Portfolio

gullberg.dk

Portfolio

Portofolie

Mads GullberG inGeMansen


Mit navn er Mads Ingemansen, og er arkitektstuderende

på 4. år. Seneste semester

har jeg haft orlov.

Jeg har et stort ønske om at komme i praktik

hos jer i efteråret 2011.

Jeg vil gerne prøve at arbejde i et spændende

miljø, som vil være med til at

påvirke min uddannelse og give mig en

masse udfordringer og erfaringer.

Jeg har valgt at tage min kandidatuddannelse

på Institut for Arkitektur /approaching

sustainable architecture, som giver

anledning til at udforske, hvordan man på

en miljømæssig forsvarlig måde bygger, og

hvordan man inddrager de miljømæssige

aspekter i simpel og flot arkitektur.

Jeg er opvokset i en praktisk anlagt familie,

og jeg har fået lov til at prøve at arbejde

med hånden. Jeg har arbejdet som

anlægsgartner, gået på htx og været med

til at renovere bygninger. Jeg har i kortere

perionder også været ansat som tømrer og

maler. I mit studie er jeg mere praktiker

end kunstner og det er derfor ofte min

typiske tilgang til et projekt.

Af IT har jeg kompetencer indenfor adobepakken,

sketch-up og autoCAD. Derudover

har jeg arbejdet lidt med Ecotect Analysis,

Rhino og Mapinfo.

2 - m g i - p o r t f o l i o

Jeg er 25 år gammel og kommer fra Bramming

i Sydvestjylland.

Jeg har boet i Århus i 4 år efter at have

været et ½ år på højskole og 2 måneder i

Mongoliet.

Ved siden af mit studie har jeg en del frivilligt

arbejde i forskellige organisationer,

eksempelvis i bestyrelsesarbejde i elevforeningen

til en højskole, som kasserer

og grafiker på elevbladet. Derudover er

jeg med i et kursusudvalg, som arrangerer

kurser for ledere i KFUM og KFUK i Danmark.

I den forbindelse har jeg i påsken

været afsted til Berlin og undervise 20

16-19 årige unge i lederskab.

Udover det interesserer jeg mig for sport

og musik.

CV:

Folkeskolen

2001-2003 Efterskole

/Lunderskov Efterskole

2003-2006 HTX

/EUC Vest

2006-2006 Anlægsgartner medhjælper

/GB anlæg, Ribe

2006-2006 medhjælper i ungdomsklub

/ungdomsklubben Bramming

2007-2007 Højskole

/Haslev Udvidede Højskole

2007-2012 Arkitektskole

/Arkitektskolen Aarhus

1. år /intro

2. år /arkitektonisk design og planlægning

3. år /design og arkitektonisk design (bachelor)

4. år /approaching sustainable architecture

2010-2011 administrativ medarbejder

/KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

kontakt

Mads Gullberg Ingemansen

Langelandsgade 58, 4.tv

8000 Århus C

60 21 44 09

mads@gullberg.dk

www.gullberg.dk


7. semester

Arkitektonisk design

Det seneste, jeg arbejdede med, var

en udvi¬delse af Arkitektskolen Århus.

Denne udvidelse skulle placeres på

parkeringspladsen bag Auditoriet på Nørreport.

Bygningen vil komme til at ligge

i en kontekst med lave boliger, højere

lejlighed¬skomplekser og den eksisterende

skole. Samtidig skulle bygningen placeres

oven på en eksisterende parkeringskælder,

som skulle bevares. Udgangspunktet for

bygningen blev en række eksisterende linjen

fra kon¬teksten og gridtet fra søjlerne

i kælderen. Et andet vigtigt element, der

blev arbejdet med, var et atrium, for at

forbedre lysforholdet i den store masse.

p o r t f o l i o - m g i - 3


4 - m g i - p o r t f o l i o


p o r t f o l i o - m g i - 5


2. sal

1. sal

6 - m g i - p o r t f o l i o

stue

Kælder


2. sal

p o r t f o l i o - m g i - 7


8 - m g i - p o r t f o l i o

3.00 3.58 4.20 4.63 4.73 4.06

3.36 4.1 9 4.76 5.68 5.44 4.81

3.88 4.75 6.23 7.34 7.51 6.39

3.62 5.45 8.24 1 0.83 1 1 .1 1 8.64

2.76 4.93 1 0.1 6 1 8.50 1 6.01 9.08

1 .25 1 .70 2.42 40.48 3.46 1 .59


Lyskursus

Et ugekursus, hvor vi arbejdede med dagslys igennem digitale modeller og modeller i 1:20 og 1:1.

Det gav et godt billede af, hvordan lyset er i modeller sammenlignet med virkeligheden. Sideløbende

lavede vi dagslysfaktormålinger både i den digitale model og i 1:1 modellen. Det

visualiserede meget godt forholdet mellem model og virkelighed og gav nogle gode forudsætninger

for at fornemme, om rummene er godt eller dårligt belyst i flere forskellige

situationer. Til at beregne dagslysfaktoren brugte vi Ecotect fra Autodesk.

p o r t f o l i o - m g i - 9


6. semester

Arkitektonisk design

lejlighedskompleks

- ny CArlsberg

Boligerne er beliggende i udkanten af

det nye byområde Ny Carlsberg. Forsiden

af huset ligger helt ud til gaden, mens

bagsiden vender mod park. Huset ligger

fredeligt.

Tanken med bydelen er at gøre den urban

med tæt lav bebyggelse.

Lejlighederne består af en gang i midten

som giver adgang til værelser, som er

placeret på begge sider. Mod haven er

stue og køkken placeret, mens de private

rum ligger mod gadesiden. Opgangen til

lejlighederne er mellem blokkene og fører

videre op til en fælles tagterrasse.

10 - m g i - p o r t f o l i o

fACAde bAg

snit på tværs

snit på lAngs

lejlighed 2-3


p o r t f o l i o - m g i - 11


12 - m g i - p o r t f o l i o


p o r t f o l i o - m g i - 13


Kontekstmodel over lejlighedkompleks

14 - m g i - p o r t f o l i o


Model af lejlighederne. Kan skilles ad for at give

overblik over lejlighederne opbygning.

p o r t f o l i o - m g i - 15


5. semester

IndustrIel desIgn

Opgaven handlede om redskaber til børn i

alderen 8-12år. Bordet er et funktionsbord,

som almindelig vis er pakket ned i gulvet

og lejlighedsvis kan tages op og bruges.

Bordet er rettet med brug i SFO, som var

vores kontekst. Det er med til at give nogle

teknIske tegnInger

16 - m g i - p o r t f o l i o

fleksible rum, som de har brug for, da

SFOen ofte deler lokaler med skolen. Ideen

på sigt var at elementet kunne videreudvikles

til andre redskaber, som ville kunne

bruges til leg.


p o r t f o l i o - m g i - 17


QUICK and dIRTY

modelKURsUs

18 - m g i - p o r t f o l i o


Markerkursus

p o r t f o l i o - m g i - 19


4. semester

Planlægning

Semesteret var en planlægningsopgave

over Randers havn, som skulle omlægges

til et nyt byområde.

Min primære ide gik ud på at skabe byen

omkring pieren og med 3 små satellitbyer

på pieren i midten af havnen. Resten af

pieren skulle fungere som park til den

eksisterende by og gennemføre det grønne

DIN BAGER

20 - m g i - p o r t f o l i o

bælte, i form af Gudenåen, som deler byen

i to.

Semesteret blev også brugt til at udfordre

det grafiske udtryk og bruge alternative

farver og udtryksmetoder.

KULTURcafeen

By-pa r k | pa r k-By

Forskellige p a r k e r

av e n u e

KULTURKIOSKEN


p o r t f o l i o - m g i - 21


22 - m g i - p o r t f o l i o

HAVNEBAD

GE

SKOVEN

SØPARKEN


ÆBLEHAVEN

HOCKEY

HANDBALL

DANSK MUSEUM FOR KULTUR

PLAY

PARKERING

SKATE

BASKETBALL

PETANQUE

p o r t f o l i o - m g i - 23


24 - m g i - p o r t f o l i o

3. semester

Arkitektonisk design

Huset er beliggende på en bakke i Rønde,

mit i et nyligt anlagt parcelhuskvarter. Det

ligger på en hjørnegrund og husets aflange

form fungerer som en mur mod den fælles

ankomstsvej, som ligger på den nordlige

side. Der er udsigt mod syd og sydøst hvor

også have og indkørsel er placeret. Terrassen

er placeret en etage over ankomsten,

så bilerne ikke skæmmer udsigten.


p o r t f o l i o - m g i - 25


26 - m g i - p o r t f o l i o


p o r t f o l i o - m g i - 27


Efterklangstid

uge kursus i akustik

Et tilvalgskursus der via forelæsninger

og besøg på forskellige sites med forskellige

akustiske udformninger, gav os nogle

værktøjer og forudsætninger for at tage

højde for den akustiske situation i byggeriet.

Udregningerne er teoretiske udregninger

ud fra de materialer, som findes i lokalet,

og deres egenskaber.

Ny akustik i kantinen

1. Zoneinddeling

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

28 - m g i - p o r t f o l i o

0,0

3. Lysbninger i oftet

2. Skrmvgge

4. Genetableret dmpningi loftet

FS(10)

FS(200)

ES(10)

ES(200)


p o r t f o l i o - m g i - 29


kontakt

Mads Gullberg Ingemansen

Langelandsgade 58, 4.tv

8000 Århus C

60 21 44 09

mads@gullberg.dk

www.gullberg.dk

Similar magazines