Ducatiklubben nr 79.qxp - Ducati Klub Danmark

ducati.dk

Ducatiklubben nr 79.qxp - Ducati Klub Danmark

Ducati TTI

SIDE 6

EKSPRESSEN

Min gule veninde

SIDE 10

MEDLEMSBLAD NR. 79 MARTS 2008

Ventilinspektion

SIDE 12

MC kørekursus

SIDE 14

Ignitech

SIDE 26


Redaktionen siger ......................................... 2

Kassemesterens klumme......................... 4

Regionerne................................................... 4

Elefanten - Del 2 .......................................... 5

Ducati TTI ................................................... 6

TTI tilblivelse ........................................ 8

Min gule veninde ............................... 10

Ventilinspektion ......................................... 12

MC kørekursus 2007 ..................................... 14

Duc@kalenderen ..................................... 22

Et historisk tilbageblik ................................ 24

Ignitech .................................................. 26

Kontaktpersoner

Formand / President:

Peter Hansen

Sødingevej 47, 5750 Ringe

Tlf.: +45 6262 4505

E-mail: formand@ducati.dk

Kasserer:

Johnny lautrup Lindhardt

Boltonvej 23, 2300 København S.

Tlf.: +45 3062 4080

E-mail: kassemester@ducati.dk

Klubbens Girokonto: nr.: 575-3244

Redakteur / Editor - Ducati Ekspressen:

Brian ”Hekto” Sørensen

Syvendehusvej 22, 2750 Ballerup

Tlf.: +45 4449 0030 / 2670 7777

E-mail: hekto@ducati.dk

DTP:

Morten Jacobsen

Falkonergårdsvej 15, 1, 1959 Frb. C

Tlf.: +45 2613 4663

E-mail: morten@ducati.dk

Jylland & Klubbutikken:

Bo Madsen, Industrivej 1, 8450 Hammel

Tlf.: +4521661883

E-mail: ducati@morini.dk

Finn Olesen

Rolfsgade 123 b, 6700 Esbjerg

Tlf.:20773732

E-mail: fiol@ducati.dk

Sjælland:

Lars Carlsen

Mirabellevej 9, 4300 Holbæk

Tlf.: +45 2674 5694

E-mail: lmc@ducati.dk

Fyn:

Flemming Johansen

Fyn – Odense

E-mail: flemming@ducati.dk

Udenrigsminister:

Søren Johansen

Kildegårdsvej 3, 3660 Stenløse

Tlf.: +45 4015 4303

E-mail: soren@ducati.dk

Værktøjsudlån:

Flemming Aabæk Petersen

Højlandsvej 13, 2600 Glostrup

Tlf.: +45 4343 4637

E-mail: fl-petersen@vip.cybercity.dk

Andre vigtige personer:

Web sjasker:

Jan Skovsgaard

Markledet 7, 5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6597 2111

E-mail: jan@ducati.dk

© Copyright Ducati Klub Danmark 2007. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Bladlayout af: Morten Jacobsen. E-mail: morten@ducati.dk.

Redaktionen siger

Så står sæsonen 2008 for døren.

Vinter har vi ikke set meget af; men alligevel bliver

man overrasket, når solen begynder at bage ind ad

vinduet og man bemærker erantis i bedet, når man

går ud i værkstedet. Hvorfor er vinteren aldrig lang

nok, og køresæsonen altid så kort? Forhåbentlig bliver

sæsonen i år bedre end den meget våde

omgang, vi havde sidste år!

Mange har benyttet vinteren til at lave spændende

ombygninger og opgraderinger. I sidste nummer af

Ducati Ekspressen viste vi nogle af de spændende

projekter, der har været gang i. Ud fra de tilbagemeldinger

vi har fået, var det godt læsestof for

mange. Så alene dét, må jo være en god grund til at

flere skriver om deres egne små projekter - store

som små.

Det er dog ikke alle, der bruger vinteren med en

skuenøgle i hånden. De lader et værksted om det

beskidte arbejde, og vågner først til dåd heromkring

1. marts. Det betyder IKKE, at de ikke er noget at

skrive om, da vi ved, at mange også er glade for at

læse om ture, race og lignende Ducati-relateret

stof. Det er sagt før; men formlen er ganske enkel:

Læse Ducati Ekspressen

=

Skrive til Ducati Ekspressen

Det kan endda reduceres til Læse = Skrive, da Ducati

Ekspressen står på begge sider af lighedstegnet! Vi

hjælper gerne med at skrive det helt færdigt, og

husk der er også behov for korte artikler, eller bare

gode billeder! Finder du en spændende rute på

turen, eller har gode oplevelser på de små krogede

sogneveje - så skriv om det!

Bor du på et helt fantastisk Gasthaus i Sydtyrol - så

skriv om det! Fotograferer du en fantastisk Ducati,

en gammel italiensk racer, eller finder et sjovt og

relevant motiv - så send det til os! Har du forslag,

har du startet en lokal 'fraktion' eller bare slået dig

sammen med nogle lokale Ducatister i et 'køre-laug'

- så skriv om det!

Denne sæson ser ud til at blive både spændende og

fuld af aktiviteter. Flere arrangementer er efterhånden

blevet traditioner. Igen i år er der en banedag

arrangeret af Ducati Klub Danmark i samarbejde

med Moto Guzzi Klub Danmark. MC-Racing er valgt

DUCATIEKSPRESSEN

2

som samarbejdspartner for selve bane-delen og det

kommer til at foregå på Sturup Raceway, som vi

husker fra 2006.

Ude i regionerne er der også en vis aktivitet at

spore; vi er nu over 900 medlemmer, så vi begynder

at fylde lidt i landskabet.

Kør nu fornuftigt og pas på jer selv derude - vi

ønsker at beholde vore læsere!

Med Venlig Hilsen

Redaktionen

Formanden - Nye tider

Selvfølgelig er det lidt underligt for mig at skrive den sidste

formandsberetning her, jeg har været med til at starte

klubben, og jeg har været i bestyrelsen altid, formand

siden 1990.

Men nu går jeg af – det er bestemt ikke fordi jeg ikke

brænder for klubben mere, men for at gi plads til nye

ideer og nye mennesker.

Interessen for DUCATI fylder meget i min hverdag, og det

blevet mere og mere i alle årene, så meget at jeg ikke kun

arbejder med det for sjov, DUCerne er også med i mit

firma WESTSIGN, hvor vi laver det der populært hedder

costumizing. Vi designer, dekorerer, restaurerer, optimerer

på de kære køretøjer.

Det fortsætter vi med, og vi er i øjeblikket ved at udbygge

så vi får dobbelt så meget plads at boltre os på.

Dette er selvfølgelig også en grund til at stoppe som formand,

for jeg mener at klubben skal fortsætte med at

være en interesseklub uden at man blander økonomiske

interesser ind i klubarbejdet.

Så tak for denne gang, jeg glæder mig til at fortsætte som

menigt medlem og vil bestemt ikke stoppe med at blande

mig!

Vi er i fuld gang med at planlægge årets aktiviteter, og

meget er allerede i gang.

Vi havde en fin fælles italienerstand på Herning messen,

og der var som sædvanlig stor interesse for klubben.

Jeg var også i Århus i februar og snakke DESMO ventiler,

sikke en entusiasme der er i Århus fraktionen.


På fyn sker der også en masse, jeg er sikker på at Flemming

fortæller mere om det, og i Panda er vi 11 mand der skal til

Frankrig og Italien i forbindelse med Monza Superbike, og

vi vil lede efter så mange hårnåle som muligt!

Generalforsamlingen er io støbeskeen, og Finn har lovet

os at vi må prøve nye cykler som der jo snart er tradition

for, der er snak om en Hypermotard, en 848 og en ny

monster.

Jeg har gang i mange cykler i øjeblikket, men inden turen

til alperne må jeg se at nå til elefanten også, jeg har planer

om at sænke forenden og få en 320 helflydende serie

Oro skive hængt på, og mon ikke der kan fjernes endnu et

par kilo. Den gamle røde skal bare lige ha et almindeligt

eftersyn, så skulle den være forårsklar. Og så har min svoger

købt 748 efter rigtig mange år uden MC, så jeg skal ud

og ”finteste” den inden han skal i gang - jeg var ikke så

svær at overtale!

Og SUPERBIKE er i gang, jeg skal da lige love for at de

andre har dummet sig ved at gi lov til 1200 cc, det så da i

hvert fald sådan ud i de første løb, nu venter vi bare på

MotoGP, men det er vel desværre lige så computerstyret

som sidste år, så vil jeg foretrække at se Superbike.

For øvrigt, hvem vil være den nye formand, husk nu at stille

op!

Vi ses snart.

Hilsen Peter

Rigets tilstand

Ja, så er det tid for et lille økonomioverblik igen. Det kan

med glæde konstateres, at økonomien i DKD er på vej til

at blive sundere.

Forudsigelsen fra sidste nummer af ekspressen om en

udgang af 2007 med en kassebeholdning på ca. 60.000,

kom ikke til at holde stik. Beløbet blev noget højere, idet

vi gik ud af 2007 med et indestående på 103.367 kr.

Grunden til mankoen kan dels tilskrives at trykkeriregningen

og porto for decembernummeret af ekspressen først

forfaldt i januar. Endvidere spillede en senere udsendelse

af kontingentopkrævninger ind (portoudgiften dermed

udskudt til 08), og endelig blev medlemstilgangen lidt

højere end forventet. Budgettet holdt i det store hele som

forventet.

Da det ikke ligefrem er højsæson for MC kørsel og arrangementer,

er der ikke de store udgifter i perioden.

Udgifterne koncentrer sig primært omkring kontorartikler.

På afholdt bestyrelsesmøde 16. januar 2008, blev budgettet

for kalenderåret gennemgået. I referatet andetsteds i

Ekspressen er enkeltpunkterne beskrevet. Det kan kort

nævnes at vi ”gearer lidt op” på værktøjssiden, lægger

hjemmesiden ud til professionelt hostingfirma samt giver

et tilskud til banedagen Corsa Italiana.

Overblik over den samlede økonomi, vil blive præsenteret

i forbindelse med generalforsamlingen i maj, hvor der

udover regnskabet for året, fremlægges et overordnet

budget for det kommende regnskabsår.

Medlemstilgangen er sløjet lidt af i perioden set i forhold

til sidste periode, helt som forventet tidspunktet på året

taget i betragtning. I perioden fra 01.nov til 29. februar, har

37 nye medlemmer således bidraget med 13.875 kr.

Medlemstilgangen har i perioden fra sidste generalforsamling

og frem til udgangen af februar 08, været på imponerende

124 stk.

Ved redaktionens slutning, havde ikke mindre end 450 personer

indbetalt kontingentet FØR sidste indbetalingsdag

som var 01. marts 2008.

Ved eventuelle spørgsmål er undertegnede, som sædvanligt,

til Jeres disposition.

Il Cassiere della DKD

Johnny Lautrup Lindhardt

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 16/1 2008

Hermed referat omkring de væsentligste punkter ved

afholdt møde på Fyn den 16/1 2008. Der refereres fra følgende

dagsordenspunkter:

1) Generalforsamling 2008

2) Budget 2008/2009

3) Vedtægter

4) Banedag

5) Anskaffelser

6) Hjemmesiden

7) Eventuelt

Bestyrelsen var i øvrigt fuldtallig, suppleret af Flemming

fra værktøjsudlånet. Websjaskeren deltog af arbejdsmæssige

grunde ikke.

Ad 1) Generalforsamling 2008

Traditionen tro afholdes generalforsamlingen i dette lige år

på Fyn, og igen lægger MC-Panda faciliteter til. Datoen, som

allerede er sat i kalenderen, blev den 31/5 2008. Som et nyt

tiltag, vil der blive sat en info/velkomstbod op, hvor man

registrerer sig, når man ankommer til generalforsamlingen.

DUCATIEKSPRESSEN

3

Opgaver omkring Mad, MC’ere til prøvekørsel m.m. blev fordelt,

og der nedsattes et aktivitetsudvalg bestående af Lars

(Sjællandsk kontaktperson), Flemming (Fynsk kontaktperson)

samt Finn (sydvestjysk kontaktperson).

Ad 2) Budget 2008/2009

Budgettet blev gennemgået, og det kunne konstateres at

de aktiviteter der planlægges, også kan finansieres.

Budgettet hænger med andre ord fornuftigt sammen, og

der er penge til at yde tilskud til forskellige arrangementer.

Budgettet vil blive fremlagt sammen med regnskabet på

årets generalforsamling.

Ad 3) Vedtægter

Det blev besluttet at der kigges på klubbens vedtægter.

DKD er nu en klub på vej mod 1000 medlemmer, og der er

måske behov for en udvidelse af vedtægterne. Emner som

ændring af regnskabsåret, revisor/bilagskontrollanter, suppleanter

m.m. blev drøftet. Der nedsattes et udvalg bestående

af Søren (Udenrigsministeren), Brian (Redaktøren) og

Johnny (Kassemesteren). Eventuelle vedtægtsændringer vil

blive fremlagt som forslag på årets generalforsamling.

Ad 4) Banedag

Banedagen blev aftalt afholdt i august, arrangøren blev

MC-Racing. Datoen er lagt i kalenderen, og opslag er at

finde på ”Baren”. Medlemmer der evt. ikke har internetadgang,

er meget velkommen til at kontakte Kassemesteren

for yderligere info.

Ad 5) Anskaffelser

Beholdningen af udlånsværktøj udvides. Flemming fra

værktøjsudlån laver sammen med Udenrigsministeren en

ønskeliste

Ad 6) Hjemmesiden

Ducati.dk har desværre haft et par nedbrud, med hovedbrud

hos websjaskeren til følge. Det blev derfor besluttet

at kigge efter alternativt/professionelt sted at hoste hjemmesiden.

Ad 7) Eventuelt

Væsentligste punkt under eventuelt var, at Formanden der

er på valg i år, proklamerede at han ikke genopstiller – der

bliver derved en ledig formandspost i DKD

Næste bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt den 29/3 2008.

Referat fra dette møde vil være at finde i førstkommende

nummer af Ekspressen efter denne dato.

Mvh.

Finn/Johnny


Kassemesterens Klumme

Når disse linier skrives, er

sæson 08 så småt startet

for os uden helårsforsikring.

Sæsonstart er måske

så meget sagt med en

enkelt tur, inden sne og

haglbygerne hærgede landet,

og Øresundsbroen

samt livsnerven over

Storebælt måtte lukkes

for høje, lette køretøjer.

Sneen pristes dog højt af

nogle operatører indenfor

offentlig transport, idet

DSB igen fik mulighed for

hive undskyldninger for

den uregelmæssige drift

op af mølposen.

Det skal blive spændende at følge sæsonen og se, hvor

mange arrangementer der bliver stablet på benene. Jeg håber,

at vejret til bakkeåbningen arter sig, men dette ved I nok allerede

når dette nummer af ekspressen rammer Jeres bord.

Til stortræffet i Esbjerg skærtorsdag, starter måske en ny

tradition, idet der forsøges arrangeret en ”Ducati Line-up”.

Medlemmer af Ducati klubben er budt til morgenkaffe

hos Finn Olesen fra kl. 10.00. Der vil komme indlæg i Baren

under generelt, mød op og vær med til at profilere mærket

og ikke mindst klubben.

Udover ovennævnte, fortsætter de lokale arrangementer,

kaffemøder, cafeaftener m.m., følg med i ”baren”

Jeg vil gerne her slå et slag for vores banedag, der afholdes

sammen med Moto Guzzi. Arrangementet benævnt

Corsa Italiana, afholdes den 17. august 2008 på Sturup i

Sydsverige. Afviklingen står firmaet MC-Racing for. Det

kan anbefales at besøge deres hjemmeside www.mcracing.dk,

med henblik på de praktiske detaljer. Medlemmer

af DKD deltager til en særdeles favorabel pris á 1.000 kr.,

og der arbejdes kraftigt på at dette, udover banekørsel,

kommer til at dække et socialt arrangement.

Husk, at alle kan være med, idet der er lavet en klasseinddeling,

der tager højde for, at der er deltagere som prøver

dette for første gang, såvel som klubbens ”racerdrenge”,

der kører Europa tyndt og lever og ånder for race. Det bliver

således muligt at dygtiggøre sig, øve sin svingteknik,

komme ud med ”professionelle masterkørere”, der spotter

fejl og retter ens kørestil til, og når man ikke selv er på

banen, bydes der på ren underholdning i form af højpo-

tent race (mon ikke også med deltagelse af et par ”klassikere”

som sædvanligt).

Jeg kan love jer en fantastisk oplevelse, under sikre forhold:

Der er ingen gamle damer, katte eller løsgående

hunde på banen, asfalten er perfekt og der garanteres ”blå

blink” frit område hele dagen.

Husk endvidere generalforsamlingen hos Panda den 31.

maj; sædvanlig festivitas med prøvekørsler af spændende

cykler samt ikke mindst spændende kogekunst og festligt

samvær. Masser af teltplads, så medbring kun roligt det

nødvendige touringgrej: Enkeltmandsbivuak og tandbørste

(der er nok en eller anden der har lidt tandpasta til

overs).

Bemærk, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Generalforsamlingen er ved simpelt flertal beslutningsdygtig,

uanset fremmøde – så vil du præge din klub, så

mød op.

Den økonomiske situation vil jeg ikke gå i dybden med

her, denne kan man læse om i indlægget ”rigets tilstand”.

Der er desværre ikke rullet mange rabatordninger ind, hvis

man altså lige ser bort fra den særdeles favorable pris på

banedagen og dragtdesigneren (se forrige nummer). Jeg

havde håbet på at kunne snuse mere op, end det rent faktisk

er blevet til, men det skal nok komme.

For yderligere info – kontakt:

Il Cassiere della DKD

Johnny Lautrup Lindhardt

Region Fyn

Ja nu er vintersæsonen ved at nærme sig en afslutning ?

og panikken nærmer sig da det halve af Ducatien ligger

hos maleren, og den anden halvdel er spredt ud over det

meste af værkstedet, men der er lys forude, da rygterne

siger at maleren er ved at være færdig, og Peter er ved at

klæbe mærker på.

DUCATIEKSPRESSEN

4

Siden sidst har vi været ude og bowle mod Albion, hvilket

må siges at være en succes. Ducati klub Danmark havde

flest deltagere på det vindende hold, vandt samlet og

havde den deltager med flest point, en scorer på 241 point

godt gået Lars. En stor tak for opbakningen også til fam.

Meyer-Lassen som kom fra Sjælland for at deltage, samt

til Super IB der fungerede som chear leader på sidelinien.

Onsdag den 26-03-08 er vi inviteret på Rundvisning hos

Bryggeriet Vestfyn. Jeg håber at møde mange af vores medlemmer.

Tilmelding til undertegnede senest den 24-03-08.

Skruekursus på Fyn vil løbe af staben Lørdag den 12-04-08

hos Kurt som sædvanligt Islandsgade 16 5000 Odense C,

tilmelding til undertegnede

I løbet af sæsonen vil jeg forsøge at arrangere nogle fælles

køreture, men der er frit slag til at komme med forslag,

og evt. selv arrangere noget. Følg med på hjemmesiden.

Vi ses derude

Flemming


Elefanten - del 2

af FINN OLESEN

Det store eftersyn, maling m.m. udviklede sig hurtigt til

at omfatte endog meget mere.

Jeg opdagede at en af møtrikkerne på den forreste cylinder

var løs: Da jeg ville spænde møtrikken kunne jeg konstatere,

at det desværre var støttebolten, der var brækket. Efter

lidt skriveri med tekniskkyndige personer i klubben, fik jeg

at vide, at det er et kendt problem på motorer fra årgang

93. På dette tidspunkt brugte fabrikken rustfrie støttebolte,

som ikke har mulighed for at strække sig, i hvert fald

ikke mere end en gang. Rådet var, at jeg udskiftede støtteboltene

i begge cylindre. Nye bolte, møtrikker og de nødvendige

pakninger blev bestilt hos Madsens garage. Da der

var lidt leveringstid på reservedelene, kunne jeg jo ligeså

godt checke motoren lidt ud, nu hvor den alligevel lå på

arbejdsbordet. Det blev hurtigt til, at jeg også kunne male

motorens sidedæksler, slibe ventiler m.m.

Ventetiden blev også brugt til at købe nyt kåbeglas. Efter

mange timers surfen på internettet, så jeg pludselig et link

i Baren til et dansk firma, SB fiberglas. Jeg kontaktede SB

fiberglas i Brøndby og fik kontakt med Søren Bjerre, som

villigt og kompetent besvarede mine spørgsmål. Ca. fire

uger senere kom et perfekt glas med posten og jeg blev

løbende informeret via email af Søren Bjerre. Det var en

god oplevelse, at handle med SB fiberglas.

I mellemtiden fandt jeg flere småting, som skulle skiftes,

nemlig motorskjoldet og batterikassen. Begge dele blev

fundet brugt hos formanden og til pris, som var til at betale.

Elefanten skal bruges på ferieture og min erfaring er, at det

er besværligt at slæbe to sidetasker og en topboks op på

hotelværelset. Derfor har jeg besluttet mig for at købe én

stor topboks og en vandtæt taske til bagsædet. Jeg er ikke

til alu-kufferter og en motorcykel, der er lige så bred som

en Fiat 600, og efter lidt søgen på bl.a. E-bay, fandt jeg et

firma i Tyskland, Motorrad Schwarm, som sælger Hepco –

Becker udstyr. Her købte jeg topboks, adapterplade og

indertaske, for halv pris i forhold til louis.de. Hos Daniele

Moto fik jeg, med hjælp fra klubbens formand, fat i en ny

oval lyddæmper, lavet i aluminium.

Lyddæmperen er smal og kan være inde under sidedækslet,

i modsætning til den originale dæmper, der fylder en

del ud til højre side. Jeg har også lige bestilt et Jetkit, som

passer til udstødningen, så jeg kan få et mere jævnt træk.

Reservedelene er kommet og genopbygningen er

begyndt, der blot for få timer i døgnet til at blive færdig

til 1. marts.

DUCATIEKSPRESSEN

5


Ducati TT1 racer, 750ccm årg. 87'

af MIKE SPILE

Det hele startede med, at jeg ville prøve at finde mig en

350’er Ducati til race. Pludselig en dag finder jeg en Ducati

TT1 racer på E-Bay.com som ikke var så køn, men til gengæld

rimelig billig. Som man kan se på billedet, var den

ikke i samme stand som da den blev leveret fra fabrikken.

Men - jeg bød på den, vandt auktionen og min far kørte så

til sydtyskland for at hente raceren.

Da den var kommet hjem på værkstedet, begyndte vi så at

kigge lidt på den. Tanken som sad på var hjemmelavet og

meget dårligt lavet. Vi byggede så videre på tanken, spartlede

den og gjorde den flot. Jeg er selv rigtig tilfreds med

resultatet. Rammen er en 750’er sport fra 87’. Vi skar en del

af rammen og svejsede nogle nye rør i, så den kom til at

ligne en rigtig TT1’er ramme. Det kom den til og resultatet

kan ses på billederne.

Mange af de dele, der sidder på, kan man dårligt beklage

sig over. Der sidder nemlig en Verlicchi bagsvinger på, 17”

magnesium fælge, flydende bremseskiver og mange andre

ting. Motoren er en 750’er Pantah som er tunet professio-

nelt. Der er virkeligt lavet noget ved den, kan man se. Den

har dobbelt racertænding, NCR knastaksler, 2 * 41mm

Dellorto racer-karburatorer, større ventiler, højere stempler

og tørkobling.

Vi kiggede bare lige i motoren og samlede den igen; der

skulle ikke laves noget ved den, fordi den var så flot indvendig.

Vi fik så malet rammen, sat motoren i og fælgene

på. Så blev der poleret lidt, og ja, så skulle kåben, bagenden,

forskærmen og tanken bare males.

Jeg ville have den skulle ligne fabriksraceren lidt, som den

blev lavet dengang, men alligevel ikke helt.

Det skulle også være noget jeg selv kunne lide at se på.

Mere skulle der faktisk ikke til for at få en super fed

Classic Racer, så nu skal jeg bare ud og gi’ den gas til sommer.

På billederne her kan man se det færdige resultat - flot

ikke?

DUCATIEKSPRESSEN

6


DUCATIEKSPRESSEN

7


Tilblivelsen af TT1

af PETER LEISTED

På baggrund af Mike Spile´s artikel om skabelsen af sin

egen TT1 i samarbejde med hans fader, ducatiguruen

Peder Spile, som har bygget mange fantastiske Ducatier, vil

jeg komme med baggrunden for tilblivelsen af Ducati TT1.

Ducati TT2 og TT1 er manges drøm, heriblandt min egen,

som er kommet tæt på med en modificeret Ducati 750 F1,

stærkt hjulpet af samme Peder Spile. Den endelige drøm,

en TT1, er endnu ikke fuldbyrdet for mig, så mens drømmen

arbejder sig hen imod virkelighed, vil jeg nyde Mikes

TT1.

Når jeg skal fortælle om TT1, er jeg nødt til at starte fra

starten, og det er med Pantah’en der var en revolution, da

den kom frem første gang i 1979… og den legendariske

Franco Farne der på det tidspunkt var chefmekaniker for

Ducati og byggede to 600 Pantah’er med race kit som blev

sat ind i det nationale italienske juniormesterskab (TT2).

De vandt fem sejre samt mesterskabet. Rammen var en

standard Pantahramme med en 583cc motor med 70 HK.

Andre Pantah’er vandt spanske mesterskaber, tyske

mesterskaber…

I 1981 kom TT2´eren fra Dr. Fabio Taglionis hånd.. et mesterværk

med en komplet ny ramme fra Verlicchi, der kun vejede

7 kilo, havde cantilever med en Paioli-støddæmper.

Rammen var meget kompakt og stærk, kun med lige rør, og

formet i triangel omkring kronrøret. En 18 liter glasfibertank

var nærmest sænket ned i rammen, og det hele malet i

rød/gul. Motoren var boret op til 597cc. Hele cyklen vejede

122 kilo og ydede 76 HK på baghjulet.

Dens debut kom i det italienske mesterskab TT2, som den

vandt. Samme år deltog Tony Rutter på Isle Of Man på en

Pantah, der var bygget af Steve Wynne med et 600 fabriks

racing-kit og standard Pantahramme med små modifikationer.

Tony Rutter vandt Formula2-løbet med en gennemsnitsfart

på 164 km/t og med hurtigste omgang på 167

km/t. Ducati fabrikken fik stor glæde.. og tilbød Rutter en

fabriks TT2.

Samme år kørte Massimo Broccoli en TT2´er der var ”droslet”

ned til 500cc i den sidste afdeling af det italienske

mesterskab for 500GP, og blev nr. 7!! i feltet af 500GP

Suzuki og Yamaha.

TT2´eren blev Ducatis vej tilbage til racerbanerne, og til

historien hører, at Tony Rutter blev verdensmester i

Formula2 fire år i træk.

TT2 blev kun produceret i 50 eksemplarer fra fabrikkens hånd,

og i dag ses mange replicaer rundt omkring, bygget af entusiaster,

som har brugt tid, og ikke mindst penge, på projektet.

DUCATIEKSPRESSEN

8

Da Formula2 serien måske ville forsvinde i 1984, skyndte

Ducati sig at producere en 750 version af TT2´eren, naturligt

nok med navnet TT1. 750 modellen havde 92 heste til

at trække 135 kilo, og havde en topfart på 250 km/t. Tony

Rutter blev nr. 3 på Daytona Battle of The Twins og i juli

samme år, vandt Juan Garriga 24 timers løbet på

Montjuich i Barcelona. Tony Rutter kørte i 1984 både TT1

og TT2, vandt som før nævnt TT2 titlen, og blev samlet nr.

3 i Formula1, med en 2. plads på Isle of Man.

TT1´eren blev brugt en del i Endurance race, med svingende

held… Endurance modellen havde anden svinger og

dæmpning, link system som det kendes fra senere 851 og

888 modeller.

I det hele taget var 1985 ikke det bedste år for 750 TT1,

men der var gode resultater, heriblandt Marco Luchinelli

som fik en 6. plads på Daytona i Formula1 klassen, samt


den italienske Formula1 serie hvor Ducati 750 TT1 tog de

første 7 pladser!!!

1985 var også sidste år for Tony Rutter, som var involveret

i en grim ulykke på Montjuich i Spanien, der nær havde

kostet ham livet.

1986 startede godt for Marco Luchinelli, da han vandt

Battle of The Twins races på Daytona på en 750 F1 racer

der var ”boret” op til 851 cc. Senere vandt han på Laguna

Seca og Santamonica i Misano, men en æra var ved at

være forbi: Den 2-ventilede Pantah havde nået ydeevnen,

og 1987 blev sidste år fabriks TT1´eren deltog i store løb,

hovedsagligt internationale BoTT løb.

Heldigvis gik der kun et år, før samme Marco Luchinelli

kunne krybe op på en 851 og vinde det første Superbike

løb på Donnington… og det er jo en helt anden historie,

som I må høre en anden gang..

TT1´eren blev produceret i 25 eksemplarer, og igen bygget

i utallige replikaer. Herhjemme har Tom Haasum en special

F1 som har vundet internationale løb med Jan Christiansen

ved roret, og den kan ses i Haasums forretning.

Ducati 750 F1, der kom i 1985, var en længe ønsket gadeversion

af TT1´eren. Der blev produceret 2501 stk. 750 F1 i

årene 1985 til 1987 incl. specialmodellerne, som mange

måske vil genkende navnene Monjuich, (200 stk) Laguna

Seca, (296 stk) og Santamonica, (204 stk). Og nu ved I hvorfor

specialmodellerne af F1 hedder som de gør. (Standard

750F1 blev produceret i 1801 stk.)

DUCATIEKSPRESSEN

9

Og for at slutte lidt af, kan jeg fortælle at Carl Fogarty

begyndte med at køre racerløb på sin fars Ducati TT2, og

det var starten på en stor karriere. Og Mike starter der, hvor

store racerkørere, som Tony Rutter, Marco Luchinelli,

Walter Villa, Virginio Ferrari, Kenny Roberts, Jimmy Adamo,

Franco Uncini, Angel Nieto, Graeme McGregor, Walter

Cussigh, Trevor Nation og mange andre med dem, startede.

Så selv om mange mener, at Ducati 750 F1 er den sidste

fundamentalist ”rawboned” Ducati der blev produceret,

lever drømmen videre hos en lille gruppe, og vi hilser Mike

velkommen i Danmarks hurtigste ekstremistgruppe.


Min gule veninde.

Af Palle Winther.

"Er du ikke noget af en nar??"

spørger fruen i huset.

DUCATIEKSPRESSEN

10


”Er du ikke noget af en nar??” spørger fruen i huset. ”Øøhh,

hvad mener du??” spørger jeg troskyldigt. Vi havde lige

læsset min nyerhvervede kanariegule Ducati 851 S3 af traileren

og jeg kunne absolut ikke se noget galt idet, men

hendes slutbemærkning var ikke til at tage fejl af, ”Du bliver

sgu´ aldrig klogere!” og deri har hun nok meget ret.

Jeg erhvervede min første MC som 16 årig, den borede

knallert var blevet for kedelig, så en 350 cc Jawa var der

mere skrald i, især efter lygter, lydpotter og andet unødvendigt

skrammel var pillet af. Min kammi havde en 500 cc

AJS, så vi fornøjede nabolaget hver aften med opvisning

efter mørkets frembrud. Det skulle selvfølgelig ende galt,

og en mørk oktober aften udførte vi et stunt, der meget

sjældent bliver vist offentligt: Vi drønede frontalt sammen…

Og her skulle min MC-karierre faktisk have endt, hvis man

var ved sin fulde forstand. Selv efter åbent benbrud,

smadret kæbe og andre småpillerier var der tid nok til at

tænke over tingene i de tre måneder jeg lå på hospitalet.

Men næh, det første jeg gjorde efter hjemkomst, var at

sætte mig op på ”den borede” for så at vælte ti meter

henne af vejen, en NSU Quickly havde jo ikke krykker eller

støttehjul! Dagens hjernedøde højdepunkt!

Jeg fik så kørekort som 19 årig og samme dag købte jeg en

250 cc MZ af min fætter. Den kørte jeg meget på som lærling

uden store omkostninger, men på det tidspunkt

begyndte de japanske risgryder at komme frem, så den

blev skiftet ud med en Aermacchi-Harley Davidson, en rigtig

lille hysterisk 250 cc enstamper, som kunne følge

Yamaha´s små raketter til dørs. Jeg har for resten stor

”glæde” af den endnu, den var med god gammeldags kick

starter og hvis man ikke havde helt styr på hvor stemplet

befandt sig når man trådte, smækkede den tilbage og da

jeg var blevet belært om det et par gange, gav det som

bonus en varig ankelskade.

Så fulgte en 250 cc Honda som jeg var rigtig glad for, selvom

den sørgede for, at jeg fik slebet ballerne et par gange

på asfalten. En 350 cc Suzuki afsluttede karrieren, og de

firhjulede overtog. En 600 cc BSA veteran og en 350 cc

Matchless var lige på gæsteoptræden i kort tid, men det

blev ikke til noget kæresteri.

Så fulgte det sædvanlige livsmønster med hus, kone, børn

og kedelige biler, men MC interessen forsvandt aldrig:

Selvom jeg har været så heldig, at kunne gøre min anden

interesse til selvstændig levevej blev der aldrig tid i overskud,

før jeg lukkede butikken pga gigt i fingrene. At det

blev til MC igen er egentlig min kones skyld: Hun skulle

absolut have et nyt køkken og en kammerat stod for

arbejdet. Han mente også, at det var på tide jeg fik en MC

igen og han havde faktisk liiige en til salg. Så inden fruen

fik set sig om og kunne nå at brokke sig, var jeg ejer af en

“Morale:

Hold fingrene langt

væk fra motorcykler,

det er stærkt vanedannende!!”

Honda Shadow og blev samtidig indlemmet i en eksklusiv

lukket klub af 20 oldinge der kun havde MCér i hovedet.

Det kneb dog noget med at følge med disse galninge, så

Shadow´en blev skiftet ud med en ny Yamaha DragStar på

1100 cc.

Interessen for Ducati startede ret banalt: Jeg stod en aften

og betragtede en Ducati, der fik nogle tæsk på et rullefelt

og det var ret imponerende. Brølet alene overdøvede og

duperede alt i miles omkreds. Man kunne jo heller ikke

undgå at bemærke resultaterne på racerbanerne, så der

måtte jo være noget mere i det, end larmen. Og på et eller

andet tidspunkt endte jeg på klubbens hjemmeside og i

Kramkisten havde Hekto en annonce i med en gul Duc 851

til salg. Det var i øvrigt et ”krav”, at den skulle være gul, igen

et fjollet påhit. Så fulgte det sædvanlige pingpong mellem

DUCATIEKSPRESSEN

11

sælger og køber og det hele endte op med en trailertur til

det midtjyske. Den var indført fra Tyskland og havde faktisk

stået herhjemme i to et halvt år uden at blive brugt eller

indregistreret. Ejeren havde en mere samt en Laverda i stalden,

så den gule skulle væk. Det var absolut med en vis

skepsis, og om jeg overhovedet kunne holde kørestillingen

ud, da jeg efterhånden er ret bovlam, men prøvekørslen var

særdeles positiv, bortset fra en øm r..!

Og sådan blev det! Den har nu fået den ”store service” og

venter nu bare på en nummerplade og det lune forår. Og

så vil det vise sig, hvor længe det varer, inden mit kørekort

ligner et brugt titurs buskort…..

Forresten mener min kone, at den vil pynte i et hjørne af

plejehjemmet - sammen med rolatoren!!


Ventilinspektion

Do it yourself

Af MICHELL HONORÈ

Motivation

For mit vedkommende startede det hele den forårsdag,

hvor Sløjfen derhjemme satte mig stolen for døren, og

gjorde mig klart, at hun havde fået nok af den evindelige

snak og mit totale tab af koncentrationsevne ved synet

eller lyden af en Ducati. Jeg måtte vælge: Se at få taget det

MC-kort og få en Ducati, eller, som hun på sin altid diplomatiske

facon udtrykte det: ”hold din kæft”. Der var ikke

lagt op til yderligere alternativer eller forhandling.

Fantastisk kvinde! Man kunne forledes til at tro, at hun har

italienske aner.

Et par måneder senere, da solen stod højest på himlen,

stod jeg og strålede om kap med min første motorcykel,

en Ducati 750 SuperSport, egen import: Nyjusteret og serviceret.

Hvordan Allan kom til sin Ducati 900 SuperSport, skal jeg

ikke kunne sige, men efterhånden som sæsonen gik på

hæld, bemærkede jeg hans indlæg i Baren, i hvilket han

efterlyste en ”hjemmeskruer”, som skulle udføre stort service

på sin Ducati i løbet af vinteren, og som var villig til

at lade en novice kigge med over skulderen.

Jeg havde selv overvejet noget lignende, for skønt sommeren

2007 ikke bød på rekorder, hvad solskinstimer

angår, så havde jeg alligevel trillet mig i nærheden af

næste inspektionsinterval på min nye SuperSport.

Desuden er der en særlig tilfredsstillelse ved at lave tingene

selv; antageligt noget med en følelese af maskulinitet,

helt ude af trit med det moderne mandsideal – eller

noget i min jyske baggrund, som øjnede en chance for at

spare et par håndører?

Flemming ”Fåreelskeren” Petersen, klubbens værktøjsbibliotekar,

meldte sig beredvilligt med ekspertise, og en

cykel som trængte til en justering. På én betingelse: At

Allan og jeg medbragte kage til kaffen og en øl til røverhistorierne.

Således endte vi i Flemmings kælder en usædvanlig

kold januaraften, i den allertidligste begyndelse af

2008, med det formål at inspicere, og om nødvendigt,

justere ventilerne på en af Flemmings Ducati-motorer, i

dette tilfælde implanteret i en Elefant.

Inspektion

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke havde de store forventninger

om selv nogensinde at komme til at skrue på

min Ducati. Sandt at sige, havde jeg ladet mig skræmme af

rygter om høje serviceomkostninger, hyppige og vanskelige

inspektioner og hvad man iøvrigt hører misundelige

japaner-piloter hælde ud af ørerne, når man står og spiser

is på Langelinie.

Alligevel havde jeg investeret i en Haynes manual, så jeg

kunne tage nogle af de simplere ting i øjesyn:

Ventiljusteringsseancen hos Flemming skulle for mit vedkommende

vise, om det var helt umuligt for en novice at

servicere maskinen.

Da jeg ankom, var Flemming og Allan allerede i gang.

Topdækslerne var afmonteret, og Flemming formanede, at

man skulle være opmærksom på, ikke at sjaske olie udover

det hele, når dækslet på det forreste topstykke blev

demonteret; der kan stå en pæn sjat. Det så overraskende

overskueligt ud. Med remdæksler og ventildæksler

demonteret er der fri adgang til et indblik i desmo-motorens

herligheder. Ud med tændrørene og så kan man følge

motorens virkemåde, når man gennem tændrørshullet

øjner stempelbevægelsen, og ser hvorledes denne er synkroniseret

via remmene med ventilernes bevægelse. Sund

og sandsynligvis velkendt indsigt for enhver ducatist. Med

således fri adgang til ventilerne, er det ganske enkelt at

fjerne den lille clips, som holder vippearmen på plads

over ventilstammen, således at denne kan skydes til side.

Det hele er glimrende gengivet i Haynes-manualen, med

undtagelse af detaljerne vedrørende hvorledes man bringer

stemplet i top-positionen ”TDC” (Top Dead Center).

Ikke at det er vanskeligt, tværtimod, man har vel bare ikke

villet trætte læseren med åbenlyse detaljer. Hvad ved jeg?

Hvorom alting er, så kan man selvsagt rotere motoren ved,

med cyklen i gear, at rotere baghjulet. Enkelt, hvis man er

et par stykker til at løfte cyklen og én til at dreje hjulet.

Mon det var derfor Flemming så velvilligt lagde lokaler og

Kilde: www.bluming.com

DUCATIEKSPRESSEN

12

cykel til? Med stemplet i toppositionen, er både indsugnings-

og udstødningsventilerne lukkede og det er nu,

man kan kontrollere ventilspillerummet som foreskrevet

for hver 5.000, 7.500 eller 10.000 km afhængigt af årgang.

Det er velkendt, at den desmodromiske ventilstyring

beror på tvangsstyring af ventilerne i begge retninger. Der

er derfor to shims, hvis tykkelse kompenserer for slid på

åbne- og lukkemekanismen. Åbne-shimmen kontrolleres

ved at indskyde søgerblade mellem åbnearm og åbneshim.

Det tilladte spillerum kan aflæses af værkstedsmanualen.

Simpelt, og det eneste påkrævede værktøj, er et

sæt søgerblade med lidt mindre spring end de sædvanlige

0,05 mm. En investering på omkring en flad 20’er hos velassorterede

MC-butikker. Hvem sagde, det var dyrt at køre

Ducati? På tilsvarende måde inspiceres spillerummet på

lukkeshimmen vha. søgerblade, og holdes op mod værkstedsmanualens

anførte tolerancer.

Kilde: www.bluming.com

Justering

Såfremt inspektionen herover indikerer, at spillerummet

er udenfor de tilladte tolerancer, er det en relativ smal sag

at justere spillerummet ved udskiftning af shims. Men

først må shimmen demonteres og opmåles, så en ny med

den rette tykkelse kan rekvireres hos en forhandler. Åbneshimmen

er den letteste at demontere: En clips fjernes fra

åbnearmens aksel, så armen kan skydes til side og shimmen

løftes af. Tykkelsesmålingen kræver en mikrometerskrue,

men er i øvrigt ikke vanskelig. Det er herefter let at

beregne tykkelsen på den shim, som skal erstatte den slidte,

som i øvrigt medbringes til forhandleren, som typisk

har en bytteordning, hvor en ældre shim for et beskedent

beløb kan byttes til en nyere med den rette tykkelse.

Justeringen af lukkeshimmen kræver en anelse omtanke,


idet den holdes på plads af to små, halvmåneformede låsepakninger,

tilpas små til at forsvinde ned gennem topstykkets

oliedræn hvis man taber dem. Her viser Flemmings ekspertise

sig igen nyttig, og på den forhåndenværende motor,

har han således stoppet hullet til på forhånd. Ligeledes har

han indsat en skruetrækker i tændrørshullet, så ventilen ikke

kan glide ned i forbrændingskammeret og forsvinde, når

olietyven skal udskiftes. Inden da er halvmånerne afmonteret

på ventilstammen. Tykkelsesmålingen foregår i øvrigt på

samme vis, som for åbneshimmen, helt uden sværdslag med

mikrometerskruen som eneste påkrævede specialværktøj.

Undervejs er det en stor fordel at nedfælde alle måleresultater,

så det bagefter er en smal sag at beregne tykkelser på

de shims, som er modne til udskiftning. Flemming viser lige

et lille trick: Hvis tolerancerne blot er nogle få hundrededele

mm udenfor specifikationen, kan dette ofte reddes ved

blot at udskifte to små halvmåneformede låsepakninger,

idet der ofte trykkes et mindre spor i dem, som på denne

måde kan elimineres.

Så er det i øvrigt af sted til forhandleren med ønskelisten

og specifikationerne på ombytter-shims, og hjem og samle

det hele. Det virker pludselig ikke så skræmmende mere.

Med ti tommelfingre er det måske lige lovligt stor en

mundfuld, men med en tre-fire stykker burde det være

overkommeligt. Opskriften er simpel: Omhyggelighed,

Haynes, kaffe, kage og en øl til røverhistorierne, eller bare

til at fejre, at operationen er overstået.

I løbet af aftenen havde vi rig lejlighed til at udveksle

røverhistorier og sparke dæk på nogle af Flemmings ædle

desmo-besjælede køretøjer, og mens de tekniske informationer

blev slugt sammen med kaffen og den medbragte

kage, flød det med gode tips til opdatering af det elektriske

system – men det er en helt anden historie...

Udover fuldkommen at punktere myten om vanskelige services

på min Ducati, gav denne aften blod på tanden, og

jeg skal helt sikkert hjem og pille beklædningen af skønheden

(den to-hjulede!) og svinge søgerbladene. Det gælder

om at smede, mens motoren er kold, og sæsonstart ligger

ikke mere så langt ude i fremtiden. Heldigvis!DUCATIEKSPRESSEN

13


MC Kørekursus 2007

… og hvad der kan komme ud af det !

Lørdag d. 05. maj 2007 kørte jeg fra Silkeborg til

Køreteknisk anlæg i Vejle, for at deltage i et todages

DMC bronze-kørekursus (som egentligt nok burde hedde:

MC sikkerheds-køre-kursus).

26 forventningsfulde MC-ister skulle i løbet af weekenden

guides gennem et ”lag-på-lag” program udi beherskelse af

motorcyklen i kritiske situationer. Til dette var der fem

veloplagte og dygtige instruktører!

Efter præsentation af instruktører og kursister, blev kursets

hovedpunkter gennemgået og forklaret. Der blev

knyttet en del teori til dette, tegnet på tavle, stillet

spørgsmål, som blev grundigt besvaret … og så var vi klar

til at ”kaste os ud på banerne”.

Under en azurblå himmel og nærmest tropisk varme, startede

vi med et grundigt sikkerhedstjek af vores to-hjulede

ven. Det var alt fra bremser, dæk, affjedring, slør i lejer, styr

og mange andre ting. Som et lille, men faktisk vigtigt

punkt, fik vi en belæring om sult & tørst, specielt ved kørsel

i varme og gennem længere tid. (På denne varme dag,

blev der da også konsumeret adskillige liter postevand).

Første øvelse var bremsning med baghjul alene, derefter

bremsning med forhjul alene og til slut med begge brem-

ser. Det er helt utroligt hvor forskelligt MCén reagerer på

disse tre øvelser og hvor meget bremselængden og stabiliteten

i cyklen mindskes / øges, afhængigt af hvilken

bremse der aktiveres først – og om man gør det med eller

uden trukket kobling! Den kloge læser (som endnu ikke

har været på kursus) tænker sikkert: Indlysende, nemt nok

– det gør jeg da til daglig! Til dette vil jeg sige: Svært –

svært – svært! Vi taler om brøkdele af sekunder mellem

hver reaktion og vel at mærke i den rigtige rækkefølge –

så efter at vi var godt trætte af øvelserne, øvede vi dem

lige 19 gange til!

Næste ”lag” var at undvige. Ikke bremse, kun undvige. Som

med alle øvelserne, startede vi i lavt tempo, så lidt hurtigere

og lidt hurtigere – men altid i kursistens eget tempo.

Også her skulle man køre gennem to sæt kegler, som stod

med et par meters mellemrum. Første kegle var altid koblingskeglen,

anden kegle bremse- eller undvigekeglen.

Under denne øvelse begyndte vi så småt at komme ind på

”kontra-styring” – som slet ikke kan undværes i forbindelse

med en hurtig undvige-manøvre (man kunne fristes til

at sige: lær kontrastyring – og overlev!).

Men lige tilbage til keglerne: Hvad var det for noget med

en koblingskegle? Jo, kære læser – på dette kursus lærte

DUCATIEKSPRESSEN

14

vi også, at ingen manøvre foretages på en MC uden at

koblingen er trukket - OG jeg gentager: INGEN! Her på

denne lukkede bane og under kyndig overvågning og vejledning,

fik vi ”lov” til at mærke effekten af øvelserne med

eller uden udkobling. Den forkerte kombination gav sig

øjeblikkeligt udslag i cyklens ustabilitet – og i værste fald

gjorde den det stik modsatte af, hvad man havde bedt den

om.

Efter disse (banale) øvelser, var lørdagen slut – og vi var

færdige, flade – men forventningsfulde til søndagens fantastiske

og formidable program.

Efter en god gang morgenmad, startede vi med gennemgang

af motorcyklistens påklædning. Overflødigt, spild af

tid, vil den tænksomme læser sikkert sige. NEJ – vi fik faktisk

et par gode tips, selv til en tilsyneladende fornuftig

beklædning. Der var bl.a. én der kom i et par Ecco snørestøvler!

(Støvlens betydning og kvalitet vil jeg senere

vende tilbage til!)

Så var det op på cyklen og ud og repetere gårdsdagens

indlæring. Derefter blev et ”lag” mere bygget på. Pludselig

uforudset hindring: en bildør i en række af holdende biler,

der pludselig bliver smækket op. Eller denne: Du får lige

“P O K K E R S ... ... Jeg skulle aldrig have

taget den støvle af !!!”


øjenkontakt med en ”lækker sild” inde på fortovet – men

da du igen kigger fremad, holder Jens Pej´sens møgspreder

på tværs af din kørselsretning – hvad gør du nu??? Og

sådan fortsatte det den ganske dag. Lære, lære én ting

mere, kombinere disse, repetere ………. !

Og de satans instruktører var ikke til at snyde – de opdagede

ALT! Tænk dig, de havde én stående mellem banerne

med ryggen til vores kørselsretning – og han sladrede

til de andre hvis han så vores bremselys, når det ikke skulle

lyse! Så snart vi gjorde den mindste fejl, blev vi vinket

ind til siden og fik en kommentar. Specielt denne fik vi vist

alle at høre mere end én gang: ”Pas på med de flagrende

fødder!” Vi har tilsyneladende alle en tendens til at sætte

fødderne for hurtigt mod jorden, når vi skal standse.

Fødderne skal blive på fodhvilerne indtil MCén kører

ligeud, er blevet stabil og holder h e l t stille!

Jeg havde da også hørt bemærkningen et par gange, men

da jeg jo nærmer mig de 60, var den tilsyneladende ikke

”feset” helt ind på lystavlen endnu, for efter en (vellykket!)

opbremsning - undvige - opbremsning, mistede jeg balan-

cen, da MCén stod (næsten) stille. Den væltede til højre,

”låste” min fod fast, så jeg ikke kunne trække den til mig

og – KLASK – der lå vi! Desværre med min fod under 196

kg Multistrada. Sekundet efter var der to instruktører der

hjalp os op. MCén og en ”lettere” forslået fører blev gennemgået

– men skaderne var tilsyneladende minimale:

Lidt knubs, en lille ridse og et knækket bremsegreb.

Af denne episode har jeg lært følgende: Sæt aldrig foden

lige ned, men smæk benet ud til siden. Derved vil MCén

glide ned langs låret - og ikke som i mit tilfælde - fange og

fastklemme foden under motoren! OG det er her en god

støvle er guld værd ! Den har stålnæse, kno-beskytter og

stålskinner i skaftet. Godt man ikke kørte i Ecco-sutter!

Efter en (velfortjent) smøg-pause, var det så i sadlen igen.

De forskellige kunstarter var nu

gennemgået, så de sidste par timer blev der ”kombineret”

på livet løs. Dagen sluttede med en grundig opfølgning,

kommentarer, ris & ros. Specielt det sidste var der meget

af!

Et sådant kursus kan jeg slet ikke anbefale tit og godt nok

– det skal simpelthen prøves !

... og så en lille slut-beretning:

Vel hjemkommet til Silkeborg, med en lidt øm fod, fik jeg

sat den ”lettere sårede” maskine i stald. Derefter ind og få

klunset af. Det kneb lidt med den højre støvle, som tilsyneladende

var krøbet en del i løbet af eftermiddagen!

Efter en times tid, med tiltagende dunken, skulle den lige

sammenlignes med den venstre. KORS! Den højre var 1 cm

smallere og 2 cm højere end den venstre. Den var nu også

blevet en del ømmere, efter at den var kommet ud af ”hylsteret”.

Nå, men det gik vel over i løbet af en god nats

søvn.

Men nej! Om morgenen var den som en elefantfod - bare

blå! Opkald til arbejdsgiver med besked om, at jeg ”liiige”

skulle forbi lægen, for at få hans vurdering. Lægens korte

udgave: ”Hvad i hede hule h?????? laver du her? - Op på

skadestuen med det samme, jeg ringer NU!”

(Ankomst ca. 13.45 / endelig besked ca. 18.15 ... ... incl.

behandling af siddesår!)

Efter studier af div. fotografiske plader + befamling af den

blå elefant, blev dommen kundgjort med fast og myndig

stemme:

Thi kendes for ret:

1 stk. kompliceret knoglebrud bestående af en knækket

knogle, der tillige er flækket tre steder, sammentrykket

fodsål + extrem hævelse på over- og underside.

DUCATIEKSPRESSEN

15

Dommens udmåling:

Da der ikke kan udføres gipsarbejde på en blå elefant p.g.a.

hævelser, iklædes patienten en stiv støttestøvle med tilhørende

2 stk støttepinde med indbygget håndgreb, som

skal bæres til fredag, hvorefter patienten skal møde

fastende for evt. isætning af ”snørebånd” i form at div.

stykker ståltråd og andet isenkram efter håndværkers vurdering.

Herefter indstøbes en passende del af patienten i

gips, som skal bæres i 5 uger.

P O K K E R S ... ... Jeg skulle aldrig have taget den støvle af !!!

Jeg tror ikke, at en anden støvle ville have gjort det bedre

- undtagen hvis hele ydersiden af foden havde haft en

stålskinne fra snude til hæl og der havde været stålplader

i sålen. Bruddet var på højre yderside af foden og ca. 1-2

cm bag stålnæsen.

”Har han så fået nok af det der køre-teknik-halløj, den

gode herr kursist?” NEJ – det har jeg ikke! Når poten er

kommet til sig selv igen, vil jeg atter være at finde på

banen. Trods dette ”lille” intermezzo, kan jeg kun varmt

anbefale, at man melder sig til et sådant køreteknisk

Bronzekursus.

Rådet for større Færdselssikkerhed´s slogan: Fart gør ondt

værre

Dette vil jeg nu gerne omskrive til:

KØR – det er farligt at holde stille !

At komme i himlen uden min DUCATI ... må være et rent

helvede!

DUCA ha´ det så godt !

Mvh. Niels

Af samme forfatter er tidligere udkommet: ”Har en Ducati

sjæl ?” og ”Fra Intruder til Multistrada”


Når storken kommer – eller én

af vejene til Malerklemmen!

Ja, det er jo lidt kryptisk – skal man så køre en hovsplintrende,

blod- og torden-bissetur på sin Ducati, når storken

kommer?

Næh – man kan jo slå køreturen til Malerklemmen sammen

med en efterhånden unik zoologisk oplevelse! Turen

starter i Ganløse. Ligesom tidligere kan man selv variere

over dette, og springe ind midt i ruten, som det nu passer

én bedst. Malerklemmen er et traktørsted nede ved

Borup, hvor motorcyklister af alle religioner samles den

første søndag i måneden, hele sæsonen. Man kan med lidt

tålmodighed få mad eller kaffe; dog er køen ofte lang og

siddepladserne få. Turen er til gengæld god, og man kan se

på motorcykler til det svider i øjnene. På gode dage tæller

man hundreder.

Man kører ud af Ganløse ad Damvadsvej. Umiddelbart

efter kommer der et glimrende s-sving og derefter går det

op ad bakke. Området omkring Ganløse er morænelandskab,

skabt af istiden, så der er flere steder bakker og dale

– og desværre også en del grus. Det går videre til Søsum,

hvor man drejer til venstre, kører lige igennem til rundkørslen

og ad Spydbakken til en serie herlige sving. Derefter

krydser man Frederikssundsvej og kører ind i Veksø med

en benzintank på venstre side. Følg vejen til venstre,

parallelt med Frederikssundsvej, langs udkanten af Veksø

til T-krydset ved Hovevej. Der kommer nogle gode sving,

før det sidste stykke til Hove, der foregår ad lige vej. Det

skal nævnes, at lige inden man kører ind i Hove kommer

man forbi Nonnebakken – den navnkundige vej med

mange sving og bakker – altid et besøg værd!

Kommer man fra Vestegnen eller København, kan turen jo

starte ad Nonnebakken. Ved Hove er der bump, så indbyggerne

har en forventning om at hastighedsbegrænsningen

overholdes! Inde i Hove drejes der til højre, og Hove

Møllevej følges ud af Hove mod Østrup. Lige ved åen drejes

der til venstre ad Rytterkær mod Herringløse. I

Herringløse drejes der til højre og næsten umiddelbart

efter til venstre ad Hvedstrupvej mod Hvedstrup.

Når man drejer ned ad Hvedstrupvej skal man tage det

roligt, idet beboerne på de første par hundrede meter er

ret rabiate, og gerne springer ud på vejen og fægter med

arme og ben – ofte fordi de forveksler buldrende potter

med hastigheder på 200 km/t.

Nu kommer vi så til det med storkene! Vejen imellem

Herringløse og Hvedstrup efterlader ikke det store indtryk,

ud over udsigten og så det faktum, at der rent faktisk

kan opleves vaskeægte, levende storke på engene, der

kommer lige efter det eneste sving på vejen – så PAS PÅ!

- at køre en stork over, vil være ualmindelig dårlig reklame

for DKD. Dér er skiltet: Storkereden findes på en høj stage

inde til højre, med vognhjul und ganze molevitten. Sidste

år var der desværre ingen storke; men måske i år?

Så kører man igennem Hvedstrup, holder til venstre og

kommer til Soderupvej i et T-kryds. Der drejes igen til venstre

imod Soderup – og så bliver det sjovt!. Det første 90°

sving har en kedelig vane med at være belemret med grus;

DUCATIEKSPRESSEN

16

men derefter er der en serie sving uden grus og med fint

overblik. Desværre kunne denne del godt være længere,

inden man kommer ind i det sidste sving før Soderup, hvor

der er beplantet tæt ud til vejkanten så slæk lige kablet

for en gangs skyld!

Ud af Soderup og videre mod Fløng. I T-krydset drejes der

til højre og vejen følges rundt om Fløng indtil der kan drejes

til højre igen mod Marbjerg. Marbjerg Byvej følges til

den første rundkørsel hvor man fortsætter igennem til

Trekroner Parkvej og videre til den næste rundkørsel, hvor

der drejes ned ad Marbjergvej og ligeud til Københavnsvej.

Drej til venstre og kør mod Hedehusene. På højre side ved

det åbne stykke, kommer Brandhøjgaardsvej.

Drej til højre ad Bandhøjgaardsvej mod Reerslev. Fortsæt

ad vejen mod Tune og lige inden Tune drejes der til højre

ad Rendebjergvej ud til Roskildevej. Her drejes der til venstre

og kort efter til højre ad Snoldelevvej mod Snoldelev.

Følg vejen igennem Snoldelev og kør mod Gadstrup. Kryds

over banen i Gadstrup og lige efter ligger der et autoværksted

på venstre side. Fortsæt ligeud og uden om Gadstrup

ad Bordrupvej.

Bordrupvej er en lille smal vej, så man skal ikke gøre overdreven

brug af talentet, da det kan risikere at slippe op! I

et passende tempo er det dog en kønnere tur end igennem

Gadstrup, og man får lidt landluft. I T-krydset ved

Syvvejen drejes der til højre og derefter til venstre ad

Syvholme Vej mod Viby. Her giver man sig god tid til at få


den øvrige trafik ad vejen – der er sjov forude. Ca 1 km

nede ad Syvholme Vej kommer der en serie sving – højre,

venstre, højre, venstre – alle 90°. Derefter køres der ind i

Viby, og drejes til højre under banen. Viadukten under

banen giver mulighed for at nyde investeringen i

Termignoni’erne, og der er næsten altid tilskuere. Der

køres ud af Viby af Assendløsevej til Hovedvejen ved

Osted. Drej til venstre ad Hovedvejen og følg den 400

meter til benzintanken og drej til venstre ad

Bregnetvedvej. Det er her at Godsejer Christian Wedell-

Neergaard huserer – ham, der gerne ville hæve bøderne

for larmende motorcykler til 5.000 Kr. Så hvis man vil have

opmærksomhed omkring sine Termognoni’er, så er dette

sikkert stedet!

Der køres mod Borup og lige efter man kommer ind i

Borup drejes der til venstre ad Møllevej. Man kommer til

en rundkørsel, hvor man drejer til højre – det er eneste

mulighed!! Man kører så ligeud til næste rundkørsel, drejer

til højre og kører mod næste rundkørsel, hvor man drejer

til højre ad den første vej mod Kimmerslev. Lige efter

rundkørslen drejes der til venstre ad Dyndetvej mod

Malerklemmen. Ofte kan man nøjes med at følge strømmen!

Turen hjem kan så gå over Skjoldnæsholmskoven til

Munkholmbroen; men det er en anden historie.

Hekto

DUCATIEKSPRESSEN

17


FELDBALLE MC CENTER

-MIDT I DANMARK

www.feldballemc.dk

Lufthavnsvej 1, 8410 Rønde

Telefon 86 36 73 76

Fax 86 36 73 66 - Mobil 40 31 38 17

DUCATIEKSPRESSEN

18

Feldballe Mc Center er stolte af

at være det førende Ducaticenter

i Jylland. Vi er eksperter inden for

alle Ducati-modeller, og kan hermed

tilbyde topservice - lige fra

et kæmpe udvalg i nye og brugte

modeller samt tilbehør og mcudstyr.

På gensyn hos Feldballe MC

Center!


TIPS & TRICKS

Kædeled med klips

Diskutionen bølger frem og tilbage: Klips eller nitte?

Klipsen kan springe af - hvad kan en dårlig nitning gøre.

En almindelig metode til sikring af kædeled er låsetråd, og

kan udføres som det ses på billedet, ved at bore et 1 mm

hul i den ene laske. For at bore små huller i hårdt metal,

skal der anvendes mange omdrejninger pr. minut og smøres

godt.

Balstrupvej 92 . 4100 Ringsted

Tlf. 57 67 20 40 . Fax 57 67 20 11

www.sigma-mc.dk

sigma-mc@teknik.dk

DUCATIEKSPRESSEN

19

Autoriseret Ducatiforhandler


KØBENHAVNS ITALIENSKE

Italian Bike Store har deres “bane” i Vanløse på 10. år. Her finder du en

butik som tilfredsstiller den mest krævende MC-entusiast eller nybegynder.

Her finder du et serviceminded værksted med ny Dynojet bænk,

MC-opbevaring og en stor udstilling af de lækreste italienske drømmemaskiner.

Her er alt hvad en passioneret motorcyklist kan drømme om af

nyeste modeller, tilbehør og udstyr ... lige til at se og føle på!

DUCATIEKSPRESSEN

20


MC-HUS

DUCATIEKSPRESSEN

21

Åbningstider fra og med d. 1. marts

til d. 1. november

Mandag - Fredag: 10.00-17.30

Lørdag: 10.00-14.00

ÅLEKISTEVEJ 184 . 2720 VANLØSE

TLF. 38 79 10 60 . INFO@HAASUM.DK

www.haasum.dk


Nye medlemmer

Martin Møller Horsens 03-07-07

David Utzon-Frank København S 03-07-07

Søren Arvesen Værløse 08-07-07

Kim Skaue Hobro 08-07-07

Jesper Kiersgaard Odense C 10-07-07

Michel Honoré Charlottenlund 10-07-07

Christer Nørskov Vejle 12-07-07

Jesper Simonsen kbh s 16-07-07

Klaus Andreasen Viby Sjælland 20-07-07

Johnny Nielsen agedrup 24-07-07

Ole Bruun Årslev 28-07-07

Leif Muus Bylderup-Bov 30-07-07

Tommy Troelsen Kr Saaby 31-07-07

Finn Mortensen Risskov 01-08-07

Bent Pedersen Esbjerg 02-08-07

Ole Kristensen vejen 07-08-07

Lars Johansen Herlufmagle 07-08-07

Karsten Frederiksen Fredensborg 07-08-07

Thomas Pedersen Horsens 13-08-07

Jens Sveigaard Århus N 13-08-07

Jan Jensen Herlev 13-08-07

Rene Ruprecht København 13-08-07

Søren Larsen Frederikshavn 24-08-07

Kenneth Rehhoff Odense 24-08-07

René Nilsson Frederikssund 26-08-07

John Hansen Brøndby Strand 27-08-07

kent Lauridsen herning 29-08-07

Lars Krustrup Gedved 02-09-07

Thomas Kragelund Højbjerg 02-09-07

Bo Kristensen Randers 13-09-07

Jan Petersen Randers 14-09-07

Steen Eriksen Gentofte 17-09-07

Christian Johanson Sønderborg 18-09-07

Peter Hansen Lystrup 19-09-07

René Lennert glostrup 20-09-07

Morten Møller Randers 22-09-07

Bjarke Springstrup Gilleleje 22-09-07

Michael Persson Roskilde 23-09-07

Martin Nielsen Odense 29-09-07

Niels Hansen Odense C 08-10-07

Ole Clemensen Esbjerg 10-10-07

Jonas Charlottenlund 11-10-07

Michael Jensen Fredericia 13-10-07

Palle Winther Aalborg 21-10-07

Britta Bjerremand Give 22-10-07

Per Haslet Give 22-10-07

Allan Nielsen Frederiksberg 02-11-07

Karl-Erik Nielsen skælskør 05-11-07

Søren Larsen Viborg 06-11-07

steffen Højfeldt Herning 07-11-07

Fridtjof Andreassen Kbh. n. 14-11-07

Lars Frostholm Ringsted 20-11-07

Steen Hansen Rødovre 22-11-07

Mike Spile Vejby 30-11-07

Flemming Lloyd Silkeborg 07-12-07

Jens Peter Sørensen Horsens 09-12-07

Erling Nakskov Nakskov 10-12-07

Kim Bjørnholt Køge 20-12-07

Kristian Kristiansen vodskov 22-12-07

Niels Nielsen Tårup 23-12-07

Rainer Grundies Silkeborg 26-12-07

Karsten Nørmølle hals 26-12-07

Martin Nielsen Gentofte 27-12-07

Bo Sørensen Sandved 05-01-08

Leif Bach Gren 10-01-08

Sune Andersen Roskilde 13-01-08

Per Hansen Horsens 21-01-08

Lasse Traff Fårevejle 29-01-08

Carsten Jensen København Ø 29-01-08

Amdi Jørgensen Roskilde 20-02-08

DUCATIEKSPRESSEN

22

Duc@lenderen 2008

Jylland:

3. mandag hver måned, kl. 19 - Ducati Café Svej, Åboulevarden

22, 8000 Århus C

3. onsdag hver måned Kl. 19.00 køres en tur af cirka 1_ - 2

timers varighed inkl. en kaffepause. Mødested: Webersvej

119, 7500 Holstebro.

1. søndag hver måned - kaffemøde hos Bo Madsen i

Hammel kl. 13 til 17.

Fyn:

3. onsdag hver måned - møde hos MC Panda på Midtfyn.

Sjælland:

2. torsdag hver måned, fra kl. 18.30 - Café Grappa,

Landskronagade

Ugentlig onsdag / lørdags-træning i h.t. info i Baren

Andet:

14. marts Kl. 19:00 - Ducati Café aften. I februar og marts

er ikke bare dato flyttet, men også mødestedet er

flyttet fra Café Svej til Ballet Caféen i Klostergade 30,

Århus C. Mere info på Baren, kort inden 14.

marts. og hos: esben.sorensen@ge.com 3123 0588,

tfs@pc.dk 2026 3390.

27. - 30. marts Motormässen, Malmø Mâssen, Sverige.

Udstilling af nye biler og motorcykler og tilbehør.

29. marts Stumpemarked, Messehallerne i Herning kl. 8-16,

www.stumpemarked-herning.dk

5. - 6. april Bilmesse og brugtmarked, klassiske biler og

motorcykler, stumper og reservedele, Ballerup Arena.

21. april Kl. 19:00 - Ducati Café Svej aften. Foråret er kommet,

vores Ducati'er er atter rullende, og vi mødes

nu igen ved Café Svej. Mere info på Baren, kort inden 21.

April. og hos: esben.sorensen@ge.com 3123

0588, tfs@pc.dk 2026 3390

24. - 25. maj Ducati Clubraces, Assen - Ducati Club

Nederland.

31. maj Generalforsamling Ducati Klub Danmark, hos MC

Panda på Midtfyn.

28. - 29. juni Festival ITALIA, Oschersleben

17. august Corsa Italiana 2008, se mere i baren.

31. august Bakken lukker.

19. - 21. september 1. Europæiske MH900e træf i

Nordvestfrankrig, 200 km fra Paris nær Deauville. Kontakt

Søren eller Jan for yderligere detaljer.

20. - 21. september Biketoberfest, Oschersleben


Hos ProMotor står vi altid klar med

professionel service til dig og din Ducati.

Vi løser alle opgaver – lige fra rutineserviceeftersyn

over motorreparationer

til skadesarbejde og el-problemer.

Vi sætter en ære i at få din MC hurtigst

muligt “på hjulene” hvis uheldet er ude

og har stor erfaring med alternative

løsninger i tilfælde af manglende

reservedele.

MC-værksted med speciale i DUCATI

DUCATIEKSPRESSEN

23

Måløv Værkstedsby 90 • 2760 Måløv • Tel: 4486 1188

Åbent mandag til fredag 8 – 17

Lars Hansen Brian Fynbo


Et historisk tilbageblik - Ducatis første 1-2 sejr i

Superbike, Jerez 1990

En øjenvidenberetning

Af NIELS3 HORSKJÆR

Da jeg for år tilbage havde bopæl i Andalusien, kun godt

200 km fra Circuito de Jerez, var det en naturlig ting at

besøge banen ved en enhver given lejlighed; især da jeg

har pressekort og således kunne komme ”backstage”. Jeg

var gået hen og blevet ganske Grand Prix-tosset efter de

første besøg, både når det gjaldt selve Grand Prix’et og de

såkaldte IRTA tests, så da jeg overvejede om jeg skulle trille

ud til banen for at se Superbike-VM var jeg lidt lunken.

Jeg havde dog lavet en aftale med et dansk blad om billeder

og tekst fra løbet..

Jeg var nær ikke kommet af sted, eftersom min gamle Audi

100 på danske, sorte emaljeplader, for jeg ved ikke hvilken

gang, havde smidt udstødningen fredag aften: Træningen

lørdag var så godt som udelukket. Jeg gik i gang med

spændebånd, coladåser og Gun Gum, da reservedele til

sådan en model var lige så sjældne som hvide tigre på

hine breddegrader... Audien blev lappet sammen i løbet af

formiddagen, men jeg var nu ikke helt tryg ved at trille til

Jerez i den. Redningen kom fra en af mine venner, der lånte

mig en bil, der var i noget bedre stand; den havde kun et

lillebitte hul i lydpotten... Beslutningen blev taget, og tidligt

søndag morgen trillede jeg mod vest og op ad bjergene

mod højsletten.

Det var en herlig morgen. Jeg var ganske alene på vejen og

den bedagede Seat 132 fik noget at bestille i de mange

gode sving, der hang på siden af bjergene. Efterhånden lød

det osse temmelig fabelagtigt - hullet i lydpotten blev

kun større, og ekkoet fra ”udstødningen” rungede mellem

bjergsiderne.

Pludselig var jeg ikke alene på vejen mere. En forlygte i

bakspejlet afslørede en motorcykel i friskt tempo, og der

gik ikke lang tid, før en Guardia Civil vinkede mig ind til

siden. Allerede inden han var steget af BMW’ en lavede

han tsk tsk-bevægelser med munden, altimens hans pegefinger

agerede vinduesvisker i hurtigt tempo foran hans

ansigt: Meningen var ikke til at tage fejl af. Jeg steg ud og

konverserede høfligt og underdanigt med betjenten.

Henne ved bilens bagende satte han sig på hug med en

knækkende lyd fra knæene og viste hullets størrelse med

en hånd. Hold da op! Nu var gode dyr rådne. Jamen, sagde

jeg og pegede på mit ur. Jeg skal være på El Circuito om to

timer. Superbike! Jeg forklarede om mit projekt og viste

ham mit bagsæde med fototasker, kameraer og whatnot.

”Hombre” sagde han - det kunne du jo bare have sagt med

det samme - ”estoy aficionado como tu” - jeg er også en

stor fan - hvorpå han med en fejende håndbevægelse

kommanderede mig ind i bilen, sprang på sin knallert og

vinkede mig frem. Han truttede i hornet og vinkede til

afsked med et mægtigt smil.

Det var varmt, men jeg tror ikke det var derfor jeg svedte.

I Spanien skal man altid have bilens papirer med sig - hvad

jeg havde - men jeg var ikke helt sikker på, om de kunne

holde vand. Han havde hverken bedt om at se kørekort

eller papirer...

Jeg kan altid mærke når jeg er ved at nærme mig en racerbane,

og det kildede lidt i maven, da portvagterne bare

vinkede mig ind ”without further ado”, og jeg kunne køre

min bil helt ned til parkeringspladsen ved paddocken.

Meget afslappet atmosfære; de dage kommer aldrig igen

ved et løb af denne kaliber. Til Grand Prix’et året før kom

jeg kun ind med hjælp fra ingen anden end Sir Alan

Cathcart, som jeg tidligere havde korresponderet med. Jeg

kunne høre warm-up’en var i fuld gang - men det var ”kun”

til EM i Superbike, der skulle køres i forbindelse med

hovedløbene.

Der mildt sagt næsten ingen tilskuere, og stemningen i

paddocken var meget afslappet og Low-key. Da jeg kom

hen til bagsiden af pitten, var der en fin lille kaffeautomat

til fri afbenyttelse. Absolut tillokkende. Der stod en fyr og

kylede en espresso ned og rømmede sig kraftigt. Jeg måtte

også lige have en, og snart var manden fra før også klar til

en til. Han grinede og sagde, at i dag skulle kaffen være

meget stærk, med de træningstider Raymond Roche

havde sat. Jeg spidsede øren, for - det var så lige Fred

DUCATIEKSPRESSEN

24

Merkel, verdensmester to år i træk, der lovpriste den

stærke kaffe... Vi fik en sludder om stort set alt andet end

motorcykelræs og endte med at stå og rive vitser af og

skrige af grin. Det kan man kalde nede på jorden. Jeg gik nu

ovenpå, oppe fra taget over pitten er der en herlig udsigt

over hele pit lane.

Det første jeg så, da jeg lænede mig ud over kanten var de

røde Ducatier. Jeg havde læst på mine lektier og vidste, at

selvom der stod 851 på kåben, var motoren en 888, altså

hele 138cc større end alle de multicylindrede japanere,

der især med Merkel og Mertens på Honda RC30, på papiret

lignede vindere. Ducati stillede - ved teamchef Marco

Lucchinelli - med to stjerner - Raymond Roche, som året

før var sluttet på en 3. plads i den endelige stilling efter at

have vundet 5 løb, og Bimotas stjerne, Giancarlo Falappa,

som andenkører.

Jeg traskede ned til første sving og tog opstilling i god tid

før starten på 1. heat.

Roche havde som sagt hurtigste tid - dog kun 2/100 hurtigere

end Merkel - og startede fra Pole Position. Falappa

startede også fra første række, men med 4. bedste tid.

Roche startede ikke perfekt med en høj på mokka og stejlende

Merkel ved siden af sig og blev fuldstændig opslugt

af trafikken i det første sving. Phillis og Rymer og satte

tempoet foran vildbassen Falappa, der allerede på langsiden

på anden omgang udbremsede Rymer og lagde sig i

spidsen for en tæt gruppe af 12 cykler. Få sving efter blev

han angrebet og næsten kørt af banen af Rymer, og

Pirovano udnyttede situationen og smuttede op på førstepladsen.

Falappa gav sig ikke uden kamp og var forbi i hårnålen før

start/mål langsiden. Han holdt sig behørigt buldrende i

spidsen indtil 4. omgang, hvor Roche på magisk vis dukkede

op fra tågerne og satte resten af feltet på plads i førnævnte

hårnål, ved at passere både Rymer og Pirovano for

derpå at klistre sig til Falappas baghjul. I den første af serien

af de hurtige højresving på den sidste del af banen,


markerede Roche sig og gik indenom Falappa. Hurtigt

lagde han afstand til feltet - ca 8 sekunder - mens Falappa

måtte blive i hundeslagsmålet om andenpladsen.

Ducati på første- og andenpladsen? Jamen det var da helt

utroligt! Mjah... Falappa måtte efterhånden overgive sig til

Merkel, Mertens og Phillis - men altså i en tæt gruppe på 8,

hvor det absolut ikke gik langsomt. Mertens kørte heatets

hurtigste omgang og gruppen halede en smule ind på

Roche. Utroligt hvor afslappet det lød - og så ud - for

Roche i spidsen af feltet i ensom majestæt. Han vandt,

mens Falappa måtte bide i det sure japaneræble og slutte

som 5’er.

2. heat var bare en lille smule anderledes. Jeg gik op på

taget over pitten, for at kunne følge slagets gang over hele

banen. Starten gik, og kampen var ikke mindre tæt. Også

denne gang var det Falappa, der trak læsset efter at have

fægtet sig forbi et par bambusraketter. Denne gang var

starten gået bedre for Roche, der nu lå og lurede på en

fjerdeplads. Snart var han toer, og de to Ducatier kørte et

smukt, smukt parløb i spidsen af feltet.

Det var en herlig musik - to synkrone Bologna-twins. Igen

lød det som den letteste ting i verden - denne dovne

brummen fra de røde racere, der bare cruisede forbi de

hidsigt vrælende multier. Roche ville nu gerne helt forbi og

op i spidsen, og til sidst lykkedes det ham, at lokke Falappa

til at køre lidt for langt ud i Nieto-kurven. Som den letteste

ting i verden, gled han forbi og ligesom i første heat,

lagde han hurtigt distance til Falappa, der denne gang

holdt sin andenplads helt til stregen. Det blev behørigt fejret

med adskillige stående wheelies, der fik Ducatien til at

minde om en offroader i hænderne på det store brød til

Falappa.

Historiens første Ducati 1- 2 sejr i Superbike!

Det burde være overflødigt at nævne hvad der videre

skete, men for fuldstændighedens skyld skal nævnes, at

Raymond Roche dette år vandt det første verdensmesterskab

i Superbike for Ducati med 8 sejre ud af 26 heats.

Falappa sluttede på 11. pladsen med en enkelt sejr. Han

havde et slemt uheld på Österreichring, der satte ham ud

af spillet resten af sæsonen.

Jeg fortrød ikke min beslutning om at se ”Diesel Cup”, som

Kenny Roberts tidligere på måneden fnysende havde kaldt

det, da jeg var til IRTA-test tidligere samme måned. Oh

Shit, mand. Ducatis første 1-2’er. And I was there!

Lær’ det med stil !

Frihed på 2 hjul starter med et kørekort

hos Nordkystens Køreskole.

Her kører vi på Ducati Monster 695.

Ring på 4976 3018

eller 2689 7508

www.nordkystenskoereskole.dk

DUCATIEKSPRESSEN

25

DUCATI

KØRESKOLEN


Ignitech'Buy it! - Don't Built it!'

Jeg har det med at gå mod strømmen, således også med

den verserende mani ”Don’t buy it – Build it” – denne

historie er modsat: ”Buy it – Don’t build it”.

At netop jeg skulle forfalde til at købe noget, der kan bygges

med elektroniske komponenter, er noget af et tilbageslag,

men efter dette skrift vil læseren sikkert forstå

hvorfor.

Det startede egentlig med, at jeg ville bygge en omdrejningsbegrænser

til en Classic Race MC, men lige gyldig

hvad jeg strikkede sammen, virkede det ikke helt efter

hensigten.

Så faldt jeg over en omdrejningsbegrænser fra ”guds eget

land” formedelst 2000 Kr. – Den virkede heller ikke, og

langsomt gik det op for mig, at det tændingsanlæg der var

bygget på CR cyklen, ikke ville finde sig i udefra kommende

indgriben.

En dag faldt jeg ved et tilfælde over et firma fra den

Czechiske Republik, Ignitech, der fremstiller netop dét, jeg

var på jagt efter: En fuldt programmerbar tændingsstyring,

TCIP4, der kan hænges på næsten enhver MC, gammel

eller ny, eller bil for den sags skyld.

Tændingsboksen kan, som skrevet, anvendes til næsten

alle MC med 2 eller 4 cylindere og kan programmeres med

en PC via et RS232-stik.

Listen over køretøjer, til hvilken der er installeret en presat

MAP, er lang, men der er tillige mulighed for at programmere

sin egen MAP helt frit, så modeller der ikke findes i listen,

er til at indstille efter behov – også Paso 750 og 900SS med

kun én PU (Magneti Marelli) kan programmeres.

Den eneste parameter, der skal ligge fast er Basic Advance,

der dækker over loopens (knasten / kammen på svinghjulet)

position fra forkanten til motorens TDC.

Selve loopens bredde beregner boksen selv, så den skal

man ikke bekymre sig om.

Den højeste tænding der kan indstilles er derfor Basic

Advance + loopens bredde, hvilket på f.eks. en Paso er

6+28 = 34 grader (Se foto fra Paso).

En lille finurlighed er, at TCIP4 anvender bagflanken, og

dermed Base Advance, ved start og i tomgang, hvilket

giver en meget roligere tomgang end normalt – en metode

der benyttes på mange moderne tændingsbokse, men

ikke Kokusan.

Jeg købte en hjem til forsøg på vor Classic Race MC, Pris

127? (godt 965 Kr.), og fik valuta for pengene og mere til –

oh hvilken fryd at arbejde med.

Tændingsavanceringen kan stilles efter behov, omdrejningsbegrænseren

kan stilles så den sikrer motoren mod

skader, der er ”Gear shift light” der tænder når effektkurven

topper (den er piloten meget glad for).

Der er udtag på TCIP4 boksen til omdrejningstæller, og

udtaget kan justeres således at tælleren viser rigtigt, selv

om det ikke helt skulle passe sammen: Indstillingen kan

foretages på få minutter.

Der kan installeres quick shift, hvor antallet af omdrejninger

uden tænding er programmerbart, og er man meget

perfektionistisk tillige Throttle Posission Sensor (TPS),

således at tændingskurven kan justeres efter den øjeblikkelige

belastning. Ingen af delene er dog udnyttet på det

jeg har rodet med.

Efter forsøgene med tændingen på CR-maskinen er jeg

blevet så hooked på Ignitech’s produkter at jeg bestiller en

tændingsboks til min Paso, blot for at lege:

Jeg skriver lidt med Ignitech på mail, og de leverer en

TCIP4 med kabelsæt der passer således at den kan erstatte

de to Kokusan bokse – installationstid ca. 5 min.

At erstatte to Kokusan æsker til 4000 Kr. pr stk. med én

æske til 965 Kr., det er til at få øje på.

Jeg har efterfølgende justeret lidt på tændingskurven således

at den passer nøjagtigt til motoren, hvilket jeg har

haft en del fornøjelse af (Læs: Kvalitetstid).

Lidt mere Ignitech.

TCIP4 er naturligvis ikke det eneste produkt Ignitech fremstiller.

Deres produktliste er temmelig lang.

De leverer tændingsbokse til en lang række MC, hvor boksen

leveres forprogrammeret med kabelsæt, der passer til

modellen - lige til at klikke på uden justering.

De leverer Pick Up og loop til klassiske MC med det formål

at ombygge fra kniksere til elektronik.

Advarsel: Deres PU kan ikke tåle olie, og er derfor ikke

reservedele til f.eks. Pantah motorer.

De leverer CDI tændingsbokse og tændspoler.

De har et bredt sortiment af MC stik til meget rimelige

priser – også dem der passer til Kokusan.

Sidst men ikke mindst, så fremstiller Ignitech også styrin-

DUCATIEKSPRESSEN

26

ger til indsprøjtning – Noget a’la Power Commander, men

blot med den forskel at Ignitech erstatter den originale

computer med deres egen frit programmerbare enhed, og

dermed også kan benyttes som reservedel for en defekt

styring.

Ignitech MaxPower hedder produktet, og det leveres med

stik til de fleste modeller, lige til at klikke på i stedet for

den originale.

Den kan det samme som Power Commander og mere til.

Faktisk har den indbyggede hjælpemidler til at indstille

den med - MEN – som med Power Commander, er det en

fordel at lade et værksted med et rullefelt foretage de

individuelle tilpasninger, for at få et godt resultat. Jeg ved

at Lydmuren i Stenløse kender den og kan justere den så

den passer, hvilket for i øvrigt også gælder Ignitechs øvrige

produkter.

MaxPower fås i to udgaver, en for gadecykler og en til

race. Der er visse funktioner i raceversionen, der ikke er tilgængelige

i gadeversionen, og som efter min ringe formening

heller ikke er nødvendige på en gade MC.

Ignitech medleverer det nødvendige program til at indstille

deres produkter; programmerne er beregnet til

Windows PC (Windows 98, 2000, XP – Vista er ikke prøvet).

Jeg har på det seneste handlet en del med Ignitech, og det

er aldeles uproblematisk.

Man sender en mail på engelsk med det man gerne vil købe.

Der kan komme et par spørgsmål tilbage, men normalt

kommer der en proforma regning, efter hvilken man overfører

beløbet til deres bank, og et par uger efter kommer

varerne.

For de der er blevet nysgerrige er der mere information på

www.ignitech.cz, hvor også deres prisliste er tilgængelig.

Her fra kan programmerne til Ignitech’s produkter også

downloades, så man kan få et indtryk af hvad produkterne

kan.

Jeg skal lige pointere, at jeg ingen kommercielle interesser

har i Ignitech.

Min interesse begrænser sig til at være begejstringen for

deres produkter.

Ignitechs produkter har kun én fejl: Det er ikke mig der har

fremstillet dem ;-)


Og så lige min pointe én gang til: Jeg kan ikke på rimelig tid

bygge noget der blot kommer op på siden af Ignitech, og

slet ikke til samme pris - så derfor ”Buy it – Don’t build it”

Steen Gruby

Her et par billeder der anskueliggør indstillingerne i TCIP4.

TCIP4 med Kokusan kabling til Paso (Pantah motor med

Kokusan tænding).

Bemærk DB9 (RS232) stikket nederst til højre – Det er til

PC tilslutning.

Dump fra min Paso (motoren stoppet før dump).

DUCATIEKSPRESSEN

27

Dump fra testopstilling med kun én spole i funktion.


DUCATIEKSPRESSEN

28

Pressemeddelelse:

Kør på bane og slip for blå blink i bakspejlet!!

MCracing ApS er et nystartet firma, som tilbyder alle

motorcyklister at opleve fornøjelsen ved at køre på lukket

bane og dermed slippe for frygten for at se blå blink i bakspejlet.

Firmaet er stiftet af Carsten Husted og Johnnie Schoelzer.

Begge motorcykelentusiaster med tilsammen mere end 50

års MC-erfaring fra de danske og europæiske baner og landeveje.

Stifterne af firmaet udtaler:

”Vores motorcykler bliver hurtigere og hurtigere, og deres

køreegenskaber bliver bedre og bedre. Samtidig bliver

færdselsreglerne stadig mere restriktive, og man kan -

uden at anstrenge sig - nemt miste kørekortet i bare 2.

gear på en almindelig sports-mc.

Der har aldrig været så mange motorcykler på de danske

veje som nu, og MCracing ser et stigende ønske fra motorcyklister

om at få lov til at boltre sig under trygge forhold

- uden at risikere kørekortet.

Til MCracings arrangementer er der plads til alle, uanset

om man er begynder eller erfaren motorcyklist. Vi skal

ikke ud og køre racerløb, men derimod hygge os under

trygge rammer med vores motorcykler”

MCracing afholder hen over sommeren 2008 to arrangementer,

også kaldet banedage.

• Det første på Sturup Raceway Grundlovsdag den 5. juni,

som er åben for alle.

• Det andet på Sturup Raceway lørdag den 17. august for

Ducati Klub Danmark.

Sturup Raceway er en velkendt bane, som indgår i den

officielle løbskalender for både 600cc Challenge Cup og

DTC. På banen får deltagerne mulighed for at prøve kræfter

med de samme tekniske udfordringer, som de professionelle

kørere står overfor, når de store mesterskaber

afvikles her.

Der er mulighed for at deltage i forskellige klasser, afhængig

af erfaring og egne ambitioner:

Grøn klasse vil være for kørere med ingen eller måske 1-2

dages erfaring med banekørsel.


MCracing ApS

I denne klasse vil der være undervisning, briefing samt

feedback fra en masterkører i forbindelse med hvert kørepas.

Blå klasse er for de lidt mere erfarne, som gerne stadig vil

lære lidt mere teknik fra en masterkører. I blå klasse køres

der pænt til og overhaling er tilladt.

Rød klasse er for de erfarne banekørere samt dem, der

dyrker roadracing på amatørplan. Her er der ingen masterkører,

der bliver givet fuld gas og overhaling er tilladt.

MCracings masterkørere er alle erfarne motorcyklister, og

tæller bl.a. en tidligere motorcykelbetjent og flere tidligere

og nuværende roadracingkørere.

Der er tale om masterkørere, som ikke kun kan håndtere

en motorcykel, men som også er i stand til at give konstruktiv

feedback og undervisning til dem, der følger ham.

Vi glæder os til at se en masse motorcykelentusiaster til

et par fornøjelige dage i løbet af sommeren.

Klik ind på www.mcracing.dk og læs mere.

Med venlig hilsen

MCracing Aps.

Carsten Husted og Johnnie Schoelzer

DUCATIEKSPRESSEN

29


DUCATIEKSPRESSEN

30


www.motosthetics.dk

Personalize your passion

DUCATI - 1098

Frontkåbe

CARBON

Kommer snart

Forskærm Kommer snart

Hælplader Kommer snart

Mono sæde Kommer snart

DUCATI - 916 / 748 / 996 /998

CARBON GLASFIBER

Forskærm 1225,00 667,50

Kædeskærm 1018,75 ------------

Sædebund 1418,75 ------------

Sidespejle 1393,75 ------------

Sprocket cover 510,00 -----------

DUCATI - MONSTER

900 / 600 / 750 94

til 2003 model

Forskærm

CARBON

1225,00

Bagskærm 1225,00

Kåbeplov 1902,50

Nøglebeskytter 193,75

Pladeholder 667,50

www.motosthetics.dk

Kontakt: tg@motosthetics.dk · Tel 41 41 59 55 · 8800 Viborg

DUCATIEKSPRESSEN

31


Afsender:

DUCATIEKSPRESSEN

Boltonvej

DUCATIEKSPRESSEN

23

2300 Webersvej København 119 S

7500 Holstebro

Kr. 259.975,-

Leveres selvfølgelig også i rød

50% mindre vedligeholdelsesomkostninger på

alle modeller fra 2007 og frem. Kontakt din

lokale Ducati-forhandler for mere information.

Nye standarder i mellemklassen

Ducati 848 Superbike

Med kun 168 kg. og imponerende 134 HK, er

den nye Ducati 848 en ægte italiensk Superbike.

Den er 20 kg. lettere og har 30% mere power

end sin forgænger. Der er hermed sat nye

standarder i Superbike-klassen.

Multistrada 1100 2007

Nedsat til kr. 193.500,-

SPAR kr. 6.420,-

KOM TIL MOTO GP MED

INDGANG OG HOTEL VED

KØB AF NY ELLER BRUGT

DUCATI MULTISTRADA

Se mere på vores

hjemmeside eller ring

Pedersborg Torv 13 . 4180 Sorø

Tlf. 5783 3348 . www.fimotorcykler.dk

Ducati GT 1000

Nedsat til kr. 156.995,-

SPAR kr. 28.625,-

More magazines by this user
Similar magazines