Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

integrationsnet.dk

Metoder til styrkelse af samarbejdet med ... - Integrationsnet

Netværk og foreninger som dialogpartnere

Flygtninge og indvandreres egen netværk og foreninger

har vist sig at være et rigtig godt udgangspunkt for dialogen

om børneliv og forældreroller i Danmark. Formanden

for foreningen vil oftest have en betydelig autoritet,

og dermed være i stand til at samle en større gruppe af

forældre. Samtidig betyder dette udgangspunkt at mødestedet

er forældrenes hjemmebane.

Foreninger og netværk kan opsøges både i forsøg på at

skabe en længerevarende dialog, som det har været tilfældet

i projektets netværksgrupper, men også i forbindelse

med særlige problemstillinger, som søges løst. Det

kan fx være, hvis drengene fra en bestemt gruppe saboterer

idrætsforeningens aktiviteter, eller hvis forældrene

fra gruppen aldrig eller kun sjældent deltager i forældremøder

på skolen.

Det er vigtigt at bestille tolk og få alt oversat, medmindre

formanden eller en anden autoritet i foreningen selv ønsker

at oversætte. Som medlemmer af en forening mødes

forældrene løbende og har mulighed for at tale sammen

indbyrdes om ting, de eventuelt ikke forstod på mødet.

Hvis der søges tilrettelagt længerevarende forløb i samarbejde

med foreninger og netværk, skal emnerne i høj grad

tage udgangspunkt i de aktuelle behov hos deltagerne,

men kan naturligvis udvikles og udvides til, at de emner,

som initiativtager måtte synes relevante, kan inkluderes.

! I en netværksgruppe blev en gruppe lærere inviteret

til at drøfte mulighederne for forbedret forældresamarbejde.

Det førte til en frugtbar dialog:

Lærerne fik svar på deres spørgsmål angående forældresamarbejde

Fædrene i gruppen fik viderebragt deres bekymring

angående indholdet af seksualundervisning på skolen

Og projektkoordinatoren bad foreningen om at hjælpe

med at henstille over for børnene, at 'religiøs

mobning' som fx at man ikke er rigtig muslim hvis

man deltager i kristendomsundervisning eller ikke

faster er uacceptabelt og bør ikke finde sted i folkeskolen.

Fædrene lovede, at bringe emnet op ved næste

koranundervisning.

Efterfølgende har gruppen af fædre givet udtryk for, at

det var første gang, at nogle professionelle fra kommunen

besøgte dem og spurgte om deres mening.

9

More magazines by this user
Similar magazines