Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

12

Integration i foreningslivet

I disse år har der været stigende fokus på foreningslivets

rolle i forbindelse med integration af tosprogede børn.

En landsdækkende undersøgelse har peget på, at foreningerne

generelt ikke ønsker at gøre en ekstraordinær

indsats i forbindelse med integration, idet de i forvejen

har svært ved at finde frivillige, der kan løfte eksisterende

opgaver omkring træning, regnskab, hjemmeside etc.

For at lodde stemningen i projektets lokalområde, blev

der taget initiativ til et møde omkring integration, hvor

foreningerne blev indbudt til et eksternt oplæg fra

'Idrætsguiderne' og med efterfølgende diskussion af lokale

erfaringer. Der viste sig ved mødet at være konkrete

problemer med en gruppe tosprogede drenge i en

idrætsforening. Projektet bidrog i den forbindelse til at

udforme en pjece om krav og forventninger til medlemmer

og deres forældre.

For at udbrede kendskabet til foreningslivet blandt flygtninge

og indvandrere tog projektet i samarbejde med

kommunens fritidskonsulent initiativ til at afholde en foreningsdag.

Dagen var en lørdag og arrangementet fandt

More magazines by this user
Similar magazines