Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

sted på en skole med mange tosprogede elever. Et udsnit

af områdets foreningsliv stillede op, og børn og forældre

havde mulighed for sammen at prøve forskellige aktiviteter,

møde repræsentanter fra foreningslivet og nyde det

sociale samvær med andre danske og tosprogede familier.

Et tættere forældresamarbejde kræver ligesom i skole

og institutionsregi, at foreningen har diskuteret og taget

stilling til, hvilke forventninger de har til forældrene.

Ofte er der uskrevne regler omkring kørsel og vask af

træningstøj, der med fordel kan blive nedskrevet og

oversat til forskellige sprog. Både foreninger og forældre

har brug for information om aktuelle støtteordninger fx

kontingentstøtte fra DIF eller DUF.

Samarbejdet med frivillige

Mange steder findes lokale frivilliggrupper, der gerne

yder en ekstra indsats for at hjælpe flygtninge- og indvandrere,

men ofte har de frivillige svært ved at få kontakt

til de personer, der har behov for hjælp. Koordineringen

kunne øges, hvis der var en højere grad af samarbejde

mellem professionelle og frivillige fx ved at sundhedsplejen,

daginstitutionen eller skolen kunne anbefale

en familie at kontakte frivilliggruppen til løsning af

små hverdagsproblemer, eller hvis de har en interesse

for at lære flere danskere at kende. Endelig er det vigtigt

at påpege, at flygtninge- og indvandrere også selv

kan yde en indsats som frivillig.

Frivilligkonsulenterne i Dansk Flygtningehjælp står til

rådighed til at hjælpe og vejlede ved oprettelsen af nye

frivilliggrupper.

Yderligere oplysninger

På hjemmesiden www.flygtning.dk/integration har

Dansk Flygtningehjælp samlet en liste over materiale

angående samarbejde med tosprogede forældre samt integration

i skoler og institutioner.

13

More magazines by this user
Similar magazines