede på 1.217, men det

lettede på ingen måde presset på de

kommunale sagsbehandlere. De kæmpede

med henvendelser fra medarbejdere,

som siden juli ikke havde fået en korrekt

lønseddel. Opgaven blev ikke bedre af,

at systemet arbejdede uhyggeligt langsomt.

Medarbejderne måtte vente i op til

25 minutter på at udskrive en lønseddel.

Menneskelige konsekvenser

Antallet af fejl var stabiliseret, men det

var stadig for højt. I november var 1.185

berørte, mens antallet i december var

752. Men hertil kom, at 4.000-5.000 ansatte

blev trukket for ferie uden varsling,

og det gav endnu en kastevind i den

vedholdende mediestorm. I en udtalelse

fra medarbejdernes fælles organisation

KFF opfordrede de ansatte nu kommu-


nen til at opsige aftalen. Alt tydede på,

at det ville blive svært for Accenture at

rette alle fejl, inden årsopgørelserne

skulle udsendes, og det ville betyde store

problemer med skattevæsenet for tusinder

af ansatte.

Også i kommunens ledelse frygter

man for de langsigtede konsekvenser.

Forvaltningerne har siden sommeren ikke

fået tal for, hvor mange penge der er

udbetalt i løn til medarbejderne. Det giver

store huller i årsregnskaber i kommunen.

Mange steder har kommunen

desuden måtte ansætte ekstra medarbejdere

til at håndtere krisen, og det får

Peter Rasmussen, der er direktør i Uddannelses-

og Ungdomsforvaltningen, til

at tvivle på økonomien i hele udliciteringen.

– Jeg kan ikke forestille mig, at projektet

vil indfri den besparelse, der var

lagt op til fra starten. Både de menneskelige

og økonomiske ekstraudgifter

har været enorme, siger han.

Sporene skræmmer

Den præcise pris for det kaotiske forløb

kan endnu ikke gøres op. Men Peter

Knub fra kommunens økonomiforvaltning

lover, at Accenture vil blive mødt med

krav om både bod og erstatning.

På spørgsmålet, om kommunen har

overvejet at skifte leverandør, siger han:

– I øjeblikket fokuserer vi alle kræfter

på at rydde op i mængden af fejl.

Men vi følger situationen løbende, og udsendelsen

af årsopgørelserne er en meget

kritisk milepæl.

Accenture fastholder, at årsopgørelserne

vil komme ud som planlagt.

Blandt politikerne i Københavns borgerrepræsentation

hersker der stor frustration

med forløbet.

– Accenture er skoleeksemplet på,

hvor frygteligt galt det kan gå i en udlicitering.

Men i denne sag er realiteten jo,

at der ikke er nogen vej tilbage for kommunen,

siger Karen Hækkerup (S), der

er politisk ordfører for socialdemokraterne

i hovedstaden.

Karla Kirkegaard, der er formand for

HK'erne i Københavns Kommune, håber,

at andre kommuner vil tage ved lære af

FOTO: HENRIK SØRENSEN

Karla Kirkegaard,

formand for HK'erne

i Københavns

Kommune.

Københavns Kommunes erfaringer.

– Problemet har været, at man alene

har kigget på omkostningerne og ikke

regnet med en ødelæggende overgangsperiode,

der rammer medarbejderne

hårdt, siger hun.

Senest om fem år udløber Accentures

kontrakt, og så skal opgaven igen i

udbud. ◗

Kommunalbladet 2 ❘ 05

Udliciteringen har givet sygemeldinger

Sygemeldinger, stress og konstant overarbejde. Det er konsekvenserne

for de mere end 100 kommunale personalemedarbejdere,

som slås med et lønsystem, som ikke virker, mens

de skal håndtere konstante opkald fra ansatte med forkerte

lønsedler. For mens medier og politikere har fokuseret på de

økonomiske konsekvenser for de mange ansatte, som fik

forkerte lønudbetalinger, så er det personalemedarbejderne,

der har siddet tilbage med brandslukningsarbejdet.

– Det er meget frustrerende for de medarbejdere, som

har siddet lokalt under det enorme krydspres. Vi har personer,

som har siddet med personalesager i over 20 år, og som

nu har valgt at sige stop på grund af det konstante pres,

siger Karla Kirkegaard, der er formand for HK'erne i Københavns

Kommune.

Forløbet har nu strukket sig over seks måneder, og selvom

antallet af fejl på papiret er faldet, så slås personale- og

lønmedarbejderne fortsat med den pukkel af historiske fejl,

som systemet i lang tid ikke har kunnet rette i.

– Vi er bekymrede for vores kolleger. Der er mange, som

er på kanten nu, og lige nu er det meget svært for dem at se

en ende på det, siger Karla Kirkegaard.

I forbindelse med artiklen om Accenture har Kommunalbladet

talt med medarbejdere i en personaleafdeling. De

kunne berette om trusler, tyndslidte nerver, sygemeldinger og

sammenbrud. Kort før deadline besluttede de, at de ikke vil

optræde med citater, navn og billede, hvilket Kommunalbladet

har valgt at respektere.

11


12 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Mette Mørk • foto: Scanpix/Christoffer Askman

Åbenhed, information og involvering af medarbejderne er vigtig,

når offentlige arbejdspladser står over for store forandringer -

ellers stiger sygefraværet. Det viser blandt andet undersøgelser

fra Sverige og England - og erfaringerne fra Bornholm.

Man kan blive syg

af omstruktureringer

Mindst 15 kommunalt ansatte på Bornholm

lagde sig langtidssyge, da øens

fem kommuner for to et halvt år siden

smeltede sammen til en. Og skal man

tro kontorchef Kim Schiødt fra HK

Bornholm, så var mindst dobbelt så

mange syge uden at blive hjemme fra

arbejde.

– Der var virkelig nogen, der havde

det meget, meget dårligt. Det var en

kombination af utryghed, følelsesmæssige

belastninger og manglende overblik

over, hvad der skulle ske. Når folk ikke

kunne finde sig selv i det, der skete, røg

låget altså af. Og det forstår jeg godt, siger

Kim Schiødt.

Og det kan koste på helbredskontoen

hos medarbejderne, når arbejdspladsen

bliver omstruktureret. Det viser blandt

andet en svensk undersøgelse om organisatoriske

faktorers betydning for lange

sygemeldinger i kommuner.

Den viser, at især to ting kan give organisatorisk

uro og øget sygefravær, når

der sker store forandringer på arbejdspladsen:

• hvis der bliver udført flere ændringer

af organisationen i træk

• hvis processen er kendetegnet af, at

ledelsen er kompromisløs, uklar eller

byder på pseudo-demokrati, når medarbejderne

skal involveres.

Til gengæld betyder det mindre, hvil-

Medarbejderne skal have en klar fornemmelse af, hvad der venter på den

anden side af en stor ændring af arbejdspladsen. Ellers kan de blive syge.

ken model der bliver organiseret efter,

viser undersøgelsen.

Medarbejderne

skal have indflydelse

Seniorforsker Vilhelm Borg fra Arbejdsmiljøinstituttet

har kigget nærmere på

den svenske undersøgelse, og han er

ikke i tvivl om, hvilken lære man kan

drage.

– Det er helt afgørende, at medarbejderne

oplever, at de er med i processen.

For undersøgelsen viser, at de organisatoriske

ændringer har færrest konsekvenser,

når medarbejdere og medarbejderrepræsentanter

deltager og har reel

indflydelse, siger Vilhelm Borg.

Efter hans vurdering er forudsigelighed

kodeordet til en god proces.

– Forestil dig, at du sidder i et tog,

der er gået i stå. Du har ingen som helst

indflydelse på, hvornår det kører igen.

Hvis du bliver informeret af personalet

om, hvad der sker, er situationen nogenlunde

til at acceptere. Men hvis du ingenting

får at vide, bliver du stresset, siger

Vilhelm Borg.

Den svenske undersøgelse viser også,

at måden, ledelsen tackler omorganiseringerne

på, i høj grad betyder noget

for uroen.

Det kan de også snakke med om på

Bornholm.

– Hvis en leder går i panik over sin

egen og den overordnede situation - og

det så vi eksempler på - så går det galt.

Det forplanter sig omgående til personalet.

Det er lederen, der skal have overblikket

til at sige til en medarbejder, at

vedkommende skal passe på sig selv eller

måske gå hjem nogle dage. Derfor er det

også vigtigt, at der fra øverste sted bliver

taget hånd om lederne, siger Kim Schiødt.

Usikkerhed gav dårligt helbred

Vilhelm Borg har også kigget på engelske

og amerikanske undersøgelser, der

viser, hvordan medarbejdernes helbred

havde det i offentlige administrationer,

der enten stod for at skulle lægges sammen

med andre eller privatiseres.

De viser samstemmende, at usikkerheden

om fremtiden er langt værre end

selve ændringen. Usikkerheden førte til

dårligere helbred, som viste sig ved højere

sygefravær, psykiske problemer og

i nogle tilfælde forhøjet blodtryk.

– Det, der stressede medarbejderne,

var ubesvarede spørgsmål som: Hvor

skal jeg hen? Hvilket arbejde skal jeg

have? Hvor langt skal jeg flytte? Det gav,

ud over en forværring af helbredet, mindre

engagement og øgede tanker om at

skifte job, siger Vilhelm Borg.

Han peger på, at usikkerheden var

værst for de mest engagerede medar-


ejdere. For dem var der et stort tab forbundet

med forandringen, mens de mindre

engagerede medarbejdere havde lettere

ved at være pro-aktive og måske finde nyt

arbejde, fordi de ikke var så involverede i

jobbet.

– Samtidig ved vi også, at det er værst

for dem, der er »de små« i fx en sammenlægning

eller en overtagelse. De kan få ret

stærke billeder på nethinden om at blive

opslugt eller ligefrem ædt af den nye, store

samarbejdspartner, siger Vilhelm Borg.

På Bornholm er tingene faldet til ro, og

de syge medarbejdere er kommet i gang

igen.

– Skal jeg bruge vores erfaringer til at

give et fremadrettet råd til resten af landet,

når de skal i gang, så er det i høj grad

at sikre, at utrygheden ikke breder sig. Det

gør man på mange måder - fx ved måden

at formulere sig på. I stedet for at sige, at

medarbejderne skal søge deres egne stillinger,

kan man sige, at de skal byde ind på

stillinger i den nye organisation, siger Kim

Schiødt.

På Arbejdsmiljøinstituttet ser Vilhelm

Borg gerne endnu mere forskning i mekanismerne

i en organisationsændring.

– Der sker utallige sammenlægninger

og om-organiseringer i vores arbejdsliv, så

vi har brug for viden om, hvordan det påvirker

medarbejderne, siger han. ◗

mem@kommunalbladet.dk

De får også svar på det,

ledelsen ikke ved

Der er ikke lang tid til, at de skal lægges sammen med Juelsminde

og Hedensted. Med alt hvad det medfører af administrativt

kaos, nye opgaver og andre kolleger.

Men medarbejderne i Tørring-Uldum tager det helt roligt. Og

samtidig er arbejdsglæden tæt på at være i top, viser en nylig

undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Det er der flere, men især én god forklaring på, siger

HK'ernes tillidsrepræsentant, Pia Hermanstad.

– En høj grad af åbenhed fra ledelsens side. Vi bliver løbende

informeret om, hvad der sker med sammenlægningerne - og vi

får også besked med det, ledelsen ikke kan svare på. Det giver

tryghed, siger hun.

Kommunens forskellige samarbejdsudvalg har sammen med

ledelsen lavet en »fusionspakke«, hvor de har prøvet at finde

frem til alle de spørgsmål, kommunens medarbejdere kunne have

om sammenlægningen.

– Den pakke bruger vi løbende til personalemøderne for at

tjekke, om der er kommet svar på nogle af de ubesvarede

spørgsmål, siger tillidsrepræsentanten.

Hun er ikke i tvivl om, at den konsekvente åbenhed forebygger

myter.

– Det er tit sådan, at det, man ikke ved, er det mest spændende.

Så prøver man at gætte svarene - og så opstår der spekulationer

og rygter. Det har vi været forskånet for.

Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum har i flere år arbejdet

sammen som »De digitale Kommuner«, og det har også betydet

noget for medarbejdernes indstilling til sammenlægningen.

– Vi kender hinanden og er ligeværdige, fordi vi har samme

størrelse. Så der er ingen, der frygter at blive opslugt, siger Pia

Hermanstad. ◗


14 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Joan Rask Maack

Staten har brugt pisken, trukket i bloktilskuddet og tvunget e-fakturaen ned over det

offentlige Danmark og erhvervslivet. Positiv motivation havde været bedre, mener en

projektleder i Vejle Kommune.

e-faktura:

Staten tvinger

i stedet for

at motivere

Hellere pisk end gulerod.

Sådan har staten valgt stil over for

kommuner og amter for at få dem til at

indføre e-faktura.

»Helt unødvendige metoder«, lyder

det fra flere af landets amter og kommuner,

for medarbejderne behøver ikke

slag for at se den fidus.

Alligevel har staten nedsat bloktilskuddet

for 2005, og tvunget kommuner

og amter til at få deres organisation og

it klar på mindre end tre måneder.

Kent Petersen, indkøbschef i Vejle

Kommune, er projektleder på e-faktura,

og han er ærgerlig over hastværket.

– Det er som at knokle for at betale

af på en gæld i stedet for at spare op.

I Vejle Kommune får vi 1.250.000 kroner

mindre i bloktilskud for 2005, og it-udgifterne

koster os cirka en halv million. Jeg

tror først, det bliver omkostningsneutralt

i 2007, siger han og lægger ikke skjul

på, at han foretrækker positiv motivation.

– Der er masser af gevinster, og

mange administrative rutiner bliver fjernet,

når det er indført fuldt ud, og mere

tid til borgerservice er altså en bedre

motivation end at trække i bloktilskud-

det, siger manden, der er ansvarlig

for de elektroniske fakturaer i Vejle

Kommune.

Selv er han godt tilfreds med, at

staten går ind og sætter nogle fælles

standarder.

– Vi har bøvlet med det her siden

60'erne, så det er godt, man nu er holdt

op med at snakke og begyndt at handle.

Problemet er, at tidsfristen er så kort,

at det tvinger os til at indføre skrabede

løsninger, siger Kent Petersen.

Kommuner er også leverandører

Og tidsperioden har været kort. Standarderne

blev først offentliggjort i

slutningen af oktober 2004, og eftersom

kommuner og amter har behov

for både at kunne modtage og sende

e-fakturaer, har der ikke været lang

tid at udvikle i.

– Systemleverandørerne kan ikke udvikle

et så komplekst system på tre måneder.

I Vejle har vi været heldige. Vores

private systemleverandør EDB-Gruppen

har leveret et fremtidssikret system, så

vi »bare« skulle købe nogle moduler for

at kunne modtage e-fakturaer, siger

projektlederen.

Han har større problemer med systemet

til at afsende e-fakturaer. Det gør

kommunen fx, når den leverer ydelser til

andre og i regi af §60-selskaber.

– Nu smager vi vores egen medicin

og kan mærke, hvor besværligt e-fakturering

er, siger Kent Petersen.

Den del af sin it får Vejle Kommune

leveret fra KMD.

– KMD siger, at det nok skal blive

klar inden 1. februar, men det er utilfredsstillende,

at jeg ikke kan fortælle

medarbejderne, sådan helt lav-praktisk,

hvordan systemet virker, siger projektlederen.

Generelt ser han dog ingen problemer

for medarbejderne.

– De er meget positive. I dagligdagen

handler det reelt bare om lidt andre rutiner,

siger han.

Ved redaktionens slutninger gisnes

der i medierne om, at skæringsdatoen

udskydes.

– Det har jeg det ambivalent med, for

vi har vi knoklet for at være klar. Og hvis

vi havde fået en længere periode fra

starten, var vi samlet set nok nået frem

til en bedre løsninger, siger Kent Petersen.


Kommunalbladet 2 ❘ 05

Reform koster retssikkerhed

De nye storkommuner får lettere ved at udveksle følsomme personoplysninger, uden at borgeren skal

spørges først. Myndighederne får mere magt, lyder dommen fra Oluf Jørgensen, ekspert i forvaltningsret.

Det handler om respekt.

Så enkelt udtrykker jurist og ekspert

i forvaltningsret Oluf Jørgensen kernen

i sin bekymring for den bunke af nye

lovforslag, som regeringen har sendt i

høring forud for kommunalreformen.

Bundlinjen bliver mere magt til myndighederne

på bekostning af borgernes

mulighed for at kigge det offentlige i

kortene, mener han.

– Det handler om, at man respekterer

den enkelte borgers personlige integritet.

At den enkelte borger har hånd i

hanke med, hvilke særligt følsomme oplysninger

myndighederne er i besiddelse

af, og hvem de udveksler oplysningerne

med. Dette princip tager man et afgørende

skridt bort fra, siger Oluf Jørgensen,

der er afdelingsforstander på Danmarks

Journalisthøjskole.

Pakken af lovforslag rammer, ifølge

ham, borgerne dobbelt hårdt. Dels indskrænkes

muligheden for at søge aktindsigt,

og dels skal de nye storkommuner

i mange tilfælde ikke længere spørge

borgeren om lov, før de deler følsomme

oplysninger om sygdom, psykiske

lidelser eller familiære forhold med

andre dele af det offentlige system.

Hvis en borger i dag behandles på en

amtslig institution - som for eksempel et

misbrugscenter eller en døgninstitution

for unge - så skal myndighederne spørge

borgeren om lov, før de videregiver

personlige oplysninger til en anden myndighed,

fx til socialforvaltningen i kommunen.

Borgeren skal givet et såkaldt

»informeret samtykke«.

Samtidig har borgeren ret til at søge

aktindsigt i alle oplysninger, som sendes

fra en myndighed til en anden. Lovens

undtagelse om »interne arbejdsdokumenter«

kan nemlig ikke bruges, så

snart oplysninger sendes pr. brev eller

e-mail til en anden myndighed.

Alt det ændrer sig, når kommunerne

vokser sig større og får mulighed for at

overtage en lang række sociale opgaver

fra de nuværende amter.

– Så længe undtagelsen kun gælder

inden for en lille enhed, så er virkningen

begrænset. Men det er klart, at den får

væsentlig større betydning, jo flere opgaver

der lægges over i kommunerne,

siger Oluf Jørgensen.

Han frygter, at det kan få stor betydning

i de nye såkaldte borgerservicecentre,

der i fremtiden skal være borge-

rens indgang til hele det offentlige

system.

– Loven om de nye borgerservicecentre

giver mulighed for, at kommunerne

samler både kommunale, regionale og

endda statslige opgaver i store centre.

Her siger loven specifikt, at man på flere

områder dropper kravet om samtykke

til at videregive personlige oplysninger,

siger Oluf Jørgensen.

Hans vurdering bakkes op af juraprofessor

ved Københavns Universitet Peter

Blume, som også er medlem af Datatilsynets

bestyrelse, Datarådet.

– Disse lovforslag har egentlig ikke

meget med strukturreformen at gøre,

men mere med indførelsen af en smidig

digital forvaltning. Spørgsmålet er, om

de serviceforbedringer, der utvivlsomt

er, bliver betalt med en mere uigennemskuelig

forvaltning. Det er min umiddelbare

fornemmelse, at man i lovforslagene

har prioriteret hensynet til effektivitet

højere end retssikkerheden, siger

han.

Det har ikke været muligt at få en

kommentar fra indenrigsminister Lars

Løkke Rasmussen (V), men ministeriet

udtaler i et skriftligt embedsmandssvar,

at det er korrekt, at kommunalreformen

betyder, at undtagelsen for interne

arbejdsdokumenter udvides.

»Det betyder imidlertid ikke, at kommunerne

frit kan vælge, hvilke oplysninger

de vil bruge i en bestemt sag.

Desuden har myndighederne pligt til at

indrette deres elektroniske systemer

sådan, at kun de medarbejdere, der har

brug for oplysningerne, kan få adgang

til dem«, skriver ministeriet.

Hensigten med at udveksle oplysninger

internt i de nye servicecentre er,

at »servicecentrenes sagsbehandling

skal tage udgangspunkt i borgerens

behov«, lyder ministeriets forklaring. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

tekst: Simon Kruse • foto: Lars Horn

15


16 Kommunalbladet 2 ❘ 05

Ansatte bakker op om

fokus på sundhed

To ud af tre HK’ere synes, det

er i orden, at arbejdspladserne

blander sig stadig mere i de

ansattes helbred. Men en stor

gruppe mener, at sundhedsfrem-

met er ved at tage overhånd.

Det bliver stadig sværere at være fed i

fred på arbejdspladserne. Højt blodtryk,

for mange smøger og dårlig ryg hører

heller ikke mere til privatlivets fred for

kommunale HK’ere.

Og det er egentlig helt ok, viser en

lille rundspørge, Kommunalbladet har

foretaget blandt 150 HK’ere i kommuner

og amter. Tre ud af fire erklærer sig

enige i påstanden: »Arbejdspladserne

bør i meget højere grad have tilbud, som

kan bedre medarbejdernes sundhed.«

Ruzica Kukolj er fritidsvejleder i

Brøndby Kommune, og hun forstår godt,

at arbejdsgiveren blander sig i hendes

helbred.

– Jeg ser en tendens til, at arbejdsgivere

vil holde medarbejdere sunde og

raske. Og i Brøndby Kommune har vi

både motionscenter, rygepolitik og tilbud

om afmagringskurser, men jeg forventer,

at vi kommer til at se meget mere af

det. Jeg kan sagtens forstå, at arbejdsgiveren

tænker på den måde. Sådan ville


En del kommunale arbejdspladser tilbyder

gratis motion, men kun hver femte af de, der

har muligheden, benytter sig af tilbuddet.

jeg også selv tænke, nemlig hvordan jeg

får mest muligt ud af mine ansatte.

Hun mener ikke, en ansat bare kan

sige, at det er en privat sag.

– Arbejdsplads og medarbejdere er

efterhånden en stor familie med en integreret

dagligdag. Vi stiller krav til hinanden,

har et gensidigt ansvar og forventer,

at andre lever op til det. Så når man

som ansat forventer at få betalt sygedage,

omsorgsdage osv., kan arbejdsgiveren

også stille krav til os om, at vi gør

noget for at være mindre syge.

Hold fingrene fra min livsstil

De adspurgte blev også bedt om at erklære

sig enige eller uenige i en påstand

om, at »Arbejdsgiverens fokus på sundhed

er ved at tage overhånd«. To ud af

tre mente ikke, at det var tilfældet, men

en pæn stor gruppe på en tredjedel erklærede

sig mere eller mindre enig i

påstanden.

Når spørgsmålet formuleres mere

skarpt - »Det er OK, at arbejdsgiveren

blander sig i de ansattes livsstil« - er

modstanden også mere markant. 57 pct.

er uenige i påstanden.

Og det er Ivan Lysgaard, ansat i

byrådssekretariatet i Ikast Kommune,

helt enig i.

– Jeg forstår sådan set godt, at

arbejdsgiveren er nødt til at se på, hvordan

han får mest muligt ud af sine medarbejdere.

Der er en nødvendighed, når

det offentlige skal forsøge at klare sig

som private virksomheder. Jeg er bare

ikke enig i, at det er arbejdsgiverens

opgave at klare mine fritidssysler. Jeg

mener, det er en privat sag.

Også når det kommer til, at en medarbejder

selv skal have sved på panden,

falder opbakningen til sundhedstilbuddene.

Et lille flertal synes ikke, motionsrum

er noget, arbejdsgiveren skal bruge

krudt på.

Måske meget fornuftigt. For godt nok

har hver femte HK’er mulighed for at

dyrke motion på arbejdspladsen, men af

dem bruger 76 pct. det aldrig. Overraskende

nok ses samme tendens ved sundhedsordninger,

som ca. hver sjette HK’er

har. Lidt under halvdelen af dem benytter

aldrig tilbuddet.

Nyansatte skal vurderes

på livsstil

Medarbejderne er ikke i tvivl om, at et

godt helbred også kommer til at betyde

noget for jobmuligheder i fremtiden. En

ud af fem fornemmer, at arbejdsgivere

er begyndt at se ned på ansatte, som

ikke har en sund livsstil - eller måske

slet ikke gør en indsats for at få det.

At føle sig set ned på er måske intet

at regne for det, som fremtidige jobansøgere

skal vurderes på. Et klart flertal

tror nemlig, at arbejdsgivere fremover

vil vægte sund livsstil hos den, de skal

ansætte i et nyt job. Lige præcis hver

anden synes - i større eller mindre grad

- at den tankegang faktisk er helt i

orden.

Frank Høy, formand for de kommunale

personalechefer, vurderer også, at

sundhedsdimensionen vil fylde mere og

mere i fremtiden.

– Kurven kan vel siges at være stejlt

opadgående, og grænserne flytter sig

hele tiden for, hvad man mener er rimeligt,

at arbejdsgiveren blander sig i.

Grænserne flyder ud

Det hænger sammen med, at grænsen

mellem arbejde, fritid og det private flyder

mere ud, mener han.

– På arbejdspladsen har man jo både

familie-, syge- og sundhedspolitikker.

Når vi ansætter nye medarbejdere, ser

vi på det hele menneske i form af faglige

og personlige egenskaber, men til det

billede vil fremover også høre, hvordan

personen forholder sig til usund levevis.

Hans egen grænse handler om, at

man skal informere, være i dialog og

give tilbud.

– Hvis vi gør tilbuddene obligatoriske

og direkte går ind og styrer, så er det

overgreb, men omvendt kan jeg godt se,

at vi bevæger os den vej. Grænserne

flyttes hele tiden. Om fem år vil rygning

nok ikke være tilladt i det offentlige rum

overhovedet, siger Frank Høy, der stadig

nyder en smøg inde på sit kontor på rådhuset

i Silkeborg. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

HK’erne og sundheden

• 20 pct. har mulighed for at dyrke

motion på arbejdspladsen.

• 76 pct. benytter det aldrig, 5 pct.

ofte.

• 49 pct. mener, arbejdspladsen

bør tilbyde gratis motion.

• 82 pct. mener, arbejdspladsen

bør tilbyde sundhedsordning

med gratis massage, fysioterapi,

zoneterapi og lignende.

• 56 pct. mener, arbejdspladsen

bør tilbyde sundhedstjek af

medarbejdere mht. blodtryk,

kolesteroltal osv., mens 44 pct.

er direkte imod.

Kilde: Kommunalbladets lille

rundspørge til 150 ansatte i

tre amter og 12 kommuner.

Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Mogens Jepsen • foto: Scanpix

17


18 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Mette Engell Friis • foto: Morten Nilsson

Konferencer skal

dele viden

Står det til Ib Ravn, så er det slut med at komme trillende til en konference

som en bil med tom tank, der passivt skal have fyldt viden på af tankpasseren.

Deltagerne skal i stedet være aktive og dele deres viden.

Hmmm ...

Tænker du. Mens du grubler over

opgaven.

I skal have stablet en konference på

benene. Temaet er kommunesammenlægning.

Man kunne jo invitere en fra

Indenrigsministeriet, som kunne fortælle

lidt om ministeriets planer. Og en fra

KL skal da også med. Johannes Møllehave

inviterer du for lige at give et

grine-pusterum. Og så selvfølgelig en

udenlandsk ekspert.

En times tid til hver, lidt tid til spørgsmål

fra salen, en god frokost. Det kan

sagtens fylde fra klokken 10 til 16.

Puha ... puster du. Den konference er

hjemme.

– Nej, nej, nej, protesterer Ib Ravn.

Det er den langtfra.

– Konferencer bygger stadig på en

pædagogik, der er forældet. En idé om,

at de små lam bliver ført af hyrden, at

studenterne sidder stille, mens professoren

foredrager i timevis, mens al viden

ryger direkte ind i de halvtomme

hoveder, siger han, mens han ryger op

fra stolen for lige at tegne sine pointer.

Den lærende konference

● Foredragene skal være få og fyndige.

● Deltagernes viden skal på banen.

● Deltagerne skal mødes og lære af hinanden.

– Mennesket består af et sæt af

potentialer, muligheder og behov, viser

hans tegning.

– Vi er ikke skabt til bare at sætte os

ned, lytte og lade viden trænge ind. Vi

har brug for også at dele ud af vores

egne erfaringer og tale sammen om det,

vi hører. Derfor får de fleste af os meget

lidt ud af de konferencer, vi går til, for

her er der ikke plads til at reflektere

over det, foredragsholderne siger.

Goddag, sidemand

Sådan har det i hvert fald været. Men

der er nye tider på vej. Tider med spændende

og udbytterige konferencer.

Ib Ravn arbejder på Learning Lab

Denmark, som beskæftiger sig med

vidensledelse og -deling. Her fik de for

nylig til opgave at udtænke et koncept

for mere spændende konferencer. Det

har resulteret i ni nye måder at fordøje

viden på, som med garanti vil betyde, at

man kommer hjem med en anden oplevelse,

end man normalt har, når man

tager på konference.

Ib Ravn går nemlig så vidt som til at

mene, at nogle konferencer i dag virker

direkte desillusionerende på deltagerne.

Og det til trods for, at det hele starter

så godt, for:

– Først bliver man glad, når man ser,

der er en konference om et emne, man

interesserer sig for, siger Ib Ravn.

– Tænk, 100 mennesker, der interesserer

sig for det samme, som man selv

gør! Men energien bliver hurtigt trukket

ud af én, når man har hørt på tre eksperter,

der er begyndt ved Adam og Eva

og langsomt har arbejdet sig frem til en

pointe. Ydermere er man af sted på konferencen

sammen med en kollega, som

man sidder ved siden af, ryger sammen

med i pausen, spiser sammen med og

går hjem samtidig med, så man får ikke

talt med nogle af alle de andre, som ellers

kunne være dem, man virkelig ville

få udbytte af at tale med.

Var konferencer i stedet bygget op

efter Ib Ravn og hans kollegers model,

ville det være gået ganske anderledes.

– I flere år har jeg indledt foredrag

eller konferencer med at bede folk om

lige at rejse sig og hilse på tre-fem mennesker,

som de ikke kender. De skal ikke

have en lang snak, men lige se hinanden

i øjnene og udveksle navne. Det gør, at

de lettere kan henvende sig til hinanden

bagefter, og det løser samtidig stemningen

op, påpeger han.

Og skynder sig at tilføje, at det ikke

er alle, der er begejstrede for den slags

metoder. Nogle finder det barnligt, andre

bliver generte. Og så går det lettere at

få en flok sygeplejersker med på ideen

end en flok ingeniører, som han siger

med et grin.

Næste punkt i den gode konference

er eksperternes lange indlæg.

Fyndige pointer

– Eksperter elsker at høre sig selv snakke.

Faktisk skulle de betale for at få lov

at holde et oplæg. Det er jo et kæmpe

boost for ens ego og selvtillid, griner Ib

Ravn, mens han igen griber pennen for

at tegne sine pointer.

En lang nedadgående bue viser det

traditionelle - timelange - foredrag.


En lille munter rutsjebane illustrerer

det gode oplæg.

– Vi kan maksimalt fordøje 20-30

minutters indlæring ad gangen, forklarer

han.

– Derfor skal oplæg kun vare 20 minutter.

Oplægsholderen skal have at vide,

at han skal tale fyndigt. Vi vil have

pointer, påstande og konklusioner. Med

andre ord: Vi vil have den sidste tredjedel

af hans oplæg, lyder det barskt fra

Ravn.

Han erkender, at der sikkert er eksperter,

der ikke vil finde sig i således at

blive forhindret i at fremlægge hele

deres research og tankemønster.

– Men de bliver betalt for at levere

en vare, og vi har lov at definere den

vare, som han siger.

Og skynder sig at tilføje, at der naturligvis

kan være hot shots, som nægter

at begrænse sig, og som der kan være

god grund til at lade tale i en time eller

to. For naturligvis findes der mennesker,

der har viden, der kan tryllebinde i timevis.

Men for de flestes vedkommende er

20-30 minutter helt rimeligt, er Ib Ravns

påstand.

Når pointer og fyndord således er afleveret,

er det tid til at lade konferencedeltagerne

summe.

– Vi har brug for at være aktive og

bearbejde det, vi har hørt, og det kan

man gøre på flere måder, siger Ib Ravn.

Man kan give folk fem-ti minutter til

lige at skrive de pointer ned, som de

selv finder væsentlige. Eller man kan

give folk det samme tidsrum til at summe

med sidemanden om, hvad man

kunne bruge, hvad man vil tage med

hjem, og hvad man selv har af erfaringer

om det, eksperten talte om.

Netværk

Når vi kommer til orde, er der andre, der

hører vores erfaringer. Ligesom vi selv

opfanger nye ideer ved at lytte til de

andre deltagere. Derfor skal der være

tid og mulighed for at tale sammen.

Eksempelvis til frokosten, hvor konferenceledelsen

kan sørge for, at folk bliver

fordelt ved bordene ved at trække

tilfældige numre, så man ikke ender ved

siden af kollegaen. Eller man kan lave en

stående buffet, som kalder på, at man

går rundt og taler sammen.

Det hele handler om at gå fra passiv

lytten til aktiv deltagelse.

– Man har haft en god konference,

hvis man kommer hjem med nogle gode

ideer og et par visitkort og telefonnumre

til andre, som har samme ideer, eller

som har nogle erfaringer, man kan

bruge, forklarer Ib Ravn.

– Og man har haft en god konference,

hvis man går derfra i godt humør i

stedet for at slæbe sig dødtræt ud klokken

fire. For det er jo det, der sker for

det meste. Vi sidder passive i timevis og

får oven i købet en stor frokost. Alt sammen

gør, at vi er trætte, ikke rigtigt lytter

efter, og er lettede, når det hele er

forbi.

Al læring forudsætter, at man får lov

at fordøje og fortolke det, man har hørt.

Så konferencen med de tre eksperter

og Møllehave-pausen dur ikke.

Tænk igen. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 2 ❘ 05

Alt for mange mennesker

bliver desillusionerede af

at være på konference.

Men konferencer kan

skrues sammen, så deltagerne

vender hjem med

gode ideer og i godt

humør, mener Ib Ravn.

Frokost med netværk

1. Servér en let buffet med meget

små tallerkener og mad, der kan

spises stående - altså uden kniv.

2. Et område i lokalet ikke for langt

fra buffeten inddeles med gaffatape

på gulvet i kvadrater, der hver

har en side på to-to en halv meter.

Der kan stå fem-otte mennesker,

for de skal stå tæt.

3. Stil et bord - gerne et højt cafébord

- i hvert kvadrat, så folk har

noget at stille deres glas på. Det

må ikke stå midt i kvadratet, for

det gør det svært at cirkulere.

4. Hvert kvadrat nummereres.

5. Forbered papirlapper med

numre fra et til otte til hvert bord.

6. Før folk sendes til frokost, bliver

arrangementet introduceret af

mødelederen. For eksempel:

»Frokosten er i dag stående og lidt

mere interaktiv end sædvanlig. I

får et nummer, når I går herfra,

det er der, hvor I skal spise. Sørg

for at møde og sludre med alle de

andre i jeres gruppe. Tallerkenerne

er bevidst små, så I flere gange

kan forlade den, I taler med for

at hente mad, og derefter finde

en ny at tale med«.

19


20 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Simon Kruse • foto: Peter Hove Olesen

Biblioteksopgaver

skal på private hænder

Fem biblioteksassistenter

får en privat arbejdsgiver,

når Kolding Bibliotek som

det første i Danmark indgår

partnerskab med private

virksomheder om at udføre

dele af biblioteksarbejdet.

Kommunalt ansatte biblioteksassistenter

kommer til at arbejde side om side med

privatansatte kolleger, når fremtidens

Kolding Bibliotek er klar til åbning i slutningen

af 2005.

Med udsigt til både Koldinghus og

Slotssøen i Koldings centrum bliver

nybyggeriet ikke bare rammen om et

usædvanligt bofællesskab mellem et

hotel, caféer, lejligheder og et offentligt

bibliotek. Det bliver også hjemsted for

det første danske forsøg med udlicitering

af biblioteksarbejde.

Det betyder, at reservationer, opsætning

af bøger og materialesortering vil

blive udført af en privat virksomhed som

en del af et såkaldt offentligt-privat partnerskab.

– Vores mål er at bygge det bedste

bibliotek i Danmark, og samtidig søger vi

den bedste måde at drive det på, så vi

får mere bibliotek for de samme penge -

vel at mærke uden, at det går ud over

medarbejderne. Det er det, der er kunststykket,

siger Dan Nielsen (S), der er

formand for kulturudvalget i kommunen.

Opskriften på den bedrift er ifølge

Dan Nielsen en såkaldt »konkurrencepræget

dialog« med private virksomheder.

I modsætning til en vanlig udlicitering

stanger kommunen derfor ikke en

færdigskrevet opgaveoversigt ud til et

privat firma, men indgår i en længere

dialog med flere private virksomheder

om opgavernes form og omfang, før der

sættes en underskrift på kontrakten.

Flere skal bestemme

Allerede nu står det dog klart for Eva

Warming, der er fællestillidsrepræsentant

i Kolding Kommune, at udbuddet får

konsekvenser for HK'erne. Hun vurderer

på baggrund af udbudsmaterialet, at det

drejer sig om opgaver svarende til cirka

fem HK-stillinger. Og hun er bekymret

for det daglige samarbejde mellem private

og offentlige medarbejdere, når et

privat firma bliver lukket inden for dørene

på biblioteket.

– I dag løser vi opgaven helhedsorienteret,

og man laver ofte flere ting

ad gangen. Når vi skal udspecificere nøjagtigt,

hvad den ene biblioteksassistent

må lave frem for den anden, så bliver

det alt andet lige mindre smidigt, siger

Eva Warming.

Hun påpeger, at der kan være et ledelsesmæssigt

problem, fordi de privatansatte

medarbejdere ikke vil kunne

modtage instrukser direkte fra ledelsen,

men kun fra det private firma.

– Det betyder jo, at hvis vi har lyst til

at flytte om på en opstilling af nogle børnebøger

i børneafdelingen, så kan vi ikke

bare tage beslutningen. Vi skal konferere

om retningslinierne for den private

virksomhed, som står for at sætte på

plads, forklarer Eva Warming.

Fire områder i udbud

Stadsbibliotekar Kirsten Sparvath afviser

ikke, at der kan være områder, hvor det

bliver svært at skille private og kommunale

opgaver ad. Men hun henviser til, at

disse problemer skal løses i dialogfasen,

inden der indgås en kontrakt.

– Kunsten bliver at lave en ordentlig

kontrakt med grundige beskrivelser af

nogle kvalitative ydelser. Rengøring er et

strålende eksempel på, at det er svært,

og det er derfor, dialogen er så vigtig.

Kolding Bibliotek får udsigt til både Koldinghus

og Slotssøen i Koldings centrum.


Det er også her, vi kan få nogle friske

ideer inden for dørene, og det, tror jeg,

er sundt, siger Kirsten Sparvath.

Foreløbig er to områder sendt i udbud

gennem annoncer i flere aviser. Det

gælder logistik og service samt markedsføring

og salg af biblioteksarbejde

til private. På disse to opgaver har kommunen

på nuværende tidspunkt modtaget

to henvendelser fra interesserede

virksomheder. Udvalgsformand Dan

Nielsen oplyser, at yderligere to områder

vil blive sendt i udbud i løbet af kort tid.

Finansieringen af det 90 mio. kr. dyre

bibliotek er sikret gennem en lånegaranti

på 30 mio. kr. fra Indenrigsministeriet.

En forudsætning for lånet var, at der

skulle indgå offentligt-private partnerskaber

i driften af det nye bibliotek.

Dan Nielsen afviser dog, at dette

krav var selve grunden til, at man valgte

at inddrage private i samarbejdet.

– Det kan man ikke sige. Men kommunerne

er jo sat i jernbånd af ministeren,

og da vi bad om at få dispensation

fra lånerammen, så fik vi nej, men blev

til gengæld gjort opmærksom på, at der

var en pulje til offentligt-private samarbejder.

Den mulighed takkede vi ja til,

siger Dan Nielsen. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

På Kolding Bibliotek skal

et privat firma fremover tage

sig af følgende opgaver:

• Reserveringer

• Materialesortering

• Sætte materialer på plads

• Fordeling af post

• Kopiopgaver

• Kørsel

• Web-bestillinger

• Avisregistrering

Herudover vil biblioteket sælge biblioteksarbejde,

bl.a.:

• Informationssøgning

• Erhvervsservice, fx information om

markeder og teknologi

• Katalogisering og fjernstyring af private

biblioteker

• Lej en bibliotekarKommunalbladet 2 ❘ 05


21


22 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Lars Friis Holm

Skattefusionen rejser

mange spørgsmål

Hvad sker der med vores pension?

Mister vi vores seniorordning? Og hvorfor

spørger I ikke medlemmerne, hvor de

helst vil være medlem? Spørgsmålene var

mange, da 170 skatte- og inkassofolk var

samlet i Hillerød.

Tidligere på dagen var valgkampen

skudt i gang, men den detalje forstyrrede

ikke de 170 skattefolk, som HK Nordsjælland

i sidste uge havde samlet til

medlemsmøde. Emnet var den kommende

sammensmeltning af de kommunale

og statslige skatte- og inkassoopgaver,

og en lille forsinkelse af den fusionsproces,

som de involverede - valg eller ej -

under alle omstændigheder forventer,

Valgkamp udsætter skattefusionen

Processen frem mod statens overtagelse af kommunernes

skattemedarbejdere blev indstillet, da statsministeren i sidste

uge udskrev folketingsvalg, og de medarbejdere, kommunerne

har udlånt til denne opgave i Told og Skat, er foreløbig vendt

hjem til deres respektive kommuner. Samtidig er lovforslagene

på området bortfaldet. Forslagene har foreløbig været ude i

en meget kort høringsfase og skulle efter planen have været

fremsat 26. januar.

Meget tyder på, at valget under alle omstændigheder kommer

til at skubbe til selve datoen for fusionen. Indtil nu har der

været sat kryds ved den 1. juli 2005 i skatte- og inkassomedarbejdernes

kalendere. Men i sidste uge fortalte skatteminister

Krisitian Jensen (V) til Venstres hjemmeside, at fusionsdatoen

sandsynligvis kommer til at ligge omkring den 1. oktober 2005,

hvis partiet stadig har regeringsmagten efter et valg.

Hos HK/Kommunal ryster formand Kim Simonsen på hovedet

over den melding:

– Vi har hele tiden peget på, at fusionsprocessen var for

forhastet. Med folketingsvalget og lovforslagenes uvisse skæbne

foran os, synes jeg, at 1. januar 2006 er en mere realistisk

dato for en fusion, siger han.

kunne ikke overskygge de mange

spørgsmål, som trænger sig på.

– Fusionen rejser mange flere

spørgsmål, end der findes svar, lød det

afvæbnende svar fra de centrale HK-repræsentanter,

da spørgsmålene begyndte

at regne ned over dem efter en ellers

ret grundig gennemgang af processen

og de mange love og regler, der forventes

at gælde i den forbindelse.

Mødedeltagerne var først og fremmest

interesserede i at vide, hvad en

overflytning til staten kommer til at betyde

for deres løn- og ansættelsesforhold.

– I Helsingør Kommune har vi en senior-aftale,

der blandt andet betyder, at

alle ansatte over 60 år har en uges ekstra

ferie. Er det en ordning, vi får med

over i staten, lød et af spørgsmålene.

– Ja, det er et eksempel på en kollektiv

aftale, som staten er forpligtet til

at indtræde i, lød den umiddelbare replik

fra faglig sekretær Pia Lund Jeppesen,

HK/Kommunal, der havde

det samme svar, når

spørgsmålene gjaldt lokale

aftaler om fx hjemme-pc,

kaffepauser, arbejdstid

og resultatløn.

Svaret virkede dog

ikke særligt beroligende

på deltagerne i mødet,

for det blev hver gang

fulgt af en kommentar

om, at aftaler jo kan opsiges.

– Det er ikke anderledes

end i kommunerne

i dag. Her kan indgåede

aftaler jo også opsiges,

sagde Pia Lund Jeppesen.

En af deltagerne i

panelet - Peter Waldorff,

formand for HK/Stat -

supplerede:

– Jeg er sikker på, at

ingen i staten har den

hensigt, at de vil forringe jeres nuværende

aftaler. På den anden side bliver

det virkelig en øvelse at forene de mange

forskellige aftaler, der findes i kommunerne,

og det er nok ikke sandsynligt,

at staten vil køre videre med 100 forskellige

ordninger.

Peter Waldorff var også manden, der

forklarede baggrunden for den grænseaftale,

der betyder, at HK står til at skulle

afgive en del medlemmer til Dansk

Told & Skatteforbund, nemlig alle tjenestemændene

og de bedst uddannede

skattemedarbejdere. Han afviste muligheden

for at opsige grænseaftalen, men

sagde, at der i øjeblikket forhandles

med DTS med henblik på at samle alle

skatte- og inkassomedarbejdere i én

organisation.

Flere mødedeltagere var interesserede

i at vide, hvad et eventuelt skifte til

en ny fagforening vil betyde for bl.a.

kontingentets størrelse, pensionsforhold

og forsikringsordninger.

– Både det og forskellene i overenskomsterne

vil vi lave en udredning om,

svarede Jan Nørner fra HK/Kommunals

skatteudvalg.

Peter Waldorff var bekymret for, om

DTS med syv ansatte i deres sekretariat

- heraf en formand og en redaktør - vil

være i stand til at give de nuværende

HK'ere den nødvendige service.

– Tør vi tro på, at DTS har muskelkraft

nok til, at de kan løfte opgaven?

spurgte Peter Waldorff og henviste til,

at HK har et stort apparat af faglige konsulenter

og en stærk juridisk afdeling,

der kan hjælpe medlemmer, der kommer

i klemme.

– Hvorfor spørger I ikke bare medlemmerne,

hvor de helst vil være medlem?

lød et spørgsmål fra salen.

– Det overvejer vi også, svarede

Peter Waldorff. ◗

lfh@kommunalbladet.dk


22 Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Lars Friis Holm

Skattefusionen rejser

mange spørgsmål

Hvad sker der med vores pension?

Mister vi vores seniorordning? Og hvorfor

spørger I ikke medlemmerne, hvor de

helst vil være medlem? Spørgsmålene var

mange, da 170 skatte- og inkassofolk var

samlet i Hillerød.

Tidligere på dagen var valgkampen

skudt i gang, men den detalje forstyrrede

ikke de 170 skattefolk, som HK Nordsjælland

i sidste uge havde samlet til

medlemsmøde. Emnet var den kommende

sammensmeltning af de kommunale

og statslige skatte- og inkassoopgaver,

og en lille forsinkelse af den fusionsproces,

som de involverede - valg eller ej -

under alle omstændigheder forventer,

Valgkamp udsætter skattefusionen

Processen frem mod statens overtagelse af kommunernes

skattemedarbejdere blev indstillet, da statsministeren i sidste

uge udskrev folketingsvalg, og de medarbejdere, kommunerne

har udlånt til denne opgave i Told og Skat, er foreløbig vendt

hjem til deres respektive kommuner. Samtidig er lovforslagene

på området bortfaldet. Forslagene har foreløbig været ude i

en meget kort høringsfase og skulle efter planen have været

fremsat 26. januar.

Meget tyder på, at valget under alle omstændigheder kommer

til at skubbe til selve datoen for fusionen. Indtil nu har der

været sat kryds ved den 1. juli 2005 i skatte- og inkassomedarbejdernes

kalendere. Men i sidste uge fortalte skatteminister

Krisitian Jensen (V) til Venstres hjemmeside, at fusionsdatoen

sandsynligvis kommer til at ligge omkring den 1. oktober 2005,

hvis partiet stadig har regeringsmagten efter et valg.

Hos HK/Kommunal ryster formand Kim Simonsen på hovedet

over den melding:

– Vi har hele tiden peget på, at fusionsprocessen var for

forhastet. Med folketingsvalget og lovforslagenes uvisse skæbne

foran os, synes jeg, at 1. januar 2006 er en mere realistisk

dato for en fusion, siger han.

kunne ikke overskygge de mange

spørgsmål, som trænger sig på.

– Fusionen rejser mange flere

spørgsmål, end der findes svar, lød det

afvæbnende svar fra de centrale HK-repræsentanter,

da spørgsmålene begyndte

at regne ned over dem efter en ellers

ret grundig gennemgang af processen

og de mange love og regler, der forventes

at gælde i den forbindelse.

Mødedeltagerne var først og fremmest

interesserede i at vide, hvad en

overflytning til staten kommer til at betyde

for deres løn- og ansættelsesforhold.

– I Helsingør Kommune har vi en senior-aftale,

der blandt andet betyder, at

alle ansatte over 60 år har en uges ekstra

ferie. Er det en ordning, vi får med

over i staten, lød et af spørgsmålene.

– Ja, det er et eksempel på en kollektiv

aftale, som staten er forpligtet til

at indtræde i, lød den umiddelbare replik

fra faglig sekretær Pia Lund Jeppesen,

HK/Kommunal, der havde

det samme svar, når

spørgsmålene gjaldt lokale

aftaler om fx hjemme-pc,

kaffepauser, arbejdstid

og resultatløn.

Svaret virkede dog

ikke særligt beroligende

på deltagerne i mødet,

for det blev hver gang

fulgt af en kommentar

om, at aftaler jo kan opsiges.

– Det er ikke anderledes

end i kommunerne

i dag. Her kan indgåede

aftaler jo også opsiges,

sagde Pia Lund Jeppesen.

En af deltagerne i

panelet - Peter Waldorff,

formand for HK/Stat -

supplerede:

– Jeg er sikker på, at

ingen i staten har den

hensigt, at de vil forringe jeres nuværende

aftaler. På den anden side bliver

det virkelig en øvelse at forene de mange

forskellige aftaler, der findes i kommunerne,

og det er nok ikke sandsynligt,

at staten vil køre videre med 100 forskellige

ordninger.

Peter Waldorff var også manden, der

forklarede baggrunden for den grænseaftale,

der betyder, at HK står til at skulle

afgive en del medlemmer til Dansk

Told & Skatteforbund, nemlig alle tjenestemændene

og de bedst uddannede

skattemedarbejdere. Han afviste muligheden

for at opsige grænseaftalen, men

sagde, at der i øjeblikket forhandles

med DTS med henblik på at samle alle

skatte- og inkassomedarbejdere i én

organisation.

Flere mødedeltagere var interesserede

i at vide, hvad et eventuelt skifte til

en ny fagforening vil betyde for bl.a.

kontingentets størrelse, pensionsforhold

og forsikringsordninger.

– Både det og forskellene i overenskomsterne

vil vi lave en udredning om,

svarede Jan Nørner fra HK/Kommunals

skatteudvalg.

Peter Waldorff var bekymret for, om

DTS med syv ansatte i deres sekretariat

- heraf en formand og en redaktør - vil

være i stand til at give de nuværende

HK'ere den nødvendige service.

– Tør vi tro på, at DTS har muskelkraft

nok til, at de kan løfte opgaven?

spurgte Peter Waldorff og henviste til,

at HK har et stort apparat af faglige konsulenter

og en stærk juridisk afdeling,

der kan hjælpe medlemmer, der kommer

i klemme.

– Hvorfor spørger I ikke bare medlemmerne,

hvor de helst vil være medlem?

lød et spørgsmål fra salen.

– Det overvejer vi også, svarede

Peter Waldorff. ◗

lfh@kommunalbladet.dk


24 Kommunalbladet 2 ❘ 05

En jobsamtale bliver nemt en

slags eksamen, og det er uhel-

digt - både for den, der søger

jobbet og arbejdsgiveren, me-

ner formanden for de kommu-

nale personalechefer.

Kommunalbladet sætter fokus på jobsøgning.

I dette nummer ser vi nærmere på jobsamtaler. I tidligere numre har vi skrevet

om, hvordan man bruger jobdatabaser, og hvordan man kan skrive bedre

ansøgninger og cv'er.

Vær dig selv til

Almindelige fejl hos jobsøgere

• Møder op uforberedt og med en holdning om,

at »de kan da bare spørge«.

• Går ud fra at arbejdsgiveren kan huske

ansøgning og cv i sin helhed.

• Ved dybest set ikke, hvorfor de gerne vil

have jobbet.

• Ved egentlig ikke, hvilke kvaliteter de har

til det pågældende job, og hvor de adskiller

sig fra »det normale«.

• Har ingen spørgsmål til arbejdspladsen og

har ikke sat sig ind i, hvordan den fungerer.

• Har ikke almindelige papirer med som fx

ansøgning, cv, forberedte spørgsmål osv.

Hav en høj grad af ærlighed, og vær dig

selv, når du går til jobsamtale.

Sådan lyder rådet fra Frank Høy, der

er formand for Kommunernes Personalechef-Forening.

– Jeg oplever en stor forskel på de

ansøgere, der er trænet i at gå til samtale,

og dem, der har haft det samme job

i 20 år, siger Frank Høy, og undrer sig

over, hvorfor personer med så stor joberfaring

har det sådan.

– Ofte virker de forlegne og usikre på

sig selv og deres egne kvaliteter. Også

selvom de rent faktisk har en masse erfaring,

de kan bruge i et nyt job, siger

formanden for landets kommunale personalechefer.

Omvendt er det hans erfaring, at det

godt kan være problematisk at få stoppet

de ansøgere, der er trænet på et

kursus eller har været af sted mange

gange.

– Det er tydeligt at mærke under

samtalen, når de er skolet til det, siger

han.

Selv tror han, at et af problemerne

under en jobsamtale er, at det nemt risikerer

at blive en slags eksamen, hvor

ansøgeren forsøger at svare rigtigt på

arbejdsgiverens spørgsmål. Og at de,

der har »lært« at gå til samtale, af og til

er så forhippede på at komme arbejdsgiveren

i møde og fortælle alt det, de er

gode til, at det forstyrrer dialogen.

Men egentlig er det slet ikke samtalen,

det begynder med, når Frank Høy

ansætter nye medarbejdere til Silkeborg

Kommune, hvor han er personalechef.

Først skal han sortere i stakken af

ansøgninger. Og det er et problem, når

de er ens.

– De ansøgere, der kommer frisk fra

uddannelserne, har lært at skrive efter

den samme skabelon. Og så sidder jeg

der og skal vælge mellem 30 ens ansøgninger,

siger han.

– Det er meget bedre, når ansøgningerne

er skrevet, så jeg kan danne

mig et indtryk af, hvad det er, der adskiller

den ene fra den anden. I bund og

grund handler det om at finde de personer,

der matcher det ledige job, siger

Frank Høy, der betragter jobsamtalerne

som en slags byttehandel, hvor begge

parter har noget, den anden gerne vil

have, og hvor ingen af parterne i længden

har gavn af »sælge« noget, de alligevel

ikke kan stå ved.

– I princippet er ansøgningen en

udokumenteret erklæring. Jeg bruger

samtalerne til at skaffe dokumentation

for, at det, der står, er korrekt, siger

Frank Høy, der hellere vil ansætte en

person, der mangler lidt kvalifikationer

og så være sikker på, at personen i kraft

af sin intelligens og erfaringsgrundlag

kan tilegne sig det, der mangler. ◗

jrm@kommunalbladet.dk


jobsamtalen

Penible punkter til jobsamtale

Løn

Spørgsmålet om løn behøver ikke at blive nævnt under

samtalen - medmindre man ved, at ens lønkrav ligger

uden for det normale, lyder anbefalingen fra Silkeborgs

personalechef, Frank Høy.

Der er stor forskel på det offentlige og det private

arbejdsmarked. Lønnen inden for det offentlige er mere

eller mindre defineret udefra, og lokale tillæg skal

aftales med tillidsrepræsentanten. I det private er der

i princippet ingen regler. Her har ansøgerne en reel

mulighed for at påvirke lønnen. Karriererådgiver Marianne

Steen er indehaver af »Heart at work«. Hun anbefaler,

at ansøgeren selv tager spørgsmålet op.

– Og det skal ikke være til allersidst, siger hun med

eftertryk.

Hendes råd er, at man på forhånd har gjort sig

klart, hvilket niveau man vil forlange, at niveauet er tilpas

bredt, og at man har øvet sig i at tale om lønnen

inden samtalen. Ellers risikerer man nemt at sidde og

mumle, når arbejdsgiveren spørger, hvad man er værd.

– Find ud af, hvilke øvrige personalegoder der er,

og vær opmærksom på, at mange lønstatistikker er

lidt optimistiske, råder hun.

Øjenkontakt

Hvor skal en jobansøger placere sine øjne, hvis arbejdsgiveren

er repræsenteret af et stort ansættelsesudvalg?

Marianne Steen er ikke i tvivl:

– Du skal i princippet have øjenkontakt med alle,

men selvfølgelig ikke på en gang. Man kan godt lade

Når jeg kalder folk til samtale, er det for at få bekræftet

det billede, jeg har dannet mig ud fra ansøgningen, siger

Frank Høy, personalechef i Silkeborg Kommune.

sin øjenkontakt køre rundt til alle deltagere, siger hun

og anbefaler, at jobsøgere ikke nøjes med øjenkontakt.

– Det er en god ide at stille spørgsmål. Spørg fx dine

fremtidige kolleger, hvordan en typisk arbejdsdag er,

foreslår hun. Frank Høy er enig i, at det er vigtigt at

kunne håndtere øjenkontakt med hele gruppen, men

han anbefaler, at man holder fokus på hovedinterviewer

og maner til besindighed med antallet af spørgsmål.

– Velforberedte spørgsmål er meget vigtige, men

de skal være få og velbegrundede. Problemet med

spørgsmålene er, at de kan godt kan opleves, som om

ansøgeren forsøger at trække samtalen væk fra noget

andet, siger han.

Taletid

Jo ældre, jo sværere. Næsten sådan svarer både karriererådgiveren

og personalechefen, når de bliver

spurgt, om nogle grupper er sværere at få til at tale

end andre.

– De bedste samtaler er dem, hvor ansøgeren taler

godt to tredjedele af tiden, siger Frank Høy.

Særligt kvinder skal passe på ikke at blive for passive,

mener Marianne Steen.

– Mange har en fordom om, at kvinder over 40 år

mere eller mindre er gået i stå. Det skal kvinderne

være bevidste om. Og for mange offentligt ansatte

betyder det, at de skal

tvinge sig selv til at fylde WWW

mere i samtalen, end de www.heartatwork.dk

egentlig havde tænkt, www.hkkommunal.dk/job

siger Marianne Steen. ◗

Kommunalbladet 2 ❘ 05

tekst: Joan Rask Maack • foto: Claus Sjödin

25


26

Kort & Kommunalt

GENERALFORSAMLING

Offentlig sektor HK STORSTRØM

afholder generalforsamling

Onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00

i afdelingens lokaler Riddersgade 17 i

Vordingborg

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsordenen

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Valg af 4 sektorbestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleanter

7. Indkomne forslag

8. Valg af repræsentanter til HK

Storstrøms Repræsentantskabs

Generalforsamling den 27.4.2005.

9. Valg af suppleanter

10. Forslag til behandling på

Forbundskongressen

11. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

7 dage før.

Af hensyn til traktement og transport til

Vordingborg er tilmelding nødvendig senest

fredag den 11. marts 2005 kl. 13.00 på

telefon 33641143 eller på afdelingens

telefonnummer.

Bestyrelsen

OK05: Gennembrud for kompetenceudvikling

Nu er det sket med, at kompetenceudvikling er noget, der bare bliver ved

snakken til den årlige MUS-samtale.

Fremover har de kommunale arbejdsgivere pligt til at sikre, at der bliver

lavet en individuel udviklingsplan for hver enkelt leder og medarbejder - og

der skal følges op på planen en gang om året. Det er konsekvensen af

endnu et delforlig i forbindelse med OK05, som HK/Kommunal, Dansk

Socialrådgiverforening og Teknisk Landsforbund forrige weekend indgik

med de kommunale arbejdsgivere.

Det har hidtil været svært at få de kommunale arbejdsgivere med på at

forbedre aftalen om kompetenceudvikling, så også derfor er HK/Kommunal

ekstra godt tilfreds med, at det lykkedes.

– Jeg er meget glad for forliget, for det er et afgørende gennembrud, at

kompetenceudvikling på den måde kommer mere forpligtende i fokus i alle

amter og kommuner, siger næstformand i HK/Kommunal, Bodil Otto.

Hun mener, at aftalen giver bedre forudsætninger for at styrke den

enkeltes efter- og videreuddannelse.

– Det er også helt nødvendigt, at HK'ernes kvalifikationer kan matche

den stærke udvikling, der er på de på kommunale arbejdspladser i disse år,

siger Bodil Otto. (mem)

Fakta om aftalen

• Der skal laves en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder

og leder.

• Udviklingsplanen skal følges op en gang årligt. Der skal særligt følges

op for ansatte, der har været fraværende pga. sygdom eller barsel.

• Udviklingsplanen skal indeholde målsætninger og konkrete planer for

den enkelte.

• Aftalen slår fast, at løbende kompetenceudvikling er faglig efter- og

videreuddannelse, fx kompetencegivende uddannelse, men også

kompetenceudvikling i bredere forstand.

Fremtidens lægesekretærer mangler slogan

»Vi passer papirerne, mens de andre passer patienterne«, lyder lægesekretærernes

nuværende slogan. Det trænger til fornyelse, har Dansk Lægesekretærforening besluttet.

Foreningen har derfor igangsat en slogan-konkurrence, hvor alle HK-medlemmer

kan deltage. 1.000 kr. til shopping er belønningen til den, der kan kombinere ord,

så de flyder og lyder som det, lægesekretærerne står for.

Formand Vibeke Schrøder vil bruge det nye slogan til at markedsføre lægesekretærerne

som en kvalitetsbevidst og værdifuld personalegruppe.

Har du et forslag, så send det senest 15. marts 2005 til: Dansk Lægesekretærforening,

Weidekampsgade 8, 0900 København C.

Mærk kuverten »Slogankonkurrence«. Husk: Navn, adresse, telefonnummer og

arbejdsplads. (jrm)


»Havde borgerne i 2001 haft viden om, hvordan Bornholms Regionskommune

ville blive indrettet og fungere i efteråret 2003, så ville udfaldet af folkeafstemningen

være blevet, at kommunerne slet ikke ville være blevet lagt sammen«

Horsens støvsuger

arbejdsmarkedet

for fleksjob

230 borgere står i øjeblikket på venteliste for at få et fleksjob i

Horsens. Det er for mange, mener man i kommunen, så nu

intensiveres jagten på job. Målet er at finde 100 fleksjob i løbet

af i år, og det bliver lidt af en udfordring, erkender to af kommunens

arbejdsmarkedskonsulenter.

– Mange virksomheder i Horsens er bevidste om den sociale

dimension. Men samtidig har en stor gruppe af de mennesker,

som visiteres til et fleksjob, knoklet på arbejdsmarkedet i adskillige

år. De er slidt ned og er derfor svære at finde job til, siger

Conny Frahm og Camilla Høholt Smith fra Job Horsens.

De to kan se frem til nye kolleger. Kommunen ansætter

nemlig to ekstra arbejdsmarkedskonsulenter, der skal hjælpe

med at finde fleksjob. (mem)

Personalet skal sikres reel indflydelse

Regeringen lægger op til at sætte Forvaltningsloven ud af kraft i de

såkaldte delingsråd, der skal agere en slags domstole under kommunalreformen

- og det er stærkt betænkeligt, mener HK/Kommunals jurist,

Lene Kastaniegaard. Delingsrådene skal fungere i alle de situationer,

hvor medarbejderne skifter myndighed - fx fra en kommune til staten.

– Lovforslaget om delingsrådene lægger op til, at fx de ansattes ret

til at blive hørt, få aktindsigt og begrundelse for en eventuel forflyttelse

er sat ud af kraft. Det gør man for at gøre processen mere smidig - men

jeg tror, en lukket proces vil betyde utrygge medarbejdere, siger juristen.

Forslaget betyder fx, at skattemedarbejdere ikke har krav på at blive

hørt om, hvor de gerne vil flyttes hen, før den endelige fordeling af

ansatte er færdig. Og det er svært at forestille sig, at en partshøring på

det tidspunkt kan rykke meget ved en afgørelse, truffet af delingsrådet.

– Jeg tror, der er meget at vinde ved at gøre processen åben og med

det samme inddrage medarbejdernes ønsker - og derudover give dem

en begrundelse for, at man flytter dem. Det kan være, det bliver lettere

at acceptere, hvis man får at vide, at »den nye arbejdsplads har brug for

netop din ekspertise på det og det felt«, siger Lene Kastaniegaard.

HK/Kommunal har gennem KTO været med til at aflevere et høringssvar,

der præciserer, at medarbejder-organisationerne ønsker så stor

åbenhed som muligt, når det skal drøftes, hvor personalet skal flyttes

hen. (mem)

Ulrik Kjær, Syddansk Universitet og Leif Olsen, forsker, i AKF Nyt.

Sværere at klage i miljøsager

Borgerne får sværere ved at klage over kommunen i miljøsager,

når kommunalreformen træder i kraft. Det mener Folketingets

ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen. Han påpeger

i et brev til retsudvalget, at når de nye storkommuner overtager

en række miljøopgaver, så vil de i en række sager

komme til at føre tilsyn med sig selv. »Det kan

give anledning til spørgsmål om myndighedshabilitet«,

skriver ombudsmanden.

Borgerne vil desuden på enkelte områder

blive afskåret fra overhovedet at klage, hvis

den nye miljøbeskyttelseslov bliver vedtaget i

sin nuværende form. Venstres miljøordfører,

Eyvind Vesselbo, siger til Jyllands-Posten, at han

er parat til at ændre lovforlaget. (skr)

Biblioteket tilbyder

e-handel

Som det første bibliotek i Danmark tilbyder Odder

Kommunes bibliotek køb og reservation af billetter

on-line til bibliotekets arrangementer.

Bibliotektschef Gitte Hehling lægger stor vægt på,

at biblioteket altid tænker hjemmesiden ind i deres

arbejde.

– Ideen opstod sidste år, da vi havde en forfatteraften

med Benny Andersen. Vi blev kimet ned både

fra Odder og fra nabokommunerne, siger Gitte

Hehling.

Hun er godt tilfreds med, at borgerne nu kan

foretage deres billetreservation eller købe billetter

direkte hjemme i stuen.

– Det er typisk uden for bibliotekets åbningstid,

at folk opdager et arrangement, de gerne vil deltage

i. Det her har ikke været en kæmpe opgave hverken

økonomisk eller teknisk, og det giver meget bedre

service over for brugerne af biblioteket, siger

bibliotekschefen, der allerede har leveret de første

online-billetter. (jrm)

27


28

Kort & Kommunalt

Socialrådgivere

og HK'ere rykker

tættere sammen

Fælles overenskomster, kommunalreform, arbejdsfællesskab,

socialpolitik. Når socialrådgivere og kommunale

HK'ere er samlet, er der mere, der forener dem, end der

skiller dem ad.

Det kom tydeligt frem, da hovedbestyrelsen i Dansk

Socialrådgiverforening (DS) og HK/Kommunals sektorbestyrelse

i sidste uge holdt fællesmøde over to dage.

De to bestyrelser var også samlet i foråret 2004, og siden

dengang er der sket det, at repræsentantskabsmødet i DS

i november har sat en tydelig adresse på en - og kun én -

mulig fusionspartner, nemlig HK/Kommunal. Det signal

var med til at øge den gode stemning på kursusstedet

Schæffergården i Gentofte, hvor bestyrelserne var samlet.

HK/Kommunals formand havde de visionære briller på

og skitserede muligheden for at danne en stærk socialfaglig

branche i HK, som kunne blive »en spydspids« i fagbevægelsens

socialpolitiske arbejde.

– Jeg er også klar over, at der blandt især socialrådgiverne

er følelser, myter og fordomme i forhold til HK'erne,

som kan være vanskelige at overvinde, fortsatte Kim Simonsen

og gav udtryk for, at de kan overvindes, hvis socialrådgiverne

bliver overbevist om, at de bevarer deres faglige

identitet og synlighed efter en fusion med HK.

– Socialrådgiverne skal træffe en beslutning med både

hjernen og hjertet, og det er ikke os, der kan fortælle dem,

hvad de skal tænke med deres hjerne og føle med deres

hjerte.

Henning Breinholt, formand for DS, ønskede et mere

intensivt samarbejde mellem de to organisationer, men trak

også en grænse:

– Vi vil ikke beskyldes for, at vi nu tager et skridt i

retning af en fusion.

Resolutionen fra DS lægger op til en analyse og debat

om to muligheder: Fusion med HK/Kommunal eller fortsat

enegang. Debatten skal forløbe frem til næste repræsentantskabsmøde

i 2006. Ca. 9.000 af foreningens 10.000

erhvervsaktive medlemmer er ansat i amter og kommuner.

De øvrige har en statslig eller privat arbejdsgiver. (lfh)

Kommunerne skal til

lommerne efter reform

Reformen kan ende med at blive rigtig dyr for de

kommuner, der har mange børn og unge med sociale

problemer eller fx et par dyre sager med voksne handicappede,

mener Per Støve, formand for HK/Kommunals

Socialpolitiske Udvalg.

For en af de store ændringer i udkastet til en ny

servicelov er ændringen af den måde, kommunerne får

penge til det sociale område på. Hvis en kommune i

dag fx. skal anbringe et barn, sker finansieringen efter

den såkaldte grundtakst-model. Kommunen betaler

op til et vist beløb, hvorefter amtet betaler resten. I

forslaget til ny servicelov er der ikke noget, der hedder

en grundtakstmodel. I stedet foreslås det, at kommunerne

får penge over bloktilskuddet.

– Det betyder, at kommunen i stedet for at betale

fx 400.000 kr., nu skal betale 800.000 kr. årligt for en

anbringelse. Det er mange penge, også set i lyset af,

at de socialt udsatte børn ikke fordeler sig jævnt ud

over landet, siger Per Støve.

Lovforslaget introducerer også en udligning

kommunerne imellem til dyre enkeltsager, men Per

Støve vurderer ikke, at den er omfattende nok.

Amtsrådsforeningen lavede sidste år en analyse

af, hvad det ville koste kommunerne at betale hele

udgiften til anbringelser, handicappede osv.

Den viser, at omkring 4.600 sager vil blive dobbelt

eller mere end dobbelt så dyre for kommunerne.

Og mens pengene via grundtakstmodellen går

direkte til en bestemt sag, så får kommunen altså

fremover penge over bloktilskuddet.

– Nu skal kommunen prioritere, og så kan man jo

vælge at lade pengene gå til andre områder fremfor til

sociale sager. Og det er ret nærliggende, at det vil ske,

siger Per Støve.

Kritikken af den finansielle del i forslaget til en

ny servicelov, er en del af det høringssvar, HK/Kommunal

har afgivet sammen med Dansk Socialrådgiverforening.

(mem)

WWW

Hele høringssvaret findes på

www.hkkommunal.dk/reform


»Det er ganske forbløffende, eftersom 46 procent af de ansatte i amter

og kommuner er kvinder, at regeringen har valgt på den måde.«

Hanne Foskjær fik tre måneders lån

Karen Sjørup, leder af Center for Ligestillingsforskning om, at kun fire af 46 lovforslag

vedr. kommunalreformen er vurderet efter Ligestillingsloven - til Information.

Farum Kommune har erkendt, at den ikke behandlede Hanne Foskjær i

overensstemmelse med reglerne, da hun i december blev fyret fra sin stilling

i kommunen. Sagen blev omtalt i forrige nummer af Kommunalbladet.

Efter en forhandling mellem HK, KL og Farum Kommune tilkender

kommunen derfor Hanne Foskjær et forlænget opsigelsesvarsel på tre

måneder med fritagelse for tjeneste. Det betyder, at hun vil få løn indtil

udgangen af juli. Kommunen erkender ikke direkte, at fyringen var usaglig,

men begrunder forliget med den utryghed, som sagens forløb har medført

for Hanne Foskjær. (skr)

Vi hjælper ofre efter vold røveri og voldtægt

Lokalforeningen i Sønderjylland

Postboks 191 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 63 26 59

Henviser til telefonvagt

Debat

Provokerende udnævnelser

Jeg vil gerne kommentere en artikel

i det seneste nummer af Kommunalbladet.

Vi er en del ansatte i ToldSkat,

der også undrer sig såre over, at

direktionen i den kommende organisation

er lig med direktionen i

det nuværende ToldSkat. Faktisk

forekommer det provokerende, at

der ikke er levnet plads til i det

mindste et par kommunale repræsentanter.

Når vi på det seneste har drillet

vore kommunalt ansatte kolleger,

har vi for sjov sagt, at fusion staves

»(fjendtlig) overtagelse«. Jeg er lidt

bange for, at det ikke er sjov, men

blodig alvor.

Forhåbentlig kan vi lokalt gøre

det bedre. Vi må jo alle være interesserede

i en fremtidig arbejdsplads,

hvor det er højeste og ikke

laveste fællesnævner, der bliver

fremtiden for vore ansættelsesvilkår.

Jeg håber stadig på det bedste,

men er desværre blevet mere skeptisk.

Christian Jakobsen

Tidligere kommunalt ansat,

nu ansat ved ToldSkat Køge

(modt. 14.1.05)

29


30 Kommunalbladet 2 ❘ 05

Generalforsamling i Pensionskassen for

Kontorfunktionærer ved Institutioner

under Amtskommunerne m.v

Generalforsamling i Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under

Amtskommunerne m.v. finder sted

tirsdag den 5. april 2005, kl. 10.30

i PKA, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup

Ifølge pensionskassens vedtægter har enhver delegeret ret til at kræve et bestemt emne

optaget på generalforsamlingens dagsorden. Hvis øvrige medlemmer af pensionskassen

ønsker emner behandlet på generalforsamlingen, må de kontakte de delegerede i deres

kreds herom.

Forslag til emner til generalforsamlingens dagsorden skal fremsættes af en delegeret

skriftligt senest 1. februar 2005 og sendes til Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved

Institutioner under Amtskommunerne m.v., Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup.

Den egentlige indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen vil primo marts 2005

blive fremsendt til samtlige medlemmer pr. brev. ◗

De skal passe på pensionskassen

Efter valg er et nyt hold på 102 delegerede nu sat sammen.

Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved

Institutioner under Amtskommunerne m.v.

har i de sidste måneder holdt valg. Resultatet

er nu talt op. Der er valgt i alt 102 delegerede

og 29 suppleanter. De skal fungere i en

periode på 4 år - fra 1. januar 2005 til 31.

december 2008.

Valgkreds:

01 Københavns og Frederiksberg

Kommuner, Sankt Hans

Hospital, Roskilde, Grønland

samt medlemmer uden for

valgkredsene

(stemmeprocent 8,3)

Delegeret Bente Harrekilde

FOA - København (41)

Frank Erling Horn

København Ø, (18)

Hans Gustav Adolf Jensen

FOA - København (18)

Otto Johannes Kønigsfeldt

København Ø (12)

Anne Katrine Krøyer Mahrt

Frederiksberg (33)

Elisabeth Meiniche Nilausen

Frederiksberg (29)

Der var valg ved skriftlig afstemning i 10

af valgkredsene. I de resterende 5 kredse

var der ikke opstillet flere kandidater, end

kredsen er berettiget til.

Der blev i kredsene med valg udsendt

10.370 stemmesedler. Den samlede valgdeltagelse

i pensionskassen nåede op på 18,7%.

Suppleant Torben Bang Jørgensen

Vanløse (12)

Valgkreds:

02 Københavns Amt

(fredsvalg)

Delegeret

Annelise Hansen

K.A.S. Glostrup

Inger Marianne Hegert

Nærum

Ingrid Bonde Jørgensen

Hedehusene

Eva Haraldsborg Larsen

Hvidovre

Tina Elsborg Larsen

K.A.S. Glostrup

Pia Laugesen

Center For Døve

Joan Meldhede Magnussen

K.A.S. Glostrup

Ragnhild Bøgeskov Nielsen

Hvidovre

Gert Lindhardt Værnkjær

Københavns Amt, Fællesforvalt.

Anne-Marie Wåhlin

K.A.S. Glostrup

Valgkreds:

03 Bornholms Amt

(stemmeprocent 19,0)

Delegeret

Lis Grethe Poulsen

Bornholms Regionskommune (15)

Suppleant Jette Riis Rømer

Familieplejen på Bornholm (5)

Birte Sterup

Nexø (13)

I det følgende kan du se, hvem der er

delegerede og suppleanter i de 15 kredse.

Ved de kredse, hvor der har været valg ved

skriftlig afstemning, er det desuden oplyst,

hvor stor stemmeprocenten i kredsen har

været, samt hvor mange stemmer de enkelte

kandidater har fået.

Valgkreds:

04 Frederiksborg Amt

(fredsvalg)

Delegeret Sally Borup Andersen

Frederiksborg Amt

Leif Dræbye

Pen-Sam

Signhild Tove Ellingsgaard

Frederiksborg Amt

Anette Tinghøj Hansen

Frederiksborg Amt, Socialforv.

Ellen Margrethe Larsen

Frederiksborg Amt

Ona Horn Laubjerg

Frederiksborg Amt, Socialforv.

Kim Mikkelsen

Pen-Sam

Leif Ryom

Pen-Sam


Valgkreds:

05 Roskilde Amt

(stemmeprocent 14,2)

Delegeret Karin Frahm

Roskilde Amt (56)

Karin Engelberth Hansen

Roskilde Amt (49)

Susanne Bastkjær Jensen

Roskilde Amt (47)

Lone Pedersen

Amtssygehuset i Roskilde (36)

Kirsten Skelbeck Rasmussen

Amtssygehuset i Roskilde (39)

Suppleant Reidar Torland

Christensen

Amtssygehuset i Roskilde (26)

Valgkreds:

06 Storstrøms Amt

(stemmeprocent 20,6)

Delegeret Susanne Grimm

Storstrøms Amt - Inst.kontoret (59)

Jette Larsen

Storstrøms Amt (117)

Annie Isa Marquardsen

Storstrøms Amt (136)

Karina Jean Modig

Centralsygehuset i Nykøbing F (61)

Helen Nielsen

Storstrøms Amt (98)

Sys Nielsen

Storstrøms Amt (92)

Lizzi Connie Pedersen

Storstrøms Amt (65)

Suppleant Hanne Margrethe

Johansen

Storstrøms Amt - Inst.kontoret (34)

Erna Barsøe Nielsen

Nykøbing F. (11)

Lars Reimers

Storstrøms Amt - Inst.kontoret (48)

Jørgen Frank Sørensen

Storstrøms Amt (51)

Valgkreds:

07 Vestsjællands Amt

(fredsvalg)

Delegeret

Conny Willumsgaard Eriksen

Socialpædagogernes Landsforbund

Flemming Henriksen

Vestsjællands Amt

Vagn S Dalsgaard Jensen

Nykøbing Sj.

Rita Solveig Jeppesen

Vestsjællands Amt

Susanne Westergaard Nielsen

Synscenter Refnæs

Lone Anne Peters

Pen-Sam Natur ApS

Jette Ingerlise Ravn

Synscenter Refnæs

Valgkreds:

08 Fyns Amt

(fredsvalg)

Delegeret Solveig Brandt

Odense NØ

Jeanne Mariann Fernel

Sygehus Fyn

Kim Frederiksen

Fyns Amt

Jonna Bondo Frili

O U H og Middelfart Sygehus

Birgit Lyng Hansen

Fyns Amt

Karen-Margrethe Helstrup

Fyns Amt

Bente Jensen

Fyns Amt

Lars Ditlevsen Nielsen

O U H og Middelfart Sygehus

Ulla Wikkelsø Pedersen

Fyns Amt

Margit Weber Rasmussen

Fyns Amt

Jonna Lilian Dorch S Refstrup

O U H og Middelfart Sygehus

Valgkreds:

09 Sønderjyllands Amt

(stemmeprocent 20,4)

Delegeret

Mona Furuhaugen Bøje

Sønderjyllands Amt (101)

Bente Bjørn Jensen

Sønderjyllands Amt (63)

Jørgen Christian Jensen

Sønderborg Sygehus (47)

Birthe Olesen

Sønderjyllands Amt (82)

Karin Helleshøj Schmidt

Sønderjyllands Amt (51)

Suppleant Sonja Werner Greve

Sønderjyllands Amt (41)

Inge Lise Johansen

Augustenborg Sygehus (16)

Sonja Nielsen

Sønderjyllands Amt (19)

Valgkreds:

10 Ribe Amt

(stemmeprocent 25,9)

Delegeret Laila Brink

Ribe Amtsråd (22)

Jytte Geil

Ribe Amtsråd (44)

Jørgen Thinglev Holberg

Ribe Amtsråd (110)

Lene Nedenskov

Ribe Amtsråd (111)

Suppleant Eva Bodil Nielsen

Esbjerg (15)

Valgkreds:

11 Vejle Amt

(stemmeprocent 22,2)

Delegeret

Arne Bundgaard

Vejle Amt/Amtsgården (177)

Sven Svensson Ek

Vejle Amt/Amtsgården (147)

Lejf Hansen

Vejle Sygehus (77)

Jytte Jensen

Vejle Ø (72)

Per Nielsen

Vejle Sygehus (63)

Jesper Dalgaard Petersen

Vejle Amt/Amtsgården (118)

Jesper Thomsen

Vejle Amt/Amtsgården (74)

Suppleant Flemming Kragh Olesen

Vejle Amt/Amtsgården (58)

Valgkreds:

12 Århus Amt, samt Kjellerup

Kommune, og undtagen

Mariager Kommune

(stemmeprocent 14,9)

Delegeret Bitten Pilgaard Andersen

Århus Amt (59)

Leni Misse Bay

Århus Amt (65)

Torben Bay-Johansen

Århus Amt (57)

Margrethe Bogner

Århus Amt (128)

Kirsten Dall Frandsen

Århus Amt (60)

Frank Markvard Hansen

Århus Amt (88)

Kirsten Ohmand Jensen

Århus Amt (129)

Zita Kristiansen

Århus Amt (104)

Else B. F. Mikkelsen

Århus Amt (79)

Hanne Blücher Mott

Århus Amt (81)

Jonna Risbjerg

Århus Amt (60)

Ritva Irene Røgilds

Egå (100)

Søren Høgh Thomsen

Århus Amt (166)

Suppleant Helle Obenhausen

Andersen

Århus Sygehus (40)

Erik Bille Holst

Århus Amt (45)

Winnie Dalsborg Jensen

Århus Amt (37)

Vivian Ellen Larsen

Århus N (32)

Poul Sivertsen

Hasselager (24)

Jytte Gydesen Søgaard

Århus Kommune (30)

Inge Tove Ødegaard Thomsen

Århus Amt (44)

Kirsten Rubech Thøgersen

Århus C (22)

Valgkreds:

13 Ringkøbing Amt

(fredsvalg)

Delegeret Jens Kristian Jensen

Ringkjøbing Amtskommune

Lisbeth Buus Lerche

Centralsygehuset i Holstebro

Anna Kirstine Siig

Ringkjøbing Amtskommune

Anne Marie Sørensen

Centralsygehuset i Holstebro

Valgkreds:

14 Viborg Amt undtagen

Kjellerup og Aalestrup

Kommuner

(stemmeprocent 22,2)

Delegeret Palle Jonstrup Buhl

Viborg Amt (69)

Ove Dalsgaard

Viborg Amt (53)

Hanne Ingelise Bigum Lafontaine

Viborg Amt (75)

Kommunalbladet 2 ❘ 05

Krista Søgaard Nielsen

Viborg Amt (89)

Anny Elisabeth Simonsen

Viborg Amt (50)

Suppleant Ulla Beck Jensen

Thisted (22)

Lars Nielsen

Viborg Amt (4)

Tove Pedersen

Viborg Amt (45)

Jonna Ringsholt Yde

Sygehus Viborg (29)

Valgkreds:

15 Nordjyllands Amt, samt

Aalestrup og Mariager

Kommuner

(stemmeprocent 22,4)

Delegeret Jane Elisabeth Kempf

Bertelsen

Nordjyllands Amt (169)

Kirsten Højlund Christensen

Aalborg Sygehus (104)

Lis Koldbæk Elsborg

Nordjyllands Amt (98)

Lene Hjølund Johansen

Aalborg Sygehus (91)

Lone Jonasen

Nordjyllands Amt (130)

Inge Birgitte Pedersen

Nordjyllands Amt (89)

Brita Vad

Nordjyllands Amt (159)

Ellen Vinkler

Nordjyllands Amt (82)

Stig Reinholt Westh

Aalborg Sv (86)

Suppleant Alice Bente Gravesen

Døve/Blindecentret (62)

Stig Carsten Poul Leerbeck

Amtscentret for undervisning (41)

Gert Ahlefeldt Simonsen

Aalborg Sv (34)

Lene Marian Gøttler Sørensen

Psykiatrien i Nordjyllands Amt (44)

Delegerede og suppleanter, hvor

arbejdsstedet ikke er oplyst, er medlemmer,

som enten er pensionerede,

hvilende, bidragsfrit dækket eller

selvbetalere.

Valgregulativets punkt 19 -

Fortabelse af mandat. Delegerede

fortaber deres ret til at være delegerede,

når de har indsendt begæring

om udtrædelse af pensionskassen

og opfylder betingelserne herfor.

Delegerede fortaber endvidere

deres ret til at være delegerede, når

de ikke længere hverken er ansat på

en indbetalerinstitution eller har bopæl

i kredsen. Retten fortabes endelig

ved afholdelse af stillingsorlov ud

over 12 måneders varighed, medmindre

den delegerede bor i kredsen.

Delegerede og suppleanter kan

ved skriftlig meddelelse til Pensionskassernes

Administration A/S

frasige sig retten til at være delegerede.

31


32

· To ud af tre kommuner søger nye medarbejdere

gennem Kommunalbladet.

· 132.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

ANNONCER i

Kommunalbladet

Nummer Deadline Udkommer

Blad nr. 3 2. februar 10. februar

Blad nr. 4 16. februar 24. februar

Blad nr. 5 2. marts 10. marts

Blad nr. 6 30. marts 7. april

Blad nr. 7 13. april 21. april

Blad nr. 8 27. april 6. maj

Blad nr. 9 11. maj 20. maj

Blad nr. 10 25. maj 2. juni

Annoncer på nettet

· Vi er en del af www.profiljob.dk - Danmarks mest

effektive jobportal.

· 51.000 unikke besøg om ugen (januar 2005)

· www.profiljob.dk er et samarbejde mellem en række

faglige organisationer med højt kvalificerede medlemmer.

· Når din annonce trykkes i Kommunalbladet, vises den

automatisk på Kommunalbladets egen jobdatabase

www.kommunalbladet.dk og www.profiljob.dk.

· Kontakt os

annoncer@kommunalbladet.dk eller tlf. 8676 1322

STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Tina Halvorsen Ann-Beth Bach

Struer Kommune

Sagsbehandler til pensionssektion

I forbindelse med en reorganisering af Arbejdsmarkedsafdelingen i Struer

Kommune, er det besluttet at oprette en ny stilling som sagsbehandler i pensionsafsnittet.

Pensionsafdelingen arbejder med følgende områder:

• beregning og udbetaling af social pension

• personlige tillæg og enkeltydelser

• administration

• kontrol- forhøjelses- og frakendelsessager

• indstillinger til pensionsudvalget

• visse afstemnings- og statistikopgaver

• sagsbehandling ved forskellige hjælpeforanstaltninger efter serviceloven

for pensionister.

Afdelingen er for tiden bemandet med 1 sagsbehandler på fuld tid samt 2

administrative medarbejdere på 45 timer til beregning og udbetaling. Der

er ca. 3300 pensionister i Struer.

Den, der ansættes vil skulle arbejde med bred sagsbehandling for pensionister,

herunder administration af pensionister og udbetaling af helbredstillæg og

enkeltydelser samt diverse administrative opgaver. Derudover vil arbejdet

omfatte sagsbehandling i førtidspensionssager, kontrolsager vedrørende pension

samt sagsbehandling om hjælpeforanstaltninger for pensionister f.eks.

væresteder, aktivitetstilbud, iværksættelse af behandlingsforløb m.v.

Vi forventer, at den nye medarbejder har uddannelse som socialrådgiver/-formidler

og er indstillet på at tage del i den bredde opgaverne indebærer.

Der vil blive lagt vægt på, at du har erfaring på området og kendskab til

lovgivningen for pensions- og serviceloven samt hjælpeforanstaltninger for

voksne. Du skal kunne sikre et højt fagligt niveau og med gode samarbejdsevner

bidrage til et godt arbejdsmiljø. Du skal gerne have erfaring i anvendelse

af KMD Aktiv.

Vi kan tilbyde, at du bliver en del af gode, erfarne og motiverede medarbejdere

i et godt arbejdsmiljø, hvor du vil indgå i et team omkring de beskrevne

opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter

kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefkonsulent

Troels Elgaard på 9684 8210. Vi vil gerne have din ansøgning bilagt

dokumentation for hidtidig uddannelse og erfaring senest onsdag den 9.

februar 2005. Ansøgningen sendes til Struer Kommune, Østergade 13,

7600 Struer att.Troels Elgaard.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8, 2005.


Lemvig Kommune

Dygtig sagsbehandler

til et spændende job i aktivgruppen i

Arbejdsmarkedsafdelingen

Vi har stor fokus på at skabe fortsatte gode resultater bl.a.

på sygedagpengeområdet, og arbejdsmarkedsafdelingen

søger derfor en dygtig sagsbehandler til en fast stilling.

Udover aktivgruppen består arbejdsmarkedsafdelingen af følgende

faggrupper: integrationsgruppe, kontanthjælpsgruppe

og en jobgruppe. I stillingen har man ansvaret for opfølgning

og sagsbehandling af alle sager, hvor borgerne har "ondt i

arbejdet", dvs. sager omkring arbejdsfastholdelse, revalidering,

sygedagpenge, fleks-/skånejob og førtidspension.

Arbejdet foregår i et team med 9 andre gode kollegaer, som

er opdelt med en gruppe, der bl.a. tager sig af indberetning,

tidlig opfølgning samt decideret sagsbehandling.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

og principperne i Ny Løn.

Se yderligere oplysninger på www.lemvig.dk eller ring til socialrådgiver

Liselotte Thorsgaard Jørgensen eller vicesocialchef

Anne Mette Lund på tlf. 9663 1200.

Skriftlig ansøgning sendes til Lemvig Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen,

Moeskjærvej 2, 7620 Lemvig eller e-mail på

arbejdsmarkedsafdelingen@lemvig.dk, mrk. stillingsnr. 3/2005

senest den 10. februar 2005 med morgenposten.

Rådhusgade 2 . 7620 Lemvig . Tlf. 96 63 12 00

ROSKILDE

Udviklingsorienteret leder

til Integrationsafsnittet

KOMMUNE

I Arbejdsmarkedsafdelingen er stillingen som leder af

Integrationsafsnittet ledig til besættelse snarest muligt.

Integrationsindsatsen i Roskilde har høj prioritet og gode resultater.

Du har

• Fagligt overblik over integrations- og beskæftigelsesopgaverne

• Gode leder- og samarbejdsevner

• Evne til at arbejde i en politisk ledet organisation

• Visionær kraft og energi til udviklingsopgaverne frem mod 2007

Vi tilbyder

• et spændende og selvstændigt job

• en positiv holdning til tværgående samarbejde

• et udviklingsorienteret arbejdsmiljø.

Koordinatorstillingen ønskes besat på fuld tid og snarest muligt. Lønog

ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem relevant faglig

organisation og KL. Læs stillingsbeskrivelsen på hjemmesiden.

Yderligere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse

til afdelingschef Anne Haarløv på tlf. 46 31 53 00.

Ansøgning sendes til Socialforvaltningen, Køgevej 90, 4000 Roskilde,

så vi har den senest med morgenposten den 14. februar 2005.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge

ledige stillinger i kommunen.

ROSKILDE KOMMUNE

www.roskildekom.dk

Samsø, Danmarks centrum – fortsættersomselvstændingkommune

Spændende økonomistilling

Har du

• Kendskab til kommunaløkonomi, viden om og interesse for praktisk

arbejde med tal og økonomi

• Lyst til at rådgive og samarbejde med mange faggrupper?

Er du

• Uformel, ligefrem, struktureret, fleksibel og ansvarsbevidst?

Kan du

• Bevare overblikket og humøret, også når vi har forrygende travlt?

• Arbejde selvstændigt med respekt for teamsamarbejdet?

…så har vi det rette arbejde til dig.

Se stillingsopslaget “Økonomimedarbejder” på www.samsoe.dk

Ansøgningsfrist 10. februar 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler

Torsdag den 17. februar og mandag den 21. februar 2005.

Samsø Kommune

33


34

HINNERUP KOMMUNE

Social- og sundhedsforvaltningen

Medarbejder

til Pensions- og boligstøtteteamet

barselsvikariat

Da vores pensionsmedarbejder går på barsel 22. maj 2005 søger

vi dig, som har kendskab til pensionsområdet. Vikariatet starter

med en kortere overlapningsperiode, og vi håber derfor, at du kan

tiltræde 18. april 2005.

Vi forventer, at du

• Har kendskab til at arbejde i en socialforvaltning

• Har kendskab til KMDS SOP

• Har kendskab til lovgivningen omkring udbetaling af pensioner

• Er vant til borgerkontakt

• Har administrativ flair

• Kan samarbejde på tværs i en organisation

• Kan bevare overblikket

• Er effektiv og handlingsorienteret

Til gengæld får du

• Gode kollegaer

• Indflydelse på din egen arbejdstilrettelæggelse

• Et selvstændigt ansvarsområde med vid kompetence

Hinnerup Kommune er på ca. 12.000 indbyggere, beliggende

vest for Århus. I Hinnerup Kommune er der en god infrastruktur.

Der er mulighed for at benytte både tog og bus til bl.a. Århus og

Randers.

Aflønning sker efter Ny Løn. Ved ansættelse indhentes straffeattest.

Yderligere oplysninger kan rekvireres hos afdelingsleder Tina

Andersen på tlf. 87 64 34 77 eller pensionsmedarbejder Tine

Bønnelykke tlf. 87 64 34 65.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV. Send det med

kopi af eksamensbeviser og mærket "vikar-pensionsmedarbejder" til

Hinnerup Kommune

Social- og sundhedsafdelingen

Skovvej 20

8382 Hinnerup

senest den 17. februar 2005 med morgenposten.

Socialpolitisk konsulent

HK/Kommunal søger for en periode på 2 år en socialpolitisk konsulent.

Stillingen er placeret i personalepolitisk team, der bl.a. servicerer

HK/Kommunals fagudvalg.

Stillingen er en nyoprettet tidsbegrænset stilling, der som led i arbejdet

med kommunalreformen og samarbejdet med Dansk Socialrådgiverforening

(DS) skal styrke betjeningen af det socialpolitiske

område.

Dine opgaver bliver at,

• styrke HK/Kommunals indsats på beskæftigelsesområdet i forbindelse

med kommunalreformen. HK/Kommunal har brug for et

særligt fokus på udviklingen af de nye kommunale jobcentre

• etablere netværk af TR’er og ledere fra beskæftigelsesområdet og

følge og vejlede disse tæt i centrenes etableringsfase

• indgå i arbejdet med HK/Kommunals samarbejdspartnere om

forskellige modeller til organisering af arbejdet i jobcentre og

følge problemstillinger vedrørende kompetenceudviklingsbehov

og ledelsesforhold

• styrke og udvikle samarbejdet med Dansk Socialrådgiverforening

såvel i relation til beskæftigelsesområdet som til andre socialpolitiske

samarbejdsflader mellem de to organisationer

• supplere HK/Kommunals formandskab i socialpolitiske sammenhænge,

fx i den socialfaglige branche i Det Kommunale Kartel

• udarbejde diskussionsoplæg og høringssvar i forbindelse med

lovgivning bl.a. i samarbejde med HK/Kommunals socialpolitiske

udvalg.

Jobbet forudsætter et tæt samarbejde med HK/Kommunals formandsskab

og socialpolitiske udvalg, den socialfaglige branche i

Det Kommunale Kartel, Dansk Socialrådgiverforening m.fl.

Vi forventer, at du

• har et fagligt og organisatorisk netværk

• har samarbejdserfaring og kan skabe gode relationer til andre organisationer

og samarbejdspartnere

• har bred erfaring fra det socialpolitiske område; men især beskæftigelsesområdet

fx gennem tidligere ansættelse i en kommune

• nyder faglig respekt i organisationsverdenen og socialpolitisk.

Ansættelsesvilkår

Løn og øvrige ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til overenskomst

mellem forbundet og tillidsmandsklubben. Arbejdet indebærer

en del møde- og rejsevirksomhed, og stillingen er derfor

uden højeste tjenestetid.

Tiltrædelse

Snarest muligt. Yderligere oplysninger kan fås hos teamleder

Søren Christensen, tlf. 3330 4370.

Ansøgning

Mærket ”Socialpolitisk konsulent til HK/Kommunal”, sendes til

Stilling@hk.dk senest fredag den 18. februar 2005 kl. 12.00.

Samtaler gennemføres onsdag den 23. februar 2005.

HK/Kommunal har 75.000 medlemmer og 1.300 tillidsrepræsentanter

ansat i amter og kommuner. Medlemmerne serviceres fra HK’s

lokale afdelinger.

Læs mere om os på www.hkkommunal.dk.


SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Socialrådgiver/

socialformidler til

Arbejdsmarkedsgruppen

Vi søger en ny kollega i Arbejdsmarkedsgruppen

- er det noget for dig.

Du skal især arbejde med

afklaring og iværksættelse af revalideringsforanstaltninger

sagsbehandling og udbetaling af kontanthjælp/enkeltydelser

behandling af flexjobsager og indstilling til førtidspension

rådgivning og vejledning.

Vi tilbyder dig

• et job som du fortsat kan være med til at forme

• et arbejdsmiljø præget af tværfaglighed og samarbejde

• et afvekslende og udfordrende arbejde med udstrakt

kompetence

Vi søger en kollega, der

• er uddannet socialformidler eller socialrådgiver

• har en interesse i og gerne kendskab til arbejdsområderne

• kan arbejde selvstændigt og fleksibelt

• har kendskab til edb og administrativ flair

• har evne til at arbejde selvstændigt og struktureret med

reference i fagligt fællesskab

Løn og ansættelsesvilkår

Aflønning sker i henhold til Ny Løn. Stillingen aflønnes med

grundløntrin 33. Kvalifikationsløn kan ydes efter nærmere

forhandling.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning og fri

hver fredag i lige uger.

Ønsker du flere oplysninger

så ring til socialformidler Liselotte Rasmussen eller socialformidler

Anders Nielander på telefon 4517 7292.

Flere oplysninger se www.horsholm.dk

Ansøgningsfrist

den l0. februar 2005. Ansøgning sendes sammen med

relevante bilag til:

Hørsholm Kommune

Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Ådalsparkvej 2 · 2970 Hørsholm

att.: Gruppeleder Jeanne Bertelsen

Sundhedsforvaltningen

UDVIKLINGS-

AFDELING

Sekretær

Da en af vores sekretærer er

holdt op, søger vi snarest

muligt en ny sekretær.

Du skal indgå i et team bestående

af fire sekretærer i et

velfungerende og uhøjtideligt

arbejdsmiljø, hvor vi har

travlt og hjælper hinanden. Vi

mangler især hjælp til vores

mange praktiske opgaver.

Udviklingsafdelingen er en

spændende arbejdsplads med i

alt 19 medarbejdere.

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

Opgaverne for sekretæren vil

bl.a. være

• elektronisk postfordeling

m.v. via DocuLive

• udsendelse af breve og fax

• skrivning efter koncept

• telefonbetjening

• planlægning af møder, herunder

referatskrivning

• kursusforberedelse

Ansøgningsfrist: Mandag den

7. februar 2005.

Læs mere om stillingen på

www.kbhamt.dk/job

under jobnr. ka52733.

Socialrådgiver/Socialformidler

til Børnesektoren

Børnesektoren har en stilling ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 37,00 timer ugentligt.

Børnesektoren er en specialafdeling i Social- og Sundhedsforvaltningen,

som beskæftiger sig med:

✓ råd og vejledning til familier og børn

✓ dag- og døgnplacering af børn og unge

✓ støtteforanstaltninger i hjemmet

✓ støtte og økonomisk hjælp til børn og unge med vidtgående

fysisk/psykisk handicap

Vi søger en kollega, der ...

✓ har en god faglig ballast som rådgiver indenfor området

✓ kan klare en travl arbejdsdag

✓ har gode samarbejdsevner i forhold til kolleger og eksterne

samarbejdspartnere

Vi kan tilbyde ...

✓ et afvekslende og udadvendt job

✓ stor selvstændig kompetence og ekstern supervision

✓ et arbejdsmiljø med fokus på kvalitet i opgaveløsningen

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst samt efter

principperne om Ny Løn. Kommunen har en generel politik om, at straffeattest

forevises i forbindelse med ansættelse. Ved beskæftigelse og

direkte kontakt med børn under 15 år indhentes pædofiliattest.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicekontorchef

Birgitte Winther, på tlf. 4328 2828, lokal 2595.

Ansøgning bilagt relevant dokumentation sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Børnesektoren, Park Alle 160, 2605 Brøndby.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. februar 2005.

35


36

Biblioteksassistent/

assistent

På Skævinge bibliotek er 2 HK-stillinger ledige. Stillingerne er

på henholdsvis 30 og 25 timer pr. uge.

Tiltrædelse: snarest muligt.

Primære arbejdsopgaver, 30 timer:

Bestilling og klargøring af bibliotekets materialer.

Udlånsvagter.

Superbruger for office-pakken.

Vedligeholdelse af hjemmeside.

Administrator af bibliotekssystemet (DDE-Libra).

Primære arbejdsopgaver, 25 timer:

Bestilling og klargøring af bibliotekets materialer.

Udlånsvagter.

Regnskab.

Offentlig information.

Ønskede kvalifikationer til begge stillinger:

Serviceminded og fleksibel.

Godt kendskab til edb.

Kan arbejde selvstændigt og har ordenssans.

Humoristisk sans.

Kendskab til biblioteksvæsenet er en fordel, men ingen betingelse.

Til stillingen på 30 timer forventes dybtgående kendskab til

officepakken og gerne erfaring med hjemmesider.

Vi forventer, at du er uddannet assistent, gerne biblioteksassistent.

For begge stillinger skal der regnes med skiftende arbejdstider,

p.t. med 1 aftenvagt til kl. 19 og lørdagsvagt til kl. 14 (p.t. hver

3. lørdag).

Løn ifølge gældende overenskomst/Ny Løn.

Skævinge Kommune ligger i Nordsjælland og har 6.000 indbyggere.

Biblioteket er placeret centralt i byen, tæt på stationen.

Personalet består af 3 bibliotekarer og 3 HK’er. Vi arbejder uden

hensyn til faggrænser med brugerne af biblioteket som det vigtigste.

Opgaverne er mange og forskellige og ikke altid med

baggrund i vores uddannelse. Vi har arrangementer for børn

og voksne og et godt samarbejde med kommunens institutioner

og bibliotekerne i amtet. Biblioteket anvender edb-systemet

DDE-Libra, den grafiske version. Officepakken og Internet

er installeret på alle arbejdspladser.

Du kan læse mere om biblioteket på: www.skaevingebibliotek.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til bibliotekets

leder, Alice Kvindebjerg på tlf. 4827 2131 eller mail

ahk@skaevinge.dk

Ansøgning vedlagt relevante eksamensbeviser og udtalelser

sendes til Skævinge Kommune, Harløsevej 20, 3320 Skævinge

eller mailes til: kommunen@skaevinge.dk

Angiv venligst hvilken stilling du søger.

Ansøgningsfrist den 10. februar 2005. Samtaler afholdes i uge 8.

Skævinge Kommune har vedtaget en rygepolitik, der begrænser

adgangen til at ryge på kommunens arbejdspladser.

2 medarbejdere til straXen

Gladsaxe Kommunes borgerservicebutik

Vi søger 2 nye kolleger til straXen: 1 på 37 timer og

1 på 30 timer.

StraXens kerneområder er forskudsregistrering af

skat, boligstøtte, familieydelser, børnebidrag og

sygesikring. Afdelingen er lagt sammen med folkeregister

og ejendomsskattekontor pr. 1. januar 2005.

Integrationen i nye team sker i løbet af 2005.

Afdelingen består også af infodisk og telefonomstilling.

StraXen er på vej ind i en omstillingstid med overførsel

af den ligningsmæssige del af skatteopgaven

til staten og tilgang af nye opgaver fra Amter og

staten. StraXen arbejder målrettet med at hjælpe

vores borgere med it selvbetjening. Du vil have stor

mulighed for at få indflydelse på hvordan arbejdsopgaverne

fordeles i vores nye struktur. StraXen

har i den nye struktur ca. 30 ansatte. Vi forventer

en struktur med 1 leder og 3 teamledere.

Vi søger 2 medarbejdere som har erfaring med en

eller flere af vores nuværende og kommende

arbejdsopgaver. Du skal som minimum have en

kommunomuddannelse og skal selvfølgelig have

lyst til at give vore borgere den bedst mulige service.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og

principperne i Ny Løn. Stillingerne ønskes besat

snarest muligt.

Der er flere oplysninger om Gladsaxe Kommune på

www.gladsaxe.dk. Har du brug for yderligere information,

er du meget velkommen til at henvende dig

til leder Lotte Sigvardt på tlf. 3957 5140,

csflsi@gladsaxe.dk

Send din ansøgning med relevant dokumentation

til Gladsaxe Kommune, straXen, Rådhus Allé,

2860 Søborg eller på mail til

csflsi@gladsaxe.dk

Vi skal have ansøgningen

senest den 9. februar kl. 12.00.

Vi forventer at afholde

samtaler i uge 6 og 7.

Gladsaxe Kommune

- en levende arbejdsplads med

mange muligheder

Kommunalbladet

er et af de foretrukne medier,

når HK’ere i amter og kommuner

søger nyt job.

LÆSERUNDERSØGELSE FORETAGET AF DICAR, FEBRUAR 2004


Faglig koordinator

til Familie, Børn- og Unge-team

Har du lyst til at indgå i en spændende organisationsudvikling?

Har du en solid socialfaglig indsigt og viden kombineret med

åbenhed for fornyelse? Og har du interesse for administration

og styring? Så vil vi gerne have en ansøgning fra dig. Ansættelse

er på fuld tid fra 1. april.

Du bliver faglig koordinator for et team med 7 dygtige, selvstændige

og engagerede medarbejdere. Og deltager aktivt i den

igangværende organisationsudviklingsproces både inden for og

udenfor teamet. Du tiltrækkes af fokus på metode- og kvalitetsudvikling,

og ser en udfordring i at skabe en fælles platform for

et nyetableret team.

Den nye børn- og ungepolitik udtrykker de ledetråde, mål og

værdier, som vi arbejder efter på hele Børn og Unge-området i

Græsted-Gilleleje Kommune.

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler suppleret

med relevant videreuddannelse, der harmonerer med indhold og

krav i jobprofilen.

Kommunen har en offensiv lønpolitik med fokus på funktionsog

resultatløn. Lønnen aftales med afsæt i gældende aftaler.

Det er en god ide, hvis du læser mere på www.ggk.dk under

"Job og Erhverv", hvor du kan finde uddybende oplysninger om

jobbet, afdelingen og kommunen.

Du er også velkommen til at kontakte fagchef Birgitte Helmstedt

2522 9263 / bih@ggk.dk eller socialrådgiver Therese Lund

2522 9295 / tlu@ggk.dk

Der er 1. samtale den 16. februar og 2. samtale den 21. februar

om formiddagen.

Vi glæder os til at få din ansøgning. Mærk den "Faglig koordinator"

og send den til Græsted-Gilleleje Kommune, Birkevang

214, 3250 Gilleleje, att. Malene Thomsen.

Ansøgningsfristen er 10. februar, kl. 10.00.

www.ggk.dk

ROSKILDE ”Frit Valg”

medarbejder

KOMMUNE

Vi søger en medarbejder i en nyoprettet stilling til

bl.a. at administrere ”Frit Valg”-ordningen på

ældreområdet i Roskilde Kommune. Stillingen er organisatorisk

placeret i Visitationsenheden i Pensionsafdelingen.

Vi tilbyder

• et spændende og udviklende job, med store muligheder for

selv at præge indholdet

• en uformel omgangsform kendetegnet af humor og respekt

for hinanden.

Vi forventer om din faglige baggrund, at du

• er uddannet (DKI og DKII) eller kommunom

• har relevant uddannelse/erfaring med budget og regnskab

• har et bredt kendskab til it

• er god til at arbejde projektorienteret.

Af personlige kvalifikationer forventer vi, at du

• er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt og målrettet

• er god til at samarbejde

• er udviklingsorienteret og selv tager initiativer til fornyelse

• er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt.

Ansættelsen er pr. 1. april 2005, 35 timer ugentlig.

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem HK og KL,

efter principperne om Ny Løn.

Du kan få nærmere oplysninger om stillingsindholdet hos

leder af Visitationsenheden Lis Falk på tlf. 4631 6644.

Du kan rekvirere en stillings- og funktionsbeskrivelse hos

Ulla Sørensen på tlf. 4631 6640 eller se den på

www.roskildekom.dk under ledige stillinger.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8.

Send din ansøgning til Roskilde Kommune,

Socialforvaltningen, Køgevej 90, 4000 Roskilde,

senest den 15. februar 2005.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at

søge ledige stillinger i kommunen.

ROSKILDE KOMMUNE

www.roskildekom.dk

37


38

Centralforvaltningen

ØKONOMISK

AFDELING

Økonomisk

medarbejder

Vi søger 2 kollegaer til

Københavns Amts Centralforvaltning,

Økonomisk

Afdeling. Vi har bl.a. ansvaret

for amtets samlede budgetlægning

og regnskab, koordinering

af økonomiske styringsmetoder

samt den overordnede økonomirapportering

til amtets ledelse.

Herudover har vi ansvaret for

økonomi-/ressourcesystemer der

understøtter alle niveauer i

Amtet. Frem til dannelsen af

Region Hovedstaden vil en

hovedopgave desuden være at

sikre, at opgaveændringer sker

på et så godt grundlag som

muligt.

Dine arbejdsopgaver vil primært

ligge inden for følgende

områder:

• Udarbejdelse af årsrapport,

herunder vurdering af

målopfyldelse, og gennemførelse

af regnskabsreformen.

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

Roskilde Amt

De Unges Hus

Kontorassistent

De Unges Hus

• Overordnet opfølgning på

sektorernes økonomi og samlet

økonomirapportering.

• Overvågning af amtets likviditet.

• Deltagelse i budgetarbejdet.

• Deltagelse i analyse- og projektarbejde.

Vil du vide mere er du velkommen

til at kontakte kontorchef

Jette Sylow Rasmussen eller

kontorchef Kjeld Olsen, på

tlf. 4322 2222, hvor du også

kan rekvirere job- og personprofilerne

og afdelingens årsaftale.

Læs mere om stillingen på

www.kbhamt.dk/job

under jobnr. ka52783.

Send din ansøgning til

Københavns Amt,

Økonomisk Afdeling,

Stationsparken 27,

2600 Glostrup eller mail

til lenped@kbhamt.dk

så din ansøgning er os i

hænde senest mandag den

7. februar 2005.

Du kan se job- og personprofiler

på www.kbhamt.dk

søger en kontorassistent, halvtids, 18,5 time pr.

uge.

Se det fulde jobopslag og yderligere oplysninger på

institutionens hjemmeside

www.deungeshus.dk eller link på Roskilde Amts

hjemmeside, www.ra.dk

ADMINISTRATIV

MEDARBEJDER

Lokalcenter Bispebjerg

Erfaren administrativ medarbejder til dagpengeområdet

søges.

Arbejdsmarkedsteamet på Lokalcenter Bispebjerg kan

tilbyde dig en spændende stilling indenfor sygedagpengeområdet.

Dine opgaver vil bestå i udbetaling af

sygedagpenge, refusioner til arbejdsgivere og barselsdagpenge.

Hverdagen er præget af telefonisk og personlig

kontakt med mange mennesker kombineret

med selvstændigt administrativt arbejde.Vi er en livlig

arbejdsplads med en mangfoldighed af borgere.

Det vil være en stor fordel, at du har erfaring med

administrative opgaver indenfor sygedagpengeområdet,

og vi lægger vægt på, at du er

• systematisk i din hverdag

• god til tal og administrativ praksis

• kan arbejde med daglige rutiner og "få noget fra

hånden"

• har ordenssans og er serviceminded

• fleksibel og indstillet på teamsamarbejde med øvrige

11 kollegaer på sygedagpengeområdet.

Arbejdsmarkedsteamet består af 27 medarbejdere og

1 teamchef, hvor vi lægger vægt på styrken i vores forskelligheder.Vi

værdsætter dialog og åbenhed i vores

team og er gode til at finde konstruktive løsninger i en

foranderlig hverdag. Som team kan vi tilbyde dig rig

mulighed for medindflydelse i udviklingsprocessen og

dagligdagen.

Stillingen er på 37 timer og er til besættelse snarest

muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

og principper om Ny Løn.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til

teamchef Lotte Molsing 3317 5022.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en

ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især

bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og

evner.

Ansøgningsfrist

mandag den 7. februar 2005 kl. 12.

Samtaler forventes afviklet i slutningen af uge 6.

Ansøgning vedlagt CV, uddannelsespapirer og dokumentation

for tidligere beskæftigelse sendes til

Lokalcenter Bispebjerg

Teknisk-Administrativt Team

Ørnevej 55

2400 København NV

mrk. "teammedarbejder til dagpenge"

www.kk.dk


Økonomimedarbejder

til økonomisk afdeling i Hvalsø Kommune

Ønsker du et spændende job med udfordringer i gode fysiske rammer og

med mange muligheder for indflydelse og medansvar, har vi jobbet til dig.

Økonomisk afdeling er placeret som en stabsfunktion under kommunaldirektøren

med i alt 7 medarbejdere.

Økonomisk afdeling har en central rolle i udviklingen af kommunens økonomistyring

samt den forestående sammenlægning med Bramsnæs og Lejre

Kommuner.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• deltagelse i udarbejdelse af budget og regnskab specielt indenfor det

sociale område

• beregning og hjemtagelse af sociale refusioner og tilskud

• konsulentbistand til socialforvaltningens ledere og teams

• analyseopgaver indenfor det sociale område

• deltagelse i afdelingens øvrige tværfaglige opgaver

• deltagelse i projekter efter behov

• udviklingsopgaver.

Vi forventer at du:

• har en relevant økonomisk uddannelse

• kender det kommunale budget- og regnskabssystem

• kan arbejde selvstændigt og struktureret

• har vilje og evne til at samarbejde på tværs

• er interesseret i at arbejde med både drifts- og udviklingsorienterede opgaver

• kan samarbejde med andre faggrupper.

Vi kan tilbyde dig:

• et selvstændigt og udfordrende job

• gode kollegaer i et fagligt travlt miljø

• godt arbejdsklima

• gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Lønnen fastsættes ud fra principperne om ny løn - afhængig af kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos økonomichef Martin

Nordrup Andersen tlf. 4646 4630 eller økonomisk konsulent Niels

Christensen 4646 4622.

Ansøgning sendes med relevante bilag til: Hvalsø Kommune, Møllebjergvej

4, 4330 Hvalsø eller på mail: nich@hvalsoe.dk.

Ansøgningsfrist den 14. februar 2005 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 8.

Hvalsø er en hyggelig og smuk landkommune med knap 8000 indbyggere,

hvoraf de fleste erhvervsaktive arbejder i Københavnsområdet.

Landskabet er præget af de meget store skovområder, godser og landsbyer -

det meste af kommunen er fredet.

Der er gode tog- og motorvejsforbindelser til det øvrige HT-område. Vi er

rigtig langt fremme på IT-området og satser meget på løbende kompetenceudvikling.

Hvalsø er et godt sted at være, og et godt sted at arbejde!

Fuldmægtig

Faglig konsulent/sagsbehandler

på kontanthjælpsområdet

Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning, Arbejdsmarkedssektoren,

har en fuldtidsstilling til besættelse i afsnit 2 fra den

1. februar 2005 eller snarest derefter.

Stillingen er delt op således, at arbejdstiden delvis skal bruges som

faglig konsulent på kontantområdet og delvis som kontanthjæpssagsbehandler

på den handlingsrettede del (aktivering) af sagsbehandlingen.

Afsnit 2 er et af Arbejdsmarkedssektorens "baglands"afsnit, som primært

arbejder med borgere med andre problemer end ledighed.

Afsnittet består af 20 medarbejdere, der er delt op i 4 fag-teams hvoraf

1 team arbejder med økonomien, 1 team arbejder med revalidering

/ fleksjob / førtidspension og 2 teams arbejder med den handlingsrettede

del af sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet.

Vi søger en person, der …

▲ er uddannet socialrådgiver / socialformidler.

▲ har bred erfaring og kendskab til: Lov om aktiv socialpolitik og

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

▲ kan arbejde selvstændigt og ser det som en positiv udfordring

at skulle manøvrere i rollen som både fagkonsulent og sagsbehandler.

Arbejdet omfatter bl.a.:

Sagsbehandlerdelen:

▲ Den handlingsrettede del (aktivering) af sagsbehandlingen for

kontanthjælpsmodtagere.

▲ Tæt opfølgning af sagerne såvel individuelt som tværfagligt i

samarbejde med de tværgående fagteams bestående af virksomhedskonsulenter,

sagsbehandlere og projektkonsulenter.

▲ Udarbejdelse af dialogguider i tæt samarbejde med borgeren.

Konsulentdelen:

▲ Yde faglig sparring til sagsbehandlerne i de 2 kontant-teams

primært i forbindelse med arbejdet med kontaktforløbet og jobplaner.

▲ Yde sparring til sagsbehandlerne i økonomi-teamet i forhold til

konkrete lovgivningsmæssige problemstillinger omkring udmålingen

af kontanthjælp, enkeltydelser m.v.

▲ Medvirke ved oplæringen af nye medarbejdere i de 2 kontantteams.

▲ Medvirke til generel udvikling af fagområdet.

Vi tilbyder bl.a.:

▲ Et selvstændigt job med stor kompetence

▲ Stor mulighed for faglig udvikling

▲ Tværfagligt samarbejde i team

▲ Mulighed for supervision ved ekstern supervisor

▲ En spændende og dynamisk arbejdsplads

▲ Gode kolleger

▲ Flex-tid

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst samt efter

principperne om Ny Løn.

Kommunen har en generel politik om, at straffeattest forevises i forbindelse

med ansættelse.

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

afsnitsleder Hanne Simonsen på tlf. 4328 2548.

Ansøgningen:

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Arbejdsmarkedssektoren

Park Alle 160, 2605 Brøndby

senest 24. februar 2005.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9/10.

39


40

Medarbejder til pensionsgruppen

Pensionsgruppen søger en kollega på 37 timer om ugen fra 1. april

2005 med følgende arbejdsopgaver:

• behandling og indberetning af pension og boligydelse

• kontrol/ansøgning om forhøjelse af førtidspension

• bevilling og indberetning af helbreds- og personlige tillæg

• rådgivning og vejledning

• betaling af regninger til leverandører.

Vi forventer, at du

• er kommunalt uddannet gerne socialformidler

• har stort kendskab til pensions- og boligstøtteområdet, herunder

Kommunedatas edb-systemer

• vil være medansvarlig på vedligeholdelse af pensions- og boligstøttesystemerne

under Kommunedata

• kan arbejde selvstændigt og systematisk

• fortrolig med edb-sagsbehandlingen (vi bruger Word og Excel)

• har flair for god service er fleksibel og gode samarbejdsevner.

Vi tilbyder

• eget kontor med edb-arbejdsplads

• flextid

• 4 engagerede og samarbejdsvillige kolleger

• stillingen er omfattet af bestemmelserne om ny løn med grundløntrin

28 for socialformidler, herudover kan ydes kvalifikationsløn

• en kommune med ca. 20.000 indbyggere, hvoraf 4.104 er pensionister,

heraf 786 førtidspensionister.

Hvis denne stilling lige er noget for dig, så send din ansøgning

senest den 13. februar 2005 til

Glostrup Kommune

Sikringsafdelingen

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

Vil du vide mere om stillingen kan du ringe på 4323 6507 til faglig

leder Inge Mastrup eller afdelingsleder Leif Sivertsen 4323

6524.

Oplysninger om Glostrup Kommune kan findes på kommunens

hjemmeside, www.glostrup.dk

Sekretariatsmedarbejder

Til Albertslund Kommune

Albertslund Kommune, Børne- og Undervisningsforvaltningen, søger en

medarbejder til forvaltningens sekretariat med tiltrædelse 1. april 2005.

Sekretariatsmedarbejderen bliver en del af Børne- og Undervisningsforvaltningens

sekretariat, hvor hovedopgaverne er betjening af borgere personligt

og telefonisk, fordeling af henvendelser til den øvrige forvaltning,

betjening af forvaltningens chefer, betjening af børneudvalget, diverse

post-, journal- og it-opgaver med videre.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde mellem de tre sekretariatsmedarbejdere,

som dog hver især har egne ansvarsområder. Således påhviler der

specielt den opslåede stilling følgende opgaver:

• sekretær for to afdelingschefer

• opdatering og vedligeholdelse af forvaltningens intranet/web

• postfordeling

• ansvarlig for journal/arkiv (pt. implementering af ESDH)

• generelle sekretariatsopgaver

Alle opgaver løses i tæt samarbejde med Børne- og Undervisningsforvaltningens

afdelinger, øvrige forvaltninger samt skoler og institutioner.

Vi søger en medarbejder,

der kan opfylde nedenstående krav

• er selvstændig med en struktureret arbejdsform

• har en god formuleringsevne i skrift og tale

• lyst til og evner for it-opgaver, især web/intranet

• er serviceminded og fleksibel

• ser en udfordring i at overskue og prioritere de ofte mange opgaver på

én gang

Vi tilbyder

• en stilling på 37 timer om ugen med flekstidsordning

• et job i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger

• et job med mulighed for nytænkning og udvikling

• et job, hvor lønnen fastsættes ud fra principperne i Ny Løn.

Lønindplacering som assistent/overass. efter aftale mellem

kommunen og den forhandlingsberettigede organisation

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til afdelingschef Søren

Bjørn på telefon 43 68 61 10 eller fuldmægtig Hanne Pedersen på telefon

43 68 61 02. På kommunens hjemmeside, www.albertslund.dk finder du

stillings- og funktionsbeskrivelse. Det er en del af Albertslund Kommunes

ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med kopi af relevante data skal være os i hænde

senest onsdag den 9. februar 2005 kl. 12.00. Vi forventer at

gennemføre ansættelsessamtaler i perioden 17.-22. februar.

Ansøgningen sendes til.

Albertslund Kommune

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Rådhuset, 2620 Albertslund

Mrk.: ”sekretariatsmedarbejder”

Albertslund

Kommune


e-mail

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk

Personalekonsulent

Har du forhandlingserfaring

og styr på personalejura? Er du god til samarbejde

og kommunikation? Og vil du være

med i en spændende periode, der er præget

af udvikling og forandring som følge af Køge

Kommunes beslutning om at fusionere med

Skovbo Kommune?

Fra den 1. april 2005 søger vi en personalekonsulent,

der får følgende opgaver:

• Administration og sagsbehandling af

tungere personalesager

• Forhandling med faglige organisationer,

kontakt til KL med flere

• Tolkning og formidling af centrale

aftaler

• Faglig rådgivning og sparring inden for

løn- og personaleområdet til kolleger og

decentrale ledere

• Medvirke før, under og efter de lokale

lønforhandlinger

• Ad hoc-opgaver for afdelingschefen

Om dig

Vi ønsker os en kollega, der

• har erfaring med løn- og personaleadministration

herunder det kommunale

tjenestemandsområde

• har et indgående kendskab til

aftaler og overenskomster inden for det

kommunale område

• har udprægede samarbejdsog

kommunikationsevner samt

forhandlingserfaring

• er god til kvalificeret og præcis skriftlig

fremstilling

• kan skabe overblik og finde frem til

kernen af problemstillingen

• kan arbejde selvstændigt og samtidig

være en del af et team

• til stadighed arbejder på at udvikle egen

og fælles opgaveløsning

• sætter en ære i god service, uanset hvor

presset hverdagen er

Om os

Løn- og Personalekontoret er en del af

Fælles- og Kulturforvaltningen. Vi varetager

løn- og personaleadministration for ca.

4.000 medarbejdere efter fra ”vugge til

grav” princippet. Vi er samtidig i fuld gang

med at forberede fusionen med Skovbo

Kommune og overtagelsen af en række

opgaver fra amtet. Vi har i den forbindelse

nedsat forskellige tværgående arbejdsgrupper,

hvor du vil få en aktiv rolle i den

gruppe, der skal kortlægge personaleområdet

i begge kommuner.

Vi kan tilbyde:

• Gode kolleger i et kvalitetsbevidst miljø

• Et spændende og afvekslende job, med

selvstændig kompetence

• Gode muligheder for faglig og personlig

udvikling

www.koegekom.dk

• En organisation i stadig udvikling

• Store udfordringer i forbindelse med

kommunalreformen og fusionen

• Eventuel mulighed for deltidsansættelse

Løn og ansættelse

Dine løn- og ansættelsesvilkår aftales med

den forhandlingsberettigede organisation.

Mere information

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er

du velkommen til at kontakte afdelingschef

Marianne Hansen på telefon 56 67 20 52

eller eeflmah@koegekom.dk.

Ansøgningsfrist

Send os en ansøgning med relevante bilag

og kopi af eksamensbeviser, så vi har den

senest den 14. februar 2005 med morgenposten.

Vi forventer at holde samtaler i uge

8. Send den til: Køge Kommune, Løn- og

Personalekontoret, Torvet 1, 4600 Køge.

Køge Kommune ønsker at fremme

ligestillingen mellem mænd og

kvinder uanset etnisk baggrund.

41


42

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

Lokalcenter Bispebjerg

Serviceminded og struktureret administrativ

medarbejder søges.

Arbejdsmarkedsteamet på Lokalcenter

Bispebjerg har brug for en administrativ

medarbejder i vores modtagelse til betjening

af teamets brugere. Hver måned har vi

omkring 800-1000 personlige henvendelser

omkring kontanthjælp og sygedagpenge, og

du vil være central i betjeningen af dem.Vi er

i gang med en fysisk og organisatorisk

opbygning af modtagelsen, og der er rig

mulighed for indflydelse i denne proces.

Jobbet indebærer, at du er serviceminded og

kan skabe god kontakt med mennesker i

svære situationer. Respekt og ligeværdighed

er noget vi lægger vægt på i mødet med borgerne,

og derfor er det vigtigt, at du også på

travle dage kan være bindeled mellem borgere

og teamet.

Vi søger en selvstændig person, der kan

være en god organisator med praktiske løsninger

og højne serviceniveauet overfor

borgerne.

Det vil være en fordel at du har erfaring

med borgerbetjening, telefonbetjening og

administrativt arbejde, da dette er de tre

centrale funktioner i jobbet.

Vi ønsker en kollega

• der er kontoruddannet og med erfaring i

regnskab og borgerbetjening

• som er stabil, fleksibel, loyal og vil være en

aktiv deltager i teamet

• som er god til borgerbetjening og edb, og

som kan arbejde selvstændigt og systematisk

• som kan bevare overblikket i en til tider

hektisk hverdag.

Vi tilbyder

• et job i et spændende team med stor

bredde i arbejdsopgaverne

•gode humørfyldte kollegaer

• et godt arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden.

www.kk.dk

Arbejdsmarkedsteamet består af 27 medarbejdere

og 1 teamchef, hvor vi lægger vægt

på styrken i vores forskelligheder.

Stillingen er på 37 timer og er til besættelse

snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst og principper

om Ny Løn.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse

til teamchef Lotte Molsing 33175022.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

mandag den 7. februar 2005 kl. 12.

Samtaler forventes afviklet i slutningen af

uge 6.

Ansøgning

vedlagt CV, uddannelsespapirer og dokumentation

for tidligere beskæftigelse

sendes til

Lokalcenter Bispebjerg

Teknisk-Administrativt Team

Ørnevej 55

2400 København NV

mrk. "teammedarbejder til modtagelse"


Hvidebæk Kommune

søger

Socialformidler/Socialrådgiver

eller person med lyst til børnesagsarbejde og

kendskab til lov om social service

Da vi omlægger opgaverne i børne- og familieafdelingen, og skal klare flere

opgaver internt er vi blevet opnormeret på børnesagsbehandlerområdet og

mangler en kollega til varetagelse af sagsbehandling i børnesager fra

1. marts 2005 eller snarest derefter.

I strukturen for børne- og familieafdelingen, er der tilstræbt ”nærhed” til

eksterne samarbejdspartnere, skoler og daginstitutioner. Hvidebæk Kommune

lægger særlig vægt på den tidlige forebyggende indsats og det tværfaglige

samarbejde.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2005 eller snarest muligt derefter.

Personen vi søger:

• skal arbejde ud fra serviceslovens bestemmelser

• skal have “gå-på-mod”

• skal kunne vejlede og rådgive plejefamilier

• skal kunne arbejde selvstændigt og have lyst til det

• skal kunne bidrage konstruktivt til videreudvikling hos familien/barnet

• skal være indstillet på af være en del af “den svære beslutning”.

Vi tilbyder overfor disse krav:

• et tværfagligt og personligt udviklende arbejde

• et arbejdsmiljø præget af en fri, åben og uhøjtidelig omgangsform.

Løn- og arbejdsvilkår:

Stillingen er normeret til 37 timer ugl. Da de 5 timer er et vikariat kan det

ugentlige timetal forventes nedsat til 32 timer pr. 1. august 2006.

Aflønning sker efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

Har ovenstående din interesse skal din ansøgning - bilagt relevant dokumentation

for uddannelse og tidligere erfaring - være os i hænde senest torsdag

den 10. februar med morgenposten.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder

Anne Jørgensen telefon nr. 5952 0469.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. februar 2005.

Ansøgning indsendes til adressen:

Hvidebæk Kommune

Hovedgaden 62

Ubby

4490 Jerslev

Kommunalbladet

Fuldmægtig

Til Børne- og Ungeforvaltningens Skoleafdeling

Til Børne– og Undervisningsforvaltningens Skoleafdeling søges en fuldmægtig

med tiltrædelse snarest muligt.

Som fuldmægtig i Skoleafdelingen skal du primært varetage driftsopgaver

i forhold til det samlede skolevæsen, men du kan også indgå i udviklingsopgaver.

Du skal indgå i et tæt samarbejde med andre medarbejdere i

afdelingen, i andre afdelinger og andre forvaltninger. Du skal koordinere

sekretariatsopgaverne og dine særlige ansvarsområder vil blandt andet

være personaleadministration, information og borgerbetjening.

Skoleafdelingen er en af Børne- og Undervisningsforvaltningens seks afdelinger.

Skoleafdelingen, som blandt andet har ansvaret for administrationen

af det kommunale skolevæsen, har syv medarbejdere, som samarbejder

om opgaverne og desuden indgår i forvaltningens tværgående team.

Vi lægger derfor vægt på gode samarbejdsevner samtidig med, at du skal

kunne arbejde selvstændigt, idet jobbet kræver både initiativ og stor selvstændighed.

Vi søger en person der,

• har solidt kendskab til og erfaring med kommunal forvaltning

• har viden om personaleadministration

• er god til at formule sig skriftligt og mundtligt og har flair for tal

• kan se de langsigtede mål og arbejde mod disse

• sikrer lovlig forvaltningsudøvelse

• har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder:

• En velfungerende forvaltning med engagerede kollegaer

• En arbejdsplads, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og

menneskeligt

• En spændende og udfordrende, men til tider travl og hektisk dagligdag

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Der

er udarbejdet en stillingsbeskrivelse, som du kan finde på kommunens

hjemmeside: www.albertslund.dk. Her kan du læse mere om kommunen

og kommunens politikker. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik

at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Har du yderligere spørgsmål

til stillingen, er du velkommen til at ringe til skolechef Susanne Sjørslev

telefon 43 68 61 40, ekspeditionssekretær Anette Lamhauge telefon

43 68 61 43 eller til pædagogisk administrativ konsulent Åse Bonde telefon

43 68 61 45.

Ansøgningsfrist

Ansøgning vedlagt relevante bilag skal være os i hænde senest

den 7. februar 2005 kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler

i uge 7. Mærk ansøgningen ”Fuldmægtig” og send den til:

Albertslund Kommune

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Rådhuset, 2620 Albertslund

Att.: Marie Daugaard

Albertslund

Kommune

BRUGER DU DET RIGTIGE VÆRKTØJ I DIN JOBSØGNING ?

Hvis ikke, så brug www.kommunalbladet.dk

i din jobsøgning

Partner i profiljob.dk

43


44

TEAMMEDARBEJDERE

Lokalcenter Bispebjerg

Nordvest er et kvarter i udvikling, og

det har vi tænkt os, at det skal blive

ved med at være.

Derfor søger vi teammedarbejdere på

Lokalcenter Bispebjerg til udfordrende

opgaver i specialteam på arbejdsmarkedsområdet.

Den arbejdsmarkedsrettede indsats kræver

indsigt om både lovgivning, arbejdsmarkedet,

uddannelsessystemet og evner til at

motivere og fastholde borgere i forskellige

forløb. Respekt og ligeværdighed er noget vi

lægger vægt på i mødet med borgerne, og

derfor er det vigtigt, at du kan skabe en god

kontakt med mennesker i svære situationer.

Målgrupperne er borgere som har længerevarende

forløb på offentlig forsørgelse,

etniske minoriteter langt fra arbejdsmarkedet,

langvarigt syge og nedslidte, men også

borgere som skønnes at have arbejdsevnen

i behold. Vi har fokus på en målrettet

arbejdsmarkedsindsats og selvom vejen for

borgeren sjældent er lige, oplever vi at vores

arbejde nytter noget.

Er du socialrådgiver - også gerne nyuddannet,

socialformidler eller har anden relevant

baggrund har du chancen for at være med til

at præge en arbejdsplads i forandring.

Vi lægger vægt på at du

• har interesse i at se mulighederne for borgernes

tilbagevenden til arbejdsmarkedet

• kan mestre et arbejdspres og er i stand til

at strukturere din hverdag og indgå i et

teamsamarbejde

• er initiativrig og kan bidrage med konstruktive

idéer

• har gå-på-mod og lyst til nye tiltag og projekter.

Vi kan tilbyde

• et dynamisk team bestående af både erfarne

og unge

www.kk.dk

• arbejde med fokusgrupper og projektorienteret

indsats

• godt psykisk arbejdsmiljø

• frivillig supervision af 2 timer hver 2. uge

• intensivt oplæringsprogram - såfremt du

behøver det

• et spændende og afvekslende job

• rig mulighed for medindflydelse på dagligdag

og kompetenceudvikling.

Arbejdsmarkedsteamet består af 27 medarbejdere

og 1 teamchef, hvor vi lægger vægt

på styrken i vores forskelligheder.

Stillingen er på 37 timer i kontanthjælpsgruppen

til besættelse snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst og principper

om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til teammedarbejdere

Connie Truelsen 33175091 og Jan

Calundann 33175023 eller teamchef Lotte

Molsing 33175022.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Skal være os i hænde senest mandag d. 7.

februar kl. 12. Samtaler forventes afviklet i

slutningen af uge 6.

Ansøgningen

mrk. med "Teammedarbejder til Arbejdsmarkedsteamet"

sendes til

Lokalcenter Bispebjerg

Teknisk-Administrativt Team

Ørnevej 55

2400 København NV

få rabatten - mail din stillingsannonce

direkte til annonceafdelingen på

annoncer@kommunalbladet.dk

spar 5 procent


Er du HK’er,

og søger du nye

udfordringer?

Opret en

jobagent

Så får du besked

som én af de første,

når dit drømmejob

bliver slået op.

Klik ind på

www.kommunalbladet.dk

- vælg ‘jobsøgning’ og

derefter ‘jobagent’

SAGSBEHANDLER TIL VOKSENTEAM

Lokalcenter Indre Østerbro

søger sagsbehandler for voksne med særlige

behov, 37 timer ugentligt med start 1. marts

2005.

Voksenteamet består af i alt 28 medarbejdere,

som alle har en særlig interesse i arbejdet

med psykisk syge, misbrugere og socialt

udsatte.

Nøgleord i vores arbejde er sammenhæng

og helhed. Du kommer derfor til arbejde tæt

sammen med hjemmevejledere, hjemmepleje,

boligrådgiver, støtte/kontaktperson,

gadeplansmedarbejder samt div. eksterne

samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver

• administrative og økonomiske sagsbehandlingsopgaver

• udarbejde jobplaner og iværksætte revalideringstiltag

• udarbejde ressourceprofiler, jævnfør

arbejdsevnemetoden

•rejse ansøgninger om førtidspension

• samtaler med borgerne, både individuelt

og som del af et fastlagt kontaktforløb.

Vi forventer at du

• har en relevant socialfaglig uddannelse som

f.eks. socialrådgiver, socialformidler eller

kommunom

• har kendskab til relevant lovgivning og flair

for at tilegne dig nyt lovstof

• har lyst til - og meget gerne erfaring med -

at arbejde med sindslidende eller mennesker

med tunge sociale problemer

• er tryghedsskabende og istand til at lytte,

rumme og forebygge sociale og følelsesmæssige

problemstillinger

• kan arbejde selvstændigt – også i pressede

situationer

• er fleksibel, tænker kreativt og er åben for

nye ideer

• har lyst til at arbejde tværfagligt og vil

bidrage til at videreudvikle den brugerrettede

forvaltning

www.kk.dk

• er varm om hjertet og i besiddelse af en

stor portion humor.

Det er endvidere en fordel, hvis du har

kendskab til eller flair for hurtigt at sætte dig

ind i kommunale edb-systemer.

Vi kan tilbyde

• et selvstændigt udfordrende arbejde

• høj grad af selvstændig kompetence

• en uformel, afslappet omgangstone og et

positivt arbejdsklima

• høj grad af indflydelse på eget arbejde

• grundig introduktion

• supervision.

Løn i henhold til overenskomst og principperne

i Ny Løn.

Yderligere oplysninger

om stillingen fås hos socialformidler Bent

Jørgensen, tlf. 3317 4944 eller hos centerchef

Birgitte Qvist-Sørensen tlf. 3317 4794.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

fredag den 28. januar 2005 kl. 12.

Skriftlig ansøgning sendes til

Lokalcenter Indre Østerbro

T/A team

att. Birgitte Qvist-Sørensen

Svendborggade 5

2100 København Ø

45


46

Vil du vide mere om

Ringsted Kommune, så klik ind

på www.ringsted.dk

Aktiv indsats for borgere på sygedagpenge og kontanthjælp

Ringsted Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling opkvalificerer indsatsen på sygedagpengeområdet. Derfor søger vi 1 socialrådgiver/socialformidler

til vort opfølgningsteam. Samtidig går en af vore rådgivere i kontanthjælp/aktiveringsteamet på orlov, og vi søger derfor

også en rådgiver til dette team.

Arbejdsmarkedsafdelingen dækker områderne kontanthjælp, aktivering, revalidering, integration, sygedagpenge, voksenhandicap, førtidspension

samt aktiviteter og indsatser i forbindelse hermed.

Vi lægger vægt på faglig udvikling, vi ønsker at styrke metodeudviklingen i sagsbehandlingen, at møde borgeren på nye måder, at lade

indsatsen tage afsæt i borgerens udgangspunkt, at udvikle de rette indsatser og aktiviteter, og at styrke kompetenceudviklingen af

vore engagerede medarbejdere.

Vi har et aktivt samarbejde med vores Formidlingscenter, Daghøjskole, Værksteder og Sprogskolen. Vi har et engageret og åbent politisk

klima, og vi har en udstrakt kompetence hos den enkelte rådgiver.

Vi søger en ny kollega til vores udvidede Dagpengeteam

Du bliver en del af Dagpengeteamet på 8 rådgivere, 3 administrative medarbejdere og 1 faglig konsulent. Ringsted Kommune har stor

fokus på at skabe gode resultater på sygedagpengeområdet, så har du lyst til at motivere sygdomsramte borgere og understøtte deres

fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, så kan vi tilbyde en spændende stilling i Opfølgningsteamet, hvor du sammen

med dygtige kollegaer kan medvirke til fortsat udvikling af den faglige indsats og nye tiltag på området.

Som Sagsbehandler bliver dine arbejdsopgaver:

• Opfølgning og afklaring af borgere og iværksættelse af planer og tiltag for borgere – herunder udarbejdelse af ressourceprofil,

indenfor sygedagpenge, revalidering, fleksjob, arbejdsfastholdelse og indstilling til førtidspension

Hvis du ønsker at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at ringe til faglig konsulent Laila Andersen – 57 62 64 72 eller afdelingsleder

Claus Oppermann - 57 62 64 02.

Vi søger også en kollega til vores Kontanthjælps- og Aktiveringsteam

Da en af vore rådgivere holder orlov, har vi et ledigt vikariat i vores Kontanthjælps- og Aktiveringsteam. Stillingen er i 1. omgang for et

halvt år, men der er god mulighed for forlængelse. Teamet består af 8 rådgivere, 4 administrative medarbejdere og 2 faglige konsulenter.

Teamet betjener voksne inden for områderne kontanthjælp, revalidering og aktivering af personer, der har problemer ud over ledighed,

forberedelse af pensionssager samt afdækning af muligheden for etablering af fleksjob.

Teamet lægger vægt på at udvikle den faglige indsats, at tage udgangspunkt i borgeren og borgerens ressourcer, og at arbejde med

systematisk sagsbehandling.

Teamet har et tæt samarbejde med vores Værksteder om afklaring af borgere og etablering af både beskyttede praktikforløb og praktikforløb

i virksomheder, med henblik på revalidering, etablering af fleksjob eller samarbejde om langvarige indslusningsforløb på arbejdsmarkedet.

Dit jobindhold bliver:

• Afdækning af den enkelte borgers ressourcer

• Motivering og igangsættelse af borgeren

• Systematisk sagsbehandling

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til faglig konsulent Bente Ryczek telefon 57 62 64 57 eller afdelingsleder Claus

Oppermann telefon 57 62 64 02

For begge stillinger gælder at:

Stillingerne er fuldtidsstillinger med flekstid. Normal arbejdstid er mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.45 fredag kl. 8.00 – 14.00. Aflønning

sker efter principperne for Ny Løn.

Vi lægger vægt på at du:

• Har en uddannelsesbaggrund som socialformidler, socialrådgiver eller socionom.

• Har erfaring og er lovmæssigt opdateret.

• Har kendskab til arbejdsevnemetoden og udarbejdelse af ressourceprofil.

• Har evnen til at indgå i et team.

• Har humor og er god til at skabe kontakt til såvel borgere som kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde:

• En travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med til at præge udviklingen.

• Selvstændigt arbejde med faglige udfordringer og mulighed for udviklingen af nye metoder.

• Udstrakt kompetence.

• Ekstern supervision.

• Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram.

• Engagerede og hjælpsomme kolleger med et godt humør.

• Teamwork med god faglig støtte.

Ansøgningsfrist

Ansøgning sendes til Ringsted Kommune, Sundhedsforvaltningen, Nørregade 100, 4100 Ringsted eller på e-mail til: su@ringsted.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 7. februar kl. 12.00. Samtalerne forventes at finde sted i uge 6.


www.lsjob.dk Ledøje-Smørum Kommune

Sagsbehandler

til Social- og Sundhedsforvaltning

Læs mere om

stillingen på

www.lsjob.dk

Læs mere om

kommunen på

www.lskom.dk

Konsulent

I Ledøje-Smørums Social- og Sundhedsforvaltning tilbyder vi

en udfordrende stilling som sagsbehandler/administrativ medarbejder

i teamet vedrørende boligsikring og boliglån. Stillingen

er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. april 2005.

Løn- og ansættelsesforhold

efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås hos afdelingsleder Ulrikka Kjær-Andersen

på telefon 44 87 87 11. Der henvises til kommunens hjemmeside

for en uddybende stillingsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist

den 14. februar 2005 kl. 12.00. Send din ansøgning mærket

“Sagsbehandler/administrativ medarbejder” vedlagt CV og/eller

eventuelle relevante bilag til:

Ledøje-Smørum Kommune

Personale- og Økonomiservice, Flodvej 77, 2765 Smørum

e-mail: kommunen@lskom.dk

Er du socialfagligt uddannet, har brede erfaringer, og lyst

til at færdes i grænselandet mellem offentligt og privat, så

mangler vi dig i udviklingen af samarbejdsrelationer mellem

socialområdet og erhvervslivet. Sociallovgivningens muligheder

skal i fokus i det virksomhedsrettede arbejde.

Ansøgningsfrist 14. februar.

Kontakt Niels Tolstrup, tlf. 4452 6100 - eller læs

www.herlev.dk

Familiekonsulent

Da vores kollega igennem mange år går på efterløn, søger

Køge Kommune en ny familieplejekonsulent 37 timer ugentligt,

med tiltræden den 1. april 2005.

Familieplejekonsulentgruppen med i alt 4 konsulenter er

en del af Familie- og Sundhedsafdelingen under Børne- og

Ungeforvaltningen.

Arbejdsopgaverne består blandt andet i at

• anbringe børn/unge uden for eget hjem og

føre tilsyn under anbringelsen

• godkende pleje- og aflastningsfamilier i henhold til

servicelovens bestemmelser

• opdyrke nye, egnede pleje- og aflastningsfamilier,

opholdssteder og lignende

• varetage alle administrative opgaver i forbindelse med

anbringelser, fastsætte plejevederlag og udfærdige

kontrakter

• vejlede og supervisere plejefamilier og opholdssteder

• arrangere kurser og temaaftener for plejefamilier og

opholdssteder.

Vi forventer, at vores nye familieplejekonsulent

• er uddannet som socialrådgiver/socialformidler eller

socialpædagog

• har relevant efteruddannelse og erfaring

• kan arbejde selvstændigt

• kan indgå i tværfagligt samarbejde

• er indstillet på at deltage i supervision med

familieplejekonsulentgruppen

• er fleksibel i forhold til arbejdets tilrettelæggelse

• kan bevare roen i pressede arbejdssituationer

• har humor og en god portion gå-på-mod

• har kørekort og egen bil.

Vi tilbyder:

• et selvstændigt job med faglige og personlige udfordringer

• erfarne og engagerede kolleger

• supervision i arbejdet

• mulighed for deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesforhold

efter principperne om Ny Løn.

Yderligere information

kan fås ved henvendelse på telefon 56 67 67 67 til familieplejekonsulenterne

Gitte Andersen, Gitte Kirkegaard og Randi

Larsen eller chef for Familie- og Sundhedsafdelingen Kirsten

Windekilde.

Ansøgning

vedlagt kopi af eksamenspapirer og relevante bilag skal være

os i hænde senest onsdag den 9. februar 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 16. februar

2005. Ansøgning mærket ”opslag 1/05” sendes til Køge

Kommune, Familierådgivningen, Torvet 1, 4600 Køge

Familierådgivningen indgår sammen med Pædagogisk-

Psykologisk Rådgivning og Sundhedstjenesten i en fælles

Børne- og Ungerådgivning, som har fokus på det tværfaglige

samarbejde og koordination af indsatsen.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem

mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koegekom.dk

47


48

Socialrådgiver/socialformidler

– til Allerød Kommune, Social Service for børn og familier – barselsvikariat

En af vores sagsbehandlere går på barsel og vi søger derfor en

socialrådgiver/socialformidler-vikar med 33 timer om ugen i

perioden 1. april 2005 – 31. marts 2006.

Familiegruppen består af ca. 10 personer og er en del af virksomheden

Social Service for børn og familier, som i alt består

af ca. 50 personer fordelt på psykologer, støttekorps, dagbehandling,

familiekonsulenter og kontaktpersoner.

Socialrådgiveren har det overordnede koordinerende ansvar i

de vanskeligste børn- og ungesager, så det forventes, at du har

den faglige, uddannelsesmæssige baggrund i orden, har nogen

erfaring indenfor området, er udviklingsorienteret og har edbkendskab.

Arbejdet består af:

• støtte til familier med handicappede/kronisk syge børn

• servicelovgivningens § 28

• servicelovgivningens § 29

• udarbejdelse af handleplaner i handicapsager

• forberedelse af de handicappede børns voksentilværelse

i samarbejde med arbejdsmarkeds- afdelingen og pensionsafdelingen.

Vi kan tilbyde

• tværfagligt samarbejde

• supervision

• udstrakt selvstændig kompetence

• faglig udvikling

Socialrådgiver/socialformidler

– til Social Service & Arbejdsmarked

Med tiltrædelse snarest muligt søges en medarbejder 30 timer

om ugen.

Social Service & Arbejdsmarked beskæftiger ca. 35 medarbejdere

fordelt på et service-, dagpenge-, beskæftigelses- og

bistandsafsnit samt et eksternt beskæftigelsesprojekt. Den ledige

stilling er i bistandsafsnittet, hvor vi arbejder med kontanthjælp,

revalidering, førtidspension samt råd og vejledning.

Du vil blive beskæftiget med sagsbehandling indenfor alle

områder, idet sagerne er fordelt mellem 7 sagsbehandlere efter

cpr. nr. Der er yderligere ansat 2 integrationsmedarbejdere og

3 ”udbetalere”, som står for alle udbetalinger via KMD-Aktiv.

Vi forventer at du

• er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• har kendskab til afdelingens arbejdsområder eller dele deraf

• kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et team

• har kendskab til IT på brugerniveau

• er engageret, robust og har humor.

Vi tilbyder

• afvekslende arbejde

• stor grad af selvstændig kompetence

• flekstid

• gode kolleger og et højt fagligt niveau

• løn efter principperne for Ny Løn. Startlønnen for nyuddannede

er løntrin 30. Erfarne får grundløn 33 samt tillæg.

• mulighed for at iværksætte de relevante hjælpeforanstaltninger,

da kommunen har en lang række af

specialforanstaltninger.

Arbejdet med familier med handicappede og syge børn tager

udgangspunkt i, at der arbejdes tværfagligt med tale/hørepædagoger,

fysioterapeuter, psykologer, støttepædagoger og sundhedsplejersker.

Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til leder Ida Rasmussen eller socialrådgiver

Anja Hededal på telefon 48 10 01 00.

Ansøgningsfrist

senest den 7. februar 2005, med morgenposten.

Ansøgningen, mrk. ”socialrådgiver/formidler”, sender du til

personaleradgivning@alleroed.dk eller til:

Forvaltningen

Rådhusvej 1 · 3450 Allerød

Rådhusets arbejdstid er placeret mandag-onsdag 8.00-15.00,

torsdag 8.00-18.00 og fredag 8.00-14.00. Din arbejdstid fastsættes

efter aftale.

Yderligere oplysninger

kan du få ved henvendelse til afdelingschef Merete Kølln på

telefon 48 10 01 00.

Ansøgningsfrist

senest den 10. februar 2005, med morgenposten. Vi forventer at

holde samtaler den 21. februar 2005.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgningen sender

du til personaleradgivning@alleroed.dk eller til:

Forvaltningen

Rådhusvej 1 · 3450 Allerød


GLOSTRUP KOMMUNE

Socialrådgiver/socialformidler

på arbejdsmarkedsområdet 37 timer ugentligt

Glostrup Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsafdelingen

søger snarest en kollega til arbejdsmarkedsområdet 37 timer

ugentligt.

Familie- og Arbejdsmarkedsafdelingen består af 55 kolleger

fordelt på 2 arbejdsmarkedsgrupper, en dagpengegruppe,

integrationsgruppe, jobkonsulentgruppe, familiegruppe samt

et dagbehandlingstilbud.

Den ledige stilling er på 37 timer i en af de 2 arbejdsmarkedsgrupper.

Arbejdet består af følgende opgaver

• Råd og vejledning i relation til Lov om aktiv socialpolitik,

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Retssikkerhedsloven

• Beregning og udbetaling af kontanthjælp

• Udarbejde jobplaner, iværksætte aktivering og revalidering

• Opfølgning på sager med løbende ydelser

• Vurdering og indstilling til fleksjob

• Udarbejde ressourceprofiler

• Behandle sager om ansøgning af førtidspension.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med afdelingens øvrige kolleger

og jobkonsulentgruppe.

Vi ønsker en kollega som kan arbejde tværfagligt, systematisk

og helhedsorienteret og har lyst til at bidrage til faglig udvikling

inden for området.

Vi kan tilbyde

• Et godt arbejdsklima med gode kolleger og faglig udvikling

• Supervision i det daglige arbejde

• Flekstid

• Mulighed for relevante kurser og opkvalificering inden for

fagområdet

• Centralt beliggende arbejdsplads – 5 min. fra S–togstation.

Yderligere oplysninger om stillingen til faglig leder Jan Viffert

43 23 64 04 eller afdelingsleder Helle Madsen 43 23 64 15.

Fælles for begge stillinger

Løn og ansættelsesvilkår sker efter principperne om Ny Løn,

for socialrådgivere/socialformidlere med grundløn 28, herudover

forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos faglig leder

Jan Viffert tlf. 43 23 64 04 eller afdelingsleder Helle Madsen

tlf. 43 23 64 15.

Sagsbehandler

til sygedagpengeområdet (Genopslag)

Glostrup Kommune har besluttet en forstærket indsats på

sygedagpengeområdet, således at den sygemeldte i videst

mulige omfang kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kommunens strategi er, en tidlig og kvalificeret indsats,

herunder i samarbejde med sygemeldte, arbejdsplads, praktiserende

læge og faglige organisation, medvirke til arbejdspladsfastholdelse

for den enkelte borger.

Vi søger derfor en engageret kollega som vil indgå i dette

samarbejde sammen med den øvrige dagpengegruppe og

kommunens 3 jobkonsulenter på sygedagpengeområdet.

Dine arbejdsopgaver vil være

• Opfølgning på sygedagpengesager

• Bevilling af revalidering og arbejdsredskaber

• Bevilling af fleksjob

• Ansøgning om førtidspension i sygedagpengesager

• Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger – faglige

organisationer – virksomheder og kommunens jobkonsulenter

på området

• Arbejdspladsfastholdelse.

Vores ny kollega skal have

• Kvalificeret socialfaglig indsigt

• Evne til at indgå i dialog og samarbejde med sygemeldte

om handleplan og fremtidsperspektiv

• Kendskab til relevant lovgivning om det sociale område

• Lyst til at medvirke fagligt og aktivt til udvikling inden for

sygedagpengeområdet

• Lyst til at arbejde tværfagligt og tage imod faglige udfordringer

i en travl hverdag.

Vi tilbyder

• En god arbejdsplads med et positivt og livligt miljø

• Faglig supervision

• Flekstid

• Faglige udfordringer med indflydelse på arbejdet

• En arbejdsplads som ligger 5 min. fra S-togsstation.

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og

tidligere beskæftigelse skal sendes til:

Glostrup Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsafdelingen,

Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, Att. Afdelingsleder Helle

Madsen, inden den 9. februar 2005.

Oplysninger om Glostrup Kommune kan findes på kommunens

hjemmeside www.glostrup.dk

49


50

Socialrådgiver/socialformidler

til Team Dagpenge i Hvalsø Kommune

Ønsker du at arbejde med opfølgning af sygemeldte på højt fagligt

niveau med en sagsmængde på 30 i snit, så har vi en ledig stilling 37

timer ugentlig fra 1. marts 2005.

Vi tilbyder en spændende stilling i et team, som har godt fat i den tidlige

opfølgningsindsats. Personlig og faglig udvikling sætter vi højt, hvorfor vi tilbyder

gode kompetenceudviklingsmuligheder, samt faglig sparring.

Team dagpenge består af 3. sagsbehandlere og 1. dagpengesupport.

Sagsbehandlerne tager sig af dagpengeopfølgning samt revalidering, fleksjob

og behandling af førtidspension, hvis det under opfølgningen viser sig at

være relevant jvf .arbejdsevnevurderingen. Dagpengesupporten tager sig

bl.a. af barselssagsbehandlingen, udbetaling af sygedagpenge samt regressager.

Til teamet er knyttet en lægekonsulent, psykologisk konsulent samt en

virksomhedskonsulent. Endvidere er der etableret et tæt samarbejde med

kommunens læger.

Vi stiller krav til din selvstændighed, dit overblik, dine prioriteringsevner og

din evne til at arbejde procesorienteret.

Vi forventer, at du er god til at samarbejde, ikke er bange for at stille krav

til klienterne, har et positivt livssyn og er indstillet på at udføre de nødvendige

administrative opgaver, der er forbundet med sagsbehandlingen. Vi stiller en

moderne it-arbejdsplads til rådighed.

Hvalsø Kommune ligger 2 stationer fra Roskilde og er med i forskellige tværkommunale

samarbejdsprojekter. Hvalsø Kommune skal sammenlægges med

Bramsnæs og Lejre Kommuner fra år 2007.

Løn forventes fastsat i henhold til aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos socialchef Lone Lykke Marker tlf.

nr. 4646 4720 eller afdelingsleder Jørgen Terkelsen tlf. nr. 4646 4722.

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse skal

værel Hvalsø Kommune, Socialafdelingen, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, i

hænde senest d. 8 februar 2005. Mærket ”Ansøgning team dagpenge”

GUNDSØ KOMMUNE

Socialformidler/Socialrådgiver

Vi har brug for dig til opfølgning på sygedagpenge 30-35 timer

ugentligt fra 1. marts 2005 eller snarest derefter.

Arbejdsmarkedsteamets dagpengegruppe har til opgave at motivere

sygdomsramte borgere og understøtte deres fastholdelse eller tilbagevenden

til arbejdsmarkedet.

Vi tager udgangspunkt i respekt og ligeværdighed i vores møde

med borgeren.

Afdelingen har en uhøjtidelig omgangsform, hvor der er kort vej

fra tanke til handling og højt til loftet.

Vi kan tilbyde:

• et afvekslende og udadvendt job

• selvstændigt arbejde med høj grad af kompetence og ansvar

• faglig sparring

• gode kollegaer, der ligesom du er engageret i at arbejde med

målgruppen

• gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Vi forventer at du:

• er uddannet socialformidler/socialrådgiver

• har lyst til at arbejde med området

• kan arbejde selvstændigt og i et team.

Idet vores daglige arbejde primært består af:

• iværksættelse af afklarende forløb, revalidering, fleksjob og førtidspension

• personlige og telefoniske opfølgningssamtaler

• samarbejde med arbejdspladser, faglige organisationer m.v.

• udarbejdelse af handleplaner og ressourceprofiler.

Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn.

Nærmere oplysning

Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lasse Bjerregaard 4677

7331 eller Helle Kelp 4677 7343.

Ansøgningsfrist

Mandag den 15. februar 2005, med forventet afholdelse af ansættelsessamtaler

i uge 8.

Ansøgningen sendes til: Gundsø Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen,

Sognevej 50, Postboks 1055, Gundsømagle, 4000

Roskilde.

Gundsø Kommune er beliggende ved Roskilde fjord blot 11 km.

nord for Roskilde.


Socialrådgiver/

socialformidler

Social Service

Ved Tornved kommunes afdeling, Social Service, er en stilling

som socialrådgiver/socialformidler, 34 timer ugentlig,

ledig til besættelse 1. februar 2005 eller snarest derefter.

Stillingen ønskes besat med en engageret og udviklingsorienteret

ansøger med erfaring indenfor sygedagpengeområdet,

herunder

• helhedsorienteret dagpengeopfølgning

• planlægge revalideringsforløb

• etablere fleksjob

• samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere

• varetage de administrative opgaver i forbindelse

med sagsbehandlingen

I afdelingen er der et tæt samarbejde omkring arbejdsopgaver

med størst mulig beslutningskompetence hos

den enkelte medarbejde.

Vi forventer du

• har en relevant faglig baggrund som socialformidler

eller socialrådgiver

• har et godt kendskab til lovområderne, herunder

opfølgningsreglerne på sygedagpengeområdet

• er udviklingsorienteret

• evner at skabe en god kontakt og kommunikere klart

• kan skabe overblik og arbejde systematisk

• har gode samarbejdsevner

• har lyst til at være en del af en afdeling hvor det går

stærkt

Løn- og ansættelsesforhold

i henhold til gældende overenskomst samt efter reglerne

om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Ida Jessen

på telefon 59 24 85 00. Vil du vide mere om Tornved

Kommune – klik ind på www.tornved.dk

Ansøgningsfrist

9. februar 2005. Ansættelsessamtaler søges afholdt i

uge 8.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere

beskæftigelse bilagt kopi af relevante bilag, fremsendes

til:

Tornved Kommune

Skarridsøgade 37

4450 Jyderup

TALE-HØREPÆDAGOG/

AUDIOLOGOPÆD

Center for Specialundervisning for Voksne, København

CSV søger en tale-hørepædagog/audiologopæd til

arbejde inden for områderne hørevanskeligheder og

tale-stemme-sprogproblemer. Indtil videre vil hørevanskeligheder

være det primære arbejdsområde.

Løn- og Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker på konsulentvilkår.

Yderligere oplysninger

fås på www.csv.dk eller www.kk.dk eller hos inspektør

Per Nielsen på telefon 3286 0686 eller mobil 4075 0682.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager

med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Fredag den 11. februar 2005.

www.kk.dk

Kommunalbladet

Lars Friis Holm, redaktør (ansv.)

lfh@kommunalbladet.dk

Mette Mørk, journalist

mem@kommunalbladet.dk

Mogens Jepsen, journalist

mkj@kommunalbladet.dk

Joan Rask Maack, journalistpraktikant

jrm@kommunalbladet.dk

Ann-Beth Bach, adm./annoncer

abb@kommunalbladet.dk

Tina Halvorsen, adm./annoncer

tih@kommunalbladet.dk

Pernille Siegumfeldt,

informationsmedarbejder

44psi@hk.dk

Henrik Harsbo, webredaktør

44hho@hk.dk

Udgiver: HK/Kommunal

Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

Telefon: 86 76 13 22

Fax: 86 76 13 10

ISDN: 87 30 00 43

Kontrolleret oplag: 69.410

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

Stillingsannoncer:

annoncer@kommunalbladet.dk

Tekstsideannoncer:

DG media as, tlf. 70 27 11 55

Layout/Produktion: Datagraf Auning AS

Tryk: DataGraf A/S

Forside: Scanpix/Jakob Dall (m)

Læsertal if. Index Danmark/Gallup:

132.000

Ved varig adresseændring kontakt din lokale HK-afdeling.

Find telefonnummeret på www.hk.dk

51


KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

35.000 brugere

deler viden på et

højere niveau.

SORTERET MAGASINPOST

ID.NR.: 41009

Mere end 35.000 brugere i både offentlige og private organisationer kan ganske enkelt ikke tage fejl: Scan·Jour sætter standarden

for ESDH-systemer til registrering, deling og maksimal udnyttelse af viden. Med Scan·Jour Captia har brugerne hver dag nem og

hurtig adgang til egne dokumenter og organisationens videnbase. Og resultatet er effektivitet og digital forvaltning på højeste

niveau. Scan·Jour Captia er nutidens ESDH-system til organisationer, der har øje for fremtiden. Hvis du vil vide mere om, hvad

der gør Scan·Jour Captia til markedets foretrukne system, så kontakt os på 38 14 40 00 eller besøg www.scanjour.dk – vi kan

nemlig godt lide gæster.

Dreyer & Kvetny Advertising

More magazines by this user
Similar magazines