Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

Kurser i ‘Forældre- og Børneliv i Danmark’

Mange tosprogede forældre er usikre og utrygge ved at

skulle opdrage deres børn i en dansk kontekst, og har

svært ved at bruge deres erfaringer med hvordan hverdagen

fungerer i en familie. Mange af de forældre, som

har deltaget i projektaktiviteter, giver udtryk for at det

er første gang, de har diskuteret både forældreroller og

institutionspraksis i Danmark. Flere tilføjer, at det er

gået op for dem, at andre forældre deler deres rådvildhed.

En rådvildhed, som både drejer sig om en følelse

af, at deres kulturelt og/eller religiøst formede forældrekompetencer

ikke anerkendes i det danske samfund, og

om at de mangler information til at begå sig som forældre

i Danmark.

”Da vi ankom til Danmark blev vores børn hurtigt

'kastet ud i' institutions- og skoleliv. Jeg har måttet halse

bagefter for at finde ud af hvordan dette samfund fungerer'.

Forældreudtalelse på kurset: 'Børne- og Forældreliv

i Danmark”.

For at imødekomme behovet for mere information kan

der arrangeres kurser for forældre i fx sundhedplejen,

daginstitutionen, skolen eller på sprogskolen.

'Forældrekurser' bliver mere og mere udbredt, både for

tosprogede og for danske familier. Titlen kan være negativt

ladet for forældre, der måske har mistet den sta-

tus og de roller, de havde med fra oprindelseslandet, og

hvor forældrerollen måske er det eneste, der er intakt.

Titlen antyder, at der nu også skal 'pilles ved' den rolle.

Vi valgte i stedet titlen: 'Kursus i Forældre- og Børneliv

i Danmark' og lagde vægt på, at danske forældre også

holder sig ajour via bøger, radio og fjernsyn. Forældrerollen

udvikler sig i takt med det øvrige samfund, og

derfor ønsker de fleste forældre at opdrage deres børn

anderledes, end deres forældre har gjort det.

Kurserne blev afholdt på sprogskolen, og de fleste af deltagerne

var indkaldt som led i deres aktivering. Enkelte

deltog på frivillig basis, men generelt er erfaringen fra

projektet, at frivillig deltagelse i debat og vidensformidling

bedst tilrettelægges gennem flygtninge og indvandreres

egne foreninger og netværk. Aktiveringsmodellen

kræver et organisatorisk beredskab og ikke mindst tæt

samarbejde med kommunens sagsbehandlere.

Kursusdeltagerne var inddelt i sproggrupper og en professionel

tolk oversatte alt.

Der har i projektregi været afholdt både kønsopdelte og

blandede kurser. Kursusdeltagerne har generelt givet

udtryk for, at forældreskabet er et fælles anliggende for

fædre og mødre, og kønsopdeling opfattedes derfor ikke

fra deltagernes side som nødvendig. Ved blandede hold

skal kursusholderen dog være meget opmærksom på,

5

More magazines by this user
Similar magazines