Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

Metoder til styrkelse af samarbejdet med

tosprogede forældre

Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, marts 2006

Tryk: Special-Trykkeriet · Byens Tryk, Viborg

Oplag: 500 eksemplarer

Fotos: Klaus Holsting, Joachim Ladefoged, Hans Bo Pedersen

og Dansk Flygtningehjælp.

More magazines by this user
Similar magazines