Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

6

om alle deltager aktivt i undervisningen, og om emnerne

opleves som relevante for begge køn.

Eftersom deltagerne er forældre og søger at bestride

denne rolle på bedste vis, er det vigtigt for udbyttet, at

undervisningen tilrettelægges som reel tovejskommunikation.

Envejskommunikationen bibringer i værste fald

forældrene endnu en følelse af, at de ikke slår til, og at

de nu også skal lære at være forældre for deres børn. I

bedste fald vender kursisterne blot det døve øre til og

’sidder deres aktivering af’.

Undervisningsformen kan fx være en blanding af oplysning,

refleksion over deltagernes spørgsmål og kommentarer

samt meningsfuldt gruppearbejde fx omkring gode

og dårlige oplevelser i folkeskolen. Projektet har haft

gode erfaringer med at videreformidle deltagernes input

til relevante aktører i kommunen.

For at skabe fokus på barnet fra starten, er det en god

idé at illustrere et barn med ét ben i forældrenes kultur

og det andet i institutionens eller skolens kultur. Opgaven

for de voksne, der relaterer til barnet, er at nærme

sig hinanden. Hvis de voksnes normer og handlinger

hele tiden trækker hver sin vej, 'rives' barnet over på

midten. Hvis barnet derimod oplever sammenhæng

mellem livet i skolen og i hjemmet fx via billedmateriale,

der udveksles mellem skole og hjem, så skabes der

mere mening i barnets hverdag.

Forældrene Institution

(normer) Skole

Forening

(normer)

Forældrene Institution

(normer) Skole

Forening

(normer)

Det er vigtigt at huske, at danskernes måde at gøre tingene

på ikke nødvendigvis er lig den 'rigtige' måde. Formålet

er ikke at overbevise forældrene om, hvad der er rigtigt

eller forkert, men at oplyse og skabe større forståelse

for hinandens synspunkter. Vi kan godt forstå hinanden,

uden at være enige. Konkret betyder det, at læreren ikke

formidler endegyldige sandheder, men introducerer forældrene

til den viden, der p.t. kan være relevant for at

træffe nogle gode valg for deres børn. Det kan fx være viden,

som har en form for videnskabeligt belæg eller viden

om kommunens praksis på forskellige områder.

More magazines by this user
Similar magazines