IT-Branchepublikation: ERP - Nyhedsbrev for Bestyrelser

bestyrelsen.dk

IT-Branchepublikation: ERP - Nyhedsbrev for Bestyrelser

ERP

IT-Branchepublikation

IT-Brancheudgivelse, der giver indsigt

i aktuelle tendenser på ERP-markedet.

Partnere:

2013


UdgIvER KNOWLEdgE PROvIdERS

Økonomisk Ugebrev Partner Publications, der er en forretningsenhed

under Økonomisk Ugebrev A/S, udgiver årlige publikationer

i samarbejde med sponsorer og samarbejdspartnere. Økonomiske

Ugebrev partner publikationer er er opbygget omkring en

veludviklet businessguide, som giver markedsgennemsigtighed

og overblik over produkter, producenter og leverandører på en

række udvalgte områder.

Økonomisk Ugebrev Partner Publications

Slagtehusgade 4-6

1715 København V

ATT: Joachim Kattrup

+ 45 7023 4010

www.ugebrev.dk

PaRTNERE

IFS er en af verdens førende leverandører af forretningssystemer

til mellemstore og store virksomheder. IFS er en børsnoteret

virksomhed (XSTO: IFS) grundlagt i 1983. Virksomheden udvikler,

levererer og implementerer IFS Applications, et komponentbaseret

forretningssystem.

Microsoft Dynamics er en vifte af integrerede, fleksible virksomhedsløsninger,

der gør dig og dine medarbejdere i stand til at

træffe mere velfunderede forretningsbeslutninger. Løsningerne

leveres via certificerede partnere i mere end 40 lande.

TEC hjælper virksomheder og organisationer med at vælge den

bedst mulige it-løsning via en metode, der er blevet udviklet og

forbedret gennem hundredvis af projekter på tværs af brancher

og løsninger i hele verden. TEC et en global virksomhed med

hovedsæde i Canada og tilbyder et af verdens bedste IT-evalueringsværktøjer.

Et af de førende konsulenthuse i Skandinavien inden for implementering

af strategiske forandringer indenfor: Strategy & Growth,

Operational Excellence, Service Operational Excellence, It &

Infrastructure og Leadership & Projects. Implement har over 200

medarbejdere.

Infor er en af de største leverandører af forretningssoftware og

service med hovedkontor i New York. Infor er repræsenteret i

mere end 40 lande med 180 kontorer samt 12.000 medarbejdere

og 1.100 partnere, som servicerer mere end 70.000 kunder i 194

lande verden over.

Deltek er verdens førende leverandør af forretningssoftware og

-løsninger designet specielt til projektorienterede virksomheder.

I årtier har vi leveret unik indsigt, som gør vores kunder i stand til

at realisere deres forretningspotentiale.


INTROdUKTION

OM DENNE PUbLIKATION

Denne publikation har fokus på ErP-markedet. Gennem markedsrettede

og forretningsfokuserede artikler vil Økonomisk Ugebrev i samarbejde

med Technology Evaluation Centers (TEC) og vores partnere give

overblik over ErP-markedet i Danmark, beskrive tendenser og bringe

værdifuld forretningsindsigt til vores abonnenter og læsere.

Vores mission er at forsyne vores abonnenter på Økonomisk Ugebrev,

Økonomisk Ugebrev CFO og Nyhedsbrev for bestyrelser med brugbar

indsigt i ErP-markedet, kombineret med erhvervsjournalistisk fokus

og – ikke mindst – en unik adgang til en særlig ErP-evalueringsportal

hvor abonnenter gratis online kan evaluere virksomhedens bestående

systemer eller sondere nye leverandører.

Adgang til ERP-portal

Du kan finde adgang til portalen her: www.ugebrev.dk/pp

ONLINE ErP EVALUErING

Denne portal er leveret af TEC, der har specialiseret sig i objektiv og

kvantificerbar softwareudvælgelse. TEC´s unikke webbaserede teknologi

gør det nu muligt for Økonomisk Ugebrevs læsere at få leveret

en vifte af softwareevalueringer og it-udvælgelse på nettet, og til at

danne sig viden og markedsoverblik på langt kortere tid end de traditionelle

rådgivningsydelser inden for it-området kan hamle op med. TEC

repræsenterer ikke bestemte softwareløsninger, men deres teknologi

gør det muligt for Økonomisk Ugebrevs læsere, at sikre at egne forretningsinteresser

og behov kommer i første række, når virksomheden

skal kigge på nyt ErP-system.

God læselyst

Økonomisk Ugebrev Partner Publications

Juni, 2013

Udgiver

Økonomisk Ugebrev Partner Publications

Slagtehusgade 4-6

1715 København v

www.ugebrev.dk

+ 45 7023 4010

aTT: Joachim Kattrup

Redaktion og Journalister

Chefredaktør Morten W. Langer

Redaktionschef Joachim Kattrup

Journalist Sten T. Kristensen

Samarbejdspartnere

Technology Evaluation Centers

740 St. Maurice,4th Floor

Montreal, Quebec

Canada h3C 1L5

aTT: Lorne goloff

Implement Consulting group

Strandvejen 56

2900 hellerup

+45 4586 7900

aTT: Filip Larsen

Forretningspartnere

Microsoft danmark

IFS danmark

Infor

deltek

Distribution

Publikation udsendes til abonnenter på Økonomis Ugebrev,

Økonomisk Ugebrev CFO og Nyhedsbrev for Bestyrelser

som online publikation. desuden trykkes udgivelsen i

1000 eksemplarer og udsendes til udvalgte virksomheder

i målgruppen. Publikationen er målrettet medarbejdere

på taktisk og strategiskniveau i store og mellemstore

virksomheder. Redaktion og projektledelse.

Grafik

gebet

INdhOLd

4 NY GENErATION AF brUGErE

DrIVEr ErP-MArKEDET

5 IFS

6 IT-AKTIEr I 20 PrOCENTS

STIGNING På ET år

7 INFOr

8 TENDENSEr INDEN FOr ErP

9 DE STOrE KØbEr SMå

– NYE KOMMEr TIL

10 MICrOSOFT

11 VIrKSOMhEDEr OVErVEJEr

”TwO-TIEr” ErP-LØSNING

12 DELTEK

13 NYT ErP SYSTEM?

14 INTrODUKTION TIL

VærKTØJSbASErET

ErP SYSTEMVALG

16 LEVErANDØrPrOFILEr

17 brANChETAbEL

18 ErP LØSNINGEr OG DæKNING

AF FUNKTIONALITET

20 LIVSCYKLUS

24 2012 ErP FOr SErVICES

bUYEr’S GUIDE

27 2011 ErP bUYEr’S GUIDE

FOr MEDIUM AND LArGE

MANUFACTUrErS


Ny gENERaTION aF BRUgERE dRIvER ERP-MaRKEdET

den nye generation af ERP-brugere driver udviklingen på ERP-markedet.

Af Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

Det er den nye generation af ErP-brugere som i høj grad driver

udviklingen på ErP-markedet. Leverandørenes aktuelle fokus

på brugervenlighed og mobile løsninger afspejler, at en helt ny

medarbejdergeneration har indtaget brugen og adgangen til informationer

fra virksomhedernes ErP-systemer. Den nye medarbejdergeneration

er vokset op i en epoke hvor mobiltelefoner,

sociale netværk og intuitive brugerflader er en selvfølge og hvor

adgang til forretningsinformation er tilgængelig på alle platforme

hele tiden og alle steder. De stiller store krav til systemernes

brugerflade, fleksibilitet og mobilitet. Derfor har flere ErP-leverandører

i det seneste år enten investeret store beløb i udvikling

af brugervenlige løsninger eller opkøbt virksomheder, der har

”usability” som kernekompetence.

LOOK AND FEEL

Flere ErP-leverandører bekræfter, at brugervenlighed netop nu

er et af de største udviklingsområder og forretningsparametre på

markedet. Det gælder også for Infor, der er verdens tredje største

ErP-leverandør: ”Tidligere var brugeroplevelsen ikke et fokusområde,

men nu skal brugerfladen både være intuitiv samt se

godt ud. Tidligere var ErP-systemer udelukkende store applikationer

rig på funktionalitet, men det har ændret sig radikalt. Infor

har fx opkøbt et firma, hvis kernekompetence er brugeroplevelse

og vi tror på, at ”look and feel” spiller en afgørende rolle. Det tager

vi meget alvorligt” siger, Country Manager i Denmark fra Infor,

Søren Pedersen til Økonomisk Ugebrev Partner Publications.

Også hos Microsoft, der er relativ nye på ErP-markedet, har

man stor fokus på brugernes oplevelse af at arbejde i ErP-systemet.

Microsofts strategi på forretningsapplikationer har siden

opkøbet af danske Navision for 11 år siden, været med til

at udfordre andre leverandører på netop usability-parameteret:

”Vi har hele tiden haft fokus på mennesker – altså brugerne af

systemerne. I de sidste ErP-versioner har vi integreret ErP-systemet

med resten af Microsoft pakken og dermed er alle vores

kommunikationsplatforme integreret i vore tre ErP-systemer.

Vi kalder det ”next generation of interfaces.” Det, samt mobile

løsninger, har stor bevågenhed for os, fordi en helt ny type

brugere nu er ansat hos vores kunder. Det er et pres fra en ny

generation, der styrer markedsudviklingen og den udvikling vil

fortsætte og drive markedet,” det oplyser Direktør for Dynamics

i Microsoft Marianne Lindhard Moe i et interview med Økonomisk

Ugebrev Partner Publications.

Få ADGANG TIL EN SærLIG ErP EVALUErINGSPOrTAL,

hvor abonnenter gratis online kan evaluere virksomhedens

bestående systemer eller sondere nye leverandører.

Du kan finde adgang til portalen her: www.ugebrev.dk/pp

4 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Den rollebaserede tilgang til virksomhedens ErP-system har i

år flere været en integreret mulighed i mange af systemerne på

markedet. Det har bl.a. været en af årsagerne til, at langt flere

medarbejdere benytter systemerne til flere opgaver og på daglig

basis er direkte i kontakt med virksomhedens kerneinformationer.

Den rollebaserede tilgang har også gjort data til relevant

information om relevante processer for de rigtige medarbejdere.

Den har også været en medvirkende årsag til de høje forventninger

til systemernes brugervenlighed og mobilitet, fordi systemerne

når ud til mange flere medarbejdere:

”Der er i dag langt flere medarbejdere, der benytter ErP systemet

end tidligere, hvor måske kun 10-20 procent af de ansatte i

en virksomhed havde adgang. Nu er det op mod 80 procent af alle

medarbejdere, som dagligt eller ofte henter og benytter informationer

i ErP-systemet. I Deltek har vi længe arbejdet med den

rollebaserede tilgang og dermed muligheden for at langt flere

ansatte får relevante informationer fra ErP-systemet. Det forsøger

vi nu at kombinere med ”social capability”, som vi integrerer

i systemet. Vi ønsker at skabe højere produktivitet for kunderne

gennem fokus på kollaboration og samarbejde omkring forretningsevents

og opgaver. Det skal systemet kunne understøtte. Vi

har valgt en model, hvor det i systemet er muligt for de involverede

medarbejdere at følge en arbejdsproces fra start til slut –

og det kræver stor brugervenlighed og fleksibilitet”, siger Stefan

Grahn, der er VP Sales Nordic i Deltek.

hØJ STANDArD På brUGErVENLIGhEDEN

Tendensen er den samme hos IFS, som ligeledes kraftigt udvikler

på brugervenlighed. IFS, der bl.a. har fokus på ErP-systemer

til olie- og gasindustrien samt energisektoren generelt: ”IFS

har en god position på markedet, idet vi er gode til at håndtere

komplekse forretningsprocesser og en tendens er helt klart at

kompleksiteten ofte driver omkostninger. Derfor har vi stor fokus

på at forsimple kompleksiteten og mindske risikoen ved implementeringer

og ikke mindst sørge for, at ”low-frequency-users”

nemt kan benytte systemet – og det kræver en høj standard på

brugervenligheden. Tidligere var det ikke så vigtigt, idet ErP-systemet

mere var et støttesystem. Men kravene er vokset og vi har

investeret tungt i brugervenlighed. Usability er nok netop nu en af

de store drivere i markedet. Men også mobilitet er på agendaen

i virksomhederne og IFS har derfor også investeret i et selskab,

der kan netop det”, siger CEO i IFS Scandinavia, Glenn Arnesen.


IFS

IFS er en af verdens førende leverandører af forretningssystemer

til mellemstore og store virksomheder. Vi udvikler, leverer og implementerer

IFS Applications – et moderne, fleksibelt og komponentbaseret

forretningssystem med omfattende funktionalitet. Vi

fokuserer på brancher, hvor en eller flere af følgende kerneprocesser

er strategiske: service & vedligehold, produktion, logistik

og projekt. Vores løsninger kan håndtere de mest komplekse udfordringer,

fleksibiliteten gør dig i stand til at tilpasse din virksomhed

til de konstante ændringer i markedet og omverdenen og

til at gribe nye muligheder. IFS Applications optimerer den måde

hvorpå du driver din forretning.

IFS er en børsnoteret virksomhed (XSTO: IFS) grundlagt i 1983. Vi

har cirka 2100 kunder, mere end 800.000 brugere, er aktive i cirka

60 lande og har 2800 ansatte. I 2012 gik nettoomsætningen op til

SEK 2,7 milliarder.

IFS APPLICATIONS – ET FØRENDE FORRETNINGSSYSTEM

IFS Applications samler alle de data, som du har behov for, for at

drive din virksomhed effektivt. Det integrerer intern og ekstern

information fra alle virksomhedens processer såsom økonomi,

hr, kunderelationer, projektledelse, produktion, distribution og

vedligehold.

IFS Applications er udviklet på åbne standarder, så vores kunder

har frihed til selv at vælge teknologi og it-miljø, uafhængigt af

forretningssystemet.

VI TILBYDER ET INTEGRERET SYSTEM

Et fleksibelt og omfattende system betyder fokuseret udvikling,

til fordel for både IFS og kunderne. Produktet udvikles i takt

med din virksomhed ændrer sig igennem dennes livscyklus i

forbindelse med f.eks. opkøb, udvidelse, omorganisering eller

ny strategi. Med IFS Applications varetager vi enkelheden i det

ekspanderbare. Systemet tilpasser sig, når kunden ændrer sig.

VI ER EKSPERTER, I DET VI GØR

Vi tilbyder best practice-industriløsninger, som er udviklet i et tæt

samarbejde med vores kunder og partnere, så de lever op til de

behov og krav, der er i den enkelte industri. Takket være vores

lange erfaring og ekspertise forstår vi vores kunder bedre end

nogen anden.

Kontakt Kim bursøe

Kim.bursoe@ifsworld.com

+45 2220 4225

www.ifsworld.com

VI TILBYDER FLEKSIBILITET

IFS Applications består af moduler, så kunderne kan vælge lige

præcis de løsninger, som de har behov for. De kan købe hele

systemet eller vælge de komponenter, der løser deres behov.

IFS Applications giver mulighed for standardintegration med de

fleste etablerede tredjepartsprodukter.

VI INVESTERER I DEN NYESTE TEKNOLOGI

Vi har fokus på at investere i den nyeste teknologi og dermed være

en af de førende i branchen. Vores løsninger er bygget på moderne

arkitektur og baseret på anerkendte standarder. Vi tilbyder

cloud-teknologi, mobile løsninger og en intuitiv og brugervenlig

brugergrænseflade, som alle har et formål – at vores kunder kan

arbejde mere effektivt.

Mere end 2100 virksomheder globalt optimerer deres virksomhed

med IFS Applications bl.a.:

Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Semco Maritime Odfjell

Drilling, Grenland Group, hamworthy, Archer, heerema Fabrication

Group, Terma, Axis Communications, Eltek, beijer Electronics,

Kitron, NEC, Olympus Keymed, wolfson Microelectronics,

Kongskilde, Mekoprint, Nolato Group, PartnerTech, Dyrup, Jotun,

Teknos, Akzo Nobel, Oriflame, Farrow & ball, Pepsi, william

Grant & Sons, Anticimex, Eltel Networks, John Deere, Niscayah,

Infratek, Tomra, Archer, Doppelmayr, Smit, VArD, bMw, Scania,

Toyota, Volvo, Gina Tricot, Stadium, Intertoys, Stadium, Systembolaget,

burmeister & wain Scandinavian Contractors, Stattnet,

hafslund, barsebäck ,Three Gorges, Vattenfall, Contiga, Seadrill,

babcock Group, Damen Shipyards, hertel, SAAb.

IT-Branchepublikation: ERP 2013

5


IT-aKTIER I 20 PROCENTS STIgNINg På ET åR

der er netop nu et godt investeringspotentiale i teknologiaktier.

Af Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

Ifølge Portfolio Manager fra Sydinvest, romanas Narusis, tyder

meget på, at der netop nu er et godt investeringspotentiale i

teknologiaktier og dermed også i virksomheder indenfor forretningssystemer

– herunder ErP-leverandører som fx Microsoft

(NASDAQ), IFS (XSTO), SAP (NYSE/DAX) og Oracle (NASDAQ). han

peger i sær på to faktorer, der giver gode vækstmuligheder for

teknologivirksomheder.

For det første har flere af de største ErP-leverandører i de sidste

par år konsolideret sig og opkøbt virksomheder, der kan udvikle

forretningsmodellerne og komplementere kernesystemet på den

teknologiske front. Det er sket for at kunne levere på markedsefterspørgslen

efter mobil- og cloudløsninger, design og brugervenlighed,

kunde- og netværksadgang eller specifikke brancheløsninger.

Grundlæggende er transaktionerne gennemført for at

supplere produktpaletten med teknologi til mere brugervenlige,

effektive og mobile forretningsløsninger. Flere ErP-leverandører

har dermed helt eller delvist valgt at købe sig til ny teknologi og

markedsadgang fremfor alene at satse på egen-udvikling. De er

nu ved at være klar til at levere de fleksible forretningsløsninger

til kunderne.

For det andet skal konsolideringerne generelt forstås i sammenhæng

til – og måske i særdeleshed kombineret med – at kunderne

efterspørger it-produkter, som er globalt modne i forhold til den

svage økonomiske vækst og meget ustabile efterspørgsel, som

mange markeder lider under netop nu. Skalerbare ErP-systemer,

som nu og her kan øge produktiviteten og skrue op for den

intelligente information om kunder og markeder synes at have et

godt investeringspotentiale netop nu, mener romanas Narusis:

”Vi står i situation, hvor den lave vækst i verdensøkonomien tvinger

både private og statslige selskaber til at øge produktiviteten

og tilpasse sig en ustabil efterspørgsel. Så smartere it-løsninger

kan både hjælpe med at få en bedre kontrol over udgifter, men

også fremme omsætningsvæksten ved hjælp af mere intelligent

formidling af data om kundernes behov.” Siger romanas Narusis

til Økonomisk Ugebrev.

FLEKSIbEL OMKOSTNINGSSTrUKTUr

romanas Narusis mener, at It-sektoren generelt er relativ følsom

over for de økonomiske konjunkturer, men også, at der er

flere delsektorer som er mere stabile end andre: ”For eksempel

er chip- og hardwareproducenters indtjening mere afhængig af

økonomisk vækst på grund af en høj fast omkostningsbase, mens

software – og serviceleverandørerne (ErP) har en mere fleksibel

omkostningsstruktur og samtidig kan skabe indtægter og

licensbetalinger fra vedligeholdelse og drift af deres systemer

– uafhængigt af hvor den økonomisk cyklus befinder sig”, siger

6 IT-Branchepublikation: ERP 2013

romanas Narusis. han underbygger argumentationen med, at

”it-selskaber som fx SAP, Microsoft, IbM, Oracle, Salesforce.com

og andre, som tilbyder forretningssystemer indenfor ErP, bI, og

CrM generelt har haft stabil efterspørgsel. Selvom produktpaletten,

vækstrater og aktieprisfastsætninger er vidt forskelige, har

mange leveret afkast på over 20 procent i det sidste årstid. Det

vidner både om investorernes interesse, men også om it-selskabernes

værdiskabelse ude hos deres kunder. Forretningssystemer

er i dag meget mere integreret med hinanden, og samtidig

mere brugervenlige, ”sociale” og tilgængelige via smartphones

og tablets. Og takket være cloud også lige så hurtige som på

PC’en.”

brUGErVENLIGE PLATFOrME I KrAFTIG VæKST

Efterspøgslen efter fleksibilitet i systemerne – og dermed også

den potentielle værdiskabelse – gælder også andre områder.

Især interfacetilgangen til systemerne via nye brugervenlige

platforme – primært mobil og tablets – er i kraftig vækst. Ifølge

IDC research vil tablets blive markant mere benyttet, og andelen

af nysalg, i forhold til alle computere, vil stige fra 5 procent i 2012

til hele 48 procent i 2017. I samme periode vil salget af bærbare

computere falde fra 55 procent til 33 procent forudsiger IDC research.

Den brugervenlige mobile tilgang til systemerne er et af

de markeds-parmetre som ErP-leverandørerne i øjeblikket udvikler

kraftigt på, og som analytikerne holder et vågent øje med.

Det kommer til at spille en afgørende rolle for den fremadrettede

værdiskabelse på teknologiaktier inden for forretningssystemer,

idet tablets og mobiladgang i stigende grad benyttes i produktion

og drift – og ikke kun i kommunikation og marketing. Den

udvikling forventes at fortsætte, hovedsagligt drevet af en nye

kundegeneration som ser det som en forudsætning mere end en

æstetisk add-on mulighed.

It er den andenstørste sektor i verdensindekset og fylder omkring

12 procent, mens it er den største sektor i US-indekset med en

andel på 18 procent. Der er i alt 10 sektorer i det samlede amerikanske-aktieindeks

og it-sektorens andel af den samlede værdiskabelse,

målt i forhold til bNP (US) er vokset stabilt og mere

end gennemsnittet i andre sektorer i de seneste ti år. branchen

har dermed genvundet det tabte efter dot.com boblen tilbage i

slutningen af 1990´erne. Ifølge romanas Narusis vurderer analytikere

af softwareselskaber ofte på hvor stor en andel af det

bogførte salg som stammer fra nye licenser, som er en ledende

indikator for fremtidens indtjening, og på hvor meget omsætning,

der hjemtages fra tidligere års kontrakter. It-services analytikere

følger desuden nøje medarbejder-tilvækstrater og omsætning

pr. medarbejder: ”I de sidste par år er der især fokus på cash

flow generering. Og de selskaber, som har haft stabile frie pengestrømme,

er også blevet belønnet i form af højere prisfastsætning,”

siger romanas Narusis.


INFOR

Infor er verdens 3. største leverandører af forretningssoftware

med hovedkontor i New York. Infor er repræsenteret i mere end

40 lande med 180 kontorer samt 12.000 medarbejdere og 1.100

partnere, som servicerer mere end 70.000 kunder i 194 lande verden

over.

Alle Infors løsninger er skræddersyet til virksomheder, der ønsker

at supportere deres forretningsprocesser elektronisk, samt

ønsker en branceløsning, der imødekommer deres specifikke behov

og krav. Vores produktsuiter inkluderer ErP, bI, CrM, SCM,

PLM, EAM, CPM m.m. Infors unikke integrationsløsning ION sikrer

baseret på standarder flow af informationer mellem forskellige

applikationer og løsninger.

Infor tilbyder vores kunder frit at vælge deres løsninger efter

deres behov – hvad enten de ønsker cloud-baseret services, ’on

premise’ eller få deres løsning hosted af Infor.

Infor ønsker at øge vores kunders produktivitet og modernisere

måden man arbejder på. Dette ved at modernisere bruger oplevelsen,

gøre den pænere, smartere og role baseret. Vi gør det

ligeledes muligt for virksomhederne at have systemerne tilgængelige

på PC, Smartphones og tablets som f.eks. I-Pad. Vi sikrer

at kommunikation mellem mennesker kan ske med vores unike

ION/Ming.le

Læs meget mere på www.infor.com

INFORS LØSNINGER ER DESIGNET TIL UDVALGTE BRANChER. VI LEVERER LØSNINGER TIL:

Specialized by industry

Aerospace &

Defense

Food &

beverage

Automotive

healthcare

Chemicals

high Tech

Distribution

hospitality

Kontakt Søren Pedersen

Country Manager

soren.pedersen@infor.com

mobil 4074 1188

Carole winqwist

EMEA Marketing Director

carole.winqwist@infor.com

+33 6 23 46 52 05

Equipment

Industrial

Manufacturing

Fashion

Public

Sector

IT-Branchepublikation: ERP 2013

7


TENdENSER INdEN FOR ERP

Et af de førende konsulenthuse på området, ser otte overordnede tendenser.

Af Sten Thorup Kristensen, Økonomisk Ugebrev

hvad sker der inden for ErP? Det varierer naturligvis meget fra

virksomhed til virksomhed. Men Sr. Managing Partner Peter

Suhr fra Gartner Consulting, der er et af de førende konsulent–

huse på området, ser otte overordnede tendenser:

Software as a service: ”Da jeg studerede, samlede man data på nogle

tapes, som man så sendte ind og fik behandlet. Senere fik man

ErP-softwaren på Cr-rom’er sammen med licenser, så man fik

etableret sit eget, eksklusive system. I dag får man det elektronisk.

Pointen her er, at du i stedet blot sætter stikket i nettet og får den

samme service via internettet. Det foregår populært sagt ved pay by

the drink – man betaler f.eks. hver gang, man har en transaktion.

Næste skridt i den udvikling er, at man end ikke behøver have en

maskine, der er dedikeret til ErP. Man trækker bare løsningen

over nettet fra den pc, man nu sidder ved eller har i hånden. ”

Big data: ”Der bliver anvendt langt flere data end tidligere. Data

om kunder, om hvordan maskiner opfører sig, om vindmøller, om

adfærd på sociale medier – alt muligt. Det er lidt forskelligt fra

industri til industri, hvor interessant data fra de sociale medier

er. Det er klart, at f.eks. retailindustrien er ekstremt interesseret

i, hvad folk laver, og om man kan segmentere de milliarder af

mennesker, der udveksler billeder og andet.”

Mobility and user productivity: ”Igen er det også internettet,

der driver det. Men det går ud på, at du får medarbejderne ud

i marken, hvor de via mobiltelefon eller tablet også har adgang

til ErP-systemet. En af mine kolleger havde besøg af en forsikringsagent.

Da de havde talt færdigt og var blevet enige, trykker

agenten på en knap og printer en kontrakt ud. Det kan han kun

gøre, hvis han har adgang ind i forsikringssystemer og får det

beregnet rigtigt. Det er ikke længere nok, at medarbejderne, der

sidder ved en grøn skærm på kontoret, kan tilgå ErP-systemet.

ham, der cykler rundt i bangladesh og sælger jeans, skal også

kunne gøre det.”

Adjust to pace layering strategies: ”Du kommer fra en verden,

hvor ErP-leverandørerne havde en drøm om, at de ville være i

stand til at levere og vedligeholde en fuld pakke, der kunne håndtere

alt. Men hvis en marketingchef vil have en kampagne ud på

sociale medier, kan han ikke vente på traditionel it. Så går han i

stedet til sin it-afdeling, der begynder at flikke noget sammen.

For ErP-leverandøren gælder det om at komme med så højt op

i værdikæden som muligt, så man, i gåseøjne, ikke bare er med

der, hvor fakturaoplysningerne bliver samlet.”

Embedding data analytics in transactions: ”Når man får alle disse

data ind, og skal træffe beslutninger umiddelbart, er man nødt

til at kunne analysere data allerede mens de kommer ind. Altså

således, at man ikke skal vente til alle data er inde, før man få et

tal for f.eks. produktionsomkostninger pr. enhed.”

8 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Improve user friendliness: ”De nye versioner af ErP-systemer,

der kommer frem, er langt mere intuitive end tidligere. De første

systemer var meget nørdede; man skulle skrive lange koder, og

hvis man lavede en enkel stavefejl eller glemte et mellemrum,

virkede det ikke.”

Part of social media eco-system: ”Masser af de tiltag, der sker

markedsføringsmæssigt på de sociale medier, involverer ikke ErP.

Men det er klart, at hvis man har et stort CrM-system (Costumer

relations Manager, red.), så er data fra sociale medier interessante

i henseende til, om kunderne kommer tilbage og køber noget

mere. ErP-leverandørerne vil gerne ind på det område også.”

Internet of things: ”Vi sætter sensorer, der er forbundet til internettet,

på alle mulige maskiner, og endda kaffemaskiner og

køleskabe. Det er også forbundet med big data. Nå man følger

maskiner så tæt, kan man foregribe skader som følge af en defekt,

og man kan forudsige, hvornår der er behov for vedligehold.

Tidligere prioriterede man i højere grad hvilke data, man lagde

ind i systemet. Men hvis systemet skal blive ved med at være centralt,

og ikke alene et backoffice-system, er man nødt til at håndtere

langt flere elementer.”

CASE 1:

Grundfos standardiserer

hos Grundfos har man for længst de basale ErP-systemer

på plads. Så lige nu bruger man sin energi på at fintune og

standardisere dem, så de virker optimalt i forhold til koncernens

globale aktiviteter, fortæller CIO Jens hartmann.

”ErP-verdenen er i væsentlighed opstået ud fra, at man

skulle aflægge et regnskab og styre sin økonomi og de

transaktionelle processer. Det vil sige, at ErP er udviklet ud

fra en finansorientering og er tilpasset de lovmæssige krav,

der er hvert enkelt land. Men vores sælgere er jo i princippet

lige glade med, om kunden skal bruge produktet i et, tre

eller fem lande. Projekter, vi sælger til, rækker typisk over

grænserne. Så den legale struktur driller, og derfor lægger

vi nogle løsninger ovenpå, der på en gang kan styre tingene

i forhold til de enkelte lande og give det globale overblik,

som sælgerne skal fokusere på. Det tilsvarende gælder i

forhold til logistikken,” siger Jens hartmann.

Det med at lægge løbende data fra den enkelte maskine

ind, regner han ikke som ErP. Men uanset hvad man kalder

det, finder han det også kun relevant i henseende til kritisk

udstyr, f.eks. en flaskehals i produktionen. At indføre det

generelt er ganske enkelt for omkostningstungt: ”Mange

gange, når man taler om mulighederne, bliver det fantasterier.

IT-mæssigt kan vi gøre mange skønne ting. Men vi

skal også balancere det, så der er en ordentlig business

case i det,” siger Jens hartmann.


dE STORE KØBER SMå – NyE KOMMER TIL

En af de store ERP-leverandører har haft den store pung oppe.

Af Sten Thorup Kristensen, Økonomisk Ugebrev

Man hører det igen og igen: En af de store ErP-leverandører har

haft den store pung oppe og købt en af de mindre spillere i markedet.

Trods dette er vi ikke på vej mod en branche, hvor en sluttet

kreds af virksomheder deler markedet imellem sig, lyder meldingen

fra konsulenthusene. Der kommer nemlig også hele tiden

nye leverandører til, og intet tyder på, at denne dynamik er på vej

til at høre op.

”Vi vil fortsat se strategiske opkøb, men vi vil også fortsat se mange

små softwarefirmaer komme til. De store virksomheder har i

meget stor udstrækning fået dækket deres ErP-behov, og derfor

søger leverandørerne nedad i markedet. Så ser man f.eks. danske

e-conomic vinde frem. De leverer claudbaserede bogføringssystemer,

og det kan lyde meget banalt. Men de har enorm succes for

øjeblikket,” siger Anders Ebbesen, chefanalytiker hos IDC Nordic.

Peter Suhr fra Gartner Consulting er enig: ”hvis en stor spiller

ser, at en mindre har nogle gode ideer eller en god kundedatabase,

går de ind og giver et bud. Men omvendt er der også hele

tiden nye virksomheder, der popper op. Jeg tror ikke, at en ny

producent i dag ville begynde helt fra bunden med at lave et full

suite ErP-system. Man kommer ind og laver dele af det, som

attakkerer et specifikt område eller en specifik industri. Særligt

inden for produkter, der analyserer data fra sociale medier, vil vi

formentligt se en skov af nye leverandører dukke op. Men jeg kan

ikke forestille mig andet, end at SAP, Oracle og de andre følger

nøje med i, hvad der foregår.”

VæKSTrATEr På 15-20 PrOCENT

Det interessante er, at de nye kommer til, selv om markedet overordnet

set er ved at være mættet. F.eks. SAP viser stadig årlige

vækstrater på 15-20 procent, der hovedsagligt opnås organisk.

Men den tid er forbi, hvor der lå et uendeligt potentiale forude.

Samtidig er kunderne blevet mere erfarne, og dermed bedre til

at forhandle. Det presser leverandørerne til at veje hensynene til

CASE 2:

Spar Nord bygger oven på banksystemer

I en bank kommer det grundlæggende ErP-system fra en datacentral

– i Spar Nords tilfælde Skandinavisk Data Center. Men

den nordjyske bank har selv bygget oven på systemet, og it-direktør

Carsten henriksen er meget tilfreds med resultatet.

Overbygningen har to elementer. Den ene handler om hardware:

Stort set alle pc’er blevet skrottet; i stedet ligger proceskraften

centralt, og medarbejderne kobler sig op med en

skærm og et tastatur, hvor de nu er – om det er ved deres

skrivebord, ved et møde, derhjemme eller ude hos en kunde.

Systemet kører med det samme, uden at man skal logge ind.

”Vores rådgivere har jo fem eller seks kundemøder hver gang,

og hver gang skulle de tidligere lukke pc’en op og ned. Det

var næsten en time om dagen, der gik med det. Derudover er

på den ene side at være med på de delområder, hvor der stadig er

høj vækst, og på den anden side at få nogle kroner i kassen her

og nu. Drømmene om total markedsdominans må de store, der

også tæller f.eks. Oracle, Microsoft, IFS, Deltek (der købte danske

Maconomy) og Info, foreløbigt sætte i anden række.

”De store ErP-leverandører er jo lige så fokuserede på deres

bundlinje som alle andre, så de er meget forsigtige med opkøb,

der ikke løser et helt specifikt behov. hvis ikke funktionaliteten

passer 100 procent ind i det setup, man i øvrigt har, dropper man

det. Opkøb sker som følge af nødvendighed, eller fordi man kan

se et up and coming marked, f.eks. inden for costumor relations

management eller talent management. Det afspejler også, at

virksomhederne nu, i stedet for at købe store og brede løsninger,

men i stedet går du og køber præcis den funktionalitet, man har

behov for,” siger Anders Ebbesen.

han nævner en række nylige opkøb, der illustrerer tendensen.

SAP købte i december 2011 Succesfactors, der arbejder med human

Captial Management. Selskabet er stiftet og ledet af danskeren

Lars Dalgaard, der fulgte med over til SAP, men som for helt

nyligt har opsagt sin stilling. Ligeledes har Oracle styrket sin position

inden for human Capital Management med købene af Taleo

og SelectMinds i henholdsvis februar og september sidste år. Endvidere

købte SAP i maj 2012 Ariba, der er førende inden for cloudbaserede

styringssystemer til indkøb. Også dette er noget, som

mange virksomheder gerne vil integrere i deres ErP-systemer.

Men der kommer altså også nye til – og fra dansk grund. Mange

af dem er i den absolut nederste del af markedet og betjener virksomheder,

der kun har ganske få ansatte, og for hvem alternativet

måske er et simpelt regneark. Disse systemer kan naturligvis

ikke sammenlignes med dem, som Oracle eller SAP leverer til

multinationale koncerner. Men de nystartede leverandører kan

udvikle sig, så deres og mastodonternes interesser en dag bliver

overlappende.

der god økonomi i det. Det er meget dyrt at vedligeholde 2000

pc’er,” siger Carsten henriksen.

Spar Nord har en målsætning om at frigøre tid til at tale med

kunderne. Det er også essensen i det andet element af overbygning

på ErP-systemet: Man har ændret softwaren, så

brugerfladen bliver bedre, og nok så vigtigt: Så der er samme

brugerflade, når man skal se de data, der kommer fra f.eks.

Totalkredit eller fra et bankens egne systemer. ”Vi bestemte

os for, at man, uden at skifte system, skulle kunne få et hurtigt

overblik over kundens økonomi og aftaler, at oplysningerne

maksimalt måtte ligge to klik væk, og at man som rådgiver

på intet tidspunkt skulle skifte system under samtalen med

kunden. Det har givet en kæmpe effekt,” fortæller Carsten

henriksen.

IT-Branchepublikation: ERP 2013

9


MICROSOFT

Microsoft Dynamics er en vifte af integrerede, fleksible virksomhedsløsninger,

der gør dig og dine medarbejdere i stand til

at træffe mere velfunderede forretningsbeslutninger. Microsoft

Dynamics består af produkterne Dynamics AX, Dynamics NAV,

Dynamics C5, Dynamics CrM og Microsoft Dynamics CrM Online.

De to førstnævnte produkter er tidligere kendt som Axapta

og Navision.

Microsoft Dynamics fungerer ligesom og sammen med anden

kendt Microsoft software, som automatiserer og strømliner økonomistyring,

CrM og produktions/lager/logistik processer på en

måde, der hjælper dig til at opnå succes i din virksomhed. Microsoft

Dynamics leveres via et landsdækkende netværk af mere end

250 Microsoft partnere, der både kan levere standardløsninger og

løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomhed eller branche.

Microsoft Dynamics udnytter sin tilknytning til Microsoft med integration

direkte til flere af de kendte Microsoft standprodukter

(Office, Sharepoint etc.).

MICROSOFT DYNAMICS AX

Microsoft Dynamics AX er en omfattende virksomhedsløsning til

mellemstore og store virksomheder, der virker på samme måde

som og sammen med velkendt Microsoft-software, for at hjælpe

personalet med at forbedre produktiviteten. Microsoft Dynamics

AX er udviklet til at gøre det nemt at lave forretninger på tværs af

steder og lande ved at konsolidere og standardisere processer,

give synlighed i hele virksomheden og hjælpe med at forenkle

compliance. Med Microsoft Dynamics AX kan du være sikker på,

at din virksomhedsløsning er og fortsat vil være relevant for dit

personales behov og kravene fra branchen og virksomheden.

MICROSOFT DYNAMICS CRM,

MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE

Microsoft CrM og Microsoft CrM Online styrker virksomhedens

forhold til kunder og samarbejdspartnere. Integrerede moduler

til salg og kundeservice sikrer, at medarbejderne kan dele informationer

og viden og herved yde en ensartet og mere effektiv

kundeservice. Funktionaliteten i systemet omfatter bl.a. håndtering

af emner og muligheder, et komplet overblik over kundens

historik, automatisk håndtering af servicerapporter, en søgbar

vidensbase og kampagnestyring. Microsoft CrM indeholder desuden

rapporteringsværktøjer, der gør det muligt at foretage præcise

forecasts og målinger på aktivitetsniveau og effektivitet.

10 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Kontakt Jeanett heller

jheller@microsoft.com

+45 29499962

www.microsoft.dk/dynamics

MICROSOFT DYNAMICS NAV

Microsoft Dynamics NAV er en omfattende løsning til virksomhedsstyring,

der kan hjælpe medarbejdere til at arbejde hurtigt

og effektivt og giver din virksomhed den fleksibilitet, der er nødvendig

for at kunne tilpasse sig nye muligheder og vækst. Den

er ideel til små og mellemstore virksomheder og giver en enestående,

ny brugeroplevelse og teknologiske nyskabelser, som

forenkler adgangen til information, forbedrer organisationens

smidighed, strømliner integrationen med en lang række programmer

og styrker rapporteringfunktionerne – selv inden for de

mest specialiserede brancher og organisationer. Med Microsoft

Dynamics NAV kan dine medarbejdere være effektive og bidrage

til din virksomheds succes.

MICROSOFT DYNAMICS C5

Microsoft Dynamics C5 er danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning.

Mere end 70.000 danske virksomheder indenfor

et utal af brancher, benytter dagligt de mange lettilgængelige

funktioner der kan tilpasses til netop din virksomhed for at øge din

produktivitet. Microsoft Dynamics C5 kan være installeret og klart

på ingen tid. Det er en enkel standardløsning, der er parat til brug

lige fra start. Det enkle system sikrer dig hurtig implementering –

inklusive overgangstiden til træning af dine ansatte. Det grafiske

brugerinterface følger Microsofts standarder: venligt og intuitivt,

så brugeren nemt kan finde rundt i systemet.


vIRKSOMhEdER OvERvEJER ”TWO-TIER” ERP-LØSNINg

Flere virksomheder implementerer flere forskellige ERP systemer.

Af Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev

Ifølge en række eksperter og leverandører, som Økonomisk

Ugebrev Partner Publications har talt med, er et stigende antal

virksomheder begyndt at se fordele i at arbejde ud fra en såkaldt

”two-tier” ErP-strategi, hvor virksomheden implementerer flere

forskellige ErP systemer. Det vil typisk ske ved, at virksomheden

bevarer det oprindelige koncern kernesystem, der forbindes til

en række mere specialiserede ErP-systemer i enten afdelinger,

divisioner, regioner eller datterselskaber.

På trods af flere omkostninger og risikoen for øget kompleksitet

i forhold til integration af to eller flere ErP-systemer, kan der

være mange gode grunde til, at virksomhederne nu overvejer en

tostrenget tilgang til virksomhedens ErP-løsning. Et af de vigtigste

argumenter er branche -eller funktionsspecialisering. Et

ErP-system, der er specielt udviklet til et bestemt forretningsområde

af virksomheden, fx fremstilling eller produktion, kan

bedre understøtte virksomhedens behov for styring og rapportering.

Også virksomheder, der opererer horisontalt i forskellige

brancher, vil hurtigere og mere effektivt kunne suboptimere uden

at gå på kompromis andre steder i organisationen.

DEN ANDEN ErP-LØSNING

En anden væsentlig årsag, til at flere virksomheder finder two-tier

tilgangen til ErP-strategien interessant, er den generelle

markedsudvikling blandt flere af leverandørerne. Det er i dag, i

forhold til tidligere, nemmere at udveksle data mellem forskellige

ErP-systemer, idet en kombination af standardisering af

dataformater og procedurer gør det nemmere for forskellige

ErP-systemer at udveksle data og information. Samtidig positionerer

flere ErP-leverandører som ”den anden ErP-løsning”

og tilbyder mindre, men målrettede ”light” versioner af deres

ErP-system, ofte rettet mod forskellige vertikaler eller forretningsfunktioner.

Dermed angriber flere leverandører nu også

high-end markedet ud fra filosofien om, at det er mere interessant

at være inde i varmen, på specifikke mindre områder, fremfor

at være helt ude. Flere leverandører arbejder dermed strategisk

med en markedstilgang baseret på en two-tier model til de

helt store virksomheder, som sjældent udskifter hele koncernens

ErP system på en gang. ”Light-løsningerne” kan implementeres

som stand-alone produkter eller integreret ovenpå, bestående

kernesystemer med henblik på at levere forbedret funktionalitet

på specialiserede områder, som de andre systemer måske ikke

har mulighed for at tilbyde til en attraktiv pris.

Men de største ErP-leverandører, SAP og Oracle, har erkendt

kundernes specifikke branchebehov og forsøger også at opfylde

dem ved at tilbyde yderligere produkter, der er målrettet vertikaler

og designet til at være lettere og billigere at installere. Generelt

synes ErP-markedet – i denne two-tier optik – derfor at

være et stort tag-selv bord, hvor risikoen for meget komplekse

løsninger på den anden side også er relativ stor. Men trods det, at

en flerstrenget ErP-strategi kan være mere kompleks at gennem

føre, kan virksomheden omvendt kompensere ved at tage mindre

initiativer af gangen og suboptimere på specifikke områder, fremfor

at udskifte hele ErP-systemet på en gang.

Øget effektivitet og funktionalitet via en two-tier ErP-tilgang er

måske værd de ekstra omkostninger, den indsats og den kompleksitet

der hører med til at operere med mere end ét ErP-system.

Men det afhænger af de specifikke omstændigheder og ikke

mindst om dataudvekslingen af informationer kan ske problemfrit.

årSAGEr TIL AT OVErVEJE TwO-TIEr ErP STrATEGI:

Ifølge en survey fra Constellations research – et amerikansk

analysehus med fokus på forretning og technologi – fremhæves

nedenstående årsager som de væsentligste, når virksomheden

tager en two-tier strategi med i overvejelserne:

• Eksisterende system for dyrt

Mange oplever ofte flere omkostninger end forventet i implementeringsfasen,

ved tilpasning af rapporter, høje bidrag på standardmoduler, stigende

omkostninger til personale samt generel mangel på fleksibilitet i

et system. rOI-beregninger på at udvikle det eksisterende ErP-system

er ofte forbundet med høje omkostninger.

• Øget industri krav

Den nye generation af ledere er ofte frustrerede over manglende innovation

og fremskridt i standardløsninger, der ikke kan levere udover de

vanlige indbyggede funktionelle spor. Stigende global konkurrence gør, at

branchespecifikke løsninger giver konkurrencemæssige fordele og kan

nødvendiggøre flere systemer i samme koncern.

• Opgradering for dyrt

Mange kunder erfarer, at opgraderingsudgifterne ikke er meget lavere

end en egentlig re-implementering. Der kan derfor være mange penge

at spare – gennem bedre systemunderstøttelse – ved at køre på en ældre

version i kernesystemet suppleret med nyeste versioner på specifikke

systemer. Two-Tier modellen giver mere værdi for de samme penge det

koster at opgradere kernesystemet.

• Behov for innovation

Mange organisationer oplever, at deres leverandører ikke har fornyet forretningsapplikationerne

hurtigt nok. Sociale medier, brugeroplevelser,

rapporteringer og analyser er ikke up-to-date, fordi alle leverandører

ikke kan være førende på det hele. Andre systemer kan måske levere de

efterspurgte ydelser i de relevante forretningsområder.

• Geografiske krav

I udvalgte lande eller regioner med specifikke lovkrav kan two-tier strategier

være løsningen, fordi det er standard hos en anden lokal leverandør.

hvis ErP-systemet fx mangler sproglige eller skattemæssige krav kan

en lokal implementering vise sig billigere og bedre end at tilpasse et monolitisk

stort ErP-system.

• Overholdelse af lovkrav

Konkrete behov for at opfylde branchespecifik overholdelse af lovgivningen

for at drive organisation kan være alt afgørende. Mange vælger derfor

en supplerende SaaS-løsning for at afbøde omkostninger i forhold til

lovgivningsmæssige og administrative opdateringer, som kernesystemet

ikke kan klare.

• Eksisterende system ufleksibelt

Generel manglende fleksibilitet i kernesystemet kan føre til manglende

evne til at integrere og arbejde med nye markeder, nye kanaler og nye

interessenter. Integrationsløsninger kan hjælpe, men på lang sigt vil

mange ledere hurtigt begynde at bygge erstatningsløsninger med nyere

teknologier, der kan kompensere for et eventuelt forældet system.

IT-Branchepublikation: ERP 2013

11


dELTEK

Deltek er verdens førende leverandør af forretningssoftware og

-løsninger designet specielt til projektorienterede virksomheder.

I årtier har vi leveret unik indsigt, som gør vores kunder i stand

til at realisere deres forretningspotentiale. Over 16.000 virksomheder

og 2 mio. brugere i mere end 80 lande i verden regner med

Deltek i deres arbejde med at udforske og identificere salgspotentialer,

vinde nye kunder, optimere deres ressourcer, strømline

deres forretningsaktiviteter og levere rentable projekter.

Vores kunder i Danmark omfatter rambøll, COwI, PwC, Folke–

kirkens Nødhjælp, DhI, Atkins og mange flere.

DELTEK MACONOMY

Deltek Maconomy er en fuldt integreret forretningsløsning til vidensvirksomheder

og er designet til at understøtte de vigtigste

processer i virksomheder der leverer projektbaserede ydelser til

deres kunder.

Den komplette forretningsløsning indeholder: CrM-modul og

software til understøttelse af følgende forretningsområder: projektstyring,

tidsregistrering, ressourceplanlægning, økonomistyring,

kundestyring, hr og business Intelligence.

> deltek.dk/maconomy

DELTEK FIRST MACONOMY ESSENTIALS

Deltek First Maconomy Essentials er Deltek’s anerkendte

ErP-løsning Deltek Maconomy, men nu som en Cloud-løsning,

skræddersyet til mindre og mellemstore virksomheder. Deltek

First Maconomy Essentials har langt de fleste af de funktionaliteter,

man får i en fuldt integreret Maconomy ErP-løsning. Samtidig

behøver man ikke selv at købe hardwaren eller have interne itressourcer

for at varetage vedligeholdelsen. Vidensvirksomheder

i vækst ved at det er afgørende at have de rigtige værktøjer som

gør dem istand til at realisere hele deres potientiale hele tiden.

Med Deltek Maconomy som en cloud-løsning kan du:

• Træffe beslutninger baseret på fakta og indsigt.

• Effektivisere salgsprocessen og øge omsætningen

• Forbedre styringen af projekter og projekternes lønsomhed

• Forbedre timeudnyttelsen og din ressourceplanlægning

• Øge faktureringsgraden og forbedre cashflowet

• Kvalitetssikre forretningsprocesserne og økonomistyringen.

> deltek.dk/first

12 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Kontakt Linn Karstensen

Deltek Nordic

Vordingborggade 18-22

2100 København Ø

+45 35 27 79 00

www.deltek.dk

KONA – GET ThINGS DONE!

Organisér en travl hverdag på arbejdet og privat. Delteks kunder

har ét til fælles: Deres verden er organiseret i projekter. Med 30

års erfaring i at udvikle projektbaserede software- løsninger er

projektstyring forankret i alt, hvad Deltek gør. Med KONA har

vi udviklet et værktøj som gør det let at samarbejde i grupper.

Vi har fusioneret det bedste fra sociale medier med projektorganiseret

samarbejde og teknologi. KONA kan fåes både som

en gratis version og som en business version til organisering af

dine projekter. KONA kan bruges både privat og på jobbet. KONA

er en uafhængig tjeneste, som kan bruges med eller uden integration

til Deltek Maconomy.

> deltek.dk/kona

DELTEK PEOPLE PLANNER

Deltek People Planner giver dig et fuldt overblik over dine ressourcer.

Løsningen integrerer ressourcestyring med projektstyring og

giver dig dermed et bedre udgangspunkt for ressourceplanlægningen.

Din virksomhed får en overordnet løsning til projekt- og

ressourcestyring – til stor gavn for ledere, ressourceansvarlige,

projektledere og medarbejdere. Med en mere effektiv projekt- og

ressourcestyring vil du kunne forudse fremtidige ressourcebehov

baseret på din aktuelle pipeline.

> deltek.dk/peopleplanner


NyT ERP SySTEM?

Træf det rette valg ved hjælp af analyseværktøjer!

Anskaffelse og implementering af et nyt ErP system i virksomheden

er forretningsmæssigt vigtigt men er også både ressourcetungt

og risikofyldt. Der findes desværre mange eksempler på

ErP projekter, der er fejlet.

Valg af ny ErP system starter med at man stiller det centrale

spørgsmål ”hvorfor?”. Skal vi forny forretningsmodellen, at øge

konkurrenceevnen eller er målet primært at få mere omkostningseffektive

processer. Skal vi have en mere agil og tilpasningsvenlig

it arkitektur – eller handler det om at kunne outsource opgaver

vi ikke selv ønsker at bekoste vedligeholde kompetencer og

ressourcer til?

KrAVSPECIFICErING OG DEN

FOrrETNINGSMæSSIGE PrIOrITErING

De fleste, større ErP systemer i markedet kan langt hen ad vejen

løse de samme formelle funktionelle opgaver. Men de løser opgaverne

på hver deres måde og der vil altid være områder, hvor man

som virksomhed skal foretage nogle til- og fravalg.

Derfor er det vigtigt i kravspecificeringen, at kunne overskue kravene

og gennemføre en klar prioritering af, hvad der er vigtigst

for virksomheden. Alle systemvalg bør indeholde en skarp prioritering

med vægtningen af de stillede krav.

LØSNINGSVALG MED ANVENDELSE AF ANALYSEVærKTØJ

Technology Evaluation Centers (TEC) er med base i Canada

en af verdens førende indenfor værkstøjsbaseret systemvalg.

Grundstammen er et beslutningsstøtte system, som er raffineret

specifikt til brug ved systemanskaffelse og kan hjælpe med,

at analysere og prioritere såvel løsninger som leverandører. Til

det formål er værktøjet spækket med erfaring fra mange tusinde

systemanskaffelser og tilsvarende svar fra diverse systemleverandører

om deres løsninger. Og det opdateres løbende med de

seneste versioner og nye krav fra forskellige brancher.

Derfor kan selve TEC værktøjet bruges, som godt udgangspunkt

for en hurtig opstilling af krav og fremskaffelse af en såkaldt

”short liste” leverandører. Virksomheden kan kombinere kendte

og veldefinerede krav fra flere funktionsområder (ErP, CrM,

bI, SCM, PPM, hr etc.) kombineret med krav fra et meget bredt

dækkende udvalg af brancher. hertil kan lægges virksomhedens

egne, helt specifikke behov og krav – og for den sags skyld virksomhedens

egen forretningslogik.

Værktøjet tilbyder herefter virksomhedens nøglepersoner, at

gennemføre prioriteringer og afprøve scenarier i en intuitiv

web-grænseflade. ”hvis krav ”X” er vigtigst for os i dag, hvilken

løsning er da bedst for os? Og hvis det om 2 år viser sig at Krav X

bliver ligegyldigt fordi krav ”Y” bliver dominerende, vil vi så have

valgt den forkerte løsning?”.

Da langt de fleste krav er kendt af i TEC’s databaser i forvejen er

vejen fra spørgsmål til svar hurtige og der spares betydelige ressourcer

i denne fase, sammenlignet med en traditionel udvælgel-

sesproces. Skal nye krav ind i processen vil leverandørerne blive

bedt om, at give konkrete svar, som TEC og Implement hjælper

med at verificere svaret på.

Værktøjet giver mulighed for en åben prioriterings- og analyseproces,

der i øvrigt understøttes af gode rapporteringsmuligheder til

dokumentation af såvel kontraktgrundlag som beslutningsoplæg.

håndtering af priser er indarbejdet i værktøjet, og prisforskelle kan

benchmarkes i forhold til kvalitative forskelle i de tilbudte løsninger.

Er anvendelse af analyseværktøjer, så bedre end en traditionel

udvælgelsesproces? Svaret på det spørgsmål kommer an på, hvilke

parametre der vægtes højt. Analyse værktøjet medfører en hurtigere

proces og giver mulighed for ”what if” analyser. Dette kan

også gøres i en traditionel proces, men hvor det ville være en relativt

ressource tung proces at gennemføre er det med værktøjsbaseret

valg, både hurtigere og markant mindre ressourcekrævende.

CASE:

Evalueringsværktøj bidrog til kvalificeret udvælgelse

af ERP løsning for offshore virksomhed

Implement hjalp i 2012 en virksomhed indenfor olieindustrien

med valg og anskaffelse af en ErP løsning med

særlige krav til udvalgte funktionelle features og forretningsprocesser.

håndtering af krav og valg af løsning blev

understøttet af TEC´s evalueringsværktøj med udgangspunkt

i en række eksisterende krav-templates, som var

relevant for Upstream Oil & Gas Løsningen blev tilpasset

efter virksomhedens specifikke struktur og andre særlige

kendetegn. Shortlistede systemleverandører blev herefter

bedt om, at give deres svar på de nye krav, som ikke på

forhånd fremgik af TEC’s databaser. Kravspecifikationen

bestod herefter af godt 1500 meget præcise og prioriterede

krav til den ønskede ErP løsning. Efterfølgende blev kravene

præsenteret i TEC´s evalueringsværktøj med mulighed

for, at sammenligne de shortlistede ErP systemers opfyldelsesgrad

– både på overordnet funktionsområde med

drill-down på de enkelte krav.

What if scenarier

Med de forretningsspecifikke krav og leverandørenes svar

indlæst i TEC´s værktøj var det let at sammenligne de enkelte

ErP leverandørers performance. Der kunne arbejdes

med forskellige forretningskritiske scenarier i en proces

med større analysemuligheder og gennemsigtighed end i

mere traditionelle evalueringsforløb. Værktøjets muligheder

for at foretage ”what-if” analyser, blev udnyttet i forskellige

scenarier for udvikling i markedet og virksomhedens

forretningsmæssige valg.

TEC’s evalueringsværktøj har dermed bidraget til en hurtigere

og mindre ressourcekrævende anskaffelsesproces.

IT-Branchepublikation: ERP 2013

13


INTROdUKTION TIL væRKTØJSBaSERET ERP SySTEMvaLg

analyseprocessen gennemføres hurtigere og med færre brug af ressourcer.

Ved hjælp af software til ErP systemvalg kan analyseprocessen

gennemføres hurtigere og med færre brug af ressourcer end

den traditionelle ErP udvælgelsesproces, som ofte er meget

ressource- og tidskrævende og hvor krav og processer skal bygges

op fra bunden og leverandørernes løsninger først inddrages

sidst i forløbet.

En unik softwareløsning til ErP systemvalg, som Økonomisk

Ugebrevs læsere og abonnenter gratis kan benytte på websiden

www.ugebrev.dk, er udviklet af den canadisk baserede virksomhed

Technology Evaluation Centers (TEC) som er verdens førende

indenfor værktøjsbaseret systemvalg.

hVOrFOr ANVENDE SOFTwArE TIL ErP SYSTEMVALG?

Ledelsen og medarbejderne får ofte opgraderet deres viden om

virksomhedens behov ved at anvende værktøjsbaseret systemvalg.

Projektet kan omfatte en lille kreds af beslutningstagere

eller være omfattende og involvere større medarbejdergrupper

med forankring hos nøglespillere. Desuden så går en værktøjsbaseret

system selection hurtigere, processen er åben og veldokumenteret

og beslutningerne bliver bedre.

UDGANGSPUNKT I bEST PrACTICE

Grundstammen i værktøjsbaseret systemvalg bygger på ”best

practice” krav til funktioner og features. Disse krav kombineres

med kendte og validerede svar fra leverandørerne på, hvordan

deres løsninger understøtter kravene.

ErP udvælgelses projektet starter ved, at angive den kombination

af funktionsområder og branche, som bedst passer til den

konkrete opgave.

resultatet er ”best practice” krav baseret på en international database

indeholdende en lang række tilsvarende udvælgelses projekter,

hvor krav og svar fra leverandørerne er blevet validerede.

Da leverandørernes svar på kravene findes i værktøjet, kan man

med det samme se hvordan de forskellige løsninger adskiller sig

fra hinanden.

Er der behov for, at helt nye krav tilføjes, er der en fast procedure

der sikrer, at leverandørerne vurderer systemernes opfyldelsesgrad

til de enkelte krav, som en integreret del af udvælgelsesprojektet.

Såfremt der i udvælgelsesprocessen ønskes en løsning, som ikke

allerede findes i værktøjets database, kan nye leverandørers svar

hurtigt indarbejdes.

Et vigtigt element i valg af system er, hvordan løsningerne løfter

de opgaver, som er vigtigst for virksomheden. Derfor indeholder

værktøj til systemvalg også funktionalitet til, at prioritere mellem

forretningsprocesser, såvel som de enkelte features og funktio-

14 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Valg eller bekræftelse af ERP system?

Værktøjer til beslutning om systemer anskaffelse kan bruges

uanset tilgang til opgaven, for eksempel:

A. Valg af bedste løsning blandt flere mulige (longlist nedbringes

til shortlist med anbefalet løsning).

B. bekræftelse af foretrukken ErP løsning (trykprøvning

af beslutning – evt. i forhold til alternativer)

C. Støtte til evaluering af en eksisterende løsning (herunder

også gammel, proprietær løsning) i forhold til virksomhedens

behov og krav.

ner. Det giver en overlegen mulighed for at analysere de enkelte

løsninger enkeltvis og i forhold til hinanden.

ANALYSE OG rAPPOrTErING

rapportmulighederne i selection værktøjet er mange – både til

analyse og til dokumentations- og kontraktformål. Med ”what

if” scenarier kan der foretages analyser på konsekvenserne af

ændrede prioriteringer i forhold til systemvalg. Vælges senere at

inddrage funktionsområder såsom hr, ja så ændres prioritering

også. hr kan f.eks. ændres fra ”no need” til ”very important”,

hvilket forventeligt kan påvirke valget af system.

Et ultimativt krav i forbindelse med valg af løsning er, at leverandøren

står inde for at kravene opfyldes som aftalt. Til det formål

skal leverandøren forholde sig til opfyldelsen af kravene på

den måde, der er svaret på i kravene. Dette udskrives i en rapport,

hvor svaret på hvert enkelt krav fremgår, og rapporten kan

med fordel indgå, som bilag til kontrakten. For TEC certificerede

best-practice krav er der allerede en tilkendegivelse fra leverandøren

af løsningen om opfyldelse af kravene jf. svarene i værktøjet.

Samlet set er det vigtigt, at leverandøren laver sign-off, så

man i efterfølgende undgår diskussion om de respektive krav er

opfyldt, som lovet da aftalen blev underskrevet.

hvis værktøjet er anvendt til indsamling og prioritering af krav til

brug i en EU udbudsrunde, så registreres leverandørernes svar i

værktøjet, og graden af kravopfyldelse kan håndteres, så EU lovgivningen

opfyldes.

Prisstrukturen og prisniveau i løsningerne svinger meget – både

mellem respektive løsninger og fra virksomhed til virksomhed,

som følge af særlige aftaler eller historiske licensforhold. Værktøjet

kan håndtere en kompleks prisstruktur, som prissætter den

kvalitative forskel mellem de overvejede løsninger. hvis den løs-


Prioritering af krav vigtig for at vurdere forskelle mellem løsninger

Eksemplet her viser et lille udsnit af best practice krav til mixed-mode ErP systemer. Der kan prioriteres

mellem hvert hovedområde, hvert delområde og indenfor de enkelte krav. Angives et krav som ”kritisk”

holdes der særligt øje med opfyldelsen af kravet på tværs af løsninger, og der kan rapporteres særskilt,

hvis en løsning ikke opfylder kravet.

Fleksibel håndtering af priser til brug i kontraktforhandlinger

ning, som bedst matcher virksomhedens prioriterede krav også

er dyrest, så får man en god indikation for om denne merpris er

”dyr eller billig” i forhold til, hvad man får for pengene.

EFFEKTIVITET SPArEr båDE TID OG PENGE

Med best practice processer og forhåndskendskab til leverandørernes

løsninger er projektet allerede godt på vej. En ”long list”

af mulige kandidater kan indsnævres til en håndfuld shortlistede

løsninger. Proces og værktøj sikrer, at projektet herfra kan føres

igennem til kontraktudfærdigelse. hermed er der gode muligheder

for, at kunne træffe en kvalificeret beslutning på kortere tid

end ved en traditionel tilgang til systemvalg.

Den samlede kalendertid mellem kick-off og endelig kontrakt

kan reduceres væsentligt og medgået tid til både interne ressourcer

og eksterne konsulenter bliver mærkbart reduceret.

TEC´s værktøjer kan anvendes til mere

end valg af ERP systemer:

Det handler ikke kun om ”standard” ErP

systemer. Forskellig opfattelse af begrebet

ErP systemer bliver håndteret ved,

at skelne mellem branchemæssige særtræk,

virksomhedsstørrelse, krav til sprog

og geografisk operationsområde mm.

Desuden kan der selekteres på forskellige

krav til IT arkitektur.

Der er også andre funktionsområder end

ErP. Det gælder f.eks. følgende:

• Finans

• Customer relationship Management

• Supply Chain Management

• human resources Management

• business Intelligence

• Product Lifecycle Management

• Asset Management

Der er langt over hundrede specifikke

branche/funktionsområder. Og disse kombineres

og tilpasses den enkelte virksomheds

helt unikke krav og forretningslogik.

rapport om hvordan kravene er dækket af en løsning kan med

fordel indgå som kontraktbilag.

Afprøv TEC´s software til, at analysere ERP systemer til din

branche: TEC stiller en trial version til rådighed for Økonomisk

Ugebrevs læsere, hvor værktøjet kan afprøves på standardkrav til

ErPsystemerne.

Få ADGANG TIL EN SærLIG ErP EVALUErINGSPOrTAL,

hvor abonnenter gratis online kan evaluere virksomhedens

bestående systemer eller sondere nye leverandører.

Du kan finde adgang til portalen her: www.ugebrev.dk/pp

IT-Branchepublikation: ERP 2013

15


LEvERaNdØRPROFILER

Software Leverandør og

udvalgte ERP produkter

Aktuel version Produktprofil Geografi- og sprog dækning

Deltek Europa, Nordamerika,

Mellemøsten, Fjernøsten

Deltek Costpoint Costpoint 7 Deltek Cost point fokuserer på behov i projektdrevne virksomheder, hvorfor

der er særlig funktionalitet indenfor projekt- og programstyring, planlægning,

estimering, budgettering, og økonomistyring. Costpoint sælges som

selvstændige moduler eller som integreret løsning.

Epicor Globalt

Epicor ErP Epicor 9.5 Epicor henvender sig til mindre og mellemstore virksomheder med standard

behov for produktion, service og distribution.

Epicor for Service

Enterprise

”Epicor enterprise edition tilbyder løsninger til servicevirksomheder såsom

finans, nonprofit, hospitaler og entertainment.

Epicor enterprise edition består af otte projektorienterede suiter, der hver

indeholder enkelte moduler som kan anskaffes enkeltvis eller som en

integreret løsning.”

iScala iScala 2.3 Sr3 Epicor iScala er et ErP system for virksomheder med særlige behov indenfor

økonomistyring.

Tropos Tropos 4 Epicor Tropos er orienteret mod procesindustrien som f.eks. kemi, fødevarer

og medicinal industrien.

IbS Asien, Europa, Latinamerika,

Nordamerika. begrænset i øvrige

del af verden.

IbS Enterprise IbS Enterprise

Version 7

IbS er et ErP system er for virksomheder med særlig behov løsningn indenfor

kompleks wholesale og distribution med tilhørende indkøb og lagerstyring.

IFS Globalt

IFS Applications IFS

APPLICATIONS 8

IFS applications er målretter mellemstore til store produktioinsvirksomheder

med særlige behov for styring af produkt livscyklus, asset management samt

reparation og vedligeholdelse.

Leveringsmodel i tillæg

til traditionel drift

SaaS, Cloud

SaaS, Cloud

Cloud

SaaS, Cloud

Infor Globalt

M3 (Lawson) Infor M3 version 13 Lawsons løsninger henvender sig til mellemstore og store virksomheder med

særlige behov indenfor produktion og supply chain management (primært

diskret produktion).

Cloud

Infor ErP LX Infor 10x Infor LX løsninger henvender sig til produktionsvirksomheder indenfor

procesindustri og mixed-mode (proces & stykproduktion) med særlige krav

til overholdelse af regulatoriske krav.

Cloud

Infor ErP LN (baan) Infor 10x Infor LN er især interessant for virksomheder med særlige behov indenfor

make-to-order/engineer-to-order.

Microsoft Globalt

Dynamix AX Dynamics AX Dynamics AX er til mellemstore og større virksomheder med tæt

SaaS

2012 r2

integration til de kendte MS Office værktøjer med sælige understøttelse

af workflow. brancheløsninger udvikles af lokale forhandler, og valg af

implementeringspartner kan have betydning for den konkrete løsning.

Dynamics NAV Dynamics NAV Dynamics NAV er en ErP løsning til den mindre komplekse virksomhed.

Saas, Coud

2013

Der er lagt væk på en smidig og let brugerinterface med god integration

mellem funktionserne.

Oracle Globalt

E-business Suite Oracle EbS r12 Oracle EbS r12 henvender sig til mellemstore og store virksomheder med både

proces- og stykproduktion (mixed-mode manufactuering). Løsningen består af

moduler der kan anskaffes selvstændigt eller integreres som en samlet løsning.

JD Edwards

EnterpriseOne 9.1 EnterpriseOne 9.1 er interessant for mellemstore og store produktions–

EnterpriseOne

virksomheder i brancher med en vis kompleksitet, herunder fx med særlige

behov for overholdelse af regulatoriske krav.

PeopleSoft Enterprise PeopleSoft 9.2 PeopleSoft Enterprise er særlig interessant for servicevirksomheder som fx

finans, offentlig, uddannelse og sundhed.

SAP Globalt

SAP ErP SAP ErP 6.0 SAPs ErP løsning til større virksomheder med komplekse krav.

Kombination af

Sælges selvstændigt eller integreret med andre SAP løsninger under

navnet SAP business Suite.

leveringsmodeller

SAP business All-in-One SAPs entry ErP løsning til mindre og mellemstore virksomheder med en vis

kompleksitet. Den er mere omfattende end business One.

SAPA buseness One SAP business One SAP business One-applikationen er en enkelt, integreret applikation, der kan

Version 9.0 styre alle virksomhedens processer. henvender sig til mindre og mellemstore

virksomheder. Den sælges kun som en samlet løsning, der integrerer alle

kerneforretningsfunktioner.

SAP business byDesign byDesign 4.0 Den lille SAP ErP løsning til små virksomheder leveret som Cloud løsning. SaaS, Cloud

UNIT4 Europa, Asien, Nord Amerika,

Fjernøsten. begrænset i Afrika,

Mellemøsten, Latinamerika

Agresso business world N.A Agresso business worldd er en komplet løsning til mellemstore virksomheder

og organisationer, hvor omdrejningspunktet er håndtering af projekter, service

og medarbejdere.

Visma Norden

Visma business Visma business Visma business omfattende en række grundfunktioner til at varetage de mest

SaaS

5.32

typiske administrative processer i den mindre og mellemstore virksomhed.

16 IT-Branchepublikation: ERP 2013


BRaNChETaBEL

UDVALGTE ERP PRODUKTER

Aerospace Equipment

Agriculture and Forestry

business Services and Consulting

Chemical Products

Computer, IT, and Software

Construction

Education

Electronics and high-tech Components

Engineering and Architecture

Finance and banking

Fishing

Food and beverage Products

health Care

hotels and restaurants

BRANCHE

SAP ErP A A A A A A A A A A A A A A A A A b A A A A A A A A A A A A

JD Edwards EnterpriseOne b b C A A A C A A C C b V b C A A A b A A A b A A C A C A b

Infor M3 A C C A A b C A A C C A b C C A b A C b A C C b C C C C C b

IFS Applications b b A b A b C A A C C b b C C b A b C A A A C A C C A C b b

IbS Enterprise A b V b A b C A A C C A b b b A C A C b A C A A C C C C A A

Epicor for Service Enterprises C b A C A b C A A A C b b A C b b C A C A b A C C b b C b b

E-business Suite A b C C A b b A A A C b A A A A A A A A A A A A A C A C A A

Dynamics NAV C A A C A A b A A A A A A A b A b C A A A A C A A A A C A A

Dynamics AX A b C C A A b A A b C b A b A A A A b A A A A A b C A C A A

Deltek Costpoint A C C C A b b A A C C C A C b b C C A A A A C A C C A C b A

business One b b C C A b b b A A C b b b A b A b A A A A b A A C A C A b

Agresso business world A b C C A b b b A A C b A A A b b b A A A A A A b C A C A b

A = Dækker branchen meget bredt og dybt

b = Dækker branchen godt men ikke alt

C = Dækker kun begrænset eller slet ikke i branchen

ErP systemerne er generelt meget favnende og dækker generelt

mange brancher. Nogle leverandører tilbyder pre-konfigurerede

løsninger til forskellige brancheformål, mens fx Microsoft AX

historisk har gjort brug af partnere til at udfærdige brancheløsninger.

Det er derfor anbefalelsesværdigt at søge oplysning hos

Leverandørerne om der er partnere, som kan tilbyde løsninger

indenfor specifikke brancher ovenpå leverandørens standardløsning.

Derudover er det afgørende at de valgte partnere kan levere

i det geografiske og kulturelle område man har brug for.

Insurance

Manufacturing

Mining and Quarrying

Motor Vehicles

Non-profit Organization

Oil and Gas Extraction

Pharmaceutical and botanical Products

I tabellen er gengivet en oversigt fra Technology Evaluation Centers

(TEC) oversigt over hvilke brancher, som udvalgte ErP leverandører

leverer løsning til og har erfaring med. Kategorisering

er opdelt i A, b eller C. A betyder, at ErP løsningen dækker meget

bredt og dybt indenfor branchen. b indikerer at branchen er godt

dækket, men ikke alt er med. C betyder at der er begrænset eller

ingen dækning i branchen. Det skal bemærkes, at branchedækningen

er udtryk for det seneste svar leverandøren har afgivet

til TEC for deres løsning. Der sker løbende udvidelser af ErP leverandørernes

løsninger, både gennem egentlig videreudvikling,

gennem opkøb og sammenlægning af løsninger.

Public Administration and Defense

Publishing and Media

Life and Natural Sciences

real Estate

recreational, Cultural, and Sporting Activities

Telecommunications

Tobacco Products

Transportation

Utilities

IT-Branchepublikation: ERP 2013

17


ERP LØSNINgER Og dæKNINg aF FUNKTIONaLITET

Udbuddet af ErP løsninger er ekstremt stort og i konstant udvikling.

Tabellen her på siden viser et udvalg af de løsninger, der er

tilgængelige på det danske ErP marked.

Udbuddet af løsninger er stort og gør funktionaliteten stadig

mere kompleks og specialiseret. Kompleksiteten drives af flere

forhold: Vi accepterer ikke længere dårlig integration, som betyder

at vi medarbejderne skal printe en side med data ud for at taste

samme data ind i et andet system. Derfor skal virksomhedens

funktioner være integrerede på tværs den enkelte virksomheds

særegne forretningslogik.

Epicor for

Agresso

Deltek

IBS IFS

JD Edwards

SAP ERP

Service

Infor M3 Dynamics Dynamics E-Business

Business

Business

Costpoint

Enterprise Applications

Enterprise–

Business

Visma E-conomic

Enterprises

Rating AX Rating NAV Rating Suite Rating

One Rating

World

Rating

Rating Rating

One Rating

Suite Rating

Rating

Rating

Accounting and Financial

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Management

understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter

Cash management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Collections management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Compliance reporting ü ü ü ü ü û ü ü ü ü ü ü

Cost accounting ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Employee self-service ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Financials and accounting ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

18 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Fixed assets ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Fund accounting ü

Project accounting ü ü ü ü

risk management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Ej

Understøttet

Stock Ledger ü ü

business Intelligence

Ja, Delvist/ Delvist/ Ja,

Ja,

Ja, Delvist/ Delvist/ Delvist/ Delvist/ Ja,

Ja,

and Data Management

understøtter Tilkøb Tilkøb understøtter understøtter understøtter Tilkøb Tilkøb Tilkøb Tilkøb understøtter understøtter

Analytics and reporting ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Click stream analysis ü ü ü ü

Data aggregation and cleansing ü ü ü ü ü ü ü

Data management ü ü ü ü

Data mining ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Data warehouse functions ü ü ü ü ü

Forecasting ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Marketing analytics ü ü ü ü

Partner analytics ü ü ü ü ü

Predictive analytics ü ü ü ü ü ü

Process analytics ü ü ü ü ü ü

report management ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Mod mere komplekse ErP systemer og specielle funktioner

trækker også, at beslutningstagere ofte søger at undgå ”kundespecifik”

kode i deres forretningssystem. Derfor indarbejder ErP

leverandørerne special-features og funktioner i deres ”standard”

løsning. Igen øget kompleksitet når vi skal vælge system.

Listen over funktionalitet i tabellen på denne side er udtryk for

en del af den funktionalitet, som efterspørges af markedet – og

tilbydes af ErP leverandørerne.

Når der i tabellen er markeret at en ErP løsning dækker et funktionsområde

helt eller delvis vil der være tale om en relativ og

Scorecards ü ü ü ü ü

Visualization tools and presentation ü ü ü ü

Ja,

understøtter

what-if analysis ü ü ü ü

Customer relationship Management Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja, Delvist/ Ja,

Ja, Delvist/ Delvist/ Ja,

Ja,

(CrM)

understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter Tilkøb understøtter understøtter Tilkøb Tilkøb understøtter understøtter

Call center ü ü ü ü ü ü ü ü

Commission management ü

Contact management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Contract management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Customer service and support ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Electronic profiling ü

Marketing automation ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Product and price configurator ü ü ü ü

Quotes and proposals ü ü ü

Sales force automation and

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

management

Service order management ü ü ü

Surveys ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Delvist/

Tilkøb

Territory management (including team

ü ü

selling and member reassignment)

Trouble ticketing ü ü

Delvist/ Ja,

Ja,

Ja,

Ja, Delvist/ Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ej

Enterprise resource Planning (ErP)

Tilkøb understøtter understøtter understøtter understøtter Tilkøb understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter Understøttet

Advanced planning and scheduling

ü

(APS)

bill of material (bOM) management ü ü ü

Engineering change order

ü ü ü

management (ECO)

Formulas and recipes ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Item configurator ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Maintenance management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Management of hazardous and

controlled substances


indikativ vurdering: hvor dybt og bredt skal funktionaliteten i

softwaren dække før det kan siges at en løsning dækker ”helt”?

Er det markeret, at en løsning ikke dækker kan det skyldes en

meget restriktiv fortolkning eller at der reelt ikke er dækning

på området. Enkelte steder skyldes det manglende flueben at

Technology Evaluation Centers ikke har modtaget et svar fra leverandøren.

I valg af løsning bør der derfor altid tages udgangspunkt i virksomhedens

specifikke krav som skal evalueres i forhold til relevante

løsninger. Undertiden må virksomhedens beslutningstagere

gå på kompromis og prioritere. Værkstøjsbaseret ErP

Ja,

understøtter

Delvist/ Ja, Delvist/ Ja,

Ej

Ja, Delvist/ Delvist/ Ja,

Ej Delvist/ Ja,

human Capital Management (hCM)

Tilkøb understøtter Tilkøb understøtter Understøttet understøtter Tilkøb Tilkøb understøtter Understøttet Tilkøb understøtter

Personnel management ü ü ü ü ü ü ü ü ü

health and safety ü ü ü ü ü ü

resource management ü ü ü ü ü ü

Team management ü ü ü ü ü ü

Tests and assessments ü ü

Time and expense management ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Training and development ü ü ü ü ü ü ü ü

workforce management ü ü ü ü ü ü ü

Information Management

Ej Delvist/ Delvist/ Ja,

Ej Delvist/ Delvist/ Delvist/ Ej Delvist/ Ja,

Ja,

and Collaboration

Understøttet Tilkøb Tilkøb understøtter Understøttet Tilkøb Tilkøb Tilkøb Understøttet Tilkøb understøtter understøtter

Check in and check out ü ü ü

Communication and collaboration ü ü ü ü ü ü ü ü

Content acquisition ü ü

Content editor ü

Content management ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Digital Forvaltning af aktiver ü

Document management ü ü

Electronic records management ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Ja,

Ja,

Ej

Delvist/ Delvist/ Ej

Ja, Delvist/

Product Lifecycle Management (PLM)

understøtter

understøtter Understøttet

Tilkøb Tilkøb Understøttet understøtter Tilkøb

Computer aided design (CAD) ü ü

Ideation

Material specification management ü ü ü

Portfolio management ü ü ü ü ü ü ü

Product (engineering)

ü ü

change management

Product information compliance ü ü

Product information management ü ü ü ü

udvælgelse kan hjælpe til at få overblik over de mange krav og

prioriteringerne – og hermed støtte virksomhedens beslutningstagere

i hvilke fra- og tilvalg der er de rigtige i forhold til de vurderede

ErP løsninger.

Svarerne i tabellen er baseret på Technology Evaluation Centers

registrerede og validerede svar fra respektive leverandører.

Prototyping management ü ü

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ej Delvist/ Ja, Delvist/ Ja,

Ja,

Project and Process Management

understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter Understøttet Tilkøb understøtter Tilkøb understøtter understøtter

Project costing and billing ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Project management ü ü ü ü ü ü ü ü ü

workflow design ü ü ü

workflow manager ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Ej

Understøttet

workflow reporting ü ü ü ü

Ja, Delvist/ Delvist/ Ja,

Ja, Delvist/ Ja,

Ja,

Ja,

Ja,

Ja, Delvist/

Supply Chain Management (SCM)

understøtter Tilkøb Tilkøb understøtter understøtter Tilkøb understøtter understøtter understøtter understøtter understøtter Tilkøb

Demand-based replenishment ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Fee rating (brokerage) ü

Inventory management and control ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Logistics and distribution

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

management

Merchandising ü ü ü ü ü ü ü

Order management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Partner management ü ü

Purchasing management ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

register/POS terminal management ü

Supplier qualification ü ü ü ü

Supplier relationship management

ü ü ü ü

(SrM)

Tracking technologies ü ü ü ü ü

warehouse management ü ü ü

IT-Branchepublikation: ERP 2013

19


LIvSCyKLUS

alt for mange virksomheder anskaffer ERP-systemer af de forkerte grunde.

Når anskaffelsen af nyt ErP-systemer kommer på direktionens

agendaen skal motivet og behovet være klart. Er der reelt brug

for et nyt system? Eller er der andre hurtigere og bedre løsninger

på udfordringerne? En vej til svaret ligger i, at se på systemanskaffelser

ud fra en livscyklus tankegang. Det kan hjælper virksomhedens

ledelse til at klarlægge symptomer og årsager – og

så agere derefter. hermed bliver timingen af systemanskaffelser

langt skarpere og forudsætningerne for en succesfuld implementering

kommer på plads.

Udskiftning af virksomhedens ErP system er et stort projekt,

hvor, anskaffelse og implementering er både dyrt, risikofyldt og

trækker ressourcer samt fokus fra andre vigtige opgaver i en

længere periode. Desuden er det langt fra altid, at et nyt system

er løsningen på de it-udfordringer virksomheden står overfor.

CASE:

it livscyklus fra en mellemstor dansk produktionsvirksomhed.

CFO for en mellemstor, dansk produktionsvirksomhed henvendte

sig til Implement Consulting Group. Der var stigende

utilfredshed med it’s servicering af forretningen. Opgaven lød

på at inspirere og udfordre it organisationen (ca. 10 mand) og

introducere et par gode værktøjer til Umiddelbart skulle man

tro, at vi her havde at gøre med en virksomhed som trængte

til noget oprydning og optimering af processer og værktøjer.

Møder med nøglepersoner fra forretningen viste dog hurtigt,

at det var it organisationens samspil med forretningen, der var

den primære årsag til problemerne. Forretningen som kunne

stille krav til it – ikke omvendt. Der manglede en it strategi, og

der var intet organ for prioritering af it opgaverne. Med andre

ord kunne forretningen helt frit og ukoordineret stille krav til it

om at løse dette og hint og bagefter være frustreret over at de

ønskede opgaver hverken blev løst godt nok eller hurtigt nok.

Denne situation havde banet vejen for bilaterale relationer

mellem forretningen og individuelle it folk: så kunne man jo få

opprioriteret sin opgave ved at trække på de personlige relationer.

Godt for den enkelte – men meget uheldigt for virksomheden

som helhed.

Et par procesworkshops med forretningen viste desuden hurtigt,

at der manglede en klar og samlet forståelse for virksomhedens

forretningsprocesser. it fik derfor konfliktende behov

20 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Motivet for at anskaffe nye forretningssystemer kan opstå, når en

virksomhed er under forandring. Nye processer, nye produkter,

nye markeder – eller fusion af to virksomheder som skal have

fælles system. Motivet kan også være, at det gamle system simpelthen

ikke kan vedligeholdes forsvarligt.

“Når vi taler med en virksomhed om deres udfordringer på it-området,

så møder vi ofte en række forskellige symptomer på dårlig

it-understøttelse”, siger Filip Larsen fra Implement Consulting

Group. ”Det kan være alt fra, at virksomheden ikke har de rigtige

applikationer til, at it generelt leverer dårlig service til forretningen.

Et nem løsning synes at være, at anskaffe et nyt og bedre

it system, men det er jo muligt, at det ikke løser problemerne –

men måske bare forværrer situationen.”

og krav til fra forskellige dele af organisationen uden mulighed

for at kunne udfordre forretningen på en fornuftig måde.

CFO og it chef erkendte, at it befandt sig i fase 1 i livscyklusmodellen.

Opgaverne i denne fase blev herefter løst hurtigt

og fokuseret med billigelse fra virksomhedens samlede ledergruppe.

Efter 1 måned var der en godkendt it strategi og

efter 2 måneder var der etableret en it komité, som ledet af en

direktør fra forretningen kunne prioritere forretningsmæssige

behov og derved styre it indsatsen.

Proces-workshopperne i starten af forløbet havde imidlertid

også afdækket behov for, at opgradere ErP løsningen til en

nyere version. Der var simpelthen funktionalitet i de nyere releases,

som virksomheden stod og manglede. Der blev derfor

udarbejdet en rFP og selve anskaffelsesfasen (fase 2) blev relativ

kort, og implementeringen kunne igangsættes (fase 3).

Nu var det ikke sådan, at der fra starten af ikke var behov for

oprydning og optimering. Derfor blev der – sideløbende med

strategiarbejdet – udarbejdet en plan for at introducere veldefinerede

it processer (byggende på ITIL, der er markedsstandard

indenfor it ledelse). it medarbejderne kom på kurser

i både den nye ErP løsning og i ITIL og var derfor fagligt klar til

at gennemføre fase 4, da det nye system gik i luften.


LIVSCYKLUS I IT LEDELSE KAN DELES OP I 4 FASEr

1. FASE fokuserer på hvordan IT understøtter forretningen: hvad

skal IT hjælpe forretningen med? Eksempler på spørgsmål i denne

fase er:

• Eksisterer der en it strategi, som fortæller hvordan it skal

støtte forretningen – er det forventningsafstemt, hvad der

skal leveres fra it?

• Er governance strukturen på plads, så de ledelsesmæssige

kompetencer mellem it og forretningen er afklaret og

velfungerende?

• Prioriteres opgaveporteføljen på it området?

• Er der balance mellem opgaverne og allokerede ressourcer?

• hvordan skal vi source it opgaver såsom udvikling,

implementering, drift og vedligeholdelse?

hvis vi med rimelighed kan sige, at der Er styr på disse og tilsvarende

spørgsmål, så kan det godt være, at det er nye systemer,

og det er relevant at gå videre med fase 2. Ellers vil det være en

god idé, at få løst nogle af disse centrale emner før man går videre

med større investeringer. Værktøjskassen i første fase skal

blandt andet kunne løse opgaver indenfor strategi, governance og

porteføljestyring.

2. FASE omhandler overvejelser og investeringer i it systemer.

her skal forretningsmæssige behov og krav afklares og sættes i

relation til de nuværende it systemer.

• Er der større ”gaps” i den funktionalitet, som de nuværende

systemer tilbyder?

• Findes der eksempler hos andre virksomheder på, at der

findes bedre løsninger?

• hvilke muligheder har vi for, at forbedre virksomhedens

konkurrenceevne via it investeringer?

hvilke løsninger findes i markedet, som kan give os den bedste,

fremtidige portefølje af forretningssystemer?Når vi skriver under

på en bindende kontrakt med f.eks. en ErP leverandør skal det

sikres, at vi har adresseret strategi, arkitektur, sourcing, governance

og it processer. budget og interne ressourcer til implementeringsforløbet

skal naturligvis også være på plads.

Anskaffelse af større systemer, såsom ErP der dækker et flertal

af virksomhedens kerneprocesser, medfører at opgaverne i fase

2 kan være ret komplekse. Forhold, der ikke er afklaret tilstrækkeligt

i fase 2, kan vise sig senere at blive omkostningstunge og få

alvorlige konsekvenser. Er der tale om anskaffelse af et system til

en mindre del af virksomhedens processer (f.eks. CrM, hr, Løn)

eller en mindre selvstændig forretningsenhed vil kompleksiteten

ofte være mindre og anskaffelsen lettere at overskue.

Værktøjer i fase 2 skal håndtere processer med behov og krav,

dialog med leverandører, sourcing, kontrakter og ikke mindst involvering

af virksomhedens interessenter. Technology Evaluation

Centers(TEC) fra Canada tilbyder en teknologi understøttelse af

fase 2 med analyseværktøjer til opgaveforløbet, funktionelle krav

og vurdering af leverandørernes evne til, at levere løsninger til

virksomhedens konkrete behov.

3. FASE er implementering af anskaffede systemer. Det er komplekst

og ressourcekrævende, at implementere et ErP system.

Udfordringer og forhindringer kan imødekommes gennem god

projektledelse og de rigtige kompetencer, både internt i virksomheden

og hos leverandøren. Ofte skal implementeringen håndteres

som delprojekter, der samles under et fælles projekt- eller

program. Eksempler på emner for projektledelsen er:

• Styrer vi afvigelser i scope, tid og ressourcer på god vis?

• Er organisationen involveret med nødvendig ansvar og

ejerskab?

• bliver beslutninger adresseret rettidigt og forankret

hvor de skal?

• Er der en fast håndtering af drift & vedligehold af det eksisterende

system, indtil det nye er i drift?

• bliver opgaver som test, konvertering, uddannelse, dokumentation

mv. gennemført i rigtig kvalitet og rettidigt?

• Er der en god plan for overgang fra gammel til ny løsning,

eks. big-bang, trinvis udskiftning eller parallel systemdrift

i en periode?

• bliver det sikret, at der sker en god overgang til daglig drift?

Det gælder en lang række områder, såsom sourcing af

support og servicedesk, systemdrift, vedligeholdelse og ikke

mindst fremtidig it-governance struktur?

Selvom de nævnte emner forhåbentlig allerede er adresseret i

fase 2, så skal de styres med sikker hånd gennem hele fase 3. bemærk,

at det egentlige implementeringsprojekt vil blive afsluttet

på et tidspunkt, hvor ikke alt er helt på plads. Der vil altid være

udeståender fra projektet og det skal sikres, at disse udeståender

bliver håndteret i det videre forløb – gerne som veldefinerede

opgaver i den blivende driftsorganisation. Værktøjer i denne fase,

skal indenfor rammerne af god projektledelse kunne håndtere

virksomhedens forretningsprocesser, teknisk change management,

samt ikke mindst organisatorisk change management,

hvor effektiv involvering af nøglepersoner og virksomhedens ledelsesteam

er særdeles vigtige succesfaktorer sammen med god

leverandørstyring. »

IT-Branchepublikation: ERP 2013

21


4. FASE i livscyklus omhandler oprydning og optimering. Dette

kan være i direkte forlængelse af implementeringen i fase 3.

Men ofte ses behov for oprydning og optimering i almindelighed.

blandt emnerne er:

• Sikring af stabil drift med gode procedurer for håndtering

af fejl og afvigelser så de kan minimeres eller helt undgås.

• Sevice levels skal genbesøges: Er det de rigtige ting, vi

måler på, og kan det forbedres?

• Er it processerne veldefinerede og velfungerende, således

at f.eks. registrering af fejl og forslag til forbedring håndteres

effektivt?

• Virker governance strukturen, således at f.eks. dialogen

mellem it og forretningen er god og værdiskabende.

Vigtigt er her også beslutningskompetencen mellem centrale

og decentrale enheder (både indenfor it og indenfor

forretningen).

• bliver forhold til it leverandørerne håndteret professionelt

og følges der op på intentioner om at forbedre udvikling og

drift samtidig med, at der optimeres på omkostningssiden?

• har vi fortsat den rigtige balance i sourcing af it opgaverne:

hvad skal være interne kompetencer og ressourcer – og

hvad skal købes hos eksterne leverandører?

Vigtige værktøjer i fase 4 er leverandør- og kontraktstyring, service-

level management, rettelse af fejl og mangler, forbedring af

it processer og fastholden (eller etablering ) af de rigtige fora til

håndtering af relationerne mellem it og forretning. Service Management,

lean-it og performance forbedringer, bør være emner til

løbende genbesøg i denne fase.

Livscyklus tankegangen kan anvendes på hele applikationsporteføljen,

men den kan også anvendes på enkeltområder. hermed

kan de enkelte dele af system-porteføljen være i forskellige faser

af livscyklussen. Der kan være god it understøttelse på logistik-delen,

mens salg og marketing har dårlige forhold.

22 IT-Branchepublikation: ERP 2013

LEDELSENS FOKUS:

hJæLPESPØrGSMåL OG ANbEFALINGEr

hvilken fase befinder virksomhedens it sig i?

Livcyklus tilgangen hjælper virksomhedens øverste ledelse

til at skabe klarhed over sammenhæng mellem årsag og

løsning når it understøttelsen af forretningen er utilfredsstillende.

Virksomhedens ledelse bør være bevidst om, hvor i livscyklus

it overordnet set befinder sig. Symptomerne kan være

mange og er ofte sammenblandede. Derfor bør virksomhedens

ledelse altid klarlægge symptomer og årsager og så

agere derefter.

1. it og forrentning

Er der en klar it strategi. Tilgodeser ledelsesstrukturen at

der skal prioriteres mellem it opgaverne? Er rammerne for

udførelse af god it ledelse reelt på plads? hvis svarene er

nej – så er vi i fase 1.

» Sørg for at ledelsesstrukturerne er på plads og at fora

til dialog mellem forretning og It er til stede og velfungerende.

Undgå at anskaffe nye systemer før det

grundlæggende er på plads.

2. Valg og anskaffelse

har vi et specifikt hul i systemunderstøttelsen, som kræver

at vi anskaffer et nyt system – så er vi i fase 2.

» Prioritér skarpt mellem det, der er nødvendigt for, at

nå i mål – og det der kan/bør vente til senere. Ledelsen

skal støtte implementeringsprojektet maksimalt

– ikke skabe forhindringer ved at øge kompleksitet

og risici.

3. Implementering

Er vi i gang med en større systemimplementering, der sluger

ressourcer i såvel it som blandt forretningens nøglepersoner,

så er vi i fase 3.

» respekter denne fase og acceptér, at andre projekter

skal nedprioriteres eller helt sættes på stand-by. Det

kan være nødvendigt at korrigere målsætningen for

respektive ledere i perioden, så de ikke ”stjæler” projektets

ressourcer til andre formål.

4. Oprydning og optimering

Kniber det med at holde budgettet og service levels? Er it

systemerne ustabile. Fungerer it processerne ikke optimalt?

Er leverandørerne blevet sløsede, men sender fortsat

store regninger? Så befinder vi os i fase 4.

» Lav en prioriteret plan for oprydning og optimering.

Etablér dedikerede projekter med specifikke mål.

Projekterne forankres højt i organisationen for at

sikre fremdrift – ellers bliver opgaverne ikke løst og

problemerne vil fortsætte.


MaKINg BETTER ENTERPRISE SOFTWaRE dECISIONS

Økonomisk Ugebrev Partner Publications samarbejder med Technology

Evaluation Centers (TEC) i Canada. TEC stiller deres viden og ikke mindst

en unik adgang til en særlig ERP evalueringsportal, hvor abonnenter gratis

online kan evaluere virksomhedens bestående systemer eller sondere

nye leverandører.

Portalen kan findes på vores webside www.ugebrev.dk. vi har stillet vP

Lorne goldoff, der er vores kontakt i TEC en række hv-spørgsmål med

henblik på at give vores læsere konkret information om hvem TEC er og

hvordan de arbejder.

?1 WhO IS TEC?

”we are a software advisory firm helping

you make better enterprise software

decisions.”

?2 WhAT DOES TEC DO?

”we help you make informed enterprise

software decisions that are right for you

– saving time, money, and heartache.”

?3

WhEN DOES

TEC OPERATE?

”we have been making enterprise software

decisions more transparent, practical and

easier for companies around the globe

since 1993. we provide online access to our

research and decision support technology

as well as onsite personalized advisory

services to meet your timelines. If you

want to evaluate your current software or

are thinking of buying, we are there when

you need us.”

Få ADGANG TIL EN SærLIG ErP EVALUErINGSPOrTAL,

hvor abonnenter gratis online kan evaluere virksomhedens

bestående systemer eller sondere nye leverandører.

Du kan finde adgang til portalen her: www.ugebrev.dk/pp

?4 WhERE IS TEC?

”we are a software advisory firm based in

Montreal, Canada. we are online and onsite

offering enterprise software evaluation

services to clients around the world. TEC

has a unique position operating in the

cross section of the software consulting,

analyst and research markets.”

?5 WhY IS TEC?

”Poor enterprise software decisions cost

companies time and money. As passionate

software industry professionals, we’ve

developed a way to help you make better,

more informed decisions that drive the

success of your business.”

?6

hOW DOES TEC

ACCOMPLISh ThIS?

“By impartial approach – we don’t play

favorites. we stick to the facts about

software solutions so you can compare

them on a level playing field. By 360°

industry perspective – TEC’s analysts

make sense of the data collected from

vendors, consultants, and end users to

paint a true picture of the industry. By

decision support technology – TEC’s

decision support technology allows you

to compare solutions at any level of detail

and determine which ones best match your

requirements. And by proven expertise –

TEC has helped thousands of companies

discover a better way to make enterprise

software decisions, amassing data and

best practices that we put to work for you.”

IT-Branchepublikation: ERP 2013

23


2012 ERP FOR SERvICES BUyER’S gUIdE

The majority of services-based businesses, regardless of their market niche,

will find their typical business processes covered in this guide.

This guide addresses the software needs of services-based

companies that fall under the following example categories:

• Managerial and/or specific consulting services companies

• Financial services and auditing firms

• research organizations

• Law firms

• Advertising, public relations, and marketing agencies

• Customer-specific software development companies

• recruitment and staffing companies

bUSINESS ChALLENGES OF

SErVICES-OrIENTED COMPANIES

The services provided by services-based organizations as

described above are commonly referred to as professional

services. Consequently, the software market segment that caters

to such businesses and provides specific application products is

known as professional services automation (PSA).

ErP for Services software is a type of solution that includes

support for both project delivery business procedures and backoffice

processes that are not visible to clients but are still essential

for running a company.

because of the project-based and people-oriented nature of

services organizations, this business segment requires software

applications that are capable of supporting services-oriented

business processes and adequately handling multiple internal

challenges that are intrinsic to this industry.

There are common internal business issues that professional

services organizations face regardless of their market area and

size. The most important of these are the following:

Billing. As professional services providers base their activities

on contracts and projects with clients, issuing the right invoice

to the right customer at the right time isn’t an easy task, even

for a small organization with several parallel contracts. So how

does a multinational business with hundreds or thousands

of multinational clients, multiple overlapping contracts and

delivery milestones, and various services and different contract

terms for each client do it? In today’s business world, where

an organization’s reputation oftentimes hinges on the last

interaction with its clients, mistakes or inaccuracies in invoices

are not acceptable.

Resource allocation. As professional services sell employee

knowledge and expertise, a project may span several disciplines,

so proper management of expert resources is vital to the project’s

success. For example, over- or under-allocation of expertise to a

given project can interrupt or impede the project delivery phase,

or the entire project. Multiple geographic locations, overlapping

demand for skills, and too often tight timelines all bring an

additional level of complexity to the task.

24 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Document management and knowledge management. A

business providing professional services relies heavily on

the knowledge of each individual employee as well as on the

company’s corporate knowledge. Each project has to be properly

and systematically documented and stored in a central knowledge

base, with any employee granted access to that knowledge base

being able to obtain the necessary information for his or her

project. This knowledge usually consists of the expertise of the

service provider–amassed from the combined knowledge of the

organization’s professionals–and plays a key role in the provider’s

capability to deliver a promised service to its customers. The

knowledge base should be accessible from any location, be

flexible in its capabilities (enter nonstandardized information,

attach documents of different formats, etc.), have a search

mechanism, be easy to use, and provide practical information to

its users.

Project management and tracking. Services organizations often

practice a matrix management system, comprising a crossfunctional

work team, which brings together individuals who

report to different parts of the company in order to complete a

particular project. In this management structure, employees

belong to vertical departments run by department heads, but

for each project they are managed by project managers who are

responsible for allocating and assigning certain tasks to them.

Considering the number of employees, the number of ongoing

projects, the complexity and duration of the projects, and possibly

the geographic reach of the services, it’s no easy feat to define

project management processes successfully.

Contract management. In most cases, the deliverables of a

services organization are intangible, and may be difficult to

describe and define in exact and quantifiable terms. Therefore,

the creation of a binding contract and the delivery of services as

contracted are an ongoing challenge. Indeed, it can be difficult

for potential customers to understand what they are supposed

to receive and what value it will hold for them. Additionally,

some services providers, such as consultants and providers

of investment services, offer no guarantee on the value of

the services delivered for the price paid. A proper contract

management framework should align the organization’s efforts

so as to ensure that service expectations are clearly described,

tracked, and delivered.

Resource and expense tracking. It is a usual practice for services

providers to include the expenses and billable hours of subject

matter experts or other employees who are involved in the project

in the invoice to the customer. That information, however, must

first be entered into a time-tracking system. Many professional

services organizations struggle with this step until they develop

and implement rigid internal rules for the timely and accurate

reporting of time and money spent on a project by each member

of the project team. Additionally, tracking billable versus nonbillable

hours is also important. while not all time spent on a


project is directly related to contract delivery, and though it may

not be billable, this information is relevant to measuring project

efficiency.

Product definition. It can be difficult both for clients to fully

grasp what a services company offers and for a company to

unambiguously define its products. As services companies

produce and deliver complex services, both the services company

and its clients must clearly understand the scope and deliverables

of the contract, time of delivery, and all the additional terms

and conditions of that delivery. All the changes that arise after

contract creation necessitate appropriate changes to the terms

and conditions of the contract and services delivery. In addition,

a number of potential issues may arise, such as contract closure

terms, quality of intangible services delivered, contract changes

tracking, and even measurement of client satisfaction, that are

not trivial tasks to address.

Professional services providers address the aforementioned

common issues in various ways, and software systems play an

extremely important role. The lack of a proper solution can have

various effects, ranging from an annoying inconvenience to a

highly detrimental or even show-stopping outcome. but if we have

two organizations using the same or similar resources, we can

surmise that the one most successful in achieving its goals will

be the organization that is able to efficiently manage its internal

business processes. Enterprise-wide software solutions are

key to the effective management of these processes, and those

applications designed and developed specifically for professional

services organizations will best fit their specific needs.

As ErP solutions for services organizations have been developed

with these common industry issues in mind, the majority of such

systems include specific functional modules or applications that

better address the aforementioned challenges. In fact, although

it is possible to find the required functional modules among nonspecialized

software packages, that functionality will most likely

be scattered among different applications, and it is unfeasible for

services companies to purchase several packages for the sake of

using only one or two modules from each. Services organizations

should be able to find all the functionality they need packaged in

one solution.

ThE NEED FOr ErP FOr SErVICES SOFTwArE

ErP for Services software is designed to greatly reduce waste

and uncertainty. It gives a services organization true visibility

into project activity, costs, resource allocation, and billing

activity. It allows for business metrics and analytics to be viewed

across the enterprise. This not only allows for optimal project

resource allocation and efficient project execution, but also

creates a structure where the enterprise can create clear and

repeatable frameworks for project success. There are six main

functional areas specific to ErP for Services software. The key

characteristics and benefits of each are described below.

Project portfolio management. PPM is essentially a way of

grouping projects across the business into “portfolios.” ErP

for Services software has a wide variety of tools to facilitate

PPM. Portfolios include reports to illustrate project timelines,

progress, health, and risks, among other things. This empowers

decision makers with the analytics capabilities required to

take action in order to mitigate project risk and ensure proper

resource loading across a series of projects and/or departments.

It allows the business to determine if projects are feasible from

a budgeting or requirements perspective. A series of dashboards

allows executives to have at-a-glance views of general project

and departmental performance. having all this data at hand

allows for the creation of comprehensive “what-if” scenarios in

order to determine different ways by which the organization can

achieve maximum project efficiency and profitability. This ensures

that there is governance at the executive level and a basis for

measuring progress against the strategic goals of the company.

Project management. ErP for Services software contains a

suite of tools that facilitate project management practices. The

concept of work breakdown structure (wbS) is key to project

management. This refers to the way a project is broken down into

smaller component deliverables, down to the level of granularity

where a task can be assigned to an individual person. A task

is an amount of work to be done by a certain expert resource

in an allotted amount of time. The wbS creates an outline of a

sequence of tasks that need to be done to complete a project.

Costs and billing information are captured at the task level. This

is the data that is used to inform the project manager, and by

extension the executive group, on the progress of a given project.

ErP for Services software generally has extensive capabilities

in regard to project management. The types of functionality

that are typically addressed relate to project initiation, planning,

execution, tracking and control, and finally project closure.

Resource management. resources need to be allocated

adequately and effectively. In the case of services companies, the

resources being referred to are mainly the people and their skills.

ErP for Services resource management capabilities address

inefficiencies and bottlenecks across the enterprise. These tools

allow project managers to find available resources for tasks based

on availability, skill set, geographic location, whether the project

member is internal or external to the organization (i.e., full-time

employee vs. an outsourced or contracted individual), and more.

however, not all packages have the capability to support all these

criteria. A key benefit of the resource management capability is

the ability to do resource capacity management and leveling, and

capacity constraint management. Constraint management, in

general terms, is the planning of resources within a defined time

span. This enables a project manager to conduct what-if scenario

planning by mixing and matching resources to ultimately achieve

continuous and balanced resource assignments to the tasks

created in the wbS. »

IT-Branchepublikation: ERP 2013

25


Time management. Time management is the process of

capturing the amount of time that is worked by an individual on

various tasks (actuals) he or she is assigned through a project

wbS. It is through the time that employees record that project

managers can ascertain the progress of their projects. Time

entries in timesheets can then go through a series of approval

steps (project manager, department manager) all the way to the

payroll department.

Time entries generally are allotted a cost rate and a billing rate.

This can be determined by multiple factors that are present in

resource management and/or project management. As an ErP

for Services application runs on a single database, time data is

updated instantly across the enterprise—the same data is used

for resource and time management as for invoicing clients

and issuing employee paychecks. This eliminates the need for

separate time-tracking spreadsheets, which typically represent a

much more manual and time-intensive method of aggregating the

number of hours that are devoted to separate tasks and projects.

PrODUCT COMPArISON

Project costing and billing. Project costing capabilities allow

project managers and executives to determine the financial health

of a project. The wbS can figure prominently in determining

costing rules, as can resource management criteria.

Project billing can be done on either a milestone basis or a

progress basis. As project costs and expenses all reside in

the same database, generating invoices using one set of data

eliminates the potential for errors from manual re-entry from one

system to another.

Analytics and reporting. ErP for Services packages offer an array

of tools to gain insight into the state of the services company at

any given time. report data reflects the structure of the company

and its projects. For example, the entire wbS becomes a source

of project data, and when coupled with resource, costing, and

billing information, it can instantly provide a true picture of the

health of the business.

Dashboards provide executives with current, actionable

information. And business intelligence functionality enables

retrieval and analysis of data at all levels of the organization.

Company Metafuse Microsoft NetSuite Oracle Sage SAP Tenrox UNIT4

Product Project Insight

Microsoft

Dynamics AX

NetSuite

OpenAir

PeopleSoft

Service

Automation

Sage 300 ErP

SAP business

All-in-One

Tenrox Project

workforce

Management

Agresso

business world

Portfolio and Project Management

Portfolio Management

Project Management

Demand Managenment

Process and workflow Management

risk Management

Earned Value Management

Idea Management

Project Financial Performance Tracking

Resource Planning and Scheduling


resource Allocation

Productivity Optimization

Chat room, Discussion Forum, Message board

Job and Project Costing and billing

Opportunity, Contact, and Contract Management


Customer Service and Support

Marketing Automation

Sales Management

Contract Management

Partner Management

Time and Expense Management


Time Management

Expense Management

Knowledge Management and Collaboration


business Intelligence and reporting

Government regulation Compliance

Document and records Management

Back Office


Financials

Procurement

human resources

Delivery Model


On premise Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes

Cloud Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes

hosted Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes

Supported out of the box

Indirectly supported, i.e., supported via modification, customization, or add-ons or by third-party or partner solutions.

26 IT-Branchepublikation: ERP 2013


2011 ERP BUyER’S gUIdE FOR

MEdIUM aNd LaRgE MaNUFaCTURERS

by Gabriel Gheorghiu and Aleksey Osintsev, Technology Evaluation Centers

bUSINESS SOFTwArE ChALLENGES

FOr MEDIUM AND LArGE MANUFACTUrErS

To address the challenges in today’s business market, medium

and large manufacturers often look to their enterprise resource

planning (ErP) system, the proper functioning of which affects

all aspects of the business nolens volens. These companies need

a robust ErP system that can handle complex operations across

departments, the exponential growth of data, etc., optimally

integrating all aspects of the business into one coherent system

to facilitate the entire manufacturing process.

bIGGEr IS COMPLICATED

For the purpose of this buyer’s Guide for ErP for Medium and

Large Manufacturers, we define medium and large companies

as those enterprises with more than 500 employees and more

than $100 million (USD) in annual revenue. Companies of this

magnitude usually operate within a multisite or multinational

environment, and necessitate a system that addresses their

multidimensional reality.

It is erroneous to think that large manufacturing companies

simply produce many more finished products than small

companies in the same industry and that the challenges both

types of companies face are proportional to their size.

The truth is that the complexity of a company’s operations

increases exponentially relative to its size. Larger companies

need to manage not only more inventory, sales transactions,

people, but also different software solutions, business entities,

multiple levels of management, national and international

laws and regulations, local cultures, and unwritten rules. The

interactions among all parties involved, whether within or outside

the company, are so numerous that managing them becomes

extraordinarily difficult.

To add to the complexity, customer behavior and needs are

constantly changing, technology is advancing at a very fast pace,

and companies keep accumulating large amounts of data that, if

not managed properly, verge on becoming overwhelming.

ADDrESSING ThE ChALLENGES

To accommodate the aforementioned changes without

jeopardizing their business activities, medium and large

companies must address the following challenges:

Use of Legacy Systems

Large businesses pioneered the first corporate software packages

some 30 to 40 years ago, the tools of which were cumbersome,

extremely expensive, and only affordable to large organizations.

Later on, with the emergence of less expensive and smaller-sized

computing devices, organizations and businesses of lower scale

started using ErP software.

These software remnants, many of which are still being used and

are running well today, are referred to as “legacy applications.”

Although many users are still satisfied with these legacy systems,

companies are finding them increasing difficult to maintain every

year and want to build on them—they are incredibly stable,

customary, and extremely reliable, but are dramatically outdated,

inconvenient, and inflexible.

COMPLIANCE wITh LAwS AND rEGULATIONS

businesses must address various compliance regulations and

standards (regarding, e.g., areas such as payroll, financials,

asset management, training, hazardous materials, as well as

local, national, and international rules and regulations) and avoid

paying hefty penalties and fines.

As medium and particularly large companies often operate in

more than one region or country, they must follow the rules of

the governing legislation while complying with various security,

financial, safety, workforce, and many other local, national, and

multinational standards. These regulations are intended for

the general purpose of providing a business environment that

stimulates and often directs the production of goods and services

that are of the highest quality and are safe for consumers, society,

and the environment. And, of course, different countries have

different regulations. Even in countries with similar general

compliance standards, differences in specific regulations exist,

as, for instance, in the layout of safety documents or the details

included in accounting reports.

(rE)ENGINEErING bUSINESS PrOCESSES

businesses must be able to quickly and seamlessly integrate

their changing processes (due to changing customer needs

and slow reaction from vendors) within their operations to

maintain their competitiveness in a fierce market. business

effectiveness considerations can lead to the adoption of the

parsimonious production philosophy known as “Lean.” As one

area or department of the business changes, with the supporting

systems in place other areas or departments can easily follow.

In recent years, the ease of accommodating changes to the

business environment has become one of the most important

capabilities of ErP software for companies of any size and in any

industry. This applies particularly to large and upper segments of

medium enterprises. There are a few reasons for this.

Firstly, businesses often need to be able to perform massive and

widely expanded operations or transactions in different ways,

depending on factors such as geography, generally accepted

business practices in certain locations, or regional regulations.

Software systems therefore should have the technical capability

to accommodate a variety of procedures that allow for performing

the same business process in different ways.

Secondly, businesses often face many high-impact changes to

their processes. A company has to be competitive and be able

IT-Branchepublikation: ERP 2013

27


to quickly adapt its current processes to constantly changing

business environments. For larger enterprises, this becomes

an especially difficult task given the scale of the organization,

number of sites, processes, and users.

IMPACT OF MErGErS AND ACQUISITIONS

Mergers and acquisitions can have a substantial impact upon the

organization. The company’s IT systems must be able to address

these changes quickly and seamlessly.

Mergers, acquisitions, and consolidations are the reality for

businesses of all types and sizes, with large organizations seeing

an inordinate level of involvement in these deals. Technically

speaking, an acquisition or merger is a fairly complex endeavor,

and it leads to massive changes in nearly all aspects of a company’s

internal processes. An integral component to the business, the

ErP systems of the companies involved in the deal must be able

to address the aftermath of such gigantic business activities.

OFFShOrING AND rE-ShOrING INITIATIVES

Complicated supply chains and trends of manufacturing in offand

re-shoring can lead to challenges as well as opportunities.

Though the building of more effective and modern facilities is

associated with immediate financial costs, it can also provide new

business and opportunities over the long term.

Global, multinational, or multi-regional operations that medium

and large enterprises perform bring an extremely high level of

complexity to a company’s extensive supply and distribution

chains. The last two decades have witnessed dramatic changes

in the manufacturing and global logistics landscape, with a global

trend to move manufacturing facilities to countries with lower

labor wages. with the initial goal of reducing production costs

and succeeding in an environment of tough global competition,

businesses have had to build massive transportation and logistics

networks for the sourcing, manufacturing, and distribution of

their products. The entire logistics industry has been rebuilt to

serve the booming transportation and delivery requirements of

the global players.

LIMITATIONS OF IT INFrASTrUCTUrE

The growth of medium and large manufacturers has occurred in

tandem with the maturation of the business software market, with

many manufacturers having to improvise their business practices

to keep pace with developments in software tools currently in use.

In terms of IT infrastructure, medium and large manufacturers

face challenges related to the physical infrastructure (hardware,

equipment, etc.), the logical infrastructure (software, operating

systems, etc.), and the services needed to maintain them. An

inefficient physical infrastructure can have a huge impact on the

logical infrastructure (a slow internal network can render a very

good business software inefficient) and vice versa (a very fast

network will not be very useful if the software was not designed

and deployed properly). Finally, if organizations use inadequate

services companies for the deployment and maintenance of their

systems, both the physical and logical infrastructures will be

compromised.

28 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Important Factors to Consider When Searching for IT

Infrastructure Service Providers

Medium and large manufacturers exhibit a few characteristics

that distinguish them from other industries:

• rarely can these companies afford to interrupt their dayto-day

business processes (especially their production

facilities) for any length of time in order to implement or

upgrade their infrastructure.

• Although most manufacturers have IT personnel in place,

these individuals are mainly responsible for managing

systems created rather chaotically, rather than for designing

and implementing infrastructures.

• Manufacturing companies have many partners and customers

that will be affected by any disruption to their IT activity.

• Full compliance with laws, rules, and regulations (financial,

privacy-related, employee safety, etc.), and appropriate

management through an IT infrastructure is integral to

ensuring the company does not incur serious accidents,

productivity losses, fines, penalties, etc.

Thus, when comparing software vendors for IT infrastructure

services, medium and large manufacturers should consider the

following:

• Their IT personnel should play an active role in any project

that involves the IT infrastructure. These individuals need to

be involved in every major step of the process, and understand

how the changes will affect them and the end users.

• These companies are well advised to request references

from customers with similar needs who have implemented

similar IT projects. This step should provide not only

reassurance that the software vendors can deliver on the

claims they have made, but also practical guidance with the

hands-on experience of others.

• These companies must select a vendor that also offers

services for business process engineering, as any

IT infrastructure change necessitates follow-up and

improvement of the system’s operations.

• The fewer parties involved, the better. Partnerships between

software vendors and hardware providers or consulting

companies can make it difficult for medium and large

manufacturers to monitor and manage the IT project.

Medium and large manufacturers are extremely hesitant to

conduct a complete overhaul of their existing IT infrastructure and

replace it with a brand new system. rather, these enterprises are

more likely to take baby steps in planning, change management,

and business process (re)engineering to successfully adapt an

existing IT infrastructure to the current needs of the company

and its partners. These companies can take various approaches

to alleviate the difficulty of replacing or upgrading their

infrastructure:

• They can consider different software deployment methods

according to their IT infrastructure needs. Known for a

quite a long time but revitalized recently, SaaS, or cloud

computing, allows for reducing the complexity and cost of

the infrastructure in many areas.


• Consolidation of services for IT infrastructure is a viable

option, particularly for large organizations with scattered

multiple plants and centers.

• As newer corporate software packages usually use less

memory and storage space through better programming

and more advanced technology, these manufacturing

companies should look to the very latest versions of

ErP systems on the market or other types of systems

(Financial Management, human resource Management,

Manufacturing Execution Systems, etc.) to meet their

infrastructure needs.

ADVENT OF SOCIAL MEDIA AND COLLAbOrATION

Social media refers to the web-based and mobile communication

tools and techniques people use to create, access, and share

content, as well as to collaborate and interact with each other.

Social media sites, such Facebook and Twitter, are recent tools,

but collaboration as a business tool has been around since the

inception of the first company.

Collaboration plays an important role in the manufacturing

industry, in accordance with the complexity of the operations

and the large number of internal and external parties involved.

Still, medium and large manufacturers rarely have well-defined

strategies and policies for collaboration, and ErP software

vendors do not always have robust offerings for both social media

and collaboration.

Let’s take a closer look at why social media and collaboration are

important for medium and large manufacturers:

• Social media is not only a popular and widely used forum,

but also a great source of information that can prove to

be extremely valuable to manufacturing companies. From

end-user communities to unstructured data that can be

found on Twitter and Facebook, feedback can be gathered

regarding the products and services provided by companies.

This feedback can be used for several purposes: improve the

quality of the products, design new products, enhance the

customer service experience, and stay current of changes in

customers’ purchasing behavior.

• Collaboration can be the differentiator between a

successful company and its lagging competitors. Extensive

collaboration can empower a company to produce more

innovative products, run the business with better processes,

and have employees work more efficiently. A culture of

ideas and information sharing, along with the right tools and

processes in place, can enable employees to contribute to

the enhancement of their activities, which can have a huge

impact on the success of the organization. Collaboration

may include partners, and even communities of users and

customers (existing or potential).

Medium and large manufacturers should take advantage of

both collaboration and social media tools to improve the overall

business performance of the company. They must first address

the following challenges:

• A culture of collaboration is not something that companies

can build quickly and without huge efforts. It may also

require disruptions to the main business activities, and may

distress those employees who are less prone to adopt it.

• Many manufacturing companies are concerned about what

happens to information when it goes outside their firewall.

Granted that hackers can very well access on-premise servers

connected to the Internet, and employees can still disclose

confidential data without prior consent by using traditional

means of communication (e-mail, fax, etc.), collaboration and

social media tools are still considered not safe enough when it

comes to the security of the company’s data.

• Medium and large manufacturing companies have complex

operations, which require a rather sophisticated IT

infrastructure. Incorporating collaboration and social media

tools and processes into the existing IT infrastructure can be

quite a challenge, and decision makers do not always think

it’s worth trying.

Let’s take a look at what vendors of ErP software for the

manufacturing industry can do to address these challenges.

Large vendors, such as Oracle and SAP, have integrated with

or simply acquired companies that provide social media and

collaboration solutions. Microsoft is a notable exception, as the

company builds its own solutions, which are usually a combination

of existing products for business and office: Dynamics ErP

and Dynamics CrM, SharePoint, Microsoft Office, etc. Medium

ErP vendors benefit from technologies developed by the large

vendors, such as Microsoft, IbM, etc.

Most vendors provide at least some services that can help

customers understand why and how to use social media and

collaboration tools. when it comes to designing and implementing

business processes and infrastructure for social media and

collaboration, ErP vendors struggle with defining a consistent

way of helping their customers with regards to social media—and

third-party consulting companies are often involved.

Vendors have very different approaches to social media and

collaboration. Collaboration has always existed in one form

or another in companies (most often in an informal way), but

social media is rather new and still seen as more suitable for

entertainment than for business.

Penetration of social media into corporate-wide software may

help manufacturers address these aforementioned business

challenges. Direct integration of social media and monitoring

tools with sales and CrM allows companies to obtain direct

customer feedback and opinions, which can lead to more precise

and better targeted product development. Integration with CrM

or social media monitoring tools enables companies to stay in

touch with their customers during the entire product lifecycle

process. Companies can also take advantage of their web sites

and make them more interactive through portals. »

IT-Branchepublikation: ERP 2013

29


abas Business Software 2011

Since its inception in 1980, AbAS aspires to be a leader in

business and technology solutions that provide true value to

midsize manufacturing, distribution, and service enterprises. we

encourage and empower our employees to use their knowledge

and creativity to produce smart solutions that help our customers

attain success in an ever-changing world.

Epicor ERP, Epicor iScala

Founded in 1984, Epicor serves over 20,000 customers in more

than 150 countries. Epicor provides solutions in over 30 languages

employing service-oriented architecture (SOA) and web services

technology. Epicor delivers end-to-end, industry-specific

solutions. Epicor offers a range of services with its solutions to

provide a single point of accountability.

Exact Macola ES 4.0

Established in 1984 and headquartered in Delft (The Netherlands),

Exact Software provides solutions comprising traditional

enterprise resource planning (ErP), as well as related software

solutions such as human resource management (hrM), customer

relationship management (CrM), project management, business

intelligence and business analytics (bI/bA), and electronic

workflow.

IFS V7.5

IFS delivers IFS Applications, an enterprise suite designed to

make enterprises more agile by streamlining four core strategic

processes: service & asset management, manufacturing, supply

chain, and projects. IFS Applications is a component-based

extended ErP suite built on SOA technology and optimized for

manufacturing, project-based, and asset-intensive industries.

Infor LN

Infor ErP LN has a single code base for all platforms and supports

integration with external systems, including the supply chain

and the web, using industry-standard technology. The solution

supports processes from make-to-stock (MTS) to engineer-toorder

(ETO), and cost-cutting techniques like flow line and lean

manufacturing.

Infor SyteLine

Infor ErP SyteLine is a complete ErP solution for midsized

manufacturers of discrete products. Infor ErP SyteLine supports

single- or multisite business entities, and provides the flexibility

to add or change business structures. It offers support for

multicurrency, flexible manufacturing methods, multiple cost

types, and an advanced planning and scheduling engine.

IQMS EnterpriseIQ 7.7

with corporate headquarters in North America and offices

located around the world, IQMS designs and develops ErP

software. Designed specifically for the manufacturing industry,

the company’s flagship product, EnterpriseIQ, incorporates

complete real-time supply chain management (SCM) into a single

database. EnterpriseIQ is designed to help every department

communicate and operate more efficiently.

30 IT-Branchepublikation: ERP 2013

Lawson M3 Enterprise 10.1

Lawson Software provides software and service solutions to

4,000 customers in manufacturing, distribution, maintenance,

and service sector industries across 40 countries. Lawson’s

solutions include enterprise performance management, SCM,

ErP, CrM, enterprise asset management (EAM), and human

capital management (hCM).

Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP,

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics is a line of business management solutions

that enable companies and their people to make business

decisions. Microsoft Dynamics offers a range of business

applications designed to help midsized businesses become more

connected with customers, employees, partners, and suppliers

by automating and streamlining financial, customer relationship,

and supply chain processes.

Oracle E-Business Suite, Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Founded in 1977, Oracle Corporation (NASDAQ: OrCL) supplies

software for information management. with annual revenues of

more than $10.9 billion (USD), the company offers its database,

tools, and application products, along with related consulting,

education, and support services, in more than 145 countries

around the world.

Plex Online

Plex Systems, Inc. develops Plex Online software-as-a-service

(SaaS) or Cloud ErP solution for manufacturing enterprises.

Plex Online cuts cost and complexity associated with legacy ErP

systems. Automotive, metal forming, food processing, aerospace,

and other manufacturers achieve sustained advantage via shop

floor to top floor ErP, MES, Quality, Supply Chain, and more.

QAD Enterprise Applications 2009.1

Founded in 1979, QAD Inc. is a provider of ErP software

applications for global manufacturing companies. Manufacturers

in the automotive, consumer products, electronics, food and

beverage, medical, and industrial products industries use QAD

solutions at approximately 6,000 licensed sites in more than 90

countries around the world, in 27 languages.

Ramco Enterprise Series 4.1

ramco Systems Corporation provides enterprise solutions and

offshore applications development services, with over 1,000

customer installations to date. ramco offers a portfolio of

software products and services, including enterprise applications

for e-commerce, business analytics, and strategic consulting

services, industry segments such as manufacturing, third-party

logistics (3PL), logistics, aviation, and high-tech.

Sage ERP MAS, Sage ERP X3

The Sage Group plc, a global supplier of business management

software and services to 6.3 million customers worldwide.

From small start-ups to larger organizations, Sage software

solutions are designed to help companies manage their business

processes. The Sage Group plc, formed in 1981, now employs

more than 4,000 people in North America and more than 13,000

people worldwide.


SAP Business All-in-One, SAP Business ByDesign 2.6

Founded in 1972, SAP is one of the leading international providers

of business software and, based on market capitalization, is the

world’s third-largest independent software manufacturer. SAP

has more than 109,000 customers in over 120 countries and

employs 53,000 people at locations in more than 50 countries.

ErP FOr MEDIUM AND LArGE MANUFACTUrErS

Delivery

Model

Manufacturing Sectors

Local Support

This refers to

your clients’

number of

employees

relevant Functionality

Professional Assistance

PRODUCT NAME & VERSION

abas business

Software 2011

Epicor ErP

Epicor iScala

Exact Macola

ES 4.0

IFS V7.5

Infor LN

Infor SyteLine

xTuple ERP Manufacturing Edition

xTuple provides free, and commercially licensed, open source

ErP software. Its customers range from small businesses

to large enterprises in a variety of industries, including food

production, manufacturing of pistons, industrial pumps, and

specialty garments, and others. xTuple is headquartered in

Norfolk, Virginia (USA).

IQMS

EnterpriseIQ 7.7

Lawson M3

Enterprise 10.1

Microsoft

Dynamics AX

Microsoft

Dynamics GP

Microsoft

Dynamics NAV

Oracle

E-business Suite

Oracle JD Edwards

EnterpriseOne

Plex Online

QAD Enterprise

Applications

2009.1

ramco Enterprise

Series 4.1

Sage ErP MAS

Sage ErP X3

SAP business

All-in-One

SAP business

byDesign 2.6

xTuple ErP

Manufacturing

Edition

Software as a service No Yes No No No No Yes No No No No No No No Yes No Yes No No No Yes Yes

hosted or on demand Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes

On premise Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes

Aerospace Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes

basic and fabricated metal products Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Chemical products Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Electronics and communication products Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Food and beverage products Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Machinery and equipment manufacturing,

including office and computing equipment

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Motor vehicles and other transport equipment Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes

Paper and paper products Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes

Pharmaceutical and botanical products Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes

Publishing media Yes Yes Yes Yes No Yes No No No Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes No Yes Yes Yes

refined petroleum, rubber, and plastics products Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Textile and apparel Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes

weapon and ammunition manufacturing Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes No Yes

wood and wood products Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes

Other manufacturing Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Africa No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Asia Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Southeast Asia (including the Far East and Japan) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Europe (east and south) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Europe (west and north, including the United Kingdom) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Latin America (Mexico, Central America, and South America) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes

North America (Canada and the United States) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Middle East Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Oceania Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes

1–50 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No No Yes Yes

51–100 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

101–250 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

251–1,000 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

1,001–10,000 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes

More than 10,000 No Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No No Yes

PRODUCT NAME & VERSION

abas business

Software 2011

Epicor ErP

Epicor iScala

Exact Macola

ES 4.0

IFS V7.5

Infor LN

Infor SyteLine

IQMS

EnterpriseIQ 7.7

Lawson M3

Enterprise 10.1

Microsoft

Dynamics AX

Microsoft

Dynamics GP

Microsoft

Dynamics NAV

Oracle

E-business Suite

Oracle JD Edwards

EnterpriseOne

Plex Online

QAD Enterprise

Applications

2009.1

ramco Enterprise

Series 4.1

Sage ErP MAS

Sage ErP X3

SAP business

All-in-One

SAP business

byDesign 2.6

xTuple ErP

Manufacturing

Edition

business process management Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Call center Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No Yes Yes

Change management No Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Communication and collaboration Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Content management Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes

Contract management Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

E-commerce Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Electronic records management No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes

E-mail manager No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes

Fleet management No No No Yes Yes Yes No No Yes No Yes No Yes Yes No No Yes No No Yes No Yes

Learning management No Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes No No Yes Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

Mobile computing Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes yes Yes Yes

Portal support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Portfolio management No Yes Yes Yes Yes No No No Yes No Yes No Yes No No No Yes No Yes Yes Yes Yes

POS/counter sales No Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes No Yes

Project management Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Versioning control and management Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes

workflow manager Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Documenting business processes (bPM) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Defining system requirements Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

System evaluation and comparison Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes

Tender preparation and vendor selection Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes No Yes Yes

Implementation Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Change management Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Project management Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Training Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Integration issues Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Customization Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Testing and rollout of an application Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

hardware and infrastructure Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes

Certain industry trends Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes

Market intelligence No Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes

IT-Branchepublikation: ERP 2013

31


Økonomisk Ugebrev skaber forståelse, struktur og sammenhæng i den uorden af løse brikker, dag-til-dag medier spyer ud.

vi graver spadestik dybere og beskriver tendenser i det finansielle, ledelsesmæssige og makroøkonomiske univers.

IT-branchepublikation: ErP 2013

Udgives af:

Økonomisk Ugebrev a/S

Slagtehusgade 4-6, 1715 København v

CvR-nr: 31760623

Redaktionens tlf. 70 23 40 10

hjemmeside: www.ugebrev.dk

E-mail: kontakt@ugebrev.dk

More magazines by this user
Similar magazines