BLADDØD ? - Baunebakken

baunebakken.dk

BLADDØD ? - Baunebakken

BLADDØD

?

BAUNE

BAKKE

BLADET

Nr. 39 • Oktober 2001

SKAL DETTE NUMMER

VÆRE DET SIDSTE

BAUNEBAKKEBLAD?


2

Formand

Bengt Lynggaard Madsen

Bredkær 25

36 75 84 11

Sekretær

Peter Knub

Grundkær 41

36 48 13 60

Best. medlem

Bente Risom

Engkær 19

Tlf. 36 47 84 60

BESTYRELSEN

Næstformand

Bente Staalø

Grundkær 44

36 75 08 54

Best. medlem

Pia Nielsen

Engkær 8

Tlf. 36 48 23 22

Best. suppleant

Johnny Steenberg

Grundkær 10

36 75 42 36

Kasserer

Jørgen Møller

Grundkær 18

36 75 00 08

Best. medlem

John Brun Jensen

Grundkær 12

Tlf. 36 47 18 12

Best. suppleant

Inge Lise Wulff

Bredkær 37

36 47 29 29


Det trykte medie har i de senere år gennemlevet

en meget vanskelig tid. Fjernsynets

hob af kanaler og programmer,

radioen, Internettet og den digitale verden

har skabt stor konkurrence for det

trykte medie. Ydermere bombarderes vi

af reklamer og gratisaviser. Resultatet af

denne informationsstrøm har medført

lukning af dagbladet Aktuelt i foråret og

senest en stor fyringsrunde på Berlingske

Tidende.

Når læserne svigter falder indtjeningen

naturligvis for sådanne aviser og

man må skære ned eller helt lukke.

Nu er Baunebakkebladet jo et helt

anderledes og meget mindre medie,

men man kan dog godt drage nogle paraleller

alligevel.

For Baunebakkebladets vedkommende

er det ikke pengepungen, der er

ramt, idet bladet løber rundt med de

annonceindtægter det har.

Det er heller ikke fordi redaktionen

ikke har lyst til at fortsætte med at lave

dette informationsblad for vor grundejerforening.

For vi synes egentlig, at

det er et sjovt og vedkommende arbejde

og fortsætter gerne.

Men, hvis I kære læsere, naboer,

grundejerforeningsmedlemmer aldrig

læser det, hvis det ryger i papircontaineren

uden at blive i det mindste gennemset,

så er det vi spørger os selv: Er det

det værd? Skal vi fortsætte med at lave

dette blad?

Derfor spørger vi nu jer - alle der

bor i denne grundejerforening: Skal

BLADDØD

?

Baunebakkebladet bestå eller skal vi lade

skibet sejle på grund?

På næste side i dette (måske sidste)

blad vil du finde et spørgeskema, som vi

beder dig om at udfylde og lægge i en af

redaktionens postkasser.

Grundejerforeningen har også en

hjemmeside www.baunebakken.dk som

på sin vis har givet dette blad konkurrence.

Det er et hurtigere medie uden

lang og besværlig produktionstid og

kan opdateres jævnligt.

Ulemperne, hvis man udelukkende

havde denne hjemmeside og ikke Baunebakkebladet,

er for det første, at ikke

alle har internetadgang og dermed mulighed

for at få vigtige informationer, og

at dem der har, måske ikke af sig selv

husker at gå ind og kigge i en travl hverdag.

Derudover bliver Internettet ofte

brugt, når man søger en helt bestemt

information, hvorfor man ikke nødvendigvis

læser alle informationerne på

hjemmesiden. Endelig kan man ikke gå

tilbage i tid og læse gamle informationer,

som man kan finde et gammelt

blad og læse i.

Vi i redaktionen af Baunebakkebladet

kan naturligvis ikke vide om bladet

rent faktisk bliver læst. Det eneste vi

kan konstatere er, at vi ikke modtager

ret mange indlæg til bladet.

Derfor håber vi, at I vil bruge 5 minutter

af jeres efterårsferie eller anden

fritid på helt ærligt at besvare læserundersøgelsen

på næste side.

redaktionen

3


4

LÆSERUNDERSØGELSE

Kære læser

Det nuværende bladudvalg har gennem

adskillige år lavet Baunebakkebladet

hvert kvartal.

Vi har lavet det fordi vi tror, at beboerne

i Baunebakken er interesseret i

at have et organ, hvor man kan kommunikere

med hinanden og sprede information

om stort og småt af fælles

interesse i vores grundejerforening.

De fleste indlæg i bladet

er produceret af bladudvalgets

medlemmer eller

grundejerforeningens

bestyrelse, mens der -

trods gentagne opfordringer

- yderst sjældent

er kommet indlæg

fra beboere i Baunebakken.

Vi er derfor blevet usikre på, om der

er nogen, som har glæde af at læse Baunebakkebladet.

For at finde ud af om Baunebakkebladet

også skal udkomme fremover har

vi besluttet at foranstalte en lille læserundersøgelse.

Vi vil derfor bede dig

kære læser om at besvare nedenstående

spørgsmål og aflevere besvarelserne til

et af bladudvalgets medlemmer (du finder

postkasserne bagerst i bladet) senest

den 15. oktober 2001

Baunebakkebladets fremtid afhænger

af din besvarelse.

Venlig hilsen

Bladudvalget


Hvor tit læser du Baunebakkebladet? Hver gang ■ Somme tider ■ Aldrig ■

Skal vi fortsat have Baunebakkebladet? Ja ■ Nej ■

Har du internetadgang hjemme? Ja ■ Nej ■

Har du internetadgang på arbejde? Ja ■ Nej ■

Har du set vores hjemmeside www.baunebakken.dk? Ja ■ Nej ■

Vil du benytte hjemmesiden til at holde dig ajour med,

hvad der foregår i Baunebakken? Ja ■ Nej ■

Kan hjemmesiden erstatte det trykte blad? Ja ■ Nej ■ Delvis ■

Vil du være interesseret i at bidrage med indlæg på hjemmesiden? Ja ■ Nej ■6

SALON KATE

Langt, kort, strit eller krøller

- håret det klarer Kate Møller

Alt inden for moderne

hårpleje, for damer, herrer

og børn.

Der er åbent tirsdag til

fredag fra kl. 9 til efter

behov.

Til dig der måtte være

dårligt gående, eller på

anden måde ikke er i stand

til at komme til mig

- kommer jeg gerne til dig.

Jeg kører ud hver mandag

fra kl. 9.

Ring venligst

for tidsbestilling.

Venlig hilsen

Salon Kate

v/Kate Møller

Plejehjemmet Søvangsgården

Søvangsvej 19-23

2650 Hvidovre

Telefon: 36 34 08 34

Privat: 36 75 00 08

Grundkær 18

SALONPRISER

Dameklip Kr. 135

Herreklip, pensionist Kr. 95

Herreklip Kr. 120

Børneklip Kr. 90

Vandondulation Kr. 120

Klip samt vand/føn

Permanent

Kr. 200

incl. vand/føn Kr. 410

Permanent (solo) Kr. 320

Lyse striber (solo) Kr. 230

Farvning (solo)

Farvning,

Kr. 165

bryn og vipper Kr. 85

Tillæg for langt hår Kr. 110

Kørselstillæg Kr. 30

(dog ikke i Baunebakken)

Alle priser er incl. moms.


NYT FRA BESTYRELSEN

Kære beboere

På generalforsamlingen i år 2000 blev

det vedtaget at indføre et gebyr på kr.

15,- til dem der betaler med girokort og

ikke tilmelder sig PBS.

Der er nu gået over et år uden at vi

har gjort alvor af dette.

Antallet af giroindbetalinger er stort

set uforandret (i snit mellem 40 til 50

per gang) så derfor vil der fra næste

indbetalingstermin som er den 5 oktober

2001 blive vedlagt et ekstra girokort

pålydende et beløb på kr. 15,- til dækning

af merudgifter. Dette gælder selvfølgelig

kun dem der fortsætter med at

betale via girokort.

Dette er ikke for at genere jer men

for at gøre det meget lettere for alle parter.

Vi vil gøre opmærksom på, at der

gælder de samme regler for dette gebyr

som for kontingentindbetaling d.v.s.

hvis der ikke indbetales til tiden bliver

der tilsendt en rykker med et gebyr på

kr. 200,- Og bliver der stadig ikke betalt,

sendes man videre til inkasso via advokaten,

hvor der så yderligere vil blive tillagt

et gebyr på kr. 300,- + advokatens

omkostninger, som man selv kommer

til at hæfte for.

Vi skal beklage meget at gebyret ikke

kan lægges på det eksisterende girokort,

men det kan multidata ikke administrere.

NB: Betaling kan ikke ske ved direkte

henvendelse til kassereren

Med venlig hilsen

bestyrelsen

7


8

NYT FRA BESTYRELSEN

Indbrud

Der har været forlydender om en bølge

af biltyverier på det seneste. Jeg vil kraftig

opfordre folk, som har været udsat

for dette, at melde det til politiet, stort

som småt. Det er den eneste måde at

politiet / vi kan få et overblik over omfanget,

og det kunne måske medføre en

øget overvågning af området fra politiets

side. Jeg behøver vel ikke at sige, at

det er at friste svage sjæle at have effekter

af værdi liggende synlig i sin bil,

men nu valgte jeg at gøre det alligevel.

En anden ting i forbindelse med

indbrud i vore huse. Hvis vi altid lukker

bommene efter os, så giver vi ikke

ubudne gæster mulighed for at køre

helt op til husene. Tænk på det.

Husets stern

Det er åbenbart ikke alle, der er bekendt

med, hvilken farve stern skal have på

vores huse. De skal være sorte. Sternens

farve er beskrevet i projekteringsvejledningen,

som er et supplement til reguleringsplanen.

Forøvrigt står det også beskrevet

i vores Baunebakkebog.

Jeg skriver dette for at ikke nye

tilfælde skal dukke op af uvidenhed og

samtidig med en tro på, at de som ikke

er sorte nu, bliver malet sorte næste

gang.

Jeg synes ikke, at det kræver megen

fantasi at forestille sig, at uden regler for

området, ville der være stor risiko for, at

det ville komme til at ligne et klondyke

kvarter. Og det er der sikkert ikke mange

der er interesserede i.

Affald på runde-P

Hvor det dog sejler. Her er bleer, køkkenaffald,

plasticsække og haveaffald.

Der er indbragt klager til bestyrelsen

både fra beboere og vores entreprenør,

og det kan jeg godt forstå. Det kan eksv.

tiltrække rotter, når der er køkkenaffald

i plasticsække.

Ruben, vores entreprenør, har fortalt

at det er sket flere gange, at chaufføren

som skal hente haveaffaldet er kørt igen,

uden at tage noget med sig p.g.a. at

haveaffaldet er blandet med plasticsække

og deslige.

Jeg vil derfor indskærpe :

Aflæsning af haveaffald på runde-P

er kun forbeholdt vores entreprenør, og

ingen anden eller noget andet.

Vi har alle en særdeles fin ordning,

hvor vi får afhentet haveaffald hver 14.

dag og storskrald hver uge lige uden for

døren.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Bente Staalø


Drengecykel sælges

Velholdt drengecykel af mærket Atlanta

24" sælges for 300 kr.

Henvendelse:

Jens Mølbach

Engkær 4

Tlf. 3648 0204

e-mail: jm@ac.dk

FRA NABO TIL NABO

Gaver

Står du lige og mangler en lille gave, har

vi flere hjemmelavede ting at vælge

imellem, eksempelvis:

Badehåndklæder

Dækservietter

Grydelapper

Kosmetikpunge

og mange andre “bløde” pakker.

Ring og aftal et tidspunkt, hvor du kan

komme og se udvalget.

Lone, Engkær 27, Tlf. 36 47 01 94

Lisbeth, Engkær 41, Tlf. 36 47 48 85

Se i øvrigt www.baunebakken.dk

9


10

NYHEDSBREV

FRA TDC KABEL TV

Nu kan vi bruge ressourcerne

rigtigt

Brugerafstemningerne er afskaffet, og

TDC Kabel TV er i gang med nye forhandlinger

med programleverandørerne.

Indrømmet!

Der lød et lettelsens suk her i huset, da

Folketingets medlemmer stemte brugerafstemningerne

ud, lige inden de iklædte

sig ferietøjet.

De samme politikere pålagde os at

afholde brugerafstemninger i både 1997

og 1999. Og begge gange har det faktisk

givet os praktiske problemer.

Men ikke nok med det. For det har

også givet nogle af de antenneforeninger,

som vi samarbejder med, en del

problemer. Dels fordi det var uklart,

hvem der skulle stemme. Og dels fordi

det var uklart, under hvilke forhold

man skulle stemme.

Endelig viste det sig, at vi ikke fik ret

meget mere at vide ved de brugerafstemninger,

end vi altid har vidst gennem

vores konstante dialog med antenneforeningerne

og gennem de markedsundersøgelser,

vi løbende har gennemført.

Et bundet mandat

Til gengæld førte afstemningerne til, at

vi over for program leverandørerne

stod med et bundet mandat og dermed

var nødt til at indgå aftaler om helt bestemte

programmer.

Det valgte flere af programleverandørerne

at sætte priserne efter - med

voldsomme stigninger til følge. Faktisk

så høje, at vi ikke kunne tillade os at

sende hele omkostningsstigningen videre

til vores kunder. Og på trods af det

mistede vi faktisk kunder på den baggrund.

Nu er vi på ny gået i gang med at

forhandle med programleverandørerne.

Og vi er nødt til at fortælle dem, at

hverken vi eller vores kunder er parate

til nye prisstigninger. Denne gang er vi

så i stand til at sige, at hvis programleverandørerne

ikke vil samarbejde på rimelige

betingelser, så må vi undlade at

distribuere programmet fremover. Klart

nok vil det også give enkelte utilfredse

kunder, men mon ikke langt de fleste er

enige med os i, at der altid er en grænse?

Som baggrund for forhandlingerne

med programleverandørerne er én af

vores fornemmeste opgaver nu at sikre,

at vi får en endnu større viden om vores

kunders ønsker til programmerne på

nettet. I dette blad bringer vi en artikel,

hvor vi bl.a. fortæller, hvordan vi vil opnå

dette. Her på stedet vil jeg nøjes med

at understrege, at vi hos TDC Kabel TV

har sammenfaldende interesser med både

brugerne og programleverandørerne:

Vi vil gerne levere de programmer,

som brugerne gerne vil se!

Flere spørger til telefoni

Vi har tidligere brugt en masse ressour-


cer på brugerafstemninger. De ressourcer

kan vi nu anvende langt mere konstruktivt

på vores nye produkter som

bredbåndsinternet (Web-speed) og telefoni.

I år har vi allerede indgået et stort

antal aftaler med private kabel-tv-anlæg

og med individuelle kunder om ombygning

af net og etablering af bredbåndsinternet.

Og mange nye aftaler forventes

indgået i løbet af efteråret.

For et år siden var vores organiserede

kunder først og fremmest interesse-

rede i at tale med os om WebSpeed og

Internet. Men i første halvdel af 2001

oplevede vi kundernes voksende interesse

for vores kommende telefoni-produkt.

I lighed med andre større kabel-tvleverandører

er vi hos TDC Kabel TV

godt i gang med at løse de tekniske og

brugermæssige problemer, der fortsat

eksisterer, når man vil tilbyde brugervenlig

telefoni over kabel-tv-nettet. Vi

er så langt fremme nu, at vi har kunnet

demonstrere de tekniske løsninger.

FOR KUN KR. 20,-

KAN DU FÅ TURBO SOL

Hvidovrevej 106

Åbningstider: Alle dage 7-22

Tilbud til Baunebakkebeboere:

Ved køb af 10 poletter fås sol 10 x 10

min. for kr. 170,- (normalpris kr. 200,-)

Henvendelse efter klokken 18.00 eller i

weekend til:

Klaus Madsen og Birgitte Simonsen

Drivkær 41

®

Sun Station

SOLCENTER

11


12

HISTORISK TILBAGEBLIK

Det historiske tilbageblik

tager denne gang udgangspunkt

i Baunebakkebladet

fra april

1953 - nummer 83 - et

af de sidste blade, der blev

udgivet i den periode. Der

blev udgivet i alt 87 numre frem til

1956. Dengang som nu var spørgsmålet

om vore børn og legepladser et vigtigt

emne, der optog sindene.

Børn og vore legepladser.

Som meddelt i referatet fra fællesbestyrelsesmødet

af grundejerforeningerne

Pedersgård, Baunebakkegård og Baunebakken

vedtoges at tilstille Hvidovre

Kommune et andragende om at få etableret

en bold- og legeplads på kommunens

areal ved M. Bech’s Allé.

Hvis og såfremt dette andragende

bliver til virkelighed, får vi løst et problem,

der har voldt lidt vanskeligheder

for vort vedkommende.

Vi har altid været dårligt stillede

med hensyn til, hvor vi skulle gøre at

vor ungdom. Legepladsen er kun beregnet

for de mindste børn, og festpladsen

har jo ikke som sin egentligste opgave at

være lege- og boldplads for unge mennesker

i 14 - 16 års alderen, der er i besiddelse

af aktivitet og lysten til livsudfoldelse.

I haverne måtte de ikke være,

på vejene kunne de heller ikke være, og

deres ophold på festpladsen har idelig

givet grund til klager over deres mindre

stilfærdige opførsel.

Disse ulemper formener vi at være

blevet fri for, når vi kan henvise til afbenyttelse

af den heromtalte lege- og

boldplads, der ligger i umiddelbar

nærhed af Baunebakkens areal.

Men får vi på tilfredsstillende måde

dette spørgsmål løst, har vi dog spørgsmålet

om de mindre børns opførsel, der

på en måde virker forbavsende hemmingsløs.

Her forekommer det mig, at vi ikke

alene er ude for tankeløs eller letsindig

opførsel, men hvor mærkeligt det end

kan lyde, af opførsel dikteret af

ondskabsfuld hærværk. Vi har således i

løbet af efteråret fået knust den ene af

cementbænkene på festpladsen, noget

det ikke kan ske ved uheld, men er forårsaget

af hærværk.

Hækken om festpladsen er det blevet

en yndet sport at gennembryde og

nedtrampe; det er endda gået så vidt, at

jeg har grebet 10 - 11 års drenge i et oprykke

stenhøjsplanterne på den nye trekant.

Og selv om vi inden for bestyrelsen

har været principielle modstandere af

pigtråd som hegnsmateriale, er vi nu

nødtvungen til at trække dette igennem

hækken for at skåne den for overlast.

Det er hensigten med disse linier at

appellere til vore medlemmer at være

med til at standse og bremse enhver

form for uorden og hærværk, hvor de er

vidne til dette, og så vidt muligt at skaffe

os navne på synderne, så vi kan tale

med forældrene, der så kan give der afkom

den omgang eller irettesættelse, de

fortjener.

Underskrevet formanden

Fridthjof Andersen,

Bredkær 22.

Tlf. NO 3834.


LÆSERKONKURRENCE

Der skal lyde en meget stor tak for alle

de, der har sendt løsningsbidrag til konkurrencen

i sidste nummer. Vi medgiver,

at det ikke var helt let, men til trods

for det, så var der alligevel hele 11 rigtige

løsninger. Der indkom i alt 12

løsninger.

Der er i hvert fald en læser, der tripper

for at få den rigtige løsning, så derfor

skal vi ikke trække pinen længere ud

- her kommer løsningen på sidste nummers

konkurrence:

»Gårdejerens hingste er ikke just

fremragende til at springe, men hans

hopper hopper særdeles godt«.

Vinder af konkurrencen blev:

Hanne Ewald,

Grundkær 26.

For nye læsere og andre nytilkomne så

lægger læserkonkurrencen op til stor

fantasi, logisk ræsonnerende tankeudvikling

også kaldet diskurs samt ikke

mindst rimelige fundamentale danskkundkaber.

Konkurrencen går i sin enkelhed ud

på at færdiggøre sætninger ved hjælp af

to ens ord, der staves ens, men ikke har

samme betydning.

Her er et eksempel, hvor du skal

indsætte to ord, der her i eksemplet er

indrammet i parenteser og understreget:

»Kom Petersen med fly? Nej han

(tog) (tog)«.

Blandt de rigtige løsninger, der afleveres

inden søndag den 25. november

2001, vil der blive trukket lod om en

god flaske vin efter eget valg (rød-,

hvid- eller rosévin). En æske chokolade

vil også være en mulighed, hvis det

skulle være en af de yngre medlemmer

af foreningen.

Løsningen afleveres på et stykke papir

med navn og adresse eller ved at afleverer

talonen med løsningen til et af

bladudvalgets postkasser. Du kan selvfølgelig

også afgive løsningen via Internettet

på vor - foreningens - hjemmeside

www.baunebakken.dk. Her kan du

også som noget af det første se, hvem

der har vundet konkurrencen.

Opgaven denne gang lyder som følger:

»Når mand løber, slår man ofte foden,

går man på ______ _______ det

sjældnere.

Navn:

Adresse:

Hvis Jeg vinder ønsker jeg:

■ Rødvin ■ Hvidvin ■ Rosévin

■ Chokolade

Vinderen offentliggøres i næste

nummer - december udgaven - af Baunebakkebladet,

der som nævnt andet

sted kan være det uigenkaldelig sidste

nummer.

13


14

IDÈ & BROKKASSE

Stedet hvor du kan aflevere positive og konstruktive forslag såvel som at få

afløb for dine frustrationer, store som små irritationsmomenter du oplever i

hverdagen her i kvarteret. Fat en pen og skriv på linjerne forneden eller på

en lap papir din mening og smid den i en af bladudvalgets postkasser. Du

kan også over internettet skrive til: www.baunebakken.dk

Du må gerne skrive anonymt, men vi kan ikke garantere svar og vi sætter ikke

personlige angreb i bladet.

Færdselsloven

En beboer, der ønsker at være anonym,

har forespurgt og stillet redaktionen et

konkret spørgsmål med hensyn til fortolkningen

af færdselslovens bestemmelser

ved møde på vej.

Vor beboer har ved flere lejligheder

med livet som indsats, hovedrysten og

anden form for nedladende gestikulering

oplevet bilister, der i ren kamikazestil

forcerede de to strækninger i vort

område på Rebæk Allé, hvor det er tilladt

at parkere på vejen. Nogle bilister

har endog benyttet såvel cykelstien som

fortovet bare for at komme hurtigere

frem og undlade at holde tilbage for

modkørende.

Beboeren mener, at den bilist, der

har parkerede biler i sin kørebanehalvdel

skal holde tilbage for modkørende.

Redaktionen vil her præcisere, at

den endelige afgørelse om fortolkningen

af færdselslovens bestemmelser altid

vil ligge hos domstolene.

Det skal dog ikke afholde redaktionen

fra at have en mening og en fortolkning

af færdselslovens § 20, stk. 1,

der har følgende ordlyd:

»Kørende, som møder hinanden, skal

holde til højre. De skal holde tilstrækkelig

afstand til siden mellem køretøjerne og

samtidig udvise særlige agtpågivenhed

over for trafikanter, der færdes i kørebanens

højre side. Er vejen delvis spærret,

skal det køretøj, i hvis side af kørebanen

spærringen er, om nødvendigt standse og

lade det mødende køretøj passere«.

Det er redaktionens opfattelse, at er

ens kørebanehalvdel delvis spærret,

f.eks. på grund af en parkeret bil eller

opgravning etc., og man samtidig møder

et andet køretøj, skal man om nødvendigt

standse og afvente det andet

køretøjs forbikørsel, såfremt der ikke er

plads til begge køretøjer.

Det at nogen bilister benytter cykelstien

til kørsel, behøver vel ingen kommentarer,

ud over at det naturligvis er

forbudt. Cykelstien er alene til kørsel

med cykel og uindregistreret knallert.

Det er faktisk forbudt at standse og parkere

en bil på cykelsti.

Vi håber, at vi med dette svar og

præcisering af færdselslovens bestemmelser

har været med til at kaste lys

over en problemstilling, der åbenbart er

blevet højaktuel efter tilladelsen til parkering

er foretaget de nævnte steder på

Rebæk Allé - der er en skolevej - HUSK

DET.


DE UDVALGTE

Miljøudvalg

Peter Jørgensen Grundkær 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 16 14

Johnny Stenberg Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 42 36

Frank Andersson Drivkær 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 29

Tina Astrup Grundkær 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 47 44 96

Helle Fritze Drivkær 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 14 00

Brian Kærgaard Engkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 85 73

Jesper Grønfeldt Grundkær 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 01 30

Morten Noer Grundkær 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 96 33

Annet Kande Stråkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 05 52

Bladudvalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 (e-post: jmol@mail.tele.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Jens Mølbach, Engkær 4 (e-post: jens.moelbach@ac.dk) . . . . . . . . . . . . . 36 48 02 04

Gert Krogstad-Nielsen, Engkær 25 (e-post:skogstroll@get2net.dk) . . . . . 36 75 39 50

Erik Christiansen, Drivkær 28 (e-post: ech@bordingmail.dk) . . . . . . . . . 36 48 42 66

Frank Andersson, Drivkær 2 (e-post: frankie@mail.dk) . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 29

Antenne

David Jensen, Stendam 14 (e-post: david-jensen@get2net.dk) . . . . . . . . . 36 48 04 18

Bent Lynggaard Madsen, Bredkær 25(e-post: lyma@mail.dk) . . . . . . . . . 36 75 84 11

P-pladsskilte

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bomnøglesalg

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 00 08

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 08 54

Entreprenør

Ruben E. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 33 15

Ruben (mobil tlf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 00 84

15


– ordentlig handel

...sammen med Nykredit

Nybolig Helge Kamp

Hvidovrevej 104 A Rødovre Centrum 165

2650 Hvidovre 2610 Rødovre

Tlf. 36 75 30 70 Tlf. 36 70 80 00

More magazines by this user
Similar magazines