Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

Larsen, H. H., m. f. (2002) Fra kursus til kompetenceudvikling, Jurist- og Økonomforbundets

Forlag

Lave, J., Wenger, E. (1991): Situated Learning. Legitim Peripheral Participation. Cambridge

University Press.

Lægaard, S., m. f. (2003), Idehistorie for de pædagogiske fag, Gyldendal

Lindholm, Mikael (red.) 2006): Pedagogiske Grunder. Försvarsmakten, Högkvarteret Stockholm.

Merriam, S.B. & Caffarella, R.S. (1999): Learning in Adulthood, Jossey-Bass Publishers. San

Francisco.

Mezirow, J (1991): Transformative Dimensions of Adult Learning. Jossey-Bass Publishers.

San Francisco.

Moe, S. (2003): System-konstruktivistisk Pædagogik. Klim.

Maturana, H.R. & Varela, F.J. (1998): The tree of knowledge. Shambhala.

Nørgaard, Katrine (2004): Tillidens teknologi. – Den militære ethos og viljen til dannelse.

Ph.D. afhandling fra Institut for Antropologi, København Universitet. (Upubliceret men fi ndes

online på Forsvarsakademiets hjemmeside).

Nationalt kompetenceberedskab (2005): http://pub.uvm.dk/2005/NKrapport.

Qvortrup, L. (2001): Det lærende samfund. Gyldendal.

Schön, D. (2001): Den refl ekterende praktiker, Klim. (Oversat af Fiil, S. efterThe Refl ective

Practitioner (1983))

Sjøstedt, Peter, Andersen, Jørgen, Olsen, Svend Erik, Huglstad, Allan (2006): Simulator støttet

uddannelse med mange deltagere – Taktisk træner med Steal Beasts. Paideia særnummer.

Forsvarsakademiet, Fakultetet for militærpsykologi, ledelse og pædagogik.

Stehouwer, Maud, Serne, Michael, Niekel, Chris (2005): A Tactical Trainer for Air Defence

Platoon Commanders. Paper fra I/ITSEC.

Stehouwer, Maud, Serne, Michael, Niekel, Chris (2006): Training Design for professional

development. Paper fra I/ITSEC.

Sørensen, Dorthe (2007): Kompetence i uforudsete situationer – en foranderlig størrelse.

Masterprojekt. Danmarks Pædagogiske Universitet.

63

More magazines by this user
Similar magazines