Praktikbeskrivelse - Djurslandsskolens hjemmeside

djurslandsskolen.dk

Praktikbeskrivelse - Djurslandsskolens hjemmeside

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen

Formål

jf. lovgrundlag.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- /

brugergruppe.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne

pædagogiske metoder og begrundelser

herfor

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder

med.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x)

Pædagogisk grunduddannelse:

Praktikvejlederuddannelse (den korte)

PD modul i praktikvejledning:

Diplomuddannelse

Andet/ andre uddannelser:

Navne: Sfo- leder Ingrid Jepsen

Vejleder: Anni Eilertsen – Birgitte Holsegård – Hanne

Stokkendal

Udfyldes af institutionen

Folkeskoleloven – Undervisning - og skolefritidsordning

Udfyldes af institutionen

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder der har

behov for vidtgående og vedvarende specialundervisning

og specialpædagogisk støtte i fritidsordningen

Udfyldes af institutionen

Undervisningen og det socialpædagogiske tilbud er

individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i barnets

stærke sider så der gives muligheder for at udvikle elevernes

ressourcer. Der arbejdes på at inddrage eleverne

i egne læreprocesser. Eleven får mulighed for at opleve

sig som en del at et fællesskab.

Der bruges mangfoldige metoder, fx Marte Meo, ”katkassen”.

”trin for trin” tegn til tale mm.

I sfo arbejdes der både med fritidspædagogik, specialpædagogik

og socialpædagogik.

Yderligere information se på skolens hjemmeside se

under skolen pjecer.

Udfyldes af institutionen

PPR: Pædagogiske psykologiske rådgivning – syns

konsulent – Døgn institutioner – Ungdoms uddannelsescenter

UU.- Samt børnepsykiatrisk afdeling.

Udfyldes af institutionen

Nej – det forventes at den studerende kan samarbejde

med andre kollegaer og fungere selvstændigt.

x

x

x

2

More magazines by this user
Similar magazines