Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

Læreren bør altid gøre opmærksom på, hvornår det er

personlige synspunkter, der drages frem, og hvornår undervisningen

læner sig op ad 'ekspertviden'.

Indholdet af et kursus kan fokusere på elementer fra

hele barnets opvækst fx:

Kost og spisevaner fx pædagogikken bag at lære små

børn at spise selv.

søvnbehov beskrevet i bogen 'Dit lille skolebarn'

skrevet af lægen Vibeke Manniche.

Motorisk udvikling.

Opdragelse til indre ansvarlighed fremfor ydre styring.

Grænsesætning og konflikthåndtering.

Selvværd vs. selvtillid.

Brug af fjernsyn og computere evt. koblet med

manglende motion.

Børns rettigheder og medbestemmelse (inkl. FN's

børnekonvention).

Forældres medbestemmelse i institutioner og skoler.

Selvstændighed - hvad bruges den til i Danmark? Er

det en nødvendig forudsætning for at kunne begå sig

i skole- og uddannelsessystemet?

Praksis i daginstitutioner.

Praksis i folkeskoler evt. indføring i de første formålsparagraffer.

Hvilket barnesyn ligger til grund for praksis? Hvorledes

adskiller det sig fra forældrenes syn på barnet?

Omgangsformen mellem børn/voksne.

Hvordan påvirkes barnet af negativ omtale af institutionen

eller skolen.

Hvordan kan man støtte sit barns skolegang – også

selvom man ikke selv behersker det danske sprog? (se

pjecen: Tosprogede børn i skoler og daginstitutioner).

Fritidsinteresser og -jobs.

Valg af ungdomsuddannelse.

Projektet har anvendt familieterapeuten Jesper Juhl's

tanker omkring opdragelse bla. beskrevet i bogen 'Det

Kompetente Barn'.

Oplysningerne kan suppleres med små eksempler fra

hverdagen, der præsenteres til diskussion. Det har samtidig

vist sig givtigt at opfordre til sammenligning med

fx de skoleformer og læringsopfattelser, som kursisterne

har mødt i deres barndom i det tidligere hjemland. Derigennem

anerkendes forældrenes egne erfaringer.

Det er ikke afgørende om kurset omfatter alle planlagte

emner. Det vigtigste er, at der skabes et 'rum' hvor forældrene

har mulighed for at spejle sig i hinanden, og

være trygge ved at udtrykke deres oplevelse af barnets

hverdag og deres egen og de professionelles indsats.

Derudover skal forældrene føle, at læreren lytter til dem

og bruger forældrenes input til at reflektere over egen

og de professionelles praksis.

7

More magazines by this user
Similar magazines