Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

En del af konkrete problemstillinger, som giver anledning

til konflikter i skolers og institutioners dagligdag

(badning efter idræt, medvirken i lejrskoler, fritagelse

fra kristendomsundervisning), ser ud til at kunne løses

pragmatisk via dialog og uden at det griber afgørende

ind i hverken forældrenes eller skolens/institutionens

værdier og praksis.

Det tværfaglige samarbejde i projektregi har ført til en

gennemgang af procedurerne for overgangen mellem

sundhedsplejen, dagplejen og institutioner. Er der steder

hvor specielt de tosprogede familier kommer i klemme?

Der viste sig, at være et behov for ekstra skriftligt materiale

i forbindelse med at forældre modtager tilbud om

daginstitutionsplads. Det er en uskreven regel, at når

man modtager et institutionstilbud, så tager forældrene

kontakt til daginstitutionen og besøger stedet sammen

med sit barn. Det kan være en god idé at oversætte

denne ’regel’ til flere sprog og sende den ud sammen

med tilbuddet om institutionsplads.

11

More magazines by this user
Similar magazines