26.07.2013 Views

Psykiatribrugeren i holistisk perspektiv contra psykiatriens ... - LAP

Psykiatribrugeren i holistisk perspektiv contra psykiatriens ... - LAP

Psykiatribrugeren i holistisk perspektiv contra psykiatriens ... - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Psykiatribrugeren</strong> i <strong>holistisk</strong><br />

<strong>perspektiv</strong> <strong>contra</strong> <strong>psykiatriens</strong><br />

menneskesyn<br />

Hvad er et <strong>holistisk</strong><br />

<strong>perspektiv</strong>?<br />

Hvad er <strong>psykiatriens</strong><br />

menneskesyn?


Jeg Kurt Lindekilde er<br />

• ”lægen der går sine egne veje”<br />

• som tænker, at psykiatribrugeren har gavn af en <strong>holistisk</strong><br />

tilgang til psykisk og fysisk sundhed.<br />

• Privatpraktiserende læge (psykoterapeut, akupunktør,<br />

afholder workshops, foredrag omkring selvhealing,<br />

selvudvikling), www.lindekilde.dk<br />

• De sidste 1 ½ år haft deltidsarbejde inden for psykiatrien, altså<br />

”et ben i hver lejr”, kan altså se såvel alternativt som<br />

”psykiatrisk” på psykiatribrugeren<br />

• Dette indlæg er mit personlige statement, som i nogen grad er<br />

evidensbaseret.


1. KONSEKVENS AF ET HOLISTISK<br />

PERSPEKTIV<br />

• BRUGEREN SÆTTES I CENTRUM<br />

• BRUGEREN I CENTRUM VIL BETYDE ET<br />

ANDERLEDES SAMSPIL MELLEM BRUGER,<br />

PSYKIATER M.FL. PSYKIATRIEN OG<br />

SAMFUNDET<br />

• BRUGER I CENTRUM VIL KRÆVE EN (GRADVIS)<br />

BEVIDSTGØRELSE AF BRUGEREN<br />

• ANDRE KRAV TIL PSYKIATRI OG SAMFUND


5 VIGTIGE FAKTORER FOR<br />

PSYKIATRIBRUGEREN<br />

• BRUGEREN SELV OG SIN FORSTÅELSE AF SIG<br />

SELV<br />

• PSYKIATEREN OG ØVRIGT PERSONALE<br />

• PSYKIATRIEN SOM ORGANISATION<br />

• SAMFUNDETS GRUNDINDSTILLING<br />

• ALTERNATIVE BEHANDLINGER (KAB)


Et <strong>holistisk</strong> <strong>perspektiv</strong> I<br />

• Holistisk kommer af det græske holos, som<br />

betyder helhed.<br />

• Et <strong>holistisk</strong> <strong>perspektiv</strong> på psykiatribrugeren<br />

betyder derfor det <strong>perspektiv</strong>, hvor ALLE<br />

relevante helbredelsesmetoder medinddrages,<br />

d.v.s ud over medicinsk beh. og ECT<br />

• Diverse alternative/komplementære/ spirituelle<br />

beh.tiltag =KAB = Komplementære Alternative<br />

Behandlingsformer + psykoterapi<br />

(kognitiv og psykodynamisk)


PSYKIATRIENS MENNESKESYN I<br />

• Jeg vil her ved ”mainstream”psykiatri forstå<br />

det menneskesyn, som antager,<br />

• at ALLE psykiske manifestationer, alle<br />

psykiatriske lidelser i overvejende grad er<br />

udtryk for, at hjernen ikke fungerer optimalt<br />

• At psykiatrisk medicin og ECT er den vigtigste<br />

behandlingsform


PSYKIATRIENS MENNESKESYN II<br />

• ”Mainstream” psykiatri er således KUN et<br />

trossystem på linie med andre trossystemer,<br />

fordi<br />

• 1) vi IKKE ved, hvad bevidsthed er (psykiatriske<br />

symptomer er bevidsthedsfænomener)<br />

• 2) vi ved IKKE, hvordan bevidsthed er koblet til<br />

hjernen<br />

• 3) vi ved, at bevidsthed kan ting, som rækker<br />

ud over ”mainstream” forståelsen af hjernen


PSYKIATRIENS MENNESKESYN III<br />

• 4) selv om en dårligt fungerende hjerne er den<br />

oplagte forklaring på nogen sindslidelser, er<br />

det ikke en forklaring på alle<br />

• 5) vidensbaseret er super, men det er bare<br />

ikke tilstrækkeligt<br />

• 6) psykiater og psykiatri må trænes i at lytte<br />

mere ”intuitivt” til brugeren, også selvom der<br />

ikke foreligger evidens for den intuitive tilgang


Holistisk <strong>perspektiv</strong> II<br />

• antipsykotica, antidepressiva, m.fl.,tvang + ECT<br />

vil stadig være påkrævet i de sværeste tilfælde<br />

• Når brugeren magter at mærke sig selv og kan<br />

bidrage relevant til problemløsning, da kan<br />

• KAB inddrages i form af, MOTION/TRÆNING,<br />

KOST- OG KOSTTILSKUD, YOGA, RECOVERY,<br />

DAT (DIALEKTISK ADFÆRDSTERAPI), MIND-<br />

FULLNESS, MEDITATION M.FL. + psykoterapi<br />

(kognitiv og psykodynamisk)=det hele menneske


Holistisk <strong>perspektiv</strong> III<br />

• HVOR LÆGEVIDENSKABEN/PSYKIATRIEN KUN<br />

SER EN FYSISK KROP MED<br />

BEVIDSTHEDSMANIFESTATIONER,<br />

• SER KAB KROPPEN SOM EN ENERGIFORM,<br />

SOM KAN PÅVIRKES ENERGIMÆSSIGT PÅ<br />

RIGTIG MANGE FORSKELLIGE MÅDER.


Holistisk <strong>perspektiv</strong> IV<br />

• FOR AT BRUGEREN KAN NAVIGERE I DETTE<br />

ENERGIUNIVERS, MÅ BRUGEREN DELS KUNNE<br />

MÆRKE SIG SELV OG SIN ENERGI,<br />

• MEN OGSÅ HAVE ET TILPAS STÆRKT EGO FOR<br />

AT KUNNE SÆTTE EN SUND KURS IND I EN<br />

STADIG BEDRE ”RECOVERY PROCES” –<br />

• OG FOR NOGEN VIL DET HERVED LYKKES AT<br />

KOMME SIG HELT. FOR ANDRE KUN DELVIST


HOLISTISK ANSVARSFORDELING<br />

• JO MERE HOLISTISK JO STØRRE ANSVAR TIL<br />

DEN ENKELTE PSYKIATRIBRUGER<br />

• HOLISTISK PSYKIATRI SKAL LYTTE MERE TIL<br />

DEN ENKELTE PSYKIATRIBRUGER<br />

• ET HOLISTISK SAMFUND SKAL VÆRE BEDRE TIL<br />

AT RUMME DEN ENKELTE PSYKIATRIBRUGER<br />

UD FRA DET STED BRUGEREN ER LIGE NU


VÆR KONSTRUKTIV OG FÅ DET BEDRE<br />

PSYKISK<br />

• <strong>Psykiatribrugeren</strong> er konstruktiv<br />

/<strong>holistisk</strong> ved at mærke sig selv og<br />

ved at tage ansvar<br />

• Spænder <strong>psykiatriens</strong> menneskesyn<br />

ben for at være konstruktiv =<br />

<strong>holistisk</strong>???


NÅR PSYKIATRIEN IKKE ER<br />

KONSTRUKTIV<br />

• I DET OMFANG PSYKIATRIEN UNUANCERET<br />

• FOKUSERER PÅ AT MEDICIN OG ECT ER DE<br />

• ENESTE LØSNINGSMODELLER, DA<br />

• SPÆNDER PSYKIATRIEN BEN FOR DET<br />

• HOLISTISKE MØDE MED BRUGEREN


AT MØDE BRUGEREN HOLISTISK<br />

• BRUGEREN SKAL TRÆNES I AT MÆRKE SIG<br />

SELV = MÆRKE SIN ENERGI<br />

• PSYKIATEREN SKAL TRÆNES I AT KUNNE<br />

EVALUERE OM BRUGERENS ”MÆRKEN SIG<br />

SELV” ER REEL, ELLER OM DET ER LED I<br />

PARANOIDE KROPSFORESTILLINGER o.lign.<br />

• PSYKIATEREN MÅ UDVIDE SIT VERDENSBILLE-<br />

DE, SÅ ”ENERGI” INDGÅR SOM NOGET REELT


EN CASE STORY I<br />

• 19 ÅRIG TØMRERLÆRLING MED DEPRESSION<br />

GENNEM FLERE ÅR, MEDICINSK BEHANDLET<br />

UDEN SIKKER VIRKNING OPSØGER<br />

HEALINGSMASSAGE (2BEH)<br />

• OPNÅR BEDRE KROPSKONTAKT, FÅR MERE<br />

ENERGI OG OVERSKUD, KAN BEDRE PASSE SIT<br />

ARBEJDE<br />

• KONFLIKT MED BOSTED OG PSYKIATER SOM<br />

FORLANGER AT LÆRLINGEN ”HOLDER OP MED<br />

DET DER ALTERNATIVE”


CASE STORY II<br />

• PSYKIATEREN SKAL VÆRE BEDRE TIL AT LYTTE<br />

TIL BRUGERENS OPLEVELSE OG EVNE AT<br />

VURDERE BRUGERENS UDSAGN OM HVAD KAB<br />

GØR TIL BRUGEREN<br />

• AT GØRE DETTE KAN VÆRE ”FARLIGT” FOR<br />

PSYKIATEREN FORDI DENNE HERVED SKAL<br />

TÆNKE I HELT NYE BANER<br />

• BL.A. AT SE ”DET HELE MENNESKE”<br />

• SAMFUNDET HAR BRUG FOR AKTIVE BRUGERE


En manual for <strong>holistisk</strong> teamwork<br />

• Hvordan bringes psykiateren til at forstå det<br />

komplementære/alternative standpunkt<br />

• Og hvordan bringes den alternative (KAB) til at<br />

forstå psykiaterens ståsted<br />

• Sand <strong>holistisk</strong> tilgang er at forene det bedste<br />

fra begge verdener<br />

• Såvel biologisk (mainstream) psykiatri som en<br />

alternativ tilgang har noget på sig


BRUGEREN I CENTRUM I<br />

• VED SINDS-OG KROPSTRÆNING SAMT KOST<br />

OG MOTION MM ER DET MULIGT FOR NOGEN<br />

BRUGERE AT MÆRKE SIG SELV<br />

SÅ MEGET, AT ”DEN PSYKIATRISKE SITUATION”<br />

KAN LØSES UDEN TVANG, UDEN MEDICIN<br />

ELLER MED ET MINIMUM HERAF OG<br />

SUPPLERES MED KAB<br />

(Komplementære,alternative behandlinger)


BRUGEREN I CENTRUM II<br />

• MENS NOGEN BRUGERE EVNER AT TAGE<br />

STØRRE ANSVAR VIL DETTE IKKE VÆRE<br />

MULIGT FOR ANDRE<br />

• VIGTIGT AT LYTTE OG IKKE PRESSE BRUGEREN<br />

TIL DET SOM BRUGEREN IKKE ER I STAND TIL


PSYKIATEREN OG KAB<br />

• DER SKAL INDGÅ EVIDENS BASEREDE<br />

HOLISTISKE KAB`ELEMENTER I PSYKIATERENS<br />

UDDANNELSE<br />

• DIAGNOSESYSTEMET SKYGGER FOR MEGET<br />

FOR ”DET HELE MENNESKE”<br />

• MEDICINALINDUSTRIENS LOBBYVIRKSOMHED<br />

SPILLER FOR STOR EN ROLLE


FORSTÅR KAB PSYKIATRIEN? I<br />

• DER FINDES AFKROGE AF PSYKEN –<br />

• DEN DYBT SKIZOFRENE, DEN DYBT<br />

DEPRESSIVE, FØLGER EFTER MASSIVT STOF-<br />

OG ALKOHOLMISBRUG M.FL., HVOR DEN<br />

PINEFULDE TILSTAND HOS BRUGEREN I<br />

MANGE TILFÆLDE KUN KAN LINDRES MED<br />

MEDICIN FORDI<br />

• PERSONEN ER KØRT FOR LANGT UD AF<br />

TANGENTEN UD I INGENMANDSLAND


FORSTÅR KAB PSYKIATRIEN? II<br />

• SVÆRE DEPRESSIONER, MASSIVE PSYKOSER,<br />

DIVERSE UDVIKLINGSFORSTYRRELSER /PER-<br />

SONLIGHEDSFORSTYRRELSER M.FL. KRÆVER EN<br />

ERFAREN PSYKIATEREN MED STORT<br />

MENNESKEKUNDSKAB FOR AT KUNNE SÆTTE EN<br />

OPTIMAL BEHANDLINGSPLAN I VÆRK<br />

• HVIS KAB UDEN TILSVARENDE VIDEN TROR SIG I<br />

STAND TIL FULDT UD AT ERSTATTE PSYKIATEREN<br />

ER DET IKKE TIL BRUGERENS FORDEL


TEAMWORK MELLEM KAB, PSYKIATRI<br />

OG BRUGER<br />

• KRÆVER GENSIDIG RESPEKT OG EVNE TIL AT<br />

LYTTE/FORSTÅ DET, SOM ALLE TRE PARTER<br />

GIVER UDTRYK FOR<br />

• HVIS KAB VIRKER FOR BRUGEREN ER FRAVÆR<br />

AF EVIDENSBASERET VIDEN IKKE AFGØRENDE<br />

• PSYKIATRI OG KAB MÅ HVER ISÆR<br />

SAMARBEJDE SÅDAN AT BRUGEREN IKKE<br />

BLIVER KASTEBOLD – MÅSKE IKKE NEMT MEN<br />

NØDVENDIGT


NÅR SAMFUNDET IKKE FORSTÅR<br />

• SAMFUNDETS OG PSYKIATRIENS MÅDE AT<br />

VÆRE ”NORMAL PÅ” UDELUKKER ”UNORMA-<br />

LE” SIDER AF VIRKELIGHEDEN SOM NOGEN<br />

PSYKIATRIBRUGERE HAR ADGANG TIL SÅSOM<br />

• PARAPSYKOLOGI, ESP (EKSTRA SENSORISK<br />

PERCEPTION), DET SPIRITUELLE – ALTSÅ<br />

NOGEN BRUGERE SANSER EN HELT ANDEN<br />

VIRKELIGHED, SOM ER REEL MEN IKKE TAGES<br />

SERIØST AF SYSTEMET


EN NY VIRKELIGHEDSFORSTÅELSE<br />

• SÅVEL SAMFUND SOM PSYKIATRI KAN SIGES AT<br />

VÆRE PÅ AFVEJE I DAGENS DANMARK:<br />

• DER ER TEGN ”I SOL OG MÅNE” PÅ, AT DER ER EN<br />

VIRKELIGHED SOM OVER TID VILLE<br />

”AFPSYKIATRISERE” PSYKIATRIBRUGEREN OG<br />

GØRE HAM /HENDE TIL FULDGYLDIGE BORGERE I<br />

ET HOLISTISK SAMFUND MED EN RADIKALT<br />

ANDERLEDES VIRKELIGHED END DEN<br />

SAMFUNDET I DAG GÅR IND FOR.<br />

• DETTE ER LIGE NU EN UTOPISK DRØM


DEN KONSTRUKTIVE BRUGER I<br />

• I STIGENDE GRAD VÆRE SIN EGEN AUTORITET<br />

• TAGE ANSVAR FOR SIN EGEN SITUATION<br />

• SAMARBEJDE MED FAGPERSONER (PSYKIATER,<br />

SYSTEM, KAB)<br />

• TRÆNE SIG I AT MÆRKE EFTER OM<br />

FAGPERSONEN HAR RET ELLER BRUGEREN<br />

SELV HAR RET – OG HERUDFRA SÆTTE DE<br />

RETTE GRÆNSER


DEN KONSTRUKTIVE BRUGEREN II<br />

• DYRK PASSENDE MOTION<br />

• FIND DEN RETTE KOST/DE RETTE KOSTTILSKUD<br />

• DYRK YOGA OG LIGN<br />

• BRUG MINDFULLNES, MEDITATION PÅ EN MÅDE<br />

DER STYRKER BRUGEREN<br />

• LEV I NUET<br />

• BRUG NADA OG ANDRE FORMER FOR KAB PÅ EN<br />

MÅDE SOM STYRKER BRUGEREN<br />

• BLIV STÆRK NOK TIL AT GRIBE OM ONDETS ROD<br />

(KOGNITIV/PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI,DAT)


DEN KONSTRUKTIVE BRUGER III<br />

• D-VITAMIN VINTER, SOLBADNING SOMMER<br />

• OMEGA 3 FEDTSYRER (KRILL)<br />

• SØG RÅDGIVNING HOS KOSTTERAPEUT OG IKKE<br />

HOS DIÆTIST<br />

• HEADSET TIL MOBIL – PAS PÅ MOBILSENDE-<br />

MASTER<br />

• VÆR EN SJÆL MED EN KROP PÅ<br />

• FOKUSER PÅ RESSOURCER-IKKE BEGRÆNSNINGER


• KOST<br />

• KOSTTILSKUD<br />

• NADA<br />

• RECOVERY<br />

• MINDFULLNESS<br />

• MEDITATION<br />

EKSEMPLER PÅ KAB


ADHD OG KOST<br />

• 40 BØRN (FLEST DRENGE MELLEM 4-8 ÅR)<br />

• 2/3 AF DISSE HELT UDEN SYMPTOMER EFTER 5<br />

UGER PÅ ELIMINATIONSKOST (DVS KUN VAND,<br />

HVIDT KØD, GRØNTSAGER OG RIS)<br />

• BØRN HELT UDEN SYMPTOMER PÅ ADHD FIK<br />

SYMPTOMER TILBAGE NÅR DE IGEN KOM PÅ<br />

SÆDVANLIG KOST<br />

• LANCET, 5.feb. 2011(Effects of a restricted diet on the<br />

behaviour of children with ADHD, a randomised controlled trial)


KOSTTILSKUD OG PSYKIATRI<br />

• D-VITAMIN OG DEPRESSION<br />

• OMEGA 3 FEDTSYRER OG DEPRESSION<br />

• NIACIN OG SKIZOFRENI<br />

• KILDE: WWW.MERCOLA.COM


NADA<br />

• NADA (NATIONAL ACUPUNCTURE<br />

DETOXIFICATION ASSOCIATION)<br />

• ØREAKUPUNKTUR MOD ALKOHOL OG<br />

STOFAFHÆNGIGHED<br />

• DIVERSE PSYKIATRISKE SYMPTOMER BL.A.<br />

SØVNLØSHED, ANGST OG STRESS


RECOVERY<br />

• Selvom recovery er en personlig proces, der<br />

kun kan ske i den sindslidende selv, udfoldes<br />

processen med at komme sig i et socialt rum.<br />

Andre mennesker spiller derfor en rolle. Ingen<br />

mennesker kommer sig alene, og recovery kan<br />

derfor kun opnås ved ekstern støtte fra sociale<br />

relationer eller professionel hjælp.<br />

• (Citat fra www.servicestyrelsen.dk)


MINDFULLNESS<br />

•ET SÆRLIGT MEDITATIVT<br />

NÆRVÆR


MEDITATION<br />

• EN UDVIDET FORM FOR<br />

MINDFULLNESS SOM VIA<br />

NÆRVÆR GIVER INDRE FRED,<br />

INDSIGTER I SIG SELV OG SOM<br />

SAMTIDIG ER SELVHEALENDE.


• ET EKSEMPEL:<br />

BEKRÆFTELSER<br />

• JEG ELSKER MIG SELV, FORDI JEG<br />

ER ET ALDELES VIDUNDERLIGT<br />

MENNESKE<br />

HELE VEJEN IGENNEM


LIVSSTIL<br />

• Life is short, break the rules.<br />

• Forgive quickly, kiss slowly,<br />

love truly,laugh uncontrollably.<br />

• Live with gratitude and peace<br />

in your heart.


Resume af det hele<br />

• NÅR DEN DYBESTE PSYKIATRISKE<br />

MENNESKEFORSTÅELSE<br />

• SUPPLERES MED DET BEDSTE FRA KAB,<br />

• NÅR BRUGEREN SÆTTES I CENTRUM,<br />

• NÅR SAMFUNDET BLIVER MERE RUMMELIGT,<br />

• DA VIL PSYKIATRIEN BLOMSTRE PÅ EN HELT NY<br />

MÅDE


LÆGE KURT LINDEKILDE<br />

• LÆS OM MIN ALTERNATIVE PRAKSIS PÅ<br />

•WWW.LINDEKILDE.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!