Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

Forord

Dette working paper om læring i forsvaret har været længe undervejs, og har igennem det

år, vi har skrevet på det, været et omdrejningspunkt i vores inter ne kompetenceudvik ling

med henblik på forståelse af læring i forsvaret.

Genren working paper er ganske retvisende. Det vi udsender, er ikke et reglement eller en

erstatning af forsvarets pædagogiske publikationer. I stedet er det en status over, hvad vi

mener der er den pædagogiske situation i samfundet og i forsvaret lige nu.

Vi har i skiveprocessen været i dialog med vores bagland ved forsvarets myndigheder, skoler

og operative enheder. Det har ikke været en formel sagsbehandling af teksten, men vi har

løbende bedt om – og fået input. Noget er taget med i teksten, men ikke alt, hvorfor ansvaret

for det skrevne alene er vores.

På baggrund af den gennemførte dialog er det blevet klart for os, at de fl este pædagogiske

ressourcepersoner i forsvaret kan blive enige om et konstruktivistisk læringssyn under en

eller anden form. Endvidere erkender alle også behov for i højere grad at lade uddannelsernes

metoder afspejlede dette læringssyn. Men på den anden side er der også et ud bredt

forbehold, når det kommer til anvendelse af en ikke nærmere defi neret konstruktivi stisk

metode ved f. eks. uddannelse af personel på laveste niveau eller inden for betjening af

våben eller våbenplatforme.

Vi anerkender tilstedeværelsen af dette forbehold, men vi må også med det samme sige, at

der ikke er nogle af vores referencer, hverken teoretiske eller vores egne undersøgel ser, der

peger på at konstruktivistisk inspirerede metoder skulle være begrænsede til sær lige domæner.

Når vi trækker denne problemstilling frem, er det fordi, vi tror, der netop her er behov for

vi dere udforskning og udviklingsarbejde. Forhåbentlig vil vi allerede til næste år have fl ere

gennemførte undersøgelser og pædagogiske forsøg der viser, hvor barriererne er for konstruktivistiske

metoder, og hvordan de eventuelt overkommes.

Forfatterne

Svanemøllens Kaserne 26-09-2007

3

More magazines by this user
Similar magazines