Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

10

Integration i daginstitutionen og i

folkeskolen/SFO

På baggrund af projektets metodiske resultater er der

udformet en pjece med gode råd til forældresamarbejde

og arbejdet med de tosprogede børn i institutioner, skoler

og SFO. I projektregi er råd og vejledning opsamlet

på baggrund af dels forældrenes tilkendegivelser, dels

arbejdet i netværksgrupper for pædagoger på tværs af

institutioner og endelig en tilsvarende gruppe af lærere,

igen på tværs af skolerne. Lærernes arbejde er delvist

foregået i tilknytning til et igangværende udviklingsprojekt

i Ringsted Kommune (Pampædia).

I lærer- og pædagog-grupperne blev der både arbejdet

med at præcisere hvilke problemer, personalet så i samarbejdet

med de tosprogede børns forældre og med institutioners

og skolers holdninger, værdier og praksis.

Det viste sig i første omgang lettere at præcisere problemerne

med forældrene, end at forholde sig til institutioners

og skolers værdier og deres nedslag i praksis.

”De tosprogede udfordrer vores faglighed. Vi skal

være i stand til at forklare hvorfor vi gør som vi gør og

det er afgørende hvorledes budskabet formidles. Ofte er

der ikke uenighed om selve indholdet (budskabet), men

i processen (formidlingen) går det tit galt' citat: Jette

Knudsen, Kempler konsulent. Fx hvis en far bliver vred

over, at han ikke må fungere som tolk for sin hustru.

Forældre til tosprogede børn, som møder danske daginstitutioner

og skoler for første gang er afhængige af at få

forklaret skrevne såvel som uskrevne regler.

Projektet anbefaler derfor, at personalegrupperne i den

enkelte institution og skole tager eksplicit stilling til

hvordan og i hvilken grad, de ønsker at inddrage det

flerkulturelle aspekt i institutionens og skolens liv, og

dermed i højere grad medvirke til at bygge bro mellem

hjemmet og institutionen. Det giver barnet en oplevelse

af sammenhæng og anerkendelse.

Når personalet har taget diskussionen internt, er de

langt bedre rustet til at gå i dialog med forældrene. Den

interne afklaring i personalegruppen kan fx tage udgangspunkt

i pjecen 'Tosprogede børn i skoler og daginstitutioner'.

Institutionernes og skolernes afklaring drejer sig om at

skabe en udtalt og fælles holdning til, hvad der gøres i

dagligdagen, og hvorfor denne måde at gøre tingene på

er valgt blandt alle mulige andre. Afklaringen betyder

for det første, at det ikke er overladt til den enkelte

medarbejder at tage stilling til de konflikter, der opstår i

hverdagen. For det andet kan holdninger og praksis formidles

klart til forældrene, og endelig, for det tredje,

bliver det lettere at afgøre, hvornår og hvor det er muligt

at forhandle sig frem til praktiske løsninger, og hvornår

der er tale om ufravigelige krav.

More magazines by this user
Similar magazines