Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

Formål

Formålet med projektet Aktive forældre i familie- og arbejdslivet

har været at bidrage til øget samarbejde mellem

tosprogede forældre og de professionelle voksne i

kommunerne, som deres børn omgås. Styrkelse af dialog

mellem disse to grupper af voksne kræver, at begge parter

søger at forstå og reflektere over, hvorledes børnene

bedst muligt støttes i at begå sig i to kulturer: den de

oplever i hjemmet, og den de møder i daginstitutionen,

skolen eller i foreningslivet. Hvis børnene får hjælp til

at skabe sammenhæng mellem de to kulturer, øges deres

chancer for at klare sig godt igennem det danske

skole- og uddannelsessystem.

Projektet Aktive forældre i familie- og arbejdslivet har

været støttet af Egmont Fonden og Ministeriet for

Flygtninge, Indvandrere og Integration. Projektet blev

gennemført i Ringsted og Skovbo kommuner i perioden

august 2004 til marts 2006 og er blevet evalueret eksternt

af Cowi Consult og Als Research ApS.

Det centrale fokus i projektet har været at skabe 'rum'

for dialog - dels internt i grupper af forældre, dels internt

i grupper af fagpersoner og endelig mellem forældre

og fagpersoner. Der er blevet arbejdet med en dobbelt

læringsstrategi. Det er ikke kun flygtninge- og indvandrerforældre,

der skal lære noget. Der er også fokus

på de professionelles læringsproces.

Projektet har været målrettet mod palæstinensiske, irakiske,

kurdiske og somaliske familier, men metoderne

er procesorienterede, og kan derfor også anvendes til integration

af andre grupper af forældre og børn, der af

den ene eller anden grund adskiller sig fra majoriteten.

Projektets anden målgruppe har været pædagoger, lærere

og foreningsfolk.

Vi har valgt at bruge begrebet 'tosproget', vel vidende at

dette er en meget bredt sammensat gruppe. De tosprogede

børns forældre er således lige så forskellige som etsprogede

danske forældre, og nogle tosprogede vil finde

projektets anbefalinger irrelevante. Man skal altid være

forsigtig med at generalisere på integrationsområdet,

men der er alligevel problematikker, som vedrører mødet

mellem minoritet og majoritet, der kan overføres fra

én kontekst til en anden.

Ved siden af denne projektrettede metodeopsamling

udgives en pjece, der indeholder et idékatalog til skolers

og institutioners integrationsarbejde.

Metodeopsamlingen har praktisk karakter, og rummer

således anvisninger på hvorledes styrkelse af dialogen

og samarbejdet med forældrene kan gribes an bla. ved

obligatoriske eller frivillige kurser, netværksgrupper,

holdningsafklaring internt i personalegruppen og involvering

af foreninger og frivilliggrupper. Anvisningerne

3

More magazines by this user
Similar magazines