Trafik og bil - Business Danmark

businessdanmark.dk

Trafik og bil - Business Danmark

Figur 6. Oplever du, at andre bilister ikke holder til højre på motorvejen?

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Oplever du, at andre bilister ikke holder til

højre på motorvejen?

48,8%

33,3%

14,7%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

Respondenterne er blevet bedt om at vurdere situationen med bilister, der ikke holder til

højre på motorvejen.

Tabel 9. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke holder til højre på motorvejen?

Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke

Procent

holder til højre på motorvejen?

1: Meget irriterende 57,4 %

2 25,2 %

3 13,4 %

4 3,7 %

5: Slet ikke irriterende 0,3 %

Der er en klar sammenhæng mellem spørgsmålene om, hvor ofte man oplever

medtrafikanter, der ikke holder til højre på motorvejen, og hvor irriterende man finder

det. Jo oftere man oplever problemet, jo mere irriterende vurderer man problemet til at

være.

Sælgerne vurderer selv, at de er gode til at holde til højre på motorvejen som diagrammet

på næste side viser.

Næsten 9 af 10 respondenter oplyser, at de kun sjældent (månedligt) eller aldrig undlader

at holde til højre ved motorvejskørsel.

3,2%

0,0%

Sjældent Aldrig

Side 9 af 18

More magazines by this user
Similar magazines