Trafik og bil - Business Danmark

businessdanmark.dk

Trafik og bil - Business Danmark

tilstrækkelig afstand?”. Respondenter der tilkendegiver, at de sjældent/aldrig kører med

for kort afstand til forankørende, er ligeledes mere irriteret over andre bilister, der ikke

holder tilstrækkelig afstand.

Motorvejskørsel

Dette afsnit dækker overholdelse af flettereglen ved motorvejskørsel, og pligt til at holde

til højre ved motorvejskørsel. Nedenstående diagram viser, om sælgerne mener, at andre

bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder (fx sammenfletning ved

motorvejstilkørsler).

Figur 4. Oplever du, at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder?

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Oplever du, at andre bilister ikke viser

tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder?

14,9%

33,2%

35,0%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

15,9%

Omkring halvdelen af respondenterne oplever meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte

(dagligt), at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn ved sammenfletninger.

Der er markant flere øst for Storebælt der oplever problemer med bilister, der ikke viser

tilstrækkelig hensyn ved sammenfletning. Det skyldes sandsynligvis, at trafikken er

tættere her, især omkring hovedstadsområdet.

Vi har spurgt respondenterne, hvordan de vurderer situationen omkring medtrafikanter,

der ikke viser tilstrækkelig hensyn i forbindelse med sammenfletning.

Tabel 8. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke viser tilstrækkelig hensyn, når

flettereglen gælder?

Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke viser Procent

tilstrækkelig hensyn, når flettereglen gælder?

1: Meget irriterende 30,8 %

2 35,8 %

3 24,2 %

4 7,9 %

5: Slet ikke irriterende 1,3 %

1,0%

Sjældent Aldrig

Side 7 af 18

More magazines by this user
Similar magazines