klik her for bladet - Dansk Holstein

danskholstein.dk

klik her for bladet - Dansk Holstein

N R . 2 · J U N I 2 012

DANSK

HOLSTEIN

AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Nyt fra bestyrelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peder V. Laustsen trækker ikke

stikket ud endnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hvad koster dårlige klove og ben?. . . . . . 15

Min favoritko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

DRH med 100.000 kg mælk over 30 år 38

Landsskuet 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Agro Nord 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


Viking

din genetik

partner

VikingDanmark udbetaler

10 mio. kr. bonus til

Danske kvægbrugere

10 mio kr.

i bonus


Viking har haft et ekstraordinært stort sædsalg i Viking-landene

og stor succes på eksportmarkederne i 2011 med salg af topgenetik

derfor kan Viking nu give bonus til alle danske kvægbrugere

Som kvægbruger ejer du Viking – når det går Viking godt, Bonus udbetales kvartalsvis bagud og gives i form

så tilgodeses du som kvægbruger

af 10% på sæd der købes resten af 2012

I Viking får alle bonus – uden forhandling af prisen Kontakt Vikings rådgivere eller inseminører

de er alle klar med information om Vikings Toptyre

Jo højere kvalitet af genetik du køber, jo mere i bonus!

Få din andel af bonus – brug topgenetik fra VikingDanmark

www.vikingdanmark.dk


DC Dansk Holstein

Udgiver:

Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Aarhus N.

Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 92

E-mail: danskholstein@vfl.dk

Homepage: www.danskholstein.dk

Redaktion:

Jørgen Schelde Pedersen

Flemming Petersen

Landskonsulent

Keld Christensen

Henning E. Andersen

(ansvarsh. og tekn. red.),

Tryk og teknisk redaktion:

Kannike Holding A/S

Henning E. Andersen

Digevænget 24

8330 Beder

Tlf. 42 79 88 03

Indhold:

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peder V. Laustsen trækker ikke

stikket ud endnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

8

Holstein koen har potentiale til

endnu højere ydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kan DU regne dén ud ?! Hvad koster

dårlige klove og ben hos dig ? . . . . . . . . . . 15

Find de halte køer – nemt og hurtigt . . . . 16

Klovregistreringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kun svag sammenhæng mellem

klovens farve og klovsygdomme . . . . . . . 21

Min favoritko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

NTM virker i alle besætninger . . . . . . . . . . . . 25

Avlens store forklarings mæssige

udfordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kan man få gode resultater med

lavt NTM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

God registrering af lineære egenskaber

for eksteriør, – hvordan sikres dette? . . 36

DRH med 100.000 kg mælk over 30 år . . 38

Meget mælk og se ”hammer” godt ud

er målet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Landsskuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Godkendte dommere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Sydafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Agro Nord 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Agro Nord – god auktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Afkomsgrupper Agro Nord 2012 . . . . . . . . . 50

EXPO BULLE, Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Landet rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Fotografer: Elly Geverink, Han Hopman,

Olav Vibild, Jens Tønnesen samt med -

arbejdere i Viking og Dansk Holstein

Forsidebillede:

Tirsvad Bob Jamaica kigger også efter at

det grønnes derude. Foto: Elly Geverink

Skiftedag

Med forårets komme blev det skiftedag i Dansk Holstein. Peder V.

Laustsen takkede af efter 13 år som formand, og jeg blev valgt som

ny formand og Johnny Nielsen som ny næstformand.

Jeg vil her endnu en gang udtrykke en stor tak til Peder for det store

arbejde, han har gjort for Dansk Holstein.

Det er med stor respekt for arbejdet i Dansk Holstein, at jeg nu har

sat mig i formandsstolen, og jeg vil gerne takke for den tillid, som

bestyrelsen har vist mig, – jeg vil gøre alt for at leve op til den.

Dansk Holstein har i de år, der er gået siden dannelsen af Dansire og

senere VikingGenetics, opnået stor respekt som dem, der sætter målene

for avlen med Holstein-køer i Danmark, og i Norden primært

sammen med svenskere og finner. NTM indekset og avlsmålet er

hovedopgaven i Dansk Holstein. Det skal vi holde fast i, og samtidig

skal vi være en bred forening, der kan rumme alle, der har interesse

for avl med Holstein-køer, – også selv om de avler efter en lidt

anden linje end den økonomiske ko, som det meget store flertal ønsker.

Vores base i Dansk Holstein er jer mælkeproducenter med Holstein

køer, – det er jeres ønsker og ideer, som gennem diskussioner i jeres

lokale avlsforening og videre i avlsforum er det, der danner grund -

laget for Avlsforeningen Dansk Holsteins bestyrelsesarbejde.

Der har gennem de seneste næsten 2 år været ført diskussion både

lokalt og i avlsforum om sammensætning og vægtning af de enkelte

elementer i NTM. Især omkring krop, lemmer kontra klovsundhed

samt yver og malketid. Bestyrelsen er nu ved at færdiggøre sit forslag

til ændringer, og der bliver nok ikke plads til at krop igen får vægt i

NTM, da krop ikke giver en målbar økonomisk fremgang i mælkeproduktionen.

I stedet vil det være nemmere i insemineringsplanerne

at lægge vægt på del-elementerne i krop, eksempelvis størrelse, så

vi forsat kan have ensartede og harmoniske Holstein-køer. De

påtænkte ændringer i NTM skal her i sommer rettes til sammen

med repræsentanter fra Sverige og Finland, inden det fælles forslag

forelægges NAV.

Det nordiske samarbejde er meget vigtigt, da vi har fælles avlsmål og

avlsværdital, og jeg ser frem til at møde kollegaer fra de andre nordiske

lande, så vi i fællesskab kan udbygge interessen for Holstein-koen

og sikre fremgang for den ko, som mælkeproducenterne ønsker.

Når disse linjer læses, er forår ved at blive sommer, dyrskuesæsonen

er i gang, og vi kan mødes med kollegaer, naboer og forbrugere og

vise dem vore bedste dyr. Det helt store højdepunkt er selvfølgelig

Landskuet, og jeg glæder mig til at møde jer alle til en snak om Holstein-koen.

Min telefon og mail er altid åben for ris og ros samt gode ideer! Jeg

hører gerne fra jer.

RIGTIG GOD SOMMER

Kristian Nielsen

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 3


Vores drive-in

restaurant

UDVIKLING.

FLEKSIBEL FRISK FODRING

Ved du egentlig hvor lang tid du bruger på at fodre dine køer?

Lad det automatiske fodringssystem Lely Vector tage over, så du


driften af din gård. Sulten efter mere?


www.lely.com innovators in agriculture


Nyt fra bestyrelsen

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Avlsforeningen for Dansk Holstein

har fået ny formand og næstformand

samt to nye i bestyrelsen.

Ved konstitueringen blev Kristian

Nielsen og Johnny Nielsen valgt

som henholdsvis formand og

næstformand. I Vestjydens Hol -

stein har Flemming Petersen afløst

Peder V. Laustsen som formand

og i Himmerland Holstein

har Anton Hammershøj afløst

Bert Groen.

Efter de mange år på formandsposten

måtte der findes en afløser for

Peder V. Laustsen som formand.

Med i alt 13 år på denne post er

enhver forandring her jo ny, – men

den nye forandring har Kristian

Nielsen kastet sig ud i efter 1 år

som næstformand og ”prøveperiode”.

Johnny Nielsen blev efterfølgende

valgt som næstformand. Et

formandskab, der har lovet at

kæm pe for Dansk Holstein og

avls foreningens beståen på linie

med de seneste år. Der har til

spørgs målet om avlsforeningens

berettigelse altid været meget bred

opbakning i både bestyrelse og

avlsforum. Og det er helt i tråd

med ledelsens ønsker.

Lidt om formanden

Kristian Nielsen er 50 år og gift

med Lene, der er sygeplejerske i

hjemmeplejen.

”Vi har tre børn: Anne læser til dyrlæge

(er færdig til jul), Anders er undervejs

som er faglært landmand og

Søren starter på EUX landbrug i

Formand Kristian Nielsen (t.h.) og næstformand Johnny Nielsen skal nu lede

bestyrelsen og Dansk Holstein videre ad vejen

Viborg efter sommerferien.

Jeg har i hele min tid som selvstændig

landmand været involveret i organisationsarbejde

i landboforeningens

udvalg for økonomi og samlet

7 år i bestyrelsen for Landbo

Thy. Avlsarbejdet har nok haft den

største plads med over 20 år i den

lokale avlsforenings bestyrelse, 5 år i

Kvægavlsforeningen HMT, – heraf

de 2 sidste som formand, hvor jeg

var med i arbejdet med dannelsen

af Dansire. Derudover har jeg været

lokal kåringsdommer i nogle år.

På vores bedrift har vi 160 Dansk

Holstein-køer plus opdræt, og vi driver

205 ha, hvoraf de 95 ha er lejet.

I skuffen ligger en miljøtilladelse til

300 køer, og den venter på, at det

igen bliver lettere at få en ordentlig

finansiering.

Vi avler efter NTM, hvor klovsundhed

vil blive vægtet meget højt, da

det er vores største udfordring i

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 5


Dansk Holstein bestyrelse. Fra venstre Carsten Port, Anton Hammershøj, Erik Jørgensen, Erik Hansen,

Carsten Hedegaard, Bo Skovbjerg Nielsen, Flemming Petersen, Søren Knudsen, Peter Stephansen, Kristian Nielsen,

Torben Rasmussen, Johnny Nielsen, Jørgen Schelde Pedersen og Karoline Holst.

hverdagen. Jeg vil gerne have køer,

der kan æde store mængder grovfoder,

og som er ensartede i størrelse.

Derudover er malkeorganer og malketid

vigtige, og jeg vil helst ikke gå

på kompromis med ydelse.

Avlen har ændret sig meget de seneste

år med indførelsen af genomisk

selektion, og meget mere foregår ved

skrivebordet frem for på staldgangen.

Det giver nye udfordringer,

men også nye muligheder. Helt nye

egenskaber kan komme til i avlsmål,

– f.eks. drivhusgasser og andre

miljørelaterede forhold, mælkens

ernæringsværdi samt egnethed til at

lave bestemte produkter kan blive

aktuelle i nær fremtid. Allerede nu

er forskerne ved at se på et indeks for

kalvedødelighed efter fødsel, og alle

disse ting kan kun lade sig gøre, hvis

de får gode registreringer fra bedrifterne.

Vi kommer i Dansk Holstein

til at tage stilling til, hvordan og i

hvilket omfang disse nye indekser

skal indgå i NTM, – og uden at vi

går på kompromis med de basale

ting som ydelse, lemmer, klovsundhed

og frugtbarhed, og at vi stadig

har en ko som er attraktiv for brugerne.”

Johnny Nielsen

Både Kristian og Johnny blev indvalgt

i bestyrelsen i marts 2009, –

så de følges ad videre frem, idet

John ny nu er ny næstformand. I

2009 præsenterede vi Johnny, og

her er en up-date på ham:

Johnny Nielsen har 240 ha og

230 køer – hovedparten Holstein

– i en 5 år gammel stald med 3

malkerobotter. Der er 2 faste

medhjælpere, men dertil er faderen

en velkommen hjælp, så der

sammen med Stine også er tid til

familien med 3 små børn og lyst

til lidt engagement i andre ting

uden for bedriften.

Nye i bestyrelsen

Som afløser for Peder V. Laustsen i

Vestjydens Holstein blev næstfor-

6 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


manden Flemming Petersen ”forfremmet”

til ny formand. Flemming

har på gården i Steens ved

Ribe 120 ha og 150 køer. Til besætningen

bruges et bredt spektrum

af tyre fra ind- og udland, –

herunder mange genomisk testede

tyre, og al sæden købes gennem

Viking. Flemming har været med i

den lokale avlsforening i snart 20

år, og han var i en kortere periode

inden fusionen til Dansire også

med i Kvægavlsforeningen Vest -

jyden. Sammen med Anette og

børnene er der gang i sporten, –

gymnastik og fodbold, og Flemming

har været leder for gymna -

stik hold gennem en årrække.

I Himmerland Holstein er Anton

Hammershøj valgt til at afløse

Bert Groen. Anton Hammershøj

har tidligere siddet i avlsforeningen

fra TAURUS, og ved fusionen

til Dansire havde racebestyrelsen 2

tilforordnede i avlsforeningens bestyrelse,

hvor Anton var den ene.

Anton har været aktiv i organisa -

tions arbejde lokalt og gennem de

seneste 10 år især brugt megen tid

i Dansire og Viking. Her har han

valgt at stoppe men forsætter så -

ledes i Avlsforeningen Dansk Holstein.

Bedriften i Stenild omfatter 170

ha med 200 køer. Kostalden blev i

2008 udvidet og renoveret med

bl.a. 3 robotter, og der blev nybygget

ungdyrstalde. Besætningen udstiller

en del på Agro Nord, Landsskuet

og i Hobro og har hentet

bl.a. en Miss Holstein. Der arbejdes

en del med genomisk test for

at finde de bedste dyr og derpå lave

ægtransplantationer, og en del kalve

sælges til VikingGenetics og

kvægavlsforeninger i Tyskland

m.v.

Umiddelbart inden jul kom Ka ro -

line Holst som ny raceformand

hos DRH med i avlsforeningens

bestyrelse som observatør og efterfølger

for Aksel Kristensen, der

havde valgt at stoppe efter mange

år i Hærvej, Dansire og Viking.

Karoline driver sammen med Frode

Thule Jensen, en bedrift ved

Øster-Vrå med rødbrogede og

sort brogede køer ligeligt fordelt.

Med disse er familien bl.a. flittige

udstillere på dyrskuet i Hjørring.

Karoline har arbejde uden for bedriften

og var for en række år tilbage

sekretær i kvægavlsforeningen

HMT. Frode, der tidligere har

været formand for avlsforeningen

Vendsyssel Holstein, er nu i det

politiske arbejde i byrådet, så de

hjælpes ad på skift med at passe

besætningen i et godt teamwork.

Nyt gårdskilt

Mål: 70 x 100 x 0,5 cm

Plade: Opskummet PVC

Billed: Printet med serigrafifarve på

UV bestandig folie

Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat

Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Bestilling hos Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5249

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 7


Peder V. Laustsen trækker

ikke stikket ud endnu

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Den 13. marts takkede avlsforum og kolleger fra tidligere bestyrelser

i det vestjyske samt fra Avlsforeningen Dansk Holstein Peder

V. Laustsen for hans store indsat gennem en lang årrække.

Der var mange taler og gaver som tegn på tak for indsatsen.

Ca. 150 personer deltog i fejringen af den store indsats, som

Peder V. Laustsen har udført for bl.a. den sortbrogede ko, men

endnu bredere i kvægavlsforeningen Vestjyden. Fra alle sider

blev peget på den tilgang til opgaverne, som har været Peders

kendetegn, – lyttende og så med evnen til at trække konklusionen

igennem på rette tid. For alle er de seneste 25-30-40 år jo

altid en kolossal udvikling, – men sådan har det nok altid været,

– men når man i fællesskab får samlet kvægavlen og får et godt

resultat ud af dette, kan med god sindsro se tilbage på dette. Og

det kan Peder V. Laustsen.

På denne dag blev der også delt ”roser” ud til fru Henny for hendes

indsats derhjemme, idet det bevirkede, at manden altid roligt

kunne passe sine folkevalgte pligter og så ellers vende hjem og

hoppe ind i færdiggørelsen af arbejdet. Som i det organisatoriske

arbejde var der altid overblik over det der skulle gøres derhjemme,

og arbejdet var tilrettelagt, så det kunne løses uden mandens

fulde medvirken.

Fra alle sider blev udtrykt en stor tak for arbejdet, – men efterfølgende

valgte den nye bestyrelse ved konstitueringen, at Peder tog

endnu et år eller to i Bovi-Denmark og Landsskuet, og pt er han

formand i begge organisationer. Så der er ikke helt fri endnu, –

kun lidt længere frikvarterer til en masse andre sysler derhjemme

og sammen med Henny.

Tak for 23 år i avlsforeningens tjeneste.

8 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 9


Holstein koen har potentiale

til endnu højere ydelse

Af free lance journalist Erik Kjærgaard Christensen

– Den genomiske test blev det

store tigerspring fremad i avlsarbejdet.

Det er et redskab, som

fremadrettet – eksempelvis – også

kan anvendes til at skaffe mere

fedtmarmoreret kød på slagtedyrene,

samt til at forbedre

køernes evne til at udnytte foderet,

siger Peder V. Laustsen, der

for nylig stoppede som formand

for Avlsforeningen Dansk Hol -

stein.

Den netop afgåede formand for

Avlsforeningen Dansk Holstein,

Peder V. Laustsen, lægger ikke

skjul på, at det er med både tilfredshed

og stolthed, at han nu har

givet stafetten videre efter 23 år i

bestyrelsen for avlsforeningen.

Men han advarer meget mod at

hvile på laurbærrene.

Vi har sat den mangeårige frontkæmper

for det sortbrogede malkekvæg

stævne ved køkkenbordet i

den dejlige, nybyggede beboelse,

som han og hustruen, Henny

Laust sen, har fået opført på deres

15 hektar store skovejendom på

Øster Vedsted Mark et par kilometer

syd for Ribe.

– Som jeg ser det, er Dansk Hol -

stein koens store styrke i al sin enkelhed,

at hun kvitterer for god

pasning, fordi hun har potentialet

– også til meget mere end de aktuelle

ydelsesresultater udtrykker.

Her er vejen frem at finde det svageste

punkt ved koen, for sådan et

er det jo altid, påpeger Peder V.

Laustsen.

Ydelsesmæssigt tigerspring

– Ydelsesmæssigt kan man vist

godt tillade sig at sige, at vores race

har taget et tigerspring, for her

nærmer vi os jo en fordobling over

de seneste 40 år. Yverne er blevet

langt bedre, og køerne er blevet

– Allerede for mange år siden sagde

jeg, at hvis vi skulle få en god

medhjælper, der er 30 år yngre end

mig, og som vi synes om, så skulle

han have chancen for at overtage

bedriften, når den tid kom. Da Lars

Hansen kom hertil for 13 år siden, gik

der kun et par år, inden vi luftede

tanken for ham, fortæller Peder V.

Laustsen.

større, så de kan omsætte større

mængder grovfoder, konstaterer

han og tilføjer:

– En del af fremtidens ydelsesstigning

skal nok opnås via tiltag, der

ligger uden for koen, nemlig gennem

dyrkning af grovfoder af en

endnu højere kvalitet og med en mere

optimal sammensætning af næ -

ringsstoffer, så anvendelsen af indkøbte

fodermidler kan reduceres.

Vacciner mod

klovsygdomme

Peder V. Laustsen mener i øvrigt,

at de seneste fem års indsats for

klovsundheden har lagt grunden

til yderligere forbedringer på dette

punkt. I den forbindelse slår han

til lyd for den tanke, at der måske

kan udvikles vacciner mod diverse

klovsygdomme.

Et af de mål, der måske skal fokuseres

på i det fremtidige avlsarbejde,

er fremavl af køer, der udleder

mindre metan, siger den nu forhenværende

Holstein-formand,

der i øvrigt råder til, at man hele tiden

husker på at lytte til forbrugerne.

– Skal jeg pege på det vigtigste, der

er sket indenfor avlsarbejdet i de

omkring 30 år, jeg har deltaget i

det på forskellige måder, må det

være, da den genomiske test blev

taget i brug for 4-5 år siden – som

erstatning for alt det, vi troede var

det rigtige. Her tænker jeg for eksempel

på Fy-Bi-projektet, som

blev resultatløst, siger han.

10 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Genomiske tests

– Den genomiske test blev det store

tigerspring i avlsarbejdet. Det er

et redskab, som fremadrettet eksempelvis

kan anvendes til at skaffe

mere fedtmarmoreret kød på

slagtedyrene, samt til at forbedre

køernes evne til at udnytte foderet.

I øvrigt tror jeg også, at der kan

ligge nogle gevinster og vente forude

ved at udnytte det elektroniske

udstyr i staldene endnu bedre,

fortsætter Peder V. Laustsen.

Dansk Holstein er hurtigt på vej

fremad, ikke mindst på grund af

populationens betydelige størrel-

se. Ved at øge brugen af kønssorteret

sæd, ægtransplantationer og

genomisk selektion kan avlsarbejdet

speedes yderligere op. Herved

kan vi holde udlandets interesse

for vores race intakt, så måske 20

procent af kvierne kan eksporteres,

siger han og tilføjer:

– De penge, der kommer ind fra

eksport af dyr og sæd, er jo lige så

gode som mælkepenge.

Holstein-formand i 13 år

Peder V. Laustsen begyndte som

kåringsdommer i 1982. Syv år senere,

i 1989, blev han valgt ind i

– Vi kunne godt have fortsat nogle år

endnu. Men vi føler, at vi er stoppet

på et godt tidspunkt, mens vi stadig

er ved godt helbred, så vi har

mulighed for at bruge tid på andre

ting, lyder det fra Henny og Peder

Laustsen. De er her fotograferet ved

indgangen til deres nye hjem.

bestyrelsen for det daværende

SDM på landsplan. Efter tre år her

overtog han næstformandsposten,

som han beklædte i syv år. I 1999

afløste han Kaj Ole Pedersen som

formand for den landsdækkende

avlsforening.

Sideløbende med bestyrelsesarbejdet

her var han i årene 1991 til

1997 med til at udføre kåringsarbejdet

i Landstilsynsbesætningerne.

– Det har været spændende at være

med i avlsarbejdet, og jeg føler mig

privilegeret over at have været med

i så mange år, siger Peder V. Laustsen.

På det mere lokale plan var han

som bestyrelsesmedlem i 1994

med til at lægge den lokale avlsforening

sammen med raceafdelingen

i den daværende Kvægavlsfor -

eningen Vestjyden. Hensigten med

denne sammenlægning var at give

de lokale medlemmer mere indsigt

i avlsarbejdet.

Velorganiseret avlsforening

Noget af det, der glæder Peder V.

Laustsen, er, at Avlsforeningen

Dansk Holstein i dag kan betegnes

som en meget velorganiseret avlsforening,

selv om opbakningen ikke

hele tiden har været lige helhjertet

fra alle i medlemsskaren.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 11


– Det er jo en kendsgerning, at der

i de seneste 5-10 år har været nogle

medlemmer, som har stillet spørgsmålstegn

ved, om det dybest set

tjener noget formål at drive en

avlsforening som vores. Selv er jeg

selvfølgelig ikke i tvivl om, at Avlsforeningen

Dansk Holstein har en

vigtig funktion, siger han og uddyber:

– Lige nu er der tilsammen knap

4.000 medlemsbesætninger i de 13

lokalforeninger. Hver af disse lokalforeninger

har hver især typisk

tre til fire årlige arrangementer,

hvor der hver gang typisk samles

imellem 75 og 250 deltagere.

Uundværlig model

– Den model ser jeg som uundvær -

lig. Hertil kommer, at racens avlsmål

defineres i Avlsforeningen

Dansk Holstein, hvilket ikke vil

kunne erstattes af det, der ligger i

VikingDanmark, påpeger Peder V.

Laustsen.

Som systemet fungerer i dag, bliver

alle besætninger, der bruger

over 10 doser sæd fra Holstein-tyre

om året, automatisk medlem af

avlsforeningen. For hver dosis Holstein-sæd,

der bruges, går der 4,00

kroner til den landsdækkende avlsforening.

Det er efter den afgåede formands

Til Henny og Peder Laustsens nye

hjem hører en stor have med sø. Her

ses parret i deres endnu ikke helt

færdiganlagte have med Ribe

Domkirke i baggrunden.

opfattelse et godt og rimeligt system,

for det har altid været en

kæphest for ham, at besætningerne

skal bidrage til avlsarbejdet, både

lokalt og på landsplan.

Trak sig ved årsskiftet

Henny og Peder V. Laustsen trak

sig ved årsskiftet helt ud af Sønderfenner

og overdrog bedriften

til Lars Hansen, der blev ansat som

medhjælper i 1999 og har været

medejer i de seneste år.

– Allerede for mange år siden sagde

jeg, at hvis vi skulle få en god

medhjælper, der er 30 år yngre end

mig, og som vi synes om, så skulle

han have chancen for at overtage

bedriften, når den tid kom. Da

Lars Hansen kom hertil for 13 år

siden, gik der kun et par år, inden

vi luftede tanken for ham, fortæller

Peder V. Laustsen.

– Vi kunne godt have fortsat nogle

år endnu. Men vi føler, at vi er

stop pet på et godt tidspunkt,

mens vi stadig er ved godt helbred,

så vi har mulighed for at bruge tid

på andre ting, siger han.

Fra deres nye hjem har Henny og

Peder V. Laustsen direkte udsigt

til Sønderfenner lige på den anden

side af landevejen imellem Ribe og

Tønder.

12 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Fra deres nye hjem har Henny og

Peder V. Laustsen direkte udsigt til

Sønderfenner lige på den anden side

af landevejen imellem Ribe og

Tønder. – Vi har det utroligt godt

med at være forhenværende. Nu kan

vi få tid til ferie og til at dyrke andre

interesser, siger Peder V. Laustsen.

Fri for ansvar

Det giver naturligvis mange tanker

hos parret at kunne gå og kigge

på den bedrift, som er hans fødehjem,

og som de sammen drev i 39

år. Men de føler sig tydeligvis veltilpasse

med at være fri for ansva-

ret efter mange års dagligt slid

uden ret meget ferie og fritid.

– Vi har det utroligt godt med at

være forhenværende. Nu kan vi få

tid til ferie og til at dyrke andre interesser,

siger Peder V. Laustsen,

der blandt andet er begyndt at

spille golf.

Den 15 hektar store skovejendom

blev købt for fire år siden. Cirka

12 hektar er tilplantet, mens resten

er en stor have med en sø ved

den nybyggede beboelse.

GAVE

IDÉ

UR

Dansk Holstein tilbyder et flot

ur – en oplagt gaveidé. Uret er i

meget solid helstålskasse med

tyde lige tal og visere. Vandtæt

til 3 atm. Schweizisk quartz -

værk med dato. Gedigen stållænke.

Diskret Dansk Holstein-ko

trykt på skiven. Et flot og præ -

sentabelt ur, der tåler at blive

brugt! Uret har ridsefrit safirglas.

Fås både som dame- og

herreur.

Normalpris 498,- kr.

Dansk Holstein tilbyder

uret til 350,- incl. moms

og levering.

1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann

Adelgade 14, 7800 Skive

Tlf: 97 52 04 32

Fax: 97 51 00 88

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 13


3rd Dam: Regancrest-PR Barbie-ET EX-92

2nd Dam: Regancrest

Cinderella EX-92

Dam:

Regancrest S

Chassity-ET

EX-92


Kan DU regne dén ud ?!

Hvad koster dårlige klove og ben

hos dig ?

Af chefrådgiver Anne-Mette Søndergaard, Kvæg LandboNord

Kan det betale sig at gøre noget

mod klov- og lemmelidelser ? Ja,

det komme vel an på hvad det

koster dig, og hvad det koster at

gøre noget ved det.

Dårligt bentøj kan opstå af mange

forskellige årsager, DD, sålesår,

tykke haser, laminitis, lang stå tid,

mangelfuld klovbeskæring, ringe

kvieopstaldning osv osv… men

hvis malkekoen er halt og stivbe-

net, belaster det hende, og hendes

aktivitet er nedsat, hun har ondt,

hun forsluger sig, når hun æder, og

alt dette har en negativ værdi.

Tab og omkostninger

Prøv herunder at lave et overslag

på, hvad dårlige klove og ben koster!

Beregningen er et groft skøn

på hvad det betyder for en gennemsnitsko,

der er ramt af dårlige

klove og/eller ben. Det giver dog

Hvor mange halte køer/belastede køer har du

Årskøer % halte Antal halte køer

Eksempel

Dine tal

200 20 40

Mælketab pr halt ko

Antal x4 kg* X DB/kg EKM fra EFK Pr år

halte køer mælk/dag Brug egne tal

Eksempel

Dine tal

40 160 kg 1,70 x 160 = 272 kr/dag 365 dag x 272

kr = 99.280 kr

*typisk mangler en halt ko 4 kg i snit

Nedsat foderudnyttelse

Antal X 4 FE** x Pris/FE fra EFK Pr år

halte køer dag Brug egne tal

Eksempel

Dine tal

40 160 FE 1,45 x 160 = 232 kr/dag 365 dag x 232

kr = 84.680 kr

**typisk æder en halt ko 4 FE om dagen, som man IKKE får mælk for

Døde/udsatte pga ben/klove x ? 10.000 kr/ko

Eksempel

Dine tal

10 = 100.000 kr

nogen forståelse for, hvad en halt

ko koster dig hver dag/hvad du

kunne have haft i indtægter, hvis

hun ikke var halt.

Døde/aflivede/udsatte

sidste 12 måneder

Se på Afgangsårsager: hvor mange

er sat ud eller døde pga dårligt

bentøj det sidste år ?

+ Alt det vi mangler

Hvordan værdiansættes manglende

opspring og dårligere reproduktion

i øvrigt ?

? Ekstra strøelse til aflastningsboks

? Ekstra arbejde til at genne køer

? Ekstra beskæring, forbinding og

reparation, når man er kommet

bagefter

? vågne nattetimer over hvor ringe

de køer går

? risiko for afvigelser ved ARLAaudit

? risiko for KO ved velfærdskontrol

osv. osv.

Hvad kan

99.280+84.680+100.000 + ?

=283.960 kr + ? betale af

ekstra indsats?

Hvad kan dit beløb i den røde

kasse betale af ekstra indsats ?

I alt pr. år =

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 15


Find de halte køer –

nemt og hurtigt

Peter T. Thomsen, seniorforsker, dyrlæge, ph.d., Institut for Husdyrvidenskab,

Aarhus Universitet, Forskningscenter Foulum, Postboks 50, 8830 Tjele

Moderne mælkeproducenter har

travlt og har derfor brug for hjælpemidler,

som nemt og hurtigt

kan udpege halte køer. Halthed

blandt malkekøer er et væsentligt

problem i moderne mælkeproduktion.

Halthed medfører

nedsat dyrevelfærd, økonomiske

tab og ekstra arbejde for mælkeproducenten.

Samtidig har en

moderne mælkeproducent en

travl hverdag. Det skønnes, at en

gennemsnitlig dansk mælkeproducent

har mindre end 10 sekunder

til at producere 1 liter mælk.

Tidligere udenlandske undersø -

gel ser har vist, at mælkeproducenter

generelt kun opdager 25 – 35 %

af de reelt halte køer i besætningen.

Det er vigtigt at kunne identificere

de halte køer – både for at

kunne behandle enkeltdyr og for

at kunne følge udviklingen i besætningen

over tid. Hvis du ikke

kan finde den halte ko, kan du heller

ikke gøre noget ved den!

Der er derfor behov for nye metoder,

som kan hjælpe mælkeproducenten

med at identificere halte

køer uden brug af (for meget) manuelt

arbejde.

Halte køer står ofte

med krum ryg

Identifikation af halte køer er traditionelt

sket ved hjælp af en så -

kaldt halthedsvurdering. Køernes

bevægelse bliver typisk vurderet

på en skala fra 1 (normal gang) til

5 (svær halthed). Halthedsvurderingen

tager kun ca. 1 minut pr.

ko, men i en stor besætning vil det

alligevel tage adskillige timer at

halthedsvurdere samtlige køer.

Det er der ikke tid til i en travl

hverdag!

De fleste halthedsvurderingssystemer

bruger ryggens krumning som

ét af en række ”symptomer” på

halthed. Halte køer vil nemlig typisk

stå med krum ryg. Vi undersøgte

derfor, om halte køer kan

identificeres udelukkende baseret

på, om de står med krum eller ret

ryg. Hvis det var tilfældet, kunne

metoden bruges som en hurtig

metode til udpegning af halte

køer.

Undersøgelsen omfattede 454

mal kekøer fra 3 besætninger. Kø -

er ne blev halthedsvurderet om

formiddagen, og om eftermiddagen

blev det registreret, om de

stod med krum eller ret ryg. Vi

fandt ud af, at man ud fra ryggens

krumning alene kunne identificere

50 % af de reelt halte køer. Hvis en

ko blev klassificeret som halt baseret

på ryggens krumning, var der

til gengæld 86 % sandsynlighed

for, at hun reelt var halt. At metoden

kan identificere halvdelen af

de halte køer lyder umiddelbart ikke

imponerende, men hvis man

sammenligner med alternativet,

hvor mælkeproducenten typisk

kun er i stand til at udpege en fjerdedel

af de halte køer i besætningen,

er der jo tale om en betydelig

forbedring.

Metoden kræver kun et minimum

af manuelt arbejde. Du kan ek-

16 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Kvægkongressen 2012

Det var et kanongodt emne: ”Halte køer i en travl

hverdag”, og som det eneste måtte der laves

en TREDJE runde for at alle interesserede kunne få

en chance for at høre om problemernes omkostninger

og løsning. Derfor får I læsere dem i en forkortet

version.

Keld Christensen

sempelvis få et hurtigt overblik

over de halte køer i besætningen

ved at bruge nogle få minutter på

at observere køerne, mens de står

på opsamlingspladsen inden malkning.

Køer med klovlidelser

har længere liggeperioder

Halthedsvurdering, automatisk

registrering af liggetid og registrering

af klovlidelser i forbindelse

med klovbeskæring er tre forskellige

måder at vurdere klovsundhed

på. Klovlidelserne er det mest direkte

mål for klovsundheden, men

da malkekøer typisk kun klovbeskæres

2-3 gange årligt, er der behov

for at se på andre metoder til

vurdering af klovsundhed.

Vi undersøgte derfor sammenhæn -

gen mellem de tre mål for klov -

sund hed hos 1.340 malkekøer fra

42 besætninger. Køerne blev halthedsvurderet,

og liggetiden blev

registreret ved hjælp af såkaldte

IceTags. IceTags registrerer automatisk

om koen går, står eller ligger.

Desuden blev klovlidelser re-

Tabel 1. Sammenhæng mellem halthedsscore (1: normal gang;

5: svært halt) og gennemsnitlig varighed af den enkelte liggeperiode.

Halthedsscore Gennemsnitlig varighed af liggeperiode

(minutter pr. liggeperiode)

1 59,9

2 59,1

3 70,8

4 77,2

5 99,1

gistreret i forbindelse med en klovbeskæring

i besætningen.

Resultaterne viste ikke overraskende,

at halte køer havde en voldsomt

forøget risiko for at have en

klovlidelse. Sandsynligheden for

at finde en klovlidelse var således

mere end 19 gange højere hos en

ko med halthedsscore 5 (svært

halt) i forhold til en ko med halthedsscore

1 (normalt gående).

Mere interessant var det imidlertid,

at halte køer og køer med klovlidelser

havde en længere gennemsnitlig

varighed af deres liggeperioder.

Jo mere halt, jo længere tid

ligger koen ned ad gangen. Sammenhængen

mellem halthedssco-

re og liggetid er vist i Tabel 1, hvor

man kan se at normalt gående køer

ligger ned ca. 1 time ad gangen.

Hos svært halte køer varer hver enkelt

liggeperiode typisk 1½ – 2 timer.

Når den halte ko først er

kommet ned at ligge, bliver hun

altså liggende væsentligt længere

tid.

Der var også en tydelig sammenhæng

mellem den gennemsnitlige

varighed af liggeperioderne og risikoen

for, at koen havde en klovlidelse.

Jo længere liggeperioderne

var, jo større var sandsynligheden

for, at koen havde en klovlidelse.

Risikoen for at koen havde en

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 17


Klovregistreringerne

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Antallet af klovregistreringer er

tilsyneladende nu på et konstant

højt niveau, – dermed ikke være

sagt vi ikke kan komme op på et

endnu højere antal, – så bed nu

om registrering ved næste klovbeskæring

og også når du laver

egen behandlinger.

Månedligt går der data på 30.000-

40.000 klovbeskæringer ind i Databasen.

Disse data kommer fra

1.350 besætninger. Med dette antal

besætninger ved vi alle, at dette

kunne fordobles, og vi ville få langt

bedre managementredskaber og

bedre avlsværdital og avlsmæssige

udviklinger.

I dagligdagen vil der være mere fokus

på problemerne, når der ligger

gode registreringer. Det er muligt

at sætte forebyggende ind, og det

klovlidelse steg med ca. 8 % for

hver gang den gennemsnitlige

længde af liggeperioderne steg

med 10 minutter.

Udstyr til automatisk registrering

af køers liggetid findes på markedet

i dag, og selvom metoden rummer

en vis usikkerhed, er der alligevel

interessante perspektiver i at

bruge automatiske registreringer

af køers liggetid til at udpege køer

med klovproblemer.

Antal klovbeskæringer

pr. mdr.

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

År - måned

er derfor muligt at reducere omkostningerne.

På den avlsmæssige

udvikling og ikke mindst avlsværditallet

Klovsundhed er sikre avlsværdital

en vigtig ingrediens i

avlsarbejdet.

Find de halte køer . . . fortsat fra side 17

For mange halte køer og for

lidt tid til at gøre noget ved

det

Jeg har sat fokus på to centrale

problemer i moderne mælkeproduktion:

Der er mange halte køer,

som bør identificeres og behandles,

og samtidig er mælkeproducentens

tid begrænset. De to metoder,

som er blevet præsenteret

her, kan hjælpe dig med at identificere

halte køer – helt uden brug af

Indberetning fra klovbeskærere i 2011 og 2012

Antal klovbeskæringer

Antal besætninger

Antal klovbeskæringer

01/06/2009 - 01/05/2012 :

733.713

fordelt på

1.348 besætninger

Antal besætninger

- opsummeret

1400

Klovbeskærerne kan nu indberette

direkte på deres håndterminaler

og besætningsejerne kan også indberette

via Dyreregistreringen, –

så alle kanaler står åbne flere informationer.

manuelt arbejde eller med kun et

minimum af manuelt arbejde.

Hvis du ikke opdager de halte

køer, kan du heller ikke gøre noget

ved dem!

18 · Dansk Holstein Nr. 2-2012

1300

1200

1100

1000

900

800


BasisFeeder

BasisFeeeder

Mulighedernes Mul lighederne es landMinera Mineralerne alerne i BasisFeeder e er beskyttet af en gummiplade gum mmiplade mod bl.a.

regnv regnvand vand og gødning

BasisF BasisFeeder eeder er opdelt i tre r rum så der er plads til både ædlystmineraler er

og mi mineralspande neralspande på en o og g samme tid

De skr skrå rå kanter og højden gør g gør at dyrene hverken tipper den omkring

eller tr træder ræder op i den

BasisF BasisFeeder eeder er specielt velegnet vele egnet til kvæg med horn orn

MineralRocker

MMineralRocker

Nyt N Nyt navn samm samme me produkt

Mineralblandinger Minera alblandinger r fra Vitfoss

Indeh Indeholder holder kun letoptagelige letoptagel ige og velsmagende råvarer

Indeholder tilstrækkeligt med mineraler, der er en forudsætning

for hø høj øj tilvækst

Har e et højt indhold af magnesium, mag gnesium, der forebygger forebygg ger græsforgiftning

Indeh Indeholder holder organisk selen, der styrker immunforsvaret immunfors svaret og medvirker

til at s styrke livskraften hos d den nyfødte kalv


Available through

Photo: KeLeKi

Photo: KeLeKi

Photo: KeLeKi

NTM +37

Y-indeks 126

M-indeks 123

F-indeks 117

P-indeks 127

Yversundhed 108

Krop 100

Lemmer 105

Malkeorganer 111

Holdbarhed 133

NTM +30

Y-indeks 125

M-indeks 121

F-indeks 123

P-indeks 124

Yversundhed 107

Krop 100

Lemmer 110

Malkeorganer 121

Holdbarhed 114

NTM +32

Y-indeks 118

M-indeks 115

F-indeks 118

P-indeks 117

Yversundhed 102

Krop 92

Lemmer 115

Malkeorganer 116

Holdbarhed 124

German Genetics

International GmbH

www.ggi.de

aAa 234165

678170 TL TV

MAN-O-MAN X LAUDAN X JEFFERSON

aAa 243165

637272 TL TV

MAN-O-MAN X PRONTO X MORTY

aAa 234165

917270 TL TV

FICTION RF X CANVAS X LIGHTNING


Kun svag sammenhæng mellem

klovens farve og klovsygdomme

Af Anders Fogh, Kevin Byskov og Ulrik Sander Nielsen, VFL Kvæg

I en norsk undersøgelse er klov -

hornets farve og forekomsten af

klovsygdomme registreret hos

2.600 NRF-køer i 112 besætninger.

I undersøgelsen indgik både

besætninger med løsdrift og bindestalde.

Klovfarven er registreret

på højre bagklov i forbindelse

med klovbeskæring og er inddelt

i lys, blandet og mørk.

Sygdommene, som blev registeret i

undersøgelsen, er balleforrådnelse,

såleblødning, sålesår, spaltebetændelse,

blødning i den hvide linje

og proptrækkerklov.

Undersøgelsen viste en højere frekvens

af såleblødning og hul væg

hos køer med lyse klove i forhold

til køer med mørke klove. Der var

også en lidt højere frekvens af så leblødning

og proptrækkerklov hos

køer med klove, som har blandet

farve i forhold til mørke klove.

Højere risiko for såleblødning i lyse

klove kan også være en effekt af,

at det er nemmere at observere på

lyse klove.

Der kunne ikke findes en sammenhæng

mellem klovfarven og forekomsten

af andre sygdomme.

Kommentar

I Danmark, Sverige og Finland er

der siden 2011 beregnet et avlsværdital

for klovsundhed baseret

på registreringer af klovsygdomme

fra klovbeskærere. Formålet er at

kunne avle efter bedre klovsundhed.

Klovfarven er genetisk bestemt, og

hvis der var en sammenhæng mellem

klovens farve og forekomsten

af klovsygdomme, kunne det være

relevant at registrere og inddrage

klovens farve som en egenskab i

avlsarbejdet. Ud fra konklusionen

fra den norske undersøgelse ser

der dog ikke ud til at være en avlsmæssig

gevinst i at anvende klovens

farve i avlsarbejdet.

Kilde: Sogstad, Å. M., Fjeldaas,

T., og O. Østeraas. Acta Veterinaria

Scandinavia 2011, 53:59

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 21


Aftenmødet 2012

Min favoritko

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Som ansvarlig for at fastsætte

avlsmålet fandt bestyrelsen i

Avls foreningen Dansk Holstein

titlen: sådan er min favoritko, –

tolket af 3 forskellige Holsteinbrugere

– en god ide. Der var

egentlig stor enighed om favorit -

koen hos Oluf Bøgh, Hans Peter

Hornbjerg og Niels Erik Haahr.

Favoritkoen skal have en stor ydelse,

og der skal være god sundhed

og reproduktion, men her tilføjede

indlederne, at det hang stærkt

sammen med driftsledernes evner

til at styre disse forhold. For alle 3

indledere gjaldt, at de ønskede et

vist eksteriør, – ikke af hensyn til

dyrskuer (alene), men mere for at

have en stærk og robust ko med evnen

til at omsætte et stort foder og

samtidig have gode lemmer og klove

samt malkeorganer.

Avlsforeningen har over det seneste

år ved flere møder drøftet forslag

og muligheder for ændringer i

avlsmålet og sammensætningen af

NTM som en følge heraf. Mange

emner er på banen som de muligheder

der kunne være ønske om

ændring af. Ingen er i tvivl om at

Holstein-koen skal og kan være

højtydende, – hun skal have gode

anlæg omkring sundhed og reproduktion

for at have mulighed for

flere laktationer, men dertil hører

også en række gode eksteriøregenskaber.

Oluf Bøgh bruger NTM som overordnet

søgekriterie men kigger også detaljer

Oluf Bøgh,

Nygaard Holstein

På Nygaard er der økologisk mælkeproduktion

gennem mange år.

260 ha er det areal vi har til bedriften.

230 Holstein-køer yder

10.286 kg EKM. Der er 4 ansatte,

og der malkes 2 gange dagligt. Der

er ikke indkøbt dyr siden 1998.

”Vores favoritko er en ko, der er

kendetegnet ved høj ydelse skabt

på høj grovfoderandel. Koen skal

have gode malkeorganer, stærke

lemmer og klove samt være malkeprægede

med stor kapacitet.

De selektionskriterier vi søger i besætningen

følger NTM, og derfor

vælges tyrene fra toppen af NTMlisten.

De fleste af toptyrene anvendes,

men dog fravælges tyre

med meget negative enkeltegenskaber.

Fra toppen vælges herefter

10 – 12 tyre og med disse tyre som

de bærende laves inseminerings-

plan. Vi prioriterer således ydelse,

malkeorganer, krop samt lemmer

og klove højt. Hvis den eksteriørmæssige

del skal uddybes, så er

min favoritko 152 cm, hun må

godt være malkepræget til en vis

grad. Jeg kigger nok mest efter

malkeorganer, der skal være i balance

og med patterne placeret underkirtlerne.

Jo, – lemmer og klove

skal da være i særklasse også”.

PS

Skribenten har netop fået at vide af

afkomsinspektøren, at ved kåring

fornylig havde 75 køer en gennemsnitlig

karakter for lemmer og klove

på 85 points !!

Hans Peter Hornbjerg vil have køer

med godt malkepræg og kapacitet

samt kanongode malkeorganer

Hans Peter Hornbjerg,

Hornbjerg Holstein

Hornbjerg Holstein har 750 års -

køer og produktion på 4 gårde.

22 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Der er et systematisk arbejde med

at flytte dyr (køer og kvier) afhængig

af alder og laktationsstadie, og

der er 13-15 fuldtidsansatte. Der

er krav til høj dyrevelfærd, og der

er bl.a. sand i sengebåsene. Ydelsen

er på godt 13.000 kg mælk pr.

årsko og mælkekvaliteten er god.

Ligeledes er der i besætningen en

halv snes køer med en livsydelse

over 100.000 kg mælk.

Hans Peter Hornbjerg anfører, at

der skal en god stærk ko til at yde

på så højt niveau og holde så godt

ud, så 100.000 kg mælk opnår

mange køer i besætningen. ”Min

favoritko skal have en god størrelse

og bredde, men det er mere vigtig,

at hun har et malkepræg udtrykt

gennem god afstand mellem ribbenene.

Krydset skal have en korrekt hældning,

– vigtigt for hele bevægeapparatet

og ikke mindst en god reproduktion.

Endelig er vi meget

kritiske med malkeorganerne, – de

skal være velbalancerede og velansatte”.

Niels Erik Haahr,

Anderstrup Holstein

Om Anderstrup Holsteins kan

følgende fakta anføres:

Der dyrkes 300 ha, – heraf er 230

ha ejet. Her er 270 årskøer + 550

stk. opdræt. Ydelsen er 13.800 kg

EKM med 3 x malkning. Gns. celletal

de seneste 12 måneder er

85.000. Årligt laves ca. 150 ETkalve.

Der er 5 elever ansat.

Et højt DB er kravene til favoritkoen

på Anderstrup, – og der søges i de

højeste samlede indeks i lande hvor

vi søger nye tyre

”Avlsmål på Anderstrup Holstein

er overordnet at skabe maksimalt

DB i besætningen. For ar dette

kan ske har vi følgende ønsker til

favoritkoen: Den højtydende ko

med et højt ansat yver og med

stærk foryvertilhæftning. Hun har

stærke lemmer og klove, en god

kropsdybde, korrekt kryds retning

samt passende brystbredde og

mæl kepræg.

Vi vægter de eksteriørmæssige

egenskaber højt i vores avlsarbejde

på Anderstrup – og vi er derfor tilhængere

af, at eksteriøret vægter

lidt stærkere i NTM-indeks og at

krop også vægtes i NTM. I praksis

har kroppen en betydning for, om

en ko kan optage en masse grovfoder

og holde til at give 15.000-

20.000 kg mælk om året. Vi skal i

NTM-sammensætningen nok holde

os midt på vejen for at ramme

flest mulige Holsteinavleres ønsker.

Der er dog uden tvivl stor forskel

på, hvilke krav og ønsker forskellige

besætningen med lavt eller

højt management har til det optimale

NTM-indeks. Besætningen

med lavt management har behov

for en ko, der næsten udelukkende

har kvaliteter på lemmer/klove

samt de bløde egenskaber for at de

kan overleve, medens der i høj-management

besætningerne ofte sø -

ges kvaliteter, der kan hæve overliggeren

yderligere for, hvad en ko

kan præstere. Med alle delindekser

i NTM har vi alle mulighed for at

søge de kvaliteter vi hver især har

behov for i vores besætning.

Vores tyreselektion sker ud fra top

NTM-tyre, top RZG-tyre (tyske)

samt top TPI-tyre (USA). Vores

foretrukne total indeks er NTM.

Vi går primært efter top NTM-tyre

som besidder høje ydelses- og

eksteriøregenskaber. Kort sagt er

vores prioritering:

•Ydelse

•Malkeorganer

•Klove

•”Bløde egenskaber”

•Krop

På Anderstrup skabes der et højt

DB på køerne via primært en høj

ydelse men også ved et stort salg af

køer til levebrug, – gennem de seneste

12 måneder er 83 % solgt til

levebrug, 16 % til slagtning og 1 %

død”.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 23


Aftenmødet 2012

Besætningens dyr deles Oluf Bøgh H.P. Hornbjerg Anderstrup

i 2 grupper Holstein

Forskel mellem grupper i NTM 6,9 11,1 11,7

Protein, 1. lakt. (kg) 4,9 3,8 36,9

Fedt, 1. lakt. (kg) 5,5 1,7 34,1

Protein, 2. lakt. (kg) 18,0 16,3 14,8

Fedt, 2. lakt. (kg) 14,3 16,9 13,7

1. – sidste ins, 1. lakt (dage) -8,7 1,6 -5,01 1. – sidste ins, 2. lakt (dage) 1,7 -15,6 16,51 Andel som begynder 2. lakt. (%) 7,6 2,6 1,6

Andel som begynder 3. lakt. (%) 5,9 8,4 3,2

Andel med mastitis, 1. lakt . (%) -2,7 -12,4 1,5

Andel med mastitis, 2. lakt . (%) 5,3 -3,3 -8,7

1 Ved mange skylninger vil der være problemer med at bruge drægtighedsresultater

Blåt: Dyr i gruppe med højt NTM klarer sig bedre end dyr i gruppen med lavt NTM

for den pågældende egenskab

Rødt: Dyr i gruppe med højt NTM klarer sig ringere end dyr i gruppen med lavt NTM

for den pågældende egenskab

Ydelse, eksteriør

og bløde egenskaber

Fælles for de tre besætninger har

de to eller alle tre egenskaber som

ønsker hos deres favoritko. Ekste -

riør måske i en lidt højere prioritet

end sammensætningen i NTM betinger,

men da alle tre besætninger

er under et særdeles godt managementniveau

er prioriteringen nok

lidt anderledes end hvad avlsmålet

og udvælgelsestryk er rettet mod

gennem NTM.

Andetsteds i denne artikelrække

om ”min favoritko” ses en artikel

med forskelle på bedste og dårligste

gruppe, når køerne deles efter

NTM. Dette er også gjort med de

3 ovennævnte besætninger, og

egentlig en ganske spændende undersøgelse.

Enhver kan herefter

sammenligne med resultaterne beskrevet

i artiklen af Anders Fogh:

NTM virker i alle besætninger. I

sammenligningen er kvier født i

2006 og 2007 delt i halvdelene

med det højeste og laveste NTM,

og på produktionsdata er forskellene

vist i 1. og 2. laktation for

ydelse, frugtbarhed, overlevelse og

mastitis.

Uanset måske lidt forskelle i strategier

i avlsarbejdet i de tre besætninger

og lidt forskelle i ønskerne

til favoritkoen, – så viser tallene, at

de tre besætninger opfører sig for

de fleste delegenskaber som forventet.

Det skal også her gøres opmærksom

på, at netop ved enkeltbesætninger

vil bevidste strategier

omkring inseminering eller som

ved den ene af de viste besætninger

med mange ET kunne ændre billedet

for en enkelt delegenskab.

Som ved drøftelserne på aftenmø-

det har drøftelser i avlsforum og

bestyrelse også understøttet, at

NTM har en optimal sammensætning,

hvor der naturligvis løbende

skal ske kontrol af dette, idet økonomiske

ændringer samt nye oplysninger

om f.eks. klovsundhed

kan betinge i små ændringer i

vægt ning eller optimum for egenskaber.

Omkring eksteriør er der

ønske om lidt større ensartethed i

gruppen af køer i de enkelte besætninger.

Derfor opfordrer vi til større opmærksomhed

ved vurdering af

eksteriør hjemme i besætningen,

når tyreforslagene skal findes og

vurderes. Det vil give større effekt i

de besætninger, der ønsker større

vægt på eksteriør, – end en minimal

vægt på eksteriør i NTM.

For alle tre indledere gælder, at de elsker at være på dyrskuer med køer og

familie. Her var Oluf Bøgh i Hobro med bedste gruppe i 2011

24 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Aftenmødet 2012

NTM virker i alle besætninger

Af Anders Fogh, VFL Kvæg

I de nordiske lande er der en forholdsvis

høj mælkepris, men

samtidig er der høje omkostninger

til foder, arbejdskraft, dyrevelfærd

mm. Samlet gør det, at

der er behov for et bredt avlsmål.

Avlsfremgangen skal derfor både

bestå af større indtægter gennem

højere ydelse og lavere omkostninger

gennem bedre sundhed,

bedre frugtbarhed, lavere

dødelighed og et mere arbejdsvenligt

eksteriør.

Værktøjet til at komme i den rigtige

retning er NTM. I NTM er de

enkelte egenskaber vejet sammen,

så du får den størst mulige økonomiske

fremgang af avlsarbejdet.

Der vil derfor være flere af de køer,

du ønsker blandt køerne med højt

NTM, men det vil omvendt ikke

være alle køerne med højt NTM,

som er favoritkøer. Det vil samtidig

kun i mindre grad være muligt

at erkende, hvilke køer som er fa -

vo ritkøer – men det kan ses på

bundlinjen!

Beviser i praksis

NTM er ikke kun teoretiske beregninger.

Det udmønter sig også

i, at køer med højt NTM giver

bedste produktionsresultater i praksis.

For at illustrer dette er kvier

født i 2006 og 2007 opdelt i halvdelen

med højest og lavest NTM

indenfor besætning. Efterfølgende

er set på forskellene i produktionsresultater

mellem de to grupper. I

Tabel 1. Forskelle i produktionsresultater i 1. laktation mellem

dyr med højt og lavt NTM for 60 større vestjyske

Dansk Holstein-besætninger

Resultater for kvier med højest NTM

i forhold til kvierne med lavest NTM: 1. laktation 2. laktation

305-dages fedtydelse (kg) +12 +10

305-dages proteinydelse (kg) +13 +12

Interval fra 1. til sidste inseminering (dage) -5 -3

Andel af dyr med yverbetændelse (%) -2 -1,5

Andel som påbegynder hhv. 2.og 3. laktation (%) +4,5 +8

Tabel 2. Forskelle i produktionsresultater i 1. laktation mellem

dyr med højt og lavt NTM for 36 øverste LT-besætninger

over en given besætningsstørrelse

Resultater for kvier med højest NTM

i forhold til kvierne med lavest NTM: 1. laktation 2. laktation

305-dages fedtydelse (kg) +16 +14

305-dages proteinydelse (kg) +16 +15

Interval fra 1. til sidste inseminering (dage) -7 -3

Andel af dyr med yverbetændelse (%) -3,5 -1

Andel som påbegynder hhv. 2.og 3. laktation (%) +6 +6

tabel 1 er gennemsnitlige forskelle

i 1. laktation vist for 60 større vest -

jyske Dansk Holstein-besætninger.

Tabel 1 viser, at kvier med højt

NTM har bedre resultater i 1. laktation

og dermed giver bedre produktionsøkonomi.

Resultater for

2. laktation viser forskelle i samme

størrelsesorden.

NTM virker dog ikke kun i almindelige

produktionsbesætninger.

Hvis en tilsvarende analyse foretages

for top LT besætningerne, som

er vist i det seneste nummer af

Dansk Holstein”, giver det forskelle

som er vist i tabel 2.

Anders Fogh fortalte, at NTM virker

i alle besætninger

Tabel 2 viser, at NTM også har en

stor betydning på produktionsresultaterne

for de bedste LT besætninger.

Effekten for enkelte egenskaber

er større end effekten i de

60 vestjyske besætninger.

NTM er dermed et godt styringsværktøj

på avlsområdet, hvis man

vil optimere produktionsøkonomien

for alle besætninger.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 25


Grøngårdvej 24, 6270 Tønder

Tlf: 40403498

Part of Holding

www.semex.net

LEMMER- OG KLOVE-

SPECIALIST

Mistysprings Lavanguard Sue VG-88

2.01 305 dgn 11.570 kg mælk 4,7 % fedt 3,3 % protein

Comestar LAVANGUARD

Goldwyn x Titanic x Igniter

Fra den berømte Comestar Laurie Sheik-familie er Lavanguard endnu en efterkommer

med gode ben. Lavanguard kan bedst bruges på kompakte og runde

køer, og han forbedrer især lemmer og kryds. Han er en tyr, som vil levere det

bidrag til avlen, som man kan forvente af en True-Type Balanced Breeding®-tyr.


Avlens store forklarings -

mæssige udfordring

Af Morten Kargo, VFL Kvæg

Avlens store forklaringsmæssige

udfordring er at skabe forståelse

for adskillelsen af arv og miljø.

Som nævnt tidligere i dette

nummer af bladet kan en ko godt

give en høj indtjening til ejeren,

selv om den har et lavt avlsmæssigt

niveau (lavt NTM). Den skal

bare passes godt. Allerede omkring

1930 ydede en ko ved navn

van der Meer 13.771 kg mælk og

577 kg fedt (kilde: Sortbroget

kvæg, 1983) og det er jo klart, at

den avlsmæssigt var betydelig

ringere end vore køer anno 2012.

Den har blot været udsat for en

ekstrem god pasning.

Et mere nutidigt eksempel er ko nr

706 fra Søren Bojer, Jelstrup. Den

er født i 1991 og ydede i gennemsnit

af 9,3 år 16.266 kg mælk, 699

kg fedt og 523 kg protein. Aktuelt

har den et NTM indeks på -3 og et

Y-indeks på 100. Årsagen til denne

ekstreme ydelse er, at Søren

havde en helt unik forståelse for at

passe køer, og dertil har 706 haft

en vis portion held i sin tilværelse.

Havde nr. 706 været født 15 år senere

og malket i en besætning med

et gennemsnitligt pasningsniveau

anno 2012, og havde den været

tilsmilet med et almindeligt held,

ville hendes ydelse have været lige

knap den gennemsnitlige aktuelle

landsydelse – altså knap 10.000

mælk og formodentlig i et færre

antal år.

Ovenstående fortæller historien

om betydningen af et godt pasningsniveau.

Selv om vi i mange år

har vidst, at det forholder sig så -

ledes, at et dyrs præstation er på -

vir ket af både arv og miljø, havde

folk svært ved helt at forstå det i

Grå Ferguson eller spritny Fendt

Af uforklarlige grunde er der stadig

folk, som har denne opfattelse.

De tror, at det de ser, er avlsværdien,

men det er at stikke sig selv blår

i øjnene. Årsagen til det er, at det

er let kun at forholde sig til det

man ser – eksempelvis ydelsen –

men sværere at forholde sig til et

avlsværdital. Avlsarbejdet har imidlertid

bare været udsat for samme

teknologiske udvikling som kvæg -

brugserhvervet iøvrigt har været.

Det er også langt nemmere at betjene

en grå Ferguson fremfor en

spritny Fendt 936 med flere hundrede

hestekræfter og mange forskellige

indstillinger og knapper.

Det betyder dog ikke, at nutidens

kvægbrugere kan nøjes den simple

Ferguson med begrænset kapacitet

frem for den effektive Fendt.

Den manglende forståelse for ad-

første del af halvfemserne, og derfor

solgte Søren næsten alle tyrekalve

som foldtyre. Køberne må jo

have troet, at de købte Sørens gode

pasning og høje besætningsydelse

med – det gjorde de ikke.

skillelsen mellem arv og miljø og

forventningen til at kunne se avlsmæssige

forskelle på enkelt dyr har

også været årsagen til, at det tog

lang tid før der opstod accept af, at

det var muligt at avle efter sundheds-

og reproduktionsegenskaber.

Disse egenskaber har jo som

bekendt lav arvbarhed, som betyder,

at den variation, der skyldes

pasning, er meget stor i forhold til

den variation, som skyldes arv, og

derfor er det vanskeligt at se forskelle

imellem enkelt-dyr. På store

grupper af dyr er de forskelle dog

tydelige, som vist i artiklen ”NTM

virker i alle besætninger” i dette

blad.

Forstå arv og miljø

Målet med artiklen her er, at alle,

der ønsker, at dansk og nordisk

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 27


Kan man få gode

resultater med lavt NTM?

Af Anders Fogh, VFL Kvæg

Nogle besætninger har 8.000 kg

mælk i gennemsnit, mens andre

har 13.000 kg. Nogle besætninger

har ingen døde kalve, mens

andre har 20% døde kalve. Forskellene

kan skyldes avlsmæssigt

niveau eller niveau af pasning og

management. Forskellen i pasning

og management kan være

et bevidst valg fra besætnings -

ejerens side eller ikke.

Avlsarbejde er vigtigt

I hovedparten af de danske malkekvægsbesætninger

vil forskellen i

Fortsat fra side 27

kvægavl fortsat er i en førerposi -

tion, vil være med til at fremme og

udbrede forståelsen for, at det vi

ser af præstationer hos en ko altid

er påvirket af både arv og miljø.

Den viden udnyttes til beregning

af avlsværdital, som er det bedste

skøn for et dyrs sande avlsniveau.

Derfor øges sikkerheden på avlsværditallet

jo mere information vi

får om et dyr. Det seneste skud på

denne stamme er genomisk information.

Vi har gode avlsværdital og internationalt

anerkendte metoder til

beregning af disse avlsværdital.

Det er derfor værd at bakke op disse

i skrift og tale. Det betyder ikke,

at vi ikke skal have kritiske indspil

– det er nødvendigt. De må dog

som et minimum bygge på forstå -

el sen af adskillelsen af arv og miljø.

D Mandy datter fra Leif Sørensen, Ringe. Hun fik ærespræmie på Landsskuet

2011. D Mandy har NTM +8, men alligevel kan han godt lave gode og

højtydende køer ind i mellem.

NTM sjældent være større end 10

NTM-enheder. Det svarer i gennemsnit

til en forskel på 190 kg

mælk, 10 kg fedt og 7 kg protein

målt på en 305-dages ydelse. Det

viser, at det ikke er avlsmæssigt niveau,

som har den største effekt på

forskellene i ydelsesniveau mellem

besætninger. Det samme vil være

gældende for alle andre egenskaber.

Det betyder ikke at avlsarbejdet

ikke er vigtigt. Avlsmæssigt flyttes

niveauet for ydelse, frugtbarhed

og de andre egenskaber i NTM sig

løbende i den rigtige retning i alle

besætninger. Det er nemt at erkende

for ydelse, hvor niveauet er

markant højere end for 20 år siden

for både besætningerne med høj -

est og lavest ydelse. En stor del af

denne ydelsesstigning skyldes avl.

Besætninger som opnår gode resultater

vil ofte have fokus på både

NTM og et højt pasnings- og managementniveau.

Det kan dog sagtens

lade sig gøre at få gode resultater

med lavt NTM, hvis pasningsniveauet

er i top. Men hvis

disse besætninger også havde højt

NTM, ville de kunne opnå endnu

bedre resultater.

28 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


TØJkollektion

Dansk Holstein kan tilbyde en komplet kollektion

af smart fritids- og ud stillingstøj.

Skjorter, trøjer og jakker leveres med flot broderet

Dansk Holstein-ko, inkluderet i prisen.

Soft

Shelljakke

Alle varer (undt. slips) fås fra str. S – XXL

(bukser 72-116).

Overstørrelse fra XXXL + 10% (bukser 116-)

Opstart på broderi 50,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms. Levering: Ab lager Ikast

Betaling: 8 dage netto kontant

Bestillingsskema kan rekvireres hos TØJ TIL ALLE

eller hos Dansk Holstein på tlf. 8740 5249.

Bestilling af tøj foretages direkte hos:

TØJ TIL ALLE

Rømersvej 5 · 7430 Ikast

Tlf. 9721 1588 · Fax 9715 3409

TØJ TIL ALLE har stand på Landsskuet i Herning.

Dansk Holstein tøjkollekton – skjorte og

fleece-jakke.

Dansk Holstein tøjkollektion – T-shirt, hvide

mønstringsbukser og sort vindjakke med refleks

og aftagelige ærmer.

Eksklusivt Dansk Holstein -slips.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 29


Racens tyre –

og anvendelse af tyrene

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Det kan ikke overraske, at de ge -

no misk testede tyre fylder mere i

toppen af NTM-listen end døtreafprøvede

tyre. De genomiske tyre

er jo typisk 20-25 måneder

første gang de publiceres medens

de døtreafprøvede vil være

5-6 år, når de første par indekser

er beregnet. Det fremgår også af

listerne, at der er køer, der (ikke

overraskende) har flere sønner

med høje genomiske såvel som

døtreafprøvede sønner. VH Bo -

strup er bedste danske gNTM-tyr

med +36 og overgået af tyske

Maximum med +37.

Af toppen – 19 tyre med NTM

+30 eller højere – er de 15 med genomisk

testresultat og 4 er døtreafprøvede.

De 4 døtreafprøvede er

bl.a. Årets tyr 2011, D Limbo

sammen med yderligere 3 stærkt

anvendte brugstyre: D Grove, D

Oscar og D Onside.

Bedste genomisk testede danske

tyre er VH Bostrup, +36, efterfulgt

af VH Osmus med +34. De

to tyre er tillagt hos I/S Asmussen

& Kaczmarek, Rødekro, på en V

Exces-datter. Som et godt bevis på

styrken i genomisk test kan disse

to tyres malkeorganer jo vurderes.

De har henholdsvis 114 og 116, så

selv om V Exces er morfader til

dem kan fremgang hurtigt frembringes

med mulighed for genomisk

test og hurtig information.

Man-O-Man-sønner har haft høje

testresultater, og de 2 bedste er pt

fra henholdsvis Tyskland (TOP-

Q) og Holland (CRV). De danske

tyre følger umiddelbart efter med

spændende indekser og afstamninger.

VH Bismark-sønnerne te -

ster også højt ligesom faderen selv

og mange af hundyrene. VH

Klink BY og VH Bynke er 2 af VH

Bismark-sønnerne med henholdsvis

+33 og +32 i NTM. De er ETbrødre

tillagt på en meget eftertragtet

Ramos-datter hos Finn &

VH Ras –

døtreafprøve

t – med NTM

26, Koen her

er fra Jens

Spanggaard,

Nykøbing

Mors

Johan Høyer, Viborg. Både Ra -

mos-koen og tre af hendes højttestede

afkom, – VH Bismark og

Xacobeo, er efterspurgte som embryondonorer

af CRV.

Anvendelse af

genomiske tyre

En sammenstilling af anvendelse

af tyre i forskellige, lande viser, at

ungtyrebrugen reduceres og afprø -

vede tyre øges i antal insemineringer.

Til de afprøvede tyre hører de

Anvendelse af forskellige tyrekategorier

Kvf/Land Ungtyre Genomisk Døtreafprø- Udvæl- Reduktion i

% testede tyre vede tyre gelses- antal ungtyre

% % styrke %

Viking/Norden 25 35 40 1 : 15-20 25

Frankrig 19 39 42 1 : 10 40

Tyskland 11 32 57 50

Holland 10 30 60 1 : 15 35

Spanien 20 25 55 1 : 10

USA 47 53

30 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


VH Bostrup er en VH Bismark søn fra I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro,

med gNTM 36, – i toppen. Det er genomisk ung tyr med genomisk testet fader

genomiske, og indtil videre er der

små forskelle måske i strategierne,

men dog de fleste på samme sigte.

Tallene fra en række europæiske

lande og kvægavlsforeninger samt

fra USA viser øget brug af de genomisk

testede tyre i alle lande. Og

det ses også, at alle har et ønske om

at reducere antal insemineringer

som ungtyr (uden kendt genomisk

værdi på anvendelsestidspunkt),

idet det hovedsageligt er for at få

en sikker reference-population, at

ungtyrene skal anvendes. Dette

kan i øvrigt være et princip, der

bliver mindre vigtig, idet flere lande

antyder, at de anvender de genomisk

testede ungtyre fra start af.

I Canada viser kurverne for de forskellige

alderskategorier en vis stabilitet

i anvendelse af tyre i de forskellige

alderskategorier: unge tyre

under 2 år, ungetyre 2-5 år, afprøvede

tyre 5-8 år og ældre brugstyre

på 9 år og ældre, – sidstnævnte

kategori typisk den, hvor der er

anden generations-døtre til at bekræfte

tyrenes avlemåde.

I Canada ses en ”underlig” uro på

kurverne sommer/efterår 2010.

Her var genomiske test i anvendel-

se, og den røde kurve viser et stigende

forbrug af de genomisk testede

tyre i alderskategorien og en

tilsvarende reduktion i antallet af

døtreafprøvede ”brugstyre”. Herefter

vender kurverne næsten tilbage

til det normale. Situationen

er, at B Goldwyn- og P Shottlesønner

efter genomisk test fik en

øget anvendelse inden de havde

døtre-afprøvning. Da denne forelå

i efterår 2010 fortsatte brugen af

tyrene, – men nu var de så i den kategori,

hvor der er afprøvningsre-

Ungtyre under 2 år

Ventetyre/genomisk testede 2-4 år

sultater, og interessen for at bruge

sønnerne efter disse to tyrefædre

fortsatte uanset alderskategori. Et

eller andet ”rører på sig” her i vinteren

2011-2012. Kurverne viser

dog, at mælkeproducenterne i Canada

ikke så hurtigt har accepteret

anvendelsen af de unge genomisk

testede tyre som i andre lande.

Test flere hundyr

Tendensen i flere lande er, at der

testes flere og flere hundyr for at

kende deres avlsværdi med større

sikkerhed. I Canada og USA tilskyndes

gennem meget billige test

at rigtig mange går ind i test af

hundyrene, og dermed får en

grundlæggende meget større viden

om hundyrenes kvaliteter. Det

forventes i Canada, at 70-80 % af

ungdyrene vil være testet i 2013.

Der kan også opfordres til, at vi får

testet flere hundyr i Danmark.

Der ligger heri en god viden, som

kan gøre avlen i de enkelte besætninger

mere målrettet. Så prøv at

få testet de kvier, der har højeste

NTM og se deres variations møn -

ster, – derpå vil det måske være logisk

at teste en endnu større flok af

dine kvier.

Døtreafprøvede 5-8 år

Døtreafprøvede 9 år og ældre

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 31


Racens tyre maj 2012

Stgb. Nr Navn Arvl. GS NTM P- Y- Sh Y- Føds.- Kælvn.- Døtre- Masti- Øvr. Klov- Holdsygd.

info ind. ind. ind. ind. ind. fbh tisres. sygd. sundh. barh.

255013 Maximum G 37 127 126 119 104 112 108 113 133

254525 G-Force (TV G 36 132 133 111 107 105 103 106 123

254438 VH Bostrup (TY G 36 116 119 102 120 107 122 112 128

251010 D Grove (TY 34 123 123 94 109 113 121 111 118 113 103

253548 VH Osmus (TY G 34 120 121 110 105 114 105 116 124

254171 VH BlinkBY (BY G 33 114 116 107 119 111 115 103 126

253961 VH Gejser (TY G 32 126 127 100 107 97 117 113 110

252846 Massey (TV 32 123 123 96 106 105 115 99 120

253856 Bookem (TY G 32 117 118 117 119 110 107 97 123

254176 VH Bynke (TY G 32 116 115 105 114 114 112 109 131

248700 D Limbo (TY 31 125 127 95 108 103 101 105 109 116 118

249021 D Oscar (TY 31 124 125 95 107 104 110 114 107 109 101

254182 VH Mota (TY G 30 122 127 114 100 97 100 111 111

254723 VH Omega G 30 128 125 99 90 108 107 109 123

255012 Maserati G 30 124 125 107 98 104 107 110 114

248199 D Onside (TY 30 125 122 99 99 93 114 104 111 123 115

254168 VH Mandel (TY G 30 117 122 110 100 99 112 115 115

254275 VH Opell G 30 120 120 104 104 116 101 112 135

253724 VH Pop (TY G 30 115 111 115 103 115 114 108 132

253721 VH Op (TY G 29 129 127 109 106 106 95 104 127

253962 VH Manson (TY G 29 127 126 106 96 97 108 110 120

246705 Oman Justi (TY 29 123 124 99 112 93 108 106 116 119 114

252478 VH Bismark (TY G 29 120 122 100 118 98 108 100 118

254200 VH Byrial (TY G 29 121 121 101 102 96 113 102 123

253217 VH Grafit (TY G 29 115 117 108 111 106 109 101 117

253213 VH Cup (TY G 29 109 108 114 103 118 113 121 129

254955 VH Mito (* G 29 102 103 104 109 115 122 122 129

250423 D Jul (TY 28 130 132 92 107 99 92 104 105 110 95

253665 VH Okse (TY G 28 126 125 108 108 111 91 114 120

252023 VH Olike (TY 28 121 121 90 110 100 107 114 114 111 109

253186 VH Black (TY G 28 118 118 105 109 114 112 103 120

254201 VH Ousted (TY G 28 112 116 107 113 108 112 98 121

253416 Bowser (TV G 28 117 115 108 105 111 104 103 130

254814 VH Jewel G 28 102 102 112 118 124 119 103 118

250027 D Etoto (TY 27 126 123 93 112 105 98 102 108 112 106

252227 VH Zac (TY 27 122 121 91 93 101 104 103 108 112 104

250992 D Rom (BY 27 121 121 94 102 107 107 94 98 121 114

254420 VH Melos (TY G 27 121 121 93 100 97 113 96 118

253717 VH Only (TY G 27 119 119 100 90 111 109 112 121

252562 S Ross (TY 27 117 118 95 105 100 122 103 105 107 104

253556 VH Peder (TY G 27 116 118 106 111 111 110 102 126

254453 VH Mando G 27 113 117 105 94 116 116 102 119

254131 VH Obelix G 27 115 112 97 104 112 120 117 119

253823 VH Philip (TY G 27 108 112 111 103 120 114 111 122

254197 VH Bentzen (TY G 27 105 106 104 119 112 116 111 118

248938 D Rødding (BY 26 126 127 96 104 102 104 105 109 111 107

253356 VH Cadiz (TY G 26 128 125 104 98 108 98 102 109

254652 Cobra (TY G 26 120 124 101 97 110 99 109 111

252791 VH Oyvind (TY G 26 119 124 100 96 106 106 110 114

254190 VH Lund (TY G 26 120 122 98 105 111 99 119 121

251114 D Mason (TY 26 121 121 93 88 103 105 113 109 107 107

254732 Denim (TV G 26 119 121 98 100 100 108 109 121

253555 VH Clark (TY G 26 125 120 110 89 108 98 108 125

254198 VH Lumb (TY G 26 117 119 102 101 102 110 107 111

254193 VH London (TY G 26 116 119 110 108 101 110 95 121

252260 VH Fever (TY 26 116 119 91 97 110 109 111 115 98 98

254849 Uno (TY G 26 114 118 110 98 103 104 116 124

252032 VH Ras (TY 26 119 117 95 110 104 115 102 116 107 109

250354 D Sol (BY 26 113 114 94 108 100 111 107 111 122 118

249155 D Orange (TY 26 113 113 95 111 102 104 117 129 115 110

254811 VH Oboy BY (BY G 26 113 112 120 91 105 111 121 122

253463 VH Raket (BY G 26 106 107 115 112 108 116 105 128

250396 D Odder (TY 26 98 103 94 124 104 115 121 116 113 110

254762 Manpower G 25 127 130 106 93 101 95 99 106

247374 D Cole (TV 25 127 122 98 112 95 110 95 106 113 127

252951 VH Bento (TY G 25 119 122 100 97 105 101 115 113

248939 D Opman (TY 25 122 121 94 97 93 111 104 109 123 117

254306 Giabo BY (BY G 25 123 120 107 109 102 104 112 127

253100 VH Salomon (TY G 25 117 120 106 97 103 107 105 115

32 251693 · Dansk Planet Holstein (TY 25 120 118 94 106 108 108 108 100 Nr. 118 2-2012110


Krop Lem- Malke- Mal- Tempe- Eff Far Morfar Opdrætter

mer org. ketid rament døtre

100 105 111 100 94 Man-O-Man Laudan Importsæd Tyskland

100 104 114 97 106 Man-O-Man S Jordan 3 Importsæd Holland

98 101 114 109 111 VH Bismark V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro

101 109 103 77 113 81 V GroovyBL D Novalis I/S Jan og Bjarne Gravesen, Thisted

84 109 116 103 106 D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro

109 110 115 103 110 VH Bismark Ramos Finn og Johan Haugaard Høyer, Viborg

101 117 107 75 92 VH Gotfred RGK Flak I/S Hahlgaard, Hahl, Skive

89 106 117 109 104 Mascol Form Bret Importsæd USA

109 114 114 95 114 Planet Ramos Importsæd USA

93 111 113 108 109 VH Bismark Ramos Finn og Johan Haugaard Høyer, Viborg

95 107 96 126 95 98 Lancelot T Funkis Døssing Enggård I/S, Kjellerup

95 75 112 112 98 105 Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft

92 100 120 116 103 Man-O-Man Ramos Erik H. W. F. Wiltink, Outrup

85 109 107 102 106 D Onside Slättaröd Sverige

100 110 121 83 102 Man-O-Man Pronto Importsæd Tyskland

68 112 103 116 96 1385 T Officer Ha Manfred Tirsvad – Anderstrup, Skørping

110 96 131 96 109 Man-O-Man RGK Didrik Anderstrup Holstein I/S, Skørping

78 109 101 119 92 D Onside Mascol Nötcenter Viken AB, Falköping, Sverige

102 107 116 93 121 Planet Ramos Vagn Kristensen, Stoholm Jyll

91 100 102 121 105 D Onside S Jordan 3 Lynggaarden I/S, Skee, Store Merløse

103 106 120 96 104 Man-O-Man B Goldwyn Anton Hammershøj, Stenild, Hobro

95 90 105 98 113 3452 Ha Manfred Emp Elton Importsæd USA

89 99 112 121 108 RGK Bob CV S Jordan 3 I/S Rønhave, St. Darum, Bramming

96 111 116 110 113 VH Bismark Juwel Jens Nørgaard Bentzen, Egense

106 134 118 94 94 B Goldwyn Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup

94 107 112 109 107 D Cole RGK Bob CV Anderstrup Holstein I/S, Skørping

95 109 127 106 101 McCormick Ramos Finland

92 101 114 101 111 69 S Jordan 3 Riverland Jan Nielsen, Overlade, Løgstør

86 108 99 113 92 D Onside V GroovyBL Jens Knudsen, Hågerup, Faaborg

87 97 106 93 95 57 Oman Justi RGK Bob CV Ole Østergård, Torsted, Spjald

100 100 100 99 101 Bobas Oman Justi Torben Brødbæk, Hodsager, Aulum

94 113 105 102 106 D Onsild Mascol Henrik Hedegaard, Demstrup, Kjellerup

104 107 122 108 101 Jet Stream E Boliver Importsæd USA

92 123 116 88 104 Juwel Oman Justi Finland

93 130 102 110 109 81 V Exces VAR Calano Preben Gundersen, Vognsild, Aars

103 110 124 112 108 49 O Zenith Oman Justi Vagn Kristensen, Stoholm Jyll

108 128 111 112 118 78 Ramos V Exces Kærvang, Nr Ønlev, Rødekro

99 111 123 104 111 Massey E Boliver I/S Engkjærgaard, Skove, Roslev

86 114 103 113 96 D Onside Mascol Niels Nørgaard, Nørbæk, Fårup

97 98 112 106 111 86 DR Chassee T Funkis Petersson Lars & Britt-Inger, Sverige

103 98 96 108 111 Planet V Elo Anders Ove Vestergaard, Løgstrup

92 121 96 80 104 Mascol D Novalis Suntetorps Säteri AB, Skövde, Sverige

97 92 119 100 90 D Onside Ränneslöv Naturbruksgymnasiet Dingle, Sverige

104 109 97 98 95 Planet Oman Justi Henrik Hedegaard, Demstrup, Kjellerup

99 107 115 114 106 VH Bismark Juwel Jens Nørgaard Bentzen, Egense

121 87 107 99 100 119 Ramos V Brando Driftsfællesskab Sønderbygård, Rødding

107 107 105 113 116 D Cole S Jordan 3 I/S Rønhave, St Darum, Bramming

103 93 111 108 110 Russell Oman Justi Importsæd USA

103 100 102 95 115 Oman Justi V Exces Niels Jørgen Kristensen, Aalestrup

97 101 101 102 100 Legend Jet Stream Anderstrup Holstein I/S, Skørping

85 114 105 103 100 89 Mascol Oman Justi Gudmund Kristensen, Janderup

101 108 118 97 102 Freddie N Wizard Importsæd USA

92 115 113 102 104 D Cole T Lambada Hans Thysen, Åved, Skærbæk

95 119 116 100 106 Legend Ränneslöv Roland Oosterink, Borris, Skjern

99 106 101 119 108 D Limbo D Banker Flemming Petersen, Stens, Ribe

107 105 104 111 109 55 RGK Flak D Seven Haugård Iller I/S, Iller, Ans By

102 106 125 102 111 Man-O-Man P Shottle Importsæd Italien

105 102 109 100 98 118 Ramos Oman Justi Vagn Kristensen, Stoholm Jyll

96 107 114 94 106 79 P Shottle T Funkis Per Warming, Blære, Aars

93 108 104 91 108 85 Oman Justi T Funkis Ole Kristensen, Lihme, Spøttrup

102 103 119 105 104 D Ole Nästgård Sverige

84 118 114 105 110 Rakuuna G Alexande Magnus & Christer Carlman, Sverige

98 115 113 97 114 77 Oman Justi V Bojer Henrik Sehested, Silkeborg

108 100 115 112 101 Man-O-Man B Goldwyn Importsæd Tyskland

104 111 103 101 102 335 V Curtis Lord Lily Ole Østergaard, Thorsted, Spjald

101 93 116 112 110 D Banker Oman Justi Lisbeth Klinge, Landborup, Knebel

90 92 112 100 93 103 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding

103 110 105 84 100 Gibor P Shottle Importsæd Tyskland

106 113 116 91 99 D Sammy Oman Justi Over Tolstrupgaard I/S , Viborg

111Nr. 2-2012 108 97 99 119 124 R Taboo O-J C Amel Importsæd USA

Dansk Holstein · 33


Tyrefædre i kvægavlsforeninger maj 2012

Tyrefædre i kvægavlsforeninger maj 2012

Kvf

Norden

Viking D Grove, VH Zac,

VH Ras

Viking

Genomtestet

RSH

Tyskland

RSH

Tyskland

Genomtestet

TopQ

Tyskland

VH Bostrup, VH

BlinkBY, VH

Gejser, VH Bynke,

VH Meno, VH

Mota, VH Omega,

VH Mandel, VH

Manson, VH Byrial,

VH Mito, VH

Ousted, VH Jewel,

VH Fanta, DRH

Jerut

Tyskland

Holland

34 · Dansk Holstein Nr. 2-2012

Italien

Europa

i øvrigt

Maximum Cobra, Denim

Goldday, Gunnar Mascalese,

Sparkling

Snowmaster, Odyssey, Brisbane,

Bossanova, Pilot MR, Suran,

Camera, mancave, Sunday, Snow

RF, Bowman

VH Mugsy Guarini, Short Cut, Sheffield,

Blomdahl, Elsass, Gorch Fock

TopQ Borussia BY, Genesis, Maximum,

Tyskland

Genomtestet

Vost

Tyskland

Vost

Tyskland

Genomtestet

Masterrind

Tyskland

Masterrind

Tyskland

Genomtestet

CRV

Holland

CRV Holland

Genomtestet

VH Bismark Summer

Maxim, Suran, Pilot MR, Making,

Camera, Mancave, Ferrari,

Franklyn, Fryska, Snowflake, Log-

In, Sunday, Gentleman, Snow RF,

Mybest, Athos, Bowman, Frajo,

Mandur, Pioneer, Piedro, Antares,

Summer, NOG Aturo, Majorca,

Monreal, Marinero, Leens, Foliant,

Lomac, NOG Alberi, Bonjour,

Xeromo, Surinam, Xeromo,

Surinam, Xandero, Receptor, Xiras

Sunrise Mascalese,

Sparkling,

Wyman

Gospell

(ESP)

Gospell

(ESP),

Mascol Mar

(UK),

Barracuda

(FRA)

CM

USA

Altima, Massye, Levi,

Abram, Gillespy, Hill,

Calvary, Jettison

Massey, Altima, Levi,

Abram, AltaQualit,

Gillespy, Sebastian,

Glennon, Ruble, Yance,

Omega, Godfrey, Yen,

Gavin, Olegant, Jayton

Elsass Mascalese Abram, Altima, Gillespy,

Levi, Massey, Sudan

Dever RF, Meridian, Marinero,

Snowflake

Blomdahl, Gunnar, Guarini, NOG

Mato

Bowman, Bossanaova, Franklyn,

Genesis, Odyssey, Pilot MR,

Mancave, Snowmaster, Snow RF,

Suran

Guarini Danillo, Big

Winner

Titanium,

Goliath,

Casino,

Packman,

Solero,

Rozello,

Sherlock RC,

Jarrot

Numero

Uno,

Lexor, Mixer, Mogul,

Paradise, Denim, Day

Maxcalese Abram, Massey

Numero

Uno

Massey

ABS USA Massey, GillespyBY,

Levi, Trigger, CM, AltaR2,

Ingenious, Douglas

Plan Z

Canada

Olegant


ABS USA

Genomtestet

Select Sires

WWS USA

Select Sires

WWS USA

Genomtestet

Accelerated

Genetics

WWS USA

Accelerated

Genetics

WWS USA

Genomtestet

Semex

Canada

Tyrefædre i kvægavlsforeninger DRH maj 2012

Tyrefædre i kvægavlsforeninger DRH maj 2012

Kvf

Viking

Genomtestet

RSH

Genomtestet

TopQ

Tyskland

TopQ

Tyskland

Genomtestet

CRV

Holland

CRV Holland

Genomtestet

Norden

DRH Castin,

DRH Geert,

DRH Kumo,

VH Aks RC,

DRH Jerut

Tyskland

Morris, Snow RF, Falster, Tabit,

Dever RF, Julandy, Frequent, Don

Juan, Dekade, ASAP P, Defoe,

Designer, Gurham, Jamasco

Morris, Snow RF, Milkyway,

Falster, Dever RF, Julandy,

Frequent, Fill-In, Schelin RF, Fips

BY, Tallboy, Filon, Dekade,

AudioRed, Mind P, Defoe, Pasolini

RF, ASAP P, Filius RF, Rush RF,

Mitar RF PP, Duran RF Pp

Numero

Uno

Numero

Uno

Numero

Uno

Holland

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 35

Italien

Europa

i

øvrigt

USA

Fidji O DakkerRC, Bama

Red

ApplejaxRF,

Pembroke RF, Ace-

Red

Asterix P Dakker RF,

AlchemyRF, Ladd

P-Red, Applejax

RF, Dancer P-Red,

Tyler P

Tableau Kodak Acme RC

Sherlock, Aram, Try

RC, Mike RC,

Deputy, Direct, Safari

RC, Passe,

Embrace, Foxtrot RC

P, Jego, Twist P

Maurice, Anderson,

Gonzo, Casual, Calico,

Dean, Supersire,

Petrone, Saleen, Lithium,

Grafeeti, Mccutchen,

Headliner, Fernand,

Daddy, Bayard, Isador,

Ecoyne Isy, Layne, Day

Massey, Hill, Levi, CM,

Sudan, Maxum, AltaR2,

Emerald, Hefty, Abram,

Flawless, Domingo,

Benefit, Douglas, Ruble

Supersire, Mccutchen,

Headliner, De-Su 1263,

Daddy, Punch, Day,

Layne, Meridian,

Mayfield, Petrone,

Paradise, Madrid, Loren,

Grafeeti, Dean, Detroit,

Maurice, Clarta

Massey, CM, Sudan,

Emerald, Dom

Supersire, Mccutchen,

Headliner, Mogul,

Lithium, Daddy, Punch,

Day, Meridian, O-

Cosmopolitan, Sterlin,

Petrone, Loren, Grafeeti,

Dean, Anderson,

Maurice, Fernand, Isy,

Salado, Soprano

Mascalese Santana, Massey, Hefty,

Gavin, GillespyBY

O DakkerRC,

Olegant,

Bahamas,

Kilobyte

Supersonic,

Lexor

Supersonic,

Lexor

Topsire,

Bahamas,

Kilobyte

Canada


REGISTRERING

God registrering af lineære

egenskaber for eksteriør, –

hvordan sikres dette?

Af afkomsinspektørerne Mogens Madsen og Villy Nicolajsen, VFL Kvæg

En del af avlsarbejdet består jo

som bekendt af forbedring af

eksteriøregenskaberne. Det er

som for de øvrige egenskaber

vigtigt at registreringerne er så

korrekte og præcise som overhovedet

muligt. Flere instanser er

involveret i, og mange ting gør

sig gældende for, at resultatet

bliver godt. Vi vil, med udgangspunkt

i overskriften, i denne lille

artikel prøve at belyse emnet.

Historie

Set på afstand kan arbejdet med

registrering af eksteriøregenskaberne

se ud til at foregå som det altid

har gjort. Der er dog sket store

forandringer gennem årerne. Man

startede med afkomsinspektører i

efteråret 1972 – altså for snart 40

år siden. Deres opgave var, som titlen

antyder, at bedømme afkom

efter ungtyre. Al anden kåring var

en opgave for folkevalgte og konsulenter.

En opgave som stille og

roligt er overdraget til inspektø -

rerne. Der var adskillige kvæg avlsforeninger

i landet før hen, som altid

havde min. 1 repræsentant med

ved besøgene. Den lokale interesse

var slående, når man sammenligner

med nutiden. Langt de fleste

køer stod i bindestalde, hvilket

selvfølgelig på flere måder gjorde

det lettere at få set på køerne. Besætningerne

er blevet meget stør -

re, og det er ikke mere hver dag vi

kommer i en bindestald. Førhen

anvendte vi 10x10 kåringsskalaen,

hvor vi fra ca. 1990 han brugt li ne -

ær registrering, som jo er langt mere

beskrivende. Dette har bevirket

at et meget stort antal besætninger

deltager i registreringsarbejdet i

dag, da resultaterne herfra anvendes

både til kåring, avlsværdivurdering

og insemineringsplanlægning.

Rådgiveren / Konsulenten

Som nævnt i indledningen er flere

instanser en del af det samlede resultat.

De lokale rådgivere er en af

disse vigtige brikker. Her har man

kendskab til de enkelte besætninger.

Det er rådgiverne vi aftaler

kørsel med i områderne. Rådgiverne

får en” fil” hjem med de besætninger,

som er i området, og hvilke

dyr der skal bedømmes. Her starter

så det store pulespil med at få

lavet turene. Det lokale kendskab

kommer her ind i billedet. Kendskab

til de forskellige besætninger.

Hvem har dage, hvor man altid

gør andre ting. Hvem malker tidligt,

sent eller måske 3 gange. Hvor

har man robot osv. Der er mange

ting at tage højde for. Det er derfor

vigtigt, at rådgiveren er godt orienteret

for at kunne lave gode ture

og få sat korrekt tid af. De helt

skarpe ved endog, hvornår der drikkes

kaffe rundt omkring. Rådgiverne

arbejder tæt sammen med

sekretærerne på de lokale kontorer,

som tager sig af udsendelse, tilbagemeldinger

osv. Tidligere var

den lokale rådgiver vejviser/ledsa-

ger på turene. Det er han/hun stadig

velkommen til.

Landmanden

Køerne og hermed kvægbrugeren/avleren

er jo den der i sidste

ende skal have noget for pengene.

Vi skal lave nogle registreringer,

som kan bruges i det videre arbejde

med besætningen. Gode registreringer,

så korrekte som overhovedet

muligt, kræver selvfølgelig

også lidt fra landmandens side.

Der kan være nogen forberedelse,

som man må tage sig tid til.

Som I har set ved vore besøg, tager

vi et højdemål og ser på koen fra siderne

og bagfra. Det kræver lidt

plads rundt om koen og passende

med lys. Vi foretrækker selvfølgelig,

at koen står på fast underlag.

De der har bindestald kommer

nemt om ved det. Køerne er jo

bundet og som regel er der tavler

over. I en evt. græsningsperiode er

der blot at huske at holde køer på

stald.

Løsdriftsstalde kan være og er ret

forskelligt indrettet, det er helt naturligt.

Er der fanggitter i stalden,

er forholdene jo omtrent som i

bindestalden. Det giver ekstra arbejde

for jer, hvis vi kommer midt

på dagen. Vi vil bare her understrege,

at vi kan lave nogle rigtig

gode registreringer, når køerne

først er bundet op og løsnes efterhånden,

hvor vi så ser bevægelsen.

Helt perfekt er det, hvis de køer vi

ikke skal se er drevet væk. Nogle

36 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


stalde har så store frasepareringsbokse,

at køer til bedømmelse kan

være her – rigtig fint.

Nu er der jo så nogle læsere, som

tænker: Hvad med mig, for jeg kan

ikke binde ret mange dyr op. Jer

kommer vi selvfølgelig ligeså gerne

hos, og kan fint bedømme dyrene.

Det kræver blot noget hjælp til at

møde køer, og at vi er lidt hurtigere

på tasterne, da mange køer har

det med at gå, når man begynder

at kigge på dem. Det vi oplever til

daglig er at mange af jeg har skilt

køerne fra eller mærket dem, så de

er lette at finde. Desuden er I flinke

til at hjælpe, så går det jo langt

de fleste gange. Vigtigt ved løse

kø er – luk så mange låger som muligt,

således at køerne ikke kan gå i

rundkreds, for så får vi ikke alle

med.

Med ovenstående vil vi blot nævne,

hvordan vi generelt ser på forholdene.

Der er jo også tilfælde,

hvor køerne er svære at få ud af

fanggitrene – her var det vel bedst

de gik løse – der er altid særtilfælde.

Husk at melde afbud straks, hvis

det meddelte tidspunkt ikke passer.

Vi vil så have mulighed for at

besøge en anden. Der er selvfølgelig

ikke nogen af dette blads læsere,

som har glemt at afkomsinspektøren

skulle komme (der udsendes

jo sms dagen før).

Afkomsinspektøren

Afkomsinspektørerne har ansvar

for at registreringerne bliver foretaget

korrekt og er selvfølgelig derfor

interesseret i at forholdene er

gode. For at kunne fungere som

inspektør skal man have interessen

for kvægavl og alle dens sider. Specielt

fylder eksteriørdelen meget,

og man hører derfor ofte inspektørerne

omtale en ko for dens udseende

før noget andet, det er der

nok ikke noget mærkeligt i.

For at kunne lave gode registreringer

til daglig er det nødvendigt at

vi holder samme linje. Dette gør vi

dels gennem kurser, som afholdes

jævnligt. På disse dage bedømmes

dyr i fællesskab, og der snakkes livligt

om egenskaberne. Vi drøfter

hvis noget skal ændres, så alle er

med. Sideløbende med det praktiske

får vi hver måned en udskrift

med niveau og spredning på de enkelte

egenskaber, så vi kan se om vi

holder linjen. Specielt er der fokus

på, at øge spredningen på skalaen,

da det vil kunne mindske følsomheden.

På internationalt plan er der også

efteruddannelseskurser for afkomsinspektører

for at gøre egenskaberne

internationalt sammenlignelige.

Disse møder benævnes

workshops og foregår på nordisk,

europæisk og verdensplan. Kun på

det nordiske deltager alle inspektører.

I dagligdagen er afkomsinspektø -

ren forpligtet til at være præcis,

holde tidsplanen for alles skyld,

optræde korrekt og være i balance.

Dette må være første skridt til at

gøre et godt stykke arbejde og dermed

gode registreringer.

Kåring/registrering

i fremtiden

Når vi ser fremad, må vi forvente

at der vil blive ved med at skulle registreres

eksteriør. Vi bedømmer i

dag rigtig mange køer (for alle racer

ialt ca. 120-130.000 pr. år).

Dette skyldes den store tilslutning

til besætningsbedømmelse. Aldrig

har forholdsvis så mange besætninger

deltaget. Som før nævnt er

mange med, da registreringerne

anvendes til insemineringsplaner.

Så længe dette er tilfældet, vil der

skulle bedømmes mange køer.

Store besætninger kan ofte have et

meget stort antal dyr til bedømmelse.

Det vil i fremtiden være en

god ide at besøge disse oftere, d.v.s.

2- 2,5 måneds interval. Der skal så

ikke tages så mange fra pr. gang , og

da registreringerne anvendes til

insemineringsplan vil der næsten

hele tiden være friske registreringer.

Gevinsten for afkomsinspektøren

vil være, at der er færre bedømmelser

pr. besøg, og at flere

kvægbrugere vil være i stand til at

have køerne i separationsboksen.

Vi kan igen henholde os til overskriften

og repetere hvad denne artikel

handler om: Bedre bedømmelsesforhold

giver mere præcise

registreringer. Dette tiltag har væ -

ret praktiseret i nogle områder nogen

tid, men bredes nu ud i hele

landet undtagen i fjerne eller

kvæg tynde områder, da det tidsmæssigt

og økonomisk vil blive for

krævende.

Registreringerne kunne måske også

anvendes til undersøgelser af

forskellig art. Her tænkes på forskning

i staldsystemer – gulve, senge/liggeunderlag

osv. Man er vel i

mange forskningsprojekter selv

ude at registrere. Det kunne også

være egenskaber, vi ikke har med i

dag, man gerne så at vi tog med.

Besøgene foretager vi jo alligevel,

så skulle der være registreringer vi

kunne samle op samtidig, er vi

klar.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 37


DRH med 100.000 kg

mælk over 30 år

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

For de rødbrogede er det ved at

blive en tradition, at køerne også

kan passere 100.000 kg mælk eller

mere. Første ko rundede

100.000 kg mælk i 1982, og der

gik 12 år inden næste ko rundede,

– begge på Kronborggaard

hos Familien Bo, og siden er vi

nået til 12 køer. Der er også snarest

en ko med 10.000 kg værdistof

undervejs, men hun er ikke

hædret endnu.

Udtrækket fra databasen kunne

finde tilbage til den første ko, og

da vi vidste det var den gamle

TDR Fremad-datter 171 på Kronborggård,

der var først på den fine

liste, kunne vi konstatere, at alt var

med. Hun er født i 1965, og hun

brugte dengang 15 år til at nå sin

livsydelse på 108.000 kg mælk og

blev hædret i 1982. I øvrigt er en

senere ko fra Kronborggaard (se-

Her er Danmarks første rødbrogede ko, nr 171, med 100.000 kg mælk

fra Kronborggaard, – med to døtre på dyrskue

nere flyttet til Anders Levring) ud

af samme afstamning. Det er Topper

Red-datteren 158 med 171

som mormor og en mor efter KRB

Jeppe med godt 80.000 kg mælk i

livsydelse – så samlet 3 generationer

med over 300.000 kg mælk!

158 blev hædret på Ungskuet i

1994. Begge køer var i øvrigt flittige

dyrskuegængere primært i

Dansk Rød Holstein- Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg livsydelse

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P mælk årstal

Kronborggaard Blommenslyst 60461-00171 TDR Fremad TDR Almann 15,1 6.919 4,05 280 - 104.771 1982

Kronborggaard Blommenslyst 60461-00158 Topper-Red KRB Jeppe 11,1 10.422 3,74 390 3,33 348 738 115.684 1994

Engholm I/S Snedsted 38817-00332 Chief-Red NJY Juvel 10,1 10.676 3,75 400 2,76 295 695 107.828 1995

Aksel & Hans Riis Nykøbing M 63766-00119 HV Holger SAU Alex 9,6 10.860 3,70 402 3,12 339 741 104.256 1999

Hans Sloth Thyholm 38874-00615 Caveman Fleet-Red 12,6 7.993 4,49 359 3,55 283 642 100.712 2003

Engholm I/S Thisted 38818-00535 Casey-Red Caveman 11,1 9.098 4,21 383 3,29 299 682 100.988 2005

Familien Wind Sommersted 52308-00728 SAU Tulip Herodes 11,4 8.960 4,40 395 3,32 298 693 102.144 2007

Vibeke og Bent MoshageLintrup 52075-00563 SAU Tulip HJ Kren 11,7 8.677 4,20 364 3,52 306 670 101.521 2007

Familien Wind Sommersted 61542-00906 Pigeonwood SAU Corvet 11,4 8.836 4,17 369 3,39 299 668 100.730 2007

Torben Kragh Henne 44842-00970 DRK Lund SAU Tulip 11,7 10.611 5,02 532 3,64 386 918 124.149 2010

Gunnar K. Iversen Skjern 54190-02695 DRK Ole DRK Lukas 11,8 8.600 4,61 397 3,69 318 715 101.480 2010

Torben Rasmussen Skive 39370-02001 Stadel C Orkan 8,6 11.842 3,77 447 3,22 382 829 101.841 2012

38 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Topper-koen 158 blev 12 år senere den anden ko til at malke 100.000 kg

mælk. Kronborggaard var også ejeren her

Denne DRH Lund-datter fra Torben Kragh har fejret sine 100.000 kg mælk

samtidig som hun vandt på skuer.

Oden se, og 158 tog i 1992 titlen:

Bedste ældre DRH-ko på Landsskuet.

De seneste par køer med 100.000

kg mælk har nutidens dyrskuegængere

også set ved flere lejligheder,

nemlig den højest producerende

DRK Lund-datter hos Stortoft

Holstein. Det samme gælder

senest kælvede ko hos Marla Hol -

stein (se artikel side 40). Så det ligger

klart, at hos DRH kan høj

ydelse og godt eksteriør også sagtens

gå hånd i hånd. Flere af køerne

på listen inclusive de 4 nævnte

har alle været udstillet omkring

det tidspunkt de har været tæt på

100.000 kg og endda modtaget

ærespræmier på samme skue. Flot.

Tillykke til DRH med den fine liste.

Vi vil i fællesskab holde listen

opdateret, og den kan fremadrettet

findes på hjemmesiden.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 39


Meget mælk og se

”hammer” godt ud er målet

Af DRH-rådgiver Palle J. Larsen, VikingDanmark

Alle kvægavlere ser hurtigt mulighederne

i en lille kalv, som skiller

sig lidt ud i flokken. Det gjorde

Jes Kappel’s trænede øje også, da

ko nr. 2001 blev født 10. juni

2001. Den skulle have været med

til Landsskuets Derby-konkurrence

– hvis dette havde været opfundet

dengang.

I stedet blev hun udstillet på

Landsskuet som ung ko. Forventningerne

var store, men den tyske

dommer satte hende bagest. Det

var en af de største skuffelser Jes

har fået på et dyrskue. Men senere

tog koen revanche. Hun har været

med i toppen flere år både på

Landsskuet og Agro Nord i Års.

Dels som selvstændig via næstbedste

DRH i 2008 og 2009 i Herning,

og i 2010 blev hun bedste

livsydelsesko og fik ærespræmie på

Landsskuet. På Agro Nord har

hun også en fløjplads og næstbedste

ældre ko på CV’et. I 2006 og

2007 var hun med i bedste besætningsgruppe

på Landsskuet, som

Jes Kappel vandt de år.

I efteråret 2007 blev hun flyttet

ned til familien Rasmussen, Skive,

da Jes Kappel solgte gården i Han

Herred, og ejerskabet blev fælles i

Marla Holstein. På dette tidspunkt

havde hun rundet ca. 48.000 kg

mælk. Normalt er det ikke disse

ældre køer man flytter, men ko

2001 har klart fortjent flytningen,

selv om hun var den eneste, som

kom galt af sted ved flytningen.

Sammen med Jes Kappel fejrede Martin og Torben Rasmussen, at deres

Stadel-datter rundede 100.000 kg mælk

Hun fik klovproblemer, så flere

behandlinger var nødvendig. Klovene

er hendes ”svage” side, da en

sten let trædes op i disse, men på

dagen var hun i fin form.

Hun har været meget flittig, da de

100.000 kg mælk er nået i løbet af

8,5 år med 11.841 kg i gns. Højeste

dagsydelse har været 65,5 kg i

juli 2010, og dette år nåede hun

også 14.354 kg i 305 dage. Hun

har kælvet 7 gange, men i alt 9 kalve

via 2x tvillinger. De 6 har været

kvier. En af tyrene var solgt til Viking,

men han var desværre ”Ein -

stein”.

Avl er ikke helt tilfældig. Mor og

mormor er begge kåret 88 i helhed,

mens ko 2001 her er kåret 92,

så det hænger godt sammen med

de flotte dyrskuepræstationer.

Torben Rasmussen oplyser, at koen

er nem at passe i det daglige.

Hun passer sig selv i flokken, men

de andre har dog tydelig respekt

for hende uden at hun dominerer.

Altså prototypen på den ko vi kan

lide. Rigtig god til at producere

mælk og ser rigtig flot ud- så det

var værd at fejre dagen som blev

nået den 4. marts under aften -

malk ningen på Dueholm.

305 dages ydelser

Oversigten med afsluttede 305

dages ydelser det seneste kvartal

fortsætter. Her bringes et udpluk

af ydelserne i de respektive laktationer.

For publicering skal far og

morfar være stambogsførte tyre.

Vi tager forbehold for en manglende

ko grundet kun 6 årlige kontrolleringer

og laktationsydelser

dermed ej afsluttet.

305 dages ydelser alle afsluttet i januar

kvartal 2012

40 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


305 dages ydelse

Nyt er, at vi fremover i hvert blad vi lave en oversigt over de senest afsluttede laktationsydelser og publicere

de højeste i 3 grupper delt efter antal laktationer. Vi har som krav at fader og morfader er stambogsførte tyre.

Vi tager forbehold for en manglende ko grundet kun 6 årlige kontrolleringer og laktationsydelsen derved ej afsluttet.

Dyr nr Far Morfar Lakt. Kg % Kg % Kg Kg Ejer By

mælk

Alle laktationer er afsluttet i 1. kvartal 2012

1. kalvs køer

fedt fedt prot. prot. F+P

22973-03528 D Banker V Exces 1 14.007 4,67 655 3,13 439 1.094 Hans-Henrik Dahl Andersen Fredericia

23714-02002 T-Baxter Oman Justi 1 14.246 3,94 561 3,63 518 1.079 Anderstrup Holstein I/S Skørping

33723-04042 Jet Stream P Shottle 1 14.625 3,72 545 3,34 488 1.032 Anderstrup Holstein I/S Skørping

38944-01760 F Tolstrup V Eaton 1 13.919 3,93 547 3,30 460 1.007 I/S Søvig Janderup Vestj

50781-02426 Super51 Ny Sietse 1 12.005 4,55 546 3,79 455 1.001 Driftsfællesskabet Breeuwsma Skærbæk

48632-01741 D Mario V Elo 1 14.475 3,77 546 3,14 454 1.000 I/S Gubi Rødekro

22973-03505 V Exces TStormatic 1 14.403 3,76 542 3,07 442 983 Hans-Henrik Dahl Andersen Fredericia

35981-02878 D Sammy Manat 1 12.951 4,19 543 3,30 427 970 I/S Stubben Sindal

35354-02499 Buckeye P Shottle 1 15.379 3,22 495 3,06 470 966 I/S Lieuwes Hirtshals

44334-03612 H Maxwell

2. kalvs køer

B Freelanc 1 13.676 3,85 526 3,20 438 964 Torben Kragh Henne

56601-01904 D Esajas V Eaton 2 14955 4,64 693 3,56 532 1225 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

29084-01820 V Haslund Oman Justi 2 15561 4,18 650 3,55 553 1203 Lisbeth Klinge Knebel

29577-01867 D Ernie V Eaton 2 13675 4,89 668 3,87 529 1198 Lykkegården I/S Ørsted

45343-02554 F Accoord VAR Camaro2 14997 4,51 676 3,25 488 1164 I/S Søvig Janderup Vestj

44884-03956 V Gottorp Var Hamer 2 14949 4,55 681 3,23 483 1163 I/S Søvig Janderup Vestj

56601-01905 D OBS VAR Elvis 2 16905 3,66 618 3,16 534 1152 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

57259-03181 D Eksil Manager 2 14036 4,77 670 3,34 468 1138 Volsgård I/S Vinderup

27107-01979 RGK Flak V Exces 2 14926 4,15 620 3,41 509 1129 Michael Mikkelsen Grenaa

40936-02112 RGK Flak VAR Elvis 2 15233 4,00 609 3,39 516 1125 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

40403-03079 V Gottorp DR Chassee 2 12570 5,29 665 3,64 457 1122 Poul Just Mikkelsen Kjellerup

44334-03226 B Goldwyn Lancelot 2 15094 4,00 604 3,37 509 1112 Torben Kragh Henne

56601-01923 Ränneslöv Hondo Aero 2 16545 3,48 575 3,20 529 1104 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

56601-01879 Mascol V Curtis 2 14805 4,20 621 3,24 480 1102 Bjarne Vestergård Hansen Spjald

33723-03577 VAR Etlar L Talent 2 14952 3,76 562 3,60 539 1101 Anderstrup Holstein I/S Skørping

33364-02782 D Ever

3. kalvs køer og ældre

V Bojer 2 15086 3,92 592 3,32 501 1092 Frode Staun Nibe

40936-01621 VAR Elvis T Uniway 5 16542 4,46 738 3,13 517 1255 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

42228-01910 D Onsild T Nanking 3 15892 4,53 719 3,28 521 1240 I/S Fruergaard Højslev

27847-01672 D Cilius V Curtis 3 16059 4,41 708 3,31 531 1239 Erling Gert Nielsen Mørke

47259-02210 VAR Calano VAR Calvin 5 18223 3,83 698 2,93 535 1233 Mogens Bakkensen Årre

48622-02200 Lord Lily D Jabot 9 11613 6,94 806 3,56 413 1220 Jacobus A.M. Broeders Rødekro

47259-02618 D Limbo Å Eberhard 3 13901 5,34 742 3,29 458 1200 Mogens Bakkensen Årre

30585-03135 T Ulster T Lambada 3 16907 4,03 681 3,02 511 1191 Jens Bigum Aars

52406-01815 V Johnson Lubert 5 15371 4,59 706 3,11 478 1183 I/S Søvig Janderup Vestj

49842-03348 Blackbird T Eberhard 5 15535 4,32 672 3,27 508 1179 I/S Søvig Janderup Vestj

47259-02496 Oman Justi VAR Elvis 3 13047 5,49 716 3,55 463 1179 Mogens Bakkensen Årre

44884-03934 V Gottorp V Curtis 3 14177 4,53 642 3,78 536 1178 I/S Søvig Janderup Vestj

50781-02025 V Exces VAR Camaro3 14413 4,83 696 3,30 475 1171 Driftsfællesskabet Breeuwsma Skærbæk

34203-01578 VAR Elvis VAR Camaro3 15904 4,16 662 3,18 505 1167 Tronsmark Holstein Bindslev

29084-01723 VAR Elvis DH-145A 3 14209 4,82 685 3,32 472 1157 I/S Søvig Janderup Vestj

40936-01929 D Front TVM Hauge 3 16924 3,70 627 3,11 526 1153 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

40936-01908 VAR Elvis VAR Virgil 3 16084 3,77 606 3,37 543 1149 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

21171-01782 V Dahl V Curtis 3 14413 4,76 685 3,19 459 1145 M H Agro I/S Agerskov

40936-01966 V Exces TVM Hesne 3 15252 4,22 643 3,28 500 1143 Knud Sehested og Lene Skiffard Kjellerup

45761-03061 V Exces V Curtis 4 14393 4,54 653 3,38 486 1139 Seem Gamle Præstegård I/S Ribe

31472-03472 D Orla T Burma 3 15880 3,95 628 3,21 509 1137 Gaardsted Højgaard I/S Løgstør


Landsskuet

2012

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Endnu flere aktiviteter finder sted

i hal Q. Det er ikke bare Holstein

og Rød Holstein samt mønstringskonkurrencerne,

– det er også

ved at blive en tradition, at

fårene har deres ærespræmiekonkurrence

og kaninerne en af

deres mange ”Kaninhop”-konkurrencer.

Der er mere, der ser ud

til at være fast på vej ind og fylde

programmet helt ud.

Det er besluttet, at åbningen af

Landsskuet skal finde sted i hal Q,

– hvem mon der kommer udefra

til dette i 2012. Det ser også ud til

at ligge fast, at Danmarks smukkeste

malkeko ikke blot skal udpeges

her i dårligt vejr, det er tanken at

det skal være permanent.

Limousine har verdenskongres, og

her besøger deltagerne i denne

Landsskuet i Herning. Derfor har

man ønsket at anvende Hal Q ved

udpegning af Championats-dyrene

med video på hele showet, og

de vil om fredagen slutte af med en

”gallamiddag” i ringen i hal Q.

Derby-køerne og kvierne

Sidste år indledte vi hos Holstein

(begge racer) med Derby-konkurrencen.

Så er der ingen tidligere

bedømmelser at tage hensyn til, og

der er store summer i spil. Hos

Rød Holstein er der i 2010 tilmeldt

30 kalve, og derfor er der en

pulje på 9.000 kr at fordele. Hos

Holstein er puljen fra 2010 betalt

af 144 kalve, og der er således

43.000 kr til de 5 bedste at konkurrere

om.

Kvierne sammen med derby-kalvene

har vi valgt at fortsætte med bedømmelsen

på anden-dagen. Det

giver mere tid og opmærksomhed

på alle dyrene. Der vil også være

mulighed for en besætningsgrup-

Foreløbigt program

pe såfremt mindst 3 udstillere møder

med en gruppe af kalve/kvier,

der på udstillingsdagen er minimum

9 måneder gammel. Konkurrencerne

er racevis.

Kvierne kan udstilles i alderen 3-

27 måneder (1.4.2010 – 31.3.2012)

Besætningsgrupper for kvier: For

at deltage i en besætningsgruppe

Torsdag den 5. juli 2012

09.00 Bedømmelse af Derbykøer DH & DRH

09.45-15.00 Bedømmelse af malkeracer, afsluttende med

ærespræmiekonkurrence og udpegning af de enkelte

racers bedste dyr

16.00 Mønstringskonkurrence Old Boys & Girls –

alle racer

16,30 Intro åbent DM i mønstring for malkeracer

Fredag den 6. juli 2012

08.15-10.30 Bedømmelse af Derbykalve samt kvier afsluttende

med ærespræmiekonkurrence og besætningsgrupper

kvier DH & DRH

10.30 – 11.00 Bedømmelse af besætningsgrupper DRH

12.00 – 13.30 Dansk Holstein besætningskonkurrence. Finale

mellem 6 bedste grupper med åben votering

13.45 – 14.15 Konkurrence mellem Holstein-afkomsgrupper

15.30 – 16.30 DM i mønstring – malkekvæg-miniputter

til og med 12 år (i Kvægteltet)

Lørdag den 7. juli 2012

08.30 – 10.00 DM i mønstring for juniorer – malkekvæg –

13 t.o.m. 17 år

10.00 – 10.20 Udpegning af Holstein-Guldkoen

10.20 – 12.15 DM i mønstring for seniorer – 18 år og opefter

12.30 – 13.00 Udpegning af Danmarks smukkeste malkeko

13.30 – 14.45 Uddeling af ærespræmier

42 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


for kvier skal de være minimum 9

måneder gamle (født før 1. september

året før). På Landsskuet

kan racerne DRH og DH ikke

mikses i en besætningsgruppe

Dommerne

Dommerne på Landsskuet er for

Holstein og Rød Holstein følgende:

Rød Holstein: Alle bedømmelser

af DRH klares af Søren Christensen

Holstein: Køerne bedømmes af Ga -

briel Blanco, Spanien, Bert Groen

og Jørgen Knudsen. Kvierne bedømmes

af Bert Groen.

Ved åben votering hos Rød Hol -

stein af Champion-køerne samt

hos Holstein af Champion-køer,

besætningsgrupper samt afkomsgrupper

er ved de 4 dommere sammen.

Til mønstringskonkurrencerne er

der danske og udenlandske dommere

på samme måde som det plejer

at være. Glæd jer til at se dem, –

og i hvert fald er vi i skrivende

stund ved at finde en suppleant fra

udlandet, idet vores første valg har

fået andre dyrskueopgaver i hjem -

landet.

Etiske regler

I 2010 blev indført etiske regler

for udstilling, og alle udstillere har

siden fulgt disse uden uregelmæssigheder.

Sammen med tilmeldingen

bekræfter alle at have læst disse

og at ville overholde dem. Det

modsatte vil betyde fratagelse af

præmier eller udelukkelse.

Godt Landsskue

Vi håber alle på et godt Landsskue

med et spændende program og

mange aktiviteter med god opbakning

af gæster og udstillerfamilier.

Landsskuets bedste besætningsgrupper (også for Rød Holstein) i 2011 kom

fra Stortoft Holstein

De etiske udstillingsregler

Det etiske regelsæt, som nu har været gældende de seneste par

år, er fortsat i kraft. Med tilmeldingen af køer samt din ”underskrift”

ved den elektroniske tilmelding har du automatisk accepteret

reglerne og deres konsekvenser ved overtrædelse. Læs dem

i ”Værd at vide”.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 43


Årsmøde 2012

Har du sat X i kalenderen – fredag 28. september 2012

Så er der årsmøde igen for Dansk Holstein

Ringkøbing Holstein byder velkommen til alle Holstein-gæster

til Avlsforeningen Dansk Holsteins årsmøde 2012.

Her er de følgende informationer:

Møde og aftenfest på Musikteatret, Holstebro

Ledsagerarrangement i Holstebro

• Strøgtur

• Underholdning ved kendt person i landbrug og politik

Besætningsbesøgene er planlagt:

• Bjarne Vestergaard Hansen, Grønbjerg

• Lars Remme Larsen, Sørvad

• I/S Volsgård, Nautrup

Aftenfesten får gode rytmer med OS3

– næsten Dansk Holsteins ”husorkester”

Overnatning i Holstebro

Velkommen

Ringkøbing Holstein

Tak til sponsorerne,

– vi bestræber os

på at give jer

en god oplevelse

med Holstein-mælkeproducenterne

44 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Godkendte dommere

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Dyrskuernes antal ser ud til at

være på et stabilt niveau, – og

der vil fortsat være brug for dygtige

dommere. Sammen med

ungdomsforeninger og andre racer

arrangerer vi kurser, og det

hele afklares så en gang årligt ved

vores dommer-”eksamen” for eta -

blerede dommere og nye kandida -

ter. Dommerlisten blev tilpasset

ud fra resultaterne og især hos

ungdommen er der stjerner i svøb.

Dommerkurserne kører med regel -

mæs sige mellemrum i nogle lokale

avlsforeninger og årligt sammen med

ungdomsforeningerne. De sidstnævnte

arrangerer vi sammen med

Dansk jersey og ungdomsrepræ -

sentanter som ung dom mens må -

ske allerførste møde med denne

opgave: oprangere kø er og begrun -

de det. Det har været en stor succes,

og det har givet mange mod på

at lære lidt om dommernes tanker

og handlinger og især, hvorfor han

gør det ene eller andet.

De bedste inviteres til et yderligere

kursus, hvor der bliver gået mere i

detaljer og ikke mindst øvet i at give

gode, korte og informative begrundelser

for oprangeringen. Og

det bærer frugt. De unge udviser

stor interesse og rigtig god evne til

at lære kunsten og viljen til at forsøge.

Listen over ”aspiranter” blev

forlænget i år, der er blandt disse

nogle spændende emner, og det

forlyder, at et par stykker af disse

”stjernefrø” er bedt om at være

dommere på et par skuer. Også

dejligt, at skuerne viser sådanne

kandidater tillid.

Dommerlisten

Dommerlisten blev tilpasset med

en enkelt ny og nogle tidligere

dommere, der forlod listen. Listen

er udsendt til skuerne med en kraftig

opfordring til at bruge nogle af

de knap så velkendte for at give

dem træning. Det fremgår, at mange

lokale skuer anvender en dommer

i 2 år, så er det videre til en ny,

– et godt princip, – måske også

udstillerne gerne ser en sådan rotation

for at håbe på bedre held med

en ny dommer.

Dommere:

Bo, Jens

Christensen, Søren

Edstrand Jacob

Groen, Bert

Hansen, Erik

Haahr, Niels Erik

Ittersum, Antoon van

Knudsen, Jørgen

Nielsen, Ole

Pallesen, Erik Haahr

Pedersen, Jørgen Buur

Pedersen, Casper

Petersen, Flemming

Aspiranter:

Bøgh, Christian

Døssing, Andreas

Hansen, Anders

Hollensen, Morten

Ittersum, Martin van

Jørgensen, Michael

Klinge, Lene

Mouridsen, Martin

Rasmussen, Søren

Schmidt, Karsten Dahl

Steffensen, Henrik

Therkildsen, Jacob

Nyt om dommerarbejdet

På dommerkurset blev der fremsat

nogle ideer og disse er diskuteret i

bestyrelsen med følgende konklusion:

•På lokale skuer var der ideer

blandt dommerne om, at der

burde være lidt fælles retningslinier

for pointstildelingen, – især

omkring 21 og måske en enkelt

20’er. Bestyrelsen ville ikke lave

generelle regler, men var enige i,

at når der var forskelle, – så skulle

en god 22’er ikke ”skæmmes”

af, at en klar 21’er eller ringere

stadig slutter rækken med 22

points og dermed gør den gode

22 til en ”grumset” flok køer

•Der var bred opfordring til, at

dommerformanden inddrager

aspiranterne, så de både prøver

atmosfæren og deltager i arbejdet

under god instruktion, –

herunder måske også være 1 ud

af 3-4 dommere ved en ӌben

votering”

•Dommerpåklædningen skal væ -

re ifølge dresscoden som udstillerne

efterlever den. Dommerne

stiller i neutrale jakker uden reklame

for det ene eller andet firma,

– højst med Dansk Hol -

stein-logo, og derfor tilbydes

dommerne også en sådan windbreaker

eller vest.

Vi glæder os til en god dyrskuesæson

2012.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 45


SYDAFRIKA

22. januar – 3. februar 2013

Avlsforeningen Dansk Holstein har arrangeret til tur

Sydafrika i perioden 22. januar – 3. februar 2013. Der

er ikke fuldtegnet på listen, men mange forhåndsinteresserede.

Du kan nå det endnu.

Der bliver lejlighed til at få en righoldig oplevelse med

natur, byer, landbrug mm. Til oplevelserne hører en

krokodillefarm med 10.000 af de ”søde” dyr, en kød -

kvægfarm på 17.000 ha (vi skal ikke se alle ha og dyr),

et naturreservat på 13.000 ha med løver, leoparder,

elefanter, næsehorn og bøfler, Nationalparker, Strud -

se farm, Kirstenbosch botaniske Have, Table Moun -

tain og Kap det Gode Håb, … – nej få fat i programmet

og læs det selv. Men det skal dog lige tilføjes, der

er også besøg på gods med 1.700 Holsteinkøer, – det

er jo en Holstein-tur!

Der er meget at opleve på 13 dage.

Programmet kan ses på hjemmesiden www.danskholstein.dk,

men vi kan også maile/poste det, hvis der er

interesserede, der ønsker at se det for eventuel deltagelse.

Prisen afhænger af deltagerantal, men ligger i intervallet

27.500-29.000 kr.

Du kan få et endnu bedre grundlag for at beslutte dig

ved et informationsmøde den 12. juni. Meld din forhåndsinteresse

og sammen med programmet får du

invitationen til mødet.

Telefon 8740 5249 eller mail danskholstein@vfl.dk

DANSK HOLSTEIN

og DUMAS-JOHANSEN Rejser

Keld Christensen

46 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Agro Nord

2012

Af koordinator Jens Holm Danielsen, Støvring

Udstillingen i marts blev igen et

tilløbsstykke. Sådan må man betragte

resultatet, når der gik mere

end 5000 besøgende igennem

Kultur og Messecenter i Aars.

Centret, som i øvrigt kort tid efter

udstillingen skiftede navn, så

det fremover hedder Messecenter

Vesthimmerland.

Alle standpladser var på forhånd

solgt, og mange af udstillerne af

maskiner og teknisk udstyr gav efterfølgende

udtryk for, at de havde

haft mange besøgende og derfor

fået nogle kontakter, som senere

skulle følges op.

I selve Agrocentret var pladserne

også fyldt godt op. Tilslutningen

fra de fire malkeracer var god. Som

sædvanlig havde de firmaer, der

sælger genetik til kvægbrugerne,

deres stande placeret i Agrocentret.

Her kunne de besøgende se

afkomsgrupperne efter tyrene fra

Viking, D Ole og D Dundee, fra

Dansk ABS Bolton og Jeeves, fra

BREEDnCARE Surprise, mens

Semex i år havde valgt at udstille

nogle enkelte køer fra deres program.

Desværre betød de nye veterinærregler,

at et par besætningsejere

umiddelbart før skuet måtte

melde fra. Det er vigtigt for at sikre

dyrskuerne, at reglerne ofte justeres

i takt med de forhold, der

afdækkes af dyrlæger og kvægbrugere.

F Engard-datteren fra Anton Hammershøj blev både bedste ældre ko

og senere Miss Agro Nord 2012

Høj kvalitet

Dansk Holstein var som sædvanlig

den mest talstærke race med godt

100 køer. Køerne blev bedømt af

Christian Fischer fra Tyskland,

der hele dagen dømte konsekvent

med stor vægt på malkeorganer,

lemmer og det som vi her i landet

ikke længere må kalde udstråling,

men det gør vi nu alligevel her i

denne omtale.

Enhver dansk kvægbruger må fry-

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 47


Agro Nord –

god auktion

Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Nord blev igen en succes,

trods stadige efterveer fra en

hård økonomisk periode forud.

På nær en enkelt kalv blev der

solgt i alt 11 kvier og 1 ko, – den

samlede omsætning blev på

318.000 kr. for hundyrene. Gennemsnitsprisen

på de solgte dyr

blev 26.500 kr. På stilleauktionen

blev der solgt en del embryoner,

– i alt 30 embryoner til en samlet

pris på 115.400 kr. Endelig blev

den sidste portion Goldwyn-sæd

sat til salg.

Der var udvalgt 12 kalve, og på

auktionen kom en af de højtplacerede

køer fra Torben Kragh med i

salget.7 af de udbudte kalve var ge-

Fortsat fra side 47

de sig over den kvalitet, som køerne

udviste, det gælder elitekøerne,

men det gælder bestemt også køerne

i afkomsgrupperne. Det er også

godt at se den forskel der er mellem

firmaerne, det betyder at den

enkelte kvægbruger kan vælge efter

den type, han ønsker at anvende.

Udover at Christian Fischer dømte

Dansk Holstein, dømte han også

DRH. Også det job udførte han

til stor tilfredshed. Som afslutning

på Agro Nord 2012 skulle dommeren

også udpege ”Miss Agro

Nord 2012”. Det er i hvert fald en

konkurrence som publikum følger

meget med i. I år deltog 11 køer i

nomisk testede, – heraf 2 endda

med test fra 3 lande. Niveauet for

de testede dyr var godt, – og der

var fra VikingGenetics og udenlandskekvægavlsforeninger/avlsselskaber

tegnet i alt 54 kontrakter.

Nye interesserede købere

Buddene gik på de fleste kalve også

let op i nærheden af slutprisen,

og sælgernes minimumspriser blev

i de fleste tilfælde nået og overgået.

Kun en enkelt kalv blev budt

hjem, da prisen slet ikke kunne

startes. Gennemsnitsprisen blev

26.500 kr, og den dyreste kalv fra

Jens Nørgaard Bentzen gik for

konkurrencen. Den sluttede med

at datteren efter F Engard fra Anton

Hammershøj, Stenild, vandt

og fik den meget smukke blomsterkrans

overrakt. Som Reserve

Champion valgte Klaus Fischer

hammerslag 40.000 kr. Det var en

VH Cadiz på Frosty og den meget

velkendte Oman Justi Wendy som

mormor. Det var også kalven med

det højeste genomiske NTM på

+30, og der var 4 kontrakter med

på hende. Køberen, Anderstrup

Holstein, har tidligere været på kig

efter denne afstamning.

Næstdyrest blev Tirsvad Atwood

Nekitta, der for 38.000 kr nu fik

plads i stalden hos Risbak, idet de

3 sønner sammen købte denne

kalv, – og det kan tilføjes, at de allerede

er i gang med ET for at opfylde

nogle af eller alle 6 kontrakter,

bl.a. 1 med 5 embryoner til

TOP-Q.

Paul-P-Red datteren fra Dueholm

Breeding.

I tabellen er de Dansk Holsteinkøer,

som modtog ærespræmier på

Agro Nord vist.

De Dansk Holstein-køer, som modtog ærespræmier på Agro Nord

Dansk Holstein CHR Far Ejer Bosted

Bedste 1. kalv 44334-03898 Ashlar Stortoft Holstein Henne

2. bedste 1. kalv 20294-02050 P Shottle Dueholm Breeding Skive

3. bedste 1. kalv 44641-02358 D Sammy J. Spranges Varde

Bedste 2. kalv 66280-01787 P Shottle Bathau Holsteins Tjele

2. bedste 2. kalv 40252-02916 Toystory Svend Hestbæk Aalestrup

Bedste ældre 40516-01678 F Engard Anton Hammershøj Hobro

2. bedste ældre 27364-02964 V Exces I/S Lundbjerggård Fårup

3. bedste ældre 44334-02797 S Gibson Stortoft Holstein Henne

Bedste afkomsgr-ko 35354-02600 S Bolton I/S Lieuwes Hirtshals

48 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Dyreste kalv med sælger og køberfamilier fra Himmerland. Dejligt, at

ungdommen er aktiv. Tillykke til Jens Nørgaard Bentzen og Niels Erik Haahr

For 35.000 kr. gik en Leko-kvie på

Landsskuets bedste kvie – Lang -

mo segård Pagewire Elite – fra Per

Høgh til Allan Kjær Simonsen.

Kvien har et højt genomisk testresultat

i Tyskland, og der er da også

6 kontrakter på hende, – bl.a. 3 tyrekontrakter

til TOP-Q og en embryonkontrakt

til RSH.

En række kvier blev solgt til relativt

nye købere, – og det er måske

her, de genomiske værdier giver de

nye interesserede købere en mulighed

for med større sikkerhed at erhverve

genetik med en lidt større

salgsværdi end førhen.

Stilleauktion

10 pakker med normalt 4 embryoner

var sat til salg på Stilleauktio-

nen. Da denne sluttede, var der

solgt i alt 7 pakker, – heraf dog en

ekstra ud over de annoncerede.

Der var 115.400 kr i omsætning,

og 5 af pakkerne gik til svenske

købere, der sidste år gjorde et lignende

køb med gode drægtighedsresultater

til følge. Vi ønsker vore

svenske købere succes også med

dette års køb, og håber, at Waldemar

Anderson vil bringe bl.a. Kent

Jakobsson og Göran Larsson med

herned sammen med flere interesserede

de kommende år. Samtidig

håber vi de må få succes med nogle

tyre til VikingGenetics, idet kvaliteten

kan muliggøre dette, men at

der må komme hundyr, som lige -

ledes kan bruges som favoritkøer i

de svenske stalde.

Semex tilbød

sidste Goldwyn

Ifølge Semex var der inden auktionen

kun en portion B Goldwyn til

salg i Danmark, og da tyren er afgået,

vil det være sidste chance for

at få en kvie efter denne stjernetyr.

Hans resultater har vist sig både

som en god tyrefader med mange

sønner, men næsten mere synligt

er de mange flotte præmier, de

mange døtre har erhvervet på alverdens

skuer. En pakke med denne

portion Goldwyn og 2x2 por -

tio ner af hans sønner Lauthority

og Fever gik for 3.000 kr til Per

Dahlgaard, Thisted. Vi ønsker Per

lykke med dette køb.

Næste auktion –

bedre genomisk resultat

for kalvene

Bestyrelsen i Avlsforeningen Dansk

Holstein har besluttet, at næste

auktion bliver sammen med Vinterskuet

i Herning. Her vil vi bestræbe

os på en endnu højere kvalitet

på de genomiske resultater vi

gerne vil præsentere på de udbudte

kalve. Derfor allerede her en opfordring

til at få testet potentielle

salgsemner nu og hen over sommeren.

Det samme vil gøre sig gældende

for Agro Nord 2013.

Vinterskuet / Agromek:

Onsdag 28. november 2012

Agro Nord, Aars:

Onsdag 6. marts 2013

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 49


Afkomsgrupper

Agro Nord 2012

Af afkomsinspektør Jørgen Knudsen, VFL Kvæg

På Agro Nord 2012 blev der udstillet

5 afkomsgrupper, 2 fra Viking,

2 fra ABS og en fra Breed

n’Care. Der var desuden enkelte

køer omkring standene hos de

enkelte firmaer, en meget flot

udstilling med godt besøg i standene.

Det var ikke alle grupper der var lige

aktuelle, men det kan være

svært at have en gruppe klar på udstillingsdagen,

– det afhænger jo

lidt af hvilke tyre, der er døtre efter

på et givet tidspunkt. Det gælder

især de udenlandske firmaer, som

har et begrænset antal tyre at vælge

imellem, men de stiller nogle fine

grupper, som repræsenterer deres

genetik godt.

ABS og Breed’n Care

ABS viste igen en gruppe efter S

Bolton, og den skuffede ikke. Der

var 5 køer i gruppen, store køer

med gode lemmer og særdeles gode

malkeorganer. Det er imponerende

med så gode malkeorganer

hos køer med så mange kg mælk.

Den anden gruppe fra ABS var efter

Jeeves, – 5 køer i gruppen, det

var middelstore, robuste køer, med

gode lemmer, en knap så imponerende

gruppe, men der var heller

ikke mange køer at vælge imellem.

Breed n’Care stillede en gruppe efter

Surprise, som bestod af 7 Køer.

En meget ensartet gruppe af knap

middelstore køer med god kropsdybde.

Lemmerne var gode, med

fin hasekvalitet og knoglebygning.

Yverne var ok, men med lidt løs

foryvertilhæftning.

Viking-grupperne

Viking stillede med 6 D Dundee i

ringen. En rigtig fin gruppe af unge,

elegante køer, med fine lemmer

og super malkeorganer. Gruppen

bekræftede fint det indtryk, jeg

har fået af mange D Dundee-køer

jeg ser til dagligt ude i staldene.

Den anden gruppe fra Viking var

D Ole. Der var 6 køer i gruppen,

lidt uens i typen, men store køer,

med fine lemmer, dog lidt tætstillede

haser. Malkeorganerne var

gode og meget højt ansatte med

god yverdybde. En rigtig flot

gruppe trods relativt få køer at vælge

imellem.

Det er altid interessant at se nogle

afkomsgrupper, de er med til at give

en god diskussion, om kvægavl

og avlsmål. Man må håbe en sådan

dag er med til at holde liv i avlsinteressen

og få kvægbønder til fortsat

at involvere sig i kvægavlen og

de fremtidige mål. Det skulle gerne

være de folk der passer køerne

til dagligt, der er med til at forme

fremtidens ko.

Semex havde ingen grupper i år,

men de havde samlet en række

gode Semex-døtre i standen

50 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


ABS udstiller en gruppe efter Jeeves

Det var ikke en overraskelse, at

Surprise viste en god gruppe på Agro

Nord for BreednCare

Viking udstillede en meget god

gruppe efter D Dundee

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 51


EXPO BULLE

Schweiz

Af Jens Holm Danielsen, Støvring

Agro Nord blev afviklet med mange

besøgende og med særdeles høj

kvalitet af de fremstillede køer. Afkomsgrupperne

var rigtig gode, så

alt i alt står dansk kvægavl stærkt.

For hele tiden at forsøge at være

orienteret om andre udstillinger

besøges hvert år et udenlandsk

skue for at indsnuse nye indtryk og

ikke mindst lære af disse, det kan

både være omkring staldforhold,

måden køerne bedømmes på eller

hele indretningen af skuet.

I år var valget faldet på Expo Bulle

i Schweiz, der blev afholdt i den

sidste weekend af marts. Bulle har

ikke noget med tyre at gøre, det er

simpelthen en mindre by, der ligger

rimeligt centralt i landet, i et

område som kaldes Fribourg-regionen.

Det er et udtalt kvægbrugsområde,

hvor det meste af mælken

bliver forarbejdet til de kendte

specialoste.

Skuet blev i år afholdt for 41. gang

og er det nationale skue for Hol -

stein og Red Holstein. Næste år

springer man over, fordi det Euro-

Du skal også have et billede af de fantastiske rødebrogede køer,

sådan så alle holdene ud.

pæiske skue er henlagt til byen,

hvor skuet afholdes i en hal, der

også benyttes til andre former for

udstillinger og ikke mindst til ishockey.

Staldforholdene er ideelle,

så der venter en stor oplevelse i

2013. Køerne på udstillingen var

ganske enkelt sagt fantastiske. Ikke

så overraskende fordi Schweiz

igennem mange år har lagt meget

vægt på eksteriøret og tilsyneladende

mindre på ydelse, sådan så

det i hvert fald ud.

Danmark har valgt ikke at deltage

i 2013, hvilket vi umiddelbart

godt kan forstå. Det danske avlsmål

er forskelligt fra Schweiz, først

og fremmest fordi vi i det danske

avlsmål må tage hensyn til de økonomiske

forhold for kvægbruget.

Schweiz er som bekendt ikke medlem

af EU, er mindre end Danmark,

der bor ca. 2 millioner mennesker

mere her end hos os, og så

er det et meget bjergrigt land, derfor

kan vi ikke sammenlignes.

Med en mælkepris på den del af

mælken, der anvendes til fremstil-

ling af ost, på godt 5 kr. literen,

kan man dog godt blive en smule

misundelig.

De rødbrogede var de køer, der

imponerede os mest. Meget store

og harmoniske køer med enormt

gode malkeorganer og lemmer af

stærk og god kvalitet. Der blev bedømt

10 hold med omkring 16

køer i hvert hold. Det gjaldt

iøvrigt for begge racer. Bedømmelsen

foregik i et pænt tempo og

med god tid til både de første og

de sidste køer. Begge racer lagde

stor vægt på størrelse, malkepræg,

eller udstråling, et ord vi vist ikke

længere må benytte i omtalen af

køer, og på yverformen, hvor et

bredt og højt ansat bagyver blev

prioriteret højt.

Vi tog nogle ideer med hjem, som

vi vil forsøge at gennemføre til

Agro Nord i 2013. Men det vil ske

sådan, at det sikkert kun er den opmærksomme

udstiller eller besø -

gen de, der vil opdage ændringerne

eller for at bruge et andet ord, forbedringerne.

Sådan vil vi gerne arbejde

med videreudviklingen af

Danmarks eneste kvægfaglige

messe.

Grand Champion, ko nr. to fra

venstre, en datter af Stormatic. Du

Bon Vent Stormatic ATACAMA, født

26.08.2005

52 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


KORT NYT

De mest

benyttede tyre

i Tyskland 2011

Antal 1. ins.

Samburu 61.363

Lonar* 38.559

Cassano* 33.241

Radon* 29.417

Malpas 28.795

Stylist* 28.413

Zabing 25.552

Gandolf* 24.777

Schaffner 23.770

Mergim* 22.985

De med * markerede tyre har dansk

stambogsnummer.

Samburu, der fører stort, er en

Shottle-søn ud af Blackrose-kofamilien.

Indenfor Rød Holstein er Tablean

suveræn med næsten 30.000

førsteinsemineringer. Han en Talent-søn

på en Jesther-datter af

samme kofamilie som Stadel og

har en særdeles høj avlsværdi –

NTM 25.

Vækst i

efterspørgsel af

mejeriprodukter

Over et ti år fra 2009 til 2019 forventes

efterspørgselen eller væk -

sten af mejeriprodukter i Indien

og Kina at stige med 45 henh. 36

mia. liter, – en kolossal mængde.

Sammenholdes den med den lille

mængde, som de 27 EU-lande formodes

at øge efterspørgselen, så er

det jo en dråbe i havet.

Ifølge mejeristatistikken for 2010

er der i Danmark indvejet 4,8 mia.

liter mælk, – så kan dette jo sættes

i forhold til den forventede øgning

af efterspørgselen.

Tre ”gamle kæm -

per” er borte

17 år gammel er den franske avlsmatador

Jocko Besne død efter at

have produceret over 1,7 mio.

sædportioner, et betydeligt antal

positive sønner og mange tyremødre.

I Tyskland er to af den gamle garde

afgået, begge i en alder af knap 15

år. Osnabrück har sagt farvel til

Ramos, der var født i området.

Godt 700.000 portioner sæd er

eksporteret til mere end 40 forskellige

lande, og han er brugt som

tyrefar over det meste af verden. I

en sen alder blev han afsløret som

bærer af BY, hvilket vil betyde, at

hans gode egenskaber ikke kan udnyttes

i fuldt mål.

Ligeledes er Gibor, ejet af Rinderunion

West, afgået. Hans avlsværdiindeks

er beregnet på ikke færre

end 26.444 døtre.

Begge de tyske tyre er kendt for

god holdbarhed, yversundhed og

frugtbarhed.

Heterosis er

den væsent -

ligste effekt

ved krydsning

Når krydsning er populær i visse

kredse indenfor kvægbruget, er

det i høj grad takket være virkningen

af heterosis, d.v.s. krydsningsfrodighed.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 53


Heterosisvirkning

Procent heterosis

Egenskab 1. gene- 2. gene- 3. gene- 4. generation

ration ration ration

100 69 88 94

Mælk kg +148 +102 +130 +139

Fedt kg +9,4 +6,5 +8,3 +8,8

Protein kg +6,1 +4,2 +5,4 +5,7

Levetid, dage +130 +90 +114 +122

Kælvningsinterval, dage -2,5 -1,7 -2,2 -2,4

Interval, første-sidste ins., dage -2,7 -1,9 -2,4 -2,5

Mastitis, procent -1,1 -0,8 -1,0 -1,0

Levedygtighed, fødsel, pct. +0,9 +0,6 +0,8 +0,8

Levedygtighed, kælvning, pct. +1,0 +0,7 +0,9 +0,9

Yverkarakter 0 0 0 0

Lemmer og klove 0 0 0 0

Helhedsindeks +36 +29 +32 +34

Imidlertid skal man være opmærksom

på, at denne er klart større i

første end i anden generation, så

for at få det højeste udbytte af eksperimentet

er det vigtigt at fort -

sæt te dette i tredje og fjerde led,

som det ses af hosstående tabel.

Ændret avls -

vær diberegning

Frankrig og

Holland

En ændring af avlsværdiberegningen

for Holstein i Frankrig og

Holland har medført en mere eller

mindre omrangering af mange af

de tyre, der i forvejen havde en af

de tyre, som i forvejen havde en

kendt avlsværdi.

Frankrig

Den nye avlsværdiberegning er foretaget

i overensstemmelse med

mange kvægbrugeres ønsker.

De største ændringer er, at andelen

i det samlede indeks (ISU) for

ydelse er nedsat fra 50 til 35 pct. og

for holdbarhed fra 12,5 til 5 pct.,

medens der lægges større vægt på

yversundhed, frugtbarhed – især

for lemmer.

Blandt tyre benyttet i Danmark er

Roumare steget med 3 ISU-enheder.

Stol Joc er derimod faldet med

3 points. Mange Oman-sønner er

rykket ned, men værst er det dog

gået ud over Usonet Fin (Finley x

Yanze Moun), som har den højeste

avlsværdi for ydelse, men har mistet

21 ISU-enheder.

Holland

Efter 5 år med helhedsindekset

NVI har man fundet det formålstjenligt

at ændre avlsværdiberegningen

med hensyn til yversundhed

og frugtbarhed, og samtidig

lægges der større vægt på eksteriør,

yversundhed og frugtbarhed.

Frugtbarhedsindekset beregnes efter

intervallet mellem første og

sid ste inseminering i stedet for

som hidtil ”non return”, d.v.s. geninseminering

før 56 dage efter før -

ste inseminering.

Ved beregning af fødselsindekset

lægges den største vægt på levedygtighed,

da tab af den kalv betyder

en mærkbar forringelse af økonomien

i kvægbruget.

Sammen med avlsværditallene

pub liceres nu også indavlsgrad

som en praktisk oplysning til valg

af insemineringstyr.

Ikke alle i hollandske kvægavls -

kredse er begejstrede for den nye

vægtning. F.eks. udtaler sekretæ -

ren for NVO – en organisation for

”kvægforbedring”: På internationalt

plan kan jeg godt se, at det er

en fordel, hvis tyrenes avlsværdital

tilpasses globale ønsker, men for

hollandske kvægbrugere er det

vigtigt at rangeringen sker efter de

egenskaber, der netop her findes

værdifulde.

Jos Knoef kåret

som årets

kvægavler i

Holland 2011

Den hollandske kvægavler Jos

Knoef har i en årrække været

kendt for sine mange højtydende

og længelevende køer. I alt 47 har

indtil videre produceret 100.000

kg mælk og 18 af dem 10.000 kg

fedt + protein. Udover disse formidable

præstationer er nu også

en tyr fra besætningen fremkommet

med positiv avlsværdi.

Jos Knoef har sammen med sin kone

Ingrid en besætning på 95 køer

med årsydelsen 11.473 kg mælk,

4,24 pct. fedt, 503 kg fedt, 3,70

pct. protein og 739 kg protein.

Knoef er medlem af avlsudvalget i

kvægavlsorganisationen CRV og

dyrskuedommer, så Ingrid tager

sig regelmæssigt af malkningen, og

de 5 hjemmeboende børn hjælper

efter bedste evne. Den ældste søn

er for tiden på landbrugsskole.

I 1997 opnåede de to første køer i

besætningen de 100.000 kg mælk,

i 2009 var der 8 af slagsen, og 5

køer har ydet over 150.000 kg. 43

af de 47 køer har hollandskejede

fædre. Sunny Boy fører stort med

8 døtre.

Fortsættes side 55

54 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


UNGDOM

Genomisk

konkurrence

I forrige blad introducerede West

Breeders den genomiske konkurrence,

som er en konkurrence for

medlemmerne i ungdomsforeningerne.

Konkurrencen går i alt sin

enkelthed ud på at vurdere hvilken

kvie, ud af ti, der vil blive bedst genomisk

testet. Konkurrencen

kører på Dansk Holsteins hjem-

Fortsat fra side 54

Hvad er så ”hemmelig he den” bag disse resultater?

Opmærksomhed, siger Knoef. Det

gælder især omkring ydelse, yversundhed

og lemmer. Alle fødte

kviekalve forbliver i besætningen

til de har kælvet første gang, hvorefter

der sorteres blandt dem. De

fravalgte udgør en betydelig indtægtskilde.

Nu skal man ikke tro, at Knoef

kun interesserer sig for ydelse og

holdbarhed. 43 af de 95 køer er

kåret med 85-91 points.

Tyren med positiv avlsværdi, som

meside. Her kan ligeledes ses betingelserne

for konkurrencen.

Vinderen af første runde

Den første runde af konkurrencen

sluttede i marts, hvor vinderen af

konkurrencen blev Rasmus Stephansen,

Lemvig, fra Team Ring -

kø bing. Rasmus var den eneste

som havde gættet på, at den vindende

kvie ville være bedst.

Rasmus vandt en genomtest på et

kommer fra besætningen, er Big

Winner, der ejes af den lille seminforening

Kampen. Det er en Win

395-søn på en datter af Lucky Leo

ud af besætningens bedste kofamilie,

kåret med 90 points og har

præsteret en proteinprocent på

3,87.

Big Winners seneste avlsværdivurdering

viste en meget betydelig

stigning i helhed, som især skyldes

indeks for holdbarhed og ”laatrijp -

heid”, d.v.s. sen udvikling.

selvvalgt dyr, til en værdi af 750

kr.- tillykke herfra.

I nedestående tabel ses de ti kvier

som var med, og resultatet på de

tre bedste kvier.

Anden runde

Anden runde af konkurrencen er i

fuld gang. Da vinderen af første

runde kommer fra Team Ring kø -

bing, er det deres tur til at stå for at

finde de ti nye kvier, som ses i ske-

Afstemning konkurrence 2012-1

Nr Dyr nr. Født g NTM Afstamning Mor

A 44884-05931 16.11.11 D Etoto x Mascol x Oman Justi x Lukas 44884-03825

B 44849-02201 27.08.11 27 D Sol x Oman Justi x VAR Elvis x T Lambada 44849-00615

C 45737-03551 19.10.10 30 D Grove x V Exces x T Lambada x VAR Bolero 45737-03060

D 42540-02124 20.06.11 Rakuuna x V Exces x V Elo x T Eberhard 42540-01554

E 46894-02487 29.11.10 S Ross x V Exces x VAR Calano x T Klassy 46894-01757

F 44747-03047 17.07.11 S Ross x RGK Flak x V Exces x V Bojer 43868-02814

G 44799-05194 23.05.11 24 D Rødding x Rakuuna x V Erik x VAR Calano 44799-04465

H 51260-01899 17.04.11 D Export x P Shottle x Sharky x Juote 51260-01666

I 51260-01911 31.05.11 VH Salomon x Sharky x Juote x Lukas 51260-01461

J 44430-03654 20.07.11 D Etoto x D Day x V Curtis X RGK Pust 44430-03312

Avlsværdi for mælkemængde er

beskeden, til gengæld er den 0,39

for fedtprocent og 0,16 for proteinprocent.

Eksteriørmæssigt er der

plus for både lemmer og malkeorganer.

Celletal er 98, fødselsindeks

94, alle øvrige brugsegenskaber

over 100.

Således overvejende resultater der

passer godt med Knoefs avlsfilosofi.

Han udtaler til CRV-magasinet,

at han er fornøjet med sin nye titel.

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 55


Afstemning konkurrence 2012-2

Nr Dyr nr. Født Afstamning Mor

A 56825-03302 06.09.11 D Jul x Oman Justi x V Exces x V Chrysler 56825-02778

B 59437-02837 23.05.11 Bowser x Oman Justi x T Najade x RGK Bech 59437-02026

C 56222-03470 03.09.11 VH Grafit x Rakuuna x VAR Elvis x V Bojer 56222-02959

D 57259-04065 03.10.11 D Sol x D Dundee x V Hamsun x I Kermit 57259-03581

E 57259-04120 05.12.11 Router x T James x RGK Bjørn x HV Farmer 57273-01211

F 57259-04106 24.11.11 D Limbo x D Cole x Billion x O Finley 57259-03561

G 81658-02595 03.08.11 Bowser x D Onside x HV Farmer x FYN Lind 81658-01574

H 81658-02719 01.11.11 Marico x V Exces x RGK Bob CV x RGK Nivea 81658-01690

I 56093-02089 01.09.10 Bogart x P Shottle x L Major x New Ronald 441310061NLD

J 58550-02973 18.01.11 Massey x Ramos x T Lambada x T Funkis 58550-02743

maet. Der kan ses oplysninger på

kvierne og deres mødre på hjemmesiden,

samt gættes på hvilken

kvie, der får det højeste genomisk

baserede NTM.

Deadline er 10. juni 2012.

Vinderen og de øvrige deltagere

får direkte besked, og resultaterne

vil ligeledes komme på hjemmesiden.

Vi vil gerne sige tak til besætnings -

ejerne, for at vi må inddrage kvierne

i konkurrencen.

Mette Sandholm

Ungdomsforeningernes

årsmøde 2012

Lørdag den 11. februar 2012 afholdt

Team Future Breeders årsmøde

for ungdomsforeningerne.

Besøg hos familien Jensen

på Gårsted Højgaard

Vi startede dagen med besøg hos

familien Jensen. Her fik vi morgenmad,

hvorefter vi var ude og se

bedriften. Efter rundturen på går -

den mødtes vi igen til frokost, og

her fortalte sønnen Jens om hvilke

mål besætningen har omkring bl.a.

ydelse og hvad der ellers er af fremtidsplaner

på gården.

Et spændende besøg på Gårsted-

Højgaard

Foredrag, stand-up

og fest på Lundbæk

Efter besøget på Gårdsted Høj -

gaard kørte vi i samlet flok mod

Lundbæk, hvor der ventede en

overraskelse til deltagerne. Først

holdt Jacob Therkildsen foredrag

om sin tur og oplevelser i USA. Senere

fik vi besøg af stand-up’eren

Anders Stjernholm, der kom og

underholdt deltagerne med sine

jokes og ikke mindst manglende

viden om landbrug! Efter dette

blev der gjort klar til aftenens middag

og ikke mindst fest. Aftenen

forløb med masser af snak og hyggeligt

samvær, og festen fortsatte

længe. Søndag var der morgenmad

til de overnattende inden turen gik

hjem.

Team Future Breeders vil gerne sige

tak til familien Jensen, vores

sponsorer, Lundbæk og ikke mindst

alle de fremmødte deltagere.

Team Future Breeders

56 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


LANDET

RUNDT

Vendsyssel

Holstein

Afholdte arrangementer

Årsmøde

Tirsdag den 14. februar 2012

blev der afholdt lokalt årsmøde.

Dagen startede med besætningsbesøg

hos Chr. Gadensgaard,

Tam holt, Sæby, der har en besætning

på 88 årskøer.

Gadensgaard har lige bygget ny

løsdriftsstald, så der var en masse

at se for de mange interesserede

deltagere (se billede).

Efterfølgende var der middag og

møde på Syvsten Kro.

En god dag med et spændende besætningsbesøg

og velbesøgt årsmøde.

Jørgen Buur Pedersen

Johnny Rene Madsen Aabybro blev

hædret for højst ydende ko i Vendsyssel

Flot stald hos Chr. Gadensgaard

Himmerland

Afholdte arrangementer

Årsmøde

Onsdag den 8. februar 2012 blev

der afholdt lokalt årsmøde.

Dagen startede med besætningsbesøg

hos Søren og Bent Højgaard

Andersen, der driver et økologisk

landbrug med ca. 150 køer og 165

ha ved Løgstør.

Efterfølgende var der middag og

møde på Trend Kro.

Et godt årsmøde med et interessant

besætningsbesøg – ca. 80 deltagere.

10.000 kg værdistof

Endnu engang kan det himmerland -

ske bryste sig af en ko, der har rundet

10.000 kg værdistof, ja denne gang

er der faktisk hele 3 køer, der har

rundet. Vi siger tillykke med det

flotte resultat.

I skrivende stund er den ene blevet

hædret.

Marcellus Arkestijn hædres for sin

T Mylle ko med 10.000 værdistof

Jørgen Buur Pedersen

Viborg/Skive

Holstein

Årsmøde

Torsdag den 23. februar afholdt

Viborg/Skive Holstein sit årlige

årsmøde. Vi startede med besæt-

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 57


ningsbesøg hos Steen Husum

Niel sen. Vi siger tak til Steen for et

rigtig godt besøg.

Efterfølgende var der generalforsamling

på Møldrup Kro, hvor

formanden Torben Rasmussen

fremlagde sin beretning. Efter afsluttet

generalforsamling blev

køer der har rundet 100.000 kg

mælk hædret, og Claus Langdal

fortalte om genomisk selektion og

seneste nyt inden for avlsverdenen.

Der var mange besætningsejere at

hædre på årsmødet i Viborg-Skive

Holstein

Grill-festen

Så er det snart tid igen til årets

grill-fest der vil blive afholdt tirsdag

den 19. juni med åbne stalde

fra kl. 18.45 hos I/S Engkjærgaard,

Skove, og Karsten Høgh, Thise.

Efter turen i staldene skal vi videre

til Sundsøre Hallen, hvor grillen

vil være tændt og maden serveres.

Nærmere information kommer i

særskilt indbydelse.

Thomas Lind

Midt / Øst

Holstein

Onsdag den 15. februar

2012

I februar måned har foreningen

tradition for at afholde sin årlige

generalforsamling/ årsmøde.

Vi startede med besætningsbesøg

hos Egon Bech Jensen, Tøjstrup,

Allingåbro, hvor stalden var åben

om formiddagen. Det var et spæn -

dende besøg, hvor vi blandt andet

så:

•Økologisk besætning – ca. 135

årskøer.

•Nybygget stald fra 2011 med

plads til 350 køer, som er delt op

i fokus stald til 105 køer samt en

stald til øvrige malkekøer.

•Der malkes i SAC malkekarussel

med 50 pladser.

Herefter generalforsamling på Auning

Kro. Formanden aflagde en

god og positiv beretning efterfulgt

af indlæg ved avlsrådgiverne Henrik

Schøler Nielsen og Bjarke

Kudahl Kristensen.

Vanen tro var der mange hædringer

i Midt/Øst området.

I alt havde 24 køer rundet 100.000

kg mælk, og 2 køer havde opnået

over 10.000 kg værdistof. Et imponerende

resultat for området.

10.000 kg værdistof

Ko nr. 41092-02527 (T Funkis x E

Labelle) fra Niels Nørgaard,

Nørbæk, har rundet 10.000 kg

værdistof

Årets højestydende besætning

blev – igen-igen – Lisbeth Klinge

(75,2 køer – 12.906 kg mælk, 537

kg fedt, 438 kg. protein) og den

højestydende ko 29084-01413 (V

Bojer/T Sterby) fra Lisbeth Klinge

havde ydet 19.489 kg mælk,

787 kg. fedt og 662 kg protein.

Årsmødet havde samlet ca. 125 af

foreningens medlemmer.

Henrik Schøler Nielsen

/ Kirsten Muldkjær

Hærvejens

Holstein

Generalforsamling

Anerkendelser

Højestydende besætning 2010-

11: Jakob Jakobsen, Ballebo. 795

kg f+p

Højestydende ko 2010-11 Marianne

og Bo Nedergård, Sejrup.

22797-02269. T Taxi 1237 kg f+p

Højeste livsydelse: Henry V. Nielsen,Træden.

25227-02073. T Funkis

9465 kg f+p

Højest kårede efter ungtyreinseminering:

Ib og Ole Pabst, Egtved.

D Gollum

Efterfølgende indlæg af tidligere

landskonsulent og direktør for

Bovi-Denmark, Erik Ørnsbjerg

Johansen over emnet:

Anekdoter fra min tid i kvægavlen.

Et yderst inspirerende og levende

indlæg, hvor en helt stille forsamling

fik indtryk af de udfordringer

og små happenings man møder i

kvægbranchen.

Tillykke til de hædrede besætningsejere

med de flotte præsta -

tioner og til Erik for et sagligt,

men humoristisk indblik i dit engagement

i avls- og levedyrsbranchen.

Vinterudflugt i samarbejde

med Kolding-Brørup

Holstein

Traditionen tro var der en flot opbakning

til foreningernes udflugt,

der i år gik til Himmerland, hvor

vi besøgte Helle & Per Warming,

Gl. Sognefogedgaard, Blære. En

bedrift med 240 årskøer, aktuel

ydelse 11.400 kg mælk. Sand i sengene.

Herefter gik turen til Gaardsted

Højgaard I/S v/ familien Jensen

med 462 årskøer. Aktuel ydelse

11.460 kg mælk.

8 robotter. Sand i sengene hos både

køer og opdræt.

58 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


To meget veldrevne kvægbrug.

Tak til alle implicerede hos de to

udflugtsmål for deres store gæstfrihed

og medvirken til en lærerig

og inspirerende vinterudflugt.

Klaus Elmelund

Kolding-Brørup

Holstein

Årets vinterudflugt afholdtes sammen

med Hærvejens Holstein. Se

under denne.

Generalforsamling

Der indledtes med besætningsbesøg

hos Kirsten og Thomas Andreasen,

Villemajgård, Lintrup. Et

yderst veldrevet og inspirerende

sted med mange gode køer. I dagens

anledning var 6 rigtig gode

køer efter Viking-tyre bundet op.

Efter formandens beretning og en

livlig debat, var der uddeling af anerkendelser:

Højestydende besætning 2010-

11: Gregers Kristensen, Virkelyst,

Gamst. 813 kg f+p

Højestydende ko 2010-11: Simon

Simonsen, Wissingsminde, Skanderup.

45890-4498 V Dahl 1291

kg f+p

Højest kårede 1. kalvs ko: Kurt

Østergård, Bønstrup. Ckr.nr.

46145-03333 , Billion

Tillykke til de hædrede besætningsejere

og tak til Kirsten,

Thomas og teamet bag jeres gæstfrihed.

Klaus Elmelund

Vestjydens

Holstein

Arrangementer

Torsdag den 9. februar afholdt foreningen

vinterudflugt, og i år gik

turen til det sønderjyske, hvor vi

besøgte to af områdets mange gode

Holstein besætninger.

Første besøg var hos Tina og Car -

sten Port, Bjørnkjær. Her så de 42

tilmeldte et særdeles godt og veldrevet

kvægbrug på 190 køer i løsdriftsstald

med 3 SAC-malkerobotter.

Ydelse 2010/2011: 10.116

kg mælk, 409 kg fedt og 343 kg

protein.

Turens andet besøg var hos Corien

& Bertus van Veldhuisen, Nørre

Løgum. Også her så deltagerne et

godt og veldrevet kvægbrug, denne

gang på 270 køer. 180 køer gik i

ny løsdriftsstald med 3 Lely-malkerobotter.

De resterende 90 køer

gik i den gamle kostald og blev

malket i den tilhørende ”gamle”

malkestald. Ydelse 2010/2011:

9.452 kg mælk 401 kg fedt og 324

kg protein.

Ved begge besøgene blev deltagerne

præsenteret for nogle af besætningernes

bedste dyr, disse var

klippede og klargjorte på allerbedste

vis, og der skal lyde en stor tak

til besøgsværterne for så gæstfrit at

åbne stalddørene for os, samt for

det store arbejde der altid er forbundet

med sådanne besøg.

Kommende arrangementer

Den årlige grillaften afholdes torsdag

den 19. juli kl. 19.00 hos Trine

og Brian Brodersen, Mosbølvej

4. Strellev, Ølgod. Besætningen

består af 475 Holstein-køer, hvoraf

de 275 går i ny løsdriftsstald fra

2010, og de resterende 200 går i

den gamle løsdriftsstald fra 1978.

Hele besætningen malkes med 7

Lely-robotter.

Efter at have set besætningen og

staldene serveres der grillmad med

diverse tilbehør. Flere detaljer og

fuldt program kan ses på Dansk

Holsteins hjemmeside:

www.danskholstein.dk

Tilmelding absolut nødvendig

senest fredag den 13. juli til kontoret

i Rødding, tlf. 75 38 45 00.

Jens Erik Nielsen

Deltagerne fik meget godt nyt

med sig hjem

Østlige Øers

Holstein

Grill-aften

Vores årlige grill-aften foregår denne

sommer onsdag den 18. juli hos

Bent Keinicke Jensen ved Ringsted.

Der er tale om en alsidig bedrift,

som udover 150 malkekøer

også tæller 4000 slagtesvin og 230

ha samt lidt maskinstationskørsel.

De 150 køer er fordelt med ca 2/3

Holstein og 1/3 RDM. Der malkes

i 3 robotter, og sidste år var

ydelsen på 10.400 kg EKM.

Kom og vær med til en hyggelig aften,

mere detaljeret info vil senere

være at finde på

www.danskholstein.dk

Arrangement

Onsdag den 18. april afholdt Holstein

Østlige Øer et aftensarrangement

hvor temaet var Genomisk

selektion og ET skyllearbejde. Arrangementet

var på tværs af racer,

og der var god tilslutning – ca. 60

deltagere. Aftenen startede hos

fam. Andersen, Hejninge ved Slagelse,

som havde slået stalddøren

op og tog imod de mange besøgende.

Her kunne man se en særdeles

veldrevet ejendom med en god

avls besætning i nyere staldsystem,

med 4 Lely malkerobotter. Samtidig

var der fremvist nogle køer og

kvier som et resultat af ET-arbejde

i denne besætning.

Fortsættes side 62

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 59


Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Vendsyssel Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Ole Pedersen Hjørring 33851-01771 V Bojer T Kaj 7,8 13.316 3,65 486 3,11 414 900

Jørn Møller Jakobsen Hjørring 34987-01385 T Burma T Eberhard 9,4 10.799 3,56 384 3,09 334 718

Per Østergaard Hjørring 37489-01671 T Lambada T Burma 8,7 11.541 4,25 491 3,27 377 868

I/S Stubben Sindal 35973-01024 V Bojer T Funkis 7,0 14.804 3,87 573 3,29 487 1060

I/S Vestergaard Løkken 38048-02349 V Bojer T Eberhard 7,6 13.317 3,78 504 3,02 402 906

Niels Chr. Nielsen Bindslev 34220-00646 T Funkis T Burma 10,1 10.160 4,70 478 3,49 355 833

Tronsmark Holstein Bindslev 34242-01636 V Curtis T Lambada 6,7 14.928 3,53 527 2,94 440 967

Dansk Holstein – Himmerland – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

I/S Solbakken Aabybro 37546-02272 T Klassy HMT Velo 9,0 11.600 3,79 439 3,45 401 840

I/S Solbakken Aabybro 37546-02008 T Funkis T Ilsø 10,8 9.390 4,40 413 3,42 321 734

Hans Peter Hornbjerg Aars 30745-02014 T-B Steven T Funkis 7,0 14.734 3,89 573 3,51 517 1090

Hans Peter Hornbjerg Aars 30752-01878 T Lambada T Funkis 10,1 10.242 3,90 400 3,12 320 720

Oosterhof I/S Suldrup 29289-02987 T Lambada T Daimi 8,7 11.780 3,52 414 3,23 381 795

Anders Bodilsen Hadsund 29912-01914 TVM Hesne East Cash 8,8 11.625 4,55 528 4,14 455 983

Findelstrupgaard I/S Svenstrup J 30512-01732 T Funkis T Abba 10,2 9.860 4,02 396 3,17 312 708

Jan Mark Andersen Suldrup 32814-00775 T Eberhard NJY Hubert 11,7 8.673 4,53 393 3,44 298 691

Kjeld Villadsen Nibe 30065-01136 T Klassy T Burma 8,7 11.670 3,98 464 3,41 398 862

Marcel Jacobs Nibe 33350-01120 F Funkis SK Flex 9,6 10.532 4,10 432 3,29 346 778

Vognsild Østergaard I/S Aars 39944-00863 HV Farmer T Funkis 9,1 11.063 3,82 423 3,24 358 781

Oluf Bøgh Hobro 32008-02153 RGK Solar T Flemming 8,0 12.730 4,03 513 3,13 399 912

Vognsild Østergaard I/S Aars 30133-01114 RGK Pust VE Thor 10,4 9.663 4,68 452 3,36 325 777

Justenborg I/S Hadsund 30974-01533 V Bojer T Funkis 7,4 13.579 3,95 537 3,23 439 976

Engemann og Co I/S Løgstør 64706-00781 HV Farmer VE Zander 9,5 10.572 3,91 413 3,31 350 763

Vognsild Østergaard I/S Aars 30615-01584 V Bojer T Funkis 8,3 12.238 4,16 509 3,42 419 928

Bjørn Sørensen Hobro 32005-02180 Eber-Bøgh T Blaki 8,8 11.474 3,93 451 3,16 362 813

Nordvestjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Henrik Svaneborg Thisted 39223-01572 Lucky Luke T Blaki 9,7 10.366 3,48 361 3,16 328 689

Poul Overgård Jacobsen Thisted 39214-01873 VE Goliat T Eberhard 8,0 12.462 4,87 607 3,55 443 1050

Mette og Klaus Iversen Erslev 38584-01394 T Funkis HMT Tegl 10,4 9.587 4,33 415 3,31 318 733

Søren Jørgensen Karby 38924-01080 T Funkis HMT Tegl 10,7 9.299 4,80 446 3,54 329 775

I/S Lille Djernæs Thisted 39617-01774 T Funkis SK Flex 9,7 10.182 3,76 383 3,24 330 713

I/S Højgaard Thyholm 38884-01338 V Bojer R Prelude 8,5 11.700 3,91 458 3,13 366 824

Henrik Andersen Thisted 62889-00953 T Funkis NJY Hubert 8,9 11.162 3,86 431 3,17 353 784

Ringkøbing Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Jørn Hjortkjær Lemvig 54522-01352 TVM Hesne RGK Tulius 8,4 11.988 4,17 500 3,19 382 882

Hans A. Nørremark

Hendrik Teunis

Videbæk 54310-01166 T Funkis VE Otto 10,4 9.619 4,54 436 3,47 334 770

Biesheuvel Bækmarksbro 58246-01722 HV Farmer H Stardom 10,1 9.980 3,58 358 3,07 306 664

Martin Christensen Sunds 69332-01235 E Addison T Funkis 6,9 14.526 3,49 506 3,16 459 965

Johannes R Laustsen Aulum 53805-01842 T Funkis T Blaki 9,0 11.107 4,13 459 3,24 360 819

Jens Knudsen Troldborg Lemvig

Bjarne Vestergård

55351-01801 V Bojer Willi 8,6 11.720 3,85 451 3,36 394 845

Hansen Spjald 56601-01509 VAR Calano S Rudolf 8,3 12.012 4,59 552 3,58 430 982

60 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Viborg-Skive Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Erik Iversen Bjerringbro 41246-00840 T Funkis NJY Hubert 10,1 10.495 4,22 442 3,53 371 813

Chresten Christensen Skive 41280-00729 T Funkis T Lofot 8,0 12.524 4,11 515 3,45 432 947

Gunnar Forum Skals 65904-01585 V Bojer T Stjerne 7,0 14.204 3,71 527 3,18 452 979

Laurids Vissing Lauridsen Tjele 39858-01615 V Bojer V Decibel 7,4 13.579 3,40 461 3,03 412 873

Bathau Holsteins I/S Tjele 41167-01266 V Bojer T Burma 7,2 13.965 3,75 524 3,42 478 1002

Preben Laursen Karup 40124-01857 T Funkis JY Jura 9,6 10.624 3,87 411 3,02 321 732

Torben Rasmussen Skive 57220-01785 T Peppe SK Flex 10,0 10.077 3,95 398 3,22 324 722

Jens Oluf Madsen Rødkærsbro 41996-01015 B-M Bombay Hondo Aero 8,4 12.002 3,81 457 3,46 415 872

Egon Bojer Thomsen Spøttrup 41145-01868 T Tarzan T Ommelund8,2 12.256 3,78 464 3,28 402 866

Brian Jeppesen Møldrup 65904-01226 T Eberhard T Burma 9,5 10.560 3,10 328 2,90 307 635

Karsten Høgh Roslev 40270-01309 V Bojer NJY Hubert 7,6 13.263 3,61 478 3,12 414 892

Midt-Øst Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Steen Kildahl Hansen Grenå 27271-00992 T Funkis Røgild 10,7 9.608 4,29 412 3,28 315 727

I/S Nyhaab Trustrup 28210-01135 T Funkis HMT Tegl 9,1 11.341 4,19 475 3,36 381 856

Jes Møller Kruse Grenå 27477-01465 Juote Esentation 7,3 13.623 3,88 529 3,13 427 956

Andries Johan Katers

Jens Erik Østergaard

Randers NV 41103-01498 F Zade Halo Dream 8,3 12.144 3,57 434 3,19 388 822

Jensen Langå 40468-01081 T Funkis SK Flex 8,5 11.906 3,94 469 3,14 374 843

Hærvejens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Jakob Jakobsen Hovedgård 23833-02712 T Funkis VAR Troy 9,2 11.180 4,70 525 3,23 361 886

Jacob Bos Give 20929-01638 HV Farmer SK Felx 11,0 9.196 4,83 444 3,73 343 787

Bøgelund Holsteins Give 46786-01745 T Lambada V Dairy 8,2 12.264 3,95 484 3,09 379 863

Marcel van den Leden Kibæk 25192-01402 T Funkis T Grafitti 10,3 9.850 4,14 408 3,34 329 737

Eigil Philipsen Give 22192-01161 HV Huxley HV Emne 9,2 11.117 4,59 510 3,37 375 885

Kolding-Brørup Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Amhedegård,

familien Steffensen Egtved 52742-01453 V Excel Sdj Maxi 9,5 10.700 4,73 506 3,35 358 864

Peter Clausen Vejen 45405-02945 T Najade V Enter 7,5 13.655 3,62 494 3,28 448 942

Thomas Almosetoft Brørup 44111-02997 V Bojer VAR Emil 7,5 14.061 3,98 560 3,14 441 1001

R & C Klitsie Brørup 45236-01138 East Cash VAR Anker 10,8 9.557 4,57 437 3,49 334 771

Bodo Beier Holsted 44522-01704 Cash 2212 Jura 9,4 11.459 4,37 501 3,19 365 866

Izaak Makker Føvling 43404-01749 Fyn Lind HV Vagon 10,1 10.001 3,82 382 3,39 339 721

Vestjydens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Kresten Sørensen Varde 47141-01023 T Funkis VAR Troy 9,5 10.688 3,49 373 3,24 346 719

Jørgen Petersen Outrup 54232-00470 T Funkis RGK Is 9,2 11.048 3,59 397 3,05 337 734

Mogens Nissen Kjær Ribe 44977-02377 V Bojer E Celsius 7,0 14.573 3,64 531 3,04 443 974

Henderikus Veenstra Ribe 42497-02306 Ribe Mat VAR Varan 8,7 11.681 3,61 421 3,21 375 796

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 61


Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Sønderjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Koert van der Sluis Branderup 51160-00706 Ingolf 465 Wind 15,4 6.514 4,33 282 3,34 217 499

Kresten Villadsen Rødding 52511-01543 HV Huxley VAR Op 9,8 10.377 4,71 488 3,43 356 844

Carsten Port Toftlund 52964-01114 Ked Juror M Aerostar 9,2 10.912 3,79 414 3,13 342 756

Jacobus A.M. Broeders Rødekro 48622-01948 HV Farmer SDJ Nyby 11,2 9.022 4,27 385 3,44 310 695

Kiesbye & Gellert I/S

Andreas Peter

Vojens 52228-01136 V Bojer Esquimau 8,6 11.829 3,71 438 3,08 364 802

Martensen Bylderup-Bov 50562-01482 V Duet SDJ Maxi 9,8 10.381 3,68 382 3,07 318 700

Henrik Beck Gram 24407-01387 T Funkis SDJ Ogam 9,1 11.244 3,96 446 3,24 364 810

I/S Rudebæk Vojens 53138-03763 M TrademarkSDJ Pesos 10,6 9.656 4,24 410 3,23 311 721

Carsten Port Toftlund 52964-01026 T Eberhard VAR Troy 10,4 9.901 3,77 373 3,20 317 690

Højager Holstein I/S Rødding 51814-02364 V Curtis R Marty 7,4 14.023 3,34 468 3,07 431 899

Johannes Hoogeveen Rødding 51193-02447 T 2000-67 D Marlow 7,3 14.441 3,55 513 2,94 425 938

Mogens Christensen Rødding 52489-01433 KOL Nixon V Agent 10,8 9.715 4,25 413 3,42 333 746

Marcel van den HengelSkærbæk 50743-01549 HV Huxley HV Farmer 8,1 12.738 4,79 611 3,32 423 1034

Asmus Petersen Christiansfeld 52666-01788 V Bojer VAR Tenor 7,6 13.876 3,72 516+ 3,10 430 946

Ny Østerholm I/S Tinglev 62490-01040 T Funkis SDJ Rydal 8,7 12.228 3,53 432 3,09 378 810

Kjeld Nissen Skærbæk 51101-01072 T Funkis SDJ Nyvang 9,4 11.133 4,39 489 3,17 353 842

Kvindlund I/S Løgunkloster 51194-01406 V Bojer T Eberhard 8,4 12.652 3,49 441 3,19 403 844

Fortsat fra side 59

Efterfølgende fortsatte aftenen på

Høng Landbrugsskole, hvor Avlsleder

Claus Langdahl og ET-dyrlæge

Søren Ernst Madsen, var inviteret

til at give et oplæg om aftenens

tema. Claus Langdahl fortalte

om hvilke muligheder der ligger

i at privatteste kvier/køer i sin egen

besætning og hvilken strategi man

udvælger efter for at finde de potentielle

hundyr til genomisk test.

Søren Ernst gav en grundig beskrivelse

af den praktiske del at ET-arbejde,

opstaldning, fodring, tildeling

af hormoner osv. Dernæst fortalte

han lidt omkring den nyeste

teknologi inden for området.

Peter Weinkouff Pedersen

Kalender for dyrskuer 2012

Dato Aktivitet Sted

1.-2. juni Det Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa

2-3. juni Landbrugsmessen Gl. Estrup Auning

2-3. juni Lemvig Marked og Dyrskue Lemvig

5. juni Nibe Dyrskue Nibe

8-10. juni Roskilde Dyrskue Roskilde

8-9. juni Dyrskuet Thy-Mors Thisted

15-17. juni Det Fynske Dyrskue Odense

15-16. juni LRØ Dyrskue Horsens

22-23. juni Hjørring Dyrskue Hjørring

16. juni Løgstør Dyrskue Løgstør

16. juni MidtWest Farmshow Skive

23-24. juni Dyrskuet på Bornholm Almindingen

5-7.juli Landsskuet, The National Show Herning

27. juli Dyrskuet i Ribe Ribe

28. juli Hobro Dyrskue Hobro

11. august Dyrskuet i Aulum Aulum

5-6. oktober Kimbrerskuet Aars

27-30. nov. Elitedyrudstilling på Agromek Herning

62 · Dansk Holstein Nr. 2-2012


DC

Dansk Holstein

Formand

Kristian Nielsen, 9793 6781

Næstformand

Johnny Nielsen, 5826 7807

Bo S. Nielsen, 9899 4566

Anton Hammershøj, 9854 8549

Erik Jørgensen, 8666 7070

Torben Rasmussen, 9754 7473

Peter Stephansen, 9783 6252

Søren Knudsen, 7586 7089

Jørgen Schelde Pedersen,

2463 9308

Flemming Petersen, 5176 9510

Carsten Port, 7483 4236

Carsten Hedegaard, 6533 2624

Erik Hansen, 7484 1160

Karoline Holst, 9895 1994

Dansk Holstein

Kontorets adresse:

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5000

Fax 8740 5092

E-mail: danskholstein@vfl.dk

Homepage:

www.danskholstein.dk

Besøg Dansk Holsteins hjemmeside

Har du besøgt Dansk Holsteins hjemmeside for nylig?

Hvis ikke, så har du noget at glæde dig til. vi kan nu tilbyde

en opdateret Dansk Holstein-hjemmeside på adressen

www.danskholstein.dk

På siden kan du læse om:

O Dansk Holsteins organisation med præsentation af

bestyrelsen og medarbejdere

O Dansk Holsteins historie

O Eksteriørbedømmelse – besætninger og køer

O Udstillinger

O Højtydende Dansk Holstein-køer og –besætninger

O Dansk Holsteins toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

O Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 3 gange årligt

O Aktuelle nyheder

O Spændende Holstein-links overalt i verden

O Arrangementskalender – ungdomsforeninger og lokale

avlsforeninger

O PR-materiale

Dansk Holstein medarbejdere

Landskonsulent Keld Christensen, tlf. 8740 5281

(Privat tlf. 8647 9172 – Mobil 4034 2222), e-mail: kec@vfl.dk

Konsulent Mette Bech (Mobil 4034 2252), e-mail: meb@vfl.dk

– barselsorlov

Sekretær Elisabeth Damgaard Deding, tlf. 8740 5249, e-mail: edd@vfl.dk

Assistent (barselsvikar) Mette Sandholm, tlf. 8740 5283, e-mail

msa@vfl.dk (mobil 2567 7287)

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring

og døtregruppebedømmelse

Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Mobil 4030 0251)

Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Mobil 2171 7718)

Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Mobil 2171 7724)

Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)

Afkomsinsp. Carsten Dahl (Mobil 2460 3449)

Afkomsinsp. Søren Christensen (Mobil 4030 0252)

Nr. 2-2012 Dansk Holstein · 63


Magasinpost SMP

Id 46413

24/7 INTERNETBASERET BRUNSTOVERVÅGNING

NEDAP LACTIVATOR

BY FAR THE BEST IN HEAT DETECTION

UK

Telefon 86 88 63 75

info@breedncare.dk

www.breedncare.dk

More magazines by this user
Similar magazines