Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

14

Generelle anbefalinger til samarbejde

og dialog

Tag personlig kontakt til formanden for etniske foreninger

og netværk. Måske kan I komme i kontakt

med dem via integrationsråd eller etnisk råd.

Alternativt kan I møde flygtninge/indvandrere på

Sprogskolen - det handler om at møde forældrene

hvor de er.

Bestil tolk og få alt oversat, medmindre formanden

eller en anden autoritet i foreningen selv ønsker at

oversætte. Forældrene har mulighed for at tale sammen

indbyrdes efterfølgende.

Læg op til dialogmøde frem for informationsmøde eller

'forældrekursus'.

Fortæl forældrene hvad deres input skal bruges til, så

deres deltagelse bliver mere meningsfuld.

Vær velforberedt og afklaret internt i personalegruppen

omkring holdninger og værdier.

Den interne afklaring bliver endnu vigtigere, hvis

der er tosproget personale i gruppen. Tosproget personale

er ofe de tosprogede forældres primære kontakt

på skolen.

Udlever gerne skriftligt materiale oversat til modersmålet

fx 'Der er mange måder at støtte din barns skolegang

på - PRAKTISK - FAGLIGT - SOCIALT' fra

pjecen 'Tosprogede børn i skoler og daginstitutioner'.

Spørg i stedet for at have forudfattede meninger om

hvad forældrene gerne vil høre.

Hav fokus på barnets behov. Hvad har barnet brug for,

for at kunne begå sig i en institutionen eller skolen?

Vær opmærksom på hvor forældrene eventuelt har

brug for støtte til at opfylde barnets behov.

Vær forberedt på kritik og giv gode svar. Ikke vidtløftige

om demokrati, ytringsfrihed etc.

Vær forberedt på afvigelser fra dagsordenen. Husk

på, at forældrene ofte har større problemer (økonomi,

traumer, opholdstilladelser) at slås med end dem I

umiddelbart ser.

Vis forståelse for deres frustration - 'jeg kan godt forstå,

at du føler dig uretfærdig behandlet, men du bliver

nødt til at tale med XX' eller 'men det er ikke mit område.

Jeg lover, at bringe det videre til rette person i

kommunen'. Det er vigtigt, at forældrene føler sig hørt.

More magazines by this user
Similar magazines