Trafik og bil - Business Danmark

businessdanmark.dk

Trafik og bil - Business Danmark

Medlemmernes kørselsmønstre og biler

I nedenstående tabel fremgår medlemmernes årlige erhvervs- og privatkilometer i de

seneste tre år.

Tabel 2. Antal årlige kørte kilometer (gennemsnit)

2011 2010 2009

Antal kørte erhvervskilometer 32.900 31.800 31.700

Antal kørte privatkilometer 14.400 14.400 14.000

Antal kørte kilometer i alt 47.300 46.200 45.700

Forskellen i antallet af kørte kilometer ligger indenfor den statistiske usikkerhed, og vi kan

derfor ikke umiddelbart konkludere, at der er sket en stigning. Når vi sammenligner

resultaterne med vores konjunkturundersøgelse, som de seneste år har indikeret en

stigende vækst, giver det god mening, at vi ser en stigning i kørte erhvervskilometer.

Væksten i antal kørte erhvervskilometer kan dog også skyldes, at nogle sælgere har fået

større distrikter, fx ved at salgskolleger er blevet afskediget, men det behøver

nødvendigvis ikke at indikere øget efterspørgsel og dermed vækst i virksomhederne.

Der bliver kørt færrest erhvervskilometer i København (24.800 km.) og flest i

Sydøstjylland (37.300 km.)

Vi har også belyst, hvilken bil man bruger til erhvervskørslen.

Tabel 3. Egen bil eller firmabil

2011 2010 2009

Egen bil, som jeg stiller til rådighed 42,6 % 44,2 % 43,5 %

Firmabil med privat råderet 42,0 % 39,1 % 40,5 %

Firmabil uden privat råderet 15,4 % 16,7 % 16,0 %

Sælgere med firmabil kører markant flere erhvervskilometer end sælgere der stiller egen

bil til rådighed for erhvervskørsel. Sælgere i egen bil kører i gennemsnit 26.500 årlige

erhvervskilometer, mens sælgere i firmabil i snit kører over 37.000 erhvervskilometer.

Der kan ikke observeres nogen signifikant forskel på antallet af kørte private kilometer i

forhold til, om man har firmabil eller egen bil.

Vi har endvidere spurgt medlemmerne, om hvilken størrelse bil de kører i. Resultatet

fremgår nedenfor:

Tabel 4. Bilmodel

Privatbil Firmabil

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Lille model 7,5 % 7,6 % 9,0 % 2,4 % 1,9 % 1,7 %

Lille mellemklasse model 24,6 % 26,2 % 27,9 % 17,0 % 24,7 % 26,1 %

Større mellemklasse model 52,8 % 52,4 % 53,5 % 67,4 % 60,4 % 67,3 %

Stor model 15,1 % 13,9 % 9,6 % 13,2 % 13,1 % 4,9 %

Langt de fleste sælgere foretrækker at køre i diesel biler som nedenstående diagram viser.

Side 3 af 18

More magazines by this user
Similar magazines