Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

kan rokke

ved reformen

Til gengæld har jeg en klar forventning

om, at der bliver tilført miljøområdet

betragtelige ressourcer, hvis Socialdemokraterne

og De radikale kommer til

at sidde i regering. Og ressourcer er det

eneste, der kan redde miljøet. Lige nu

har det laveste prioritet og har i den

grad betalt prisen for skattestoppet.«

FOTO: LARS HORN

Per Støve, formand for HK/Kommunals

Socialpolitiske Udvalg

»Jeg ser to scenarier for mig. Det ene

er, hvis den nuværende regering bliver

siddende. Så sker der ikke noget nævneværdigt,

for de vil betragte valgsejren

som vælgernes blåstempling af reformaftalen

med Dansk Folkeparti. Det bliver

et andet scenario, hvis vi er så heldige,

at Socialdemokraterne kommer til magten.

Så sker der ændringer på både beskæftigelses-

og socialområdet, for oppositionen

er lige så bekymrede som os,

når det gælder fx finansiering og specialrådgivning

under forslaget til ny servicelov.

Og selvom vi ikke er helt enige

med Socialdemokraterne i, at ændringerne

på beskæftigelsesområdet skal

sendes til hjørnespark, så vil et regeringsskifte

overvejende være til det bedre.«

FOTO: CHRISTOFFER REGILD

Jan Nørner, næstformand for

HK/Kommunals Skatteudvalg:

»Nej. Valget vil ikke rokke ved noget

grundlæggende på skatteområdet. Der

er grundlæggende bred enighed om den

statslige forankring af skatten inde på

Christiansborg. Så hvis Socialdemokraterne

kommer til magten bliver der højest

tale om at ændre nogle nuancer. Fx

antallet af skattecentre og betjening af

borgere lokalt. Den nuværende skatteminister

har jo på sin side meldt klart

ud, at hvis regeringen fortsætter, så

fortsætter processen også uændret. Så

jeg ser mest valget som en uhensigtsmæssig

pause. Nu var der lige kommet

godt gang i fusionsprocessen.«

FOTO: KL

Teddy Petersen, formand for

HK/Kommunals Chefudvalg:

»Jeg tror ikke, det får den store betydning

for de kommunale chefer. Der er jo

ikke stor forskel på partierne, når det

handler om de overordnede linier. Måske

kan der blive ændret lidt på opgavefordelingen

og snitflader mellem regioner

og kommuner, og det vil så igen få betydning

for lederne. Men det bliver i

småtingsafdelingen.

Helt personligt arbejder jeg i en skatteafdeling,

og der kunne jeg godt se en

fordel i et magtskifte, for oppositionen

har snakket om, at de i givet fald vil sørge

for flere skattecentre.« ◗

Offentligt ansatte HK'ere ønsker ny regering

Hvis det står til de offentligt ansatte HK'ere, vil VK-regeringens dage snart være

talte. Det viser en ny Gallup-undersøgelse, som HK/Danmark har fået lavet. Ved

det kommende folketingsvalg vil 51,5 pct. af HK'erne i den offentlige sektor

sætte deres kryds ved Socialdemokraterne og De Radikale, mens 31,9 pct. vil

stemme på Venstre og Konservative.

De privatansatte HK'ere er derimod mere venligt stemt over for regeringen.

De fordeler sig nemlig på to næsten lige store blokke, hvor 42,3 pct. vil sætte

kryds ved Socialdemokraterne og De Radikale, mens 38,3 pct. vil beholde

Venstre og Konservative på regeringsposten.

Socialdemokraterne og Venstre er forudsigeligt nok de store stemmeslugere

hos de offentligt ansatte, viser Gallup-undersøgelsen. 43,5 pct. vil stemme på S,

mens 23,3 pct. sætter kryds ved V.

Kommunalbladet 2 ❘ 05

3

More magazines by this user
Similar magazines