November

s3.kirkeweb.dk

November

SKELGÅRDSKIRKEN

Kirkeblad for Skelgårds Sogn November - December - 2012 - Januar - Februar - 2013

● Tak for mad!

● Julebasar

● Højskoledag om H.C. Andersen

● Workshop: Lær at bede


Tak for mad!

Jeg læste for nylig Livretten af Kristian

Ditlev Jensen. Der er utrolig

meget mad i den bog; hovedpersonen

er restaurant-anmelder, og mad er en

stor del af hans liv.

Et sted i bogen beskriver han et ritual,

han har lært af sin afdøde hustru: Når

han skal til at spise, standser han et

øjeblik op og holder hænderne på en

bestemt måde, mens han siger: »Jeg modtager« på japansk.

Det er et buddhistisk ritual, og han får meget ud af det. Det

er, som om han bliver sat ind i en meget stor sammenhæng:

Han føler sig forbundet med dem, der har dyrket kornet, og

dem, der har malet det til mel og bagt brød af det. Og med

dem, der har passet dyrene og dem, der har slagtet dem og

forarbejdet råvarerne og tilberedt maden. Han føler, han er

en del af madens historie, og det er meget smukt skildret i

bogen. Han føler sig endda forbundet med jorden og solen

og regnen og selve livskraften i planterne, der får kornet til at

vokse på markerne. Næsten som det er noget helligt at sætte

tænderne i et stykke brød.

Jeg læste det afsnit i bogen med stor opmærksomhed. Jeg har

nemlig selv et lille ritual, der ligner: Når jeg skal til at spise,

standser jeg op og siger Gud tak for maden. Jeg gør det bare

på dansk, og jeg går ikke så højt op i, hvordan jeg holder

hænderne imens. Men det er vist heller ikke nødvendigt, for

følelsen af, at maden har en historie, der er mere end bare

det, der ligger på tallerkenen, kan jeg godt kende.

Men der er også noget, som jeg ledte forgæves efter i hovedpersonens

beskrivelse af, hvad han får ud af sit buddhistiske

ritual. Og det er ellers det vigtigste for mig, når jeg beder, før

jeg skal spise. Det er taknemmelighed. Hovedpersonen i

bogen oplever at føle sig som en del af en stor sammenhæng,

når han spiser, og netop det er på en måde selve pointen i

buddhismen. Men han siger ikke tak. Og det er logisk nok,

for buddhismen tror ikke på en personlig Gud, så der er ikke

rigtig nogen at sige tak til.

Dér er det helt anderledes at være kristen. For når jeg siger

tak til Gud for maden, bliver jeg opmærksom på noget vigtigt:

Maden er en gave – ligesom i øvrigt min familie, mit

hus, mit tøj og tusind andre ting, som der også er god grund

til at sige Gud tak for.

En gave har jo en »merværdi« i forhold til tingen i sig selv.

Hvis jeg fx har fået en skjorte som gave, betyder den mere for

mig, end hvis jeg havde købt den selv. For jeg tænker på ham

eller hende, jeg har fået den af, hver gang jeg tager den på. På

den måde kan man sige, at en gave opretter et fællesskab

mellem den, der får gaven, og den, der giver. Men selvfølgelig

kun, hvis man ved, det er en gave.

Det ved man, hvis man siger tak. Og den, der siger tak for

mad til Gud, ved, at maden dybest set er en gave fra ham.

Men det går også den anden vej rundt: Ved at sige tak til

Gud, bliver man opmærksom på at maden er en gave. Man

skærper sin opmærksomhed, så man opdager den »merværdi«

der er ved maden, fordi man har fået den af Gud.

Evangelisk Alliances bedeuge 2013

Den anden uge af januar samles kristne over hele

verden hvert år til bøn. Det er for alle - både folk

der er vant til at bede, og folk, der gerne vil i

gang med det.

Her på Amager gør vi det på den måde, at vi

mødes d. 9. januar kl. 15.00 og d. 10. og 1. januar

kl. 19.30.

Nærmere program med steder for de enkelte

møder vil være at finde kirken, så snart de er klar.

Peter Søes

2 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013


Koncerter i

Skelgårdskirken

Søndag d. 4. november kl. 16.00

Koncert med Duo Kontrapunktus

Santiago Gutiérrez Bolio, guitar og Matias Seibæk, marimba.

Musik af Bach, Gutiérrez og Ivan Olsen.

Læs mere på kirkens hjemmeside.

Mandag d. 10. december kl. 19.30

Julekoncert med OBG Brass

Brassbandet spiller under ledelse af Susanne Vibæk Svanekier.

Begge koncerter er gratis.

Bennie Sanden Rebirk

Julekoncert med Fangekoret fra

Vridsløse

Det er efter store anstrengelser lykkedes 3-kirke-udvalget at

bestille koret for 1½ år siden til at komme og give koncert:

Søndag d. 9. december kl. 17.00 i Kastrup Kirke.

Vel mødt og få en stor oplevelse af Fangekoret fra Vridsløse

Fængsel.

Ole Reuss, Lis Jannæs og Inger Maibom

Krybbespil tirsdag d. 11.

december kl. 17.00

Ligesom sidste år er alle velkomne til at være med, når

børne- og juniorklubben slutter sæsonen af med det årlige

krybbespil. Det er hyggeligt og en god måde at finde julestemningen

frem på. Vel mødt!

Luciaaften

Børne- og juniorklublederne

Onsdag den 12. december kl. 19.00-21.00.

Festlig Luciaaften med Pilegårdsskolens lille kor (dirigeres

af Annie Mørk Hansen og akkompagneres af

Rene Madsen) og Tårnbykoret (dirigeres af Christian

Lisdorf og akkompagneres af Trygve Dreijer).

Børnenes tegninger af juleevangeliet udsmykker kirken

og kirketorvet. Vi hygger med æbleskiver, glögg,

saftevand og fællessang.

Kom i god tid, da der kun er plads til 250 gæster.

Billetter købes på dagen fra kl. 18.30 i kirken.

Pris: 25,- kr. for voksne – børn under konfirmationsalderen

betaler ikke.

Evt. overskud tilfalder sognets menighedspleje.

På aktivitetsudvalgets vegne.

Susanne Jørgensen

NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK 3


Julemiddag for enlige og ældre

Igen i år er der hyggelig julemiddag for enlige og ældre.

Vi spiser dejlig mad og hygger os med julesang og musik.

Julemiddagen er den 6. december kl. 13-16.

Pris 75 kr. Tilmelding og betaling til kirkekontoret:

ilsoe@km.dk – tlf.: 32 55 77 44, senest den 3. december.

Annelise Hofmann Mehlsen

Krybbespil for børnehaver,

dagplejebørn og hjemmegående

børn

Det traditionsrige krybbespil med Tømmeruphavebys skolegruppe

finder sted fredag den 14. december.

Kl. 9.30 for de mindste i aldersgruppen 0-3 årige.

Kl. 11.00 for børn i aldersgruppen 3-6 årige.

Tilmelding til kirkekontoret: ilsoe@km.dk – tlf.: 32 55 77 44

– senest den 11. december

Annelise Hofmann Mehlsen

Ting og sager til julebasar og

krambod

Har du noget, som du ikke mere bruger og som du måske

havde tænkt at kassere, så overvej lige, om det kunne bruges

af andre.

Vi samler ting – dog ikke møbler, tøj og sko – sammen til julebasarens

Krambod.

Ting og sager kan afleveres i kirken fra den 1. november i

kirkens åbningstid, som står på bagsiden af kirkebladet.

Lær at bede

Workshop om nærkontakt med Gud.

Fire vinteraftner

Workshoppens start er flyttet til d. 6. november (tidligere

annonceret til at begynde den 25. oktober)

I workshoppen får du mulighed for både at lære at

bede og få sat ord på, hvad bøn er. Der bliver også sat

fokus på spørgsmål som: Må jeg være vred på Gud?

Kan jeg bede om helbredelse? Hører Gud? Og omvendt:

Kan man høre Gud tale?

Workshoppen forløber over fire tirsdag aftner i løbet

af vinteren.

Tilmelding til kirkekontoret eller på mail til Poul Bo

på: pbbs@km.dk.

Poul Bo B. Sørensen

Højskoledag om H.C. Andersen

Den 15. november kl. 16.30 er der atter Højskoledag.

Vi skal denne gang høre om H.C. Andersen:

”Voxne og dog Børn, Børn i Hjertet”

Om H.C. Andersen som fortæller for både børn og voksne.

H.C. Andersens eget liv var et eventyr, og i fortællingen om

hans egen barndom findes de bedste forudsætninger for forståelsen

af hans egne eventyr.

Cand. theol. og fortæller Doris Ottesen vil føre os rundt i

H.C. Andersens forfatterskab.

Pris 85 kr. Tilmelding og betaling til kirkekontoret:

ilsoe@km.dk – tlf.: 32 55 77 44 – senest den 12. november

Annelise Hofmann Mehlsen

4 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013


Kalender november 2012-februar 2013

November

2. 19.30 Fællesbøn for Amagerkirkerne.

Solvang Kirke, Remisevej 10-12

4. Alle Helgens Dag,

Matthæusevangeliet 5,13-16

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

14.00 Mindegudstjeneste v/ Annelise Mehlsen

16.00 Koncert med Duo Kontrapunktus

5. 19.30 Menighedsmøde v/ Per Frederiksen. Se omtale

6. 16.30 Børnegudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen

19.00 Lær at bede. Workshop om bøn

v/ Poul Bo Sørensen

7. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

13.00 Flittige hænder

18.00 Menighedsrådsmøde

8. 9.00 Musikalsk legestue

10.00 Babysalmesang

11. 23. søndag efter trinitatis,

Markusevangeliet 12,38-44

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

13. 19.00 Ungdomsgudstjeneste. No excuse for

konfirmander fra Pilegårdsskolen og

Skelgårdsskolen 8C

14. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

19.00 Studiekreds over Romerbrevet

v/ Poul Bo Sørensen

15. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste v/ Annelise Mehlsen

16.30 Højskoledag om H.C. Andersen

18. 24. søndag efter trinitatis,

Johannesevangeliet 5,17-29

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

11.30 Fælles bøn for Skelgård – kirke og sogn

12.00 Rytmisk gudstjeneste

v/ Flemming Bak Poulsen

19. 19.30 Menighedsmøde

v/ Flemming Bak Poulsen m.fl. Se omtale

20. 14.00 Sangcaféen

21. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

22. 10.00 Babysalmesang

24. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste v/ Peter Søes

25. Sidste søndag i kirkeåret,

Matthæusevangeliet 11,25-30

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

28. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

19.00 Menighedsrådsmøde

December

1. 10.00 Skelgårdskirkens basar. Se omtale

2. 1. søndag i advent,

Matthæusevangeliet 21,1-9

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

12.00 Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander

og deres familier

v/ Jette Berg Poulsen og Peter Søes

5. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK 5


6. 9.00 Musikalsk legestue

10.30 Afslutningsgudstjeneste for babysalmesang

v/ Jette Berg Poulsen og Poul Bo Sørensen

13.00 Julemiddag for enlige og ældre

9. 2. søndag i advent,

Lukasevangeliet 21,25-36

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

19.30 Julekoncert med OBG Brass

11. 17.00 Børne- og juniorklubbens krybbespil

12. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

19.00 Luciaaften. Se omtale

14. 9.30 Krybbespil for børnehaver m.fl., 0-3 år

11.00 Krybbespil for børnehaver m.fl., 3-6 år

16. 3. søndag i advent,

Matthæusevangeliet 11,2-10

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

18. 14.00 Sangcaféen

19. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

23. 4. søndag i advent,

Johannesevangeliet 1,19-28

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

14.00 Bonusgudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen

24. Juleaften, Lukasevangeliet 2,1-14

11.00 Gudstjeneste på plejehjemmet Ugandavej

v/ Annelise Mehlsen

13.30 Gudstjeneste, særligt for børnefamilier

v/ Peter Søes

15.00 Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen

16.30 Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen

23.30 Gudstjeneste v/ Peter Søes

25. Kristi fødsels dag,

Lukasevangeliet 2,1-14

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

26. Sankt Stefans dag,

Matthæusevangeliet 23,34-39

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

30. Julesøndag, Lukasevangeliet 2,25-40

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

Januar

1. Nytårsdag, Lukasevangeliet 2,21

14.00 Nytårsgudstjeneste v/ Peter Søes

2. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

13.00 Flittige hænder

6. Helligtrekongers dag,

Matthæusevangeliet 2,1-12

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

8. 16.30 Børnegudstjeneste v/ Annelise Mehlsen

19.00 Lær at bede. Workshop om bøn

v/ Poul Bo Sørensen

9. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

15.00 Evangelisk alliances bedeuge. Program følger

19.00 Menighedsrådsmøde

10. 19.30 Evangelisk alliances bedeuge. Program følger

11. 19.30 Evangelisk alliances bedeuge. Program følger

13. 1. søndag efter Helligtrekonger,

Lukasevangeliet 2,41-52

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

15. 14.00 Sangcaféen

16. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

19.00 Studiekreds over Romerbrevet

v/ Poul Bo Sørensen

17. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen

19.00 Tro&Tapas

6 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013


20. Sidste søndag efter Helligtrekonger,

Matthæusevangeliet 17,1-9

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

Sognedag om Frans af Assisi

21. 19.30 Menighedsmøde v/ Elsebeth Carlsen.

Se omtale

23. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

24. 9.00 Musikalsk legestue

26. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste

v/ Poul Bo Sørensen

27. Septuagesima søndag,

Matthæusevangeliet 20,1-16

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

11.30 Fælles bøn for Skelgård – kirke og sogn

12.00 Rytmisk gudstjeneste v/ Peter Søes

30. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

Februar

3. Sexagesima søndag,

Markusevangeliet 4,1-20

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

4. 19.30 Menighedsmøde v/ Erik Hviid Larsen.

Se omtale

5. 16.30 Børnegudstjeneste v/ Peter Søes

19.00 Lær at bede. Workshop om bøn

v/ Poul Bo Sørensen

6. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

13.00 Flittige hænder

19.00 Ungdomsgudstjeneste. No excuse for

konfirmander fra Pilegårdsskolen og

Skelgårdsskolen 8C

7. 10.00 Babysalmesang

16.30 Kulturvandring v. Domkirken

9. 11.00 Fastelavn og tøndeslagning i Skelgårdskirken

og Vestamagercenteret

10. Fastelavns søndag,

Matthæusevangeliet 3,13-17

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

13. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

17. 1. søndag i fasten,

Matthæusevangeliet 4,1-11

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen

19. 14.00 Sangcaféen

20. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

19.00 Studiekreds over Romerbrevet

v/ Poul Bo Sørensen

21. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste v/ Peter Søes

23. 11.00 Dåbs- og familiegudstjeneste

v/ Annelise Mehlsen

24. 2. søndag i fasten,

Matthæusevangeliet 15,21-28

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

11.30 Fælles bøn for Skelgård – kirke og sogn

12.00 Rytmisk gudstjeneste v/ Peter Søes

25. 19.30 Menighedsmøde. Filmaften,

”Om guder og mænd”. Se omtale

27. 10.00 Morgensang v/ kirkens præster

28. 9.00 Musikalsk legestue

NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK 7


Menighedsmøder

november 2012 - februar 2013

Dato Tid Arrangement

5. november kl. 19.30 ”Lykkelig er den…”

Om Salme 1 v/ Per Frederiksen

19. november kl. 19.30 En aften om kristen litteratur

v/ Flemming Poulsen m.fl

21. januar kl. 19.30 ”Bekymringer”

v/ Elsebeth Carlsen

4. februar kl. 19.30 ”Jesus og hans mindste brødre”,

Matthæusevangeliet 25, 31-46

v/ Erik Hviid

25. februar kl. 19.30 Filmaften, ”Om guder og mænd”

Merete Harrig, tlf. 32 94 43 40

Sognedag om Frans af Assisi

Søndag den 20. januar efter gudstjenesten.

Sognepræst emeritus Frederik Hjerrild fortæller om Frans af

Assisi – en profet for vor tid.

Frans, Guds lille fattige, levede for 800 år siden i Assisi. Han

greb fat om menneskers hovedproblem: Mammon, ejendom,

penge – og derfor er han stadig aktuel, i dag måske mere end

tidligere. Efter foredraget vil vi se nogle få billeder fra Assisi og

den franciskanske verden.

Menighedslejr

13-14. april 2013

Det er for alle uanset alder og livssituation, og det er en vigtig

weekend. Både for fællesskabet i menigheden, og fordi vi tror,

det er vigtigt have lidt bedre tid til fordybelse i troen, end man

har til hverdag.

Reservér datoen og glæd dig til programmet kommer – og til

den mere udførlige omtale i næste kirkeblad.

Merete Harrig & Peter Søes

Tro&Tapas

Vi kommer som helt almindelige mennesker – uden nogen

særlig viden om kristendommen eller andre særlige forudsætninger,

og snakker med hinanden om vores tro, tvivl og hvad

der ellers rører sig omkring livets store spørgsmål, mens vi

nyder lidt tapas og en god rødvin/ hvidvin.

Vi mødes den 17. januar kl. 19.00-21.00 i kirkens Nørklerum.

Annelise Hofmann Mehlsen

Studiekreds over

Romerbrevet

Romerbrevet er det største frihedsmanifest, der

nogensinde er skrevet. Hvorfor er kristendom forbundet

med den frihed, som har kendetegnet det kristne

Norden? Det har vi især dette brev at takke for.

Vil du kende grundværdierne i kristendommen og

den kristne civilisation, så er her en mulighed for at

komme godt i gang.

Poul Bo B. Sørensen

8 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013


Kulturvandring

Den 7. februar kl. 16.30.

Denne gang går turen til Indre By – nærmere bestemt til Københavns

Domkirke og Metroannekset.

Karsten Fledelius – der har stor indsigt i historie og kirkeforhold

– vil vise os rundt i alle Domkirkens spændende rum fra

kvist/ tårn til kælder.

Vi mødes ved Domkirkens Indgang i Nørregade med godt

humør og gode sko, da der er en del trapper i Domkirken,

som man skal være indstillet på at forcere.Tilmelding til kirkekontoret:

ilsoe@km.dk – tlf.: 32 55 77 44 – senest den 4.

februar. Pris 35 kr.

Annelise Hofmann Mehlsen

Fastelavn

Skelgårdskirken og Vestamagercenteret slår

Katten af Tønden.

Vi møder udklædte i Skelgårdskirken

lørdag, den 9. februar kl. 11.00.

Efter hyggeligt samvær i kirken, går vi i Vestamagercenteret og

slår tønderne ned. Kom udklædt og vær med. Det koster ikke

noget at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Annelise Hofmann Mehlsen

Musikalsk Legestue:

Katekis-Musen bor i sin kirke og ringer med

klokken, synger sange m.m.

Kom og deltag sammen med dit 0-5-årige barn/børn, torsdage

kl. 9-10.30. De næste gange er: 8. november, 6. december, 24.

januar og 28. februar.

Der er kaffe og saftevand bagefter.

Jette Berg Poulsen

Menighedsrådsvalg 2012 i Skelgårdskirken

Da der ved fristen for indlevering af kandidatlister kun var indkommet én liste, bliver der aftalevalg.

Følgende personer kommer ind i det nye menighedsråd: Pia Stenstrup Højgaard, Bent Jørgensen, Michael Rosenquist, Birgit

Knudsen, Kirsten Grubbe Jensen, Vivi Birgitte Dam, Tove Vistesen, Grete Modin Grundtvig, Bjarne Lavender, Poul William Steffensen,

Anders Kristian Herskind Krantz, Louise Krantz Herskind, Henrik Haarsløv, Hans Ole Tolstrup og Jørgen Blauenfeldt.

Følgende personer bliver suppleanter til menighedsrådet: Jens Nielsen, Preben Harrig, Susanne Jørgensen, Mary Ann Sørensen,

Peter Hoffmann Nielsen, Judy Greve, Allan Steenberg Andersen og Ruth Krantz.

NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK 9


Skelgårdskirkens

julebasar 2012

En af de helt store dage i Skelgårdskirken er jule -

basaren. I år er det

lørdag den 1. december kl. 10 – 15

og man kan roligt glæde sig til dagen, for det bliver

både sjovt og hyggeligt.

På basaren kan man f.eks. købe sine julegaver, sine

juledekorationer eller sin adventskrans.

Man kan købe pynt og lækkerier, som sætter én i den

rigtige december- stemning – eller alt muligt andet

godt for øjet og ganen. Der er fiskedam for børnene

og tombola for både børn og voksne, og der er ikke

mindst muligheden for at gøre en god handel i

Kramboden.

Restauranten er leveringsdygtig i frokost, drikke -

varer, kager og æbleskiver.

I lighed med tidligere år medvirker SAS-koret, og

det samme gør kirkens organist Bennie Reebirk, der

i dagens anledning giver den som hyggepianist. Kl.

11.00 kommer der en og tryller for de mindste.

De penge der kommer ind ved salg af lodsedler, i boderne

og lotterierne på basaren går til børne- ungdoms-

og ældrearbejdet i sognet. Så rigtig mange får

glæde af dem. Vel mødt på basaren!

Basarudvalget v/ Gerd Lottenburger Viktor

Sponsorer ved S

3252 7121

Kongelundsvej 324-326

Tårnby Tårn nby Apotek

Apoteksudsalg

Vestamager esta amager Centret

Centret

10 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013


kelgårdskirkens julebasar ‘12

Kongelundsvej 364-376 3644-376

Vestamagercentret

Vestamagercenntret

Mæglerne Mæ æglerne

Skytte Sky ytte Høj

Kongelundsvej Kong gelundsvej 297

Kongelundsvej Kongelund

dsvej

299

Tømrermester

Tømrerrmester

Knud KKnud

VVerdich

VVe

errdich

A/S

Tømmerupvej Tømmeru

upvej 94

Vestamager Vestamage

er Centret

Vest Vestamager amager

Centret

Kongelundsvej Kongel undsvej 264

Kirstinehøj Kirs stinehøj

NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK 11


Praktiske oplysninger

Kirkekontoret:

Indgang ved Vestamagercentet, Ugandavej

Postadresse: Sindingvej 9, 2770 Kastrup, Tel.: 32 53 77 44

Åbningstider: mandag-fredag 09.30-13.30 og onsdag tillige 16-18.

Kordegn:

Inger Lise Sørensen, Tel.: 51 85 05 23, ilsoe@km.dk

Sognepræster:

Annelise H. Mehlsen (k/b)

Tanger Alle 6, 2770 Kastrup, Tel.: 40 40 72 65, ahm@km.dk

Poul Bo B. Sørensen

Præstefælledvej 107, 2770 Kastrup, Tel.: 29 12 35 15, pbbs@km.dk

Peter Søes

Bøllundvej 8, 2770 Kastrup, Tel.: 21 33 06 45, psoe@km.dk

Flemming Bak Poulsen, ungdomspræst

Rynkebyvej 20, 2770 Kastrup, Tel.: 21 84 21 92, fbp@km.dk

Kirketjenere:

Thomas Viktor, Tel.: 51 85 05 27

Susanne Villadsen, Tel.: 51 85 05 30

kirketjener@skelgaardskirken.dk

Organist:

Bennie Sanden Reebirk

Tel.: 51 85 05 28, organist@skelgaardskirken.dk

Sognemedhjælper:

Jette Berg Poulsen, Tel.: 51 85 05 29, jette@skelgaardskirken.dk

Menighedsrådsformand:

Poul William Steffensen, Tel.: 21 43 97 92

poulwilliam@gmail.com

Redaktion af næste nr.

Annelise H. Mehlsen (ansvh.)

Deadline: den 18. januar 2013

Kirkens børne- og juniorklub

Mødes hver tirsdag kl. 16.15-17.45 i Skelgårdskirken.

Børneklub for de 4-9-årige, juniorklub for 3.-5. klasse.

Helle Harrig Hansen, tlf. 32 95 09 63 eller

Jette Berg Poulsen, tlf. 51 85 05 29

Sangcafe

Åben for alle der vil have rørt stemmebåndet.

For tidspunkter se kalenderen.

Helge Hansen, tlf. 22 58 72 92

Flittige hænder

For alle der kan lide håndarbejde, sang og hygge

For tidspunkter se kalenderen.

S KOR:

Skelgårdskirkens Ungdomskor øver onsdage fra

kl. 16.15-17.30. Du kan søge optagelse i koret, hvis du er

mellem 10 og 17 år.

Jette Berg Poulsen, tlf. 51 85 05 29

Sunday Fever

Åben netværksgruppe for unge fra 16 år og opefter.

Mødes ca. to søndage om måneden efter en gudstjeneste.

Flemming Bak Poulsen, tlf. 21 84 21 92

KUK – Kirkens UngdomsKlub

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Skelgårdskirken.

For teenagere fra 6. klasse og op.

Lea Sørensen, tlf. 30 23 90 59

12 WWW.SKELGAARDSKIRKEN.DK NOVEMBER - DECEMBER - 2012 - JANUAR - FEBRUAR - 2013

LAYOUT & TRYK: ATLAS-PLÆHN GRAFISK A/S · WWW.ATLAS-PLAEHN.DK

More magazines by this user
Similar magazines