kirkEBlAD skorup & Tvilum - Kirkebladet.nu

kirkebladet.nu

kirkEBlAD skorup & Tvilum - Kirkebladet.nu

kirkEBlAD

skorup & Tvilum

babYsalmesang

juleHYgge i prÆstegÅrden

knud ove mandrup

bedstemor pÅ fodtur

dec.

jan.

feb.

2011-12


2

Det er julelysenes tid. For mit indre

øre kan jeg endnu høre den

klare stemme fra et af husets

børn, der som 3-årig i børnehaven

havde lært at synge Nu tændes

tusind julelys. En lillebitte

salme, der handler om, at vi tænder

julelys på jorden til Guds pris.

Nu tændes tusind julelys

på jorden til Guds pris,

og stjernerne i tusindtal

på himlen ligervis.

De mange tusind julelys, vi tænder

i denne tid, er ikke bare tændt

for hygge, men som en lille spejling

af Betlehemsstjernen. Det er

hos evangelisten Mathæus i det

Nye Testamente, at vi kan læse

om, at stjernen ledte de vise

mænd til stalden i Betlehem, hvor

nu tÆndes

tusind julelYs

Maria havde født sit barn. De vise

mænd kom fra Østerland, hvor

der dufter af kanel, moskus og

kardemomme.

I det land stod de vise mænd en

nat og så op mod himlen og blev

klar over, at de havde en rejse

foran sig. For en mægtig stjerne

viste sig på himlen for dem, og

den kunne kun betyde én ting: at

en konge skulle fødes.

Hvad var stjernen? Ja, der er givet

forskellige astronomiske bud.

Men i virkeligheden blev dette

første og største julelys nogensinde

tændt af Gud som et udtryk

for, at intet er umuligt for

ham. Fordi intet er umuligt for

Gud, kunne han den første julenat

lade sin søn føde i en kold og

ussel stald for at komme med

trøst og frelse til os.

Som vores trøster og frelser er

Jesus Kristus det største lys. Han

lyser for os her i denne mørke tid,

så vi ikke farer vild i livet. Og når

sorgen eller smerten rammer os,

og vi ikke helt knækker af det, da

skyldes det, at han går ved vores

side, lyser for os og bærer den

tungeste del af byrderne med os.

Det er, hvad vi nu skal til at fejre i

hvert eneste hjem her i denne

skønne juletid: at Gud lod sit lys

tænde for os. Jesus Kristus er vores

sande julestjerne, han er den,

der kan tænde lys og håb i vores

hjerter. Derfor vil jeg med et vers

fra den lille julesalme om de tusind

julelys ønske alle en rigtig

glædelig jul og et velsignet nytår.

Kom milde stjerne med dit lys

som over Betlehem,

og lad det skænke håb og fred

til hvert et hus og hjem.

Sognepræst

Gerda N. Jessen


JULEKONCERT

Der er julekoncert 14. december

kl. 19-20 i Tvilum

Kirke ved elever fra Den Kreative

Skole.

Fri entré

FILM

I KIRKEHØJSKOLEN

Den australske fi lm »The Tree«

vises i kirkehøjskolen onsdag 11.

januar kl. 10-14 i sognegården i

Voel. Filmen handler om sorgen

og det at komme igennem den.

Oplæg til

fi lmen ved

Søren Hermansen,

sognepræst i

Sorgenfri og

fi lmanmelder

ved Kristeligt

Dagblad.

SE HISTORIEN BAGLÆNS

Et besøg hos højlandsindianerne

i Bolivia åbnede sognepræst

Knud Ove Mandrups

øjne for, at alt det, der sker i

denne verden, kun kan forstås,

hvis man tænker religiøst.

I foredraget vil han se på

de fælles træk mellem den

måde, oprindelige folk i dag

fortæller historie, og historierne

i vores Bibel.

Knud Ove Mandrup taler i

sognegården i Skorup tors-torsdag

9. februar kl. 19.30.

Kaffen koster 25 kr.

arrangements

dec./jan./feb. kalender

DE NI LÆSNINGER

OG JULEHYGGE I PRÆSTEGÅRDEN

3. søndag i advent, 11. december kl. 19.00, holder vi efter

engelsk skik de Ni Læsninger i Skorup Kirke. Vores kirkekor,

Village Voices, og årets konfi rmander medvirker.

Herefter inviterer præstefamilien alle til julehygge i præstegårdens

stuer med gløgg, æbleskiver, julesange og – salmer.

Kaffen koster 25 kr.

Velkommen.

BEDSTEMOR PÅ FODTUR

Luksusvagabonden Lis Ingemann

fortæller i Skorup Sognegård onsdag

25. januar kl. 19.30 om sine

sommervandreture, hvor hun i bedste

vagabondstil med pakket barnevogn

fulgte St. St. Blichers fod- fodspor.

Kaffen koster 25 kr.

3


4

BABYSALMESANG

I SKORUP SOGNEGÅRD

Et nyt tiltag i Skorup og Tvilum pastorat er babysalmesang. Babysalmesang henvender sig til

spædbørn og deres forældre, og der synges gode danske salmer og gives sanseoplevelser til de

små.

Ditte Maria Skov Aaborg, der kommer med lille Melissa, og Lena Kofoed, der kommer med lille

Marius, er to af de mødre, der deltager i babysalmesang.

Lena fortæller, at første gang Marius var med, sov han hele tiden, men blev urolig, når musikken

holdt op. Så allerede da var det tydeligt for hende, at han får noget ud af det. Nu holder han sig

vågen, og Lena nyder at komme af sted og være tæt sammen med sin baby. Derhjemme skal

vaskemaskine, indkøb og meget andet passes, men her er der et frirum for dem. Nogle af salmerne

er rigtig gode at bruge, når han skal puttes, for eksempel Sov sødt, barnlille.

Ditte synes, det er rigtig hyggeligt at være med. Børnene nyder stemningen, og for hende selv

er det dejligt, at der sker noget i barselsorloven.

Begge mødre er enige om, at det er dejligt, at det er lokalt, så man er sammen med andre babyer

og deres mødre fra byen. Og, som Ditte tilføjer, så kan man bare trille hjem med barnevognen,

hvis ens barn er helt umuligt.

Det er kirkesanger Maibritt Kirstine Rasmussen, der leder babysalmesangen sammen med organist

Niels Jørgen Tranberg. Maibritt er glad for, at kirken kan give et godt tilbud, også til de helt

små.

Babysalmesang er onsdag fra kl. 10.00-11.30 i Sognegården, og nye deltagere møder bare op.

Der er babysalmesang 8. februar, 22. februar, 7. marts og 21. marts. Der er stadig plads til fl ere på

holdet.


LUCIAOPTOG

Inden det helt er slut med minikonfi

rmanderne, går de Luciaoptog

på Fårvang Ældrecenter

tirsdag 13. december kl. 19.00.

Alle er velkomne.

Efter optoget sælges gløgg og

vafl er i cafeteriet, mens børnene

synger.

SPAGETTIGUDSTJENESTE

Så er vi klar med en ny spagettigudstjeneste

for børnefamilier.

Vi mødes til gudstjeneste i Skorup

Kirke tirsdag 21. februar kl.

17.00.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning

i sognegården med

spagetti og kødsovs, og derefter

arrangeres der leg for børnene.

Måltidet koster

10 kr. for børn, 20 kr.

for voksne og højst

50 kr. for en familie.

mest for bØrn

MINIKONFIRMANDER

Minikonfi rmander for børn i 3. klasse på Fårvang

Skole er nu næsten slut for i år.

Næste efterår er vi klar til at gå i gang igen, denne

gang med de nuværende 2.-klasser.

Vi har leget Biblens historier, sunget og hygget. Og

som det ses på billedet, var vi i november på tur til

Viborg Domkirke.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE

Spejderne begynder det nye år med nytårsparade

søndag 8. januar kl. 14.00 i Tvilum Kirke.

Nytårsparaden er en familiegudstjeneste,

og alle er velkomne.

VI MANGLER KAFFEBRYGGERE

Efter en del gudstjenester hygger vi os med en kop

kaffe, inden vi går hjem fra kirke. Det er dejligt…

men vi mangler kaffebryggere. Er det dig, vi mangler?

Kunne du tænke dig at brygge nogle kander

kaffe ca. én gang i kvartalet til kirkekaffe, så henvend

dig til Karen Swartz Sørensen på tlf. 86 87 58 70.

5


6

Øvrige aktiviteter

Gudstjenester på

Fårvang Ældrecenter

Fredag 23. december . . . kl. 10.30

(julegudstjeneste)

Torsdag 5. januar . . . . . . kl. 14.00

Torsdag 2. februar . . . . . kl. 14.00

Torsdag 1. marts . . . . . . . kl. 14.00

kFum og kFuk

Kontaktperson:

Conny Mortensen,

tlf. 86 87 13 39.

Kontaktes for program.

præstens ferier og fridage

Præsten holder fri 17-18. december,

14.-15. januar, uge 7 og 10.-11. marts.

Embedet passes i præstens fravær af

sognepræst Karen Elisabeth Holm,

Gjern. Tlf. 86 87 50 27.

kirkens hjemmeside

Webmaster Henry Laursen opdaterer

løbende vores hjemmeside,

www.tvilum-kirke.dk. Her kan du læse

om aktiviteter, gudstjenester, kirkens

historie og meget mere.

Gave til Tvilum kirke

Jytte og Erling Pedersen, Horn, har

skænket en smuk og praktisk læselampe

til prædikestolen i Tvilum Kirke.

Menighedsrådet vil herved gerne takke

for den fi ne gave.

kFum spejderne

Kontaktpersoner:

Formand: Ninna Lundgaard, tlf. 22 36 22 37

Gruppeleder: Jørgen Mortensen, tlf. 86 87 13 39

Bæverne mødes: Onsdage kl. 18.00-19.30 i

Ungdomsborgen

(Bævergrotten).

Ulvene mødes: Onsdage kl. 18.00-19.30 i

Ungdomsborgen (Ulvehulen).

Spejderne mødes: Torsdage kl. 18.30-20.00 i

Ungdomsborgen.

kirkens hjemmeside: www.tvilum-kirke.dk

menighedsrådsmøder

Der er menighedsrådsmøde i Sognegården torsdag

15. december kl. 19.00. Mødet er offentligt.

konfi rmationsdatoer

Konfi rmationerne i 2012 er 29. april i Tvilum og 6. maj i

Skorup. I 2013 er det 21. april i Tvilum og 28. april i Skorup.

På billedet ses tre kon rmander på løb i præstegårdshaven,

mens det endnu var sommer.

Til kalenderen

Sogneindsamling 4. marts 2012 for

Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlere

kan allerede nu melde sig til hos

indsamlingsleder Henry Laursen.

Tlf. 86 87 13 92.


siden sidst

døbte i skorup kirke

28.08 Emil Kjær Damsgaard.

Søn af Cindie Kjær Damsgaard

og Tommy Kjær Kaufmann

30.10 Maja Knop-Madsen.

Datter af Karina og Lars Knop-Madsen

døbte i tvilum kirke

18.09 Oliver Damborg Juul Overgård.

Søn af Lotte Damborg Juul Overgård

og Carsten Skov Overgård

02.10 Josefi ne Lykke Laursen.

Datter af Heidi og Jesper Laursen

kirkeligt velsignede i skorup kirke

03.09 Benedikte Neergaard Jessen

og Hans Esbjerg Christensen

viede i tvilum kirke

06.08 Pernille Tønning Kjøge Mortensen

og Tommy Kjøge Mortensen

13.08 Julie Kaas Sehested

og Niels Westermann Sehested

27.08 Britta og Jan Helleberg Biller

10.09 Merethe Grauslund Jensen

og Morten Jørgen Valter Jensen

begravede i skorup kirke

13.08 Laurids Søgaard Andersen

30.09 Erna Pedersen

04.11 Johanne Viola Hansen

begravede/døde i tvilum kirke/sogn

18.08 Jacob Madsen

20.08 Tove Kierkegaard

28.09 Karen Dolberg Stage

30.09 Henry Albert Nielsen

14.10 Kirstine Bojine Lindberg Larsen

05.11 Lars Bo Schmidt

Maja Knop-Madsen

Benedikte Neergaard Jessen

og Hans Esbjerg Christensen

Julie Kaas Sehested og

Niels Westermann Sehested

Britta og Jan Helleberg Biller

Merethe Grauslund Jensen og

Morten Jørgen Valter Jensen

kirkelig

vejviser

Sognepræst

Gerda Neergaard Jessen

Thorsøvej 42, 8882 Fårvang

tlf. 86 87 10 52 (mandag fri)

gnj@km.dk

Organist

Niels Jørgen Tranberg

tlf.: 86 15 70 69 / 27 48 77 98

Kirkesangere

Maibritt Kirstine Rasmussen

tlf. 60 95 49 56 (mandag fri)

Hanne Roswall Laursen

tlf. 45 42 21 71 (mandag fri)

SKORUP KIRKE

Graver

Se Tvilum Kirke

Kirkeværge

Rix Andersen

tlf. 22 20 57 02

Formand

Henriette Christensen

tlf. 86 87 27 93

Kasserer

Vagn Kromann

Tvilum Kirkevej 21, Horn

8882 Fårvang, tlf. 86 87 16 19

TVILUM KIRKE

Hjemmeside:

www.tvilum-kirke.dk

Graver

Hans Friis Christensen

tlf. 28 77 15 12

maribel@webspeed.dk

Kirkeværge

Jørgen Mortensen

tlf. 86 87 13 39

Formand

Jørgen Christensen

tlf. 86 87 11 60

Kasserer

Vagn Kromann

Tvilum Kirkevej 21, Horn

8882 Fårvang, tlf. 86 87 16 19

deadline: tirsdag 24. januar · redaktør: sognepræsten 7


gudstjenester

dato skorup kirke tvilum kirke

december

søndag d. 11. 19.00 De Ni Læsninger*

10.30

3. s. i advent Julehygge i præstegården*

søndag d. 18.

4. s. i advent

9.00 K. E. Holm

tirsdag d. 20. Skolejul 9.00 7.-klasserne

onsdag d. 21. Skolejul 9.00 Indskoling

10.00 Mellemtrin

11.00 Overbygning

lørdag d. 24.

Juleaften

16.15 13.15 og 15.00

søndag d. 25.

Juledag

10.30 9.00

mandag d. 26.

2. juledag

januar

10.30 Billedgudstjeneste

søndag d. 1.

Nytårsdag

14.00

søndag d. 8. 14.00 Nytårsparade*

søndag d. 15. 10.30 K. E. Holm

søndag d. 22. 9.00 10.30

søndag d. 29. 10.30 Kor 9.00

februar

søndag d. 5. 9.00 10.30

søndag d. 12. 10.30

søndag d. 19.

Fastelavnssøndag

9.00 K. E. Holm

søndag d. 21. 17.00 Spagettigudstjenste

søndag d. 26. 9.00 10.30 Kor

marts

søndag d. 4. 10.30 9.00

søndag d. 11. 9.00 K. E. Holm

215

skorup & Tvilum

= Kirkebilen kører. Spørgsmål om rute og afhentningstidspunkt til Ans Bussen, tlf. 86 87 02 20.

Ledsager: Vil du være, eller har du brug for, ledsager til Skorup eller Tvilum Kirke? Kontakt Agnes Poulsen, tlf. 86 87 15 16.

Der er tilknyttet ledsagere til alle gudstjenester med kirkebil.

= Børnekirke: Bibelhistorie mv. for børn under præstens prædiken. Vil du vide mere,

så kontakt Henriette Christensen, tlf. 86 87 27 93.

= Kirkekaffe

* = Læs mere om arrangementet i kirkebladet. symbolforklaring

Team Lynderup · 97 17 34 08

More magazines by this user
Similar magazines