Trafik og bil - Business Danmark

businessdanmark.dk

Trafik og bil - Business Danmark

Figur 15. Betjener du din egen GPS, mens du fører bilen?

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

3,3%

12,7%

Omkring 15 % tilkendegiver, at de på daglig basis betjener GPS anlæg, mens kører bil.

Der er markant flere mandlige respondenter, der tilkendegiver at de betjener deres GPS

navigation under kørslen, end der er kvinder. Der er ligeledes forskelle, når vi kigger på

alderen. Respondenter under 50 år betjener i højere grad deres GPS, mens de fører bilen,

end respondenter over 50 år. En forklaring kan være, at ældre bilister måske i højere grad

slet ikke har en GPS, hvorfor de har svaret ”Aldrig” på spørgsmålet. En anden forklaring

kan være, at ældre bilister i højere grad føler sig usikre i trafikken og derfor vælger at

holde 100 % fokus på trafikken.

Et af de emner, der også tit er oppe at vende i medierne, er distraktion ved at SMS’e i

trafikken. Vi har spurgt respondenterne, om de oplever bilister der SMS’er, mens de kører.

Figur 16. Oplever du bilister, der SMS’er under kørslen?

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Betjener du din egen GPS, mens du fører bilen?

24,9%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

20,5%

39,7%

26,7%

38,4%

20,6%

Sjældent Aldrig

Oplever du bilister, der SMS'er under kørslen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

11,1%

60 % tilkendegiver, at det sker ”meget ofte” eller ”ofte” (flere gange dagligt eller dagligt).

Kun 2 % siger, at de aldrig har oplevet medtrafikanter, der SMS’er under kørslen.

2,0%

Sjældent Aldrig

Side 15 af 18

More magazines by this user
Similar magazines