Jødisk Orientering november 2012 - Det Mosaiske Troessamfund

mosaiske.dk

Jødisk Orientering november 2012 - Det Mosaiske Troessamfund

AsAR

sØndAG d. 18. novEMbER 2012 Kl. 12-17

pRoGRAM:

Kl. 12.00 Åbning VeD KonfeRencieR Dan RacHlin

Kl. 12.02 VelKomst VeD DoRRit RaiteR, foRmanD foR WiZo

Kl. 12.10 Hilsen fRa isRael VeD Den isRaelsKe ambassaDøRfRue,

DinaH aVnon

Kl. 12.15 HylDesttale til maRa igelsKi i anleDning af HenDes

100-ÅRs føDselsDag

Kl. 12.30 JøDisKe/isRaelsKe sange VeD caRolinesKolens 3.

Klasse unDeR leDelse af saRaH-Vain nielsen og

aKKompagneRet af leaH loeb

Kl. 12.45 KRaV maga – isRaelsK foRsVaRsteKniK

Kl. 14.00 KleZmeRmusiK VeD oboist HenRiK golDscHmiDt og

HaRmoniKaspilleR anDeRs singH

GoldbERG og menigHeDen

I snart seks år har Troessamfundets

medlemmer gratis fået tilsendt magasinet

GOLDBERG sammen med Jødisk Orientering.

Da MT fra årsskiftet 2012/13 har

opsagt samarbejdet med Goldberg & Mor

ApS om distribution af Jødisk Orientering,

kan denne service desværre ikke opretholdes.

Decemberudgaven vil være den

sidste, som medlemmerne uden yderligere

betaling får i postkassen.

GOLDBERG er det eneste kulturmagasin

i Danmark, der indgående behandler

jødiske emner både lokalt og internationalt.

Efter min mening kan GOLDBERG ikke

undværes, og flere danske dagblade har

vist begejstring for dette levende tidsskrift,

der har mange abonnenter – både jødiske

og ikkejødiske – i Skandinavien, Europa,

Israel og resten af verden.

Fremover må medlemmerne af Troessamfundet

– ligesom alle andre abonnenter

– altså betale for at få GOLDBERG tilsendt,

PICASSO men prisen er meget rimelig.

BASQUIAT

SCHIELE

GOLDBERG KAHLO tilbyder alle medlemmer af

MT NOLDE et 2013-abonnement på 4 numre med

DALĺ

udvidet sideantal til samme pris som i dag,

KOONS

nemlig MIRÓ... 248,00 kr. inkl. ekspedition og

porto.

GOLDBERG er et underholdende og

kulturelt aktiv for det jødiske samfund i

Danmark, og jeg er sikker på, at mange

MT-medlemmer vil være glade for fortsat at

kunne læse alle de varierede jødisk-relaterede

artikler, som fremragende skribenter

forsyner GOLDBERG med.

Med støtte fra

14.09 2012

Tegn et abonnement nu, og få fortsat

13.01 2013

Hovedsponsor for Louisiana

Egon Schiele: Selvportræt med påfuglevest, 1911. Gouache. Ernst Ploil, Wien

glæde af GOLDBERG.

Med venlig hilsen

Stefan Isaak

NR. 32 . SEPT. /OKT./NOV. 2012 GOLDBERG MAGASIN OM JØDISK KUNST · KULTUR · RELIGION · SAMFUND

PRIS 49,50

24

9 771902 448009

WiZo | 5

Det er børn som disse, man støtter ved at

komme til WIZO-basaren.

WiZo international yder hjælp

til trængte kvinder og børn i

israel med særligt fokus på

uddannelse og arbejde. WiZo

i Danmark er fast sponsor

for børneinstitutionen lotus,

der ligger i Karmiel. mange

af børnene er indvandrere fra

det tidligere sovjetunionen og

etiopien.

Entré: 25 kr.

børn under 14 år: 10 kr.

fri garderobe.

Vi modtager desværre ikke

kreditkort.

MAGASIN OM JØDISK KUNST • KULTUR • RELIGION • SAMFUND

GOLDBERG

Nr. 32. September / Oktober/November 2012

Valg i USA

Hvem får de

jødiske stemmer

denne gang?

FOR ELLER IMOD

OMSKÆRING?

Læs Samuel Rachlins

Facebook-manifest!

TREBLINKA

Ny forskning dokumenterer makabre

plyndringer af massegravene

i nazisternes udryddelseslejre

rejseguide

FØLG GOLDBERGs

ALTERNATIVE

TIL DE LIDT ANDERLEDES OPLEVELSER

DET ARABISKE FORÅR: “ENDELIG FORTJENER VI VORES FRIHED”

More magazines by this user
Similar magazines